Гоце Делчев · Избори » Избори 2011 » Общински избори 2011 » Секции » Секция 030 – Господинци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
           за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.
                          (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
         ОБЛАСТ: БЛАГОЕВГРАД   ОБЩИНА: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
         С.ГОСПОДИНЦИ КМЕТСТВО: .................      СЕКЦИЯ 01 61 00 030
         АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: КМЕТСТВО, С.ГОСПОДИНЦИ
                     ----------------------------------------------
                                         ИМЕ
                     ----------------------------------------------
                     АБДУРАХМАН АХМЕДОВ ПИЛЕВ
                     АБДУРАХМАН ИСУФОВ КУНЕВ
                     АВДОРМАН АХМЕДОВ КУНЕВ
                     АВТИДЕ БЕКИРОВА ПИЛЕВА
                     АВТИДЕ МЕХМЕДОВА МЕМИЕВА
                     АДЕМ АДЕМ ВОРУК
                     АДЕМ АДЕМ ВОРУК
                     АЗБЕ ЛЕТИФОВА МОЛААЛИ
                     АЗИМ АХМЕДОВ ПИЛЕВ
                     АЗИМ МУСТАФОВ КУРТОВ
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА ДАУТЕВА
                     АЙШЕ МУСТАФА КАРАИЛИЕВА
                     АЙШЕ МУСТАФОВА КУНЕВА
                     АЙШЕ ФАИК КАЛЬОР
                     АКИФ ВЕЛИЕВ ПИЛЕВ
                     АЛБЕН КРАСИМИРОВ ЧОКОВ
                     АЛБЕН РАДКОВ ПИЛЕВ
                     АЛБЕН САШЕВ ПИЛЕВ
                     АЛБЕНА СЪБЕВА ПИЛЕВА
                     АЛБЕНА СЪБЕВА ПИЛЕВА
                     АЛБЕНА СЪБИНОВА ПИЛЕВА
                     АЛДЪЗА САЛИХОВА КУНЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ МОРАЛИЕВ
                     АЛИЕ ЗЮЛКЕРОВА КУРТОВА
                     АЛИЛ МУСТАФОВ ПИЛЕВ
                     АЛИЛ РИФАТОВ ПИЛЕВ
                     АЛИЛ ХАЛИЛ ВОРУК
                     АЛИМ ИБРАИМОВ ГАГАРОВ
                     АЛИМАЗ ВЕЛИЕВ ПИЛЕВ
                     АЛИФЕ МЕХМЕДОВА КУНЕВА
                     АМИДЕ ИБРАИМОВА ТОЛУМСКА
                     АМИДЕ ШУКРИЕВА МОРАЛИЕВА
                     АНА ДОЙЧИНОВА КУРТОВА
                     АНАСТАСИЯ СЪБЕВА МОРАЛИЕВА
                     АНЕЛИЯ АЛБЕНОВА ХАДЖИЕВА
                     АНЕЛИЯ БИСЕРОВА МОРАЛИЕВА
                     АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ПИЛЕВА
                     АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА КАРАИЛИЕВА
                     АНИ ДИМИТРОВА ПИЛЕВА
                     АНИ СЪБЕВА ЛЕШКОВА
                     АНИФЕ ИСМАИЛОВА МЕМИЕВА
                     АНИФЕ САБРИЕВА ГУНЕВА
                     АНТОН ФИЛИПОВ ПИЛЕВ
                     АНЧЕ АЛБЕНОВА ГАГАРОВА
                     АРИФ РАМИС ЦИКО
                     АРИФЕ АРИФ ЦИКО
                     АРСО АЛБЕНОВ КАРАИЛИЕВ
                     АСЯ ВАЛЕНТИНОВА МОРАЛИЕВА
                     АСЯ ЕФРЕМОВА КАРАИЛИЕВА
                     АСЯ ИСКРЕНОВА ХАДЖИЕВА
                     АСЯ КАМЕНОВА ВОРУКОВА
                     АСЯ КАРАМФИЛОВА ПИЛЕВА
                     АСЯ ПАВЛОВА КАРАИЛИЕВА
                     АСЯ СЪБЕВА МЕМИЕВА
                     АСЯ ЯВОРОВА ХАДЖИЕВА
                     АТИДЖЕ АЛИЛОВА ПИЛЕВА
                     АТИДЖЕ АХМЕДОВА ВОРУКОВА
                     АТИДЖЕ ИБРАИМОВА ХОДЖОВА
                     АТИДЖЕ ИБРАИМОВА ХОДЖОВА
                     АТИДЖЕ МУСТАФОВА ПИЛЕВА
                     АТИЕ ИБРАИМ СИНАН
                     АТИЕ ИБРАИМОВА ПИЛЕВА
                     АТИЕ ИБРАИМОВА СИНАНЕВА
                     АТИЕ ИСМАИЛОВА КУНЕВА
                     АТИЕ ИСМЕТОВА ГАГАРОВА
                     АТИЕ КЕЗИМОВА ПИЛЕВА
                     АТИКЕ МУСТАФОВА ПИЛЕВА
                     АХМЕД АРИФ ГУРДАЛ
                     АХМЕД АХМЕДОВ КУНЕВ
                     АХМЕД АХМЕДОВ ПИЛЕВ
                     АХМЕД ИСУФОВ ХОДЖОВ
                     АХМЕД КЕАЗИМ ЧОК
                     АХМЕД КЕЗИМОВ ПИЛЕВ
                     АХМЕД ФИКРЕТОВ КУНЕВ
                     БЕНИЗЕ ИСМАИЛ БАБЕЧ
                     БИСЕР АЛБЕНОВ КАРАИЛИЕВ
                     БИСЕР ДОЙЧИНОВ БЛАГОЕВ
                     БИСЕР ПЕНЕВ КАРАИЛИЕВ
                     БОЙКО БОЙКОВ ХАДЖИЕВ
                     БОЙКО ПЛАМЕНОВ МЕМИЕВ
                     БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПИЛЕВ
                     ВАДИМ КЕЗИМ ЧОК
                     ВАЙДА МУСТАФА ВОРУК
                     ВАЛЕНТИН АЛБЕНОВ ТОЛУМСКИ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МОРАЛИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ МЕМИЕВ
                     ВАЛЕНТИН СЪБЕВ КУРТОВ
                     ВАЛЕНТИНА САМУИЛОВА КАРАИЛИЕВА
                     ВАЛЕРИ БАНКОВ ПИЛЕВ
                     ВАЛЕРИ СЪБЕВ КУРТОВ
                     ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА СЛИВАРОВА
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
                     ВАСИЛ САШЕВ ПИЛЕВ
                     ВАСИЛ ФИЛИПОВ КАРАИЛИЕВ
                     ВЕДАТ ВЕРГИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ВЕДАТ КЕЗИМОВ ПИЛЕВ
                     ВЕДАТ ХАЛИЛ ВОРУК
                     ВЕЛИЗАРА МАЛИНОВА ХАДЖИЕВА
                     ВЕЛИКА ПЕТРОВА ПОЛИМЕРОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАРАДИМОВА
                     ВЕЛИЯ АКИФОВ ПИЛЕВ
                     ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ ПОЛИМЕРОВ
                     ВЕНЕЛИН РОСЕНОВ ХАДЖИЕВ
                     ВЕНЕЛИНА БОЯНОВА ХАДЖИЕВА
                     ВЕНКА ГРОЗДАНОВА КАРАИЛИЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ТУПЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ВОЙНОВ МОРАЛИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ САШЕВ КУРТОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ГАГАРОВ
                     ВЕРГИЛ НИЛСЕНОВ ЛЕШКОВ
                     ВЕРГИЛ СТРАХИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ВИКТОР СЪБЕВ ПИЛЕВ
                     ВИОЛЕТА РАДУЛОВА СЕМКОВА
                     ВИХРЕН ВИХРЕНОВ МИХРИН
                     ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ ПОЛИМЕРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШЕЙТАНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АВРАМОВ
                     ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ УРУМОВ
                     ГЕОРГИ СЪБЕВ МОРАЛИЕВ
                     ГЮЛТЕНА БАЙРАМ АНДОНОВА
                     ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА МЕМИЕВА
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ПИЛЕВА
                     ДАНИЕЛА ЮЛИЯНОВА МИЦУРЕВА
                     ДЕСИСЛАВА АДЕМОВА ВОРУКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЮЛИАНОВА МИЦУРЕВА
                     ДЖЕВДЖЕТ СЮЛЕЙМАНОВ ГАГАРОВ
                     ДЖЕВДЖЕТ УРУЧ СИНАН
                     ДЖЕЙЛЯН ДЖЕМАЛОВА ТУПЕВА
                     ДЖЕКИ ОГНЯНОВА ПИЛЕВА
                     ДЖЕМАЛ АЛИ ТУПЕВ
                     ДЖЕМИЛЕ БЕКТАШЕВА ГАГАРОВА
                     ДЖЕМИЛЕ МУСТАФОВА ПИЛЕВА
                     ДЗАЙНЕП ИБРАИМОВА ПИЛЕВА
                     ДЗАЙНЕПА ХАСАН МОЛААЛИ
                     ДЗЕПА АХМЕДОВА ПИЛЕВА
                     ДЗЕПА ИБРАИМОВА МЕМИЕВА
                     ДЗЕПКА ИБРАХИМОВА ГАГАРОВА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ
                     ДИМО МИЛЧЕВ ВОРУКОВ
                     ДОБРИНА МИРОЛЮБОВА ПИЛЕВА
                     ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ПОЛИМЕРОВА
                     ЕЛЕОНОРА МЛАДЕНОВА ЦИРЕВА
                     ЕЛИ БИСЕРОВА ПИЛЕВА
                     ЕЛИС МУРАДОВА ХАДЖИЕВА
                     ЕМИЛ ГЪЛЪБОВ ХАДЖИЕВ
                     ЕМИЛИЯ КАМЕНОВА МИХРИНА
                     ЕМИЛИЯ ФИЛИПОВА КУНЕВА
                     ЕМИНЕ ИСМАИЛ ПИЛЕВА
                     ЗАЙДА МЕХМЕД МЕМИЕВА
                     ЗАЙНЕПА АХМЕДОВА ПИЛЕВА
                     ЗВЕЗДА ДОЙЧИНОВА БЛАГОЕВА
                     ЗЕЙНЕП МЕХМЕД МОЛААЛИ
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СЛИВАРОВА
                     ЗЛАТКО СТОЯНОВ СМИЛКОВ
                     ЗЮЛКЕР ЗЮЛКЕРОВ КУРТОВ
                     ЗЮЛКЕР ИБРАИМОВ КУРТОВ
                     ИБРАИМ АЛИЕВ МОЛААЛИЕВ
                     ИБРАИМ ИБРАИМОВ МЕМИЕВ
                     ИБРАИМ ИБРАИМОВ ПИЛЕВ
                     ИБРАИМ ИБРАИМОВ ПИЛЕВ
                     ИБРАИМ МЕХМЕДОВ КУРТОВ
                     ИБРАИМ МУСТАФОВ КУРТОВ
                     ИБРАИМ УРУЧЕВ СИНАНЕВ
                     ИБРАХИМ АХМЕДОВ ХОДЖОВ
                     ИБРАХИМ ДЖЕВДЖЕТ СИНАН
                     ИБРАХИМ ИБРАИМ МОЛААЛИ
                     ИБРАХИМ ИСМЕТОВ ГАГАРОВ
                     ИБРАХИМ ИСУФОВ КУНЕВ
                     ИБРАХИМ МУСТАФОВ МУТАДЖИКОВ
                     ИБРАХИМ ФИКРЕТОВ КАРАИЛИЕВ
                     ИБРАХИМ ШУКРИЕВ ПИЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
                     ИСКРЕН ЕМИЛОВ МЕМИЕВ
                     ИСМАИЛ ВЕРГИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ИСМЕТ МУСТАФОВ ГАГАРОВ
                     ИСУФ АХМЕДОВ КУНЕВ
                     ИСУФ ИСУФОВ КУНЕВ
                     ЙОРДАНКА ХРИСТОВА КАЛАПОТЛИЕВА
                     КАДРИЕ АЛИЛОВА ГУНЕВА
                     КАЛИНА ДИМИТРОВА ЖИКОВА
                     КАМЕН КАМЕНОВ МОРАЛИЕВ
                     КАМЕН ЯВОРОВ МОРАЛИЕВ
                     КАТЯ ХРИСТОВА ПИЛЕВА
                     КЕЗИМ ИБРАИМОВ ПИЛЕВ
                     КЕЗИМ КЕЗИМОВ ПИЛЕВ
                     КЕЗМЕ АВДОРМАНОВА КАРАИЛИЕВА
                     КЕЗМЕ АХМЕДОВА ХОДЖОВА
                     КЕМИЛЕ АХМЕДОВА КУРТОВА
                     КИМИЛЕ ДЖЕМАЛОВА ПИЛЕВА
                     КИМИЛЕ МЕХМЕДАЛИ ЧОК
                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ МЕМИЕВ
                     КРАСИМИР ЮЛИЯНОВ МИЦУРЕВ
                     КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА КАМБЕРОВА
                     КРАСИМИРА МАЛИНОВА ХАДЖИЕВА
                     КРУМ ГЕОРГИЕВ ПОЛИМЕРОВ
                     КЪДРИЕ АХМЕДОВА ПИЛЕВА
                     КЪДРИЕ ИБРАИМОВА ГАГАРОВА
                     КЪДРИЕ ШУКРИЕВА ПИЛЕВА
                     ЛЕНКА ТРАЙЧЕВА ТОНЧЕВА
                     ЛИДИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕМИЕВА
                     ЛИЛЯНА ВЕЛИКОВА УРУМОВА
                     ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ ХАДЖИЕВ
                     ЛЮДМИЛ САМОИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА КУНЕВА
                     ЛЮТВИЕ АХМЕДОВА ХОДЖОВА
                     МАЛИН ГЪЛЪБОВ ХАДЖИЕВ
                     МАРИЕТА ВАСИЛЕВА ПИЛЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПИЛЕВА
                     МАРИЯН МИЛЕНОВ БУЗОВ
                     МАРИЯНА КАМЕНОВА МУСТАКЛИ
                     МАРИЯНА ЯВОРОВА ЧАЧЕВА
                     МАЯ БОЙКОВА ХАДЖИЕВА
                     МЕХМЕД МЕХМЕДОВ КУНЕВ
                     МЕХМЕД МУСТАФА ДУГЕВ
                     МЕХМЕД РЕСИМОВ КУНЕВ
                     МЕХМЕД ТАИР МОЛААЛИ
                     МИГЛЕНА ЦВЕТАНОВА ПИЛЕВА
                     МИГЛЕНА ЯКИМОВА КУРТОВА
                     МИЛЕН МАРИНОВ БУЗОВ
                     МИЛЧО АДАМОВ ВОРУКОВ
                     МИНА МУСТАФА КАРААЛИ
                     МИХАИЛ ТОДОРОВ КУРТЕВ
                     МОХАМЕД РЕСИМОВ МЕХМЕДОВ
                     МУРАД МУСТАФА ХАДЖИСАЛИХ
                     МУРАТ АЛИЛОВ ПИЛЕВ
                     МУСТАФА АЗИМОВ КУРТОВ
                     МУСТАФА РЕДЖЕПОВ ЦИРЕВ
                     НАБИЕ АРИФОВА КУРТОВА
                     НАДЖИЕ ИБРАИМОВА ГАГАРОВА
                     НАДЯ ЦВЕТАНОВА ЦЕКОВА
                     НАКИЕ АРИФ ЧОК
                     НАКИЕ МЕХМЕД ВОРУК
                     НАСИЕ ШЕФКЕТОВА МЕМИЕВА
                     НЕВСЕ АРИФОВА ПИЛЕВА
                     НЕВСЕ АХМЕДОВА ГУНЕВА
                     НЕВСЕ ДЖЕМАЛ БОШНАК
                     НЕВСЕ ИБРАИМОВА ПИЛЕВА
                     НЕВСЕ МЕХРЕМОВА КУРТОВА
                     НЕВСЕ МУСТАФОВА МОЛААЛИЕВА
                     НЕВСЕ МУСТАФОВА ПИЛЕВА
                     НЕВСЕ РАМАДАН ВОРУК
                     НЕДИМ НЕДИМОВ МЕМИЕВ
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ГАМИНЧЕВА
                     НЕФСЕ ЕРОЛА КАРАИЛИЕВА
                     НИКОЛАЙ БИСЕРОВ КАРАИЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ БОЙКОВ ХАДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЧАЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВКОВ МУТАДЖИКОВ
                     НИКОЛАЙ ЯВОРОВ АНДОНОВ
                     НИЛСЕН ХАРИЗАНОВ ЛЕШКОВ
                     ОРФАН АХМЕДОВ КУНЕВ
                     ОРХАН ХАЙРЕДИН МОЛААЛИ
                     ПЕМБЕ АЛИЕВА ХОДЖОВА
                     ПЕМБЕ ИБРАИМОВА МОЛААЛИЕВА
                     ПЕРУН МОМЧИЛОВ ГАГАРОВ
                     ПЕТРАНА КРУМОВА ПОЛИМЕРОВА
                     ПЕТЪР КРЪСТЕВ ПАНЕВ
                     ПЛАМЕН ФИЛИПОВ КАРАИЛИЕВ
                     РАЛИЦА ФИЛИПОВА ПИЛЕВА
                     РАМАДАН КЕЗИМОВ ПИЛЕВ
                     РАМИЗЕ АВДОРМАНОВА КУНЕВА
                     РАФИЕ ДЖЕИТ МОЛААЛИ
                     РАФИЕ ИБРАХИМ ИСУФ
                     РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ ЦИРЕВ
                     РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ ЦИРЕВ
                     РЕСИМ МЕХМЕДОВ КУНЕВ
                     РЕСИМ МЕХМЕДОВ КУНЕВ
                     РЕСИМ РЕСИМОВ КУНЕВ
                     РОСЕН БИСЕРОВ КАРАИЛИЕВ
                     РОСЕН ПЛАМЕНОВ МЕМИЕВ
                     РОСЕН ЦВЕТАНОВ ГАГАРОВ
                     РОСИЦА БИСЕРОВА ГАГАРОВА
                     РУМЕН ВИХРЕНОВ МИХРИН
                     РУМЕН ЮЛИАНОВ МИЦУРЕВ
                     РУМЯНА АЛБЕНОВА МЕМИЕВА
                     РУСКА СИМЕОНОВА КУРТОВА
                     САБРИ АРИФОВ ГУНЕВ
                     САБРИ САБРИЕВ ГУНЕВ
                     САЛИЕ ИБРАИМОВА КУНЕВА
                     САЛИЕ МЕХМЕДОВА КУНЕВА
                     САНЕ ИСУФОВА ПИЛЕВА
                     САНЕ ШЕФКЕТОВА ВОРУКОВА
                     САФЕ АХМЕДОВА ПИЛЕВА
                     САФЕ МУСТАФОВА ПИЛЕВА
                     САФЕТ ОРФАНОВ КУНЕВ
                     САШО АЛБЕНОВ ПИЛЕВ
                     САШО БИСЕРОВ КУРТОВ
                     СВЕТЛАНА ФИЛИПОВА ПИЛЕВА
                     СЕЛВЕ БЕКТАШ МОЛААЛИ
                     СЕЛВЕ ИСМАИЛ ХОДЖА
                     СЕРГЕЙ АЛЕКСИЕВ ГУНЕВ
                     СЕРГЕЙ МИНЧЕВ ПИЛЕВ
                     СИЙКА ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИЕВА
                     СИЙКА ИСКРЕНОВА КАРАИЛИЕВА
                     СИЙКА КАМЕНОВА ПИЛЕВА
                     СИЙКА СТРАХИЛОВА ХАДЖИЕВА
                     СИЛВА ИВАНОВА МИЦУРЕВА
                     СИЛВА ЯВОРОВА МИХРИНА
                     СИЛВЕНА РАИФОВА ГУНЕВА
                     СИЛВЕТ БЕКИРОВА ПИЛЕВА
                     СИЛВЕТ СААМИ БЛИЗНАК
                     СИЛВИЯ АЛБЕНОВА ЧАЧЕВА
                     СИЛВИЯ ИЛИЕВА КАРАИЛИЕВА
                     СЛАВИ НИКОЛАЕВ КАРАИЛИЕВ
                     СНЕЖА ВИХРЕНОВА МЕМИЕВА
                     СОНЯ ИВАНОВА КУРТОВА
                     СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАДИМОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ КУРТОВ
                     СТОЯН СТОЯНОВ ГАГАРОВ
                     СТРАХИЛ САМУИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     СЪБИ САШЕВ ПИЛЕВ
                     СЪБИ СЪБЕВ КУРТОВ
                     СЪБИ СЪБЕВ ПИЛЕВ
                     СЪЛЗА АЛБЕНОВА СИНАНЕВА
                     СЪЛЗА СЪБЕВА БУЗОВА
                     СЪЛЗА СЪБЕВА ХАДЖИЕВА
                     СЪЛЗА ФИЛИПОВА ХАДЖИЕВА
                     СЮЛЕЙМАН ИМЕРОВ ГАГАРОВ
                     ТАИР ХАЙРЕДИН МОЛААЛИ
                     ТЕМЕНУЖКА АЛБЕНОВА МЕМИЕВА
                     ФАИК МУСТАФОВ ИЗЕРОВ
                     ФАНИ СЪБЕВА МЕМИЕВА
                     ФАТИМЕ МУСТАФА ПИЛЕВА
                     ФАТМА АЛИМАЗОВА ПИЛЕВА
                     ФАТМА ВЕЛИЕВА ГАГАРОВА
                     ФАТМА МУСТАФОВА МУТАДЖИКОВА
                     ФАТМЕ АЛИ МОЛААЛИ
                     ФАТМЕ АРИФ ЦИКО
                     ФАТМЕ ЕЛМАЗ МОЛААЛИ
                     ФАТМЕ ИБРАИМОВА ГАГАРОВА
                     ФАТМЕ ИБРАИМОВА КУНЕВА
                     ФАТМЕ МУРАТОВА ГАГАРОВА
                     ФАТМЕЙКА МЕХМЕД ЦИКО
                     ФЕЗИТ АХМЕДОВ ХОДЖОВ
                     ФЕЙЗИ РЕШИД КАРААЛИ
                     ФЕРДЕ РЕДЖЕПОВА ГАГАРОВА
                     ФЕРДЕЗКА ИБРАХИМ ТУПЕВА
                     ФЕЯ МУСТАФА ДУГЕВА
                     ФИДАНКА ДОЙЧИНОВА КУРТОВА
                     ФИКРА РЕДЖЕПОВА ПИЛЕВА
                     ФИКРЕТ АЛИЛОВ КАРААЛИЕВ
                     ФИКРЕТ ОРФАНОВ КУНЕВ
                     ФИКРИЕ АКИФОВА ПИЛЕВА
                     ФИКРИЕ ИБРАИМОВА КАРААЛИЕВА
                     ФИКРИЕ ИБРАИМОВА ПИЛЕВА
                     ФИКРИЕ НЕДИМ ЦИРЕВА
                     ФИКРИЕ РЕСИМОВА МЕХМЕДОВА
                     ФИКРИЕ ХЮСЕИН КУНЕВА
                     ФИЛИП АЛБЕНОВ КУНЕВ
                     ФИЛИП АЛИПИЕВ ПИЛЕВ
                     ФИЛИП ЛАНКОВ КАРАИЛИЕВ
                     ФИЛИП САМУИЛОВ ХАДЖИЕВ
                     ХАВА АСАН ПИЛЕВА
                     ХАЙРЕДИН ТАИР МОЛААЛИ
                     ХАЙРЕДИН ХАЙРЕДИН МОЛААЛИ
                     ХАЛИЛ АДЕМ ВОРУК
                     ХАМИД МЕХМЕДОВ ДАУТЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ШЕЙТАНОВ
                     ЦВЕТАН АЛИПИЕВ ПИЛЕВ
                     ШЕВКЕТ НЕДИМ ВОРУК
                     ШУРЕТКА АСАНОВА МЕЛЬОВА
                     ШУРЕТКА ИБРАИМОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ЮКСЕЛ ВАСИЛЕВ КАРАИЛИЕВ
                     ЮЛИАН ДИМИТРОВ МИЦУРЕВ
                     ЮМЕР ЮМЕРОВ ГАГАРОВ

       КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: АХМЕД ХОДЖОВ
                     СЕКРЕТАР: ВАСИЛ МИШЕВ