Гоце Делчев · Избори » 2013 » ЧИ с.Брезница » Нормативни документи
Заповеди на кмета 10`2013

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 830 от 18.10.2013 :

Допълване на Заповед №828/17.10.2013 г., с която са образувани избирателните секции на Община Гоце Делчев, кметство Брезница за провеждане на гласуването на частичните избори за кмет на кметство Брезница на 24.11.2013 г

No. 828 от 17.10.2013 :

Образуване на избирателни секции на територията на Община Гоце Делчев, кметство Брезница за провеждане на гласуването на частичните избори за кмет на кметство Брезница на 24.11.2013 г,

17.10.2013 : Приложение към Заповед № 828 от 17.10.2013 г. на кмета на община Гоце Делчев

Номерация, териториален обхват и адрес на изборните секции за гласуване на частичните избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев на 24.11.2013г.

No. 817 от 11.10.2013 :

Определяне местата за обявяване на избирателните списъци за провеждане на частични избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев

горе