Гоце Делчев · Избори » 2014 » Евроизбори 2014 » Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 002
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГИЧКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
ДАРИНА ВИКТОРОВА ШАРКОВА
ЗЕЙНЕПА БАЙРЯМОВА БЯЛЕВА
ЗЕЙНЕПА ИБРАХИМОВА БЯЛЕВА
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ БЯЛЕВ
НЕЛИ РУМЕНОВА ТЕМКОВА
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА ЦУКОВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 003
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХМАН АБДУРАХМАН ХАКИ
АЛИЛ САЛИЕВ КИЧУКСАЛИЕВ
АННА ТОМОВА ЗЪРНЕВА
АСАФ АБДУРАХМАН ХАКИ
АТАНАС ДИМИТРОВ КОМОВ
БЕДИХА АЛИЛОВА ФЪРАТОГЛУ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ШУМАРОВ
ВЕЛИСЛАВА ПАСКАЛЕВА ПЪРГОВА
ВЕСЕЛИНА ПОПВАЛЕРИЕВА ШУМАРОВА
ДИАНА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОМОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХВАЛЕВ
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАКИ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ЙОНДЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ПЪРГОВ
КАТЕРИНА ПЕТРОВА МАНГУШЕВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ЙОНДЕВА
КИРИЛ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КОСТАДИН ДИМОВ МАНГУШЕВ
КРИСТИНА АВРАМОВА КУТОВА
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЙОНДЕВ
МАРИЯ АТАНАСОВА КОМОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА БОЗУКОВА
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА КОМОВА
ШУКРИЕ КЯМИЛ ЮСЕИН

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 004
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ ХАККЪЕВ НАФУЗЧИЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
ИВАН БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
ЙЪЛДЪЗ ХАККЪЕВА САНДЪКЧЪ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КЕСАРОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 005
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕЛЕНА АНДОНОВА ПАНЧЕВА
ЕЛИЦА ИЛИЕВА ФУРИО
КИПРА ИВАНОВА ЮСУФ
КРУМ ИВАНОВ МАЧЕВ
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕЛЕМЕРОВА
СПИРО ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ
СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МЕЧЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 006
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ХАЛИЛ АШИРК
АЛЕК ИЛКОВ ЛИСКОВ
АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ ПЪРВАНОВ
АНДОН ДИМИТРОВ МАРДОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КИРЯКОВ
ДОНА ИВАНОВА ЙОТОВА
ИЛКО КАРДАМОВ ЛИСКОВ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ДРОЗНЕВ
ЛЮБОМИР СТРАХИЛОВ КАРАДЖОВ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
МИЗЕНА ХАСАНОВА ЛИСКОВА
РАДОСЛАВ ИЛКОВ ЛИСКОВ
СЛАВЧО ИВАНОВ ШИНГОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 007
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АННА ДИМИТРОВА ВОЕВА
АТАНАС АНГЕЛОВ СЪРБОВ
БОЖИДАР ПАРАСКЕВОВ МАРИНОВ
ДИАНА ИВАНОВА ХАДЖИМИШЕВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
КАТЕРИНА БОЖИКОВА ТОДОРОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА САМОКИШЕВА
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ЧОНЕВ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ЧОНЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПОЛЯНОВА
МИХАИЛ СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА БОРОДИНА
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОЛЯНОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 008
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЖИДАР ЧАПОВ
БОРЯНА КОСТАДИНОВА ГЕЛЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАРУХОВА
ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ТУНЧЕВ
ДУРДАН СЕЛИМОВА НАФУЗЧИЕВА
ЖИВКА НИКОЛОВА ТИЛЕВА
КРУМ НИКОЛОВ ПЕНЕВ
ЛИЛЯНА СТОЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА КАРПАТОВА
РАЙНА ИВАНОВА ЦУЦУМАНОВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СТЕФАН ТОДОРОВ РАМОВ
ХАККЪ АЛИЕВ НАФУЗЧИЕВ
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 009
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ИВАНОВА КОБАКОВА
ГАВРИЛ САШОВ ГЕРОВ
ГЕНОВЕВА СТОЯНОВА КАРАЯНЕВА
ГЮЛИЗАР НЕЖДЕТ ЕРДОСТ
ГЮЛФИЕ ФЕРАД БОШНАК
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ПИРГОВА
НЕЖДЕТ АБЕДИН БОШНАК

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 010
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕРБИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ ГАДЖЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГАДЖЕВА
КЪЙМЕТ АБЕДИНОВА ИСМАИЛОВА
МЕХМЕД РАИФ ИСМАИЛ
ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 011
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ВОЕВ
БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ЩЕРЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
ИЛИНКА МИРЧЕВА ГОНДОВА
ИЪЛДЪЗ ИБАЙЗЕРОВА КАНТАРДЖИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА САРАФОВА
СЕНИХА НЕДЖАТИЕВА КАНТАРДЖИЕВА
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ ХАДЖИЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАРАКОЗОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА
ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 012
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА БАРУХОВА
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ СЕЛМЕДИНОВ
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ЕЛЕНА АНДОНОВА БОЯДЖИЕВА
ЕМИЛ ИВАНОВ ШИШКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАРАКОВ
ЛЮБЕН КРУМОВ РАДОЙКОВ
МАРИЯ АНАСТАСОВСКА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА СИМИДЧИЕВА
МУСТАФА АХМЕД БЪРГАН
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ
РАДКО НЕСИМОВ БАРУХОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 013
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТАР УШЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАРЧЕВ
ЛИЛИ МЛАДЕНОВА СТОЙЧЕВА
ЛЮБОВ ВАСИЛЕВА ГРЪНЧАРОВА
МИТЕ ТИЛЕВ
НАДА ЦВЕТКОВСКА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ УШЕВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ ПУЛЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 014
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕН ЯСЕНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ МУШЕВ
ВЕСЕЛА ЮЛИЕВА ПАЧЕДЖИЕВА
ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ИРИНА ШАРИФЖАНОВНА КРУШОВСКА
МИГЛЕНА БИСЕРОВА МЛАДЕНОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 015
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЕЛИЯ ДЕСИМИРОВА ШАЙКОВА
ИРИНА СТАМЕНОВА ШИШМАНОВА
МАНЧО МАНЧЕВ ПАНЮКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ПАРАПАНОВ
РУМЕН ГЪЛЪБОВ ДОЛЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 016
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕЛЕНА МИРОВА ШИНДОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА КАСАПОВА
ИВАН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 017
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАС ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
БААТИЕ ХАЛИЛОВА КАЧАКОВА
БОРИС ВЛАДИМИРОВ ОГНЯНОВ
ВАНЕЛИ ПАСКО БОЖКОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ДАВИД ЮЛИЯНОВ БРАТАНОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ САВАТИНОВ
ДИМИТЪР ТОШКОВ НИКОЛОВ
КОСТАДИН АНДОНОВ КАРПУЗОВ
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЮРУКОВА
НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА
РАБИЕ ЮМЕР КАЧАКОВА
СИБЕЛ СОЙДАН
СОФИЯ ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
СПАС КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ ЧОНЕВ
УРСЕЛ ИРФАНОВА КАЧАКОВА
ХАЛИЛ АСАНОВ КАЧАКОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 018
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ РАМИЗ ТЮМБЕЛЕКЧИ
АТАНАС НИКОЛОВ ЯНУДОВ
ИВАН СТОЯНОВ АВРАМОВ
НАЙДЕН ИЛИЕВ ХАМАЛОВ
ПЕТЯ МАРИНОВА АВРАМОВА
СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА ХАМАЛОВА
СТЕФКА ЙОРДАНОВА АДЕМОВА
СТОЯН ИВАНОВ АВРАМОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 019
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА АЛЬОШЕВА АНДОНОВА
ОГНЯН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 020
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ КАЧАРКОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕЛИЧКА КРАСИМИРОВА МАНДЕВА
ЕЛИСАВЕТА ЧУДОМИРОВА РАДОЙКОВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ХАЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ РАМОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ МАНДЕВ
ИВАН ЛАЗАРОВ МЕЧЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЛАНДЖЕВ
ИЛИЯН ТОДОРОВ ДОМУЗОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДЖОРДЖЕВ
ФИКРИЕ САЛИХОВА КАТРЕВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 021
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН АХМЕД ЕМИН
АЙТЕН ИРФАНОВА ШИШКОВА
АХМЕД ХАЛИЛ РАШИД
БОРИС ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ИВАН ВАРБАН
ИМИР РАМАДАН РАШИД
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
КАТЯ ТОДОРОВА ПАПАЛЕЗОВА
ЛЮБКА ВАСИЛЕВА ЦИРОВА-ДОМУЗОВА
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..............................., секция № 022
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА СТОЙКОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ЙОРДАН НАСКОВ СОФКОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
НАДЕЖДА БОЙКОВА БРИНКЕР

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.МУСОМИЩА, кметство ..............................., секция № 024
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЖИНГАРЕВ
ГРОЗДАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
СТОЙНА МИРЧОВА БЛАЖЕВА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.МУСОМИЩА, кметство ..............................., секция № 025
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ СТОЯНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КИРИМОВ
ДАМЯН ЖИВКОВ ЛЯСКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ АРАТЛЪКОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА ЛЯСКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЙОСИФОВА ПИРИНСКА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.МУСОМИЩА, кметство ..............................., секция № 026
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ИВАНОВ ПАНДЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БОРОВО, кметство ..............................., секция № 027
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СМИЛКОВА
ИВАН АНТОНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ЗАХАРИЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БАНИЧАН, кметство ..............................., секция № 029
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ БАНГАЧЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.ГОСПОДИНЦИ, кметство ..............................., секция № 030
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ФИКРЕТ МУСТАФОВ ГУНЕВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БУКОВО, кметство ..............................., секция № 031
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ АЛИ ИСУФ
АЛИ МУСТАФА ИСУФ
АРИФ ИСМАИЛ АТИП
АТИЕ ЯКУП ПЕХЛИВАН
АХМЕД ИБРАХИМ КУЗМИН
ГЮЛТЕКИН ИБРАХИМ КАРАХЮСЕИН
ЕЛВИЕ САИД АРНАУД
ЕРГЮН ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ АРНАУД
ИБРАХИМ ИБРАХИМ АРНАУД
ИБРАХИМ ИСМАИЛ КАЛФА
ИБРАХИМ САИТ ВЕЛИША
ИБРАХИМ СМАИЛ ПЕХЛИВАН
ИБРАХИМ ХАМИД САИД
ИСМАИЛ ИБРАХИМ АТИП
ИСМАИЛ ИБРАХИМ КАЛФА
ИСМАИЛ ИСМАИЛ АТИП
КЕЗИМЕ РЕДЖЕП КАХРАМАН
МОХАМЕД ИСМАИЛ ИМАМ
МОХАМЕД МОХАМЕД ИМАМ
МУРАТ ИСМАИЛ ИМАМ
НАЗИФЕ АБДУЛА МОЛА
НЕВСЕ МУРАТ БОЗОГЛУ
НЕВСЕ РЕДЖЕП АРНАУД
НЕВСЕ САИД САИД
НЕВСЕ ШЕРИФ САИД
НИХАТ ИБРАХИМ САИД
ПЕМБЕ ИБРАХИМ ИСУФ
ПЕМБЕ ИБРАХИМ САИД
ПЕМБЕ МУСТАФА ИМАМ
РАФИЕ ДЖЕМАЛ ДЕРВИШ
РАФИЕ ИСМАИЛ КАЛФА
РАФИЕ МУСТАФА АРНАУД
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
РЕСИМ ХАЛИЛ АТИП
САИД АЛИ ВЕЛИША
САИД МУСТАФА САИД
СЕЛВЕ ДЖЕМАЛ НУМАШ
СЕЛВЕ ИБРАХИМ АТИП
СЕЛВИЕ ИБРАХИМ КАЛФА
УРИЕ МУРАТ РЮСТЕМОГЛУ
ФАТМЕ АСАН ВЕЛИША
ФАТМЕ ДЖЕМАЛ ДИРИЛИ
ФАТМЕ ФИКРЕТ САИД
ФАТМЕ ХАЛИЛ САИД
ФАТМЕ ХАМИД АТИП
ФИКРЕТ ТЕФИК ПАПУКЧИ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ САИД
ФИКРИЕ РАМАДАН САИД
ХАЛИЛ МЕХМЕД МОЛА
ХАЛИЛ РЕСИМ АТИП
ХАМИД ИБРАХИМ САИД
ХАМИД РЕСИМ АТИП
ХАМИД САИД САИД
ШУКРИ ИСМАИЛ КАЛФА

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..............................., секция № 032
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИСА ДАРАКЧИ
АДИЛЕ АХМЕД ДАРАКЧИ
АДИЛЕ ИСА ДАРАКЧИ
АДИЛЕ МУСА КАДИ
АЗИМЕ ШАБАН ДЖУГДАН
АЙШЕ ШАБАН МОЛЛОВА
АЙШЕ ЮСЕИН ДЖУГДАН
АЛДИН АЛДИНОВ МОЛЛОВ
АЛИНА АСЕНОВА БЯЛК
ДЕЛЯ АЛДИНОВА БАБЕЧКА
ЕМИНЕ САИД ДЖУГДАН
ЗАЙНЕП ЮСЕИН АЛИМ
ИБРАИМ МУСТАФА ДЖУГДАН
ИБРАИМ МУСТАФА МАДЖАР
ИБРАХИМ ИБРАИМ ДЖУГДАН
ИБРАХИМ ЮСУФ МУСТАФА
ИСМАИЛ МУХАРЕМ ДАРАКЧИ
МУСА ИСМАИЛ КАДИ
МУСТАФА БЕЯЗ
МУСТАФА МУСТАФА ХАДЖИ
МУСТАФА РЕДЖЕП АЛИМ
МУСТАФА РЕДЖЕП ДЖУГДАН
МУСТАФА ТАХИР КАДИ
МУСТАФА ЮСЕИН ДЖУГДАН
МУХАРЕМ ИСМАИЛ ДАРАКЧИ
МУХАРЕМ МУХАРЕМ ДАРАКЧИ
НАЙЛЕ ЮСЕИН ДЖУГДАН
НЕВСЕ ИБРАИМ ДЖУГДАН
РЕДЖЕП МУСТАФА ДЖУГДАН
САИД ИБРАИМ ХАДЖИ
САХАДИ САИД ХАДЖИ
СЮЛЕЙМЕ МЕХМЕД КАДИ
ФАТМЕ ИБРАИМ ДЖУГДАН
ФАТМЕ ИСМАИЛ ДЖУГДАН
ФАТМЕ МУСТАФА ХАДЖИ
ФИДРЕ УРУЧ ХАДЖИ
ХАВА МУСТАФА МАДЖАР
ШАБАН АХМЕД ХАДЖИ
ШЕРИФЕ ШАБАН ХАДЖИ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..............................., секция № 033
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА МУСТАФА ЧОЛАК
АМИДЕ ИСМАИЛ БАДРЕДДИН
АХМЕД МУСТАФА МАДЖАР
ЗАЙНЕП ИСМАИЛ ПЕНД
ЗАЙНЕПА МУСТАФА ЧОЛАК
ИБРАИМ ИСА МОЛЛА
ИВАН ПЕТРОВ СПАСОВ
МЕХМЕД ИБРАИМ ИБРОШ
НЕРМАНА СЮЛЕЙМАНОВА БЕКТАШЕВА
НИЯЗИ ЮСЕИН МАДЖАР
САЛИХА ШАБАН ЧАЛЪШКАН
САХИТ ИСМАИЛ ПЕНД
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ БЕКТАШЕВ
ФАТМА МЕХМЕД ИБРОШ
ФАТМЕ ИБРАИМ МАДЖАР
ФИДАИМ ШАБАН КОСИН
ШАБАН АХМЕД МАДЖАР
ШАБАН ШАБАН ОМЕР

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..............................., секция № 034
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА САИД КЕСКИ
АДИЛЕ МУСА АЛИМ
АДИЛЕ САИД МЕРСИМ
АЙШЕ МУСТАФА МОЛЛА
АЙШЕ ФЕЙЗИ МОЛЛА
АНИФЕ УРУЧ ЮРУК
АТИША ЕМИН МОЛЛА
ДЖИХАН ИСМАИЛ МЕРСИМ
ЕЛМИ ШАБАН БУКОВЯН
ЗАЙДЕ ШАБАН БАБЕЧ
ЗЕНЕПА РАМАДАН БУКОВЯН
ИБРАХИМ ЕЛМИ БУКОВЯН
ИБРАХИМ ИБРАИМ КАПАНЪК
ИСА ИСМАИЛ КАЧАНГАР
ИСА УРУЧ БУКОВЯН
ИСМАИЛ МУСТАФА КАДИ
МЕХМЕД ТЕФИК КАЧАНГАР
МЕХМЕТ ФЕЙЗИ МОЛЛА
МУСТАФА МУСТАФА ЯХАТ
МУСТАФА УРУЧ БУКОВЯН
МУСТАФА ШАБАН КАДИ
НАЙЛЕ МЕХМЕД КАПАНЪК
НАЙЛЕ САИД КАЧАНГАР
НАЙЛЕ ТЕФИК КАЧАНГАР
РЕДЖЕП РЕДЖЕП АЛИМ
САНУША МЕДЖИТ БАБЕЧ
СИБУША ИБРАИМ КАДИ
СЮЛЮЙМЕ РЕДЖЕП ЯХАТ
ТАХИР ШАБАН КАДИ
ФЕЙЗИ МОХАРЕМ МОЛЛА
ФЕЙЗИ ФЕЙЗИ МОЛЛА
ХАВА МЕДЖИТ БАБЕЧ
ШАБАН ИЛМИ БУКОВЯН
ШАБАН МЕДЖИТ БАБЕЧ
ШАБАН МУСТАФА КАДИ
ШАБАН ШАБАН БУКОВЯН

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..............................., секция № 035
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙРОЛА ИСМАИЛ ШАБУ
АЙШЕ МУСТАФА ХАМИТОГЛУ
АЙШЕ ХИЛМИ ТУРЧИН
АЙШЕ ЮСЕИН КАРАХЮСЕИН
АЛДИН БАНЧЕВ ТОПАЛОВ
АНИФЕ РЕМЗИ ШАБУ
БЕНИЗЕ ИСМАИЛ ХАИТ
ДЖЕМИЛЕ РИЗА ШАБУ
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КОДЖАБАШЕВА
ЕТЕМ ЕТЕМ МЕРСИМ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ ПЕНД
ЗАЙНЕП АХМЕД ТУРЧИН
ЗАЙНЕП ИБРАИМ ПЕНД
ЗЕЙНЕП ИСМАИЛ ЮСУФ
ЗЕЙНЕП РЕДЖЕП БЯЛК
ЗЕЙНЕП ЮСУФ ТОПАЛОВА
ЗЕНЕПА МОХАРЕМ БУКОВЯН
ИБРАИМ АХМЕД БУКОВЯН
ИЗЕР УРУЧ БУКОВЯН
ИСМАИЛ САИТ ПЕНД
ИСМАИЛ УРУЧ МЕРДАН
ИСМАИЛ ШАБАН ЦЕР
ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАИТ
МЕХМЕД РЕДЖЕП БУКОВЯН
МУСТАФА ШАБАН ЦЕР
НЕВСЕ ЮСУФ БУКОВЯН
НЕХАТ ИСМАИЛ МЕРДАН
НЕЯЗИ НИЯЗИ МАДЖАР
РЕДЖЕП АХМЕД БУКОВЯН
САЙМЕ ЕТЕМ ДЖУГДАН
САНУША БИЛЮЛ МЕРДАН
СИБУША ИБРАИМ ИСА
УМЕЯ ЮСУФ ЮСУФ
УРУЧ ИСМАИЛ МЕРДАН
УРУЧ УРУЧ БУКОВЯН
ФАТМА ЮСУФ ПЕНД
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЮСУФ
ФЕРИЕ АРИФ ТУРЧИН
ХАВВА ЧИФТЧИ
ХЮСЕИН ЮСЕИН ИСА
ШАБАН РЕДЖЕП АЛИМ
ЮСЕИН ИБРАИМ ИСА
ЮСУФ ИБРАИМ ЦЕР
ЮСУФ КЯЗИМ ТУРЧИН
ЮСУФ ЮСУФ ТУРЧИН

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.КОРНИЦА, кметство ..............................., секция № 036
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА БЕКИР САДУЛ
АВА ИБРАИМ КУНД
АВА МУСТАФА АМИДЕИНА
АВА МУСТАФА СЪРМАЛИ
АВА ШЕФКЕТ ХАДЖИБЕКИР
АЗИЗЕ ЮСУФ СЪРМАЛИ
АЗИМЕ МУСТАФА ФЕЙЗУЛА
АЙТЕМ ИСМАИЛ КАДРИ
АЙШЕ АРИФ ИМАМ
АЙШЕ БЕКИР КЮРД
АЙШЕ ИБРАИМ ВЕЛИШАВ
АЙШЕ ИБРАИМ ФЕЙЗИ
АЙШЕ МЕХМЕД ВЕЛИШАВ
АЙШЕ УРУЧЕВА ИМАМОВА
АЙШЕ ШАБАН КАРААЛИЛ
АЙШЕ ЮСЕИНОВА КАЦАДЖИЕВА
АНИФЕ БЕКИР ВЕЛИША
АНИФЕ ИСМАИЛ СЪРМАЛИ
АНИФЕ НЕДЖИП УРУЧ
АНИФЕ ШАБАНОВА ИМАМОВА
АРИФ ШАБАН ИМАМ
АТИДЖЕ МУСТАФА ВЕЛИША
АТИДЖЕ РАСИМ ТАРАЛ
БАЙРЯМ БАЙРЯМ СЪРМАЛИ
БАЙРЯМ ИСМАИЛ КУНД
БАЙРЯМ МЕХМЕД СЪРМАЛИ
БАХРИЕ ДЖЕВАТ АТИП
БЕЕХАРА МЕХМЕД САДУЛ
БЕЙХАН БАЙРЯМ СЪРМАЛИ
БЕКИР БЕКИР САДУЛ
БЕКИР БЕКИР САДУЛ
БЕКИР МУСТАФОВ ИМАМОВ
ВАДИЕ МОХАРЕМ СЪРМАЛИ
ВАЙДА ИСА АЙДЪН
ВАЙДА МОХАРЕМОВА ИМАМОВА
ГЮЛБЕХАР АХМЕД СЬОЗ
ГЮЛБЕЯЗ ДЖЕЛИЛ БАКАЛ
ДЖЕВАТ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
ЕМИНЕ КАСАДЖЪ
ЗАЙДА БЕКИР БАБИЧКА
ЗАЙДА ИСМАИЛ СЪРМАЛИ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ БАБИЧКА
ЗАЙНЕПА ИБРАХИМ ГЕТА
ЗАЙНЕПА ШАБАНОВА АШИРК
ЗЕЙНЕП ИЗЕИР КАРААЛИЛ
ЗЕПА ЮСЕИН КАДРИ
ИБРАИМ СЮЛЕМАН ВЕЛИШАВ
ИБРАИМ ЮСЕИН ВЕЛИША
ИБРАИМ ЮСУФ АРНАУТ
ИБРАХИМ МУСТАФА ФЕЙЗУЛА
ИЗЕИР МУСТАФА КАРААЛИЛ
ИМИН МЕХМЕД ФЕЙЗИ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ КАДРИ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ КУНД
ИСМАИЛ МЕХМЕД ВЕЛИША
ИСМАИЛ МУСТАФА ГЕТА
ИСМАИЛ РАМУШ ГЕТА
ИСМАИЛ ЮСЕИН БАБИЧКИ
КАДРИЕ КЯЗИМ ВЕЛИША
КАДРИЕ ШЕРИФ АМИДЕИН
КЕЗИМ ИБРАИМ ВЕЛИША
КЕЗИМ КЕЗИМ ВЕЛИША
ЛЕЙЛЯ МУСТАФА БАБЕКОГЛУ
МЕХМЕД АСАН УРУЧ
МЕХМЕД БЕКИР СЪРМАЛИ
МЕХМЕД ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
МЕХМЕД МЕХМЕД ТАРАЛ
МЕХМЕД МЕХМЕД УРУЧ
МЕХМЕД ЮСЕИН САДУЛ
МОХАРЕМ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
МОХАРЕМ МУСТАФОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
МУСТАФА ИБРАХИМ ФЕЙЗУЛА
МУСТАФА ИЗЕИР КАРААЛИЛ
МУСТАФА МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МУСТАФА МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ОСМАН БЯЛК
МУСТАФА ШАБАН АЛИ
МУСТАФА ЮСЕИН КАРААЛИЛ
МЮРВЕТ ДЖЕВАТ СЪРМАЛИ
НАЙЛЕ ИСМАИЛ БАБИЧКА
НЕДЖИП МЕХМЕД ТАРАЛ
НЕФСИЕ БЕКИР СЪРМАЛИ
НЕШИДЕ ОСМАН ДЖЕСУР
ПЕМБЕ МЕХМЕД ФЕЙЗУЛА
РАМИЗЕ НЕДЖИП АЛИ
РАХМЕ ИСМАИЛ АТАКЛЪ
САЙФЕТИН МЕХМЕД АТЕМИН
САНЕ ШАБАНОВА КАРАХАЛИЛ
САФИЕ ИБРАИМ АРНАУТ
САФИЕ МЕХМЕД СЪРМАЛИ
СИБУША ШАБАН АЛИ
СИЛЮМЕ АДЕМ БЯЛК
СЪБИН ИВОВ ЕМИЛОВ
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН ВЕЛИШАВ
СЮЛЮМЕ ЮСУФ САДУЛ
ФАТМА БЕКИР САДУЛ
ФАТМЕ ИБРАИМ ВЕЛИШАВ
ФАТМЕ ИСМАИЛ ВЕЛИША
ФАТМЕ МЕХМЕД САДУЛ
ФАТМЕ МОХАРЕМ СЪРМАЛИ
ФАТМЕ МУСТАФА СЪРМАЛИ
ФАТМЕ ШАБАН АЛИ
ХАВВА БАЙРАМОГЛУ
ШАБАН ЕЛМАЗ КАЦАДЖИ
ШАБАН МУСТАФА АЛИ
ШАБАН МУСТАФА ИМАМ
ШАБАН ШАБАН ИМАМ
ШЕРИФ ШЕРИФ КЮРД
ШЕРИФ ЯХЯ КЮРД
ШЕРИФЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАВ
ШЕРИФЕ ХАЛИЛ СЪРМАЛИ
ЮСУФ ИБРАИМ АРНАУТ
ЮСУФ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
ЮСУФ ЮСУФ СЪРМАЛИ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.КОРНИЦА, кметство ..............................., секция № 037
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА АДЕМ БЪРГАН
АВА АХМЕД КОСИН
АВА МУСТАФА АМИДЕИНА
АВА ЮСУФ ДИНДЖАЙ
АЗИЗЕ ИСМАИЛ ХАДЖИ
АЗИМЕ РУСТЕМ КЕЛЕШ
АЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ОРУЧОГЛУ
АЙРУШ АХМЕД ПЕХЛИВАН
АЙСЕЛ БЕКИР СЪРМАЛИ
АЙСЕЛКА БАЙРЯМ КЮРД
АКИФ АДЕМ ДЖИНДЖИ
АКИФ МУСТАФА ХАМИТ
АЛБЕНА БАНКОВА АНДРЕЕВА
АМИДЕ ИБРАИМ ДОЛИН
АНИФЕ АДЕМ АМИДЕИНА
АНИФЕ АХМЕД ХАДЖИ
АНИФЕ ИБРАИМ АМИДЕИНА
АНИФЕ ИСА БЯЛК
АНИФЕ ИСМАИЛ ВРАЖАЛИ
АНИФЕ МОХАРЕМ БЪРГАН
АНИФЕ ШАБАН ЙОЗБЕК
АСЯ МИХАЙЛОВА КАЦАДЖИЕВА
АТИДЖЕ ХЮСЕИН ГЕТА
АТИКЕ МОХАРЕМ ДОЛИН
АХМЕД АХМЕД ВРАЖАЛИ
АХМЕД БАЙРЯМ АМИДЕИН
АХМЕД МУСТАФА КОСИН
АХМЕД ШАБАН НУМАШ
БАЙРАМ ИБРАХИМ ГЕТА
БАЙРЯМ ИБРАИМ АМИДЕИН
БАЙРЯМ ИБРАИМ КЮРД
БЕКИР МЕХМЕД СЪРМАЛИ
БЕКИР УРУЧ БЪРГАН
ВАДЕТ МУСТАФА КАР
ВАЙДА АСАН БЪРГАН
ВАЙДА АХМЕД ДОЛИН
ВАЙДА ИБРАХИМ ДОБРИНИШКА
ВАЙДЕ МОХАРЕМ ХАДЖЪОГЛУ
ГЮЛЕЗАР АДЕМ ДЖИНДЖИ
ГЮЛЕЗАРА АХМЕД КОСИН
ГЮЛФЕ ИСМАИЛ КОСИН
ГЮЛШЕНА ШАБАН ДОБРИНИШКА
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ АМИДЕИНА
ДУРДИЕ САДЪК КЪРДЖЪМ
ЗАЙДА ИБРАИМ БЪРГАН
ЗАЙДА ИБРАИМ ХАДЖИБЕКИР
ЗАЙДА ИСМАИЛ АМИДЕИНА
ЗАЙДЕ ИБРАИМ АЛИОГЛУ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ЗАЙДЕ МОХАРЕМ БЪРГАН
ЗАЙНЕП СЮЛЕЙМАН АМИДЕИН
ЗАЙХИДЕ МУСТАФА СЪРМАЛИ
ЗЕЙНЕП ИБРАИМ КЕЛЕШ
ЗЕПА ИБРАИМ БАБИЧКА
ЗЮЙРЕМА ШАБАН АМИДЕИНА
ИБРАИМ ВАИС БЪРГАН
ИБРАИМ ИБРАИМ БЪРГАН
ИБРАХИМ ХАДЖЪБЕКИР
ИБРАХИМ АХМЕД КОСИН
ИБРАХИМ БАЙРЯМ АМИДЕИН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ УРУЧ
ИСА МУСТАФА БЯЛК
ИСМАИЛ АЙРУЛА ХАДЖИ
ИСМАИЛ БЕКИР ХАДЖИБЕКИР
ИСМАИЛ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ИСМАИЛ СЪДЪК ХАДЖИБЕКИР
МЕХМЕД АЛИ КУНГЮ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД АХМЕД ПЕХЛИВАН
МИХАИЛ ИВАНОВ КАЦАДЖИЕВ
МОХАРЕМ АХМЕД БЪРГАН
МОХАРЕМ ИБРАИМ БЪРГАН
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МОХАРЕМ МУСА ДОЛИН
МУСА МОХАРЕМ ДОЛИН
МУСА ЮСУФ ДОЛИН
МУСТАФА АКИФ АМИДЕИН
МУСТАФА АХМЕД КОСИН
МУСТАФА ФЕЙЗОЛА АМИДЕИН
ПАТУША ШАБАН ДЖИНДЖИ
РАБИЕ ИСМЕТ КЮРД
РАМИЗЕ АДЕМ КОСИН
САДОЛА РУСТЕМ ДОБРИНИШКИ
САДОЛА САДОЛА ДОБРИНИШКИ
САДЪК ИБРАИМ ХАДЖИБЕКИР
САДЪК РАСИМ КЪРДЖЪМ
САЙДА АЛИ АМИДЕИН
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН АМИДЕИН
ТАКСИМ ИСА МОЛААЛИ
УРУЧ БЕКИР БЪРГАН
ФАИМ АХМЕД КЕЛЕШ
ФАТМА ЮСЕИН ДОЛИН
ФАТМЕ АКИФ ДЖИНДЖИ
ФАТМЕ ИБРАХИМ БЪРГАН
ФАТМЕ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ФАТМЕ МУСТАФА БЪРГАН
ФАТМЕ ШАБАН БЪРГАН
ФАТМЕ ШАБАН ЧАКАР
ФЕЙЗОЛА МУСТАФА АМИДЕИН
ФИКРИЕ ОСМАН БЪРГАН
ФИКРИЕ САИД БЯЛК
ХАТИДЖЕ ОРУЧОГЛУ
ШАБАН АХМЕД ВРАЖАЛИ
ШАБАН БЕКИР БЪРГАН
ШАБАН ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ШАБАН КЯЗИМ ДОБРИНИШКИ
ШАБАН ШАБАН БЪРГАН
ШЕРИФ ФЕЙЗУЛА АМИДЕИН
ШЕРИФ ШЕРИФОВ АМИДЕИН
ШЕРИФЕ МУСТАФА РОСЕНОВА
ШЕРИФЕ ТАКСИМ МОЛААЛИ
ШЕРФЕ МОХАРЕМ ДОЛИН
ЮЛИЯ БАНКОВА КАЦАДЖИЕВА
ЮЛИЯН ШИЛИЯНОВ КАЦАДЖИЕВ
ЮСУФ АДЕМ АМИДЕИН
ЮСУФ МУСА ДОЛИН
ЮСУФ ЮСУФ АМИДЕИН

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.КОРНИЦА, кметство ..............................., секция № 038
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИБЕ РАСАМ ИМАМ
АВА НЕДЖИП ГЕЗДЪР
АВА САЛИХ ГЕЗДЪР
АВА ШЕРИФ УРУЧ
АДЕМ АДЕМ БЯЛК
АДЕМ АДЕМ ПАША
АДЕМ БЕКИР БЯЛК
АДЕМ ИБРАХИМ БЯЛК
АДЕМ МУСТАФА КОСИН
АДИЛЕ БАЙРЯМ БЯЛК
АЙСЕЛА ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ АСАН ДРИЛ
АЙШЕ БАЙРЯМ АСЛАНТЮРК
АЙШЕ ИЗИР ДРИЛ
АЙШЕ ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ МЕХМЕД АЙДЪН
АЙШЕ МУСТАФА ЕРЕН
АЙШЕ СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
АЙШЕ ШАБАНОВА КАЦАДЖИЕВА
АЙШЕ ЯШАР БЯЛК
АКИФ ИСА БЯЛК
АЛИЛ АЛИЛ БЯЛК
АЛИЛ АЛИЛ ДРИЛ
АЛИЛ ИСА БЯЛК
АЛИЛ МУСТАФА ДРИЛ
АНГЕЛ ЕНЧЕВ КАЦАДЖИЕВ
АНЕТА РАДКОВА КАЦАДЖИЕВА
АНИФЕ АКИФ БЯЛК
АНИФЕ МЕХМЕД ВРАЖАЛИ
АНИФЕ МЕХМЕД СЕФЕР
АНИФЕ ОСМАН БЯЛК
АНИФЕ ЮСУФ ДРИЛ
АРИФ МУСТАФА БЯЛК
АСАН ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ МУСТАФА БИМ
АТУШ ЮСЕИН ДРИЛ
АФИЕТКА ИБРАХИМ ГЕТА
АХМЕД АХМЕДОВ РУНТОВ
АХМЕД ИБРАИМ БЯЛК
АХМЕД ИСМАИЛ ДРИЛ
АХМЕД МУСТАФА ДРИЛ
АШЕНАЙ МУСТАФА ЙУСУФОУЛУ
БАЙРАМА САИД УРУЧ
БАЙРИЕ ИСА БЯЛК
БАЙРЯМ БАЙРЯМ ГЕЗДЪР
БАЙРЯМ БАЙРЯМ УРУЧ
БАЙРЯМ БАЙРЯМ УРУЧ
БАЙРЯМ МЕХМЕД ТАИР
БАЙРЯМ МЕХМЕД УРУЧ
БАЙРЯМ ШАБАН ДРИЛ
БАЙРЯМ ЮСЕИН УРУЧ
БЕЙХАН ОРУЧОГЛУ
БЕКИР БЕКИР УРУЧ
БЕКИР БЕКИР УРУЧ
БЕКИР ХАСАН БЯЛК
БЕХЧЕТ ИЗИР ДРИЛ
БИРСЕЛА ИСМАИЛ БЕЯЗ
ВАЙДЕ БАЙРЯМ ДРИЛ
ВЕЛИЗАРА СЪБИНОВА АЛТЪНГИЙИК
ГЮЛЕЗАР ИСМАИЛ КАРАТАШ
ГЮЛШЕН МЕХМЕД ГЕТА
ДЖАН РЕДЖЕП ГЮРУШЧУ
ДЖЕВДЕТ МУСТАФА АГУЛ
ЕМИНЕ БЕКИР БЯЛК
ЕМИНЕ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ЕМРЕ АЛТЪНГИЙИК
ЕРХАН БАЙРЯМ УРУЧ
ЗАЙДА БЕКИР БЯЛК
ЗАЙДЕ МУСТАФА БЯЛК
ЗАЙДИЕ МЕХМЕД УРУЧ
ЗАЙНЕП АХМЕД УРУЧ
ЗАЙНЕП САИД УРУЧ
ЗАЙНЕПА ИБРАИМ ПАША
ЗЕЙНЕП ХАМИТ
ЗЕЙНЕП ЮСУФ КАРАХАЛИЛ
ЗЕЙНЕПА МУСТАФА БЯЛК
ЗЕКИЕ БАЙРЯМ БЯЛК
ЗЕПА АРИФ КАХРАМАН
ЗИКРЕКЕ МУСТАФА ХАМИТ
ЗЮХТЮ МЕХМЕД УРУЧ
ИБРАИМ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ АЛИЛ БЯЛК
ИБРАХИМ БАЙРЯМ ГЕЗДЪР
ИБРАХИМ ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БЯЛК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БЯЛК
ИБРАХИМ ИСМАИЛ БЯЛК
ИБРАХИМ МУСТАФА МУРАД
ИБРАХИМ РЕДЖЕП ГЕТА
ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
ИСА АЛИЛ БЯЛК
ИСМАИЛ КАХРАМАН
ИСМАИЛ АДЕМ БЯЛК
ИСМАИЛ АХМЕД ДРИЛ
ИСМАИЛ БЕКИР БЯЛК
ИСМАИЛ ИСМАИЛ БЯЛК
ИСМАИЛ МУСТАФА БЯЛК
ИСМАИЛ ЮСЕИН УРУЧ
ИСМЕТ ИСА БУЗ
ИСМЕТ ИСМЕТ БУЗ
ЙЕЛМАЗ ЙЕЛМАЗОВ КАЦАДЖИЕВ
ЙЪЛМАЗ КАСАДЖЪ
КАЙМЕТ ШАБАН БЯЛК
КАФИДЕ АХМЕД КОСИН
КИБРИЕ ШАБАН ВЕЛИШАХ
ЛЮТВИЕ АХМЕД БЯЛК
МЕХМЕД ИБРАИМ АГУЛ
МЕХМЕД ИБРАИМ УРУЧ
МЕХМЕД ИБРАХИМ БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД АГУЛ
МЕХМЕД МЕХМЕД БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД УРУЧ
МЕХМЕД МУСТАФА ТАИР
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
МЕХМЕД ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
МОХАРЕМ МОХАРЕМ БЪРГАН
МУСТАФА АЙДЪН
МУСТАФА АДЕМ КОСИН
МУСТАФА АЛИЛ ДРИЛ
МУСТАФА АХМЕД ДРИЛ
МУСТАФА ИБРАХИМ АГУЛ
МУСТАФА ИБРАХИМ БЯЛК
МУСТАФА МЕХМЕД БЯЛК
МУСТАФА МЕХМЕД ТАИР
МУСТАФА МУСТАФА ДРИЛ
МУСТАФА МУСТАФА ТАИР
МУСТАФА ФАИК БЯЛК
МУСТАФА ЮСЕИН БИМ
НАЙЛЕ АДЕМ ЕРТЕН
НАЙЛЕ БЕКИР БЯЛК
НАСИЕ АДЕМ БАШИЙГИТ
НАСИЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
НЕВСЕ ОСМАН ИМАМ
НЕВСИЕ БЕКИР АЙДЪН
НЕШАТ ДЕРЕЛИ
НОРБЕК МУСТАФА БИМ
ОРЕЯ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ОСМАН МУСТАФА БЯЛК
ОСМАН ХАЛИЛ БУЗ
ПАТУША АЛИЛ ВРАЖАЛИ
ПАТУША АРИФ БЯЛК
ПИМБЕ МОХАРЕМ ГЕТА
РАБИЕ ИСМАИЛ УРУЧ
РАМИЗЕ ИСА ДРИЛ
РАМИЗЕ ЮСЕИН ТАИР
РАСИМ КАСАДЖЪ
РЕДЖЕП ХАЛИЛ ГЕТА
РЕСИМ ИБРАИМ ИМАМ
САИД МЕХМЕД УРУЧ
САИД МУСТАФА БИМ
САИД САИД УРУЧ
САИТ ВЕЛИШАХ
САЛЕ АХМЕД БЯЛК
САЛЕ ИСМАИЛ УРУЧ
САЛИЕ ИЗИР ДРИЛ
САФИЕ АРИФ БИМ
САФИЕ ИЗИР БУЗ
СЕЛВИЕ АЛИ ОРУЧ
СИБИЕ МУСТАФА БЯЛК
СИБИЕ РАМАДАН ДРИЛ
СЮЛЕЙМАН ИБРАИМ СЕФЕР
СЮЛИМЕ ФАИК ХАДЖИ
ТЕФИК ТЕФИК ХАДЖИ
ФАИК МУСТАФА БЕЯЗ
ФАТМА ИБРАИМ МУРАТ
ФАТМА ИСМАИЛ ДРИЛ
ФАТМА МЕХМЕД КАРАХАЛИЛ
ФАТМА МОХАРЕМ ВЕЛИШАВ
ФАТМА МУСТАФА ТАИР
ФАТМА ОСМАН БУЗ
ФАТМА САИДОВА БЕГОВА
ФАТМЕ АДЕМ ПАША
ФАТМЕ АСАН ШИМШЕК
ФАТМЕ БАЙРЯМ УРУЧ
ФАТМЕ БЕКИР ВРАЖАЛИ
ФАТМЕ ИСА БЯЛК
ФАТМЕ МУСТАФА КАРААЛИЛ
ФАТМЕ ЮСЕИН ХАМИТОГЛУ
ХАВА АРИФ АГУЛ
ХАЛИЛ РЕДЖЕП ГЕТА
ХАСАН БЕКИР БЯЛК
ХЮСЕИН МЕХМЕД ВРАЖАЛИ
ШАБАН БАЙРЯМ ДРИЛ
ШАБАН ИСМАИЛ БЯЛК
ШАБАН ХАЛИЛ БЯЛК
ШАБАН ШАБАН БЯЛК
ШАБАН ШАБАН ХАДЖИ
ШЕРИФЕ АХМЕД УРУЧ
ШЕРИФЕ САИД УРУЧ
ЮСЕИН БАЙРЯМ УРУЧ
ЮСЕИН САИД БИМ
ЮСЕИН ЮСЕИН УРУЧ
ЮСУФ ИСМАИЛ ИМАМ
ЮСУФ МЕХМЕД КАРАХАЛИЛ
ЮСУФ ЮСУФ КАРАХАЛИЛ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.ЛЪЖНИЦА, кметство ..............................., секция № 039
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА РАМАДАНОВА ГОВЕДАРОВА
АДЕМ АДЕМ БАДАЛ
АДЕМ МУРАД КИСЬО
АДЕМ ТЕФИК БАДАЛ
АДИЛЕ РЕДЖЕПОВА БЯЛЕВА
АДИЛЕ СЮЛЕЙМАН ХАДЖИ
АДИЛЕ ШАБАНОВА КИСЬОВА
АЗИМЕ СЮЛЕЙМАН ДЕНИЗ
АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА ШЕНТЮРК
АЙШЕ ХЮСЕИН МОЛЛА
АЛИ АЛИЕВ КИСЬОВ
АЛИ ХАЛИЛ МОЛА
АЛИ ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
АЛИФЕ УРУЧ КИСЬО
АНИФЕ НУРИЕВА АШИРКОВА
АНИФЕ СЮЛЕЙМАН КУРТА
АНИФЕЯ СЮЛЕЙМАНОВА КИСЬОВА
АТИДЖЕ ШАБАНОВА КИСЬОВА
АТИКЕ ЮСЕИНОВА БЯЛЕВА-АЛТАН
АХМЕД МЕХМЕД ХАДЖИ
БАЙРЯМ БАЙРЯМ БЯЛ
БАЙРЯМ ИБРАХИМ МОЛЛА
БАЙРЯМ ЛЕТИФ БЯЛ
ВАЙДЕ МЕХМЕД БЯЛ
ДЖАЛИЛ МУСА АШИРК
ЕМИНЕ АХМЕД СУНАЙ
ЕРДЕМ ИМЕР
ЕТХЕМ САЛИХ АШИРК
ЗАЙДА МОХАРЕМОВА КИСЬОВА
ЗАЙДИЕ ИСМАИЛ ОСИКОВСКА
ЗАЙНЕПА УРУЧ КИСЬО
ЗАЙНЕПА ХАЛИЛ ЕР
ИБРАХИМ МОЛЛА
ИБРАХИМ ЗЕКИРЯ МОЛА
ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ БЯЛЕВ
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ ГОВЕДАРОВ
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ КИСЬОВ
ИБРАХИМ ХЮСЕИН СУНАЙ
ИМКА РЕКИПОВА МОЛОВА
ИСМАИЛ АДИЛОГЛУ
ИСМАИЛ АДЕМ АШИРК
ИСМАИЛ АТЕМОВ АШИРКОВ
ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН КУРТА
ИСМАИЛ ТЕФИК БАДАЛ
КАДИР МУСТАФА КИСЬО
КАЙМЕТ САЛИХ МАРГИ
ЛЕТИФ МУСТАФОВ БЯЛЕВ
МАГБУЛЕ ХАСАН МОЛА
МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ АШИРКОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН АШИК
МУСА МУСА АШИРК
МУСА МУСА АШИРК
МУСТАФА ЗЕКИРЯ МОЛА
МУСТАФА ИСМАИЛ КИСЬО
МУСТАФА ЛЕТИФОВ БЯЛЕВ
МУСТАФА МУСТАФА БУКОВСКИ
МУСТАФА МУСТАФА МОЛА
МУСТАФА ХЮСЕИН КИСЬО
НЕВСЕ БАЙРЯМ БЯЛ
НЕВСЕ ХАЛИЛ БЯЛ
НЕВСЕ ХЮСЕИН СУНАЙ
НЕРДА РЕДЖЕПОВА ХАДЖИЕВ
НЕФИСЕ ХАСАН МОЛА
НЕФИСЕ ЮМЕР МОЛА
НЕФСЕ ИБРАХИМ КИСЬО
НЕФСИЕ ТЕФИК БАДАЛ
ОРХАН МУСТАФА МОЛА
РАФИЕ ЮСЕИН КУРТА
РАШИД ДЖЕФИТ ХАДЖИ
РЕДЖЕП РЕДЖЕП КЪРПАЧ
РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ АШИРКОВ
РЕДЖЕП СЮЛЕЙМАН КУРТА
РЕДЖЕП ХЮСЕИН КЪРПАЧ
РЕКИП РЕКИПОВ МОЛОВ
РЕКИП РЕКИПОВ МОЛОВ
САЛИХ АДЕМ АШИРК
САНЕ БАЙРЯМ МОЛЛА
САНИЕ ИБРАХИМ ХАДЖИ
САНИЕ ИСМАИЛ КИСЬО
САНИЕ МЕХМЕД АШИК
САНУША МЕХМЕД МОЛА
САФИЕ МУРАДОВА МОЛОВА
СЮЛВЕЙКА АДЕМ АКЪИЛДЪЗ
СЮЛЕЙМАН АХМЕД ХАДЖИ
СЮЛЕЙМАН МУСА МЕМИШ
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМЕ РАШИД АШИРК
СЮЛЕЙМЕ ТЕФИК МОЛА
ТЕФИК АДЕМ БАДАЛ
ТЕФИК МЕХМЕД АШИК
ФАИК ИБРАХИМ ОСИКОВСКИ
ФАТМА МУСТАФОВА КИСЬОВА
ФАТМЕ АДЕМ ИМЕР
ФАТМЕ БАЙРЯМ БЯЛ
ФАТМЕ БАХТИЯР МЕМИШ
ФАТМЕ ИБРАХИМ АШИРК
ФАТМЕ ИБРАХИМ КАЯР
ФАТМЕ ЛЕТИФ БЯЛ
ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИ
ФАТМЕ РЕДЖЕПОВА АШИРКОВА
ФАТМЕ ХАЛИЛ АДЪИАМАН
ФАТМЕ ХАЛИЛ МОЛА
ФАТМЕ ХЮСЕИН СУНАЙ
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАДЖИ
ФАТМЕ ШЕРИФ КЪРПАЧ
ФИКРЕ БЕКТАШ БАДАЛ
ФИКРЕТ РЕДЖЕП КЪРПАЧ
ХАДИЛЕ АЛИ КИСЬО
ХАЛИЛ АДЕМ БЯЛ
ХАЛИЛ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН КУРТА
ХАЛИЛ ТЕФИК МОЛА
ХАЛИЛ ХАЛИЛ МОЛА
ХАСИБЕ ХЮСЕИН СУНАЙ
ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ БАДАЛ
ШАБАН ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
ШОРФИЕ АЛИЕВА КИСЬОВА
ЮМЕР МУСТАФА МОЛА
ЮСЕИН ШАБАНОВ КИСЬОВ

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.ЛЪЖНИЦА, кметство ..............................., секция № 040
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЖИРЕЯ АДЕМОВА АШИРКОВА
АДИЛЕ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
АДИЛЕ МЕХМЕД ГЮНТАЙ
АЙРЕ ИСМАИЛ ЗЪРБАШ
АЛИ КЪРБАШ
АЛИМЕ ХЮСЕИН БОНДЖУК
АЛИЯ РАМАДАНОВ КЪРПАЧЕВ
АТЕМ ХЮСЕИН КЪРПАЧ
АТИДЖЕ ШАИН БАНИЧ
АТИЕ ИБРАИМ КИСЬО
АТИКЕ ИБРАИМОВА КЪРПАЧЕВА
АТИКЕ ИБРАХИМ ГОВЕДАР
АТИКЕ МОХАРЕМ ГОВЕДАР
АТИКЕ МОХАРЕМ ГОВЕДАР
АТИКЕ ТЕФИК ДАЛИП
АТИКЕ ХЮСЕИН КИСЬО
АХМЕТ ГЮРГЕН
ВАЙДА ХАЛИЛОВА ДЖУГДАН
ВАЙДЕ ХЮСЕИН ЮСТЮН
ГЮЛЕЙЗАР МОХАРЕМ КАМБЕР
ДАЛИП ДАЛИП ДАЛИП
ДАЛИП МУРАД ДАЛИП
ЕФТИДЕ МЕХМЕД БАНИЧ
ЕФТИДЕ РАМУШЕВА ЗЪРБАШЕВА
ЗАЙДА ЕЛМАЗ БАНИЧ
ЗАЙНЕП БАЙРЯМ РЕДЖЕП
ЗАЙНЕП ФЕИМ ГЮНЕШ
ЗАЙНЕП ХАЛИЛ КАМБЕР
ЗАЙНЕПА ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ЗАЙНЕПА ХЮСЕИН КЪРПАЧ
ЗАФРИ МОХАРЕМ КАМБЕР
ЗОРКА ИВАЙЛОВА ТОШЕВА
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КИСЬОВ
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КЪРПАЧЕВ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ НЕДЖИПОВ КЪРПАЧЕВ
ИБРАХИМ УРУЧ ЗЪРБАШ
ИСЛЯМА МЕХМЕД ЙОЗТОП
ИСМА МУСТАФА ДАЛИП
ИСМАИЛ МУРАТ ДАЛИП
ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН ЗЪРБАШ
КЕМАЛ ХЮСЕИН МОЛА
КЕМИЛЕ ДЗЕЛЕФИН МОЛА
МАГДБУЛЕ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
МАГДБУЛЕ РЕДЖЕП ЗЪРБАШ
МЕХМЕД ЗЕКИРЯ БУКОВСКИ
МЕХМЕД МЕХМЕД БУКОВСКИ
МЕХМЕД МОХАМЕД КИСЬО
МОХАМЕД ШАБАН КИСЬО
МОХАРЕМ ИСАЕВ БЯЛЕВ
МОХАРЕМ МОХАРЕМ КАМБЕР
МОХАРЕМ МОХАРЕМ КАМБЕР
МОХАРЕМ РАМАДАН ДЕДЕ
МУРАД МУСТАФА КИСЬО
МУРАТ МУРАТ ДАЛИП
МУРАТ МУРАТ ДАЛИП
МУСА ШЕРИФ БАНИЧ
МУСА ШУКРИ БАНИЧ
МУСТАФА ШЪК
МУСТАФА АХМЕДОВ РУНТОВ
МУСТАФА ДАЛИП ДАЛИП
МУСТАФА ИБРАХИМ БОШНАК
МУСТАФА МУРАД КИСЬО
МУСТАФА МУСТАФА БОШНАК
НАЙЛЕ БАЙРЯМ ЛАПАНЧ
НЕВСЕ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
НЕВСЕ ХАЛИЛ ДЕДЕ
НЕВСЕ ХЮСЕИН БУКОВЯН
НЕДЖИП ИБРАИМОВ КЪРПАЧЕВ
НЕСТРИН ЗАФРИ ЙОЗТЮРГ
НИНА ЗАФИРОВА МОЛОВА
НИНА ШИШМАНОВА БАНИЧОВА
ОРХАН ФЕИМ ОСМАН
ПЕМБЕ ШЕРИФ БАКЪШ
ПИМБЕ АЛИЛ БАНИЧ
РАМАДАН МОХАРЕМ ДЕДЕ
РАМАДАН МУРАД ДАЛИП
РАМАЗАН ИСМАИЛ ДАЛИП
РАФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КЪРПАЧЕВА
РАХМА АЛИЛОВА КАМБЕРОВА
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
РЕДЖЕП НЕДЖИПОВ КЪРПАЧЕВ
РЕДЖЕП ФАИК КУРТА
РЕДЖЕП ХАЛИЛОВ АШИРКОВ
САМЕТ НЕДЖИПОВ КЪРПАЧЕВ
САНИЕ ИЛЯЗОВА МОЛОВА
САНИЕ ХАЛИЛ ЛАПАНЧ
САФИЕ АЛИЕВА КЪРПАЧЕВА
САФИЕ ИБРАХИМ КУРТА
САФИЕ МУСА БАНИЧ
СЕЛВИЕ АВДИ ОРМАН
СИБУША ШАБАН КАМБЕР
СИНАН ЗАФРИ КАМБЕР
СЮЛЕЙМЕ АДЕМ БУКОВСКА
СЮЛЕЙМЕ МУРАТ ДАЛИП
СЮЛЕЙМЕ МУСА КИСЬО
СЮЛЕЙМЕ ФАИК ИМАМ
СЮЛЕЙМЕ ХЮСЕИН ГЮРГЕН
УРУЧ РЕДЖЕП МОЛАМУСТАФА
УРУЧ УРУЧ МОЛАМУСТАФА
УРУЧ ХАСАН ЗЪРБАШ
ФАИК РЕДЖЕП КУРТА
ФАТМЕ АБЕДИН ЗЪРБАШ
ФАТМЕ АДЕМОВА ЗЪРБАШЕВА
ФАТМЕ АЛИЕВА КЪРПАЧЕВА
ФАТМЕ АХМЕД КИСЬО
ФАТМЕ АХМЕД ЧОК
ФАТМЕ ХЮСЕИН БАНИЧ
ФАТМЕ ХЮСЕИН РАГАБ АХМЕД
ФАТМЕ ЮСУФ ГОВЕДАР
ФЕРДЕ МОХАМЕД КИСЬО
ФЕРИ ШАБАН КУРТ
ФЕРИДЕ ИЗЕР ДАЛИП
ФЕРИДЕ МОХАРЕМ ПЕХЛИВАН
ФЕРИДЕ ХАСАН КЪРПАЧ
ФЕРИДЕ ХЮСЕИН МОЛАМУСТАФА
ФИКРИЕ ИСМАИЛ КИСЬО
ФИКРИЕ МОХАРЕМ ИМАМ
ХАЙРИЙЕ БОНДЖУК
ХАЛИЛ АДЕМ КИСЬО
ХАЛИЛ МУСТАФА КИСЬО
ХАЛИЛ УРУЧ АШИРК
ХАЛИЛ ШЕРИФ БАНИЧ
ХАЛИЛ ШЕФКЕТ ЛАПАНЧ
ХЮСЕИН МЕХМЕД КЪРПАЧ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ГОВЕДАР
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КЪРПАЧ
ШАБАН ФАИК КУРТА
ШЕРИФ МУСА БАНИЧ
ШЕРИФ ШЕРИФ БАНИЧ
ШЕРИФЕ АДЕМ КЪРПАЧ
ШУКРИ МУСА БАНИЧ
ШУКРИЕ МОХАРЕМ БОШНАК
ЮСЕИН АЛИЛОВ МОЛОВ
ЮСЕИН БАЙРЯМ РЕДЖЕП

 

 


Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,
населено място С.ДЕЛЧЕВО, кметство ..............................., секция № 042
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВИТАНОВ