Гоце Делчев · Избори » 2014 » ПИ 2014 » ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Справка по Единен Граждански Номер >>

 

     ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК >>

          за произвеждане на избори за народни представители за

                         Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

                           (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)