Гоце Делчев · Избори » Избори 2016 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

АРХИВ >>

[28.03.2017]

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (3 април 2017 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали ... [Пълен текст]

[22.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №4/21.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ №4/21.03.2017 г. за провеждане на предизборно мероприятие В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-37/21.03.2017 г. от ръководството на „ВМРО“ – Гоце Д... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №5/21.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ №5/21.03.2017 г. за провеждане на предизборно мероприятие В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-36/21.03.2017 г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Де... [Пълен текст]

[15.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №3/15.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ №3/15.03.2017 г. за провеждане на предизборни мероприятия В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-5/14.03.2017 г. от ПП „Зелените” за провеждане на пр... [Пълен текст]

[14.03.2017]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Уведомяваме членовете на СИК за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, че на 18.03.2017 г. (събота) от 14.30 часа в малката зала на Културния дом ще се проведе обучение от ... [Пълен текст]

[10.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МИТИНГИ

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.03.2017 г. за провеждане на предизборни митинги В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №94-00-627/07.03.2017 г. ПП „Обединение ДОСТ” за провеждане на ... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На 11 март 2017 г. (събота), заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №12-НС) и заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС) за избори за н... [Пълен текст]

[02.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №1/01.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МИТИНГИ

РАЗРЕШЕНИЕ №1/02.03.2017 г. за провеждане на предизборни митинги В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №94-00-523/27.03.2017 г. ПП „Движение за права и свободи” за пр... [Пълен текст]

[20.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. на 11 март... [Пълен текст]

[10.02.2017]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх. №91-00-23 от 10.02.2017 г. ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ... [Пълен текст]

[24.10.2016]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Уведомяваме членовете на СИК за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за национален референдум, че на 28.10.2016 г. (петък) от 14.30 часа в малката зала на Културни... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ/ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: на 31 октомври 2016 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желая... [Пълен текст]

[07.10.2016]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. на 22 окто... [Пълен текст]

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2016

На 6 ноември 2016 г. ще се проведе национален референдум, на който гражданите на Република България могат да гласуват с "Да" или с "Не" в отговор на следните въпроси: . 1. Подкрепяте ли народните пр... [Пълен текст]

[26.09.2016]

УВЕДОМЛЕНИЕ

изх. №91-00-377 от 26.09.2016 г. . ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИО... [Пълен текст]

[22.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №12 ОТ 22.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев са постъпили искания вх. №№91-00-323 от 22.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие на МГЕРБ на 23.10.2015 г. от 08.00 ч. до 14... [Пълен текст]

[21.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №11 ОТ 21.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-321/20.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметств... [Пълен текст]

[20.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №9 ОТ 19.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-315(1) от 16.10.2015г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие – закриване н... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №10 ОТ 19.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев са постъпили искания вх. №№91-00-316 и 91-00-317 от 19.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборни мероприятия: на 20.10.2015 г. площад „Го... [Пълен текст]

[16.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ № 8 ОТ 16.10.2015 Г.

за провеждане на предизборно мероприятие [Пълен текст]

[14.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №7 ОТ 14.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-313/14.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборен дебат между кандидатите кмет на община Гоце Делчев на 19.10.... [Пълен текст]

[10.10.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

на 17 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №7-МИ, Прило... [Пълен текст]

[08.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №6 ОТ 08.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-302/08.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметство Корниц... [Пълен текст]

[07.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №3 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-294/05.10.2015г. от ПП „Движение за права и свободи” за провеждане на предизборни срещи с избиратели – митинги, съпроводени с м... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №4 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-296/06.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие в Градски парк в гр. Гоце Делчев от 16.30 часа. Във вр... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №5 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-295/06.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметство Корниц... [Пълен текст]

[05.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №2 ОТ 05.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-294/05.10.2015 от ПП „ГЕРБ” за поставяне на шатра за провеждане на инициатива на МГЕРБ – Гоце Делчев „Ако днес бях кмет“ на пло... [Пълен текст]

[28.09.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ № 1

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН КОНЦЕРТ [Пълен текст]

[12.09.2015]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

изх. №91-00-274 от 12.09.2015 г. . ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИО... [Пълен текст]

[10.09.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: на 14 септември 2015 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава – член на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл. 396, ал. 2 от Изборния код... [Пълен текст]

[21.08.2015]

У В Е Д О М Л Е Н И Е

изх. №91-00-255 от 21.08.2015 г. ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТ... [Пълен текст]

АРХИВ >>