Гоце Делчев · Избори » Избори 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №4/21.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ №4/21.03.2017 г.

за провеждане на предизборно мероприятие

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-37/21.03.2017 г. от ръководството на „ВМРО“ – Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев на 22.03.2017 г.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. и провеждащата се предизборната кампания от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на „ВМРО” – Гоце Делчев да проведе предизборно мероприятие на 22.03.2017 г. от 17.00 ч. до 19.00 ч. – раздаване на цветя и агитационни материали в градинката пред църквата „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Солун“ (района на пазара), ул. „Търговска и ул. „Бяло море“ в гр. Гоце Делчев

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ