Гоце Делчев · Избори » Избори 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №5/21.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ №5/21.03.2017 г.

за провеждане на предизборно мероприятие

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-36/21.03.2017 г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев за провеждане на мото поход на 24.03.2017 г. с начален час 16.30 ч. в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. и провеждащата се предизборната кампания от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев да проведе мото поход на 24.03.2017 г. с начален час 16.30 ч. по маршрут: ул. Хан Крум, ул. Бяло море, ул. Пейо Яворов, ул. Стара планина (до бензиностанция УНО ОЙЛ), ул. Струга, ул. Енос, ул. Полковник Борис Дрангов, ул. Ал. Стамболийски, ул. Тодор Александров, ул. Дунав, ул. Дунав продължение (към с. Мосомище), към гр. Гоце Делчев (прекия път), ул. Драма, ул. Иларион Макариополски, ул. Христо Силянов, ул. Пирин, ул. Ал. Стамболийски, ул. Илия Дуков, ул. Ген. Ковачев, бул. Гоце Делчев (до кръговото кръстовище), крайна точка ул. Хан Крум.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ