Гоце Делчев · Избори » Избори Народно събрание 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

[28.03.2017]

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (3 април 2017 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали ... [Пълен текст]

[22.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №4/21.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ №4/21.03.2017 г. за провеждане на предизборно мероприятие В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-37/21.03.2017 г. от ръководството на „ВМРО“ – Гоце Д... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №5/21.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНО МЕРОПРИЯТИЕ

РАЗРЕШЕНИЕ №5/21.03.2017 г. за провеждане на предизборно мероприятие В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-36/21.03.2017 г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Де... [Пълен текст]

[15.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №3/15.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ №3/15.03.2017 г. за провеждане на предизборни мероприятия В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-5/14.03.2017 г. от ПП „Зелените” за провеждане на пр... [Пълен текст]

[14.03.2017]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Уведомяваме членовете на СИК за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание, че на 18.03.2017 г. (събота) от 14.30 часа в малката зала на Културния дом ще се проведе обучение от ... [Пълен текст]

[10.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МИТИНГИ

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.03.2017 г. за провеждане на предизборни митинги В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №94-00-627/07.03.2017 г. ПП „Обединение ДОСТ” за провеждане на ... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На 11 март 2017 г. (събота), заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №12-НС) и заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС) за избори за н... [Пълен текст]

[02.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №1/01.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МИТИНГИ

РАЗРЕШЕНИЕ №1/02.03.2017 г. за провеждане на предизборни митинги В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №94-00-523/27.03.2017 г. ПП „Движение за права и свободи” за пр... [Пълен текст]

[20.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. на 11 март... [Пълен текст]

[10.02.2017]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх. №91-00-23 от 10.02.2017 г. ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИ... [Пълен текст]