Общинска избирателна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Георгиева Кехайова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Младенова Караметова-Мейзинева

СЕКРЕТАР: Катя Благоева Кардашева

ЧЛЕНОВЕ: Красимир Димитров Тосков

                  Иван Ангелов Тюхков

                 Рая Стоянова Тунчева

                 Биляна Асенова Сарандева

                 Даниела Руменова Сайдина

                 Стоян Георгиев Лапчев

                 Василка Аспарухова Ячкова

                 Анелия Станимирова Шопова

                Венета Петрова Итева

                Мелихан Адем Дрил

                Мария Александрова Чолакова

               Мария Иванова Икономова

               Костадин Благоев Шопов