Гоце Делчев · Избори » ОИК » Нормативни документи
Решения на ОИК 2011

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 196 от 13.10.2011 : Заличаване от списъка с резервни членове на СИК на назначените в състава на секционните избирателни комисии в община Гоце Делчев за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за

No. 194 от 06.10.2011 : Назначаване състава на комисия по чл.242 ,ал.7 от ИК в община Гоце Делчев за изборите на общински съветници и кмет в община Гоце Делчев,и кметове на кметства в община Гоце Делчев насрочени на 23.10.20

No. 193 от 03.10.2011 : Поправка на решение № 119/03.09.2011 год.,определяне и обявяване на номерата на изборните райони на изборите на 23 октомври 2011 год.

No. 192 от 29.09.2011 : Писмо с изх. № 40-00-32/28.09.2011г. на община Гоце Делчев и във връзка чл. 176 ал.1 от ИК

No. 191 от 21.09.2011 : Поправка на техническа грешка и допълване на Решение № 170 от 20.09.2011 година на ОИК относно кандидата за общински съветник Велка Костадинова Попова, вписана под № 2 в приложение № 42 подадено от

No. 190 от 21.09.2011 : Определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за избор на кмет на община, кметове на кметства и общински съветници в изборит

No. 189 от 21.09.2011 : Определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 23 ок

No. 188 от 21.09.2011 : Определяне на процедура за жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК – община Гоце Делчев в бюлетините за гласуване за общински съ

No. 187 от 21.09.2011 : процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на Б

No. 186 от 20.09.2011 : Определяне на процедура за жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК – община Гоце Делчев в бюлетините за гласуване за общински съ

No. 185 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата ТЕОХАР РАДОЕВ ТУПАРОВ, предложен от ПП ”ЗЕЛЕНИТЕ” за кандидат за общински съветник на Община Гоце Делчев за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев, на

No. 184 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидатите КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ, ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА, ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРЕЛИЙСКИ, ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КРАЧОЛОВА, ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАПАДЖИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ПАСКАЛЕВ КОНТОЗОВ, АВИЗЕ

No. 183 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ, предложен от Партия “НОВА СИЛА” за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.20

No. 182 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидатите Регистрира ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДУХОВ, РАДУЛ КОСТАДИНОВ БЕНИН, НАДЕЖДА СЛАВКОВА ИЛИЕВА, ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БЕЛЧЕВ, МАРТИН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ, ТЕОДОРА КРЪСТЕВА ТУНЧЕВА, ДИМИТРИЯ СЛАВКО

No. 181 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидатите ИСА ИСА ХАДЖИАЛИ, ВЕДАТ МУСТАФА ХЮСЕИН, ШЕКИР ИСА АЯН, ДЖАЛИЛ СЕЛИМ БОШНАК, НЕДЖМИ БАЙРЯМ УРУЧ, МЕХМЕД МЕХМЕД МЕРСИМОВ, ИСМАИЛ ИСА ДЖИНДЖИ, МЕХМЕД РАМАДАНОВ ДЕДЕЕВ, ИС

No. 180 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата ИСА ИСА ХАДЖИАЛИ, предложен от ПП “ДПС” за кандидат за Кмет на Кметство с. Брезница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Брезница в община Гоце Д

No. 179 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата АЛИЛ ХАЛИЛ ВОРУК, предложен от ПП “ДПС” за кандидат за Кмет на Кметство с. Господинци, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Господинци в община Го

No. 178 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата ШУКРИ МУСТАФА МУСЛИ, предложен от ПП “ДПС” за кандидат за Кмет на Кметство с. Буково, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Буково в община Гоце Де

No. 177 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАНОВ ОСИКОВСКИ, предложен от ПП “ДПС” за кандидат за Кмет на Кметство с. Лъжница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Лъжница в об

No. 176 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата РАМАДАН ИБРАХИМ БЯЛК, предложен от ПП “ДПС” за кандидат за Кмет на Кметство с. Корница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Корница в община Гоц

No. 175 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидатите ДИМИТЪР ТЕНЧЕВ ДОНЕВ, БОРИСЛАВ МАКСИМОВ ПРЪКОВ, ДАФИНКА БОРИСОВА МИТКОВА, КАТЯ АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА, МАРИЯ АТАНАСОВА ПАПАДОПУЛУ, МАРИЯ НИКОЛОВА ТОНГОВА – ПРЪКОВА, МИЛКА ИВ

No. 174 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата НИКОЛАЙ БИСЕРОВ КАРАИЛИЕВ, предложен от Партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Господинци, община Гоце Делчев за участие в изборите за

No. 173 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата ДИМИТЪР ТЕНЧЕВ ДОНЕВ, предложен от ПП “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насроче

No. 172 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидатите ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, ПЕТЪР АТАНАСОВ ПОПОВ, ИВАН АНГЕЛОВ ЛИНДАРЕВ, АНГЕЛ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ, СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТИНОВА, ЦВЕТАН ТОДОРОВ ИВАНОВ, пре

No. 171 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидата ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ, предложен от Партия “АТАКА” за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 го

No. 170 от 20.09.2011 : Регистрацията на кандидатите КАЛИН МИЛАНОВ КРУМОВ, ИВАН АВРАМОВ ЙОРДАНОВ, КОСТАДИН ИЛИЕВ ЧОРЕВ, ИВАН КОСТАДИНОВ САМАРЖДИЕВ, ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА МИТКОВА, КИРИЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ, ТИНКА ДИНЕВА ПОПОВА, АЛЕКС

No. 169 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидатите: ПЕТЪР СТЕФАНОВ МАНОЛЕВ, КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ, ПЕНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА, ИЛИЯ АТАНАСОВ БОЖИКОВ, КОНСТАНТИН ИЛИЕВ ХАДЖИДИМИТРОВ, КАТЕРИНА БЛАГОЕВА ТИГАЛОНОВА,

No. 168 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата МАРИЯ ИЛИЕВА ДОКУЗОВА предложена от Коалиция ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ”, ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” и ПД “ЕВРОРОМА” за кандидат за Кмет на Кметство с. Борово

No. 167 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидатите СТОЯН ИВАНОВ ВАКАРЕЕВ, ТАТЯНА БЛАГОЕВА ОРТОМАРОВА, МАРИНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА, ИВАН КРЪСТЕВ СТОЕВЕГН, ХАЛИЛ ХЮСЕИНОВ МОЛОВ, МАРИЯ ИЛИЕВА ДОКУЗОВА, ХЮСЕИН ТАХИР ГРОШАР, Д

No. 166 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидатите ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ, ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ и ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЪЛЧАНКОВ предложени от ПП “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за кандидати за общински съветници

No. 165 от 19.09.2011 : Регистрацията на андидата ИБРАХИМ ЮСУФ СЪРМАЛИ, предложен от ПП “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Корница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кмет

No. 164 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата ИСМАИЛ ИСМАИЛ АТИП, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Буково, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Буково в община Гоце Де

No. 163 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата ДИМО МИЛЧЕВ ВОРУКОВ, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Господинци, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Господинци в общин

No. 162 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата МОХАРЕМ ИБРАИМ ХАДЖИБЕКИР, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Корница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Корница в общи

No. 161 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КИСЬО, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Лъжница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Лъжница в община

No. 160 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата САЛИХ САЛИХ БУКОВЯН, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Брезница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Брезница в община Го

No. 159 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТРОПЧЕВ, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Баничан, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Баничан в община

No. 158 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата ИВАН ПЕТКОВ ЛАМБРЕВ, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Мусомища в община Го

No. 157 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата ГЕОРГИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Борово, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Борово в община Гоц

No. 156 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидатите АНГЕЛ СТОЯНОВ ТУНЧЕВ, КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА, АТАНАС КОСТАДИНОВ ЧУРКОВ, МАРИО НИКОЛАЕВ ДЪРПАТОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЛЕВ, САЛИХ САЛИХ БУКОВЯН, ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПОПОВ,

No. 155 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидата ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, предложен от ПП “ГЕРБ” за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 154 от 19.09.2011 : Регистрацията на кандидатите ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА, АНГЕЛ ДИМЧЕВ БУЧКОВ, АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МАДЖИРОВ, ЕМИЛ РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ, ТАШКО КОСТАДИНОВ ШОПОВ, РОСЕН СТОЙНЕВ ГЕОРГИЕВ, ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЯНОВ ДАСКА

No. 153 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидатите Димитър Стоянов Хардалиев, Павел Георгиев Петелов, Петър Йорданов Карамфилов, Елка Борисова Давидова, Петър Георгиев Копривленски, Илия Димитров Ейков, Димитър Фидошев Кам

No. 152 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата ВЕДАТ МУСТАФА КУТЯ, предложен от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНОСТ”) за

No. 151 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата АНГЕЛ БОРИСОВ МЕДАРЕВ, предложен от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНОСТ”)

No. 150 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата АННА МИХОВА ДОНКОВА, предложена от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНОСТ”) з

No. 149 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата БЛАГОЙ ВАНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ, предложен от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНОСТ

No. 148 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата ВЕНЦИСЛАВ ЛЮДМИЛОВ ХАДЖИЕВ, предложен от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНО

No. 147 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата САЛИХ ИБРАХИМ ИМАМ, предложен от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНОСТ”) за к

No. 146 от 18.09.2011 : Регистрацията на кандидата ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТЕЛОВ, предложен от КОАЛИЦИЯ “НИЕ” (ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП “СОЛИДАРНОСТ”)

No. 145 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата за независим общински съветник АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТЮХКОВ, издигнат от Инициативния комитет за участие в изборите за Общински съветници в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2

No. 144 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидатите Ангел Димитров Гераксиев, Валя Богданова Тедосиева – Рупчина, Константин Иванов Гулев, Мария Тошкова Бозукова, Бонко Илиев Караяков, Димитър Атанасов Самандов, Петър Заха

No. 143 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата АХМЕД ИСУФОВ ХОДЖОВ, предложен от ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Господинци, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кмет

No. 142 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата АЙША ЮСЕИНОВА ГЮНДЖИЕВА, предложена от ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Корница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Км

No. 141 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата КОСТАДИН КИРИЛОВ МАНДЕВ, предложен от ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за кандидат за Кмет на Кметство с. Баничан, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кме

No. 140 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕРАКСИЕВ, предложен от ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, наср

No. 139 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидатите Кирил Любенов Попов, Иван Георгиев Белянов, Иванка Здравкова Златкова, Ангел Любенов Попов, Галя Стойкова Симеонова, Катя Борисова Божикова, Иван Красимиров Икономов, М

No. 138 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата КЕНАН КАМБЕР МЕХМЕДАЛИ, предложен от Партия “ДРОМ” за кандидат за общински съветник на Община Гоце Делчев за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев, н

No. 137 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидатите: БОЙКО БОРИСОВ ТОДОРОВ; ИВАН КИРИЛОВ ТРАМПОВ; ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ СЕЛМЕДИНОВ; ИВАН СИМЕОНОВ ДУШКОВ; ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЕГДАНОВ; ПЕТЪР АТАНАСОВ КРЪСТИЛОВ; КИРИЛ КИРИЛОВ СЕРДАРЕВ

No. 136 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата АХМЕД АВДИ БУКОВСКИ, предложен от Партия “Съюз на демократичните сили” за кандидат за Кмет на Кметство с. Лъжница, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметст

No. 135 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата КИРИЛ КИРИЛОВ СЕРДАРЕВ, предложен от Партия “Съюз на демократичните сили” за кандидат за Кмет на Кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на К

No. 134 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАНГАЧЕВА, предложена от Партия “Съюз на демократичните сили” за кандидат за Кмет на Кметство с. Баничан, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на

No. 133 от 17.09.2011 : Регистрацията на кандидата БОЙКО БОРИСОВ ТОДОРОВ, предложен от Партия “Съюз на демократичните сили” за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насро

No. 132 от 16.09.2011 : Назначаване състава на секционните избирателни комисии в община Гоце Делчев за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове в община Гоце Делчев, насро

No. 131 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидата ВЕЛКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА, предложен от Партия “Лидер” за кандидат за Кмет на Кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Мусомища в

No. 130 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидатите: ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ; ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ; БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; ТОДОР СТЕФАНОВ ИВАНОВ; МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИРИНСКА; ДИМИТЪР КРЪСТЕВ БОЯДЖИЕВ; ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ БАЛ

No. 129 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидата СЕРГЕЙ АЛЕКСИЕВ ГУНЕВ, предложен от Партия “Българска социалистическа партия” за кандидат за Кмет на Кметство с. Господинци, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет

No. 128 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидата ИВАН ДИМИТРОВ КАРЪКОВ, предложен от Партия “Българска социалистическа партия” за кандидат за Кмет на Кметство с. Баничан, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на

No. 127 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидата ИВАН ЛЮБЕНОВ ТИМЧЕВ, предложен от Партия “Българска социалистическа партия” за кандидат за Кмет на Кметство с. Борово, община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Км

No. 126 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидата КРАСИМИРА НИКОЛОВА ХАДЖИДИМАНОВА, предложен от Партия “Българска социалистическа партия” за кандидат за Кмет на Кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев за участие в изборит

No. 125 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидата ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ, предложен от Партия “Българска социалистическа партия”, за кандидат за Кмет на Община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делче

No. 124 от 16.09.2011 : Регистрацията на кандидатите: БОЯН РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ; ИВАН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ, предложени от Партия “Партия на българските комунисти” за кандидати за общински съветници на Община Гоце Делчев за участие

No. 123 от 13.09.2011 : Регистрацията на кандидата Мохарем Акиф Бошнак за независим кандидат за Кмет на Кметство с. Лъжница община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Лъжница в община Гоце Делчев, насроч

No. 122 от 13.09.2011 : Регистрацията на кандидата Заафер Ибраимов Койнаров за независим кандидат за Кмет на Кметство с. Лъжница община Гоце Делчев за участие в изборите за Кмет на Кметство с. Лъжница в община Гоце Делчев, н

No. 121 от 13.09.2011 : Регистрацията на кандидата за независим общински съветник Валентин Димитров Атанасов, издигнат от Инициативния комитет за участие в изборите за Общински съветници в община Гоце Делчев, насрочени на

No. 120 от 09.09.2011 : Определяне общият брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Гоце Делчев.

No. 119 от 03.09.2011 : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони на изборите на 23 октомври 2011 год.

No. 118 от 03.09.2011 : Поправка на техническа грешка в решение №63/25.08.2011год, при изписването на единните номера, и назначаване на секционните избирателни комисии за всяка избирателна секция и определяне броя на членов

No. 117 от 03.09.2011 : Поправка на техническа грешка в Решение №19/22.08.2011год.,при изписването на единните номера на избирателните секции в община Гоце Делчев в съответствие с утвърдените такива,

No. 116А от 28.08.2011 : Определяне броя мандати за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 година

No. 116 от 28.08.2011 : Регистрацията на ПАРТИЯ “ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 115 от 28.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Мусомища община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 114 от 28.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Лъжница община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 113 от 28.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Корница община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 112 от 28.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Брезница община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 111 от 28.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Борово община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 110 от 28.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 109 от 28.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА СИЛА” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Господинци, Кмет на Кметство село Буково, Кмет на Кметство село Корница, Кмет на Кметство село Лъжница и

No. 108 от 28.08.2011 : Pегистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА СИЛА” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 107 от 28.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА СИЛА” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 106 от 28.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Господинци, Кмет на Кметство село Буково, Кмет на Кметство село Корница, Кмет на Кметство село Лъжница и

No. 105 от 28.08.2011 : Pегистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 104 от 28.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 103 от 28.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Господинци, Кмет на Кметство село Буково, Кмет на Кметство село Корница, Км

No. 102 от 28.08.2011 : Pегистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 101 от 28.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Мусомища, Кмет на Кметство

No. 100 от 28.08.2011 : Pегистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 99 от 28.08.2011 : Pегистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 98 от 27.08.2011 : Pегистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 97 от 27.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Мусомища, Кмет на Кметств

No. 96 от 27.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 95 от 27.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 94 от 27.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ “ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕВРОКОП” – ПП “ДСБ” И КОАЛИЦИЯ “ОДС” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Мусомища, Кмет на Кметство село

No. 93 от 27.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ “ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕВРОКОП” – ПП “ДСБ” И КОАЛИЦИЯ “ОДС” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 92 от 27.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ “ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕВРОКОП” – ПП “ДСБ” И КОАЛИЦИЯ “ОДС” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 91 от 27.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 90 от 26.08.2011 : Регистрация на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ “АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТЮХКОВ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 89 от 26.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ “НИЕ”(ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП” СОЛИДАРНОСТ”)за участие в изборите за Кмет на Кметство село Ба

No. 88 от 26.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ “НИЕ”(ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП” СОЛИДАРНОСТ”) за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Гоц

No. 87 от 26.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ “НИЕ”(ПП “ВЯРА МОРАЛ РОДОЛЮБИЕ ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО”, ПП “БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”, ПП” СОЛИДАРНОСТ”) за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Дел

No. 86 от 26.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Брезница, Кмет на Кметство село Б

No. 85 от 26.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 84 от 26.08.2011 : Регистрация на ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 83 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Брезница, Кмет на Кметство сел

No. 82 от 26.08.2011 : Регистрацията на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 81 от 26.08.2011 : Регистрацията на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 80 от 26.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ ПП“Земеделски съюз Ал. Стамболийски”, ПП” Земеделски народен съюз” и ПД “ Евророма” за участие в изборите за Кметове на Кметства в с. Борово, с. Баничан и с. Мусомища в общи

No. 79 от 26.08.2011 : Регистрация на КОАЛИЦИЯ ПП“Земеделски съюз Ал. Стамболийски”, ПП” Земеделски народен съюз” и ПД “ Евророма” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.201

No. 78 от 26.08.2011 : Населените места на територията на община Гоце Делчев с образувани преди 21.06.2011 г. кметства, където ще бъдат произвеждани избори за кметове на тези кметства на 23 октомври 2011 г.

No. 77 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 76 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 75 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово и Кмет на кметство село Мусомища,

No. 74 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 73 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Брезница, Кмет на Кметство село

No. 72 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 71 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год

No. 70 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 69 от 26.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Кмет на Кметство село Борово, Кмет на Кметство село Брезница, Кмет на Км

No. 68 от 26.08.2011 : Регистрацията на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 67 от 25.08.2011 : Поправка на Решение № 51/24.08.2011 година относно регистрацията на партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Лъжница, Община Гоце Делчев, Кмет на Кметство

No. 66 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 65 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 64 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Брезница, Кмет на Кметство село Корница, Кмет на Кметство село Лъжница, Кмет на Кметств

No. 63 от 25.08.2011 : Назначаване на секционните избирателни комисии за всяка избирателна секция и определяне броя на членовете им.

No. 62 от 25.08.2011 : Регистрация на партия ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за издигане на МОХАРЕМ АКИФ БОШНАК за независим кандидат за Кмет на Кметство село Лъжница, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 61 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЛИДЕР” за участие в изборите за Кмет на кметство с. Мусомища, Кмет на кметство с. Борово и Кмет на кметство с. Баничан, община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011

No. 60 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЛИДЕР” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 59 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА” за участие в изборите за Кмет на кметство с. Мусомища, Кмет на кметство с. Борово, Кмет на кметство с. Баничан, Кмет на кметство с. Брезница, Кмет на кметст

No. 58 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА” за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 57 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА” за участие в изборите за Кмет на община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 56 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за общински съветници в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 55 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници в община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 54 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за Кмет на кметство с. Мусомища, Кмет на кметство с. Борово, Кмет на кметство с. Баничан и Кмет на

No. 53 от 25.08.2011 : Регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за Кмет на община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 52 от 24.08.2011 : Регистрация на партия ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за издигане на ЗАAФЕР ИБРАИМОВ КОЙНАРОВ за независим кандидат за Кмет на Кметство село Лъжница, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 51 от 24.08.2011 : Регистрация на партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие в изборите за Кмет на кметство с. Мусомища, Кмет на кметство с. Борово, Кмет на кметство с. Баничан, Кмет на кметство с. Брезница,

No. 50 от 24.08.2011 : Регистрация на партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие в изборите за Общински съветници на Община град Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 49 от 24.08.2011 : Регистрация на партия “РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, за участие в изборите за Кмет на Община град Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 48 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 6/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев.

No. 47 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 7/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев.

No. 46 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 8/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Баничан, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 г.

No. 45 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 9/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Господинци, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год..

No. 44 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 10/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Лъжница, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 43 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 11/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Борово, Община Гоце Делчев.

No. 42 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 12/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Корница, Община Гоце Делчев.

No. 41 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 13/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Мусомища, Община Гоце Делчев.

No. 40 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 14/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Буково, Община Гоце Делчев

No. 39 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 15/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ГЕРБ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Брезница, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 38 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 20/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ДРОМ” за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 37 от 24.08.2011 : допълване на Решение № 21/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ДРОМ” за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 36 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 22/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ДРОМ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Брезница, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 35 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 23/22.08.2011 година относно регистрацията на ПП “ДРОМ” за участие в изборите за Кмет на Кметство село Лъжница, Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 34 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 25/22.08.2011 година относно регистрацията на “ПП – БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за Кмет на Община Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 33 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 26/22.08.2011 година относно регистрацията на “ПП – БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за общински съветници в Община Гоце Делчев.

No. 32 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 27/22.08.2011 година относно регистрацията на “ПП – БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за Кмет на кметство с. Господинци, община Гоце Делчев.

No. 31 от 24.08.2011 : Допълване на Решение № 28/23.08.2011 година за регистрацията на “ФОРМАЦИЯ “АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА””, за участие в изборите за Общински съветници, община Гоце Делчев.

No. 30 от 24.08.2011 : Регистрация на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”, за участие в изборите за Общински съветници на Община град Гоце Делчев, насрочени на 23.10.2011 год.

No. 29 от 23.08.2011 : Избор на заместващ член на Общинската избирателна комисия (ОИК) град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска.

No. 28 от 23.08.2011 : Регистрация на “ФОРМАЦИЯ “АЛТЕРНАТИВА ЗА ГОЦЕДЕЛЧЕВСКА ОБЩИНА”, за участие в изборите за Общински съветници, община Гоце Делчев

No. 27 от 22.08.2011 : Регистрация на “ПП – БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за Кмет на кметство с. Господинци, община Гоце Делчев.

No. 26 от 22.08.2011 : Регистрация на “ПП – БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за Общински съветници, Община Гоце Делчев.

No. 25 от 22.08.2011 : Регистрация на “ПП – БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, за участие в изборите за кмет на Община Гоце Делчев.

No. 24 от 22.08.2011 : Регистрация на “ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ”, за издигане на Валентин Атанасов за кандидат за Общински съветник , Община град Гоце Делчев.

No. 23 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ДРОМ”, за участие в изборите за Кмет на кметство в с. Лъжница , Община град Гоце Делчев

No. 22 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ДРОМ”, за участие в изборите за Кмет на кметство в с. Брезница , Община град Гоце Делчев

No. 21 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ДРОМ”, за участие в изборите за Общински съветници на Община град Гоце Делчев

No. 20 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ДРОМ”, за участие в изборите за Кмет на Община град Гоце Делчев

No. 19 от 22.08.2011 : Формиране единните номера на избирателните секции в община Гоце Делчев в съответствие с утвърдените такива.

No. 19-1 от 22.08.2011 : Формиране единните номера на избирателните секции в община Гоце Делчев в съответствие с утвърдените такива.

No. 18 от 22.08.2011 : Определяне местата за обявяване на избирателните списъци в община Гоце Делчев.

No. 17 от 22.08.2011 : Определяне списък с поредните номера и адресите на избирателните секции в община Гоце Делчев.

No. 16 от 22.08.2011 : Срокът за регистрацията на партии, коалиции от партии, и инициативни комитети.

No. 15 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Брезница,община Гоце Делчев

No. 14 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Буково,община Гоце Делчев

No. 13 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Мусомища,община Гоце Делчев

No. 12 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Корница,община Гоце Делчев

No. 11 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Борово,община Гоце Делчев

No. 10 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Лъжница, община Гоце Делчев

No. 9 от 22.08.2011 : Регистрация на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Господинци ,община Гоце Делчев

No. 8 от 22.08.2011 : Регистрацията на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на кметство село Баничан ,община Гоце Делчев

No. 7 от 22.08.2011 : Регистрацията на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за Кмет на Община град Гоце Делчев

No. 6 от 22.08.2011 : Регистрацията на ПП “ГЕРБ”, за участие в изборите за общински съветници в община Гоце Делчев

No. 5 от 19.08.2011 : Относно създаването на официален електронен адрес /e mail/ на Общинска избирателна комисия град Гоце Делчев

No. 4 от 19.08.2011 : Избор на заместващ член на Общинската избирателна комисия (ОИК) град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевградска.

No. 3 от 19.08.2011 : Относно необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение,

No. 2 от 19.08.2011 : Подаване на Заявление за регистрация като администратор на лични данни до Комисията за защита на лични данни.

No. 1 от 19.08.2011 : Начина на обявяване на решенията на общинската избирателна комисия.

No. 195 от 10.10.0011 : Промяна в състава на секционните избирателни комисии в община Гоце Делчев за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и кметове в община Гоце Делчев, насроче

горе