Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №6 ОТ 08.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-302/08.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметство Корница, община Гоце Делчев, за провеждане на предизборни събрания с избиратели на площада в село Корница на 10, 11, 12, 13, 14 и 15 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметство Корница, община Гоце Делчев да проведе предизборни събрания с избиратели на площада в село Корница на 10, 11, 12, 13, 14 и 15 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на Общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ