Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.10.2019]

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.10.2019 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-42 от 07.10.2019 г. от младежкото обединение на БСП – Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и провеждащата се предизборната кампания от 27.09.2019 г. до 25.10.2019 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „БСП” – младежко обединение Гоце Делчев да проведе предизборно мероприятие - поставяне на информационен щанд и шатра на 12.10.2019 г. от 12.00 ч. до 14.00 ч. в „Градски парк“ (беседката), гр. Гоце Делчев.

.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев.

.

.

МАРИАНА УСТАИЛИЕВА /п./ Заличени данни на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Секретар на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ