Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.10.2019]

РАЗРЕШЕНИЕ №6/15.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО

РАЗРЕШЕНИЕ №6/15.10.2019 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-44 от 14.10.2019 г. от ПП „ГЕРБ“ – гр. Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и провеждащата се предизборната кампания от 27.09.2019 г. до 25.10.2019 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „ГЕРБ” – гр. Гоце Делчев (младежи) да проведе предизборно мероприятие - поставяне на информационен щанд и шатра на 15, 16, 17, 19, 20 и 21 октомври 2019 г. от 10.00 ч. до 18.00 ч. в гр. Гоце Делчев на ул. „Търговска“ при паметника на Христо Ботев и срещу кафе „Матрицата“.

.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

ВрИД кмет на община Гоце Делчев,

Избран с Решение №820/19.09.2019 г. на ОбС

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ