Гоце Делчев · Избори » Избори 2021 » ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 » Списъци на заличени лица от избирателните списъци за 21.11.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА КАСАПОВА
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ИВАНКА ГАВРИЛОВА КРУМОВА
КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ КИРЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
МАРИЯ АНТОНОВА ДРЕНОВИЧКА
МЕТОДИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ПАНДЕВ
СИМОНА ИВАНОВА ЛАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 002 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЯ ФИЛИПОВА КАРАИЛИЕВА
АТАНАС ЖИВКОВ АВРАМОВ
АТАНАС СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛУХЧЕВ
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕРАКОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ КОСТОВ
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА УКОВА
ПЕТКО АСПАРУХОВ ЗАЙКОВ
ПЕТЪР СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ
ХРИСТО ИЛИЯНОВ ПАНЕВ
ШЕВКЕТ ШЕВКЕТ ПИЛЕВ
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА ЦУКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 003 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
БЛАГОВЕСТА ХРИСТОСЛАВОВА ТАНЧЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЕРОВА-СТОЕВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРТЕНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХВАЛЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИШЕВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
ЕМИЛИЯ БОЖИКОВА ДАЛАМАНГОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРТЕНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
ИВАН ХРИСТОВ АВРАМОВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ БОГДАНОВ
КАТЕРИНА ПЕТРОВА МАНГУШЕВА
КОСТАДИН ДИМОВ МАНГУШЕВ
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТРАХАНОВ
МАРИЯ ДРАГАНОВА НУРКОВА
МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ КАКАРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАМЯНОВ
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
СТЕЛА АНДОНОВА КОСТОВА-ШОКОЛАРЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 004 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЯНУШЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛЕВ
ВАСИЛКА ГРИГОРОВА ПАНАЙОТОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЧИПИЛЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛЕФТЕРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАФОВ
ИВАН БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
ИЛИАНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЛЕФТЕРОВА
ПЕТЪР СТОЙКОВ КАЛЪЧЕВ
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ЧИПИЛЕВА
ТАНЯ СПАСОВА ОБУЩАРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГАВАЛЮГОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ГЪРКОВ
ВЕЛИКА ИВАНОВА КОЙКОВА
МАРИЯ МИРОСЛАВОВА МЕНОВА
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ТАНЯ БОРИСОВА ГЪРКОВА
ТРАЯНА ИВАНОВА ЛАШЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЙКОВА-ПЕТРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АГАТА МИРОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТЪРТОВ
АНЖЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ТЪРТОВА
АНКА СУЛТАНКОВА ЛАТИНОВА
АСЕН ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
АТАНАС КИРИЛОВ ТЪПИГЬОЗОВ
ВАЛЯ МЛАДЕНОВА МАДЖИРОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ШАЛАМАНОВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТЪРТОВА
ЗОЯ БОРИСОВА ШАЛАМАНОВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЕЛЕВ
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПРАМАТАРОВА
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ДРОЗНЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШАНДАЛОВ
МАРИЯ АЛБЕНОВА СТАНЧЕВА
МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ
МИЛЕН ИЛИЕВ МАЛАКОВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ МАРКОВ
МИХАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА
НАСКА ДИМИТРОВА ДЯЛКОВА
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МАРКОВ
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ КАРТАЛОВ
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА БУНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БЛАГОЙ КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СТОИНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ
ВАСИЛ МАРИАНОВ ЯНЕВ
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КАРПАТОВА
МАРИАНА ИВАНОВА КАРПАТОВА
МАРИЯ-МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕРАКОВА
СТОЯН ОГНЯНОВ ПИРПИРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАВРИЛ САШОВ ГЕРОВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ СОТИРОВ
ДОНКА ЦВЕТКОВА ПИСОВА
ИВАН АНГЕЛОВ МАЛКОЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ПОПИВАНОВ
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ЧОЛЕВ
МАЛИН ИВАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
МАРИЯ БОРИСОВА КАЛЧЕВА
МИЛА КОСТАДИНОВА КАНТАРДЖИЕВА
ПЕТЯ БЛАГОЕВА ШОПОВА
СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА СОТИРОВА
СТОЯН КРЪСТЕВ ПИСОВ
ТОМАС ДОНАЛД ДЖЕФЪРСЪН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 010 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИШЕВА
ВЕЛИНА НИКОЛОВА ФАНТОВА
ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ГАНЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
МЕХМЕД РАИФ ИСМАИЛ
ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕНКОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
ТОМА ОЛЕГОВ ПОПОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 011 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА КИРИЛОВА КРЪСТИНА
АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ЮРУКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КРЪСТИН
БЛАГОВЕСТ ФЕОДОРОВ ФИДОШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЯНКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗАЙКОВ
ЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
ИВАН ИЛИЕВ КРЪНЧЕВ
КАТЯ КИРИЛОВА КАРАИВАНОВА
МАГДАЛИНА СТОЙЧЕВА КРЪНЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА САРАФОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
ТАНЯ АПОСТОЛОВА ЯНКОВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 012 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЯН БОЯНОВ ДЖИЛДЖОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ДЖАМАЛ ИБРАИМ ЧАУШ
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ИЛИАНА НИКОЛОВА БАЛАБАНОВА
КИМИЛЕ ЯВОРОВА БЕЛОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ХУСЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА СМИЛЯНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 013 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС КРУМОВ ДИШЛЯНОВ
БОРИС ИЛИЕВ МАРУШЕВ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МАРУШЕВА
ИЛИЯ БОРИСОВ МАРУШЕВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ПИРГОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ МАРУШЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПОЮКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 014 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОСТОВ
АТАНАС ИВАНОВ КИРОВ
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВИКТОР БОЖИКОВ КИТАНОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ДИНЧО БОЖИКОВ КИТАНОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА БАРАКОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ВЛАХОВА
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГИНОВ
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ГАВАЗОВА
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СМИЛКОВ
НИКОЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ
РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
СУАТ АСАНОВ КЬОЙБАШИЕВ
ХРИСТО БЛАГОЕВ ВЪЛЧЕВ
ЯНКА РУМЕНОВА СТОИНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 015 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЧЕ ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
АСЕН ЖИВКОВ ТЕШОВСКИ
АТАНАС АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ
АТАНАС АСЕНОВ ШИШКОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ИГНАТОВ
ГЕРГАНА ЛЮДМИЛОВА БЕЛОВА
ГИНКА АНДОНОВА ШУШУТЕВА
ДАВИД САШОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ЕМИЛИЯ АНАСТАСОВА МАНДИЕВА
ИВАЙЛО ПЪРВАНОВ СЕВДЕНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН ДИАНОВ ШАБАНОВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ШУШУТЕВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ КАПИСЪЗОВ
МАГДАЛЕНА САШОВА ПАВЛОВА
МАНЧО МАНЧЕВ ПАНЮКОВ
МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦИКОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖОЙКЕВА
МИЛЕНА СТОЯНОВА ШУШУТЕВА
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТУФКОВ
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ КАЧАКОВ
СТОЯН ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БАЦАЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 016 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБЕДИН КЕМАЛОВ КАМБУРОВ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧИФЛИГАРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ПИРОНЕВ
АТАНАС РОСЕНОВ АТАНАСОВ
АТИДЖЕ ДЖЕВАТ ДОСПАТЛИЕВА
ВЕСЕЛИН АСЕНОВ КАМБУРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
ДЖЕЙК ЕМЕЛОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАШКУЛЕВА-ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЕМЕЛ ШЕФКЕТ КЪРДЖАЛИ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
КОСТАДИНКА ПАНТЕЛЕЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
РАДОСЛАВА КРАСИМИРОВА РАМОВА
СМАИЛ АБИДИНОВ КАМБУРОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
ФАТМЕ АЛИЛОВА КАМБУРОВА
ФИРИЕ АЛИЕВА КАМБУРОВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 017 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
АТАНАС ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ЧИФЛИГАРОВ
ВАНГЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА РУСКОВА
ГЕОРГИ БОЯНОВ ЦИПАРОВ
ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА
ИВАН МИХАЙЛОВ ДАРЕВ
ИВАН ПЕТРОВ КИРАДЖИЕВ
ЙОНКА БЛАГОЕВА ЧИФЛИГАРОВА
КОСТАДИН АНДОНОВ КАРПУЗОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
КРАСИМИР РУСКОВ ХАДЖИЕВ
ЛИДИЯ ВИКТОРОВА КАМБУРОВА
ЛОРА КРЪСТЕВА КРЪСТИЛОВА
МИГЛЕНА РОСЕНОВА ЛЕКИНА
МИЛАН МИТКОВ ИГНАТОВ
СОНЯ АТАНАСОВА МАЛИНОВА
СОТИР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
СТЕЛА ИВАНОВА ПАНДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 018 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА СИНГАРТИЛИЕВА
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ШИНЛАКОВ
АНКА ЮРИЕВА БОЙКОВА
ВАЛЕНТИН МАНЧЕВ ПЕТАКОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА БУЦЕРОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
МАЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
НАДКА ЙОРДАНОВА РАДОНОВА
ОЛЕГ РАШКОВ ЧИКОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПРАМАТАРОВ
РАЙНА ТИНКОВА ДЕМИРОВА
РОСЕН РУМЕНОВ БОЙКОВ
САБРИ САБРИЕВ КОВАЧЕВ
СИМОНА ДИМИТРОВА КЕРЕЗИЕВА
СНЕЖАНА РАШКОВА ИВАНОВА
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ЮЛИЯН МАНЧЕВ ОГНЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 019 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНДОН БОЯНОВ ДИМИТРОВ
АСИЕ АЛИОСМАНОВА ДИМИТРОВА
БОЯН АНДОНОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ БОЯНОВ ШАБАНОВ
ДИАНА ЮЛИЯНОВА МАДЖИРОВА
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА КАМБУРОВА
ЖИВКО САШОВ БАЙРАКОВ
ЗВЕЗДА КРАСИМИРОВА НАЗЛИЕВА
ЗОЯ МИЛЕНОВА МАДЖИРОВА
МАРИНА РУМЕНОВА КЕСКИНЕВА
МИЛЕН НЕДКОВ МАДЖИРОВ
РОСИЦА ИЛИЕВА БОРИСОВА
РУЖЕН ДИМИТРОВ МАКАРИНОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КЕСКИНЕВ
РУМЕН ЮРИЕВ МАРКУЧЕВ
РУМЯНА ФИЛИПОВА САРАЧЕВА
СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА КЕСКИНЕВА
СНЕЖАНА ФИЛИПОВА РАЙКОВА
ШАНА СЕРГЕЕВА КЕСКИНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 020 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАМОВ
ВАДИМ АНТОНОВ ПАШАЛИЕВ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА РАЛЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ УЗУНОВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНОВА
ИВАНКА БОРИСОВА ЗОЙКОВА
НЕДЯЛКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 021 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА КАРАБЕЛЬОВА
АТАНАСКА НИКОЛАЕВА КАРАБЕЛЬОВА
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СМИЛЕВ
БРАНИМИР ГРЕТОВ СТОЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КУДРЯВЦЕВ
ДИМИТРИЯ СЕРГЕЕВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
МАРИН ВЛАДИМИРОВ КОСТОВ
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ БОЙКОВА ГРОШКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СМИЛЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПАНЕВА
НИКОЛАЯ ВЕЛИКОВА ФИЛИПОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РУМЕН АТАНАСОВ ЦАНЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ КЮЧУКОВ
ЮЛИАН АСЕНОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯН ХРИСТОВ РАДКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 022 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ МАНЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦИПАРОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ГЕРАКСИЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИДАНИН
МАРИО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
НАДЕЖДА АСЕНОВА КРУШОВСКА
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ ВИТАНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ГЕРАКСИЕВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ЦИПАРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 024 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИТА ЛАМБРЕВА МАНОЛЕВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА БАБАНОВА
МАРИЯ БОЖИКОВА ВЕЛИКОВА
ЦВЕТАН КРАЕВ СЪЙНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 025 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ДИМИТРОВ КЕРЕЗИЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНДЕВ
ГЕРГИНА ЙОРДАНОВА МОСКОВА
ИВАН АТАНАСОВ МАДЖИРОВ
ИЛИЯ АВРАМОВ МАГОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ТУНОВ
МАРИЯ ВЕЛИКОВА ИБРИШИМОВА
МИХАЛИНА МИЛКОВА МОСКОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТУНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ЙОСИФОВА ПИРИНСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 026 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ КОЕМДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ЕЛЕНА БОЙКОВА ДОНКОВА
МАРИЯНА АНГЕЛОВА КАРАТАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 027 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 028 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЗАЙКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 029 кметство ........... населено място С.БАНИЧАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ГОГОВА
ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕЛЕМЕРОВА-ИЛЧЕВА
ИВАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 031 кметство ........... населено място С.БУКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВКА ИСМЕТ АГУЛ
АРИФ ИСМАИЛ АТИП
ДЖЕМАЛ ИСМАИЛ САИД
ИСМАИЛ ДЖЕМАЛ САИД
ИСМАИЛ ИБРАХИМ АТИП
ИСМАИЛ ИБРАХИМ КАЛФА
МУСТАФА МУСТАФА АТИП
НЕВСЕ МУРАТ БОЗОГЛУ
РАФИЕ МОХАРЕМ АТИП
РЕДЖЕП РЕДЖЕП ПАПУКЧИ
ФАТИМЕ АДЕМ САИД
ФАТИМЕ ДЖЕМАЛ САИД
ФАТМЕ ДЖЕМАЛ ДИРИЛИ
ФАТМЕ ФИКРЕТ АЙРУШ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 032 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ШАБАН МОЛЛОВА
АЛИНА АСЕНОВА БЯЛК
ГЮЛТЕН КАДЪ
ЗАЙДЕ ХЮСЕИН БУКОВЯН
ЗАЙНЕПА МУСТАФА АШИРК
МУСА ИСМАИЛ КАДИ
МУСТАФА БЕЯЗ
СЮЛЕЙМЕ МЕХМЕД КАДИ
ТЮЛИН МОЛЛА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 034 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛЕ САИД МЕРСИМ
ДЖИХАН ИСМАИЛ МЕРСИМ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРЪКОВ
ИСМАИЛ МЕХМЕД МЕРСИМ
МЕХМЕД МЕХМЕД МОЛЛА
МЕХМЕД ТЕФИК КАЧАНГАР
МУСТАФА МУСТАФА ЯХАТ
НАЙЛЕ САИД КАЧАНГАР
НЕФИЗ НЕФИЗ ХАДЖИ
САНУША ЮСЕИН МОЛЛА
ТЕФИК МЕХМЕД КАЧАНГАР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 035 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСИБЕ ИСМАИЛ ХАИТ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ДЖУНИН
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КОДЖАБАШЕВА
ИБРАИМ АХМЕД БУКОВЯН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БУКОВЯН
ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАИТ
МУСТАФА ЮСУФ ПЕНД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 036 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИБРАИМ КУНД
АЗИМЕ БЕЯЗ
АЙШЕ УРУЧЕВА ИМАМОВА
АЙШЕ ШАБАН КАРААЛИЛ
АНИФЕ ИСМАИЛ ЯПАК
АТИДЖЕ МУСТАФА ВЕЛИША
БАЙРЯМ ИСМАИЛ КУНД
БЕКИР КАХРАМАН
БЕКИР БЕКИР САДУЛ
ГЮЛСЕ ДЖЕСУР
ДЖЕВАТ БЕЯЗ
ЕНЕС ХАДЖЪБЕКИР
ИЗЕИР МУСТАФА КАРААЛИЛ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ КУНД
ИСМАИЛ РАМУШ ГЕТА
КЕЗИМ ИБРАИМ ВЕЛИША
МЕХМЕД ЮМЕР ТАРАЛ
МОХАРЕМ МУСТАФОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ИЗЕИР КАРААЛИЛ
МУСТАФА ОСМАН БЯЛК
МУСТАФА ШАБАН АЛИ
МЮРВЕТ ДЖЕВАТ БЯЛК
НЕДЖИП МЕХМЕД ТАРАЛ
НЕШИДЕ ОСМАН ДЖЕСУР
РАМАЗАН ОСМАНБЕЙ
РАМИЗЕ НЕДЖИП АЛИ
ФАТМА НЕДЖИП ТАРАЛ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 037 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛЕ МЕХМЕД БЕГ
АЗИЗЕ ИСМАИЛ БЪРГАН
АЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ОРУЧОГЛУ
АЙШЕ БАЙРЯМ ДЖИНДЖИ
АКИФ АДЕМ ДЖИНДЖИ
АКИФ МУСТАФА ХАМИТ
АНИФЕ ИСМАИЛ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ХЮСЕИН ГЕТА
АТИКЕ МОХАРЕМ ДЖЕСУР
АХМЕД АХМЕД ВРАЖАЛИ
АХМЕД МУСТАФА КОСИН
АХМЕТ ШАБАН НУМАШ
БАЙРАМ ИБРАХИМ ГЕТА
БАЙРЯМ ИБРАИМ КЮРД
БЕКИР УРУЧ БЪРГАН
ВАЙДА АХМЕД ДОЛИН
ГЮЛЕЗАР АДЕМ ИМАМОВА
ГЮЛФЕ ИСМАИЛ КОСИН
ДЖАНСУ ШАБАН НУМАШ
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ АМИДЕИНА
ЕМРАХ ГЮЛТЕНОВ ОСМАНОВ
ИБРАХИМ АХМЕД КОСИН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ УРУЧ
ИСМАИЛ АЙРУЛА ХАДЖИ
ИСМАИЛ ГЮЛТЕНОВ ОСМАНОВ
ИСМАИЛ СЪДЪК ХАДЖИБЕКИР
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МОХАРЕМ МУСА ДОЛИН
МУСА ЮСУФ ДОЛИН
МУСТАФА ИСА ДЖИНДЖИ
НАЙЛЕ АЛИ ХАДЖЪОГЛУ
ОСМАН ИБРАИМ БЪРГАН
РАБИЕ ИСМЕТ КЮРД
ФАИМ АХМЕД КЕЛЕШ
ФАТМЕ БАЙРЯМОВА БАБЕЧКА
ФАТМЕ ШАБАН БЪРГАН
ХАТИДЖЕ ОРУЧОГЛУ
ХАТИДЖЕ ШАБАН КАРАБУЛУТ
ЮСЕИН ЮСЕИНОВ БАБЕЧКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 038 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА АХМЕД УГРАШ
АДЕМ АДЕМ БЯЛК
АДЕМ АДЕМ ПАША
АДЕМ БЕКИР БЯЛК
АДЕМ МУСТАФА КОСИН
АДИЛЕ БАЙРЯМ БЯЛК
АЙШЕ ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ КЕЗИМ УРУЧ
АЙШЕ МУСТАФА ЕРЕН
АЙШЕ ЯШАР БЯЛК
АКИФ ИСА БЯЛК
АРИФ МУСТАФА БЯЛК
АСАН ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
БАЙРИЕ ИСА БЯЛК
БАЙРЯМ ШАБАН ДРИЛ
БЕКИР ХАСАН БЯЛК
ГЮЛШЕН МЕХМЕД ГЕТА
ДЖАН РЕДЖЕП ГЮРУШЧУ
ЕМИНЕ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ЕМИНЕ ЮСУФ БЯЛК
ИБРАИМ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ АЛИЛ БЯЛК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БЯЛК
ИБРАХИМ РЕДЖЕП ГЕТА
ИЛХАН ЕРЕН
ИСА БОЗОГЛУ
ИСМАИЛ БЕКИР БЯЛК
ИСМЕТ ИСА БУЗ
ИСМЕТ ИСМЕТ БУЗ
КАФИДЕ АХМЕД КОСИН
ЛЮТВИЕ АХМЕД БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД АГУЛ
МУРАТ БОЗОГЛУ
МУСТАФА АЙДЪН
МУСТАФА АХМЕД ДРИЛ
МУСТАФА МУСТАФА ДРИЛ
НАСИЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
НЕВСЕ ОСМАН ИМАМ
НЕВСИЕ БЕКИР АЙДЪН
ПАТУША АРИФ БЯЛК
ПИМБЕ МОХАРЕМ ГЕТА
РАБИЕ ИБРАХИМ ТОПАЧ
РЕДЖЕП ХАЛИЛ ГЕТА
САИД МУСТАФА БИМ
САФИЕ ИСМАИЛ БУЗ
СИБИЕ РАМАДАН ДРИЛ
ФАТМЕ БЕКИР ВРАЖАЛИ
ЮСЕИН ЮСЕИН УРУЧ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 039 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ МУРАД КИСЬО
АДЕМ САЙДИ ЗЪРБАШ
АЛИ АЛИЕВ КИСЬОВ
БАЙРЯМКА ИЗЕР МЕМИШ
БАХРИЕ МУСТАФА БУКОВСКА
БЕГИЕ СЮЛЕЙМАН БАНИЧ
ВАЙДА МУСОВА ХАДЖИЕВА
ДЖАН МЕМИШ
ЕТХЕМ САЛИХ АШИРК
ЗАЙДИЕ ИБРАИМ АШИРКОВА
ИСМА МУСТАФА БУКОВСКА
КАЙМЕТ САЛИХ МАРГИ
МАГБУЛЕ ХАСАН МОЛА
МЕХМЕД МУСТАФОВ КИСЬОВ
МУСТАФА ЗЕКИРЯ МОЛА
НЕФИСЕ ХАСАН МОЛА
НИГЯР МУСТАФА БУКОВСКИ
РАФИЕ ЮСЕИН КУРТА
САДЪК СЮЛЕЙМАНОВ ХАДЖИЕВ
САЛИХ АДЕМ АШИРК
СЮЛЕЙМАН МУСА МЕМИШ
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМЕ РАШИД АШИРК
УУР МАРГИ
ФАТМЕ БАХТИЯР МЕМИШ
ЮМЕР МУСТАФА МОЛА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 040 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙРЕ ИСМАИЛ ЗЪРБАШ
АТИДЖЕ ШАИН БАНИЧ
АТИЕ ИБРАИМ КИСЬО
ДАЛИП ДАЛИП ДАЛИП
ДАЛИП МУРАД ДАЛИП
ЗАЙДА ЕЛМАЗ БАНИЧ
ЗАЙНЕПА СЮЛЕЙМАН МОЛА
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КИСЬОВ
ИБРАХИМ ШЕНТЮРК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИСМА МУСТАФА ДАЛИП
ИСМАИЛ МУРАТ ДАЛИП
МАГДБУЛЕ РЕДЖЕП ЗЪРБАШ
МЕХМЕД МОХАМЕД КИСЬО
МУРАТ МУРАТ ДАЛИП
МУСТАФА ДАЛИП ДАЛИП
МУСТАФА ИБРАХИМ БОШНАК
РАМАЗАН ИСМАИЛ ДАЛИП
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ФАТМЕ ЮСЕИН НАМЛЪ
ФАТМЕ ЮСУФ ГОВЕДАР
ФЕРИДЕ ИЗЕР ДАЛИП
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ГОВЕДАР
ШЕРИФ МУСА БАНИЧ
ШЕРИФ ШЕРИФ БАНИЧ
ШУКРИЕ МОХАРЕМ БОШНАК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 041 кметство ........... населено място С.ДОБРОТИНО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА