Гоце Делчев · Избори » Избори НС 2022 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.09.2022]

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

Община Гоце Делчев информира, че:

На 17 септември 2022 г. (събота) до 17.30 ч., заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №21-НС), заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №67-НС) и заявления за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели (Приложение №25-НС) за избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., ще се приемат от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ