Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА >>

          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

          (чл.39, ал.1 от ИК)

          (за публикуване)

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА >>

          от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

          (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

          (за публикуване)