Гоце Делчев · Избори » Избори 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №3/15.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ №3/15.03.2017 г.

за провеждане на предизборни мероприятия

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-5/14.03.2017 г. от ПП „Зелените” за провеждане на предизборно мероприятие – поставяна на информационен щанд за раздаване на стикери, плакати, брошури и листовки за пропагандиране на идеите на ПП „Зелените“ и Коалиция Движение Да България“.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. и провеждащата се предизборната кампания от 24.02.2017 г. до 24.03.2013 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „Зелените” да проведе предизборно мероприятие – поставяне на информационен щанд на 17.03.2017 г. от 11.00 ч. до 18.00 ч. на площад „Неврокопски митрополит Натанаил“ (кръстовището между ул. Търговска и ул. Бяло море“).

При разполагането на информационния щанд (сгъваема маса, сгъваеми столове, транспаранти) да не се затруднява движението на хора и не се допуска нарушаване на обществения ред.

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ