Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Списък на заличените лица от избирателните списъци

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 001
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА СТОЙНОВА
АСЕН КРУМОВ НАЙДЕНОВ
ВАСКО КРУМОВ МАВРОДИЕВ
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КАРАИЛИЕВА
ВЕСЕЛИН РАДОСЛАВОВ СОЛЕНКОВ
ВИОЛЕТА СПАСОВА СИМЕОНОВА
ГЕОРГИ ИЛИЕВ АДАМОВ
ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА БАНИЧАНСКА
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА ДУМБАНОВА
ИВАН ПЕТРОВ ПОПОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА МАВРОДИЕВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРТУЛЕВ
ИРИНА АЛЕКОВА КАФЕДЖИЕВА
КИРИЛ ЦВЕТКОВ САМАРОВ
МАРИЯНА ПЕТРОВА ГИВЕЗИНА
МЕТОДИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
НАДКА КИРИЛОВА САМАРОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА САМАРОВА
ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВ БИКОВ
РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ УШИЛКОВ
СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА-СОЛЕНКОВА
СТОЯН ОГНЯНОВ КОЛДЖИЕВ
ЮЛИЯ КРЪСТЕВА КАРТУЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 002
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЯ ФИЛИПОВА КАРАИЛИЕВА
АТАНАС ЖИВКОВ АВРАМОВ
БОЙКО СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ
БОРИС РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ
ВАНГЕЛИЯ РУМЕНОВА КАМЕНАРОВА
ВИЛИ ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦУЦУМАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВЕРГОВ
ДАРИНА ВИКТОРОВА ШАРКОВА
ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА ПАПАДОПУЛУ
ДИМИТЪР ПАНДЕВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ КИРАДЖИЕВ
ЗЕЙНЕПА БАЙРЯМОВА БЯЛЕВА
ЗЕЙНЕПА ИБРАХИМОВА БЯЛЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА КИРАДЖИЕВА
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ БЯЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПИРПИРЕВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ КОСТОВ
НЕЛИ РУМЕНОВА ТЕМКОВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СМИЛКОВ
ОГНЯН НИКОЛОВ ТОДОРИНЧЕВ
ПЕТКО АСПАРУХОВ ЗАЙКОВ
ПЛАМЕН РУМЕНОВ МАДЖИРОВ
ПРОКОП КОСТАДИНОВ ПРОКОПОВ
РАЯ ЧАВДАРОВА МАДЖИРОВА
РУМЕН БИСЕРОВ ПИЛЕВ
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА ЦУКОВА
ЮСЕИН ФЕРАД МАДЖИР

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 003
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХМАН АБДУРАХМАН ХАКИ
АВРАМ ДИМИТРОВ АВРАМОВ
АЛИЛ САЛИЕВ КИЧУКСАЛИЕВ
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ДЖАМБАЗОВ
АСАФ АБДУРАХМАН ХАКИ
АТАНАС ДИМИТРОВ КОМОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ
БЕДИХА АЛИЛОВА ФЪРАТОГЛУ
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ТРОПАНКОВА
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ШУМАРОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГУЛЕВ
ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ШОМОВ
ВАСИЛКА СТОЙКОВА ТЕМЕЛКОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ВЕСЕЛИНА ПОПВАЛЕРИЕВА ШУМАРОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАНИКАТЕВ
ДАНИ МИХАИЛОВА АРАБАДЖИ
ДИМИТЪР АВРАМОВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОМОВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
ЕМИЛ МИСЕВ
ЕМИЛ ОРЛИНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАКИ
ЗОРКА ДИМИТРОВА ЧАЧЕВА
ИВАН ЛЮБЕНОВ ЙОНДЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ТЕМЕЛКОВ
ИВАН ХРИСТОВ АВРАМОВ
КРИСТИНА АВРАМОВА КУТОВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КОМОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ШОМОВА
МАРИЯ ДРАГАНОВА НУРКОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА БОЗУКОВА
МЕРТ ФЪРАТОГЛУ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАМЯНОВ
РИСТО ИЧЕВ
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА КОМОВА
СТЕЛА АНДОНОВА КОСТОВА-ШОКОЛАРЕВА
СТОЯН НИКОЛАЕВ ЙОВЧЕВ
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВ
ХРИСТИНА АТАНАСОВА БЕЛЕМЕЗОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 004
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ ХАККЪЕВ НАФУЗЧИЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ВАНГЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ВАСИЛЕНА КОСТАДИНОВА КОНТОЗОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КОНТОЗОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЙОРДАНИДУ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
ГЮЛФИЕ МУСТАФА МЕРСИМ
ДАМЯН ИВАНОВ КУПЕНОВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЯНУШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАФОВ
ДРАГАН КАРАКЕПЕЛИЕВ
ЕЛЕНА АТАНАСОВА СЕМЕРДЖИЕВА
ЕЛЕНА МАНОЛЕВА ЖОГОВА
ЗЛАТКА ЦВЕТКОВА ХАРИЗАНОВА
ИВАН БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ВЛАДОВ ХАРИЗАНОВ
ИЛИАНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
ЙЪЛДЪЗ ХАККЪЕВА САНДЪКЧЪ
КОСТАДИН СЛАВЧЕВ КОНТОЗОВ
КРУМ АТАНАСОВ ЖОГОВ
КРЪСТИНА БОРИСЛАВОВА ХАРДАЛИЕВА
МАНОЛ АТАНАСОВ ЖОГОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕЙНА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПИСИНА
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВОЕВ
ПЕТЪР СТОЙКОВ КАЛЪЧЕВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ДАФОВА
ПИСАНА ИЛИЕВА ЗИНКОВА
СНЕЖАНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
СТОЯН НИКОЛОВ ПАРАСКОВ
ХЮСЕИН ИБРАИМ МЕРСИМ
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 005
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГАВАЛЮГОВ
АННА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
АТАНАС ИВАНОВ СТАМОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ГЪРКОВ
БОГОМИЛ СТОЯНОВ СТАНЧЕВ
БОЖИДАР АПОСТОЛОВ ПЕНКОВ
БОРИС СТОЯНОВ БЕКЯРОВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ОКМАНОВ
ВЕЛИКА ПАНДОВА БЕКЯРОВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСИМОВА
ДАРИНА НИКОЛОВА УШИЛКОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕПКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯПОВ
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЗАЙКОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ЦЕНКИНА
ЕЛЕОНОРА ИЛИЕВА САМАРОВА
ЕЛИЦА ИЛИЕВА ФУРИО
ИВАН БОЖИДАРОВ ПЕНКОВ
ИВАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
КИПРА ИВАНОВА ЮСУФ
КРУМ ИВАНОВ МАЧЕВ
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОНГОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СПИРИЕВА
НАДЯ ИВАНОВА ШУШУТЕВА
НИКОЛА ЗДРАВКОВ ШОПОВ
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ АРНАУДОВ
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СПИРО ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МЕЧЕВ
ТАНЯ БОРИСОВА ГЪРКОВА
ТАНЯ ИЛИЕВА БЕКЯРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЙКОВА-ПЕТРОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ УШИЛКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 006
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ХАЛИЛ АШИРК
АГАТА МИРОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
АЛЕК ИЛКОВ ЛИСКОВ
АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА ГУЛЕВА
АНДОН ДИМИТРОВ МАРДОВ
АНКА СУЛТАНКОВА ЛАТИНОВА
АНТОНИЙ ИВАНОВ ЙОТОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДРАГАНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ШАЛАМАНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ХАДЖИКОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ДОНА ИВАНОВА ЙОТОВА
ЗОЯ БОРИСОВА ШАЛАМАНОВА
ИВАН ЛЮБОМИРОВ КЛЮЧКОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ИЛКО КАРДАМОВ ЛИСКОВ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ДРОЗНЕВ
КРЪСТЮ КОСТАДИНОВ ЛАСКОВ
ЛЮБОМИР СТРАХИЛОВ КАРАДЖОВ
МАГДАЛИНА МИЛАНОВА ДЕЙВИС
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЙОТОВА
МИЗЕНА ХАСАНОВА ЛИСКОВА
НАСКА ДИМИТРОВА ДЯЛКОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
РАДОСЛАВ ИЛКОВ ЛИСКОВ
РОЗА НИКОЛОВА ВОДЕНОВА
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
СОКОЛ ИЛИЕВ СОКОЛОВ
СПАС ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 007
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС АНГЕЛОВ СЪРБОВ
АТАНАС КИРИЛОВ КАТИНИН
БОЖИДАР ПАРАСКЕВОВ МАРИНОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЧЕРЕШАРОВ
ВЕСКО ДИМИТРОВ УКОВ
ДИАНА ИВАНОВА ХАДЖИМИШЕВА
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ТУШИНОВА-ЛАСКУ
ИЛИЯ СТАМАТОВ МЕЧКАРОВ
КАТЕРИНА БОЖИКОВА ТОДОРОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМУ
КРАСИМИРА ПЕТРОВА БУЗАЛАКОВА
КРУМ ДИМИТРОВ ПЕТЕВ
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ЧОНЕВ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ЧОНЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
МИХАИЛ СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
НАДКА ИВАНОВА ЧЕКОВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА БОРОДИНА
НЕЛИ ХРИСТОВА НЕШИЧ
ПАВЕЛ СТОЯНОВ КОЦАЛЕВ
ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СТОИНКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖОЙКЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОЛЯНОВ
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА БУЧКОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА РУДИ
СТОЯН ПАВЛОВ КОЦАЛЕВ
ТАНЯ ХРИСТОВА ДУДАКЛИЕВА-ПИРПИРОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДЖОЙКЕВА
ХРИСТО МАРКОВ ЯЧКОВ
ЩЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА КОЦАЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 008
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СОФКОВ
БОЖИДАР ЧАПОВ
БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ ЗАНЕВ
БОРЯНА КОСТАДИНОВА ГЕЛЕВА
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ХАНДЖИЕВ
ВАСИЛ МАРИАНОВ ЯНЕВ
ВАСИЛКА КРУМОВА КАРТАЛОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАРУХОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА СОФКОВА
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ШАБАНОВ
ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ТУНЧЕВ
ДАЯНА МОХАМЕД-ФУАД ЕЛ-ТАХЕЛ
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ЛАМБИНА
ДУРДАН СЕЛИМОВА НАФУЗЧИЕВА
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
ИЛИЯ ИВАНОВ ЧОРЛЕВ
ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА КАДИЛОВА-ЕЛ-ТАХЕЛ
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЬОЙБЕШИЕВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КОРЕЙА
ЛИЛЯНА СТОЕВА
ЛЮБА ТОДОРОВА МИТКОВА
ЛЮШКА РУШАНОВА ИБРОШЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА КАРПАТОВА
МАРИЕТА ИЛИЕВА ЧОРЛЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЧОРЛЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА БАБАНОВА-САМОКОВАРЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА МАЛИНОВА
МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА КАРТАЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА МАНДУХОВА
ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА-КОНДОПУЛУ
РОКСАНИ КОЛЕВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ КЬОЙБЕШИЕВ
СТЕФАН ТОДОРОВ РАМОВ
СТЕФАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
СТОЯН ОГНЯНОВ ПИРПИРОВ
ХАККЪ АЛИЕВ НАФУЗЧИЕВ
ХРИСТИНА ПЕТРОВА РЕЙН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 009
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА КОБАКОВА
ГАВРИЛ САШОВ ГЕРОВ
ГЕНОВЕВА СТОЯНОВА КАРАЯНЕВА
ГЕОРГИ РАДОЕВ МАНАХОВ
ГЮЛИЗАР НЕЖДЕТ ЕРДОСТ
ИВАНКА СТОЙЧЕВА ТЕРЗИЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАНАХОВА
ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ СТОЙНОВ
ПЕТЪР ЗДРАВКОВ МЕГДАНОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ ВЛАХОВ
ЯАМУР ЕРДОСТ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 010
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ АТАНАСОВ БОИН
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
БЛАГОРОДНА ВАСИЛЕВА ТОМОВА
БОЖИДАР АТАНАСОВ ЛУЛОВ
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИШЕВА
ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА КИРИМОВА
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШИШКОВ
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЕНДАРЕВ
ДОБРИНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА МОРАЛИЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА НЕДЕВА
ЕРБИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГАДЖЕВ-ДРУИН
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ЖИНГОВА
КРЪСТАНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
КЪЙМЕТ АБЕДИНОВА ИСМАИЛОВА
ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА МИЛЧЕЛИЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАПЕТРОВА
МЕХМЕД РАИФ ИСМАИЛ
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ТАШКОВА
ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ КОЧИЕВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
СТЕФАН ХАРАЛАМПИЕВ КОЕМДЖИЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 011
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ТОШЕВ
АЛИ ЕЛВЕР ХАДЖИ
АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ЮРУКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КУТОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТЮХКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ
БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ЩЕРЕВ
БОГДАН ИЛИЕВ ШЕРБЕТОВ
БОЯН НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА
ВЕЛИК АНГЕЛОВ ЮРУКОВ
ГАЛИНА ЛЕОНОВА ТАУШАНОВА
ГЕОРГИ ВИТАНОВ МЕЧЕВ
ГЕОРГИ ТОМОВ МЕЧЕВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
ЕРОЛ ИБАЙЗЕРОВ КАНТАРДЖИЕВ
ЗОЯ ДИМИТРОВА УИЛКИНСЪН
ИВАНА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
ИЪЛДЪЗ ИБАЙЗЕРОВА ХАЙРАН
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА МЕЧЕВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
КАТЯ КИРИЛОВА КАРАИВАНОВА
КИПРА АНДОНОВА БЕР
КИРИЛ НИКОЛОВ КАРПУЗОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЧКОВ
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ГОЦЕВ
МАРИЯ ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА-ВАНГЕЛОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРУШЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА САРАФОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ШЕРБЕТОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
МЕХАЛИНА ВИТАНОВА МЕЧЕВА
МИЛКА ИВАНОВА ЮРУКОВА
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
НААЗИФ РАМИЗ ХАЛИЛ
НАДЕЖДА КАМЕНОВА ХАЛИЛ
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА КОСАКОВА
НЕЛИНА ПИРИНОВА БОЧУКОВА
НИКОЛА БОЙКОВ ГЪРНЕВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
РУМЯНА КОСТАДИНОВА КИРАДЖИЕВА
СЕНИХА НЕДЖАТИЕВА КАНТАРДЖИЕВА
СЛАВЧО ХРИСТОВ ХВАЛЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАРАКОЗОВ
ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЕВ
ШЕНДОАН САДУЛА КАНТАРДЖИЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 012
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА АЛСИДЕС АЛКАСАР
АННА ВЕЛИЧКОВА СЛИВАРОВА
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ СЛИВАРОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
ВОДИЧКА НИКОЛОВА ГЮДЖЕНОВА
ДЖАМАЛ ИБРАИМ ЧАУШ
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСАКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТАШЕВ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕОНОРА РАЙЧОВА БОРИСОВА
ЕЛКА РОСЕНОВА КУРТОВА
ЕМИЛ ИВАНОВ ШИШКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАЛКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАРАКОВ
КИМИЛЕ ЯВОРОВА БЕЛОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МУШЕВА
ЛЮБА СВЕТЛОЗАРОВА МУТАФЧИЕВА
ЛЮБЕН КРУМОВ РАДОЙКОВ
МАРИЯ АНАСТАСОВСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОНГОВА
НЕВЕНА ИВАНОВА ЛИНДАРЕВА
НЕВСЕ ИСМАИЛ БЪРГАН
НИКОЛА СТОЯНОВ ГЮДЖЕНОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ
РОСИЦА ПЕТРОВА ТАШКОВА
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ КРАСИМИРОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ЛИНДАРЕВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ДАПЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 013
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАНГЕЛИЯ БОЖИДАРОВА САРАНДЕВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ВАЛЮКОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЧОРЛЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ
ДИМИТАР УШЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ САРАНДЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАРЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
ИВАН РУМЕНОВ ЧИФЛИГАРОВ
ИВАНКА ТОДОРОВА МЕШЕНЛИЕВА
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ПАРТУЛОВА
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА АРАТИНОВА
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ШИШКОВА
ЛИЛИ МЛАДЕНОВА СТОЙЧЕВА
ЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЛЮБОВ ВАСИЛЕВА ГРЪНЧАРОВА
МИТЕ ТИЛЕВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
НАДА ЦВЕТКОВСКА
ПАСКАЛ АНГЕЛОВ МОСКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ УШЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 014
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕН ЯСЕНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
АЛБЕНА ДИМИТРОВА КАМБЕРЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОСТОВ
АНТОН АНДОНОВ ДЖУГДАНОВ
АСЕН РУМЕНОВ ГАВАЗОВ
АТАНАС ИВАНОВ МУШЕВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ ЕЛЧИНОВ
АТЛАЗКА ИВАНОВА АРНАУДОВА
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА
БИСЕР МИЛКОВ КАМБЕРЧЕВ
БОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ ХАДЖИЕВ
ВАСИЛ АЛСИДЕС АЛКАСАР
ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА ИГНАТОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ГУАРНЕРИ
ВЕСЕЛА ЮЛИЕВА ПАЧЕДЖИЕВА
ВИКТОР БОЖИКОВ КИТАНОВ
ВИЛИЧКА ВАЛЕНТИНОВА МАРДОВА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ВОДИЧКА ДИМИТРОВА СОЛАКОВА
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПОПОВ
ГЕРГАНА АСЕНОВА ГАВАЗОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА ЕЛЧИНОВА
ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ДЕНИС СЛАВЕЕВ ЧЕШЛИЕВ
ДИМИТРИНА БОЙКОВА ДОНЧЕВА
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ ПАЛАШЕВ
ДИНЧО БОЖИКОВ КИТАНОВ
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ПЕЕВА
ЕЛИСАВЕТА АЛБЕНОВА ГАВАЗОВА
ЗОИ ИВАНОВА ДИМИТРАЙКОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ИВАН ХРИСТОВ СПАХИЕВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
ИЛИЯ ЛАЗАРОВ ЛЯСКОВ
ИРИНА ШАРИФЖАНОВНА КРУШОВСКА
КАТЯ НИКОЛОВА ЦУЦУМАНОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ ПЕТЕВ
КРАСИМИР ВАЛЕРИЕВ ХАДЖИЕВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГИНОВ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ШУШУТЕВА
МАРИАНА КАМЕНОВА КАЧЕРИЕВА
МАРИНА ПЕТКОВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ГИЛКОЙ
МАРИЯ ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
МАРИЯ ЗАПРЕВА МАРДОВА
МИГЛЕНА БИСЕРОВА МЛАДЕНОВА
МИРОСЛАВ БИСЕРОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВА КАРАМФИЛОВА МЛАДЕНОВА
МИХАИЛ ИЛИЕВ МАЛАЛИЕВ
НИКОЛА АНГЕЛОВ СОЛАКОВ
НИКОЛА БОРИСОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАМОВ
ПАВЛИН БОГОМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТКО КРУМОВ ЦУЦУМАНОВ
ПЕТРАНКА ИВАНОВА СПАХИЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ РЯШЕВ
РУСЛАН АСЕНОВ ЗЪРБАШЕВ
СЛАВЧО СПАСОВ ЕЛЧИНОВ
СОНЯ ИЛИЕВА СТОЙКОВА-ДИМИТРОВА
СОНЯ ПЕТРОВА ПУЛЕВА
СТОЙЧО ИВАНОВ ПЕЕВ
СУЗАНА ИБРАИМОВА КИЧУКОВА
ТЕФИК РЕСИМОВ КИЧУКОВ
ЮЛИАН ВЕГЕНЕР
ЯНИЗ АЛБЕНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
ЯНКА РУМЕНОВА СТОИНКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 015
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ИБРАИМ БЕЛЯНОВА
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ БЕЛЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ ШУШУТЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
АНТОАНЕТА АСЕНОВА ПЕХЛИВАНОВА
АНЧЕ ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
АТАНАС ПАВЛОВ РОДЕВ
БОЙКА ВЕЛИНОВА БЕЛОВА
ВАЛЕНТИН МИНКОВ КУРТОВ
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА РЯШЕВА
ВЕНЕТА ИСАКОВА КЕМАЛОВА
ГАБРИЕЛА АРТУРОВА МАСАРЛИЕВА
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЕЗЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КЛЮЧКОВ
ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ИГНАТОВ
ДАВИД СМИЛЕНОВ ЮРУКОВ
ДАРИН РУМЕНОВ БОЛГУРОВ
ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА АПОСТОЛОВА
ДЖАНЕТ ВИКТОРОВА СТРАНДЖЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БОЖКОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ РЯШЕВ
ЕЛИС ДАВИДОВА ЮРУКОВА
ЕМИЛИЯ АНАСТАСОВА МАНДИЕВА
ЕМИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ЙОНА
ИВАЙЛО ПЪРВАНОВ СЕВДЕНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН ВИКТОРОВ САРАЧЕВ
ИВАН ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
ИВАНКА ЖИВКОВА ЗАЙКОВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ШУШУТЕВ
ИЛКО ДИМИТРОВ РУСКОВ
КАТЕРИНА ИВАНОВА СИРИДЖАНОВА
КИНА ТОДОРОВА МИЛУШЕВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
КОСТАДИН ДИМОВ РОЛЕВ
КОСТАДИН СЛАВОВ ШУШУТЕВ
КОСТАДИН ХРИСТОВ КЕМИЛЕВ
КРАСИМИР РОСЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ
КРЪСТЬО ТОМОВ АПОСТОЛОВ
ЛАЗАР АНГЕЛОВ КИРАДЖИЕВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ РЯШЕВ
ЛЮДМИЛ КАМЕНОВ БЕЛОВ
МАНЧО МАНЧЕВ ПАНЮКОВ
МАРИЯ ХРИСТОВА ПАТИНОВА
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ФЕЙЗИЕВ
МИНЕВЕРКА ИСМЕТОВА ЮРУКОВА
МИТРА ВАСИЛЕВА КИРАДЖИЕВА
НАЙДЕН СТОИМЕНОВ КОВАЧЕВ
НЕДЯЛКА ЯНАКОВА ЧАУШЕВА
НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ПАРАПАНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ
ПАВЛИНА ИЦОВА ЧАУШЕВА
ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА БЕЗЕВА
РУМЕН ЧАВДАРОВ СИНАНОВ
СЛАВЕЙ ПАНДЕЛИЕВ МАНДУХОВ
СЛАВИ КОСТАДИНОВ ШУШУТЕВ
СОНЯ МИЛАНОВА ТЕРЗИЕВА
СТОЯН ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
СЮЛЕЙМАН ДАВИДОВ ЮРУКОВ
ТАТЯНА МИХАЙЛОВНА КЕМИЛЕВА
ТОДОР БОРИСОВ ДАМЯНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНАХОВ
ТОДОР ГРИГОРОВ БРОДЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 016
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕН ЯСЕНОВ ЯСЕНОВ
АЛЕЙДИН МЕХМЕД ТАХИР
АЛЕКС АЛБЕНОВ ЯСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
АТИДЖЕ ЙОРДАНОВА ЗАНЕВА
БЕЙЗИТКА МУСТАФОВА КАМБЕРЧЕВА
БИСЕР СМИЛЕНОВ ИНКОВ
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА БАРЕКАС
ВАНЯ КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ШИШКОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГЪРНЕВА
ВЕЛИЧКА ЦВЕТКОВА ЦЕНКИНА
ВЕЛКО КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА КАРТУЛЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЧОНГОВА
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ АНГУВЧИКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МАНОВА
ГЮРГА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
ДАНКА ЛЮБЕНОВА ПАРУШЕВА-ЯСЕНОВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ШИШКОВ
ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА АНДРОНИКОС
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
ИРЕНА ЛАЗАРОВА РОЛЕВА
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ХРИСИМОВА
ЛИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЧОНГОВА
МАРИАНА ЖИВКОВА ХРИСИМОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ СТОИЛОВА ПУНЕВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКИН
ПЕТЪР ЖИВКОВ ХРИСИМОВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
РЕКИП МУРАДОВ КАМБЕРЧЕВ
РОСИЦА ИСКРЕНОВА ИНКОВА
СИЛВИЯ ЯСЕНОВА МЛАДЕНОВА
СОНЯ ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА ПАЛЕЙКОВА
ТОДОР ИЛИЕВ КЛЮЧКОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
ФАТМЕ ФИКРИЕВА НАЛБАНТОВА
ФИЛИП РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 017
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕН АЛЬОШЕВ ЧЕПЕЛОВ
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МАНДУХОВА
АНАСТАС ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
АНИФЕ ИБРАХИМ МЕРСИМ
АТАНАС АСЕНОВ КОВАЧЕВ
АТАНАС ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
БААТИЕ ХАЛИЛОВА КАЧАКОВА
БИСТРА ЕМИЛОВА ШОТЕВА
БЛАГА ВАСИЛЕВА ЧЕРВЕНКОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ГЛАВЧЕВ
БОРИС ВЛАДИМИРОВ ОГНЯНОВ
ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА ГРИГОРОВА
ВАНЕЛИ ПАСКО БОЖКОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ КАЛОФИН
ВАСКА ДИНЧОВА СОЛЕВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ДАВИД ЮЛИЯНОВ БРАТАНОВ
ДЖАМИЛЕ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА
ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНГУШЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ САВАТИНОВ
ДИМИТЪР ТОШКОВ НИКОЛОВ
ЕЛИ ТОМОВА КОСТОВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АГУШЕВ
ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА
ИВАН АНГЕЛОВ СОЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СУГАРЕВ
ИВАН ПЕТРОВ КИРАДЖИЕВ
ИВАН СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА
ИВО БИСЕРОВ ШАМОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КИСЕЛОВ
ЙОНКА БЛАГОЕВА ЧИФЛИГАРОВА
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
КРАСИМИР РУСКОВ ХАДЖИЕВ
МАРИЯ РАДКОВА ЗАЙКОВА
МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА ТУНЧЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
МИНЕ СОЙДАН
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
ОГНЯН НИКОЛОВ ЯНЕВ
ОЛЕГ АЛЕНОВ БИСЕРОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ЧОЛАКОВ
РАБИЕ ЮМЕР КАЧАКОВА
РУМЕН ЮРИЕВ ШОТЕВ
САЛИМ МУСТАФОВ ХАСАНОВ
СИБЕЛ СОЙДАН
СИЛВИЯ МИЛЕНОВА РАШКОВА-МАРТИНЕЗ
СИЛВИЯ СТЕФЧОВА ХАДЖИЕВА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
СОНЯ АТАНАСОВА МАЛИНОВА
СОФИЯ ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
СПАС КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
СТАНИСЛАВА НЕДЯЛКОВА МЕЧКАРОВА
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА
СТОЯН ЛЮБЕНОВ ЧОНЕВ
СЪЛЗЕТА КАМЕНОВА ЧЕПЕЛОВА
ТАТЯНА АЛБЕНОВА ЧЕПЕЛОВА-ЧАУШЕВА
ТОМА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
УРСЕЛ ИРФАНОВА КАЧАКОВА
ХАЛИЛ АСАНОВ КАЧАКОВ
ХРИСТИНА ОЛЕГОВА БИСЕРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 018
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ БАЙМАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ОРЛИНОВ СИНГАРТИЛИЕВ
АЛЕКСЕЙ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
АЛИ РАМИЗ ТЮМБЕЛЕКЧИ
АЛЬОША РУМЕНОВ БАЙРЯКОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ШИНЛАКОВ
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА
АСЕН АНДРЕЕВ БАЙМАКОВ
АСЕН БОЯНОВ ШОТЕВ
АСЕН ИЦКОВ БОЙКОВ
АСЕН МАРИНОВ ШОТЕВ
АТИДЖА АДЕМОВА
БОЙКО АСЕНОВ КОВАЧЕВ
БОНКА ДИМИТРОВА ХАЛЕМБАКОВА
БОЯНКА ИВОВА КАМБУРОВА
ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ ЕМИЛОВ
ВАЛЕРИ АЛЬОШЕВ РИБНАЛИЕВ
ВЕСЕЛИН АНТОНОВ МАДЖИРОВ
ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА САРАЧЕВА
ВИКТОРИЯ МИЛЕВА МОЛЛОВА-ШУЛЦ
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА БАЙМАКОВА
ГАЛЯ ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ЛЮБЕНОВА БАЙМАКОВА
ГЕРГАНА ЖИВКОВА ШОТЕВА
ДАНАИЛ САШОВ БУЦЕРОВ
ДАНЧО НИКОЛОВ КАМБУРОВ
ДЕМИР БОЙКОВ КОВАЧЕВ
ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА КАРАМИТЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАРАМИТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛУКОВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЕКАТЕРИНА НАЙДЕНОВА ХАМАЛОВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА БОЕВА-ЛАЗАРОВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ДУДАКЛИЕВА
ЗОЯ ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ИВАН ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ АВРАМОВ
ИЛИЯ РУМЕНОВ КАМБУРОВ
ЙОРДАН ДАНАИЛОВ БУЦЕРОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА БУЦЕРОВА
КОСТАДИН РАШКОВ БАЙМАКОВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
КРИСТИЯН АЛЕНОВ ДЖИКАРОВ
ЛИДИЯ АСЕНОВА ПИРКОВА
ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ
МАГДАЛЕНА ИВАЙЛОВА СИНГАРТИЛИЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ДУДАКЛИЕВА
МАРИНА АСЕНОВА ШОТЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КАРАМИТЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ШОТЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА САРАЧЕВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
МИЛВЕР АДЕМОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
МИХАИЛ КАМЕНОВ МЕТОДИЕВ
НАДКА ЙОРДАНОВА РАДОНОВА
НАЙДЕН ИЛИЕВ ХАМАЛОВ
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ТАНЧЕВА
НЕДКА КАРАМФИЛОВА МЕТОДИЕВА
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БАЙМАКОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ МАРКУЧЕВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ШОТЕВ
НИНА АСЕНОВА ШОТЕВА
ОЛЕГ РАШКОВ ЧИКОВ
ПАВЛИНА РУМЕНОВА МЮЛЕР
ПЕТЯ МАРИНОВА АВРАМОВА
РАДКА СЕРГЕЕВА КОВАЧЕВА
РАЙНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
РАЙНА ТИНКОВА ДЕМИРОВА
РАМИЗ КЕНАНОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
РОЗА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
РОСЕН РУМЕНОВ БОЙКОВ
РУМЕН АЛЬОШЕВ БАЙРЯКОВ
РУМЕН ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН КАМЕНОВ МЕТОДИЕВ
РУМЯНА ВАЛЕРИЕВА БУЦЕРОВА
РУМЯНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
САБРИ САБРИЕВ КОВАЧЕВ
СЕВДА ЗДРАВКОВА САРАЧЕВА
СЕРГЕЙ АСЕНОВ КОЧАНЛИЕВ
СЕРГЕЙ ВАНГЕЛОВ САРАЧЕВ
СЕРГЕЙ МАРИНОВ КОВАЧЕВ
СЕРГЕЙ МИТКОВ КОВАЧЕВ
СЕФАДЕ РАЙНОВА ДЕМИРОВА
СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА ЩЕРЕВА
СНЕЖАНА РАДКОВА ЛИМОВА
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЕМИЛОВА
СОНЯ ЛАЗАРОВА КОВАЧЕВА
СОНЯ ЧАПАЕВА КОВАЧЕВА
СТЕФАН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
СТЕФКА ЙОРДАНОВА АДЕМОВА
СТЕФКА ЮЛИЯНОВА ШОТЕВА
СТОЯН ИВАНОВ АВРАМОВ
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ТЕМЕНУЖКА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА АСЕНОВА
ТРАЙКО МИТКОВ БУЦЕРОВ
ФАТМЕ АЛИЛОВА КАМБУРОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГЕРОВА-РАМОВА
ЮЛИЯ СТОЯНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯН МАНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЮЛФЕТКА КЕНАНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ЯКИМ ЯКИМОВ ЛИМОВ
ЯКИМ ЯКИМОВ ЛИМОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 019
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АКСИНИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ХАМАЛОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ШОТЕВ
АЛЬОША БОТЕВ КАМБЕРОВ
АМЕД КАМЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ВЕЛИЗАРОВ
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ АНГЕЛОВ
АННА АНГЕЛОВА КАМБЕРОВА
АННА СЕРГЕЕВА БАШ
АНТОН МЕТОДИЕВ БАМБАЛОВ
АСЕН ИЛИЕВ ЛИМАНОВ
АСЕН КРАСИМИРОВ ТЕШОВСКИ
АСЕН СЕРГЕЕВ КОЧАНЛИЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВЕЛИЗАРОВ
ВАЛЕРИ ОРЛИНОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ГАЛЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ КАМБУРОВ
ДАНАИЛ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ
ДЕАНА ВАЛЕРИЕВА КОЧАНЛИЕВА
ДЖЕЙЛЯН ИБРАИМОВА БЕКИРОВА
ДИАНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
ЕЛЕОНОРА НАЙДЕНОВА МАКАРИНОВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА БЕКИРОВА
ЕМИЛИЯ САШОВА КОВАЧЕВА
ЖИВКО РУМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ШАБАНОВ
ЗЛАТКО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ЗОЯ МАКСИМОВА КЕХАЙОВА
ЗОЯ ХАРИЛОВА МАДЖИРОВА
ИВАН БОЯНОВ ШАБАНОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЕЛИЗАРОВ
ИСКРА АЛЬОШЕВА СТОЯНОВА
ЙОРДАН ЮЛИЯНОВ КОВАЧЕВ
КАЛИНКА СТЕФАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
КАМЕН КАМЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
КАТЕРИНА ИВОВА ЛИМАНОВА
КАТЯ СТЕФАНОВА КАМБУРОВА
КРАСИМИР КАЛИНОВ ИЛИЕВ
ЛИДИЯ ЮЛИЯНОВА ЯВУЗ
ЛЮБА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
ЛЮДМИЛА БОЯНОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА САШОВА ШАБАНОВА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ХАМАЛОВА
МАРИЯ АСЕНОВА КОСТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРКУЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА САРАЧЕВА
НАДКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
НАЙЛЕ ДИМИТРОВА МАКАРИНОВА
НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА БОРИСОВА
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ САРАЧЕВ
ОРЛИН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА
ПАВЛИНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА
ПЕНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
РОЗА ЖИВКОВА КАМБЕРОВА
РОЗА ИВАЙЛОВА ТЕШОВСКА
РОСЕН ФИЛИПОВ ШАБАНОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА САРАЧЕВА
РОСИЦА ИЛИЕВА БОРИСОВА
РУЖЕН ДИМИТРОВ МАКАРИНОВ
РУМЕН ИВАНОВ САРАЧЕВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КЕСКИНЕВ
РУМЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
РУМЕН ЮРИЕВ МАРКУЧЕВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ОГНЯНОВА
РУМЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
САБРИНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
САЙДИН НЕЖАТИНОВ ИСЛЯМОВ
СЕВДАЛИН ЖИВКОВ ЗДРАВКОВ
СНЕЖАНА ФИЛИПОВА РАЙКОВА
СТЕФАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФКА СТЕФАНОВА ФАТИРАС
СТОЯНКА ИВАНОВА САРАНДЕВА
ТАЖИДИН АБАЗОВ МАХМУДОВ
ТЕМЕНУЖКА РАДОЕВА БОЯНОВА
ТОНИ ОРЛИНОВ ИЛИЕВ
ТРАЯНКА МАКСИМОВА ТАНЧЕВА
ФАТМА ШАКИРОВА КАПТИЕВА
ФАТМЕ ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
ФЕРАТ АСЕНОВ ШОПОВ
ФИЛИП БОТЕВ КАМБЕРОВ
ХРИСТИНА ЧАПАЕВА ДИМИТРОВА
ХРИСТО ИВАНОВ МАРКУЧЕВ
ЦАНКА АСПАРУХОВА ШАБАНОВА
ЦАНКА ВАЛЕРИЕВА ВЕЛИЗАРОВА
ЯРОСЛАВ БИСЕРОВ БЕКИРОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 020
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ КАЧАРКОВ
АНИ МИНЧОВА КАРАМФИЛОВА
БЛАГА ДИМИТРОВА ДЖОРДЖЕВА
БОЖИДАР ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ СУРГОВ
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА РАМОВА
ВЕЛИЧКА КРАСИМИРОВА МАНДЕВА
ВЕЛКО МИЛЧЕВ БАНДРЕВ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА РАЛЕВА
ВЕНЕТА ЦЕНОВА ТЕРЗИЕВА
ГЕОРГИ ПЕТРОВ АВРИОНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАСАРЕЕВ
ГЕРГАНА ЕМИЛОВА ЗУРНАДЖИЕВА
ЕЛИСАВЕТА ЧУДОМИРОВА РАДОЙКОВА
ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА ВОДЕНОВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ХАЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ РАМОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ МАНДЕВ
ИЛИЯ ВЕЛИКОВ СУРГОВ
КАТЯ СЛАВЧЕВА ХАЛЕВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВОДЕНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДЖОРДЖЕВ
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
МАРИАНА АСПАРУХОВА ДЕЛИИВАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-МИЛЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КАСАРЕЕВА
МИТРА АНГЕЛОВА СУРГОВА
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАСАРЕЕВ
РАДКА ПЕТКОВА КАЧАРКОВА
СИЛВИЯ СТАНКОВА ХАЛАЧЕВА
СЛАВИ ДИМИТРОВ КАРАМФИЛОВ
СТОЯН МЕТОДИЕВ КАСАРЕЕВ
ФИКРИЕ САЛИХОВА КАТРЕВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА КАСАПОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЯНА ДОБРЕВА АВРИОНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 021
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН АХМЕД ЕМИН
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА КОКОВА-ДЕБИЕ
АННА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
АХМЕД ХАЛИЛ РАШИД
БЛАГОЙ БОРИСОВ БАЙРАКОВ
БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ВЕЛИН СЪБИНОВ ЧОКОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ВЕНЕТА ТОМОВА ПОПОВА
ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КАРАМИХАЛЕВА
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВ
ДИАНА ДИМИТРОВА СТЕЛМЪН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КРИВОКАПОВ
ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ГЪРКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ИМИР РАМАДАН РАШИД
ЙОРДАНКА СВИЛЕНОВА ПИРИНЛИЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ПОПОВА
КАТЯ ТОДОРОВА ПАПАЛЕЗОВА
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПАНЕВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
СВЕТОСЛАВ СЪЛЗИНОВ БАЛДЕВ
СНЕЖАНА БЛАГОЕВА ПЕЛТЕКОВА-ПЕЙДЖ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, кметство ..........., секция № 022
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА СТОЙКОВА
АНГЕЛ АНДОНОВ КУРШУМОВ
АНДОН ПАВЛОВ КУРШУМОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ РОСЕНОВ ДИРЕКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СЕРДАРЕВ
ДАРИНА ИВАНОВА ВОДЕНОВА
ДИТКА ДИМИТРОВА СЕРДАРЕВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛКОВА ГИНЧЕВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ИВАН ИЛИЕВ МЕНКАЧЕВ
ИВАН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИДАНИН
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЧИФЛИГАРОВ
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИН ТОДОРОВ ВОДЕНОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА МАНГАЛОВА
ЛЮБКА АНГЕЛОВА КУРШУМОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА САВВИДИС
МАРИО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
МИЯЛЧО ПЕТРОВ
НАДЕЖДА БОЙКОВА БРИНКЕР
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СОЛОМОНТОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ КОСАКОВ
СИМЕОН МАЛИМИНОВСКИ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.МОСОМИЩЕ, кметство ..........., секция № 024
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ИВАНОВ ЦИКОВ
БОЙКО ИЛИЕВ РАЗЛОЖКИ
ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ ЛАМБРЕВ
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА МУТАФЧИЕВА
МАРИЯНА АНГЕЛОВА КАРАГЬОЗОВА
МАРК ВЕНСАН ЖОРЖ
СПАС ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ
СТОЙНА МИРЧОВА БЛАЖЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.МОСОМИЩЕ, кметство ..........., секция № 025
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДАР ПИНЗОВСКИ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНДЕВ
БЛАГОЯ ПИНЗОВСКИ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАРТУЛЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА РУСКОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА КЕМИЛЕВА
ДАМЯН ЖИВКОВ ЛЯСКОВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА КАРТУЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МАЛИНОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ВЛАХОВА
ДОБРИНКА ИЛИЕВА ЧЕРВЕНКОВА
ЗОЯ ИВАНОВА РОША
ИВАН АТАНАСОВ МАДЖИРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ АРАТЛЪКОВ
ИЛИЯ АВРАМОВ МАГОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СОХУЛОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ТУНОВ
ЛИМОНКА КОСТАДИНОВА КАРТУЛЕВА
МАРИН ИЛИЕВ ФИЛАТЕВ
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА КАРТУЛЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ШАПКОВА
МИЛЕНА ПАНДЕВА МАЛИНОВА
НИКОЛ НИКОЛОВА КАРТУЛЕВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРТУЛЕВ
СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА ЛЯСКОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТУНОВ
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРУШЕВА
ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.МОСОМИЩЕ, кметство ..........., секция № 026
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ИВАНОВ ПАНДЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ЧУРКОВ
ВЕРА АВРАМОВА МОСКОВА
ДЖОСЕФ НИКОЛАС
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
ИВАНКА БОРИСЛАВОВА БАНСКАЛИЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА
КРЪСТАНА АНГЕЛОВА ПАНЧЕВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ДЖАМБАЗОВА
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ПИЛЧЕВА
НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРУШЕВА
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БОРОВО, кметство ..........., секция № 027 и секция № 028
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ БОЖИКОВ
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ЗАЕМДЖИКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БОЗОВ
ВИОЛЕТА БОЙКОВА ЖУЛЕВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СМИЛКОВ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КАЛЪНОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СМИЛКОВА
ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА МАНГАЛОВА
ИВАН АНТОНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ СПАСОВА КАТРАНДЖИЕВА
НАТАША АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БОЖИКОВ
ПЕТЯ РУМЕНОВА ДАФОВА
РАДКО ВАСИЛЕВ ЗАЙКОВ
СОНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БАНИЧАН, кметство ..........., секция № 029
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ БАНГАЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ТУПАРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ
СОНЯ КАРАМФИЛОВА ЗАЙКОВА
СТОЯН СТОЙЧЕВ СЛАВЧЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.ГОСПОДИНЦИ, кметство ..........., секция № 030
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХМАН ИСУФОВ КУНЕВ
АВА ЯХАЯ КУНЕВА
АЛИЛ АЛИЛОВ ПИЛЕВ
АСИБЕ МУСТАФА СИРАК
ХАЙРЕДИН ХАЙРЕДИН МОЛААЛИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БУКОВО, кметство ..........., секция № 031
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВКА ИСМЕТ АГУЛ
АЗИМ АРИФ КУТЯ
АЛИ АЛИ ИСУФ
АЛИ ИБРАХИМ СЕЛИМ
АЛИ МУСТАФА ИСУФ
АЛИМАС ИБРАХИМ САИД
АРИФ ИСМАИЛ АТИП
АТИЕ ЯКУП ПЕХЛИВАН
АХМЕД ИБРАХИМ КУЗМИН
БЕЙХАН ИСМАИЛ ШЕРИФ
ГЮЛВЕРА ПЕРХАН БЕКТАШ
ГЮЛСЕНА НЕДИМ ИМАМ
ГЮЛТЕКИН ИБРАХИМ КАРАХЮСЕИН
ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ СЕИЗОВ
ДЖИХАТ ХАМИТОГЛУ
ЕЛВИЕ САИД АРНАУД
ЕЛВИРА ЕМИЛОВА СЕИЗОВА
ЕЛВИСКА ФЕИМ ШЕРИФ
ЕМИЛ АСЕНОВ СЕИЗОВ
ЕМИНЕ ИБРАХИМ СЕЛИМ
ЕРГЮН ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ АРНАУД
ИБРАХИМ ИБРАХИМ АРНАУД
ИБРАХИМ ИСМАИЛ КАЛФА
ИБРАХИМ НЕХАТ ИМАМ
ИБРАХИМ САИТ ВЕЛИША
ИБРАХИМ СМАИЛ ПЕХЛИВАН
ИБРАХИМ ХАМИД САИД
ИСМАИЛ ИБРАХИМ АТИП
ИСМАИЛ ИБРАХИМ КАЛФА
ИСМАИЛ ИСМАИЛ АТИП
ЙАСИН ЙУСУФОУЛУ
КЕЗИМЕ РЕДЖЕП КАХРАМАН
КЪДРА АЛБЕНОВА СЕИЗОВА
ЛИДИЯ МЛАДЕНОВА СИМЕОНОВА
МЕЛЕКЕ ИСМАИЛ ДОБРИНИШКА
МЕХМЕД МЕХМЕД ХАДЖИ
МОХАМЕД ИСМАИЛ ИМАМ
МОХАМЕД МОХАМЕД ИМАМ
МУСТАФА МУСТАФА АТИП
МУСТАФА ХЮСЕИН БЪСКО
НАЗИФЕ АБДУЛА МОЛА
НЕВСЕ КЪДРИ АРНАУД
НЕВСЕ МУРАТ БОЗОГЛУ
НЕВСЕ РЕДЖЕП АРНАУД
НЕВСЕ САИД САИД
НЕВСЕ ШЕРИФ САИД
НЕХАТ ИСМАИЛ ШЕРИФ
НИХАТ ИБРАХИМ САИД
ПЕМБЕ ИБРАХИМ ИСУФ
ПЕМБЕ ИБРАХИМ САИД
ПЕМБЕ МУСТАФА ИМАМ
РАФИЕ АКИФ АТИП
РАФИЕ ДЖЕМАЛ ДЕРВИШ
РАФИЕ МОХАРЕМ АТИП
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
РЕДЖЕП РЕДЖЕП ПАПУКЧИ
РЕСИМ ХАЛИЛ АТИП
САБРИ ХЮСЕИН БЪСКО
САИД АЛИ ВЕЛИША
САИД МУСТАФА САИД
СЕВГЮЛ ЙУСУФОУЛУ
СЕВЕРИНА МЛАДЕНОВА ЧОБАНОВА
СЕЛВЕ ДЖЕМАЛ НУМАШ
СЕЛВЕ ИБРАХИМ АТИП
СЕЛВИЕ ИБРАХИМ КАЛФА
УРИЕ МУРАТ РЮСТЕМОГЛУ
ФАТМЕ АСАН ВЕЛИША
ФАТМЕ ДЖЕМАЛ ДИРИЛИ
ФАТМЕ ДЖЕМАЛ КУТЯ
ФАТМЕ ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
ФАТМЕ ФИКРЕТ АЙРУШ
ФАТМЕ ФИКРЕТ САИД
ФАТМЕ ХАЛИЛ САИД
ФАТМЕ ХАМИД АТИП
ФИКРЕТ ТЕФИК ПАПУКЧИ
ФИКРЕТ ФИКРЕТ САИД
ФИКРИЕ РАМАДАН САИД
ХАВА ШЕФИК ШЕРИФ
ХАЛИЛ МЕХМЕД МОЛА
ХАЛИЛ РЕСИМ АТИП
ХАМИД ИБРАХИМ САИД
ХАМИД РЕСИМ АТИП
ХАМИД САИД САИД
ШУКРИ ИСМАИЛ КАЛФА
ШУКРИ ШЕФКЕТ МОЛА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..........., секция № 032
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИСА ДАРАКЧИ
АВА ЮСУФ КАПАНЪК
АДИЛЕ АХМЕД ДАРАКЧИ
АДИЛЕ ИСА ДАРАКЧИ
АЗИМЕ ШАБАН ЪШЪК
АЙШЕ ШАБАН МОЛЛОВА
АЙШЕ ЮСЕИН БАШАР
АЛДИН АЛДИНОВ МОЛЛОВ
АЛИМ БЕДЖЕРИКЛИ
АЛИНА АСЕНОВА БЯЛК
ВАХИДЕ БЕЯЗ
ГЮЛЗАЙДА ТАИР НЕКМАНЕШ
ГЮЛТЕН КАДЪ
ДЕЛЯ АЛДИНОВА БАБЕЧКА
ДЖАНСУ БАБЕКОГЛУ
ДУШКА МАНЧОВА ДИКХОЙЕР
ЕМИНЕ САИД ДЖУГДАН
ЗАЙНЕП ЮСЕИН АЛИМ
ИБРАИМ МУСТАФА ДЖУГДАН
ИБРАХИМ ИБРАИМ ДЖУГДАН
ИБРАХИМ ИСМАИЛ ХАДЖИ
ИБРАХИМ ЮСУФ МУСТАФА
ЛЕТИФ ЛЕТИФ ДАРАКЧИ
МЕХМЕТ БЕДЖЕРИКЛИ
МУСА ИСМАИЛ КАДИ
МУСТАФА БЕЯЗ
МУСТАФА АДЕМ КОСИН
МУСТАФА МУСТАФА ХАДЖИ
МУСТАФА РЕДЖЕП АЛИМ
МУСТАФА РЕДЖЕП ДЖУГДАН
МУСТАФА ТАХИР КАДИ
МУСТАФА ЮСЕИН ДЖУГДАН
МУХАРЕМ МУХАРЕМ ДАРАКЧИ
НАЙЛЕ ЮСЕИН БЛИЗНАК
НЕВСЕ ИБРАИМ ДЖУГДАН
РЕДЖЕП МУСТАФА ДЖУГДАН
САИД ИБРАИМ ХАДЖИ
САФКА ШАБАН ДАРАКЧИ
САХАДИ САИД ХАДЖИ
СЮЛЕЙМЕ МЕХМЕД КАДИ
ТЮЛИН МОЛЛА
ФАТМАНУР ХАФИЗ
ФАТМЕ ИБРАИМ АВУШИНА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ДЖУГДАН
ФАТМЕ МУСТАФА ХАДЖИ
ФИДРЕ УРУЧ ХАДЖИ
ХАВА МУСТАФА МАДЖАР
ШАБАН АХМЕД ХАДЖИ
ШАБАН ЛЕТИФ ДАРАКЧИ
ШАБАН МУСТАФА ХАДЖИ
ШЕРИФЕ ШАБАН ХАДЖИ
ЮСЕИН ШЕКИР АРНАУТИН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..........., секция № 033
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА МУСТАФА ЧОЛАК
АДЕВИЯ ШАБАН МЕРСИН
АДИЛЕ АХМЕД ЙОЗМЕРДИВАНЛЪ
АМИДЕ ИСМАИЛ ТУРЧИН
АХМЕД АХМЕД КАЛЬОР
АХМЕД МУСТАФА МАДЖАР
БАХАР ДИНДАР
БЕНИЗЕ ИСМАИЛ ПЕНД
ВАЙДЕ ШАБАН БЕРЕКЕТЛИ
ЗАЙНЕП ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ЗАЙНЕПА МУСТАФА ЧОЛАК
ИБРАИМ ИСА МОЛЛА
ИГРИЕ МУСА ДИНДАР
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КАРЪКОВА
МЕХМЕД ИБРАИМ ИБРОШ
МЕХМЕТ ДИНДАР
МОХАРЕМ ИСМАИЛ БОЮКЛИ
НЕРМАНА СЮЛЕЙМАНОВА БЕКТАШЕВА
САЛИХА ШАБАН ЧАЛЪШКАН
САХИТ ИСМАИЛ ПЕНД
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ БЕКТАШЕВ
ФАТМА АХМЕДОВА ПЕНД
ФАТМЕ САИД КОСИН
ХАМИДЕ МЕХМЕД АРДА
ШАБАН АХМЕД МАДЖАР
ШАБАН ШАБАН ОМЕР
ШАБАН ШАБАН ТУРЧИН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..........., секция № 034
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИФРАИМ МЕРСИМ
АВА САИД КЕСКИ
АДИЛЕ МУСА АЛИМ
АДИЛЕ САИД МЕРСИМ
АЙШЕ МУСТАФА МОЛЛА
АЙШЕ ФЕЙЗИ МОЛЛА
АНИФЕ МЕХМЕД АЛИМ
АНИФЕ УРУЧ ЦЕР
АТИША ЕМИН МОЛЛА
ДЖИХАН ЯХАТ
ДЖИХАН ИСМАИЛ МЕРСИМ
ЕЛМИ ШАБАН БУКОВЯН
ЗАЙДЕ ШАБАН БАБЕЧ
ЗЕНЕПА РАМАДАН БУКОВЯН
ИБРАХИМ ЕЛМИ БУКОВЯН
ИБРАХИМ ИБРАИМ МЕРСИМ
ИСА ИСМАИЛ КАЧАНГАР
ИСА УРУЧ БУКОВЯН
ИСМАИЛ ИСА КАЧАНГАР
ИСМАИЛ МУСТАФА КАДИ
МЕХМЕД ТЕФИК КАЧАНГАР
МЕХМЕТ ФЕЙЗИ МОЛЛА
МУСТАФА МУСТАФА ЯХАТ
МУСТАФА УРУЧ БУКОВЯН
МУСТАФА ШАБАН КАДИ
НАЙЛЕ МЕХМЕД КАПАНЪК
НАЙЛЕ САИД КАЧАНГАР
РЕДЖЕП РЕДЖЕП АЛИМ
САНУША МЕДЖИТ БЯЛК
СИБУША ИБРАИМ КАДИ
СЮЛЮЙМЕ РЕДЖЕП ЯХАТ
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА НАЗЛИЕВА
ТАХИР ШАБАН КАДИ
ФЕЙЗИ МОХАРЕМ МОЛЛА
ФЕЙЗИ ФЕЙЗИ МОЛЛА
ХАВА МЕДЖИТ БАБЕЧ
ШАБАН ИЛМИ БУКОВЯН
ШАБАН МЕДЖИТ БАБЕЧ
ШАБАН МУСТАФА КАДИ
ШАБАН ФИЗУЛА АЛИМ
ШАБАН ШАБАН БУКОВЯН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БРЕЗНИЦА, кметство ..........., секция № 035
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙРОЛА ИСМАИЛ ШАБУ
АЙШЕ ХИЛМИ ТУРЧИН
АЙШЕ ЮСЕИН КАРАХЮСЕИН
АЛДИН БАНЧЕВ ТОПАЛОВ
АНИФЕ РЕМЗИ ШАБУ
АННА БИЛЯНТОВА ЮРУК
ГЮЛТЕН МУТЛУ
ДЖЕМИЛЕ РИЗА ШАБУ
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КОДЖАБАШЕВА
ЕТЕМ ЕТЕМ МЕРСИМ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ ПЕХЛИВАН
ЗАЙНЕП АХМЕД ТУРЧИН
ЗАЙНЕП ИБРАИМ ПЕНД
ЗЕЙНЕП ИСМАИЛ ЮСУФ
ЗЕЙНЕП РЕДЖЕП БЯЛК
ЗЕЙНЕП ЮСУФ ТОПАЛОВА
ЗЕНЕПА МОХАРЕМ БУКОВЯН
ИБРАИМ АХМЕД БУКОВЯН
ИБРАХИМ ТОПАЛОГЛУ
ИБРАХИМ ЕМИН МЕРСИМ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БУКОВЯН
ИЗЕР УРУЧ БУКОВЯН
ИСМАИЛ ИСМАИЛ ШАБУ
ИСМАИЛ САИТ ПЕНД
ИСМАИЛ УРУЧ МЕРДАН
ИСМАИЛ ШАБАН ЦЕР
ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАИТ
МАЯ СТАМЕНОВА ИСА
МЕХМЕД АХМЕД ЮРУК
МЕХМЕД РЕДЖЕП БУКОВЯН
МУСТАФА ШАБАН ЦЕР
НЕВСЕ ЮСУФ БУКОВЯН
НЕХАТ ИСМАИЛ МЕРДАН
РЕДЖЕП АХМЕД БУКОВЯН
САЙМЕ ЕТЕМ ДЖУГДАН
САНУША БИЛЮЛ МЕРДАН
СИБУША ИБРАИМ ИСА
УМЕЯ ЮСУФ ЮСУФ
УРУЧ ИСМАИЛ МЕРДАН
УРУЧ УРУЧ БУКОВЯН
ФАТМА ЮСУФ ПЕНД
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЮСУФ
ФЕРИЕ АРИФ ТУРЧИН
ХАВВА ЧИФТЧИ
ХЮСЕИН ЮСЕИН ИСА
ШАБАН РЕДЖЕП АЛИМ
ЩЕРИЯН СИМОВ ХАДЖИЕВ
ЮСЕИН ИБРАИМ ИСА
ЮСУФ ИБРАИМ ЦЕР
ЮСУФ РЕДЖЕП ПЕНД
ЮСУФ ЮСУФ ТУРЧИН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.КОРНИЦА, кметство ..........., секция № 036
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА БЕКИР САДУЛ
АВА ИБРАИМ КУНД
АВА МУСТАФА АМИДЕИНА
АВА МУСТАФА СЪРМАЛИ
АВА ШЕФКЕТ ХАДЖИБЕКИР
АДЕЛИНА САЙФЕТИНОВНА АТЕМИНА
АЗИЗЕ ЮСУФ СЪРМАЛИ
АЗИМЕ БЕЯЗ
АЗИМЕ МУСТАФА БЯЛК
АЙТЕМ ИСМАИЛ КАДРИ
АЙШЕ АРИФ ИМАМ
АЙШЕ БЕКИР КЮРД
АЙШЕ ИБРАИМ ВЕЛИШАВ
АЙШЕ ИБРАИМ ФЕЙЗИ
АЙШЕ МЕХМЕД ВЕЛИШАВ
АЙШЕ УРУЧЕВА ИМАМОВА
АЙШЕ ШАБАН КАРААЛИЛ
АЙШЕ ЮСЕИНОВА КАЦАДЖИЕВА
АНИФЕ БЕКИР ВЕЛИША
АНИФЕ ИСМАИЛ СЪРМАЛИ
АНИФЕ НЕДЖИП УРУЧ
АНИФЕ ШАБАНОВА ИМАМОВА
АРИФ ШАБАН ИМАМ
АТИДЖЕ МУСТАФА ВЕЛИША
АТИДЖЕ РАСИМ ТАРАЛ
АХМЕТ АТАКЛЪ
БАЙРЯМ БАЙРЯМ СЪРМАЛИ
БАЙРЯМ ИСМАИЛ КУНД
БАЙРЯМ МЕХМЕД СЪРМАЛИ
БАХРИЕ ДЖЕВАТ АТИП
БЕЕХАРА МЕХМЕД САДУЛ
БЕЙХАН БАЙРЯМ СЪРМАЛИ
БЕКИР КАХРАМАН
БЕКИР БЕКИР САДУЛ
БЕКИР БЕКИР САДУЛ
БЕКИР МУСТАФОВ ИМАМОВ
ВАДИЕ МОХАРЕМ СЪРМАЛИ
ВАЙДА ИСА БИМ
ВАЙДА МОХАРЕМОВА АМИДЕИНА
ВАЙДА МУТИШЕВА КУНДЕВА
ВАЙДЕ ХЮСЕИН ЮСТЮН
ВЕЙСАН РАМАДАН ДОБРИНИШКИ
ГЮЛБЕХАР АХМЕД СЬОЗ
ГЮЛБЕЯЗ ДЖЕЛИЛ БАКАЛ
ГЮЛСЕ ДЖЕСУР
ДЖАНСЕЛ ХАДЖЪБЕКИР
ДЖЕВАТ БЕЯЗ
ДЖЕВАТ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
ЕМИНЕ КАСАДЖЪ
ЗАЙДА БЕКИР БАБИЧКА
ЗАЙДА ИСМАИЛ СЪРМАЛИ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ БАБИЧКА
ЗАЙНЕПА ИБРАХИМ ГЕТА
ЗАЙНЕПА ШАБАНОВА АШИРК
ЗЕЙНЕП ИЗЕИР БЯЛК
ЗЕПА ЮСЕИН КАДРИ
ИБРАИМ СЮЛЕЙМАН ВЕЛИШАВ
ИБРАИМ ЮСУФ АРНАУТ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ГЕТА
ИБРАХИМ МУСТАФА ФЕЙЗУЛА
ИЗЕИР МУСТАФА КАРААЛИЛ
ИМИН МЕХМЕД ФЕЙЗИ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ КАДРИ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ КУНД
ИСМАИЛ МЕХМЕД ВЕЛИША
ИСМАИЛ МУСТАФА ГЕТА
ИСМАИЛ РАМУШ ГЕТА
ИСМАИЛ ЮСЕИН БАБИЧКИ
КАДРИЕ КЯЗИМ ВЕЛИША
КАДРИЕ ШЕРИФ АМИДЕИН
КЕЗИМ ИБРАИМ ВЕЛИША
КЕЗИМ КЕЗИМ ВЕЛИША
ЛЕЙЛЯ МУСТАФА БАБЕКОГЛУ
МЕХМЕД АСАН УРУЧ
МЕХМЕД БЕКИР СЪРМАЛИ
МЕХМЕД ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
МЕХМЕД МЕХМЕД ТАРАЛ
МЕХМЕД МЕХМЕД УРУЧ
МЕХМЕД ЮСЕИН САДУЛ
МЕХМЕТ ФЕЙЗИ
МОХАРЕМ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МОХАРЕМ МУСТАФОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
МУСТАФА ИБРАХИМ ФЕЙЗУЛА
МУСТАФА ИЗЕИР КАРААЛИЛ
МУСТАФА МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ОСМАН БЯЛК
МУСТАФА ШАБАН АЛИ
МУСТАФА ЮСЕИН КАРААЛИЛ
МУХАММЕТ МЕХМЕД САДОУЛ
МЮРВЕТ ДЖЕВАТ БЯЛК
НАЙЛЕ ИСМАИЛ БАБИЧКА
НЕДЖИП МЕХМЕД ТАРАЛ
НЕФСИЕ БЕКИР СЪРМАЛИ
НЕШИДЕ ОСМАН ДЖЕСУР
ПЕМБЕ МЕХМЕД ФЕЙЗУЛА
РАЙНА БЛАГОЕВА ЛЕФТЕРОВА
РАМАЗАН ОСМАНБЕЙ
РАМИЗЕ НЕДЖИП АЛИ
РАХМЕ ИСМАИЛ АТАКЛЪ
РИФАТ АЛИЕВ ТУФАНОВ
САЙДИ МУТИШЕВ КУНДЕВ
САЙМЕ РАМАДАН ХАДЖИБЕКИР
САЙФЕТИН МЕХМЕД АТЕМИН
САНЕ ШАБАНОВА КАРАХАЛИЛ
САФИЕ ИБРАИМ АРНАУТ
САФИЕ МЕХМЕД СЪРМАЛИ
СИБУША ШАБАН АЛИ
СИЛЮМЕ АДЕМ БЯЛК
СЪБИН ИВОВ ЕМИЛОВ
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН ВЕЛИШАВ
СЮЛЮМЕ ЮСУФ САДУЛ
ФАТМА БЕКИР САДУЛ
ФАТМА ХЮСЕИН АДИЛОГЛУ
ФАТМА ШАБАНОВА ТЕЛЧАРСКА
ФАТМЕ ИБРАИМ ВЕЛИШАВ
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЗЕКИР
ФАТМЕ МЕХМЕД САДУЛ
ФАТМЕ МОХАРЕМ СЪРМАЛИ
ФАТМЕ МУСТАФА СЪРМАЛИ
ФАТМЕ ШАБАН АЛИ
ХАВВА БАЙРАМОГЛУ
ШАБАН ЕЛМАЗ КАЦАДЖИ
ШАБАН МУСТАФА АЛИ
ШАБАН МУСТАФА ИМАМ
ШАБАН ШАБАН ИМАМ
ШЕРИФ ШЕРИФ КЮРД
ШЕРИФ ЯХЯ КЮРД
ШЕРИФЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАВ
ШЕРИФЕ ХАЛИЛ СЪРМАЛИ
ШЕРМИН ЮСУФ КАРАХАЛИЛ
ЮСУФ ИБРАИМ АРНАУТ
ЮСУФ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
ЮСУФ ЮСУФ СЪРМАЛИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.КОРНИЦА, кметство ..........., секция № 037
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА АДЕМ БЪРГАН
АВА АХМЕД ЕРЕН
АВА МУСТАФА АМИДЕИНА
АВА ЮСУФ ДИНДЖАЙ
АЗИЗЕ ИСМАИЛ БЪРГАН
АЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ОРУЧОГЛУ
АЙРУШ АХМЕД ПЕХЛИВАН
АЙСЕЛ БЕКИР СЪРМАЛИ
АЙСЕЛ МУСТАФА КЕЗГИН
АЙСЕЛКА БАЙРЯМ САИД
АЙСУ КЪРДЖЪМ
АКИФ АДЕМ ДЖИНДЖИ
АКИФ МУСТАФА ХАМИТ
АМИДЕ ИБРАИМ ДОЛИН
АНИФЕ АДЕМ АМИДЕИНА
АНИФЕ АХМЕД ХАДЖИ
АНИФЕ ИБРАИМ АМИДЕИНА
АНИФЕ ИСА АРНАУД
АНИФЕ ИСМАИЛ ВРАЖАЛИ
АНИФЕ МОХАРЕМ БЪРГАН
АНИФЕ ШАБАН ЙОЗБЕК
АТИДЖЕ ХЮСЕИН ГЕТА
АТИКЕ МОХАРЕМ ДОЛИН
АХМЕД АХМЕД ВРАЖАЛИ
АХМЕД БАЙРЯМ АМИДЕИН
АХМЕД МУСТАФА КОСИН
АХМЕТ ШАБАН НУМАШ
БАЙРАМ ИБРАХИМ ГЕТА
БАЙРЯМ ИБРАИМ АМИДЕИН
БАЙРЯМ ИБРАИМ КЮРД
БЕКИР МЕХМЕД СЪРМАЛИ
БЕКИР УРУЧ БЪРГАН
ВАДЕТ МУСТАФА КАР
ВАЙДА АСАН БЪРГАН
ВАЙДА АХМЕД ДОЛИН
ВАЙДА ИБРАХИМ ДОБРИНИШКА
ВАЙДЕ МОХАРЕМ ХАДЖЪОГЛУ
ВАХИДЕ РЮСТЕМОГЛУ
ГЮЛЕЗАР АДЕМ ДЖИНДЖИ
ГЮЛЕЗАРА АХМЕД КОСИН
ГЮЛФЕ ИСМАИЛ КОСИН
ГЮЛШЕНА ШАБАН ДОБРИНИШКА
ДЖАНСУ ШАБАН НУМАШ
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ АМИДЕИНА
ЕДИС МЕХМЕД АХМЕД
ЗАЙДА ИБРАИМ БЪРГАН
ЗАЙДА ИБРАИМ ХАДЖИБЕКИР
ЗАЙДА ИСМАИЛ АМИДЕИНА
ЗАЙДА МЕХМЕД ИМАМ
ЗАЙДЕ ИБРАИМ АЛИОГЛУ
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ БЯЛК
ЗАЙДЕ МОХАРЕМ БЪРГАН
ЗАЙНЕП СЮЛЕЙМАН АМИДЕИНА
ЗАЙХИДЕ МУСТАФА СЪРМАЛИ
ЗЕЙНЕП ИБРАИМ КЕЛЕШ
ЗЮЙРЕМА ШАБАН АМИДЕИНА
ИБРАИМ ВАИС БЪРГАН
ИБРАИМ ИБРАИМ БЪРГАН
ИБРАХИМ ХАДЖЪБЕКИР
ИБРАХИМ АХМЕД КОСИН
ИБРАХИМ БАЙРЯМ АМИДЕИН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ УРУЧ
ИЛЯС МУСТАФОВ КЕЛЕШОВ
ИСА МУСТАФА БЯЛК
ИСМАИЛ АЙРУЛА ХАДЖИ
ИСМАИЛ БЕКИР ХАДЖИБЕКИР
ИСМАИЛ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ИСМАИЛ СЪДЪК ХАДЖИБЕКИР
МЕРТ ЕРЕН
МЕХМЕД АЛИ КУНГЮ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД
МЕХМЕД АХМЕД ПЕХЛИВАН
МЕХМЕТ ОРУЧОГЛУ
МОХАРЕМ АХМЕД БЪРГАН
МОХАРЕМ ИБРАИМ БЪРГАН
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МОХАРЕМ МУСА ДОЛИН
МУСА МОХАРЕМ ДОЛИН
МУСА ЮСУФ ДОЛИН
МУСТАФА АКИФ АМИДЕИН
МУСТАФА АХМЕД КОСИН
МУСТАФА ИБРАИМ КАЦАДЖИЕВ
МУСТАФА ФЕЙЗОЛА АМИДЕИН
ПАТУША ШАБАН ДЖИНДЖИ
РАБИЕ ИСМЕТ КЮРД
РАМИЗЕ АДЕМ КОСИН
РЕДЖЕП КЪРДЖЪМ
САДОЛА РУСТЕМ ДОБРИНИШКИ
САДОЛА САДОЛА ДОБРИНИШКИ
САДЪК ИБРАИМ ХАДЖИБЕКИР
САДЪК РАСИМ КЪРДЖЪМ
САЙДА АЛИ АМИДЕИН
СЕВИЛАЙ ЙОЗБЕК
СИБУША ИБРАХИМ ДОБРИНИШКА
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН АМИДЕИН
ТАКСИМ ИСА МОЛААЛИ
УМЕ ШАБАН КЕСИДЖИ
УРУЧ БЕКИР БЪРГАН
ФАИМ АХМЕД КЕЛЕШ
ФАТМА ЙОЗБЕК
ФАТМА ЮСЕИН ДОЛИН
ФАТМЕ АКИФ ДЖИНДЖИ
ФАТМЕ ИБРАХИМ БЪРГАН
ФАТМЕ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ФАТМЕ МУСТАФА БЪРГАН
ФАТМЕ ШАБАН БЪРГАН
ФАТМЕ ШАБАН ЧАКАР
ФЕЙЗОЛА МУСТАФА АМИДЕИН
ФИКРИЕ ОСМАН БЪРГАН
ФИКРИЕ САИД БЯЛК
ХАТИДЖЕ ОРУЧОГЛУ
ХАТИДЖЕ ХАДЖЪОГЛУ
ХАТИДЖЕ ШАБАН КАРАБУЛУТ
ШАБАН АДЕМОГЛУ
ШАБАН АХМЕД ВРАЖАЛИ
ШАБАН БЕКИР БЪРГАН
ШАБАН ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ШАБАН КЯЗИМ ДОБРИНИШКИ
ШАБАН ШАБАН БЪРГАН
ШЕРИФ ФЕЙЗУЛА АМИДЕИН
ШЕРИФ ШЕРИФОВ АМИДЕИН
ШЕРИФЕ МУСТАФА РОСЕНОВА
ШЕРФЕ МОХАРЕМ КЕСКИН
ЮЛИЯН ШИЛИЯНОВ КАЦАДЖИЕВ
ЮСУФ АДЕМ АМИДЕИН
ЮСУФ МУСА ДОЛИН
ЮСУФ ЮСУФ АМИДЕИН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.КОРНИЦА, кметство ..........., секция № 038
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИБЕ РАСАМ ИМАМ
АВА НЕДЖИП ГЕЗДЪР
АВА САЛИХ ГЕЗДЪР
АВА ШЕРИФ УРУЧ
АГЮРЕН АСАНОВ БЯЛКОВ
АДЕМ АДЕМ БЯЛК
АДЕМ АДЕМ ПАША
АДЕМ БЕКИР БЯЛК
АДЕМ ИБРАХИМ БЯЛК
АДЕМ МУСТАФА КОСИН
АДИЛЕ БАЙРЯМ БЯЛК
АЙЛИН ДЕРЕЛИ
АЙСЕЛА ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ АСАН ДРИЛ
АЙШЕ БАЙРЯМ АСЛАНТЮРК
АЙШЕ ИЗИР КАЦАДЖИЕВА
АЙШЕ ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ КЕЗИМ УРУЧ
АЙШЕ МЕХМЕД АЙДЪН
АЙШЕ МУСТАФА ЕРЕН
АЙШЕ СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
АЙШЕ ШАБАНОВА КАЦАДЖИЕВА
АЙШЕ ЯШАР БЯЛК
АЙШЕГЮЛ АЙДЪН
АКИФ ИСА БЯЛК
АЛЕКСАНДЪР СЪБЕВ ДЖИНДЖИЕВ
АЛИЛ АЛИЛ БЯЛК
АЛИЛ АЛИЛ ДРИЛ
АЛИЛ ИСА БЯЛК
АЛИЛ МУСТАФА ДРИЛ
АНГЕЛ ЕНЧЕВ КАЦАДЖИЕВ
АНЕТА РАДКОВА КАЦАДЖИЕВА
АНИФЕ АКИФ БЯЛК
АНИФЕ МЕХМЕД БЯЛК
АНИФЕ МЕХМЕД СЕФЕР
АНИФЕ ОСМАН БЯЛК
АНИФЕ ЮСУФ ДРИЛ
АРИФ МУСТАФА БЯЛК
АСАН ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
АСАН ИСА БЯЛКОВ
АТИДЖЕ МУСТАФА БИМ
АТИДЖЕ ОСМАНОВА БЯЛКОВА
АТУШ ЮСЕИН ДРИЛ
АФИЕТКА ИБРАХИМ ОСМАНБЕЙ ЯЗМАЛАР
АХМЕД АХМЕДОВ РУНТОВ
АХМЕД ИБРАИМ БЯЛК
АХМЕД ИСМАИЛ ДРИЛ
АХМЕД МУСТАФА ДРИЛ
АШЕНАЙ МУСТАФА ЙУСУФОУЛУ
БАЙРАМА САИД УРУЧ
БАЙРИЕ ИСА БЯЛК
БАЙРЯМ БАЙРЯМ ГЕЗДЪР
БАЙРЯМ БАЙРЯМ УРУЧ
БАЙРЯМ МЕХМЕД ТАИР
БАЙРЯМ МЕХМЕД УРУЧ
БАЙРЯМ ШАБАН ДРИЛ
БАЙРЯМ ЮСЕИН УРУЧ
БЕЙХАН ОРУЧОГЛУ
БЕКИР БЕКИР УРУЧ
БЕКИР БЕКИР УРУЧ
БЕКИР ХАСАН БЯЛК
БЕХЧЕТ ИЗИР ДРИЛ
БИРСЕЛА ИСМАИЛ БЕЯЗ
ВАЙДА ШЕИН БУЗ БИЧЕР
ВАЙДЕ БАЙРЯМ ЧАЛЪШКАН
ВАХИДЕ ИМАМ
ВЕЛИЗАРА СЪБИНОВА АЛТЪНГИЙИК
ГЮЛЕЗАР ИСМАИЛ КАРАТАШ
ГЮЛШЕН МЕХМЕД ГЕТА
ДЕНИС ТЕФИК ХАДЖИ
ДЖАН РЕДЖЕП ГЮРУШЧУ
ДЖЕВДЕТ БАЙРАМ УРУЧ
ДЖЕВДЕТ МУСТАФА АГУЛ
ЕМИНЕ БЕКИР БЪРГАН
ЕМИНЕ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ЕМРЕ АЛТЪНГИЙИК
ЕРХАН БАЙРЯМ УРУЧ
ЗАЙДА БЕКИР БЯЛК
ЗАЙДЕ МУСТАФА БЯЛК
ЗАЙДИЕ МЕХМЕД УРУЧ
ЗАЙНЕП АХМЕД УРУЧ
ЗАЙНЕП САИД УРУЧ
ЗЕЙНЕП ОРУЧ
ЗЕЙНЕП ХАДЖИ
ЗЕЙНЕП ЮСУФ КАРАХАЛИЛ
ЗЕЙНЕПА МУСТАФА БЯЛК
ЗЕКИЕ БАЙРЯМ БЯЛК
ЗЕПА АРИФ КАХРАМАН
ЗИКРЕКЕ МУСТАФА ХАМИТ
ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ГЕЗДЪРОВА
ЗЮХТЮ МЕХМЕД УРУЧ
ИБРАИМ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ АЛИЛ БЯЛК
ИБРАХИМ БАЙРЯМ ГЕЗДЪР
ИБРАХИМ ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БЯЛК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БЯЛК
ИБРАХИМ ИСМАИЛ БЯЛК
ИБРАХИМ РЕДЖЕП ГЕТА
ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
ИЗИР АЛИЛ ДРИЛ
ИЛХАН ЕРЕН
ИСА БОЗОГЛУ
ИСА АЛИЛ БЯЛК
ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
ИСМАИЛ КАХРАМАН
ИСМАИЛ АДЕМ БЯЛК
ИСМАИЛ АХМЕД ДРИЛ
ИСМАИЛ БЕКИР БЯЛК
ИСМАИЛ ИСМАИЛ БЯЛК
ИСМАИЛ МУСТАФА БЯЛК
ИСМАИЛ ЮСЕИН УРУЧ
ИСМЕТ ИСА БУЗ
ИСМЕТ ИСМЕТ БУЗ
ЙЕЛМАЗ ЙЕЛМАЗОВ КАЦАДЖИЕВ
ЙОЗКАН КАХРАМАН
ЙОЗЛЕМ ГЕЗДИР
ЙЪЛМАЗ КАСАДЖЪ
КАЙМЕТ ШАБАН ЕСИЛИКЛИ
КАФИДЕ АХМЕД КОСИН
КИБРИЕ ШАБАН ВЕЛИШАХ
ЛЮТВИЕ АХМЕД БЯЛК
МЕХМЕД ИБРАИМ АГУЛ
МЕХМЕД ИБРАХИМ БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД АГУЛ
МЕХМЕД МЕХМЕД БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД УРУЧ
МЕХМЕД МУСТАФА ТАИР
МЕХМЕД СЮЛЕЙМАН СЕФЕР
МЕХМЕД ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
МОХАРЕМ МОХАРЕМ БЪРГАН
МУРАТ БОЗОГЛУ
МУСТАФА АЙДЪН
МУСТАФА БЕЯЗ
МУСТАФА АЛИЛ ДРИЛ
МУСТАФА АХМЕД ДРИЛ
МУСТАФА ИБРАХИМ АГУЛ
МУСТАФА ИБРАХИМ БЯЛК
МУСТАФА МЕХМЕД БЯЛК
МУСТАФА МЕХМЕД ТАИР
МУСТАФА МУСТАФА ДРИЛ
МУСТАФА МУСТАФА ТАИР
МУСТАФА САИД БИМ
МУСТАФА ФАИК БЯЛК
МУСТАФА ЮСЕИН БИМ
НАЙЛЕ АДЕМ ЕРТЕН
НАЙЛЕ БЕКИР АРАБУЛАН
НАСИЕ АДЕМ БАШИЙГИТ
НАСИЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
НЕВСЕ ОСМАН ИМАМ
НЕВСИЕ БЕКИР АЙДЪН
НЕШАТ ДЕРЕЛИ
НОРБЕК МУСТАФА БИМ
ОРЕЯ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ОСМАН МУСТАФА БЯЛК
ОСМАН ХАЛИЛ БУЗ
ОСМАН ДЖАННЕР ШИМШЕК
ПАТУША АЛИЛ ВРАЖАЛИ
ПАТУША АРИФ БЯЛК
ПИМБЕ МОХАРЕМ ГЕТА
РАБИЕ ИСМАИЛ УРУЧ
РАМИЗЕ ИСА ДРИЛ
РАМИЗЕ ЮСЕИН ТАИР
РАСИМ КАСАДЖЪ
РЕДЖЕП ХАЛИЛ ГЕТА
РЕСИМ ИБРАИМ ИМАМ
САИД МЕХМЕД УРУЧ
САИД МУСТАФА БИМ
САИД САИД УРУЧ
САИТ ВЕЛИШАХ
САЛЕ АХМЕД БЯЛК
САЛЕ ИСМАИЛ УРУЧ
САЛИЕ ИБРАИМ АГУЛ
САЛИЕ ИЗИР ДРИЛ
САФИЕ АРИФ БИМ
САФИЕ ИЗИР БУЗ
СЕЛВИЕ АЛИ ОРУЧ
СИБИЕ МУСТАФА БЯЛК
СИБИЕ РАМАДАН ДРИЛ
СЮЛЕЙМАН ИБРАИМ СЕФЕР
СЮЛИМЕ ФАИК ХАДЖИ
ТЕФИК ТЕФИК ХАДЖИ
ФАИК МУСТАФА БЕЯЗ
ФАТМА ВЕЛИШАХ
ФАТМА ИБРАИМ МУРАТ
ФАТМА ИСМАИЛ ДРИЛ
ФАТМА МЕХМЕД ДЖИНДЖИ
ФАТМА МЕХМЕД КАРАХАЛИЛ
ФАТМА МУСТАФА ТАИР
ФАТМА ОСМАН БУЗ
ФАТМА САИДОВА БЕГОВА
ФАТМЕ АДЕМ ГЕЗДЪР
ФАТМЕ АСАН ШИМШЕК
ФАТМЕ БАЙРЯМ УРУЧ
ФАТМЕ БЕКИР ВРАЖАЛИ
ФАТМЕ ИСА БЯЛК
ФАТМЕ МУСТАФА КАРААЛИЛ
ФАТМЕ ЮСЕИН ХАМИТОГЛУ
ХАВА АРИФ АГУЛ
ХАВВА КЮРД
ХАЛИЛ РЕДЖЕП ГЕТА
ХЮСЕИН МЕХМЕД ВРАЖАЛИ
ШАБАН БАЙРЯМ ДРИЛ
ШАБАН ИСМАИЛ БЯЛК
ШАБАН ХАЛИЛ БЯЛК
ШАБАН ШАБАН БЯЛК
ШАБАН ШАБАН ХАДЖИ
ШЕРИФЕ АХМЕД УРУЧ
ШЕРИФЕ САИД УРУЧ
ЮЛФЕТ ИМАМ
ЮСЕИН БАЙРЯМ УРУЧ
ЮСЕИН САИД БИМ
ЮСЕИН ЮСЕИН УРУЧ
ЮСУФ ИСМАИЛ ИМАМ
ЮСУФ МЕХМЕД КАРАХАЛИЛ
ЮСУФ ЮСУФ КАРАХАЛИЛ
ЯХЯ ШЕРИФ АСЛАНТЮРК

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.ЛЪЖНИЦА, кметство ..........., секция № 039
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА РАМАДАНОВА ГОВЕДАРОВА
АДЕМ АДЕМ БАДАЛ
АДЕМ МУРАД КИСЬО
АДЕМ ТЕФИК БАДАЛ
АДИЛЕ РЕДЖЕПОВА БЯЛЕВА
АДИЛЕ СЮЛЕЙМАН ХАДЖИ
АДИЛЕ ШАБАНОВА КИСЬОВА
АЗИМЕ СЮЛЕЙМАН ДЕНИЗ
АЙШЕ БАЙРЯМОВА МЕХМЕДАЛИ
АЙШЕ МУСТАФОВА БЯЛЕВА
АЙШЕ СЮЛЕЙМАНОВА ШЕНТЮРК
АЙШЕ ХЮСЕИН МОЛЛА
АЛИ АЛИЕВ КИСЬОВ
АЛИ ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
АЛИФЕ УРУЧ КИСЬО
АНИФЕ НУРИЕВА АШИРКОВА
АНИФЕ СЮЛЕЙМАН КУРТА
АНИФЕЯ СЮЛЕЙМАНОВА КИСЬОВА
АТИДЖЕ ШАБАНОВА ЗЪРБАШ
АТИКЕ ЮСЕИНОВА БЯЛЕВА-АЛТАН
АХМЕД МЕХМЕД ХАДЖИ
БАЙРЯМ БАЙРЯМ БЯЛ
БАЙРЯМ ИБРАХИМ МОЛЛА
БАЙРЯМ ЛЕТИФ БЯЛ
ВАЙДЕ МЕХМЕД БЯЛ
ДЖАЛИЛ МУСА АШИРК
ДЖАН МЕМИШ
ЕМИНЕ АХМЕД СУНАЙ
ЕНИС КАЯР
ЕРДЕМ ИМЕР
ЕТХЕМ САЛИХ АШИРК
ЗАЙДА МОХАРЕМОВА КИСЬОВА
ЗАЙДИЕ ИСМАИЛ ОСИКОВСКА
ЗАЙНЕП МЕХМЕД АШИК
ЗАЙНЕПА УРУЧ КИСЬО
ЗАЙНЕПА ХАЛИЛ ЕР
ИБРАХИМ МОЛЛА
ИБРАХИМ ХАДЖИ
ИБРАХИМ ЗЕКИРЯ МОЛА
ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ БЯЛЕВ
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ ГОВЕДАРОВ
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ КИСЬОВ
ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН
ИБРАХИМ ХЮСЕИН СУНАЙ
ИМКА РЕКИПОВА МОЛОВА
ИРЕМ ГЬОЗДЕ ХАДЖИ
ИСМА МУСТАФА БУКОВСКА
ИСМАИЛ АДИЛОГЛУ
ИСМАИЛ АДЕМ АШИРК
ИСМАИЛ ИСМАИЛ АШИРК
ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН КУРТА
ИСМАИЛ ТЕФИК БАДАЛ
КАДИР МУСТАФА КИСЬО
КАЙМЕТ САЛИХ МАРГИ
КЕНАН КАМБЕР МЕХМЕДАЛИ
КЪЙМЕТ АШИРК
ЛЕТИФ МУСТАФОВ БЯЛЕВ
МАГБУЛЕ ХАСАН МОЛА
МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ АШИРКОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН АШИК
МЕХМЕТ АШЪК
МУСА МУСА АШИРК
МУСА МУСА АШИРК
МУСТАФА ЗЕКИРЯ МОЛА
МУСТАФА ИСМАИЛ КИСЬО
МУСТАФА ЛЕТИФОВ БЯЛЕВ
МУСТАФА МУСТАФА БУКОВСКИ
МУСТАФА МУСТАФА МОЛА
МУСТАФА ХЮСЕИН КИСЬО
НЕВСЕ БАЙРЯМ БЯЛ
НЕВСЕ ХАЛИЛ ОРХАН
НЕВСЕ ХЮСЕИН БАЛАБАН
НЕРДА РЕДЖЕПОВА ХАДЖИЕВ
НЕФИСЕ ХАСАН МОЛА
НЕФИСЕ ЮМЕР МОЛА
НЕФСЕ ИБРАХИМ КИСЬО
НЕФСИЕ ТЕФИК БАДАЛ
НИГЯР МУСТАФА БУКОВСКИ
ОРХАН МУСТАФА МОЛА
ПЕНБЕГЮЛ АШИРК
РАМАДАН ФАИКОВ ДЕДЕЕВ
РАФИЕ ЮСЕИН КУРТА
РАШИД ДЖЕФИТ ХАДЖИ
РЕДЖЕП РЕДЖЕП КЪРПАЧ
РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ АШИРКОВ
РЕДЖЕП СЮЛЕЙМАН КУРТА
РЕДЖЕП ХЮСЕИН КЪРПАЧ
РЕКИП РЕКИПОВ МОЛОВ
РЕКИП РЕКИПОВ МОЛОВ
САДЪК САДЪКОВ ХАДЖИЕВ
САЛИХ АДЕМ АШИРК
САНИЕ ИБРАХИМ ХАДЖИ
САНИЕ ИСМАИЛ КИСЬО
САНИЕ МЕХМЕД АШИК
САНУША МЕХМЕД МОЛА
САФИЕ МУРАДОВА МОЛОВА
СЕЛИМЕ МОЛЛА
СЮЛВЕЙКА АДЕМ АКЪИЛДЪЗ
СЮЛЕЙМАН МУСА МЕМИШ
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМЕ РАШИД АШИРК
СЮЛЕЙМЕ ТЕФИК МОЛА
ТЕФИК АДЕМ БАДАЛ
ТЕФИК МЕХМЕД АШИК
УУР МАРГИ
ФАИК ИБРАХИМ ОСИКОВСКИ
ФАТМА МОЛЛА
ФАТМА МУСТАФОВА КИСЬОВА
ФАТМЕ АДЕМ ИМЕР
ФАТМЕ БАЙРЯМ БЯЛ
ФАТМЕ ИБРАХИМ АШИРК
ФАТМЕ ИБРАХИМ КАЯР
ФАТМЕ ЛЕТИФ БЯЛ
ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИ
ФАТМЕ РЕДЖЕПОВА АШИРКОВА
ФАТМЕ ХАЛИЛ АДЪИАМАН
ФАТМЕ ХАЛИЛ ЗЪРБАШ
ФАТМЕ ХАЛИЛ МОЛА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАДЖИ
ФАТМЕ ШЕРИФ КЪРПАЧ
ФИКРЕ БЕКТАШ БАДАЛ
ФИКРЕТ РЕДЖЕП КЪРПАЧ
ХАДИЛЕ АЛИ КИСЬО
ХАЛИЛ АДЕМ БЯЛ
ХАЛИЛ СЮЛЕЙМАН КУРТА
ХАЛИЛ ТЕФИК МОЛА
ХАЛИЛ ХАЛИЛ МОЛА
ХАЛИЛ ЮСЕИНОВ МОЛОВ
ХАСИБЕ ХЮСЕИН ДЕДЕ
ХАСРЕТ ШЕНТЮРК
ХАТИДЖЕ ИСМАИЛ БАДАЛ
ХЮСЕИН МУСТАФА КИСЬО
ШАБАН АЛИ КЪРПАЧ
ШАБАН ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
ШЕРИФ ХАДЖИ
ШОРФИЕ АЛИЕВА ШАБУ
ЮМЕР МУСТАФА МОЛА
ЮСЕИН ШАБАНОВ КИСЬОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.ЛЪЖНИЦА, кметство ..........., секция № 040
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЖИРЕЯ АДЕМОВА АШИРКОВА
АДИЛЕ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
АДИЛЕ МЕХМЕД ГЮНТАЙ
АЗИМЕ ЙОЗЛЕМ
АЙДЪН ГЮРГЕН
АЙРЕ ИСМАИЛ ЗЪРБАШ
АЙСЕЛ БОНДЖУК
АЙШЕ САЛИХОГЛУ
АЙШЕ НУР ТЮРКМЕН
АЛИ КЪРБАШ
АЛИМЕ ХЮСЕИН БОНДЖУК
АЛИЯ РАМАДАНОВ КЪРПАЧЕВ
АТЕМ ХЮСЕИН КЪРПАЧ
АТИДЖЕ ШАИН БАНИЧ
АТИЕ ИБРАИМ КИСЬО
АТИКЕ ИБРАИМОВА КЪРПАЧЕВА
АТИКЕ ИБРАХИМ ГОВЕДАР
АТИКЕ МОХАРЕМ ГОВЕДАР
АТИКЕ МОХАРЕМ ГОВЕДАР
АТИКЕ ТЕФИК ДАЛИП
АТИКЕ ХЮСЕИН КИСЬО
АХМЕТ ГЮРГЕН
БАЙРАМ МЕХМЕД КИСЬО
ВАЙДА ХАЛИЛОВА ДЖУГДАН
ГЮЛБЕАЗ ДАЛИП
ГЮЛЕЙЗАР МОХАРЕМ КАМБЕР
ДАЛИП ДАЛИП ДАЛИП
ДАЛИП МУРАД ДАЛИП
ЕБРУ КЪНАЛЪ
ЕФТИДЕ МЕХМЕД БАНИЧ
ЕФТИДЕ РАМУШЕВА ЗЪРБАШЕВА
ЗАЙДА ЕЛМАЗ БАНИЧ
ЗАЙНЕП БАЙРЯМ БЛИЗНАК
ЗАЙНЕП ФЕИМ ГЮНЕШ
ЗАЙНЕП ХАЛИЛ КАМБЕР
ЗАЙНЕПА ИБРАХИМ КЪРПАЧ
ЗАЙНЕПА ХЮСЕИН КЪРПАЧ
ЗАФРИ МОХАРЕМ КАМБЕР
ЗЕЙНЕП ИБРАХИМ РАХМОВА
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КИСЬОВ
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КЪРПАЧЕВ
ИБРАХИМ ШЕНТЮРК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ ИСАЕВ ХАДЖИЕВ
ИБРАХИМ НЕДЖИПОВ КЪРПАЧЕВ
ИБРАХИМ УРУЧ ЗЪРБАШ
ИЛКАЙ ЙОНДЕР
ИСЛЯМА МЕХМЕД ЙОЗТОП
ИСМА МУСТАФА ДАЛИП
ИСМАИЛ МУРАТ ДАЛИП
КЕМАЛ ХЮСЕИН МОЛА
КЕМИЛЕ ДЗЕЛЕФИН МОЛА
МАГДБУЛЕ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
МАГДБУЛЕ РЕДЖЕП ЗЪРБАШ
МАХМУТ ДЖАН НУРИОГЛУ
МЕХМЕД ЗЕКИРЯ БУКОВСКИ
МЕХМЕД МЕХМЕД БУКОВСКИ
МЕХМЕД МОХАМЕД КИСЬО
МОХАРЕМ ИСАЕВ БЯЛЕВ
МОХАРЕМ МОХАРЕМ КАМБЕР
МОХАРЕМ МОХАРЕМ КАМБЕР
МОХАРЕМ РАМАДАН ДЕДЕ
МУРАД МУСТАФА КИСЬО
МУРАТ МУРАТ ДАЛИП
МУРАТ МУРАТ ДАЛИП
МУСА ШЕРИФ БАНИЧ
МУСА ШУКРИ БАНИЧ
МУСТАФА ШЪК
МУСТАФА АХМЕДОВ РУНТОВ
МУСТАФА ДАЛИП ДАЛИП
МУСТАФА ИБРАХИМ БОШНАК
МУСТАФА МУРАД КИСЬО
МУСТАФА МУСТАФА БОШНАК
НАЙЛЕ БАЙРЯМ ЛАПАНЧ
НЕВСЕ ХАЛИЛ ДЕДЕ
НЕВСЕ ХЮСЕИН БУКОВЯН
НЕДЖИП ИБРАИМОВ КЪРПАЧЕВ
НЕСТРИН ЗАФРИ ЙОЗТЮРГ
НИБЕ БАЙРЯМ РЕДЖЕП
НИНА ШИШМАНОВА БАНИЧОВА
ОРХАН ФЕИМ ОСМАН
ПЕМБЕ ШЕРИФ БАКЪШ
РАМАДАН ИБРАИМОВ РАХМОВ
РАМАДАН МОХАРЕМ ДЕДЕ
РАМАДАН МУРАД ДАЛИП
РАМАЗАН ИСМАИЛ ДАЛИП
РАФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КЪРПАЧЕВА
РАХМА АЛИЛОВА КАМБЕРОВА
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
РЕДЖЕП НЕДЖИПОВ КЪРПАЧЕВ
РЕДЖЕП ФАИК КУРТА
РЕДЖЕП ХАЛИЛОВ АШИРКОВ
САМЕТ НЕДЖИПОВ КЪРПАЧЕВ
САНИЕ ИЛЯЗОВА МОЛОВА
САНИЕ ХАЛИЛ РУНТОВА
САФИЕ АЛИЕВА КЪРПАЧЕВА
САФИЕ ИБРАХИМ КУРТА
САФИЕ МУСА БАНИЧ
СЕВДЖАН КЕМАЛ ЮСТЮРК
СЕЛВИЕ АВДИ ОРМАН
СИБУША ШАБАН КАМБЕР
СЮЛЕЙМЕ АДЕМ БУКОВСКА
СЮЛЕЙМЕ МОХАРЕМ ЙОНДЕР
СЮЛЕЙМЕ МУРАТ ДАЛИП
СЮЛЕЙМЕ МУСА КИСЬО
СЮЛЕЙМЕ ФАИК ИМАМ
СЮЛЕЙМЕ ХЮСЕИН ГЮРГЕН
УРУЧ РЕДЖЕП МОЛАМУСТАФА
УРУЧ УРУЧ АШИРК
УРУЧ УРУЧ МОЛАМУСТАФА
УРУЧ ХАСАН ЗЪРБАШ
ФАИК МОХАРЕМ МОЛЛА
ФАИК РЕДЖЕП КУРТА
ФАТМЕ АБЕДИН ЗЪРБАШ
ФАТМЕ АДЕМОВА ЗЪРБАШЕВА
ФАТМЕ АЛИЕВА КЪРПАЧЕВА
ФАТМЕ АХМЕД КИСЬО
ФАТМЕ АХМЕД ЧОК
ФАТМЕ ХАЛИЛ АБИШКА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ЗЪРБАШ
ФАТМЕ ХЮСЕИН КЪНАЛЪ
ФАТМЕ ЮСЕИН НАМЛЪ
ФАТМЕ ЮСУФ ГОВЕДАР
ФЕРДЕ МОХАМЕД КИСЬО
ФЕРИ ШАБАН КУРТ
ФЕРИДЕ ИБРАХИМ ЙОЗБИРГЕ
ФЕРИДЕ ИЗЕР ДАЛИП
ФЕРИДЕ МОХАРЕМ ПЕХЛИВАН
ФЕРИДЕ ХЮСЕИН МОЛАМУСТАФА
ФИКРИЕ МОХАРЕМ ИМАМ
ХАЙРИЙЕ БОНДЖУК
ХАЛИЛ КУРТ
ХАЛИЛ МУСТАФА КИСЬО
ХАЛИЛ ШЕРИФ БАНИЧ
ХАЛИЛ ШЕФКЕТ ЛАПАНЧ
ХАСАН ХАСАН ХАДЖИ
ХАСАН ШАБАНОВ АШИРКОВ
ХАТИДЖЕ УРУЧ МОЛАМУСТАФА
ХЮСЕИН МЕХМЕД КЪРПАЧ
ХЮСЕИН УРУЧ ЗЪРБАШ
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ГОВЕДАР
ХЮСЕИН ХЮСЕИН КЪРПАЧ
ШАБАН КУРТ
ШАБАН МЕХМЕД КИСЬО
ШАБАН ФАИК КУРТА
ШЕРИФ МУСА БАНИЧ
ШЕРИФ ШЕРИФ БАНИЧ
ШЕФКЕТ ХАЛИЛ ЛАПАНЧ
ШУКРИ МУСА БАНИЧ
ШУКРИЕ МОХАРЕМ БОШНАК
ЮСЕИН АЛИЛОВ МОЛОВ
ЮСЕИН БАЙРЯМ РЕДЖЕП

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.ДОБРОТИНО, кметство ..........., секция № 041
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.ДЕЛЧЕВО, кметство ..........., секция № 042
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ВАНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВИТАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ