Гоце Делчев · Избори » Архив » Местни избори 2015 » Съобщения

Съобщения

[22.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №12 ОТ 22.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев са постъпили искания вх. №№91-00-323 от 22.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие на МГЕРБ на 23.10.2015 г. от 08.00 ч. до 14... [Пълен текст]

[21.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №11 ОТ 21.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-321/20.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметств... [Пълен текст]

[20.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №9 ОТ 19.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-315(1) от 16.10.2015г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие – закриване н... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №10 ОТ 19.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев са постъпили искания вх. №№91-00-316 и 91-00-317 от 19.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборни мероприятия: на 20.10.2015 г. площад „Го... [Пълен текст]

[16.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ № 8 ОТ 16.10.2015 Г.

за провеждане на предизборно мероприятие [Пълен текст]

[14.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №7 ОТ 14.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-313/14.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборен дебат между кандидатите кмет на община Гоце Делчев на 19.10.... [Пълен текст]

[10.10.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

на 17 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №7-МИ, Прило... [Пълен текст]

[08.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №6 ОТ 08.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-302/08.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметство Корниц... [Пълен текст]

[07.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №3 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-294/05.10.2015г. от ПП „Движение за права и свободи” за провеждане на предизборни срещи с избиратели – митинги, съпроводени с м... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №4 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-296/06.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие в Градски парк в гр. Гоце Делчев от 16.30 часа. Във вр... [Пълен текст]

РАЗРЕШЕНИЕ №5 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-295/06.10.2015 от Инициативен комитет за издигането на Мустафа Мустафа Цико, като независим кандидат за кмет на кметство Корниц... [Пълен текст]

[05.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №2 ОТ 05.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-294/05.10.2015 от ПП „ГЕРБ” за поставяне на шатра за провеждане на инициатива на МГЕРБ – Гоце Делчев „Ако днес бях кмет“ на пло... [Пълен текст]

[28.09.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ № 1

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН КОНЦЕРТ [Пълен текст]

[12.09.2015]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

изх. №91-00-274 от 12.09.2015 г. . ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИО... [Пълен текст]

[10.09.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че: на 14 септември 2015 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава – член на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл. 396, ал. 2 от Изборния код... [Пълен текст]

[21.08.2015]

У В Е Д О М Л Е Н И Е

изх. №91-00-255 от 21.08.2015 г. ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ” КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС” КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТ... [Пълен текст]