Гоце Делчев · Избори » Архив » Избори за Народно събрание 2017 » Нормативни документи
Заповеди на кмета
Избори за Народно събрание – 26.03.2017

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 212 от 21.03.2017 : Забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в непосредствена близост до изборните помещения

No. 207 от 17.03.2017 : Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

No. 123 от 24.02.2017 : Определяне на местата за поставяне на агитационни материали по време на информационно-разяснителната кампания.

No. 63 от 01.02.2017 : Определяне на местата за обявяване на избирателни списъци

За провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. и на основание чл.41, ал.3 от Изборния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци в Община Гоце Делчев за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г

No. 59 от 30.01.2017 : Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

30.01.2017 : Приложение№1 към Заповед №59/30.01.2017 г.

Номерация, териториален обхват и адрес на изборните секции за гласуване на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

горе