Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » ИЗБОРИ НС 2023 » Разяснителна кампания

Централната избирателна комисия е изработила видео и аудио материали, разясняващи правата и задълженията на гражданите, сроковете, свързани с гласуването и възможности за гласуване с хартиена бюлетина или с машина.

За запознаване с материалите, последвайте следните линкове:

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/subtitles-video

https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign/audio