Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Списък на заличените лица от избирателните списъци II тур


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БОРОВО, кметство ..........., секция № 027 и 028
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ БОЖИКОВ
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ЗАЕМДЖИКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БОЗОВ
ВИОЛЕТА БОЙКОВА ЖУЛЕВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СМИЛКОВ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА КАЛЪНОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СМИЛКОВА
ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА МАНГАЛОВА
ИВАН АНТОНОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯ СПАСОВА КАТРАНДЖИЕВА
НАТАША АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БОЖИКОВ
ПЕТЯ РУМЕНОВА ДАФОВА
РАДКО ВАСИЛЕВ ЗАЙКОВ
СОНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД, община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
населено място С.БАНИЧАН, кметство ..........., секция № 029
адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ БАНГАЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ТУПАРОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ
СОНЯ КАРАМФИЛОВА ЗАЙКОВА
СТОЯН СТОЙЧЕВ СЛАВЧЕВ