Гоце Делчев · Избори » ИЗБОРИ НС 2022 » Списъци на заличени лица от избирателните списъци

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛЕ НЕФИСОВА ИБРОШЕВА
АЛИ НЕЗМИЕВ ИБРОШЕВ
ВАНЯ ОРЛИНОВА ИБРОШЕВА
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВЕРГОВ
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛАНЕВА
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ЕЛИАН АЛЕНОВ ТОПАЛОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
МАРИЯ АНТОНОВА ДРЕНОВИЧКА
МЕТОДИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
ОРЛИН ДИКОВ ИБРОШЕВ
ХРИСТИНА МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 002 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
ВИЛИ ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛУХЧЕВ
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА УКОВА
СТОЯН ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА ЦУКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 003 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХМАН АБДУРАХМАН ХАКИ
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
БРАНИМИР БОРИСОВ ПАЛАХАНОВ
ВАСИЛКА СТОЙКОВА ТЕМЕЛКОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ДИМОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИШЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАКИ
ИВАН ХРИСТОВ АВРАМОВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ БОГДАНОВ
ЙОРДАН ВАНГЕЛОВ ИЛЧЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ ФИЛЯНОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТРАХАНОВ
МАРИЯ ДРАГАНОВА НУРКОВА
МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА АТРЕВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕМЕЛКОВ
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
СТЕЛА АНДОНОВА КОСТОВА-ШОКОЛАРЕВА
ТАНЯ БЛАГОЕВА АТАНАСОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 004 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЯНУШЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛЕВ
ВАСИЛКА ГРИГОРОВА ПАНАЙОТОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЧИПИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛЕФТЕРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАФОВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ВАКАРЕЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
ИЛИАНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
КОНСТАНТИН ИВАНОВ СМИЛЕВ
КРЪСТИНА БОРИСЛАВОВА ХАРДАЛИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ЧИПИЛЕВА
ОЛЕКСАНДРА ДМИТРИВНА КАРПУК
ПЕТЪР СТОЙКОВ КАЛЪЧЕВ
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ЧИПИЛЕВА
ТАНЯ СПАСОВА ОБУЩАРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГАВАЛЮГОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ГЪРКОВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ТРАЯНА ИВАНОВА ЛАШЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АГАТА МИРОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТЪРТОВ
АНЖЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ТЪРТОВА
АНКА СУЛТАНКОВА ЛАТИНОВА
АСЕН ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
АСЕН СТАНИСЛАВОВ ДЖУГДАНОВ
АТАНАС КИРИЛОВ ТЪПИГЬОЗОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ШАЛАМАНОВ
ЗОЯ БОРИСОВА ШАЛАМАНОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАДЖИРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШАНДАЛОВ
НАСКА ДИМИТРОВА ДЯЛКОВА
РОБЪРТ ВЕСЕЛИНОВ ДЕРВИШЕВ
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА
ФАТМЕ ЮСУФ БЯЛ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАСИН
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШОПОВ
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
ИВАН НИКОЛОВ ТАШКОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СТОИНКОВ
СОФИЯ БОРИСОВА ТАШКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ЛАМБИНА
ИВАНКА ТОДОРОВА РАЙКОВА
КАЛИНА СТОЯНОВА БУХЛЕВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
СТЕФАНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
ТЕОДОРА СТОЯНОВА БУХЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГАВРИЛ САШОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АГОВ
ГЕОРГИ РАДОЕВ МАНАХОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЪСОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ДОНКА ЦВЕТКОВА ПИСОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ЧОЛЕВ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАНАХОВА
МИЛА КОСТАДИНОВА КАНТАРДЖИЕВА
ПЕТЯ БЛАГОЕВА ШОПОВА
СТОЯН КРЪСТЕВ ПИСОВ
ЯНА ГЕОРГИЕВА КЪСОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 010 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
БОЙКО МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВЕЛИНА НИКОЛОВА ФАНТОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ГАНЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
МЕХМЕД РАИФ ИСМАИЛ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА
ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕНКОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ТОМА ОЛЕГОВ ПОПОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 011 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ЮРУКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ
БЛАГОВЕСТ ФЕОДОРОВ ФИДОШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗАЙКОВ
КАТЯ КИРИЛОВА КАРАИВАНОВА
КИПРА АНДОНОВА БЕР
МАГДАЛИНА СТОЙЧЕВА КРЪНЧЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 012 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА СМИЛЯНОВА
НЕГИСЛАВА ИВАНОВА ТРАЯНОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ПРОДАНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 013 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МАЛАКОВА
ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА МЕШЕНЛИЕВА
МИЛА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 014 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОСТОВ
АТАНАС ИВАНОВ КИРОВ
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВИКТОР БОЖИКОВ КИТАНОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
ГАЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДИНЧО БОЖИКОВ КИТАНОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА БАРАКОВА
КЪДРА РУМЕНОВА ГАВАЗОВА
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ГАВАЗОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ
РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ХРИСТО БЛАГОЕВ ВЪЛЧЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 015 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ИБРАИМ БЕЛЯНОВА
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ БЕЛЯНОВ
АСЕН АТАНАСОВ ДАНЕВ
АСЕН ЖИВКОВ ТЕШОВСКИ
АТАНАС АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ
АТИДЖЕ СМАИЛ ИБРОШ
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА РЯШЕВА
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА АНДОНОВА ШУШУТЕВА
ЖУЛИЕН ЗВЕЗДАЛИНОВ ХАЛАЧЕВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ШУШУТЕВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ РЯШЕВ
МАГДАЛЕНА САШОВА ПАВЛОВА
МАНЧО МАНЧЕВ ПАНЮКОВ
МИЛЕНА СТОЯНОВА ШУШУТЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНАХОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 016 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБЕДИН РАКИПОВ КАМБУРОВ
ДЖЕЙК ЕМЕЛОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ЕМЕЛ ШЕФКЕТ КЪРДЖАЛИ
ИБРАХИМ АЛИЛОВ ЧАУШЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
КОСТАДИНКА ПАНТЕЛЕЕВА ИВАНОВА
ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА ВРЕТЕНАРОВА
РАДОСЛАВА КРАСИМИРОВА РАМОВА
СМАИЛ АБИДИНОВ КАМБУРОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ШИШКОВ
ТОДОР ИЛИЕВ КЛЮЧКОВ
ФАТМЕ АЛИЛОВА КАМБУРОВА
ФИРИЕ АЛИЕВА КАМБУРОВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 017 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
АНАСТАС ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
АСЕН ЕМИЛОВ ДЕНИЗОВ
АТАНАС ОГНЯНОВ ОГНЯНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСКА НИКОЛОВА КРУШОВСКА
ВАСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГИ БОЯНОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНГУШЕВ
ЖИВКА ВАЛЕРИЕВА АПОСТОЛОВА
КРАСИМИР РУСКОВ ХАДЖИЕВ
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МИГЛЕНА РОСЕНОВА ЛЕКИНА
СОТИР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 018 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА СИНГАРТИЛИЕВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАМОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ШИНЛАКОВ
АНТОАНЕТА ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА
ВАЛЕНТИН МАНЧЕВ ПЕТАКОВ
ВАЛЕРИ СЕРГЕЕВ БУЦЕРОВ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА КАМБУРОВА
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА БУЦЕРОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
НАДКА ЙОРДАНОВА РАДОНОВА
ОЛЕГ РАШКОВ ЧИКОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПРАМАТАРОВ
РАФИЕ АЛИЕВА БУЦЕРОВА
РОСЕН РУМЕНОВ БОЙКОВ
САБРИ САБРИЕВ КОВАЧЕВ
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ЮЛИЯН МАНЧЕВ ОГНЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 019 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНДОН БОЯНОВ ДИМИТРОВ
АСИЕ АЛИОСМАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ДАНАИЛ БОЯНОВ ШАБАНОВ
ДИЯНА КРУМОВА КАМБУРОВА
ЖИВКО РУМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
ЖИВКО САШОВ БАЙРАКОВ
ЗВЕЗДА КРАСИМИРОВА НАЗЛИЕВА
ЗОЯ МИЛЕНОВА МАДЖИРОВА
МАРИНА РУМЕНОВА КЕСКИНЕВА
НЕЛИ СЛАВЧОВА КАМБУРОВА
РОСИЦА ИЛИЕВА БОРИСОВА
РУЖЕН ДИМИТРОВ МАКАРИНОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КЕСКИНЕВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА КЕСКИНЕВА
СНЕЖАНА ФИЛИПОВА РАЙКОВА
СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ КАМБУРОВ
СТЕФАН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ХРИСТИНА САШКОВА КАМБУРОВА
ХРИСТО СТЕФАНОВ МЕМИШЕВ
ШАНА СЕРГЕЕВА КЕСКИНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 020 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЙКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАМОВ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА РАЛЕВА
ВИЛИ ВАЛЕРИ МАЛАМОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ХАЛАЧЕВ
ИВАНКА БОРИСОВА ЗОЙКОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-МИЛЕВА
ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА ТЕМЕЛКОВА
СТОЯН АНГЕЛОВ КАСАПОВ
СЪЛЗИЦА АЛИПИЕВА КАРАИМИНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 021 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН АХМЕД ЕМИН
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА КАРАБЕЛЬОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СМИЛЕВ
БОЯН СТОЯНОВ ВАКАРЕЕВ
БРАНИМИР ГРЕТОВ СТОЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КУДРЯВЦЕВ
ДИМИТРИЯ СЕРГЕЕВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
ИВАН МАРИНОВ ГРИГОРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПАНЕВА
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГРИГОРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РУМЕН АТАНАСОВ ЦАНЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ КЮЧУКОВ
ТОМА АНДОНОВ МАРИНКОВ
ЮЛИАН АСЕНОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯН ХРИСТОВ РАДКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 022 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР ЮЛИЕВ ВАНГЕЛОВ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИДАНИН
МАРИО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
НАДЕЖДА АСЕНОВА КРУШОВСКА
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ ВИТАНОВ
СТАНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БАШОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ЦИПАРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 025 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ДИМИТРОВ КЕРЕЗИЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНДЕВ
ИЛИЯ АВРАМОВ МАГОВ
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СОХУЛОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 026 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ИЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КУШОВ
ИВАН БОЯНОВ УЗУНОВ
ИЛИЯ ВЛАДКОВ ВАТАХОВ
КРЪСТЬО ДИМИТРОВ РУСКОВ
СЛАВЧО ВЛАДКОВ ВАТАХОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 027 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
СЛАВЕНА ДИМИТРОВА ТИМЧЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 028 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАН ДИМИТРОВ КАТРАНДЖИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ХАЛЕВАЧЕВ
ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЗАЙКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 029 кметство ........... населено място С.БАНИЧАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ГОГОВА
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГАДЖЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
МАРИЯ ИВАНОВА КАЧАРОВА
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ БУНЕВ
ЯНКО ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 030 кметство ........... населено място С.ГОСПОДИНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
НИКОЛАЙ АЛБЕНОВ ЧОКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 031 кметство ........... населено място С.БУКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВКА ИСМЕТ АГУЛ
АРИФ ИСМАИЛ АТИП
ДЖЕМАЛ ИСМАИЛ САИД
ИСМАИЛ ДЖЕМАЛ САИД
МУСТАФА ИБРАХИМ МУСЛИ
РЕДЖЕП РЕДЖЕП ПАПУКЧИ
ФАТИМЕ АДЕМ САИД
ФАТИМЕ ДЖЕМАЛ САИД
ФАТМЕ ДЖЕМАЛ ДИРИЛИ
ФАТМЕ ФИКРЕТ АЙРУШ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 032 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИНА АСЕНОВА БЯЛК
ГЮЛТЕН КАДЪ
ЗАЙДЕ ХЮСЕИН БУКОВЯН
МУСА ИСМАИЛ КАДИ
МУСТАФА РЕДЖЕП ДЖУГДАН
СЮЛЕЙМЕ МЕХМЕД КАДИ
ФАТМЕ ИСМАИЛ ДЖУГДАН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 033 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ФАТМА АХМЕДОВА ПЕНД

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 034 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИФЕ ИСМЕТ АЛИМ
ЗАЙДЕ МЕХМЕД ГЮЗУМ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРЪКОВ
МЕХМЕД ТЕФИК КАЧАНГАР
НАЙЛЕ САИД КАЧАНГАР
ТЕФИК МЕХМЕД КАЧАНГАР

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 035 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСИБЕ ИСМАИЛ ХАИТ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ДЖУНИН
ИБРАИМ АХМЕД БУКОВЯН
ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАИТ
ШАБАН ШАБАН ДАРАКЧИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 036 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗИМЕ БЕЯЗ
АЙШЕ ШАБАН КАРААЛИЛ
АНИФЕ ИСМАИЛ ЯПАК
БЕКИР КАХРАМАН
ДЖЕВАТ БЕЯЗ
ЕНЕС ХАДЖЪБЕКИР
ФАТМА НЕДЖИП ТАРАЛ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 037 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛЕ МЕХМЕД БЕГ
АЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ОРУЧОГЛУ
АКИФ АДЕМ ДЖИНДЖИ
АКИФ МУСТАФА ХАМИТ
АНИФЕ ИСМАИЛ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ХЮСЕИН ГЕТА
АХМЕД АХМЕД ВРАЖАЛИ
АХМЕД МУСТАФА КОСИН
БАЙРАМ ИБРАХИМ ГЕТА
БАЙРЯМ ИБРАИМ КЮРД
БЕКИР УРУЧ БЪРГАН
ВАЙДА АХМЕД ДОЛИН
ГЮЛЕЗАР АДЕМ ИМАМОВА
ДЖАНСУ ШАБАН НУМАШ
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ АМИДЕИНА
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МУСА ЮСУФ ДОЛИН
СЮЛЕЙМАН ЙОЗТЮРК
ФАИМ АХМЕД КЕЛЕШ
ФАТМЕ АКИФ ДЖИНДЖИ
ФАТМЕ БАЙРЯМОВА БАБЕЧКА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ФАТМЕ ШАБАН БЪРГАН
ХАТИДЖЕ ШАБАН КАРАБУЛУТ
ЮСЕИН ЮСЕИНОВ БАБЕЧКИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 038 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ ГЕЗДИР
АДЕМ АДЕМ БЯЛК
АДЕМ АДЕМ ПАША
АДЕМ БЕКИР БЯЛК
АДЕМ МУСТАФА КОСИН
АДИЛЕ БАЙРЯМ БЯЛК
АЙШЕ ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ КЕЗИМ УРУЧ
АЙШЕ МУСТАФА ЕРЕН
АЙШЕ ЯШАР БЯЛК
АСАН ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
БАЙРЯМ ШАБАН ДРИЛ
ЗЕЙНЕП ОРУЧ
ИСМАИЛ ЮСЕИН УРУЧ
РАБИЕ ИБРАХИМ ТОПАЧ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
СЕЛВИЕ АЛИ ОРУЧ
СИБИЕ РАМАДАН ДРИЛ
ФАТМЕ БЕКИР ВРАЖАЛИ
ЮСЕИН ЮСЕИН УРУЧ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 039 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА РАМАДАНОВА ГОВЕДАРОВА
АДЕМ МУРАД КИСЬО
АЙЛИН ЮМЕР МОЛА
АЛИ АЛИЕВ КИСЬОВ
АЛИ ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
БАЙРЯМ ЛЕТИФ БЯЛ
БАЙРЯМКА ИЗЕР МЕМИШ
БАХРИЕ МУСТАФА БУКОВСКА
БЕГИЕ СЮЛЕЙМАН БАНИЧ
ВАЙДА МУСОВА ХАДЖИЕВА
ВАЙДЕ МЕХМЕД БЯЛ
ДЖАН МЕМИШ
ЕТХЕМ САЛИХ АШИРК
ИРЕМ ГЬОЗДЕ ХАДЖИ
ИСМА МУСТАФА БУКОВСКА
КАЙМЕТ САЛИХ МАРГИ
МАГБУЛЕ ХАСАН МОЛА
МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИ
МЕХМЕД МУСТАФОВ КИСЬОВ
МУСТАФА ЗЕКИРЯ МОЛА
НЕФИСЕ ХАСАН МОЛА
НИГЯР МУСТАФА БУКОВСКИ
ПЕМБЕ МУСТАФА МОЛА
РАФИЕ ЮСЕИН КУРТА
САДЪК СЮЛЕЙМАНОВ ХАДЖИЕВ
САЛИХ АДЕМ АШИРК
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМЕ РАШИД АШИРК
УУР МАРГИ
ФАТМЕ БАХТИЯР МЕМИШ
ФАТМЕ ХАЛИЛ МОЛА
ХАЛИЛ ТЕФИК МОЛА
ШАБАН ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
ЮМЕР МУСТАФА МОЛА
ЮСЕИН ШАБАНОВ КИСЬОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 040 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙРЕ ИСМАИЛ ЗЪРБАШ
АТИДЖЕ ШАИН БАНИЧ
АТИЕ ИБРАИМ КИСЬО
ДАЛИП ДАЛИП ДАЛИП
ДАЛИП МУРАД ДАЛИП
ДЕНИЗ МЕХМЕД КИСЬО
ЕФТИДЕ МЕХМЕД БАНИЧ
ЗАЙДА ЕЛМАЗ БАНИЧ
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КИСЬОВ
ИБРАХИМ ШЕНТЮРК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИСМА МУСТАФА ДАЛИП
ИСМАИЛ МУРАТ ДАЛИП
МАГДБУЛЕ РЕДЖЕП ЗЪРБАШ
МЕХМЕД МОХАМЕД КИСЬО
МУРАТ МУРАТ ДАЛИП
МУСА ШУКРИ БАНИЧ
МУСТАФА ДАЛИП ДАЛИП
МУСТАФА ИБРАХИМ БОШНАК
НИНА ШИШМАНОВА АДАЛЪОГЛУ
РАМАЗАН ИСМАИЛ ДАЛИП
РАФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КЪРПАЧЕВА
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ФАТМЕ ЮСЕИН НАМЛЪ
ФАТМЕ ЮСУФ ГОВЕДАР
ФЕРИДЕ ИЗЕР ДАЛИП
ФЕРИДЕ ХЮСЕИН МОЛАМУСТАФА
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ГОВЕДАР
ШЕРИФ МУСА БАНИЧ
ШЕРИФ ШЕРИФ БАНИЧ
ШУКРИ МУСА БАНИЧ
ШУКРИЕ МОХАРЕМ БОШНАК

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 041 кметство ........... населено място С.ДОБРОТИНО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА