Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » ИЗБОРИ НС 2023 » СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ НЕЗМИЕВ ИБРОШЕВ
ВАНЯ ОРЛИНОВА ИБРОШЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛАНЕВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА КАСАПОВА
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ КИРЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
МЕТОДИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
ОРЛИН ДИКОВ ИБРОШЕВ
РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КИРЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 002 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛУХЧЕВ
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА
ИВАНА СТОИЛОВА МИЛЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА УКОВА
ПЕТКО АСПАРУХОВ ЗАЙКОВ
РАЯ ЧАВДАРОВА МАДЖИРОВА
РУМЕН СЪБЕВ ЧАПКЪНОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА ЦУКОВА
ЮСЕИН ФЕРАД МАДЖИР

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 003 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХМАН АБДУРАХМАН ХАКИ
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
АСЛЪ АБДУРАХМАН ХАКИ
БЛАГОВЕСТА ХРИСТОСЛАВОВА ТАНЧЕВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ВЕСЕЛИНА ВАНГЕЛОВА ИЛЧЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРТЕНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИШЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАКИ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРТЕНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
ИВАН ХРИСТОВ АВРАМОВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ БОГДАНОВ
ЙОРДАН ВАНГЕЛОВ ИЛЧЕВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ ПОПОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТРАХАНОВ
МАРИЯ ДРАГАНОВА НУРКОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАМЯНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕМЕЛКОВ
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
СТЕЛА АНДОНОВА КОСТОВА-ШОКОЛАРЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 004 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЯНУШЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛЕВ
ВАСИЛКА ГРИГОРОВА ПАНАЙОТОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЧИПИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛЕФТЕРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАФОВ
ИВАН БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
ИЛИАНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
КОНСТАНТИН ИВАНОВ СМИЛЕВ
МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ЧИПИЛЕВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЛЕФТЕРОВА
ПЕТЪР СТОЙКОВ КАЛЪЧЕВ
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ЧИПИЛЕВА
ТАНЯ СПАСОВА ОБУЩАРОВА
ТОДОР НИКОЛАЕВ ДИНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГАВАЛЮГОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ГЪРКОВ
ИВАН АТАНАСОВ МАРКОВ
МАРИА АТАНАСОВА ГЪРКОВА
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ТАНЯ БОРИСОВА ГЪРКОВА
ТЕМЕНУЖКА МИЛАНОВА ГЪРКОВА
ТРАЯНА ИВАНОВА ЛАШЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЙКОВА-ПЕТРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АГАТА МИРОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
АНКА СУЛТАНКОВА ЛАТИНОВА
АСЕН ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПАПАРКОВ
АТАНАС КИРИЛОВ ТЪПИГЬОЗОВ
ЗОЯ БОРИСОВА ШАЛАМАНОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАДЖИРОВ
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ЧУРКОВА
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШАНДАЛОВ
МИХАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА
НАСКА ДИМИТРОВА ДЯЛКОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
РОБЪРТ ВЕСЕЛИНОВ ДЕРВИШЕВ
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
ИВАН НИКОЛОВ ТАШКОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
ЛИНДА ХАИМОВА ПОЛЯНОВА
ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СТОИНКОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОЛЯНОВ
СОФИЯ БОРИСОВА ТАШКОВА
ХРИСТИНА ИЛИЕВА КРУШОМИКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ
БЛАГА СИМЕОНОВА КУРТОВА
ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ВАСКО ГЕОРГИЕВ АРАТИНОВ
ЗДРАВКО АТАНАСОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГЕЛЕВ
КАЛИНА СТОЯНОВА БУХЛЕВА
КОСТАДИН БОРИСОВ МЪРЗЕВ
МИЛЕНА РОСЕНОВА КАЦАРОВА
РАДОМИР ВАСИЛЕВ РАДКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ТЕОДОРА СТОЯНОВА БУХЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБИБЕ ФИКРЕТОВА ИБРОШЕВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АГОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БЕЛЯНОВ
ГЕОРГИ РАДОЕВ МАНАХОВ
ГЮЛФИЕ ФЕРАД БОШНАК
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ СОТИРОВ
ДОНКА ЦВЕТКОВА ПИСОВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ЧОЛЕВ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАНАХОВА
МИЛА КОСТАДИНОВА КАНТАРДЖИЕВА
НЕЖДЕТ АБЕДИН БОШНАК
ПЕТЯ БЛАГОЕВА ШОПОВА
СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА СОТИРОВА
СТОЯН КРЪСТЕВ ПИСОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 010 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВЕЛИНА НИКОЛОВА ФАНТОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ГАНЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КИРИМОВА
МЕХМЕД РАИФ ИСМАИЛ
ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
РАЛИЦА ДИМИТРОВА ПРОКОПОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ТОМА ОЛЕГОВ ПОПОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 011 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ЮРУКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ
БЛАГОВЕСТ ФЕОДОРОВ ФИДОШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗАЙКОВ
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ГОРАНОВА
КАТЯ КИРИЛОВА КАРАИВАНОВА
МАГДАЛИНА СТОЙЧЕВА КРЪНЧЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
МУСТАФА ШЕФКЕТОВ КАМБЕРЧЕВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 012 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОЖКО МАРИНОВ ЛАШОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ВОДИЧКА НИКОЛОВА ГЮДЖЕНОВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА КАРАМФИЛОВА
НИКОЛА СТОЯНОВ ГЮДЖЕНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 013 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ТЪРТОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ПИРГОВ
МИЛА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
ШИРИНКА ФЕРАДОВА БИЗЬОКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 014 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОСТОВ
ГАЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕЙВИД МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГИНОВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
НИНА АТАНАСОВА СТОИНКОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ
ХРИСТО БЛАГОЕВ ВЪЛЧЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 015 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЧЕ ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
АСЕН ЖИВКОВ ТЕШОВСКИ
АТАНАС АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА РЯШЕВА
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА АНДОНОВА ШУШУТЕВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ШУШУТЕВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ РЯШЕВ
МАНЧО МАНЧЕВ ПАНЮКОВ
МИЛЕНА СТОЯНОВА ШУШУТЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ РУСКОВ ЛАСКОВ
РОСИЦА МИТКОВА МАРИНОВА
СВЕТЛА ДЕСИМИРОВА ШАЙКОВА-ТАИРОВА
СТОЯН ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНАХОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 016 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБЕДИН КЕМАЛОВ КАМБУРОВ
АБЕДИН РАКИПОВ КАМБУРОВ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧИФЛИГАРОВ
ГАБРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА
ГЕРГАНА АВРАМОВА АТАНАСЧИКОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДЮЛГЕРОВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
КОСТАДИНКА ПАНТЕЛЕЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МУСТАФА СМАИЛОВ КАМБУРОВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
РАДОСЛАВА КРАСИМИРОВА РАМОВА
ТОДОР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
ТОМАС ВЕСЕЛИНОВ КАМБУРОВ
ФАТМЕ АЛИЛОВА КАМБУРОВА
ФИРИЕ АЛИЕВА КАМБУРОВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 017 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛБЕНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
АНА АЛБЕНОВА КАМБУРОВА
АСЕН ЕМИЛОВ ДЕНИЗОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ЧИФЛИГАРОВ
ВАСКА НИКОЛОВА КРУШОВСКА
ВАСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГИ БОЯНОВ ЦИПАРОВ
ЖИВКА ВАЛЕРИЕВА АПОСТОЛОВА
ЙОНКА БЛАГОЕВА ЧИФЛИГАРОВА
КРАСИМИР РУСКОВ ХАДЖИЕВ
ЛОРА КРЪСТЕВА КРЪСТИЛОВА
СИБЕЛ САЛИЕВА КОРАНОВА
СОТИР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 018 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СИНГАРТЕЛИЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАМОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ШИНЛАКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ НУРКОВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЕЛЗА ПАВЛОВА НУРКОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА БУЦЕРОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
НАДКА ЙОРДАНОВА РАДОНОВА
ОЛЕГ РАШКОВ ЧИКОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПРАМАТАРОВ
СИМОНА ДИМИТРОВА КЕРЕЗИЕВА
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ЮЛИЯН МАНЧЕВ ОГНЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 019 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ КЕСКИНЕВ
ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ВЕСКО СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
ДИЯНА КРУМОВА КАМБУРОВА
ЖИВКО САШОВ БАЙРАКОВ
НЕЛИ СЛАВЧОВА КАМБУРОВА
РОСИЦА ИЛИЕВА БОРИСОВА
РУЖЕН ДИМИТРОВ МАКАРИНОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КЕСКИНЕВ
РУМЯНА ФИЛИПОВА САРАЧЕВА
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
СНЕЖАНА ФИЛИПОВА РАЙКОВА
СТЕФАН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ТАНЯ ТРАЙЧОВА СТОЯНОВА
ХРИСТИНА САШКОВА КАМБУРОВА
ШАНА СЕРГЕЕВА КЕСКИНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 020 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУХОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАМОВ
ВЕЛИЗАР ТРЕНДАФИЛОВ БОДУРСКИ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА РАЛЕВА
ВИЛИ ВАЛЕРИ МАЛАМОВА
ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-МИЛЕВА
СЪЛЗИЦА АЛИПИЕВА КАРАИМИНОВА
ЯНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 021 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙТЕН АХМЕД ЕМИН
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА КАРАБЕЛЬОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СМИЛЕВ
БРАНИМИР ГРЕТОВ СТОЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КУДРЯВЦЕВ
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОГАТИНОВА-ФРЪКОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
ИВАН МАРИНОВ ГРИГОРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СМИЛЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПАНЕВА
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГРИГОРОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РУМЕН АТАНАСОВ ЦАНЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ КЮЧУКОВ
ТОМА АНДОНОВ МАРИНКОВ
ЮЛИАН АСЕНОВ МАРИНОВ
ЮЛИЯН ХРИСТОВ РАДКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 022 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР ЮЛИЕВ ВАНГЕЛОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИДАНИН
МАРИО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
НАДЕЖДА АСЕНОВА КРУШОВСКА
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ ВИТАНОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ЦИПАРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 024 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБРЕВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА САЙДИНА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 025 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ДИМИТРОВ КЕРЕЗИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ КИРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНДЕВ
ГЕОРГИ ЗЕФИРОВ БАКЪРОВ
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СОХУЛОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 026 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ИЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КУШОВ
ИВАН БОЯНОВ УЗУНОВ
ИЛИЯ ВЛАДКОВ ВАТАХОВ
СЛАВЧО ВЛАДКОВ ВАТАХОВ
ТАНЯ АНГЕЛОВА КАРАТАНЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 028 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КАНАТОВ
ЕВГЕНИ ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
КАЛИНА БОРИСОВА КАЛАЙДЖИЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 029 кметство ........... населено място С.БАНИЧАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГАДЖЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
МАРИЯ ИВАНОВА КАЧАРОВА
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ БУНЕВ
ЯНКО ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 030 кметство ........... населено място С.ГОСПОДИНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МУСТАФА РЕДЖЕПОВ ЦИРЕВ
НИКОЛАЙ АЛБЕНОВ ЧОКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 031 кметство ........... населено място С.БУКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДЖЕМАЛ ИСМАИЛ САИД
ИСМАИЛ ИБРАХИМ КАЛФА
НЕВСЕ МУРАТ БОЗОГЛУ
РЕДЖЕП РЕДЖЕП ПАПУКЧИ
РЕСИМ ХАЛИЛ АТИП
СЕЛВИЕ ИБРАХИМ КАЛФА
ФАТМЕ ФИКРЕТ АЙРУШ
ФАТМЕ ХАМИД АТИП
ХАМИД РЕСИМ АТИП
ШУКРИ ИСМАИЛ КАЛФА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 032 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЮЛТЕН КАДЪ
ЗАЙДЕ ХЮСЕИН БУКОВЯН
ЗАЙНЕП ЮСЕИН АЛИМ
МУСА ИСМАИЛ КАДИ
МУСТАФА РЕДЖЕП АЛИМ
РАБИЕ ШАБАН КАМБУРОВА
СЮЛЕЙМЕ МЕХМЕД КАДИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 033 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИБРАХИМ ИБРАИМ ТУРЧИН
МЕХМЕД МЕХМЕД КОСИН
ФАТМА АХМЕДОВА ПЕНД

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 034 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛЕ МУСА АЛИМ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРЪКОВ
МЕДЖИТ АХМЕД БАБЕЧ
МЕХМЕД ТЕФИК КАЧАНГАР
МУСТАФА МУСТАФА ЯХАТ
НАЙЛЕ САИД КАЧАНГАР
РЕДЖЕП РЕДЖЕП АЛИМ
ТЕФИК МЕХМЕД КАЧАНГАР

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 035 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИФЕ РЕМЗИ ШАБУ
АСИБЕ ИСМАИЛ ХАИТ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ДЖУНИН
ИБРАИМ АХМЕД БУКОВЯН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БУКОВЯН
ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАИТ
МУСТАФА ЮСУФ ПЕНД
ШАБАН РЕДЖЕП АЛИМ
ШЕКИР РУСТЕМ МЕРСИМ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 036 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ УРУЧЕВА ИМАМОВА
АНИФЕ ИСМАИЛ ЯПАК
ИЗЕИР МУСТАФА КАРААЛИЛ
МОХАРЕМ МУСТАФОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ИЗЕИР КАРААЛИЛ
МУСТАФА ОСМАН БЯЛК
МУСТАФА ШАБАН АЛИ
МЮРВЕТ ДЖЕВАТ БЯЛК
НЕДЖИП МЕХМЕД ТАРАЛ
СИБУША МЕХМЕД АТИП

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 037 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛЕ МЕХМЕД БЕГ
АЗИЗЕ ИСМАИЛ БЪРГАН
АКИФ МУСТАФА ХАМИТ
АНИФЕ ИСМАИЛ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ХЮСЕИН ГЕТА
АХМЕД АХМЕД ВРАЖАЛИ
БАЙРАМ ИБРАХИМ ГЕТА
ВАЙДА АХМЕД ДОЛИН
ГЮЛЕЗАР АДЕМ ИМАМОВА
ИБРАХИМ АХМЕД КОСИН
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МОХАРЕМ МУСА ДОЛИН
МУСА ЮСУФ ДОЛИН
ОСМАН ИБРАИМ БЪРГАН
ФАИМ АХМЕД КЕЛЕШ
ФАТМЕ АКИФ ДЖИНДЖИ
ФАТМЕ БАЙРЯМОВА БАБЕЧКА
ФАТМЕ МАРИНОВА ДОЛИНОВА
ФАТМЕ ЮСУФ ГОВЕДАР
ХАТИДЖЕ ШАБАН КАРАБУЛУТ
ЮСЕИН ЮСЕИНОВ БАБЕЧКИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 038 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ АДЕМ ПАША
АДИЛЕ БАЙРЯМ БЯЛК
АЙШЕ КЕЗИМ УРУЧ
АЙШЕ МУСТАФА ЕРЕН
АСАН ИБРАИМ ВРАЖАЛИ
АХМЕД АХМЕДОВ РУНТОВ
БАЙРЯМ БАЙРЯМ ГЕЗДЪР
БАЙРЯМ ШАБАН ДРИЛ
БЕХЧЕТ ИЗИР ДРИЛ
ГЮЛШЕН МЕХМЕД ГЕТА
ЕМИНЕ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ЗЕЙНЕП ОРУЧ
ИБРАИМ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ ИСМАИЛ БЯЛК
ИСМАИЛ БЕКИР БЯЛК
ИСМАИЛ ЮСЕИН УРУЧ
ИСМЕТ ИСА БУЗ
ИСМЕТ ИСМЕТ БУЗ
ЙОЗЛЕМ ГЕЗДИР
ЛЮТВИЕ АХМЕД БЯЛК
МУСТАФА МУСТАФА ДРИЛ
НАСИЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
НЕВСЕ ОСМАН ИМАМ
РАБИЕ ИБРАХИМ ТОПАЧ
СЕЛВИЕ АЛИ ОРУЧ
СИБИЕ РАМАДАН ДРИЛ
ФАТМЕ АДЕМ ГЕЗДЪР
ФАТМЕ БЕКИР ВРАЖАЛИ
ЮСЕИН ЮСЕИН УРУЧ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 039 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ МУРАД КИСЬО
АЙЛИН ЮМЕР МОЛА
АЙШЕ ХЮСЕИН МОЛЛА
АЛИ АЛИЕВ КИСЬОВ
АНИФЕЯ СЮЛЕЙМАНОВА КИСЬОВА
БАЙРЯМ ИБРАХИМ МОЛЛА
БАЙРЯМ ЛЕТИФ БЯЛ
БАЙРЯМКА ИЗЕР МЕМИШ
БАХРИЕ МУСТАФА БУКОВСКА
БЕГИЕ СЮЛЕЙМАН БАНИЧ
ВАЙДА МУСОВА ХАДЖИЕВА
ВАЙДЕ МЕХМЕД БЯЛ
ДЖАН МЕМИШ
ЗАЙНЕПА ХАЛИЛ ЕР
ИРЕМ ГЬОЗДЕ ХАДЖИ
КАЙМЕТ САЛИХ МАРГИ
МАГБУЛЕ ХАСАН МОЛА
МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИ
МЕХМЕД МУСТАФОВ КИСЬОВ
МУСТАФА ЗЕКИРЯ МОЛА
НЕФИСЕ ХАСАН МОЛА
НИГЯР МУСТАФА БУКОВСКИ
ПЕМБЕ МУСТАФА МОЛА
РАФИЕ ЮСЕИН КУРТА
РЕКИП РЕКИПОВ МОЛОВ
САДЪК СЮЛЕЙМАНОВ ХАДЖИЕВ
САЛИХ АДЕМ АШИРК
САНИЕ ИСМАИЛ КИСЬО
САФИЕ МУРАДОВА МОЛОВА
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
УУР МАРГИ
ФАТМЕ БАХТИЯР МЕМИШ
ФАТМЕ ЛЕТИФ БЯЛ
ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИ
ФАТМЕ ХАЛИЛ МОЛА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАДЖИ
ХАЛИЛ АДЕМ БЯЛ
ХАЛИЛ ТЕФИК МОЛА
ШАБАН ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
ШАХИН ЕФЕ ДЖАНДАН
ШОРФИЕ АЛИЕВА ШАБУ
ЮМЕР МУСТАФА МОЛА
ЮСЕИН ШАБАНОВ КИСЬОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 040 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙРЕ ИСМАИЛ ЗЪРБАШ
АТИДЖЕ ШАИН БАНИЧ
АТИЕ ИБРАИМ КИСЬО
ДАЛИП ДАЛИП ДАЛИП
ДАЛИП МУРАД ДАЛИП
ДЕНИЗ МЕХМЕД КИСЬО
ЕФТИДЕ МЕХМЕД БАНИЧ
ЗАЙДА ЕЛМАЗ БАНИЧ
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КИСЬОВ
ИБРАХИМ ШЕНТЮРК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ УРУЧ ЗЪРБАШ
ИСМА МУСТАФА ДАЛИП
КЕМАЛ ХЮСЕИН МОЛА
МАГДБУЛЕ РЕДЖЕП ЗЪРБАШ
МЕХМЕД МОХАМЕД КИСЬО
МУСА ШУКРИ БАНИЧ
МУСТАФА ДАЛИП ДАЛИП
МУСТАФА ИБРАХИМ БОШНАК
НИНА ШИШМАНОВА АДАЛЪОГЛУ
РАФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КЪРПАЧЕВА
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ФАТМЕ АБЕДИН ЗЪРБАШ
ФАТМЕ ЮСЕИН НАМЛЪ
ФЕРИДЕ ХЮСЕИН МОЛАМУСТАФА
ХЮСЕИН ХЮСЕИН ГОВЕДАР
ШЕРИФ МУСА БАНИЧ
ШЕРИФ ШЕРИФ БАНИЧ
ШУКРИ МУСА БАНИЧ
ШУКРИЕ МОХАРЕМ БОШНАК

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 април 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 041 кметство ........... населено място С.ДОБРОТИНО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА