Гоце Делчев · Избори » Избори 2024 » Избори за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 » Избирателен списък за народни представители

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ............. СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ЗАВОЯ НА ЧЕРНА № 13, ДГ "РАДОСТ" № 4

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВРАМ ИЛИЕВ МОСКОВ
АДЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА АСИПОВА
АДИЛЕ ИБРАХИМ КОЛДЖИ
АДИЛЕ НЕФИСОВА ИБРОШЕВА
АЛБЕНА ИВКОВА КЪРПАЧЕВА
АЛЕК АРСОВ МАНОВ
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА СИРАКОВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ГАМИШЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ СМИЛКОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ РАДУЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ КАМИШЕВ
АЛЕН АНТОВ ТОПАЛОВ
АЛИ НЕЗМИЕВ ИБРОШЕВ
АЛТЪНКА ДИМИТРОВА СОТИРОВА-ДАВИДОВА
АНА АНГЕЛОВА ПАСКОВА
АНА ИЛИЕВА ЧЕПЕЛОВА
АНАСТАСИЯ БОЖИКОВА ДЪЛГОШИЕВА
АНАСТАСИЯ СТОИЛОВА АДАМОВА
АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА ШАПКОВА
АНГЕЛ АСЕНОВ АМЗОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ АВРИОНОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ТУПАРОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ХАЛЕМБАКОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ СМИЛКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДАКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗЪРБОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПРАМАТАРОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАРИНСКИ
АНГЕЛ ИЛИЕВ КИРЕВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ АДАМОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ ДЯЛКИН
АНГЕЛ СТОЯНОВ ПАВЛОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БОЗАДЖИЕВА
АНДОН СТОЯНОВ ПЕНДИЧЕВ
АНДОН ТОДОРОВ ГЕРОВ
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ЩУРКОВА
АНИ ЕМИЛОВА БОЖКОВА
АНИ ИЛИЯНОВА УЗУНОВА
АНИ СТОЙЧЕВА ПРАМАТАРОВА
АНКА БОРИСОВА АВРИОНОВА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ГЕРАНОВА
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА СТОЙНОВА
АНТОН ВАСИЛЕВ МАРКОВ
АНТОН ИЛИЕВ МАСЛАРОВ
АНТОН СИМЕОНОВ ДРЕНОВИЧКИ
АНТОНИО РУМЕНОВ КИРЕВ
АНТОНИЯ СПАСОВА ГЕРАНОВА
АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ЩУРКОВ
АПОСТОЛ КОСТАДИНОВ ЩУРКОВ
АПОСТОЛ СПАСОВ СМИЛКОВ
АСАН АЛИЛОВ БОЛГУРОВ
АСЕН ЗАФИРОВ АМЗОВ
АСПАРУХ СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ
АСЯ АЛБЕНОВА МЛАДЕНОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ВИТАНОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ УШИЛКОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ХАЛЕМБАКОВ
АТАНАС АНТОНОВ ДРЕНОВИЧКИ
АТАНАС АПОСТОЛОВ ЩУРКОВ
АТАНАС АТАНАСОВ БАБАНОВ
АТАНАС БОРИСОВ СЕРАФИМОВ
АТАНАС ВЕСКОВ УКОВ
АТАНАС ВЛАДИМИРОВ КИРЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БАНИЧАНСКИ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АДАМОВ
АТАНАС НИКОЛАЕВ ТАБАКОВ
АТАНАС НИКОЛОВ УЗУНОВ
АТАНАС СИМЕОНОВ ГАДЖЕВ
АТАНАС СТОИМЕНОВ БАБАНОВ
АТАНАС СТОЯНОВ КАРАКИЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ ВАНТОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАСКА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
АХМЕД ИБРАИМОВ ИБРОШЕВ
АХМЕД МУСТАФА КОЛДЖИ
БАРИЕ ДЖАМАЛОВА ДОЛЕНСКА
БЕДИХА СЮЛЕЙМАНОВА КАРАИЛИЕВА
БЕЙЗИТКА МЕХМЕДАЛИЕВА БОЛГУРОВА
БИСЕР АЛЬОШЕВ ЧЕПЕЛОВ
БИСЕР СИМЕОНОВ МЛАДЕНОВ
БЛАГА ГЕОРГИЕВА ТЮТЮНАРОВА
БЛАГА ЙОАКИМОВА КАЛАЙДЖИЕВА
БЛАГОВЕСТ АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
БЛАГОВЕСТ КРУМОВ ГЕРОВ
БЛАГОЙ ВЕНЦИСЛАВОВ ЧАНЕВ
БЛАГОЙ ИЛИЕВ БАРБУТЕВ
БОЙКА АТАНАСОВА УЗУНОВА
БОЙКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
БОЙКА СТОЙКОВА ИЛИЕВА
БОРИС АНГЕЛОВ БУРГИЛОВ
БОРИС АТАНАСОВ АНЗОВ
БОРИС АТАНАСОВ СЕРАФИМОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ДАФОВ
БОРИС КИРИЛОВ АНЗОВ
БОРИС СТОЙЧЕВ ШАПКОВ
БОРИСЛАВ АСПАРУХОВ АПОСТОЛОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АВРИОНОВ
БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ КАРПАЧЕВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ЧАМБОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ЩУРКОВ
БОРИСЛАВ МАКСИМОВ ПРЪКОВ
БОРЯНА ВЕЛЕВА ЕЙКОВА
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА БАЛТАДЖИЕВА
БОЯН ИЛИЕВ КАЛИНКОВ
БОЯН МИЛЧОВ ЮСЕВ
ВАЛЕНТИН ДИКОВ ИБРОШЕВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ КОЛДЖИЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ИБРОШЕВА
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ КЮЧУКОВ
ВАЛЕРИЯ КОСТАДИНОВА ГАДЖЕВА
ВАНГЕЛИЙКА ВАСИЛЕВА ЖБАНТОВА
ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА БАЛТАДЖИЕВА
ВАНГЕЛИЯ БОРИСОВА ГЮДЖЕНОВА
ВАНГЕЛИЯ ВЕЛИКОВА ТУПАРОВА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕШОВСКА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА БОЖКОВА
ВАНЯ ОРЛИНОВА КЬОСОВА
ВАНЯ ПАНЧЕВА БУСАРОВА
ВАСИЛ АНТОНОВ МАРКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАИЛИЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ САМАРОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КИРЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КИРЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ СПАСОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
ВАСИЛ КРЪСТЕВ ЖБАНТОВ
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ТУПАРОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕЛТЕКОВ
ВАСИЛ СПАСОВ АДАМОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ КАРАКИЕВ
ВАСИЛЕНА СТОЙЧЕВА МАСЛАРОВА
ВАСИЛИОС ЕМАНУИЛ ГУЛГУДИНАС
ВАСИЛКА АНДОНОВА БАНИЧАНСКА
ВАСИЛКА АТАНАСОВА ТИМЧЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АНЗОВА
ВАСИЛКА ЗЛАТКОВА БАНИЧАНСКА
ВАСИЛКА КИРИЛОВА ТИЛОЕВА
ВАСКА АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА
ВАСКА МИЛЧОВА ТУПАРОВА
ВАСКО ВЛАДИМИРОВ ЗАЙКОВ
ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ ПАШОВ
ВЕЛИК КРЪСТЕВ ПОПОВ
ВЕЛИК НИКОЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ВЕЛИЧКА АВРИОНОВА БЕЛЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЖБАНТОВА
ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА БАЛТАДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КАРАИЛИЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ПЕРЧЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА КИРЕВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА УШЕВА
ВЕЛКО РАДКОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЕРА ЕМИЛОВА ДИКАНСКА
ВЕНЕТА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ БЛАГОЕВ ЧАНЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ВИКТОРОВ ГАРЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БАНГАЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ СОЛЕНКОВ
ВЕРА ДИМИТРОВА ЦИЦИКЛИ
ВЕРА КОСТАДИНОВА ГЕРОВА
ВЕРА ПЕТРОВА СТОИЛОВА
ВЕРКА СТОЯНОВА ДАФОВА
ВЕРОНИКА БИСЕРОВА КОЛДЖИЕВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА КАРАИЛИЕВА
ВЕСЕЛА СТОЯНОВА КАНАТОВА
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ УКОВ
ВЕСЕЛИН РАДОСЛАВОВ СОЛЕНКОВ
ВЕСЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ПАШОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА КИРЕВА
ВИКТОР МИТКОВ ШИШКОВ
ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА КИРЕВА
ВИЛИАНА БОРИСОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КАРАИЛИЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА СИМЕОНОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА БУСАРОВА
ВИОЛЕТА ЮЛИЯНОВА КОЛДЖИЕВА
ВИОЛЕТКА АНТОНОВА МАСЛАРОВА
ВЛАДИМИР БИСЕРОВ ЧЕПЕЛОВ
ВЛАДИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ЧАНЕВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ТУПАРОВ
ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЛАДИМИРА ДИМИТРОВА КЪСОВА
ГАБРИЕЛА АХМЕДОВА ИБРОШЕВА
ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА КАНАТОВА
ГАЛИНА АТАНАСОВА КОБАКОВА
ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА АДАМОВА
ГАЛЯ ЮЛИЯНОВА ШИШКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОЯНЧЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДАКОВ
ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ЩУРКОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ РАДУЛОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АВРИОНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАНИЧАНСКИ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАШОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ДАВИДОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАРАИЛИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАЛТАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАИЛИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАРТУЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ БАНИЧАНСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАВАЗОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТЕЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТИМЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТУПАРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ АДАМОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛЕВАКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МЪЛЧАНКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ КАРАИЛИЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ РУСЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАРАИЛИЕВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ КИРЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ЦЕНКИН
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ УШЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ КОЛИН
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АВРАМОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЩУРКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МОСКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ РЯШЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЕЖКОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛУЛОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАШОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ САМОКИШЕВ
ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ КОДЖАМАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КЪШЕВ
ГЕРГАНА АТАНАСОВА КОДЖАМАНОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРЕВА
ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА АНЗОВА-ЗУНКОВА
ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ВОЙНОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГЕРОВА
ГРИГОР КОСТАДИНОВ ЗАХАРИЕВ
ГРОЗДАН КАРАМФИЛОВ ТУПАРОВ
ГЮЛЕЗАРА ШЕФКЕТОВА ИБРОШЕВА
ГЮЛТЕНА РУШАНОВА КОЛДЖИЕВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАНЧО ДИМИТРОВ КАНАТОВ
ДАРИНА АТАНАСОВА ДЖАРОВА
ДАФИНКА КОСТАДИНОВА ТУПАРОВА
ДАФИНКА КРЪСТЕВА ПОПОВА
ДЕВОРА ГЕОРГИЕВА ЛЕВАКОВА
ДЕНИЗ АХМЕД КОЛДЖИ
ДЕНИС АЛЕНОВ ТОПАЛОВ
ДЕНИС НАЙДЕНОВ КЬОСОВ
ДЕНИС СТОЯНОВ КОЛДЖИЕВ
ДЕНИС ФИЛЧЕВ ТИХОМИРОВ
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАСАПОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛАНЕВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА КАСАПОВА
ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА АСИПОВА
ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ЕЖКОВА
ДЕЯ КОЧЕВА КУЛИШЕВА
ДИАНА АВРИОНОВА БАРБУТЕВА
ДИАНА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ЛАНЕВА
ДИАНА ИВКОВА МОРАЛИЕВА
ДИАНА КОНСТАНТИНОВА МЪЛЧАНКОВА
ДИАНА СТОЙКОВА ПЕЛТЕКОВА
ДИМИТРИЙКА КИРИЛОВА СТОИЛОВА
ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ТУПАРОВА
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ДРЕНОВИЧКА
ДИМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВА КИРЕВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ДИМИТРИЯ ГРОЗДАНОВА КЮЧУКОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ТУПАРОВА
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА БАНИЧАНСКА
ДИМИТРИЯ СИМЕОНОВА БАНИЧАНСКА
ДИМИТРИЯ СЛАВЧЕВА ГАРЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАРИНСКИ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СМИЛКОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ АВРИОНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЖАРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕРЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ АВРИОНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КИРЕВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ КЪСОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ТУПАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАИЛИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАКОСТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЪШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАСКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАРТУЛОВ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ АДАМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАВИДОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАЛЪНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАРАПЕТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БЕЛЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КАРАИЛИЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТУПАРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АДАМОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАСАПОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЗИМБИЛЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ АДАМОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ КОСТОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ТУПАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСЧИКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАМИШЕВ
ДИМИТЪР ПАНЧЕВ БУСАРОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДАМЯНОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ САВОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ТУПАРОВ
ДИМИТЪР СПИРИЕВ ПЕЛТЕКОВ
ДИМИТЪР СТОИЛОВ СИРАКОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СПАСОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗЛАТЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНЧОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГЕРОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ПОПОВ
ДОБРА СПАСОВА ГЕРОВА
ДОБРИН ЮЛИЯНОВ САЕВ
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
ДОБРИНКА ИВАНОВА ГЕРОВА
ДОРА СЛАВЧЕВА ЩУРКОВА
ЕДОНА НЕДЖМИ РЕДЖЕПИ
ЕКАТЕРИНА БОЙКОВА БОЙЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПЕРЧЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА
ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА ЩУРКОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА ВРАЧЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЪСОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЩУРКОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ЕЛЕНА ИЛИНОВА ЛИСКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АТАНАСЧИКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА УШИЛКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ЩУРКОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ХАДЖИДИМАНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА КИРЕВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ТУПАРОВА
ЕЛЕНА СТОЕВА АДАМОВА
ЕЛЕНА СТОИМЕНОВА АВРИОНОВА
ЕЛЕНА СТОЙЧЕВА БЕЛЧЕВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДЯЛКИНА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА КАРАИЛИЕВА
ЕЛЕОНОРА СТОЙЧЕВА КАВАЗОВА
ЕЛЕОНОРА ЮЛИАНОВА ТУПАРОВА
ЕЛИ АРСОВА БУСАРОВА
ЕЛИАН АЛЕНОВ ТОПАЛОВ
ЕЛИЦА РУМЕНОВА БАТАЛОВА
ЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙЧЕВА
ЕЛМЕР ДЖАМАЛОВ КЕХАЙОВ
ЕМЕЛ ЕЛИЯНОВА ПРЪКОВА
ЕМИЛ ЮРИЕВ КЪРПАЧЕВ
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ПОПОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЯКИМОВА
ЕМИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА АТАНАСЧИКОВА
ЖАНА ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА
ЖАНЕТА МИХАЙЛОВА БАЛТАДЖИЕВА
ЖАСМИНА МЕХМЕДОВА КОКОРИ
ЖИВКА ИВАНОВА КАРАИЛИЕВА
ЗАПРИНА НИКОЛОВА ЗЪРБОВА
ЗАПРИНА СТОЯНОВА ПИРИНСКА
ЗАПРИНКА ИВАНОВА ТИЛОЕВА
ЗВЕЗДА САМОИЛОВА ЛАСКОВА
ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА КАРАИЛИЕВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА ДУМБАНОВА
ЗДРАВКА МАНОЛОВА ПРЪЧКОВА
ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА ЩУРКОВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ЗДРАВКО ЛЮБОМИРОВ КОЛДЖИЕВ
ЗЕЙНЕП ИБРАИМ ГРОШАРОВА
ЗЕЙНЕПА СМАИЛОВА КОЛДЖИЕВА
ЗЛАТА СТОЕВА КИРЕВА
ЗЛАТКА АНДРЕЕВА БОДУРСКА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА МЕТОДИЕВА ОБИДИМСКА
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ БАНИЧАНСКИ
ЗОРКА АТАНАСОВА ЩУРКОВА
ЗОРКА ДИМИТРОВА ЛУЛОВА
ЗОРКА ИЛИЕВА ГЕРАНОВА
ЗОРКА КИРИЛОВА АНЗОВА
ЗОРКА РАДКОВА ТИХОМИРОВА
ЗОЯ ВАСИЛЕВА КАРАКИЕВА
ЗЮМБИЛЕ АЛИЕВА КОРАНОВА
ИБРАИМ АХМЕДОВ КОРАНОВ
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КОРАНОВ
ИВАЙЛО АРСОВ МАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ПОПОВ
ИВАН АСЕНОВ ШОПОВ
ИВАН АТАНАСОВ ПЕЙЧЕВ
ИВАН БЛАГОВЕСТОВ ГЕРОВ
ИВАН БОРИСОВ ЛАНЕВ
ИВАН БОРИСОВ ПЕТЕЛОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ КЪСОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТЕЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕШОВСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТУПАРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДАВИДОВ
ИВАН ИЛИЕВ КИРЕВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ МАРКОШИНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЖБАНТОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ЖБАНТОВ
ИВАН МАКСИМОВ ПРЪКОВ
ИВАН СТОЙЧЕВ ШАПКОВ
ИВАН СТОЯНОВ ДАВИДОВ
ИВАН СТОЯНОВ ТУПАРОВ
ИВАН ТОДОРОВ СТОИЛОВ
ИВАНКА АНГЕЛОВА ДАКОВА
ИВАНКА ГАВРИЛОВА КРУМОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛИНА
ИВАНКА ДИМИТРОВА БАРБУТЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА МУШЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА ПОПОВА-ГУЛГУДИНА
ИВАНКА ЙОРДАНОВА КАРАКОСТОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ПОПАНГЕЛОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА СМИЛКОВА
ИВЕЛИНА ИВАНОВА МАСЛАРОВА
ИВОНА СПАСОВА СМИЛКОВА
ИЛИН СЪБИНОВ ЛИСКОВ
ИЛИНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ БАРБУТЕВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ СМИЛКОВ
ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ ЧАМБОВ
ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ КОЛДЖИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ АДАМОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРТУЛЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КАРАПЕТРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТУПАРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЩУРКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КАВАЗОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КИРЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЗАХАРИЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ КОСТОВ
ИЛИЯ КРАСИМИРОВ ВРАЧЕВ
ИЛИЯ СТОИМЕНОВ САХЛИЙСКИ
ИЛИЯ СТОЙЧЕВ АНЗОВ
ИЛИЯ СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН БИСЕРОВ ЧЕПЕЛОВ
ИЛИЯНА ИВАНОВА БУРГИЛОВА
ИЛИЯНА ИЛИЕВА КОЛДЖИЕВА
ИЛИЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ИЛИЯНА СТОЙЧЕВА МАСЛАРОВА
ИЛКО СТОЙКОВ ИЛИЕВ
ИРЕНА РУМЕНОВА НЕКИТА
ИРИНА АЛЕКОВА КАФЕДЖИЕВА
ИРИНА ИВАНОВА ЛИНДАРЕВА
ИСУФ МУСТАФОВ КОЛДЖИЕВ
ЙОАННА АСПАРУХОВА АПОСТОЛОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ
ЙОРДАН КАРАМФИЛОВ ГОСПОДЕВ
ЙОРДАН ЛАЗАРОВ БЕЛЕВ
ЙОРДАН СПАСОВ СПАСОВ
ЙОРДАНА НЕДЕЛЧЕВА САЕВА
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ПОПОВА
ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА ПЕТЕЛОВА
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КИРЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА РЕДДИГ
ЙОРДАНКА СПАСОВА КАРАИЛИЕВА
ЙОРДАНКА ХАРИЗАНОВА КАРАКИЕВА
КАЛИНА АТАНАСОВА ЧАКЪРОВА
КАЛИНА БЛАГОВЕСТОВА МАРКЕС ЛИМА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
КАЛИНА ИЛИЕВА ШОПОВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА КАНАТОВА
КАЛУШКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
КАРАМФИЛ ГРОЗДАНОВ ТУПАРОВ
КАРАМФИЛ РОСЕНОВ БОДУРСКИ
КАРАМФИЛА ИВАНОВА РЯШЕВА
КАРАМФИЛКА КИРИЛОВА МАРИНСКА
КАТЕРИНА АСЕНОВА ТУПАРОВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА БУРГИЛОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА СТОИЛОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА АДАМОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА ПАНДЕВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА РУСЕВА
КАТЕРИНА ЛЮБОМИРОВА ТУПАРОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЩУРКОВА
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА ТЮТЮНАРОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА МЪЛЧАНКОВА
КАТЯ АТАНАСОВА ЦИРОВА
КАТЯ БОЯНОВА БАЛТАДЖИЕВА
КАТЯ НИКОЛОВА ПОПОВА
КЕЗИМ ИБРАИМОВ ДОЛЕНСКИ
КИНА КРЪСТЕВА ЗАЙКОВА
КИНА ЯНЧОВА УШИЛКОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ БАЛТАДЖИЕВ
КИРИЛ БОРИСОВ АНЗОВ
КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ КИРЕВ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАИЛИЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ КАРАПЕТРОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ТУПАРОВ
КИРИЛ КРУМОВ ПАЙНАРЕВ
КИРИЛ МАЛИНОВ КИРЕВ
КИРИЛ ХРИСТОВ ТУПАРОВ
КИРИЛ ЦВЕТКОВ САМАРОВ
КИТА БОРИСОВА АНЗОВА
КОНСТАНТИН ИВАНОВ МЪЛЧАНКОВ
КОСТАДИН АПОСТОЛОВ ЩУРКОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ АВРИОНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ГАДЖЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ КИРЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАРАИЛИЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЛЕВАКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МУШЕВ
КОСТАДИН ДАФКОВ ТУПАРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ БАЛТАДЖИЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАСАПОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ БАНГАЧЕВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ЗАХАРИЕВ
КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ БАЛТОВ
КОСТАДИН МИХАЙЛОВ КОБАКОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ БАЛТАДЖИЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН РАДКОВ ПАНДЕВ
КОСТАДИН СИМЕОНОВ БАЛТАДЖИЕВ
КОСТАДИН СТОЙЧЕВ АНЗОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ АНДРЕЕВ
КОСТАДИН ТРЕНДАФИЛОВ АТАНАСЧИКОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ВРАЧЕВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ ТИЛОЕВ
КРАСИМИР КРУМОВ КИРЕВ
КРАСИМИР ОРЛИНОВ ИБРОШЕВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ШАПКОВА
КРИСТИН МИЛЧОВ ТУПАРОВ
КРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА СОЛЕНКОВА
КРИСТИНА МИХАЙЛОВА ПЕНДИЧЕВА
КРУМ БЛАГОВЕСТОВ ГЕРОВ
КРУМ РУМЕНОВ КОВАЧЕВ
КРЪСТАНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
КРЪСТИЯН СТОЯНОВ ЛУЛОВ
КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ УШЕВ
КРЪСТЮ ВЕЛИКОВ ПОПОВ
КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ ЛАСКОВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ ЖБАНТОВ
ЛАЗАРИН КОСТАДИНОВ БАНИЧАНСКИ
ЛАЗАРИН СТОЙЧЕВ КИРЕВ
ЛАЗАРИНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
ЛАТИНА КОСТАДИНОВА ПАНДЕВА
ЛАТИНКА ИЛИЕВА ТУПАРОВА
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА КЪШЕВА
ЛИДИЯ КРУМОВА БАНИЧАНСКА
ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ДАВИДОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА БОЗДЕВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА АДАМОВА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА БАБАНОВА
ЛИНА ИВАЙЛОВА ПЕТЕЛОВА
ЛИНА ТОМОВА БАЛТОВА
ЛЮБА КРУМОВА КИРЕВА
ЛЮБА МИХАЙЛОВА КЪШЕВА
ЛЮБЕН АНГЕЛОВ АДАМОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ БАНИЧАНСКИ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ САРАНДЕВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ
ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ БАНИЧАНСКИ
ЛЮБЕН КОЧЕВ КУЛИШЕВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ГЕРАНОВ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ КОЛИН
ЛЮБЕН СПАСОВ ТУПАРОВ
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ КОЛДЖИЕВ
ЛЮБОМИР СТОИЛОВ ТУПАРОВ
ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ЛЮБОМИРА ЛАЗАРОВА ХАЛКАЛИЕВА
ЛЮДМИЛ КРАСИМИРОВ АСИПОВ
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА КЪШЕВА
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА КУРТОВА
МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ТУПАРОВА
МАГДАЛЕНА БЛАГОЕВА РАДУЛОВА
МАГДАЛЕНА БОРИСЛАВОВА ПРЪКОВА
МАГДАЛЕНА ВЕЛИКОВА АГОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА КАМИШЕВА
МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА САРАНДЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА СТОИЛОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ЙОВЧЕВА
МАГДАЛИНА СПАСОВА ШАПКОВА
МАКСИМ БОРИСЛАВОВ ПРЪКОВ
МАКСИМ ИВАНОВ ПРЪКОВ
МАЛИН АТАНАСОВ БАНИЧАНСКИ
МАЛИН КОСТАДИНОВ КИРЕВ
МАЛИНКА КОСТАДИНОВА ТЮТЮНАРОВА
МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА ИКОНОМОВА
МАРГАРИТА РУМЕНОВА ПЕЙЧЕВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
МАРИАНА КИРИЛОВА МИЛЧЕЛИЕВА-КАЛИНКОВА
МАРИАНА КОСТАДИНОВА ДАКОВА
МАРИАНА ЛЮБЕНОВА ЧАМБОВА
МАРИАНА ПАВЛОВА САМАРОВА
МАРИЙКА ВЛАДИМИРОВА САХЛИЙСКА
МАРИНА БОЖИКОВА РОЛЕВА
МАРИО АЛБЕНОВ МОЛЛОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ПАСКОВА
МАРИЯ АНДОНОВА ГЕРОВА
МАРИЯ АНТОНОВА ДРЕНОВИЧКА
МАРИЯ АНТОНОВА МАСЛАРОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА БИДЖЕКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА РИЗОВА
МАРИЯ БЛАГОВЕСТОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА АВРАМОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА САМАРОВА
МАРИЯ ВЕЛИКОВА АДАМОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ЧАНЕВА
МАРИЯ ВЛАДКОВА БАХАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАЛТАДЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРАПАНЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЩУРКОВА
МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА АМЗОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БАЛТАДЖИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДАВИДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДАВИДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА САМАРДЖИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЧОЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЮРУКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА УШЕВА
МАРИЯ МАЛИНОВА АНЗОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА АНЗОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА АТАНАСЧИКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛИНА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПРАМАТАРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ СПАСОВА ДАВИДОВА
МАРИЯ СТОЕВА УШИЛКОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ГЕРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА КИРЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА САМОКИШЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ХАЛЕМБАКОВА
МАРИЯ ФИЛИПОВА ТУПАРОВА
МАРИЯ ЯНКОВА СМИЛКОВА
МАРИЯН ПЛАМЕНОВ БОЖКОВ
МАРИЯНА БОРИСОВА ЮСЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА АТАНАСЧИКОВА
МАРИЯНА ИЛИНОВА ЛИСКОВА
МАРИЯНА МАНЧЕВА ГАРЕВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА ГИВЕЗИНА
МАРИЯНА ПРОКОПОВА ТАБАКОВА
МАРТИН СПАСОВ ГЕРАНОВ
МАЯ СЪБЕВА ГОСПОДЕВА
МЕТОДИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
МИЛА ЛЮБЕНОВА САРАНДЕВА
МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ЧАМБОВА
МИЛЕНА СПАСОВА СПАСОВА
МИЛЧО АСЕНОВ ТУПАРОВ
МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА КАРАИЛИЕВА
МИТКО АНГЕЛОВ ШИШКОВ
МИТКО ИВАНОВ ЛАСКОВ
МИТРА ПАВЛОВА АДАМОВА
МИХАИЛ АСЕНОВ ПРЪЧКОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
МИХАИЛ ИЛИЕВ ТУПАРОВ
МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КАСАПОВ
МИХАИЛ КОСТАДИНОВ КОБАКОВ
МИХАИЛ МИЛКОВ КЪШЕВ
МИХАИЛ СТОЯНЧОВ ДИМИТРОВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ КУРТОВ
МОНИКА КАЛИНОВА КРУМОВА
МОНИКА САШОВА БИЗЬОКОВА
МУСТАФА АХМЕД КОЛДЖИ
МУСТАФА ИСУФОВ КОЛДЖИЕВ
МУСТАФА УСАИНОВ КЬОСОВ
НАДЕЖДА АЛБЕНОВА КОЛДЖИЕВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА БАШОВА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВА МЪЛЧАНКОВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА МАЛАМОВА
НАДЕЖДА СПАСОВА ТУПАРОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА АДАМОВА
НАДКА КИРИЛОВА САМАРОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
НАДЯ ЙОРДАНОВА КАРАМИХАЛЕВА
НАЙДЕН МАЛИНОВ КЬОСОВ
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
НАТАША ДИМИТРОВА ЩУРКОВА
НАТАША ИВАНОВА ДЯЛКИНА
НАФИЕ СЕФЕРОВА ИБРОШЕВА
НЕДЕЛЧО БОЖИКОВ БАНИЧАНСКИ
НЕДЯЛКА АПОСТОЛОВА КАРАИЛИЕВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА САМАРОВА
НЕДЯЛКА СЛАВЧЕВА ВАНТОВА
НЕДЯЛКА СТОЙКОВА ПИРИНСКА
НЕЛИ ЕФТИМОВА ТЕШОВСКА
НЕЛИ ИВАНОВА ТУПАРОВА
НЕРАНЗА КРУМОВА ДЖАРОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ АДАМОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ АДАМОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ БАЛТАДЖИЕВ
НИКОЛА СТОЙЧЕВ КИРЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ТАБАКОВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ШАПКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЩУРКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АТАНАСЧИКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАНАТОВ
НИКОЛАЙ ДИМОВ СТАТЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
НИКОЛАЙ МИЛЕНОВ ЙОВЧЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ЮЛИЯНОВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА БАЛТАДЖИЕВА
НИКОЛИНА КРУМОВА ШИКАЛОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА КЪШЕВА
НИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
НИНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
НИНА ИВАНОВА КАРАПЕТРОВА
НИНА МЕТОДИЕВА ЩУРКОВА
ОЛГА ТОМОВА ТУПАРОВА
ОРЛИН АСЕНОВ НАЙДЕНОВ
ОРЛИН ДИКОВ ИБРОШЕВ
ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВ БИКОВ
ПАВЕЛ САНДОВ КАМИШЕВ
ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА УКОВА
ПАНЧО ДИМИТРОВ БУСАРОВ
ПЕТКО ЛЮБЕНОВ ХАДЖИДИМАНОВ
ПЕТРА КАРАМФИЛОВА КАМИШЕВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА КАРАПЕТРОВА
ПЕТРАНА КОСТАДИНОВА ЛЕВАКОВА
ПЕТРАНА ПЛАМЕНОВА УЗУНОВА
ПЕТРАНА СТОЯНОВА КЪШЕВА
ПЕТРАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАХАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТИМЧЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ СТОИМЕНОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БАЛТАДЖИЕВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ КОЛИН
ПЕТЪР НИКОЛОВ КАРАМИХАЛЕВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОИЛОВ
ПЛАМЕН БОЖКОВ БОЖКОВ
РАДА ВАСИЛЕВА ПЕЛТЕКОВА
РАДКА АТАНАСОВА БАНИЧАНСКА
РАДКА БОРИСОВА КИРЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА
РАДКА ИЛИЕВА КАРАИЛИЕВА
РАДКА СПАСОВА СТАМАТОВА
РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КИРЕВ
РАДОСЛАВ ИВАЙЛОВ ГРОШАРОВ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ПАНДЕВ
РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ УШИЛКОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ГЕРЧЕВ
РАДОСЛАВ СТАМЕНОВ СОЛЕНКОВ
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА БАНИЧАНСКА
РАЙКА АСЕНОВА ЩУРКОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА МЪЛЧАНКОВА
РАЙНА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
РОЗА ЖИВКОВА КАВАЗОВА
РОЗА РОСЕНОВА АМЗОВА
РОСЕН АСЕНОВ АМЗОВ
РОСЕН ВИЛЕВ КОЛДЖИЕВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
РОСЕН ЙОРДАНОВ ГОСПОДЕВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА ТУПАРОВА
РОСИЦА КАМЕНОВА СОЛЕНКОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
РОСИЦА САШОВА КОЛДЖИЕВА
РУМЕН АНГЕЛОВ БАТАЛОВ
РУМЕН АТАНАСОВ КИРЕВ
РУМЕН МИТКОВ ДАМЯНОВ
РУМЯНА ИВАНОВА ГУНЧЕВА
РУМЯНА ЛЮДМИЛОВА БАБАНОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА АДАМОВА
САЙМЕ ЛЕТИФОВА КЬОСОВА
СВЕТЛА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА-СОЛЕНКОВА
СИБУША ФАИК КУЙБИШЕВА
СИЙКА КИСИМОВА КУЙБИШЕВА-СОЛЕНКОВА
СИМЕОН КОСТАДИНОВ БАЛТАДЖИЕВ
СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА МУСЛИ
СИМОНА ИВАНОВА ЛАНЕВА
СИРМА АНГЕЛОВА ЗИМБИЛЕВА
СЛАВЕЙКА СПАСОВА СПАСОВА
СЛАВКА АНГЕЛОВА ДАМЯНОВА
СЛАВЧО СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ
СЛАВЧО ЦВЕТАНОВ ЩУРКОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЕРОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА БАНИЧАНСКА
СНЕЖАНА ЛАЗАРИНОВА КОСТАДИНОВА
СНЕЖКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА МАРКОВА
СОНЯ АСЕНОВА ТОПАЛОВА
СОНЯ КИРИЛОВА ФИЛИПОВА
СОНЯ ПЕТРОВА КАРАКИЕВА
СОНЯ СТОЙЧЕВА КИРЕВА
СОФИЯ НЕНЧОВА ГАДЖЕВА
СПАС АПОСТОЛОВ СМИЛКОВ
СПАС АТАНАСОВ КИРЕВ
СПАС БОЖИКОВ БАНИЧАНСКИ
СПАС ВАСИЛЕВ АДАМОВ
СПАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ
СПАС ЛЮБЕНОВ ГЕРАНОВ
СПАС ЛЮБЕНОВ ТУПАРОВ
СПИРИЯ ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
СТАЛИНКА КОСТАДИНОВА ФИЛИПОВА
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ПРАМАТАРОВ
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ КАВАЗОВ
СТЕЛА ЖИВКОВА СТАНЕВА
СТЕФАН БОЖИКОВ ТЮТЮНАРОВ
СТЕФАН КИРИЛОВ БИДЖЕКОВ
СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА КИРЕВА
СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
СТОИЛ ИВАНОВ ТУПАРОВ
СТОИЛА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
СТОЙКА КИРИЛОВА УКОВА
СТОЙКО ИЛИЕВ АНЗОВ
СТОЙКО СПАСОВ АДАМОВ
СТОЙНА ГЕОРГИЕВА КОДЖАМАНОВА
СТОЙЧО БОРИСОВ ДАВИДОВ
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
СТОЙЧО ИЛИЕВ МАСЛАРОВ
СТОЙЧО СПАСОВ КАРАИЛИЕВ
СТОЙЧО СТОЯНОВ КАВАЗОВ
СТОЯН АТАНАСОВ БАНИЧАНСКИ
СТОЯН АТАНАСОВ КАРАКИЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЛУЛОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ КЪШЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ДАВИДОВ
СТОЯН ИВАНОВ КАНАТОВ
СТОЯН ИВАНОВ ТУПАРОВ
СТОЯН ИВАНОВ ШАПКОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ АДАМОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ ТУПАРОВ
СТОЯН ОГНЯНОВ КОЛДЖИЕВ
СТОЯН СТОЙЧЕВ ШАПКОВ
СТОЯНКА АПОСТОЛОВА БАЛТАДЖИЕВА
СТОЯНКА АПОСТОЛОВА ЩУРКОВА
СТОЯНКА АТАНАСОВА АДАМОВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КОЛИНА
СТОЯНКА ИЛИЕВА КАВАЗОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ТУПАРОВА
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА КАЛЪНОВА
СТОЯНКА СТОЯНОВА КИРЕВА
СЪБИН КИСИМОВ КУЙБИШЕВ
ТАНЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА АНДОНОВА САМОКИШЕВА
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА АНЗОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА ТИМЧЕВА
ТАША СТОЯНОВА БЕЛЧЕВА
ТИНКА АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ТИНКА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА
ТИНКА НИКОЛОВА ТУПАРОВА
ТИНКА СТОЯНОВА ТУПАРОВА
ТОДОР АТАНАСОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ САМОКИШЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ВАНТОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕРОВ
ТОДОР ИВАНОВ СТОИЛОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ПЕЛТЕКОВ
ТОДОРКА ТОМОВА ДИМИТРОВА
ТОМА КОСТАДИНОВ БАЛТОВ
ТОНИ ВЕЛИКОВА ИКОНОМОВА
ТОНИ МИТКОВ ЛАСКОВ
ТРЕНДАФИЛ ИЛИЕВ КОДЖАМАНОВ
ФАБИЯНА ИДРИС КОВАЧЕВА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ЧАМУР
ФАТМЕ МУСТАФОВА ЛИСКОВА
ФЕРДА АЛИЕВА ИБРОШЕВА
ФИДАНА ДАМЯНОВА ПОПОВА
ФИЛКА ЛЮБЕНОВА АТАНАСЧИКОВА
ФИЛЧО ИЛИЕВ ТИХОМИРОВ
ХАРИЗАНА АСЕНОВА БАТАЛОВА
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
ХРИСТИНА АСЕНОВА СМИЛКОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПАРТУЛОВА
ХРИСТИНА МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ХРИСТО НИКОЛОВ КЕФАЛОВ
ЦВЕТА ИЛИЕВА ТИМЧЕВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЩУРКОВ
ЦВЕТАН КРУМОВ КОВАЧЕВ
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ТИМЧЕВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА БАНГАЧЕВА
ЦВЕТАНКА РАДКОВА ЛЮНГОВА
ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА САМАРОВА
ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ КЪШЕВ
ЮЛИЯ АСЕНОВА БАНИЧАНСКА
ЮЛИЯ КРЪСТЕВА КАРТУЛЕВА
ЮЛИЯ НИКОЛОВА КИРЕВА
ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ГОСПОДЕВ
ЮЛИЯН СЪБЕВ САЕВ
ЯНА ЛЮБЕНОВА КАСАПОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ЗАВОЯ НА ЧЕРНА № 13, ДГ "РАДОСТ" № 4

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВТИДЕ ЮСЕИНОВА РАХМОВА
АЙНУР АХМЕД МАДЖИР
АЛБЕНА КИРИЛОВА БОЗАДЖИЙСКА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА АДАМОВА
АЛЕКСАНДРА СТАЙКОВА ДЖОМПАЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ШАПКОВ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ДЖАМБАЗОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
АНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА
АНА ЗДРАВКОВА КОБАКОВА
АНА КАЛЧЕВА УКОВА
АНГЕЛ БОРИСЛАВОВ КЕРЕНЧЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ЩРАНКОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ БАНИЧАНСКИ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
АНГЕЛ ТОМОВ АЛМИШЕВ
АНГЕЛИНА БОРИСОВА БАЛТАДЖИЕВА
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ВАНТОВА
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ЦУЦУМАНОВА
АНГЕЛИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕЙЧЕВА
АНДОН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ
АНДРЕЙ ПАНАЙОТОВ КЕСИДОВ
АНЕЛИЯ ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
АНЕЛИЯ СТАНИМИРОВА ШОПОВА-АВРИОНОВА
АНИ БОРИСОВА МИРЧЕВА
АНКА РОСЕНОВА УНДЖИЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА ТЮТЮНАРОВА
АННА ДИМИТРОВА СПИРОВА
АНТОАНЕТА АТАНАСОВА КУРШУМОВА
АНТОН КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
АРСО ЮРИЕВ БАРАКОВ
АСЕН ТОДОРОВ ТЮТЮНАРОВ
АСПАРУХ ПЕТКОВ ЗАЙКОВ
АСЯ АТАНАСОВА ЗАФИРОВА
АСЯ ДИМИТРОВА АДАМОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ДУЛЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МЕЧЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КОРШУМОВ
АТАНАС ЗЛАТКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС КИРИЛОВ ДЖАМБАЗОВ
АТАНАС НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
АТАНАС НИКОЛОВ ТОМОВ
АТАНАС СПАСОВ НИКОЛОВ
АТАНАС СПАСОВ ПЕТЕЛОВ
АТАНАС СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС СТОЯНОВ ПАПАРКОВ
АТАНАС СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ ЗАЙКОВ
БАДИЕ ТАХИРОВА БИЗЬОКОВА
БАРИЕ ЮСЕИНОВА КАРАДЖОВА
БИЛЯНА ТЕМКОВА
БИЛЯНА КРАСИМИРОВА АШИКОВА
БИСЕР ОГНЯНОВ САДЪКОВ
БЛАГА АТАНАСОВА ПАНДЕВА
БЛАГА СЛАВЧЕВА МАЛКОЧЕВА
БЛАГОВЕСТКА СТОЙЧЕВА КРЪСТЕВА
БЛАГОЙ НИКОЛОВ ЩРАНКОВ
БОЖАНА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
БОЖАНА ЮРИЕВА МАНАХОВА
БОЖИДАР НИКОЛОВ ДОНКОВ
БОЖИДАР НИКОЛОВ КАРАКАШЕВ
БОЖИДАР РУМЕНОВ ГРИГОРОВ
БОЖИДАР СТОЯНОВ КАРАКАШЕВ
БОЖКО КИРИЛОВ МАРИНОВ
БОЙКА ГЕОРГИЕВА УКОВА
БОЙКА ДИМИТРОВА БОРУМОВА
БОЙКА КИРИЛОВА ГВОЗДЕВА
БОЙКА ЛЮБОМИРОВА МУШЕВА
БОЙКА СТОЯНОВА ПЕТЕЛОВА
БОЙКО БОРИСОВ МАНЕВ
БОЙКО СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ
БОРИС ИВАНОВ БОЯНЧЕВ
БОРИС ИЛИЕВ КАРАИЛИЕВ
БОРИС КРАСИМИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
БОРИС РУМЕНОВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ КЕРЕНЧЕВ
БОРИСЛАВ ДАФИНОВ ДАФКОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БАНИЧАНСКИ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ИРМИЕВ
БОРИСЛАВ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ БОРУМОВ
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
БОРИСЛАВА КИРИЛОВА БОЯНЧЕВА
БОРИСЛАВА СПАСОВА САХЛИЙСКА
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТОПАЛОВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ТЕШОВСКА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ СПИРИЕВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АЛМИШЕВА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
ВАНГЕЛИЯ КРЪСТЕВА КАМЕНАРОВА
ВАНГЕЛИЯ СТОИМЕНОВА ХАДЖИЕВА
ВАНЯ ВАЛЕРИЕВА МАРДОВА
ВАНЯ ДЕНЧОВА КАТУНЧЕВА
ВАНЯ СТОЯНОВА БОРУМОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ДЖАМБАЗОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АВРИОНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯНЧЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ СПИРОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ СИРИДЖАНОВ
ВАСИЛ КЪДРЕВ ЛИЛОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ДОЙЧЕВ
ВАСИЛ СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ
ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ВАСИЛЕНА ИВАНОВА БОРУМОВА
ВАСИЛЕНА СТОИЛОВА АДАМОВА
ВАСИЛЕНА СТОЙЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ВАСИЛКА БОРИСОВА КАМЕНАРОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БУНЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА БОРУМОВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА СЪРБОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА КОБАКОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА БЯЛЧЕВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПИРОНЕВА
ВАСКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ДУКОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА ВЕНЦИСЛАВОВА КОСТАДИНОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОЯНЧЕВА
ВЕЛИЧКА КРУМОВА КОЛЕВА
ВЕЛИЧКА СТОЕВА ШАПКОВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА СПИРОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА СИВОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ МОЛЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ КИРЕВ
ВЕНЧЕ БЛАГОЕВА ЗУНКОВА
ВЕРКА СТОЙКОВА АДАМОВА
ВЕСА ГЕОРГИЕВА АВДЕВА
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ДУХОВ
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА МАЛАМОВА
ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА ВИТАНОВА
ВИЛИ БОЙКОВА ГРИГОРОВА
ВИЛИ ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
ВИЛИ СТОЯНОВА КИРЕВА
ВИЛИ ТОДОРОВА ПРЪКОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КАЛЪНОВА
ВИОЛЕТА БОЖИКОВА АВРАМОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА АНЗОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГОНДОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ГЕРАШЕВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ВЪЛЧЕВА
ВИОЛЕТА СТОИЛОВА МИЛЕВА
ВИОЛЕТА СТОИМЕНОВА АВДЕВА
ВИОЛИНА ЙОРДАНОВА СИРИДЖАНОВА
ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ПЕЙЧЕВ
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ТОМОВ
ГАЛЯ ХРИСТОВА ФРАНГОВА
ГЕОРГИ АНЖЕЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЗАЙКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МЕЧЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ БАЛТАДЖИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ КАЛЪНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БЯЛЧЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЦУЦУМАНОВ
ГЕОРГИ ДАФКОВ АВРИОНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРМАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛУХЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛУХЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЖОЙКЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СМИЛКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДРОЗНЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СМИЛКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТЪНГЪЛОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ САМАРОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДАФОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ УКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БАЛТАДЖИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАРКОШИНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВАНГЕЛОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ МУШЕВ
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ЧАКМАКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МАЛКОЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ МУЛЯЧКИ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АВРИОНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЗАЙКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЪНГЪЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЩРАНКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ РАДКОВ ДЖУГДАНОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ БОЯНЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БАНИЧАНСКИ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАПАРКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СМИЛКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЕТЕЛОВА
ГЕРГАНА ЗДРАВКОВА МИТКОВА
ГИНА СПАСОВА САХЛИЙСКА
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ МУЛЯЧКИ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ПАВЛОВА
ДАРИНА ВИКТОРОВА ШИНДОВА
ДАФИН БОРИСОВ ДАФКОВ
ДАФИНКА СТОЯНОВА АВРИОНОВА
ДЕНИС КРАСИМИРОВ ШАРКОВ
ДЕСИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА БОЯНЧЕВА
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ
ДИАНА ЕМИЛОВА КАРАКАШЕВА
ДИМИТАР ГОРАНОВ ТЕМКОВ
ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ПРЪКОВА
ДИМИТРИНКА ЛЮБОМИРОВА АТАНАСОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ПАПАРКОВА
ДИМИТРИЯ БОРИСЛАВОВА ИЖБЕХОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ПИРПИРЕВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА СОТИРОВА
ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА КАРАМФИЛОВА
ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА БАЛТАДЖИЕВА
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА
ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА ПАПАДОПУЛУ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ МАНГАЛОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БЛИЗНАКОВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ПИРИНСКИ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ СПИРОВ
ДИМИТЪР ВЕЛКОВ ПОЛИМЕРОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СИВОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЛУХЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖОЙКЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОНГАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШАПКОВ
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ЕВГЕНИЕВ ПИРИНСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВДЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПИРНАРЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ АВРИОНОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГЕРАКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ БАЛТАДЖИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ИРМИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШИНДОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ АВДЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ УНДЖИЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЩЕРЕВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ БУНЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДЖОЙКЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КУЧИНОВ
ДИМИТЪР ПАНДЕВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ФРАНГОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ МИРЧЕВ
ДИМИТЪР СПАСОВ КИРАДЖИЕВ
ДИМИТЪР СПАСОВ МИЛАДИНОВ
ДИМИТЪР СПИРОВ ДУКОВ
ДИМИТЪР СТОИЛОВ АДАМОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ АДАМОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЖОСТОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАВАЗОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОЯНЧЕВ
ДОБРИНА СПАСОВА АНДОНОВА
ДОНКА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА
ДОНКА КОСТАДИНОВА КАНДЕВА-МАНГАЛОВА
ДОНКА СПАСОВА БУНКОВА
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ПИРИНСКИ
ЕКАТЕРИНА БОГОМИЛОВА ЧИПИЛЕВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ФРАНГОВА
ЕЛВИРА РУМЕНОВА КАРАМАНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БАНИЧАНСКА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДАФКОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ТЮТЮНАРОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА БЕЛЧЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СПИРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КАРАКАШЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧОНГОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА АШИКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДОНКОВА
ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ЗАЙКОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА КАВАЗОВА
ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА АШИКОВА
ЕЛЕНА ПРОКОПОВА ПРОКОПОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА КАТУРОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ТРАЯНОВА
ЕЛЕОНОРА АНТОНОВА МАНАХОВА-ЙОВАНОВА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА ДУКОВА
ЕЛКА СТЕФАНОВА ШАБАНОВА
ЕЛКА СТОЯНОВА ЮСЕВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛЕВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
ЕМИЛИЯ ИВКОВА СОЛЕНКОВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ВРАЧЕВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ФРАНГОВА-ШАРКОВА
ЖАСМИН МИЛДЕТ САИД
ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА КАРАПЕТРОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДРОЗНЕВА
ЖИВКА СОЛУНОВА СЕГАНОВА
ЗАПРИНКА ДИМИТРОВА ТЮТЮНАРОВА
ЗДРАВКА РУМЕНОВА КАМЕНАРОВА
ЗДРАВКА СТОИМЕНОВА ПИРОНЕВА
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ КОБАКОВ
ЗЕЙНЕПА БАЙРЯМОВА БЯЛЕВА
ЗЕЙНЕПА ИБРАХИМОВА ЧАГЛАР
ЗЕФИР ПАВЛОВ ГЕРОВ
ЗЕФИР ПАВЛОВ ГЕРОВ
ЗЕФИР СТОЯНОВ КАТУНЧЕВ
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА КОНГАРОВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ ДАФОВ
ЗЛАТКО ИВАНОВ БАЛТАДЖИЕВ
ЗОРКА ДИМИТРОВА КАРАМФИЛОВА
ЗОРКА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА
ЗОРКА ЛАЗАРОВА ТЕШОВСКА
ЗОРКА СТОИЛОВА ЯНЕВА
ЗОРКА СТОЙЧЕВА БОЯНЧЕВА
ЗОЯ БЛАГОЕВА ВАСИЛЕВА
ИБРАИМ ИБРАИМОВ МОЛААЛИЕВ
ИБРАХИМ ИСМАИЛОВ БЯЛЕВ
ИВАЙЛА НИКОЛОВА КУЛИШЕВА
ИВАН АНГЕЛОВ ДУЛЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ШЕЙТАНОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ УНДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ БЯЛЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕРАКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПОПОВ
ИВАН ИЛИЕВ КАРАИЛИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ МАЛАМОВ
ИВАН ИЛИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ ТЮТЮНАРОВ
ИВАН КИРИЛОВ ТЕХМЕНДЖИЕВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН КРУМОВ АВДЕВ
ИВАН МАКСИМОВ ПРЪКОВ
ИВАН МИТКОВ ЗУНКОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ БОРУМОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЗАЙКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ШАПКОВ
ИВАН ПАРАШКЕВОВ ПАРАХУЛЕВ
ИВАН СИМЕОНОВ СЕГАНОВ
ИВАН СПАСОВ КАНАТОВ
ИВАН СТОЯНОВ КАТУНЧЕВ
ИВАН ХРИСТОВ БОЯНЧЕВ
ИВАН ХРИСТОВ КАТУРОВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
ИВАНА СТОИЛОВА МИЛЕВА
ИВАНКА БОРИСОВА ВАНГЕЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КУЛИШЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЯКУПОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ПОПОВА
ИВАНКА КРУМОВА АДАМОВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА БАЛТАДЖИЕВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ГРИГОРОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА БОЯНЧЕВА
ИВАНКА ПЕЙОВА СИРИДЖАНОВА
ИВАНКА СПАСОВА ЩУРКОВА
ИВО СПАСОВ КОСТОВ
ИВОНА СПАСОВА САХЛИЙСКА
ИЛВИЕ ВЕНЦИСЛАВОВА АМЗОВА-АРНАУДОВА
ИЛИАНА ЯВОРОВА БАРАКОВА
ИЛИНКА ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА
ИЛИЯ БОЖИКОВ ТУПАРОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ КАРАИЛИЕВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ СИРИДЖАНОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ МАНГАЛОВ
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ СИРИДЖАНОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ СЕРКЕДЖИЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ БОШНАКОВ
ИЛИЯНА ВАЛЕНТИНОВА КАРАИЛИЕВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА САМАРОВА
ИРЕНА АРСОВА МИЧЕВА
ИРИНА НИКОЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ИСКРА КИРИЛОВА ДАФОВА
ИСКРА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
ИСУФ АХМЕДОВ СОЛЕНКОВ
ЙОАННА МАРИАНОВА ТЕПАВИЧАРОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ СИРИДЖАНОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ КАРАМФИЛОВ
ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ТРАХАНОВ
ЙОРДАН СПАСОВ БАЛТАДЖИЕВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ КАМЕНАРОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ КАМЕНАРОВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА КИРАДЖИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ЗЛАТАНОВА
ЙОРДАНКА КРАСИМИРОВА ПОПОВА
ЙОРДАНКА КРУМОВА ПАНЕВА
КАЛИНКА АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
КАЛИНКА ЛЮБЕНОВА ЗАЙКОВА
КАПКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
КАРИНА БОЖИДАРОВА КАРАКАШЕВА
КАТЕРИНА АСЕНОВА МУШЕВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ЗАФИРОВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА ВАРДАРЕВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА САХЛИЙСКА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА КИРАДЖИЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА КОСТОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА МАНГАЛОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ФИЛИПОВА
КАТЕРИНА РАДОСЛАВОВА АВРАМОВА
КАТЕРИНА СЛАВЧЕВА ПРОКОПОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ГЕРОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ПРЪКОВА
КАТЕРИНА ХРИСТОВА РАМОВА
КИПРИЯНА ВЕЛИКОВА ТРАХАНОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ СТАМАТОВ
КИРИЛ БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ УКОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ АВРИОНОВ
КИРИЛ ЖИВКОВ АВРАМОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ПИРПИРЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ЧОНГОВ
КИРИЛ ПЕТРОВ КАВАЗОВ
КИРИЛ СПАСОВ АВРИОНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ЗЛАТАНОВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ПИРПИРЕВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ЧОНГОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ АВРАМОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ВИТАНОВ
КОСТАДИН ПАВЛОВ ГЕРОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ЖОСТОВ
КОСТАДИН СПАСОВ КИРЕВ
КОСТАДИН СТОЙЧЕВ ДЖАМБАЗОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ
КОСТАДИН ТОМОВ ТОМОВ
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА БАЛТАДЖИЕВА
КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА БОЯНЧЕВА
КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА КОНГАРОВА
КОСТАДИНКА КОНСТАНТИНОВА МЕЧЕВА
КРАСИМИР БОРИСОВ ТРЕНДАФИЛОВ
КРАСИМИР СПАСОВ ПОПОВ
КРАСИМИРА БЛАГОЕВА ГРИГОРОВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
КРАСИМИРА ДАФКОВА АВРИОНОВА
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ШАПКОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА БАЛТАДЖИЕВА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА МУЛЯЧКА
КРАСИМИРА ЯВОРОВА КЕЛЕШЕВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БАЛТАДЖИЕВА
КРИСТИНА ИЛИЕВА ПЕТЕЛОВА
КРИСТИНА КРАСИМИРОВА ТАУШАНОВА
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ТУПАРОВА
КРИСТИЯНА БОРИСОВА КРАСИМИРОВА
КРУМ ДИМИТРОВ АВДЕВ
КРУМ ДИМИТРОВ ПИРОНЕВ
КРУМ ДИМИТРОВ СМИЛКОВ
КРУМ ЕВТИМОВ ЯНЕВ
КРЪСТАНА ГРИГОРОВА КАРАИЛИЕВА
КРЪСТЬО НИКОЛАЕВ БОЗУКОВ
КРЪСТЬО НИКОЛОВ ТЕШОВСКИ
КЪДРА СЪБИНОВА ЛИЛОВА
ЛАЗАР ИВАНОВ ШЕЙТАНОВ
ЛАТИНКА ГЪЛЪБОВА БОЯНЧЕВА
ЛИДИЯ ЕВЕЛИНОВА КАМЕНСКА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ЗЕФИРОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА-САВОВА
ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ЦИРОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА МИЛАДИНОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА
ЛЪЧЕЗАР МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ БАНИЧАНСКИ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ УКОВ
ЛЮБЕН КРУМОВ СМИЛКОВ
ЛЮБЕН СПАСОВ АВРИОНОВ
ЛЮБЕН СТОИЛОВ БОЯНЧЕВ
ЛЮБКА АНГЕЛОВА ЦИРОВА
ЛЮБКА БЛАГОЕВА ЩРАНКОВА
ЛЮБКА ИЛИЕВА ВИТАНОВА
ЛЮБЛЯНА НИКОЛАЕВА ВИТАНОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МУШЕВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
ЛЮБОМИР СТАНОЕВ ПОПОВ
ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА ЗАЙКОВА
МАГДА ИЛИЕВА МИРЧЕВА
МАГДА СЛАВЧЕВА МАНЕВА
МАГДА СТОЯНОВА КАНАТОВА
МАГДАЛЕНА КОСТОВА
МАГДАЛЕНА ЛЮДМИЛОВА ТОПАЛОВА
МАГДАЛЕНА ЦВЕТАНОВА ИКОНОМОВА
МАЛИН СПАСОВ МАНЕВ
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ЗАЙКОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПАНДЕВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ПИРНАРЕВА
МАРИАНА ПЕТРОВА КАНАТОВА
МАРИЕЛА ИВАНОВА БАЛТАДЖИЕВА
МАРИЕЛА ОЛЕГ ВАНГЕЛОВА
МАРИКА ДИМИТРОВА БУНЕВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ ДЖУГДАНОВ
МАРИНА КРУМОВА ПИРОНЕВА
МАРИНА СТОЯНОВА ПИРНАРЕВА
МАРИЯ АНДРЕЕВА ТОПУЗОВА
МАРИЯ АСПАРУХОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ДАМЯНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА КУРШУМОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРАКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САМАРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДУЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КЕРЕНЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МАНГАЛОВА
МАРИЯ ЕВГЕНИЕВА ПИРИНСКА
МАРИЯ ИВАНОВА АВРИОНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ВИТАНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ИСКРЕВА ДАФОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИРЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЩРАНКОВА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ДОНКОВА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ЩРАНКОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ГЛУХЧЕВА
МАРИЯ МАРИНОВА АВРАМОВА
МАРИЯ МИТКОВА ЧАКМАКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА БАЛТАДЖИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВРАЧЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ РУМЕНОВА ПИРИНСКА
МАРИЯ РУМЕНОВА СМИЛКОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ВАНТОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ТЮТЮНАРОВА
МАРИЯ-МАГДАЛИНА КИРИЛОВА СПАСОВА
МАРИЯН КРУМОВ СЕРАФИМОВ
МАРИЯНА АЛЕКСОВА ВАРДАРЕВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА БАЛТАДЖИЕВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА СТАМЕНОВА
МАРИЯНА СПАСОВА ИКОНОМОВА
МАРТИН ДИМИТРОВ ГЕРАКОВ
МАЯ МИЛЧЕВА САДЪКОВА
МАЯ НИКОЛОВА БОРУМОВА
МИЛЕН ИВАНОВ ПИРНАРЕВ
МИЛИЦА ДИМИТРОВА КИРЕВА
МИЛКА МАВРОДИЕВА МАЛАМОВА
МИРОСЛАВ ПАРАШКЕВОВ ПАРАХУЛЕВ
МИТКО СПАСОВ ЗУНКОВ
МИТРА СТОЯНОВА СМИЛКОВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МУЛЯЧКИ
МЛАДЕН ИЛИЕВ ВРАЧЕВ
МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ТРАХАНОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВА ГРИГОРОВА
НАДЕЖДА БОРИСОВА КИРЕВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПОПАДИНОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА СИРИДЖАНОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЖОСТОВА
НАДКА ВАСИЛЕВА ВАНТОВА
НАДКА КОСТАДИНОВА САХЛИЙСКА
НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА ТЪНГЪЛОВА
НЕВЕНА КРУМОВА ЯНЕВА
НЕВЕНА ПЛАМЕНОВА ТРАХАНОВА
НЕВЕНА ЮЛИЯНОВА ВРАЖЕЛИЕВА
НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА ПЕТЕЛОВА
НЕДЯЛКА НИКОЛОВА МАЛКОЧЕВА
НЕЛИ БОРИСЛАВОВА КЕРЕНЧЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА ГЕРАКОВА
НЕЛИ РУМЕНОВА ТЕМКОВА
НЕРИ АРСОВА БАРАКОВА-ЗИНКОВА
НИКОЛА АНГЕЛОВ ЩРАНКОВ
НИКОЛА БОЖИКОВ ТУПАРОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАЛТАДЖИЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КУЛИШЕВ
НИКОЛА КРЪСТЕВ ТЕШОВСКИ
НИКОЛА МИЛУШЕВ СТАМЕНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ТЪНГЪЛОВ
НИКОЛА СТОЙЧЕВ АДАМОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ КАРАКАШЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАЛКОЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СМИЛКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ШАПКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЩРАНКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БАЛТАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДЖОЙКЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОРУМОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАРАИЛИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТЕХМЕНДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ СЕРКЕДЖИЕВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ АВРИОНОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ВИТАНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ УКОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ БУНЕВ
НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ВРАЧЕВ
НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ АВРАМОВ
НИКОЛАЙ СОТИРОВ СЪРБОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАТУНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ИКОНОМОВ
НИКОЛАЯ БЛАГОЕВА ЩРАНКОВА
НИКОЛИНА АТАНАСОВА МЕСОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА БАНИЧАНСКА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЗУНКОВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА КОРДОВА
НИКОЛИНА ТОМОВА ТЕХМЕНДЖИЕВА
НИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ОГНЯН БИСЕРОВ САДЪКОВ
ОГНЯН НИКОЛОВ ТОДОРИНЧЕВ
ОЛГА МАЛИНОВА МАНЕВА
ПАВЕЛ ЗЕФИРОВ ГЕРОВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА БЯЛЧЕВА
ПАВЛИНА СПАСОВА ЩРАНКОВА
ПАНАЙОТИС АНДРЕАС КЕСИДИС
ПАНТЕЛЕЙ ДИМИТРОВ ПАНДЕВ
ПЕТКО АСПАРУХОВ ЗАЙКОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ФРАНГОВ
ПЕТКО СТЕФАНОВ ФРАНГОВ
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДАФОВ
ПЕТЪР АСЕНОВ ГЪНДЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ПЕТЪР ЗДРАВКОВ КОБАКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ КАВАЗОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КАРАМФИЛОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЖОСТОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ТЪНГЪЛОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ЦИПАРОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ТЕШОВСКИ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ШАПКОВ
ПЕТЯ РУМЕНОВА СИРИДЖАНОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА ТЕРЗИЕВА
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ТРАХАНОВ
ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ АШИКОВ
ПЛАМЕН РУМЕНОВ АШИКОВ
ПРОКОП КОСТАДИНОВ ПРОКОПОВ
РАДИНА ПЕТКОВА ФРАНГОВА
РАДКА БОРИСОВА ИРМИЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕРОВА
РАДКА ЗЛАТКОВА КЕМИЛЕВА
РАДКА НИКОЛОВА МАЛАМОВА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЖУГДАНОВ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ СПАСОВ
РАДОСЛАВ КРУМОВ ЯНЕВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ АВРАМОВ
РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
РАДОСТИНА МЕТОДИЕВА ГЪНДЕВА
РАЙКА АНГЕЛОВА АНДОНОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА МУШЕВА
РАЙНА ИВАНОВА БАНИЧАНСКА
РАЙНА КИРИЛОВА СТАМАТОВА
РАЙНА КОСТАДИНОВА КАВАЗОВА
РАМИЗ РАМИЗОВ АРНАУДОВ
РАМИЗЕ ШЕФКЕТОВА СОЛЕНКОВА
РАЯ ЧАВДАРОВА МАДЖИРОВА
РОЗА ДИМИТРОВА ЖОСТОВА
РОЗА ПАВЛОВА КАМЕНАРОВА
РОЗА ХРИСТОВА ШИНДОВА
РОЗКА ГЕОРГИЕВА ДАФОВА
РОЗКА КОСТОВА ПИРНАРЕВА
РОСИЦА БОРИСОВА БОЯНЧЕВА
РОСИЦА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
РОСИЦА ЛЮДМИЛОВА МИЦУРЕВА
РОСИЦА МИЛЕНОВА ПИРНАРЕВА
РОСИЦА МИЛЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА
РОСКА ВАНГЕЛОВА АВРИОНОВА
РУЖА ГЕОРГИЕВА ВРАЧЕВА
РУМЕН БОРИСОВ МАНЕВ
РУМЕН МИТКОВ АШИКОВ
РУМЕН СЪБЕВ ЧАПКЪНОВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА БОШНАКОВА
РУМЯНА БОРИСОВА ВИТАНОВА
РУМЯНА КРУМОВА КАТУРОВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА ТЕШОВСКА
РУМЯНА ПАВЛОВА КАМЕНАРОВА
РУМЯНА ЯВОРОВА КАРАДЖОВА
САНДРА БАБУЛОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА БОЯНЧЕВА
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ
СЕВЕРИНА ДИМИТРОВА МИЛАДИНОВА
СИЛВИЯ ИВКОВА КАРАДЖОВА
СИМОНА БОРИСЛАВОВА ЛЮБЕНОВА
СЛАВЕЙ ГЕОРГИЕВ ДАФКОВ
СЛАВЕЙ МАНЧОВ КОРДОВ
СЛАВКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
СЛАВКА ПАВЛОВА ДУХОВА
СЛАВЧО ВИХРОВ БОШНАКОВ
СНЕЖАНА АНТОНОВА МАНАХОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СПИРИЕВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ДЖУГДАНОВА
СОЛУНКА БОРИСОВА ПУЛЕВА
СОНЯ АТАНАСОВА КИРЕВА
СОНЯ ВЛАДИМИРОВА ЯКУПОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
СОНЯ ЛЮДМИЛОВА ХАЛАЧЕВА
СОТИР НИКОЛОВ СЪРБОВ
СОФИЯ ИЛИЕВА БОЗУКОВА
СПАС АТАНАСОВ НИКОЛОВ
СПАС АТАНАСОВ ПЕТЕЛОВ
СПАС ДИМИТРОВ МИЛАДИНОВ
СПАС ИВАНОВ КАНАТОВ
СПАС ИВАНОВ САХЛИЙСКИ
СПАС МАЛИНОВ МАНЕВ
СПАСИМИР АНГЕЛОВ ЩРАНКОВ
СТАМАТ ДОБРЕВ ПОПОВ
СТАНОЙ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ
СТЕЛА БАБУЛОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ
СТЕФАН ПЕТКОВ ФРАНГОВ
СТЕФАНИ АТАНАСОВА ШАРКОВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
СТЕФКА АТАНАСОВА ТЪНГЪЛОВА
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА ПАНДЕВА
СТЕФКА НАЧЕВА АДАМОВА
СТЕФКА РУМЕНОВА СМИЛКОВА
СТОИЛ ГЕОРГИЕВ БОЯНЧЕВ
СТОИЛ ПЕТРОВ КИРЕВ
СТОИЛ СТОЙЧЕВ АДАМОВ
СТОИЛ СТОЯНОВ ПЕТЕЛОВ
СТОИЛА ИЛИЕВА АНДОНОВА
СТОИЛА СТОЙЧЕВА АНДОНОВА
СТОИЛКА ИЛИЕВА БАНИЧАНСКА
СТОИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЖОЙКЕВА
СТОЙКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
СТОЙКА ИВАНОВА ЖОСТОВА
СТОЙКА ИЛИЕВА МУШЕВА
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
СТОЙЧО НИКОЛОВ АДАМОВ
СТОЙЧО СПАСОВ КРЪСТЕВ
СТОЯН АНГЕЛОВ ВАНТОВ
СТОЯН БОРИСОВ БОРУМОВ
СТОЯН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
СТОЯН ВЕЛИЗАРОВ КАРАМАНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПОПАРКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ШАПКОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ГЕРМАНОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ СМИЛКОВ
СТОЯН ДИНЕВ ВЪЛКОВ
СТОЯН ИВАНОВ КИРЕВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ КАМЕНАРОВ
СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МУШЕВ
СТОЯН НАКОВ ХАДЖИЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ КАРАКАШЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ КИРЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ЧАТАЛИЕВ
СТОЯН СТОИЛОВ ПЕТЕЛОВ
СТОЯН ТОДОРОВ МАНЕВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА ПЕТЕЛОВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА СМИЛКОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА АВРИОНОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ТЕШОВСКА-ХАЛЕМБАКОВА
СТОЯНКА СТОИЛОВА ВАНТОВА
СТОЯНКА СТОЯНОВА ПОПОВА
ТАНКА ИВАНОВА КУЧИНОВА
ТАНЯ ИВАНОВА САМАРОВА
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ТАШИНА ИГНАТОВА ПЕЙЧЕВА
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА МОРАЛИЕВА
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА СТАМАТОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА СЕРКЕДЖИЕВА
ТОДОР АСЕНОВ ТЮТЮНАРОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАМОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ПРЪКОВ
ТОДОР ИВАНОВ БУНЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ БОШНАКОВ
ТОДОР КИРИЛОВ ДЖАФЕРОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ГЕРАШЕВ
ТОДОР СТОЯНОВ МАНЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ ПАРАСКОВ
ТОДОРКА КРЪСТЕВА ИКОНОМОВА
ТОДОРКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА
ТОМА КОСТАДИНОВ ТОМОВ
ТРИФОН ИЛИЕВ АВРИОНОВ
ФАНКА ХРИСТОВА ЗАЙКОВА
ФАТМЕ РЕШИДОВА МОЛЛОВА
ФИЛИП АНГЕЛОВ АВРАМОВ
ФОТА АЛЕКСАНДРОВА БОЯНЧЕВА
ХРИСТИНА АСЕНОВА ДАФОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА БАЛТАДЖИЕВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ЗАЙКОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЯНЧЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ШИНДОВ
ХРИСТО ИВАНОВ КАТУРОВ
ХРИСТО ИЛИЯНОВ ПАНЕВ
ХРИСТО ЛЪЧЕЗАРОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТА НИКОЛОВА КАРАИЛИЕВА
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ФРАНГОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА АВРИОНОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ПУЛЕВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ШЕЙТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ФРАНГОВА
ЮЛИЯ ЙОСИФОВА ПАРАХУЛЕВА
ЮЛИЯ ХАРИЗАНОВА ДРОЗНЕВА
ЮСЕИН ФЕРАД МАДЖИР
ЯВОР ДАФИНОВ КАРАДЖОВ
ЯНА АНГЕЛОВА ЩРАНКОВА
ЯНА БЛАГОЕВА ПЕТЕЛОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА КЕСИДОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ЯНКА ИВАНОВА ТАСЕВА
ЯНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ЯНКА СПИРОВА САМАРОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ № 17, ІІІ-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБДУРАХМАН АБДУРАХМАН ХАКИ
АВРАМ АВРАМОВ КУТОВ
АВРАМ АВРАМОВ КУТОВ
АВРАМ НИКОЛОВ АТРЕВ
АВРАМ ПЕТРОВ ШАГОВ
АДРИАНА ГЕОРГИЕВА СМИЛКОВА
АЙТЕН САБРИЕВА МАНЗУРСКА
АКСИНИЯ ЗАФИРОВА ДИРЕКОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КАПИТАНОВ
АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТЕМЕЛКОВ
АЛИЛ САЛИЕВ КИЧУКСАЛИЕВ
АМИДЕ ШУКРИЕВА ПЕТАКОВА
АНА ИЛИЕВА БИХЛЮМОВА
АНА ПАСКАЛЕВА ЯНЕВА
АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА ЧАЧЕВА
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ ВЛАХОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЧИЛЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВЕРАЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВИТАНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЪРКОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЛАСКОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЪРКОВ
АНГЕЛ КРЪСТЕВ АВРАМОВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ДЖАМБАЗОВ
АНГЕЛ ТЕГОВ ВЛАХОВ
АНГЕЛ ФИЛИПОВ АВРАМОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА
АНГЕЛИНА ИЛИЕВА РАМОВА
АНГЕЛИНА КИРИЛОВА ГАМИШЕВА
АНГЕЛИНА КОСТАДИНОВА АНДОНОВА
АНГЕЛИНА КРУМОВА ШУМАРОВА
АНДОН БОРИСОВ ДАСКАЛОВ
АНЕТА ИЛИЕВА НАЗЛИЕВА
АНИ БЛАГОЕВА СОЛЕНКОВА
АНИ ДИМИТРОВА НАЗЛИЕВА
АНИ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
АНКА ВЕЛКОВА ГУЛЕВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ВЕРАЛОВА
АННА ДИМИТРОВА КОТУШЕВА
АННА МИЛЧЕВА ДРАГИНОВА
АННА-МАРИЯ НАБИЛ АЛ ХАШИМИ
АНТОАНЕТА БОРИСОВА АДЖЕБОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА БЕЛИЧЕВА
АНТОН ЯКИМОВ ЯНЕВ
АНТОНИЯ ТОДОРОВА ПАТИНОВА
АСАФ АБДУРАХМАН ХАКИ
АСЕН ВЛАДИМИРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
АСЕН КОСТАДИНОВ ФИРКОВ
АСЕН ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ
АСЕН ТОМОВ ГАГОВ
АСЛЪ АБДУРАХМАН ХАКИ
АТАНАС БОРИСОВ ГЕРМАНОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ БЕЛЕМЕЗОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БЪЖДАРОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ УСТАИЛИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ВЛАХОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КОМОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПАПАРКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ УРДЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ХВАЛЕВ
АТАНАС ЕМИЛОВ НЕДЯЛКОВ
АТАНАС ИВАНОВ АНДОНОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ
АТАНАС КИРИЛОВ ПАНЕВ
АТАНАС КИРИЛОВ ФИЛЯНОВ
АТАНАС МИЛУШЕВ СТАМЕНОВ
АТАНАС ПАВЛИНОВ КОРШУМОВ
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ШАГОВА
АТАНАСКА ПЕТРОВА КЮЛЕВА
АТИНА-КСЕНИА БОРИСОВА ИГОВА
БЕДИХА АЛИЛОВА ФЪРАТОГЛУ
БЛАГА ИВАНОВА ФИЛЯНОВА
БЛАГА КИРИЛОВА НЕДЯЛКОВА
БЛАГОВЕСТ ИЛИЕВ КИРЧЕВ
БЛАГОВЕСТА КОСТАДИНОВА БОГДАНОВА
БЛАГОВЕСТА ХРИСТОСЛАВОВА ТАНЧЕВА
БЛАГОЙ ИВАНОВ ЛАСКОВ
БЛАГОЙ ИЛИЕВ ШУМАРОВ
БЛАГОЙ СОТИРОВ ЛАЗАРОВ
БОГДАН ТОДОРОВ ПИРНАРЕВ
БОЖАНКА СТОЯНОВА БИЧКОВА
БОЖИДАР ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ
БОЖИДАР ЛЮБЕНОВ ФИРКОВ
БОЙКА АТАНАСОВА ШАГОВА
БОЙКА БОРИСОВА АНАДОЛИЕВА
БОЙКА ГЕОРГИЕВА КОРШУМОВА
БОЙКА ИЛИЕВА РОМАНСКА
БОЙКА ПЕТРОВА МИШЕВА
БОЙКО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
БОЙКО МЛАДЕНОВ ДИРЕКОВ
БОРИС БРАНИМИРОВ ПАЛАХАНОВ
БОРИС ВАСИЛЕВ БАШОВ
БОРИС ИВАНОВ ГЮДЖЕНОВ
БОРИС ЛЮДМИЛОВ ИГОВ
БОРИС СПАСОВ ГЕРМАНОВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ПАРТЕНОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ДАФКОВ
БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИСЛАВА ВАНГЕЛОВА КЮК
БОРКА АТАНАСОВА ГЕРМАНОВА
БОРЯНА РАДУЛОВА КАТУРОВА
БОЯН ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ
БРАНИМИР БОРИСОВ ПАЛАХАНОВ
ВАЛЕНТИН БРАНИМИРОВ ПАЛАХАНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ БЕЛИЧЕВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ДЖАГЪЛОВ
ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ ПЕТАКОВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА БОРГОВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАКИМОВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ДАЛАМАНГОВА
ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ЛЮБЕНОВА ЖБАНТОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЙЧЕВА ТЕРЗИЕВА
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ШУМАРОВ
ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ МИНГОВ
ВАЛЕРИ-СОФИ ПОПВАЛЕРИЕВА ШУМАРОВА
ВАНГЕЛ ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ
ВАНГЕЛИЯ АНДРЕЕВА ДУКОВА
ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА ЧЕРЕШАРОВА
ВАНГЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ЖИЛЕВА
ВАНГЕЛИЯ ПАВЛОВА КЪНДЕВА
ВАНГЕЛИЯ ХРИСТОВА ЗИМБИЛЕВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ БАШЛИЕВ
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЧИЛЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАШОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГУЛЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИШЕВ
ВАСИЛ ЗЛАТКОВ ШОМОВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ БОЗУКОВ
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛЧЕВА
ВАСИЛКА БЛАГОЕВА ХВАЛЕВА
ВАСИЛКА ВЛАДОВА ПАВЛОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЗИМБИЛЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КУРШУМОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПАРТЕНОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ГРОЗДАРЕВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТЕМЕЛКОВА
ВАСИЛКА СПАСОВА ДУКОВА
ВАСИЛКА СТОЙКОВА ТЕМЕЛКОВА
ВАСКА ДИМОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ГАВРИЛОВА ТЪНГЪЛОВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ШОПОВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА
ВЕЛИСЛАВА ПАСКАЛЕВА ПЪРГОВА
ВЕЛИЧКА АНДРЕЕВА КИРЧЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА
ВЕЛИЧКА ГАВРИЛОВА ТАНГЪЛОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЮЛГЕРОВА-СТОЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАХАНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАСАПОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПАЛАХАНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА РУЙЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ВЛАХОВА
ВЕЛИЧКА ЙОАКИМОВА ЯНЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ШУМАРОВА
ВЕЛИЧКА ФИЛИПОВА ПАНАЙОТОВА
ВЕЛКА АСЕНОВА ФИРКОВА
ВЕНЕТА АЛЕНОВА ДИРЕКОВА
ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА КИРЕВА
ВЕНЕТА КРУМОВА БЕЛИЧЕВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
ВЕРА ИЛИЕВА ШАРЛАНЕВА
ВЕРА КОСТАДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВЕРА КРЪСТЕВА МАРИНСКА
ВЕРА ПЕТРОВА КОРУКОВА
ВЕРОНИКА ИВАНОВА КАЦИЛОВА
ВЕРОНИКА КИРИЛОВА ГЕЛЕМЕРОВА
ВЕСА ХРИСТОВА ГЕЛЕМЕРОВА
ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ПАНЕВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИНА ВАНГЕЛОВА ИЛЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВНА СТОИМЕНОВА
ВЕСЕЛИНА ПОПВАЛЕРИЕВА ШУМАРОВА
ВЕСКА ГАВРИЛОВА ПАНЕВА
ВИКИЯ ДИМОВА ХРИСИМОВА
ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ВИЛИ КРЪСТЕВА ГЛАВЧЕВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА МАГДАЛИНЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА БОЗУКОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА-КАПСЪЗОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ГЪРКОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА
ВИОЛЕТА КРУМОВА ЛАЗАРОВА
ВИОЛЕТА СЛАВЧЕВА ПОЛИМЕРОВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА КИСЕЛОВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА ПИРНАРЕВА
ВИОЛИНА ИВАНОВА ШОПОВА
ВИТКО КОСТАДИНОВ ФИЛИПОВ
ВЛАДИМИР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ВЪЛЧО ИЛИЕВ ДЖАГЪЛОВ
ВЯРА ЗАХАРИЕВА МИХАЙЛОВА
ГАВРАИЛ ДИМИТРОВ ТАНГЪЛОВ
ГАЛИНА ИЛКОВА КУСТЕВА
ГАЛИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ГАЛЯ СТЕФАНОВА БАШЛИЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЛАХОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ АЛЕКСОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БОЯНЧЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ СЕРДАРЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УСТАИЛИЕВ
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ ВЪЛКАНОВ
ГЕОРГИ БОЙКОВ ПАНОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ЧИФЛИГАРОВ
ГЕОРГИ ВЛАДКОВ КРЪНЧЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАНИКАТЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АДЖЕБОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЯНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАНЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАПАРКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПИРПИРОВ
ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ ШОМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗИМБИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИШЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРТЕНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРТЕНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БАШОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИТКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ БОЯДЖИЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СМИЛКОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ БАШОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГУЦЕВ
ГЕОРГИ МАРИНОВ БЯЛЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ОГНЯНОВ КАРААТАНАСОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПЕТЕЛОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ПАРТЕНОВ
ГЕОРГИ СОТИРОВ КАТУРОВ
ГЕОРГИ СТОИЛОВ БОЯНЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ДРОБЕНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИКОНОМОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЖБАНТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАНИКАТЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПОЛИМЕРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ДИМОВ
ГЕРГАНА АТАНАСОВА БЪЖДАРОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ТРОПАНКОВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА АВРИОНОВА
ГЕРГАНА ПЕЙЧЕВА КАСАПОВА
ГИНА КОСТАДИНОВА ПАНОВА
ГРОЗДАНА ГЪЛЪБОВА АТРЕВА
ДАМЯНКА СПАСОВА ПЕТКОВА-ЗЛАТЕВА
ДАНИ МИХАИЛОВА АРАБАДЖИ
ДАНИЕЛ КРИСТИЯН ХРИСТОВ МАСЛИНКОВ
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ АНДОНОВ
ДАФИНКА НИКОЛОВА АДЖЕБОВА
ДАЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ДЕАН ЛАЗАРОВ ТЮЛЕВ
ДИАНА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА
ДИАНА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ВЕРАЛОВА
ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА АВРИОНОВА
ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА ХАЛКАЛИЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДЕЛИЕВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТЕМЕЛКОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЪРКОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПАНДЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОМОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХАЛЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХВАЛЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ПАСКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ХРИСИМОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИШЕВ
ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ ТАНГЪЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АДЖЕБОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГУЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГУЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАПАРКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИРПИРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЧЕВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ХАЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АТРЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОЗУКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КЪНДЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАТАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ СУЛЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТОПАЛОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАГДАЛИНЧЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МУШЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЪРМЕНЛИЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ БОЯДЖИЕВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ БАХАНОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДЖАМБАЗОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ТРАХАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНДОНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕРУХОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ УЖДРИН
ДИМИТЪР РУМЕНОВ КОТУШЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ КОМОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КЮЧУКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СЛАВКОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПИРОНЕВ
ДИМИТЪР ЮРИЕВ БОЯДЖИЕВ
ДИМЧО ДИМИТРОВ ХРИСИМОВ
ДОНКА КОСТАДИНОВА МИТКОВА
ДОНКА ПЕТРОВА ЦУЦУМАНОВА
ДРАГАН ИВАНОВ НУРКОВ
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА БАШОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГУЦЕВА
ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ТАШКОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГУЦЕВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА БЪЖДАРОВА
ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ЧИФЛИГАРОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА БЪЖДАРОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА КИСЕЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЪЖДАРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДРОБЕНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРОВА КЪНДЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАСКОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТРАХАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ХВАЛЕВА
ЕЛЕНА ЖИВКОВА ШОМОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА АВРАМОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА МИСЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА РАДУЛОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ШИНДОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АЛЕКСОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА АТРЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПЕРУХОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТРАХАНОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА КОЗАРЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА КЪНДЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЧИЛЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯНЕВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЖОСТОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА КУНДУРДЖИЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАХАНОВА
ЕЛКА КИРИЛОВА ГАГОВА
ЕЛКА КОСТАДИНОВА ПЕТЕЛОВА
ЕМИЛ МИСЕВ
ЕМИЛ ВЕЛИНОВ НЕДЯЛКОВ
ЕМИЛ ЛАТИНОВ ЛЕТКОВ
ЕМИЛ ОРЛИНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ПЕТРИН ТАШКОВ
ЕМИЛ СЕРГЕЕВ КАТРЕВ
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА НЕДЯЛКОВА
ЕМИЛИЯ БОЖИКОВА ДАЛАМАНГОВА
ЕМИЛИЯ БОЙКОВА ЦЕНКИНА
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА КЪНДЕВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАКИ
ЕФТИМИЯ ГЕОРГИЕВА ДАКОВА
ЖИВКА БОРИСОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЖИВКО ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ
ЗАХАРИ АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА МАЛАКОВА
ЗДРАВКА СТЕФАНОВА НАМЕТКОВА
ЗЕЙНЕПА ИСМЕТОВА ЛАСКОВА
ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА САМАНДОВА
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ШОМОВ
ЗОРИНА ДИМИТРОВА ХАЛЕВА
ЗОРКА АТАНАСОВА ДУКОВА
ЗОРКА ДИМИТРОВА ЧАЧЕВА
ЗОРКА СТОЙКОВА ТАШКОВА
ИБРАИМ ИСМАИЛОВ СПАХИЕВ
ИВА АНГЕЛОВА КАПИТАНОВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ФИЛЯНОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ЛАСКОВ
ИВАН БОЖИКОВ ДАЛАМАНГОВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЖИЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЛИИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРТЕНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАРАНИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТРОПАНКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧИФЛИГАРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧОЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ БОЗУКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КЪНДЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
ИВАН ДРАГАНОВ НУРКОВ
ИВАН ИВАНОВ БУНКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ЙОНДЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ПЪРГОВ
ИВАН НИКОЛОВ РОМАНСКИ
ИВАН НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН ПАВЛОВ САМОКВАРЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЗЛАТИНЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ТРАХАНОВ
ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ГЛАВЧЕВ
ИВАН СОТИРОВ КАТУРОВ
ИВАН СОТИРОВ КАЦИЛОВ
ИВАН СТАНИСЛАВОВ АНДОНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ВАНЧЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ
ИВАН ХРИСТОВ АВРАМОВ
ИВАНА АНГЕЛОВА ГЪРКОВА
ИВАНА ИВАНОВА ГЛАВЧЕВА
ИВАНА КОНСТАНТИНОВА ГУЛЕВА
ИВАНА СПАСОВА БАЛТАДЖИЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ИКОНОМОВА
ИВАНКА ВЕЛИКОВА БУСАРОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДОСПАТКИНА
ИВАНКА ИВАНОВА УЖДРИНА
ИВАНКА КИРИЛОВА ЧЕКОВА-ИВАНОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА КАЦИЛОВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ТРАХАНОВА
ИВЕЛИН ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИНКА СЛАВЧЕВА БИЧКОВА-ВАСИЛЕВА
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ТЕМЕЛКОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ХАЛЕВ
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ШУМАРОВ
ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ БЕЛИЧЕВ
ИЛИЯ ВЪЛЧЕВ ДЖАГЪЛОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КЪРДЖИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КЮЛЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ РЯШЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ БУСАРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТОПАЛОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КОРИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ БОГДАНОВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ЙОВЧЕВ
ИЛИЯ СТАМАТОВ МЕЧКАРОВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ЗИМБИЛЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ РАМОВ
ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЯН ИВАНОВ РОМАНСКИ
ИЛИЯН САБИР АБДУЛ ФАТАХ
ИЛИЯНА ЖИВКОВА ГЛАВЧЕВА
ИЛИЯНА ИВАНОВА ШОПОВА
ИЛИЯНА МИХАИЛОВА КАКАРОВА
ИРИНА БОРИСОВА ШОМОВА
ИРИНА КОСТАДИНОВА ВЛАХОВА
ИРИНА САШОВА МИТКОВА
ИЪЛДЪЗ САБРИЕВА МАНЗУРСКА
ЙОРДАН ВАНГЕЛОВ ИЛЧЕВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ПАНАЙОТОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ТРАХАНОВ
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА КАРААТАНАСОВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ДРАГИНОВА-БОЯДЖИЕВА
КАЛИН МИЛАНОВ КРУМОВ
КАЛИНА КРЪСТЕВА КУТОВА
КАРАМФИЛКА АТАНАСОВА ПАТИНОВА
КАТЕРИНА АСЕНОВА ГАГОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БАШОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЧОЧЕВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ТАТАНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ФИЛЯНОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА КИРЧЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ТЕМЕЛКОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ШОКОЛАРЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГАМИШЕВА
КАТЕРИНА КРУМОВА ЯНЕВА
КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ТЕРЗИЕВА
КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА КАПСЪЗОВА
КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА СУЛЕВА
КАТЕРИНА МАРИНОВА ВЪРКОЛОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА ДЖАГЪЛОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА МАНГУШЕВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА
КАТЯ БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА
КАТЯ ВЕЛИЧКОВА КИТИПОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА МИНГОВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ЙОНДЕВА
КЕРА СТОЙКОВА ПОПОВА
КИПРА ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА
КИПРА ИВАНОВА ЧИФЛИГАРОВА
КИПРА СТЕФАНОВА ХАДЖ ШЕРИФ
КИПРИЯНА КОНСТАНТИНОВА ДЖИНГАРОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ ПАНЕВ
КИРИЛ АТАНАСОВ ТАШКОВ
КИРИЛ АТАНАСОВ ФИЛЯНОВ
КИРИЛ АТАНАСОВ ФИЛЯНОВ
КИРИЛ БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ГЕЛЕМЕРОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ПАНАЙОТОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
КИРИЛ СИМЕОНОВ ЧЕКОВ
КИРИЛ СПАСОВ ТУПАРОВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ ГУЛЕВ
КОНСТАНТИН ИЛИЕВ БУСАРОВ
КОНСТАНТИН РУМЕНОВ КОТУШЕВ
КОНСТАНТИНА ВАСИЛЕВА ГУЛЕВА
КОСТАДИН АНДОНОВ ЯНЕВ
КОСТАДИН БОРИСЛАВОВ ПАРТЕНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БАШОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ФИРКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЪРМЕНЛИЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КИРИМОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ СЛАВКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШИНДОВ
КОСТАДИН ДИМОВ МАНГУШЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ АТРЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОЛЧАГОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ТАРАНИНОВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ
КОСТАДИН МИХАИЛОВ БЪЖДАРОВ
КОСТАДИН МИХАЙЛОВ ШИКАЛОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ПЕТЕЛОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ
КОСТАДИН ПАВЛОВ ПЕТЕЛОВ
КОСТАДИН САШОВ МИТКОВ
КОСТАДИН СЛАВЧЕВ ПАРТЕНОВ
КОСТАДИН СТОЙКОВ КИСЕЛОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ СЛАВКОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ВЛАХОВ
КОСТАДИН ЮЛИЯНОВ ВЕЛИКОВ
КОСТАДИНА СТЕФАНОВА САМАНДОВА
КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ПИШУТЕВА
КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА ГУЛЕВА
КОСТАДИНКА ЛАЗАРОВА АНДОНОВА
КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ДЖАГЪЛОВА
КРАСИМИР ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИРА БОЖИКОВА ДЕЛИИВАНОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПЕРУХОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ДАМЯНОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА СМИЛКОВА
КРИСТИАН КИРИЛОВ БОРИСОВ
КРИСТИНА АВРАМОВА КУТОВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КАСАПОВА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА МИНГОВА
КРУМ ПЕТРОВ ХАЛИЛОВ
КРУМ ПЕТРОВ ХАЛИЛОВ
КРЪСТЬО АНГЕЛОВ АВРАМОВ
КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ СМИЛКОВ
КРЪСТЬО СТОЯНОВ ДРАГИНОВ
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ЧАЧЕВ
КРЪСТЮ НИКОЛОВ ПИШЕВ
КРЪСТЮ ХРИСТОВ МАРИНСКИ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ БАХАНОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ ХАЛКАЛИЕВ
ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ ТЮЛЕВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ ШОКОЛАРЕВ
ЛИДИЯ БЕХЛИМОВА
ЛИДИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ШУМАРОВА
ЛИДИЯ СТОЯНОВА БОЯДЖИЕВА
ЛИДИЯ ЦОНЕВА АВРАМОВА
ЛИЛИ СТОЯНОВА ШАРЛАНЕВА
ЛИЛИ ТОДОРОВА АНАДОЛИЕВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА УСТАИЛИЕВА
ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА БЕЛЕМЕЗОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА КАРАМЕШИНЕВА-ИБРОШЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ВАНЧЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА АТРЕВА
ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА УСТАИЛИЕВА
ЛИЛЯНА СОТИРОВА СУЛЕВА
ЛИМОНКА КИРИЛОВА ШЕРБЕТОВА
ЛИНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
ЛОЗАНА ДИМИТРОВА МАГДАЛИНЧЕВА
ЛЮБА ВАСКОВА ЙОЗКАН
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ДРОБЕНОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА КАТУРОВА
ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ БАШОВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ЖБАНТОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ ЙОНДЕВ
ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ ТЮЛЕВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ТРАХАНОВ
ЛЮБКА ДИМИТРОВА КЪСОВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЛЮБКА КИРИЛОВА КАСАПОВА
ЛЮБКА СТОЯНОВА СТОИМЕНОВА
ЛЮБОМИР АСПАРУХОВ ТЕРЗИЕВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДРОБЕНОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТРАХАНОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ПЪРГОВ
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ГУЦЕВ
ЛЮБОМИРА ИГОРОВА ШОКОЛАРЕВА
ЛЮБОМИРА СТОЯНОВА ШАРЛАНЕВА
ЛЮБЧО ИВАНОВ КАТУРОВ
ЛЮПЧО БЕХЛИМОВ
МАГДА МИХАЙЛОВА КАЛОЯНОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТЕЛОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПРАМАТАРОВА
МАГДАЛЕНА ЕМИЛОВА ФРАНС
МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА КИРИМОВА
МАГДАЛЕНА ПАВЛОВА ПЕТЕЛОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ЛАСКОВА
МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
МАГДАЛИНА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
МАГДАЛИНА ТОДОРОВА КИРИМОВА
МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА УСТАИЛИЕВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА ЧАЧЕВА
МАРИАНА АПОСТОЛОВА ЧАЧЕВА
МАРИАНА КИРИЛОВА УСТАИЛИЕВА
МАРИАНА СТОЯНОВА БУСАРОВА
МАРИАННА ИВАНОВНА ИВАНОВА-БОЯНОВА
МАРИЙКА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
МАРИН ИВАНОВ ВЪРКОЛОВ
МАРИН ИВАНОВ ВЪРКОЛОВ
МАРИНКА КРУМОВА ПИРОНЕВА
МАРИЯ АДАМОВА ХАЛИЛОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПАПАЗОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА АНДОНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ГЕРМАНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КЕХАЙОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КОМОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПАНЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПАРТЕНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПИРПИРОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА РАМОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ЛАЗАРОВА-ПЕТРОВА
МАРИЯ БОГДАНОВА АТРЕВА
МАРИЯ БОЙКОВА СЛАВКОВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАНКОВ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪРКОЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДРОБЕНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОМЧЕВА-ПАНЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МУШЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАПАРКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАРТЕНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕРУХОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТАТАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХАЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ШОМОВА
МАРИЯ ДИНЧЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ЕМИЛОВА ТАШКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АГОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА РАДУЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ИГНАТОВА
МАРИЯ ИЛКОВА ПИШУТЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЪЛКАНОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕРМАНОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТРАХАНОВА
МАРИЯ МЕТОДИЕВА ДЖАМБАЗОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЙОВЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЪРКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА СТАНЧЕВА-АНДОНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ШОКОЛАРЕВА
МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕТЕЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ХАЛЕВА
МАРИЯ СТОИЛОВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ СТОИМЕНОВА КИРИМОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА БОЗУКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ПАРНАРЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА
МАРИЯ ТОМОВА ПЕРУХОВА
МАРИЯ ХАРИЛОВА ШЕРБЕТОВА
МАРИЯ ЯНАКИЕВА ВЪРКОЛОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА КИРИЛОВА КЪСОВА
МАРТИН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
МАРУСЯ ИВАНОВА ЗАФИРОВА
МАЯ АТАНАСОВА ТУПАРОВА
МАЯ ВЛАДИМИРОВА ГУЛЕВА
МЕРТ ФЪРАТОГЛУ
МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА АТРЕВА
МИГЛЕНА ЛАЗАРОВА ХАЛКАЛИЕВА
МИЛАНА ВАСИЛЕВА ЖИЛЕВА
МИЛАНКА НИКОЛОВА ПИРПИРОВА
МИЛЕН АЛЬОШОВ НАЗЛИЕВ
МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ШИКАЛОВА
МИЛКА БОЖИКОВА ФИРКОВА
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
МИТРА СПАСОВА КАЦИЛОВА
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА
МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА ШИКАЛОВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ БЪЖДАРОВ
МИХАИЛ КОСТАДИНОВ БЪЖДАРОВ
МИХАИЛ ПЛАМЕНОВ КАКАРОВ
МЛАДЕН АЛБЕНОВ ДИРЕКОВ
МЮБЕРА АЛИ НЕДЖИП
НАДЕЖДА ИЛИЕВА МАНИКАТЕВА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ХАЛЕВА
НАДЕЖДА СЛАВКОВА ИЛИЕВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
НАДКА ИВАНОВА КЮЧУКОВА
НАДЯ АТАНАСОВА ГЕРМАНОВА
НАЗИФЕ СЮЛЕЙМАНОВА КИЧУКСАЛИЕВА
НАТАЛИЯ АСЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
НАТАЛИЯ ВИХРЕНОВА КОТУШЕВА
НАТАЛИЯ РОСЕНОВА КАРАСМИЛОВА-ЧИЛЕВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ГЪРКОВА
НЕВЕНА ИЛИЕВА АВРАМОВА
НЕВЕНА СПИРИЕВА ТРАХАНОВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ПАРТЕНОВА
НЕДЯЛКА ПАНДЕВА МИХАЙЛОВА
НИКОЛ НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА
НИКОЛА АТАНАСОВ БОРГОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ САМОКВАРЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ШОМОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ АНДОНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ КОРИЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
НИКОЛА ЛАЗАРОВ ШОКОЛАРЕВ
НИКОЛА ПАВЛОВ ДУКОВ
НИКОЛА ПАВЛОВ ТРАХАНОВ
НИКОЛА ПЕТРОВ ПИРПИРОВ
НИКОЛА СТОЙЧЕВ ДРОБЕНОВ
НИКОЛАЙ АВРАМОВ АТРЕВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ РУЙЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ БЕЛИЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АВРИОНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАРТЕНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАШАЛИЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БОГДАНОВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ШОКОЛАРЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ШАГОВ
НИКОЛАЙ СТОИЛОВ БУТИЛОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПОПОВ
НИКОЛАЙ ЮРИЕВ БОЯДЖИЕВ
НИКОЛАЯ ВЪЛЧЕВА ДЖЕГЪЛОВА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ДАКОВА
ОЛГА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТЕЛОВ
ПАВЕЛ КАМЕНОВ КИТИПОВ
ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ ПЕТЕЛОВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ДУКОВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ТРАХАНОВ
ПАВЛИН АТАНАСОВ КОРШУМОВ
ПЕНКА КРУМОВА ПАПАРКОВА
ПЕНКА ПАВЛОВА ПЕТЕЛОВА
ПЕНКА СЛАВКОВА ПЕТЕЛОВА
ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА-СЛАВКОВА
ПЕТКО КОСТАДИНОВ ТАШКОВ
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА САМОКВАРЕВА
ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА ШИКАЛОВА
ПЕТРУНА ДИМИТРОВА МАЛАКОВА
ПЕТЪР АВРАМОВ ШАГОВ
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПАНДЕВ
ПЕТЪР АСЕНОВ ХАДЖИЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЖЕПКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАМЯНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕМЕЛКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТРАХАНОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ КЮЛЕВ
ПЕТЪР КРУМОВ ХАЛИЛОВ
ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ КЪНДЕВ
ПЕТЯ БОГДАНОВА ПИРНАРЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МУШЕВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ХАЛИЛОВА
ПЕТЯ ТОДОРОВА БОЯНЧЕВА
ПЛАМЕН ИГОРОВ ШОКОЛАРЕВ
ПЛАМЕНЧО СПАСОВ КАКАРОВ
РАДИНА ТОДОРОВА ЗИМБИЛЕВА
РАДКА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА
РАДКА КРУМОВА ЯНЕВА
РАДКА МИХАЙЛОВА ПОПОВА
РАДКО СТОЯНОВ КУСТЕВ
РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ШАРЛАНЕВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕРОВА
РАЙНА ИВАНОВА ВЛАХОВА
РАЙНА ИВАНОВА МЕХАНДЖИЕВА
РАЙНА СЛАВЕЕВА ПАЛАШЕВА
РАЯ СТОЯНОВА ДРАГИНОВА
РИСТО ИЧЕВ
РОЗА ИЧЕВА
РОЗА КОСТАДИНОВА ГУЦЕВА
РОЗА НИКОЛОВА ЧЕКОВА
РОЗА ПЪРВАНОВА АНАДОЛИЕВА
РОЗА СТРАХИЛОВА БАШОВА
РОЗКА ИВАНОВА КУРШУМОВА
РОСИЦА БОРИСОВА ТОПАЛОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
РОСИЦА НИКОЛАЕВА АВРИОНОВА
РОСИЦА НИКОЛОВА УЖДРИНА
РУМЕН КОСТАДИНОВ КОТУШЕВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА КОМОВА
РУМЯНА СТОЙКОВА РУНТЕВА
САМУЕЛ ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ
САШО ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
СВЕТЛА СТЕФАНОВА ДАМЯНОВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
СВЕТОЗАР НАЙДЕНОВ ДАСКАЛОВ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ЖИЛЕВ
СВЕТОСЛАВ КРЪСТЕВ ГЛАВЧЕВ
СВИЛЕН ЙОРДАНОВ КИТОВ
СЕВДА СТОЙЧЕВА БАШОВА
СИБЕЛ ХАЛИЛОВА ТЕМЕЛКОВА
СИЛВИЯ АНГЕЛОВА ПАРТЕНОВА
СЛАВЕ НИКОЛОВ КАЛОФЕРОВ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА-БУЧКОВА
СЛАВКА ЗАХАРИЕВА СЕРДАРЕВА
СЛАВКА ИВАНОВА ГЪРКОВА
СЛАВКО КОСТАДИНОВ СЛАВКОВ
СЛАВЧО АТАНАСОВ БИЧКОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
СЛАВЧО ИВАНОВ БИЧКОВ
СЛАВЧО НЕДЕЛКОВ КРЪСТЕВ
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ИЛЧЕВА
СНЕЖАНА БОРИСОВА СЛАВКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ХАДЖИЕВА
СНЕЖАНКА ИЛИЕВА ПЕЛТЕКОВА
СНЕЖАНКА ПЕТРОВА БЪЖДАРОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНГЪЛОВА
СОНЯ СПАСОВА ТРАХАНОВА
СОТИР ИВАНОВ КАТУРОВ
СОТИР ИВАНОВ КАТУРОВ
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
СОФИЯ КОСТАДИНОВА РЯШЕВА
СПАС БОРИСОВ ГЕРМАНОВ
СПАС ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ
СПАС ПЛАМЕНОВ КАКАРОВ
СПАС СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
СПАСКА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА
СПИРИЯ ИВАНОВ РУНТЕВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ АНДОНОВ
СТЕЛА АНДОНОВА КОСТОВА-ШОКОЛАРЕВА
СТЕЛА СТОЯНОВА ХАЛЕВА
СТЕФАН ИВАНОВ ПАНДЕВ
СТЕФКА КОСТАДИНОВА БАЛТАДЖИЕВА
СТОИЧКА ИВАНОВА СТАМЕНОВА
СТОЙКА АТАНАСОВА ТРОПАНКОВА
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
СТОЙКА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА
СТОЙКО КОСТАДИНОВ КИСЕЛОВ
СТОЙКО КОСТАДИНОВ КИСЕЛОВ
СТОЙНА КОСТАДИНОВА ХАРИЗАНОВА
СТОЙНА МАРИО КЕРЕЗОВА
СТОЙЧО КОСТАДИНОВ ШИКАЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
СТОЯН ИВАНОВ ВАНЧЕВ
СТОЯН ИЛКОВ ПИШУТЕВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ СЛАВКОВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ ТАРАНИНОВ
СТОЯН КРЪСТЕВ ДРАГИНОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ ШАРЛАНЕВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ЙОВЧЕВ
СТОЯН ПЕТРОВ ЯНЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ КЪСОВ
СТОЯНА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА-ЧАКМАКОВА
СТОЯНКА КИРИЛОВА МАНГУШЕВА
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ТАРАНИНОВА
СТОЯНКА СТОЙКОВА ТЪПАНКОВА
ТАНЯ БЛАГОЕВА ДИМОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА БОРГОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА КАТУРОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ЧАПКЪНОВА
ТАНЯ НЕСИМОВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА ПАНЕВА СЛАВКОВА
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВ
ТИНКА АНГЕЛОВА ЧАЧЕВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА КРЪНЧЕВА
ТИНКА НИКОЛОВА ТАШКОВА
ТОДОР БОГДАНОВ ПИРНАРЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЖБАНТОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ БАХАНОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ВЛАХОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ПОПОВ
ТОДОР ПЕТКОВ ПАЛАШЕВ
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГЮДЖЕНОВА
ТОМА АСЕНОВ ГАГОВ
ТОНИ ЛАЗАРОВ БАХАНОВ
ТУГАЙ ШУКРИ НЕДЖИП
ФАТМЕ АЛИЕВА МУСТАФОВА
ФАТМЕ АХМЕДОВА РЯХОВА
ФАТМЕ ШАБАН ПАПИНОВА
ФИДАНКА АНГЕЛОВА ЧИФЛИГАРОВА
ФИДАНКА ИВАНОВА ПАРТЕНОВА
ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ХАРИЛ ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ
ХРИСТИНА АТАНАСОВА БЕЛЕМЕЗОВА
ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ШИНДОВА
ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА СТАМАТОВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ МАРИНСКИ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ПИРОНЕВ
ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ ЛАСКОВ
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ВАНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КУРШУМОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ШОПОВА
ШУКРИЕ КЯМИЛ ЮСЕИН
ЩЕРЮ НИКОЛОВ ГЪРКОВ
ЮЛИАНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ЮЛИЯН НИКОВ ВЕЛИКОВ
ЮРИЙ ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
ЯКИМ КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
ЯНА ВЛАДИМИРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЯНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ЯНА КОСТАДИНОВА ПАРТЕНОВА
ЯНИНА ГЕОРГИЕВА ПАЛКОВА
ЯНИНКА ГЕОРГИЕВА БОРГОВА
ЯНКА ДИМИТРОВА БОЗУКОВА
ЯНКА ИВАНОВА БОЗУКОВА
ЯНКА ИВАНОВА БОЯНЧЕВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА ГУЦЕВА
ЯНКА ТРЕНДАФИЛОВА БЛИЗНАКОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 4, І-ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВИЗЕ ШУКРИЕВА МЕТУШЕВА-ПЕТРЕЛИЙСКА
АВТОНОМКА АТАНАСОВА КОНДЕВА
АЙМАН АХМЕД ЕЛ-КАДИ
АЙНУР АЗИС КАРДАШЕВА
АЛЕКСАНДРА ХЕНРИХ МИХАЙЛОВА
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЯНУШЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВОЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИН АНДРЕАС РУКЕНС
АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ КОНТОЗОВ
АЛИ ХАККЪЕВ НАФУЗЧИЕВ
АНА АЛЕКСАНДРОВА ВОЕВА
АНАСТАСЯ ДИМИТРОВА ЛУКМАНОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ ЛИНДАРЕВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ФИЛЧЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ХИТИМОВ
АНГЕЛИНА АНДОНОВА ХАДЖИЕВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИХОВА
АНГЕЛИНА СТОИЛОВА ВАСИЛЕВА
АНДОН АЛЕКСАНДРОВ КАЧАРКОВ
АНДОН АНГЕЛОВ ДАНЕВ
АНДОН ИВАНОВ ЩУРКОВ
АНДОН ПАВЛОВ АНДОНОВ
АНДОНИА ДОНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ДОЛЕНСКА
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА МЕЧЕВА
АНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
АННА ВАСИЛЕВА ДАСКАЛОВА
АННА ИВАНОВА АНГЕЛИНИНА
АНТОАН РОЖЕНОВ РУШИДОВ
АНТОАНЕТА СТОЙЧЕВА ХАДЖИДИМИТРОВА
АНТОН ВЛАДИМИРОВ РУСКОВСКИ
АНТОН ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
АНТОНИЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА
АНТЪНИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
АПОСТОЛ ВЕЛИКОВ ПОЛИМЕРОВ
АСЕН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ
АСИБЕ ИБРАИМОВА МУРДЖЕВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ЯНЕВ
АТАНАС АНДОНОВ ВЪЛКАНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ШАБАНОВ
АТАНАС КРУМОВ ЖОГОВ
АТАНАС СИМЕОНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ГЮРОВ
АТЛАЗА АТАНАСОВА КАРКАЛАНОВА
АТЛАЗА СИМЕОНОВА ПАВЛОВА
АХМЕД МОХАМЕД ХЕЛМИ АБУСАЛЕХ ЕЛКАДИ
БИЛЯНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
БИЛЯНА НИКОЛОВА ЦИПАРОВА
БЛАГА БОЖИКОВА ГАМИШЕВА
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
БОЖИК БОРИСОВ ДИМИТРОВ
БОЖИК ИВАНОВ ДИМИТРОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛЕВ
БОРИС ДИМИТРОВ ПАШКУЛЕВ
БОРИС ИВАНОВ ЗИНКОВ
БОРИСЛАВ БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ХАРДАЛИЕВ
БОЯН ИВАНОВ ПАВЛОВ
БОЯН ИВАНОВ ПАВЛОВ
БОЯНКА КОСТАДИНОВА КАРПАТОВА
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ХАЛЕВА
ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ ХАРДАЛИЕВ
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА
ВАНГЕЛИЯ ИЛИЕВА ХАДЖИДИМАНОВА
ВАНГЕЛИЯ СОТИРОВА ГРИГОРОВА
ВАСИЛ БОРИСОВ АНЗОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЗИНКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ МАНЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ШУЩАРКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЩУРКОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЛИМАНОВ
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ДАРЕВ
ВАСИЛЕНА КОСТАДИНОВА КОНТОЗОВА
ВАСИЛКА ГРИГОРОВА ПАНАЙОТОВА
ВАСИЛКА СПИРИЕВА ПЕРЧЕВА
ВАСИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ВОЕВА
ВАСЯ ИВАНОВА ГЕРОВА
ВЕЛИК АНГЕЛОВ ПРАМАТАРОВ
ВЕЛИЧКА АВРАМОВА ТОМОПУЛУ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ВЕЛИЧКА АНДРЕЕВА КРАНТЕВА
ВЕЛИЧКА АНДРЕЕВА ЯНЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА-БУМБАРОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПАВЛОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МАРКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КОНТОЗОВА
ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА
ВЕЛИЧКА МЕТОДИЕВА ГЮРОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ШУЩАРКОВА
ВЕЛИЧКА САВОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ВЛАХОВА
ВЕЛКА ЗАМФИРОВА ПОПОВА
ВЕНЕТА ХРИСТОВА МУШЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ПАСКАЛЕВ КОНТОЗОВ
ВЕРА ГЕОРГИЕВА КЕСАРОВА
ВЕРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ВЕРОНИКА АСЕНОВА МАРЧЕВА
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ РУСКОВСКИ
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
ВИДЕЛИНА ЦАНКОВА ПАРАЛИЕВА
ВИКТОР ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЙОРДАНИДУ
ВИОЛЕТА БОРИСОВА СТОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ВЛАДОВА ТОДОРОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ПАНЕВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ПАНЕВА
ВИОЛЕТА ЦВЕТАНОВА ВРЕСКОВА
ВИХРА КИРИЛОВА ХАДЖИЕВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ РУСКОВСКИ
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА ШУКЕЙНА
ВЛАДИСЛАВ КАЛОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИСЛАВ СТОИЛОВ ДИМИТРОВ
ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ВЪЖАРОВА
ГАЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯНУШЕВА
ГАЛЯ АЛБЕНОВА СИРАКОВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ВЕЛКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ БОГОЛЮБОВ МАНДИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЧИПИЛЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАНЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕШОВСКИ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКМАКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БИЛАРЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОЛЕШОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЕВСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СМИЛЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛЕФТЕРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВОЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТОЙЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КЕРЕЗОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУЗОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СЕРАФИМОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАЛИН
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ШАЛЕВ
ГЕОРГИ СЛАВЕВ МАЦОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЩРЪКЛИН
ГЕРАСИМ АНГЕЛОВ ПРАМАТАРОВ
ГЕРГАНА БОЖИДАРОВА ТЕРЗИЕВА
ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА ХАРДАЛИЕВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МАНДИЕВА-КОЙКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ОРМАНЛИЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА КРУШОВСКА
ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ТЕШОВСКА
ГЕРГАНА МИХАИЛОВА СПАСОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА ХАДЖИИВАНОВА
ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ВРЕСКОВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ЛУКМАНОВА
ГЮЛФИЕ МУСТАФА МЕРСИМ
ДАМЯН ИВАНОВ КУПЕНОВ
ДАНАИЛ АСЕНОВ ЧИЛИНГИРОВ
ДАНИЕЛ РОЖЕНОВ РУШИДОВ
ДАНИЕЛА СОКОЛОВА МЛАДЕНОВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА БОЧУКОВА
ДАНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ДАРИНКА БОРИСОВА АНДОНОВА
ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ОБУЩАРОВА
ДЕМИР МЕХМЕДОВ БОЗОВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАНЕВА-МАРКОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТАНЕВА
ДЖЕМ ЕРОЛОВ МУРТАЗОВ
ДИАНА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
ДИАНА КИРИЛОВА УЗУНОВА
ДИАНА КОСТАДИНОВА ТЕШОВСКА
ДИАНА МАРИНОВА ОБУЩАРОВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТОЙКОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ДУКОВА
ДИМИТРИЯ КРЪСТЕВА СОФКОВА
ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА КУПЕНОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ЯНУШЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛУКМАНОВ
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ РУСКОВСКИ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ РУСКОВСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕШОВСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР ДУЧКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАФОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЯКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕРЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДЖАМБАЗОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ВЛАХОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТЕШОВСКИ
ДИМИТЪР МАНОЛЕВ АНГЕЛИНИН
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ БУМБАРОВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МУРДЖЕВ
ДИМИТЪР ТОМОВ МАЧЕВ
ДИМО НИКОЛОВ ПАРАСКОВ
ДОЧКА ДАЧЕВА ПОПОВА
ДРАГАН КАРАКЕПЕЛИЕВ
ЕВГЕНИЯ ИСКРЕНОВА КАРДАШЕВА
ЕДА ОКТАЙ НАФУЗЧИ
ЕЛЕНА АЛИТОВА САИТОВА
ЕЛЕНА АСЕНОВА АВРАМОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КАРПАТОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА СЕМЕРДЖИЕВА
ЕЛЕНА БОЖИКОВА МИШЕВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА КИРЯКОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЛИМАНОВА
ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА ГЕРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВОЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕЛЕМЕРОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЖАЛОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА РУСКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ТАМАХКЯРОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЗАРАНКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МАНЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА БАКЪРДЖИЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЛОВКОВА
ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ДРЕНЧЕВА
ЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
ЕЛИЯН АМДИЕВ ЧАУШЕВ
ЕЛКА АНДОНОВА МАЦОВА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА КАЧАРКОВА
ЕЛКА КИРИЛОВА ШАБАНОВА
ЕЛКА ТОДОРОВА ПИРНАРЕВА
ЕМЕЛ ЕМИЛОВА МЛАДЕНОВА
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ШАБАНОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ТРАХАНАРОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ЕММА ТОДОРОВА ПЕЕВА
ЕРАЙ ОКТАЙ НАФУЗЧИ
ЗАХАРИНА ВАСИЛЕВА КАЛИНКОВА
ЗДРАВКА АНГЕЛОВА КИРЯКОВА
ЗДРАВКА ТОДОРОВА БОТУШЕВА
ЗДРАВКО АСЕНОВ БЕЛУХОВ
ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ВЕНОВА
ЗЛАТКА БЛАГОЕВА ПАШОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ХАДЖИИВАНОВА
ЗЛАТКА ЦВЕТКОВА ХАРИЗАНОВА
ЗЛАТКО ИЛИЕВ ЛУКМАНОВ
ЗОЯ АНГЕЛОВА МАЧЕВА
ЗОЯ ТОДОРОВА ЦИКОВА
ИБААЗЕР ХАСАН САРООЛУ
ИБРАИМ НАМУК НАФУЗЧИ
ИБРАИМ НЕФИС ИБРОШ
ИБРАИМ СМАИЛОВ САКАЛИЕВ
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ВАКАРЕЕВ
ИВАЙЛО СТЕФЧЕВ ЛЮБЕНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ОРМАНЛИЕВ
ИВАН АНТОНОВ КИРЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИВАН БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН БОЖИКОВ СТОЙКОВ
ИВАН БОРИСОВ БОТУШЕВ
ИВАН БОРИСОВ ЗИНКОВ
ИВАН БОРИСОВ ПАШКУЛЕВ
ИВАН БОЯНОВ ПАВЛОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ТОПАЛОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ МАНЕВ
ИВАН ВЛАДОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН ВЛАДОВ ШУКЕЙН
ИВАН ГЕОРГИЕВ БОШКИЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЖАЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЩУРКОВ
ИВАН ДАМЯНОВ КУПЕНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН
ИВАН ДИМИТРОВ ДАФОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
ИВАН КОНСТАНТИНОВ СМИЛЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КРУШОВСКИ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ РАЗМЕНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
ИВАН ПЕТРОВ САМАРОВ
ИВАН СЛАВЧЕВ СЪРБАКОВ
ИВАН СПАСОВ ЧЕРГАНОВ
ИВАН СПИРОВ МАРКОВ
ИВАН СТОИМЕНОВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН СТОЯНОВ ЯЗИКОВ
ИВАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ИВАНА ДИМИТРОВА ПИРНАРЕВА
ИВАНА НИКОЛОВА ШАБАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ХИТИМОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ХАЛИЛОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
ИЛИАНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ БУРГИЛОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЖИЛЕВ
ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ ХАДЖИДИМИТРОВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ БЕЛЧЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ МАРЧЕВ
ИЛИЯН КОСТАДИНОВ ХАРИЗАНОВ
ИЛИЯНА ВЕНКОВА ЛИМАНОВА
ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА КОКОВА
ИРИНА АНДРЕЕВА ИБРОШЕВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА ГЪРНЕВА
ИРИНА ХРИСТОВА САРАНДЕВА
ИСМАИЛ ИБРАИМОВ САКАЛИЕВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТАНКОВСКА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ХВАЛЕВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА БЕЛЧЕВА
ЙОРДАНКА ЛУКОВА УРДЕВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА БУЗОВА
ЙЪЛДЪЗ ХАККЪЕВА САНДЪКЧЪ
КАЙМЕТ ИСМЕДОВА САКАЛИЕВА
КАЛИН ИВАНОВ СПАСОВ
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА МАНДИЕВА
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ ТЕШОВСКИ
КАРАМФИЛА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КАРАМФИЛКА КОСТАДИНОВА ХИТИМОВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА БОРГИЛОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СМИЛЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА БЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА
КАТЕРИНА ЙОСИФОВА ГЛАВЧЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕЛТЕКОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА МАЧЕВА
КАТЕРИНА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА
КАТЕРИНА СТОИЛОВА КАТУРОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ПЕЛТЕКОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
КАТЯ АНДРЕЕВА ГЕРОВА
КАТЯ ИВАНОВА МЕНОВА
КАТЯ КРУМОВА ГЕМОВА
КАТЯ ПАВЛОВА ГОЛОВОДОВА
КАТЯ СТОЙЧЕВА МАРИНОВА-ГОГУЛЕВА
КИМИЛЕ РАЙФОВА САДЪКОВА
КИПРА ИВАНОВА СТОЙКОВА
КИПРА КОСТАДИНОВА ТЕШОВСКА
КИРИЛ АНГЕЛОВ ФИЛЧЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ШАБАНОВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ СМИЛЕВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ СМИЛЕВ
КОНСТАНТИН ИЛИЕВ ХАДЖИДИМИТРОВ
КОНСТАНТИНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСОВА
КОСТА МИХАЙЛОВ СТОЙЧЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ХИТИМОВ
КОСТАДИН АПОСТОЛОВ КОВАЧЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ГАДЖАНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ШАБАНОВ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ХАРИЗАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТЕШОВСКИ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОЙЧЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВЛАХОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ТЕШОВСКИ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ТЕШОВСКИ
КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛИЧКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МАНЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ КАРПАТОВ
КОСТАДИН КРУМОВ КОНДЕВ
КОСТАДИН СЛАВЧЕВ КОНТОЗОВ
КОСТАДИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
КОСТАДИНКА КИРИЛОВА КЪШЕВА
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ МАРИНСКИ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ВАКАРЕЕВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ БЪЧВАРОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ ЖИЛЕВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ СИРАКОВ
КРАСИМИР СТОИЛОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЧИНГАРОВА
КРАСИМИРА КИРИЛОВА КИРЯКОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА БУЗОВА
КРИСТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
КРИСТИАНА ПЕТРОВА ЯНЕВА
КРИСТИНА ТОДОРОВА ДУМАНОВА
КРУМ АТАНАСОВ ЖОГОВ
КРУМ СТОЙЧЕВ ШУШУТЕВ
КРУМ ТОДОРОВ ЛОВКОВ
КРЪСТИНА БОРИСЛАВОВА ХАРДАЛИЕВА
КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ЛАЗАР АТАНАСОВ СОФКОВ
ЛАЗАР МЕТОДИЕВ ВИТАНОВ
ЛИДИЯ БИСЕРОВА СИВРИЕВА
ЛИДИЯ МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА КИРЯКОВА
ЛИЛИЯ ЦВЕТАНОВА ЩРЪКЛИНА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА СМИЛЕВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КУТИНОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ПОЛИМЕРОВА
ЛИМОНКА БОЖИКОВА КРУШОВСКА
ЛИМОНКА ДИМИТРОВА ХАРДАЛИЕВА
ЛИНА ВЛАДИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЛЮБКА БЛАГОЕВА ГОЛЕШОВА
ЛЮБКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБКА КРАСИМИРОВА ПРАМАТАРОВА
ЛЮБКА ПЕТРОВА ЧАКМАКОВА
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КЕСАРОВ
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ СИРАКОВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ СИРАКОВ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ДАНЕВА
ЛЮДМИЛА ТОМОВА ЛУКМАНОВА
МАГДАЛЕНА БОЙКОВА БОЗОВА
МАГДАЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ПЕЕВА
МАГДАЛИНА СТЕФАНОВА КЪРСЕРДАРОВА
МАНОЛ АТАНАСОВ ЖОГОВ
МАНОЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЗИНКОВА
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ТИПОВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ХАЛИЛОВА
МАРИЙКА НИКОЛОВА КОНТОЗОВА
МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
МАРИОС-АВРАМ ЯНИС ТОМОПУЛОС
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОНТОЗОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЯНУШЕВА
МАРИЯ АНДОНОВА САМАРДЖИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ДЖАЛОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ДЖЕГЪЛОВА
МАРИЯ БОЖИКОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ БОЙКОВА ЦЕНКОВА
МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ДАСКАЛОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ДЖАЛОВА
МАРИЯ ГАВРИЛОВА ГЕРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВОЕВА-СОФКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗИНКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕЙНА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАНДЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХАРДАЛИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ДИНЧОВА ТОШЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ШУКЕИНА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ШУШУТЕВА
МАРИЯ КРУМОВА ПЕЛТЕКОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
МАРИЯ МАРКОВА ПОПОВА
МАРИЯ НАЙДЕНОВА ДЖАМБАЗОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АВРАМОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА БАРАКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА БИЛАРЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА МИЛЧЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЛУКМАНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТЕШОВСКА-ПАРАСКОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛИНИНА
МАРИЯ СИМЕОНОВА ФИЛЧЕВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ТРАЯНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ТАМАХКЯРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ТАМАХКЯРОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА БЕЛЧЕВА
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
МАРИЯН НИКОЛАЕВ ГЕМОВ
МАРИЯН ПЕТРОВ ВОДЕНОВ
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЩРЪКЛИНА
МАРИЯНА ДИМОВА ПАРАСКОВА
МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ КОНТОЗОВ
МЕЛИССА ИБРАИМ НАФУЗЧИ
МЕТОДИ ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ
МИЛАН ХРИСТОВ ХВАЛЕВ
МИЛКА ДИМИТРОВА ПАРТЕНОВА
МИТРА КИРИЛОВА СТОЙКОВА
МИТРА ПЕТРОВА ДЖАМБАЗОВА
МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА КОНДЕВА
МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА ЗОРТЕВА
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ДАРЕВ
МУСТАФА ШЕФКЕТ БЕКИР
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ЧИПИЛЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЛАНДЖЕВА-САМАРДЖИЕВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРГАНОВА
НАДКА ДИМИТРОВА МИЦУРЕВА
НАДКА КРУМОВА СТОЙКОВА
НАДЯ ВЛАДИМИРОВА ФИЛЧЕВА
НАДЯ НИКОЛАЕВА САМАРОВА
НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА КАРПУК
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЛЕФТЕРОВА
НЕВСЕ ФИКРЕТ САКАЛИЕВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА КАРАКЕПЕЛИЕВА
НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
НЕДЯЛКА ТОДОРОВА МАРЧЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА БОТУШЕВА
НЕЙЛИН МЕХМЕДОВА СКРЕБАТСКА
НЕФИС ИБРАИМ ИБРОШ
НИКОЛ ДИМИТРОВА МУРДЖЕВА
НИКОЛА ГРОЗДАНОВ СЕРАФИМОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ МЕНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ГАМИШЕВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ АВРАМОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ ПЕЕВ
НИКОЛА МАРИАНОВ СТОЙЧЕВ
НИКОЛА НИКОЛОВ БОРГОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ПАРАСКОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ ХАДЖИИВАНОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПАРАСКОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ВИТАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВОЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШУЩАРКОВ
НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВ ГЕМОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
НИКОЛАЯ НИКОЛОВА КАРАДЖОВА
НИКОЛИНА АНАСТАСОВА СПАСОВА
НИНА ИВАНОВА ИКОНОМОВА
НИНА СТЕФАНОВА ДАФОВА
ОГНЯН СТОЙЧЕВ ГОГУЛЕВ
ОКТАЙ НАМУК НАФУЗЧИ
ОЛЕКСАНДРА ДМИТРИВНА КАРПУК
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА ТОПАЛОВА
ПАНТЕЛЕЙ НИКОЛОВ ГЕЛЕМЕРОВ
ПАНЧО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТРА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЯНЕВ
ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ХАДЖИЕВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ САМАРОВ
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ КУПЕНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАЛИН
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДИЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ВОДЕНОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ВЪЖАРОВ
ПЕТЪР СИЛВИЕВ САВОВ
ПЕТЪР СТОЙКОВ КАЛЪЧЕВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ДАФОВА
ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ДАСКАЛОВА
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
ПИСАНА ИЛИЕВА ЗИНКОВА
ПЪРВАН ГЕОРГИЕВ ЧОЛЕВ
РАБИЕ ФЕРАД НАФУЗЧИ
РАДИНА ИВАНОВА СЪРБАКОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА СЪРБАКОВА
РАДКА КИРИЛОВА ДАРЕВА
РАДКА КРУМОВА СЕРАФИМОВА
РАДОСЛАВ КАЛИНОВ СПАСОВ
РАДОСТИН ИВАНОВ МАРКОВ
РАДОСТИНА КОСТАДИНОВА КОНДЕВА
РАЙМЕ ФАЙМИЕВА ХАРУНОВА
РАЙНА ЛЮБЕНОВА СЪРБАКОВА
РАМЗИ ИБРАИМОВ ИБРОШЕВ
РОЖЕН ЙОРДАНОВ РУШИДОВ
РОЗА БИСЕРОВА АРНАУДОВА
РОЗА ПЕТРОВА САМАРОВА
РОСЕН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
РОСИЦА АСЕНОВА РУШИДОВА
РОСИЦА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА МИЦУРЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА БАШЛИЕВА
РУСАНКА СТОИМЕНОВА БЕЛУХОВА
САВА КИРИЛОВ САМАРОВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ ФИЛЧЕВ
СВОБОДКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
СЕВДА ИВАНОВА ИЛЧЕВА-ЛУКМАНОВА
СЕВИНЧ СЕИДОВА МУРТАЗОВА
СИБЕЛ ЕРОЛОВА МУРТАЗОВА
СИБЕЛ ИБРАХИМОВА ПАВЛОВА
СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА БАКЪРДЖИЕВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА СТАНКОВСКА
СИМЕОН АТАНАСОВ ГЪРНЕВ
СИМЕОН БОЯНОВ ПАВЛОВ
СИМОНА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ МАЦОВ
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ТРАХАНАРОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА
СНЕЖАНА ЖИВКОВА САМАРОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА БОЗОВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
СНЕЖАНА СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
СНЕЖАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
СОКОЛ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
СОНЯ АНГЕЛОВА КУТОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА МАНЕВА
СОНЯ ЗАМФИРОВА КУНЕВА
СОНЯ ИВАНОВА СТОИМЕНОВА-ПЕЙЧЕВА
СОТИР ИВАНОВ ГРИГОРОВ
СПАС КОСТАДИНОВ ОБУЩАРОВ
СПИРО ИВАНОВ МАРКОВ
СТАНИСЛАВА БОРИСЛАВОВА ТУПАРОВА
СТАНКА ИВАНОВА КОНТОЗОВА
СТЕЛА ИВАНОВА УЗУНОВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ КОНТОЗОВ
СТЕФАН ЛЮБЕНОВ БАКЪРДЖИЕВ
СТЕФКА ВАСИЛЕВА БЕЛЧЕВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
СТОИЛ ВЛАДИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
СТОИЧКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
СТОЙНА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА
СТОЙЧО АТАНАСОВ СЕКУЛОВ
СТОЙЧО КРУМОВ ШУШУТЕВ
СТОЯН БОРИСЛАВОВ ХАРДАЛИЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ПАРАСКОВ
СТОЯН ТОДОРОВ ДАСКАЛОВ
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА ХАРДАЛИЕВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ШАЛЕВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА РУСКОВСКА
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ЧИПИЛЕВА
ТАНЯ НЕСТОРОВА РАНГЕЛОВА
ТАНЯ СПАСОВА ОБУЩАРОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА БУМБАРОВА
ТАТЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ТЕОДОР ПЕТРОВ ВЪЖАРОВ
ТЕРЕЗА ТОДОРОВА ВАКАРЕЕВА
ТИНКА АНДОНОВА ЩУРКОВА
ТИНКА НИКОЛОВА РУСКОВСКА
ТИНКА СПАСОВА ОБУЩАРОВА
ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРЕЛИЙСКИ
ТОДОР ИВАНОВ НИКОЛОВ
ТОДОР ИВАНОВ ХАДЖИИВАНОВ
ТОДОР КРУМОВ ЛОВКОВ
ТОДОР МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ДИНОВ
ТОДОР СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
ТОДОР СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ТОДОР СТОЯНОВ КАРАКЕПЕЛИЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ ТРАЯНОВ
ТОДОР ТОДОРОВ ТРАЯНОВ
ТОМА ДИМИТРОВ МАЧЕВ
ТРИФОН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
ТУАНА АКИФ САНДЪКЧЪ
ТЯНКА ИВАНОВА РУСКОВСКА
ФАТМА АЛИ ИБРОШ
ФАТМЕ ОСМАНОВА ИВАНОВА
ФЕТИЕ ФАЙМИЕВА ШИШКОВА
ХЕНРИХ БОЖИНОВ МИХАЙЛОВ
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА
ХРИСТИНА АНДОНОВА КОРЧЕВА
ХРИСТИНА БОРИСОВА АНДОНОВА
ХРИСТО АСЕНОВ ЩЕРЕВ
ХРИСТО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МИЛАНОВ ХВАЛЕВ
ХЮСЕИН ИБРАИМ МЕРСИМ
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА КУПЕНОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЩРЪКЛИН
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦИПАРОВ
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ТЕРЗИЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА ВОДЕНОВА
ЮЛИАННА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЮЛИЯ ИЛИЕВА КОНТОЗОВА
ЯНА ВАЛЕРИЕВА ПАНЕВА
ЯНА КИРИЛОВА ПАРАСКОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕГЪЛОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЧИНГОВА
ЯНКА КИРИЛОВА ТОПАЛОВА
ЯНКА КРЪСТЕВА ЖИЛЕВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ БУЗОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 4, І-ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АГНЕСА НИКОЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
АГНИЦА СОТИРОВА БУТРАКОВА
АЛЕКС ЕМИЛОВ КАЧАНОВ
АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА МАРКОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА КОЙКОВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ХАДЖИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ПУЛЕВ
АНАСТАСИЯ БОЖИКОВА СПИРОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ ГАРГАВЕЛОВ
АНГЕЛИНА БОЖИКОВА ЛИНДАРЕВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
АНДОН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
АНДРЕЙ КОСТАДИНОВ РАДОНОВ
АНКА КИРИЛОВА КОЙКОВА
АНКА ХРИСТОВА ЗАЙКОВА
АННА ИВАНОВА ЛАСИНА
АННА ИЛИЕВА МЕСОВА
АНТОН ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ
АПОСТОЛ ПЕТРОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
АСИБЕ ХАЛИЛ ЦИНГАР
АСЯ АСЕНОВА ВЕЛКОВА
АСЯ ТОМОВА АВРАМОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БЕКТАШЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БУТРАКОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КРЪСТИЛОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
АТАНАС ИВАНОВ МАРКОВ
АТАНАС ИВАНОВ СТАМОВ
АТАНАС НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
АТАНАС ПЕТКОВ ДОЙНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ БЕКТАШЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ ГЪРКОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ТЕЛКИЕВ
АТИДЖЕ ШУКРИЕВА МОЛЛАМУСТАФОВА
БИЛЯНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
БЛАГОВЕСТ КРАСИМИРОВ БУТРАКОВ
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ РАМОВ
БЛАГОМИР ИВАНОВ ТОМОВ
БОГДАНА ДИМИТРОВА ТРАМПУРЦОВА
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
БОГОМИЛА ПАШОВА ПАШОВА
БОЖИДАР АПОСТОЛОВ ПЕНКОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
БОЖИДАР НИКОЛОВ ТАШКОВ
БОЙКА ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
БОЙКА ИВАНОВА АВРАМОВА
БОЙКА РАДОСЛАВОВА ДУКОВА
БОРИС КОСТАДИНОВ ПАПАЛЮГОВ
БОРИС СТОЯНОВ БЕКЯРОВ
БОРИС СТОЯНОВ ХАРДАЛИЕВ
БОРИС ТОДОРОВ ВАРДАРЕВ
БОРИС ХРИСТОВ КАРАМАНОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВЪЛЧЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ МАВРОДИЕВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ МАВРОДИЕВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ОКМАНОВ
БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА МАРКОВА
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ БОЗОВ
ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ КОСТАДИНОВ
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВА РАДОНОВА
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ЧАМБОВ
ВАНИСА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ВАНЬО ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ВАНЯ ИЛИЕВА ДЖЕПКОВА
ВАНЯ МИЛЧОВА ПАШОВА-МИНЧЕВА
ВАСИЛ АНДОНОВ ПОПОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГЬОЗОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЛАМБРЕВ
ВАСИЛКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИК ИЛИЕВ МАЙХОШЕВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПАПАЛЮГОВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА КОЙКОВА
ВЕЛИКА ПАНДОВА БЕКЯРОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДЕЛИГЬОЗОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ТОМОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ТРАМПУРЦОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСЛАВОВА БУНКОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА СПИРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КРЪСТИЛОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА МАНОЛЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ВЕЛИЧКА МАВРОДИЕВА МЕГДАНОВА
ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА УЗУНОВА
ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА ГАРГАВЕЛОВА
ВЕНЕРА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ДЖЕПКОВА
ВЕРА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ВЕРА ЙОТОВА ПЕТРОВА
ВЕРА РУМЕНОВА КИРОВА
ВЕРКА ГРИГОРОВА МАКРИЕВА
ВЕСА БОНЧОВА ДЖЕПКОВА
ВЕСА НАЙДЕНОВА ВЕЛКОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ТРАМПУРЦОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ТОПАЛОВА
ВИОЛЕТА СЛАВЧЕВА ЧАМБОВА
ВИТАЛИЙ ЛЕФТЕРОВ СПИРОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПУЛЕВ
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ АНГЕЛАКОВ
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ КРЪНДЕВ
ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА БУТРАКОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МЛАДЕНОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СПИРОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БЕКТАШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БУТРАКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КРЪСТИЛОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МЕЧЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ СТАНЧЕВ
ГЕОРГИ БОЙКОВ ЗЛАТКОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ СОЛЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДЕЛИГЬОЗОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЖИКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАКРИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СПИРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОИНКОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ БОЗОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КУЮМДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СИРМИН
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПАРТУЛОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ СПИРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПОТЕРАШЕВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПАНДУРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТРАКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ БУНКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ САВАТИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ ФИЛИПОВ АРНАУДОВ
ГЕРГАНА РАДОСЛАВОВА СТАНЧЕВА
ГЕРГАНА ЯНКОВА УШИЛКОВА
ГИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСИМОВА
ГИНКА ДИМИТРОВА АСУМАНАКИ
ГРИГОР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ГРОЗДА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
ГЪЛЪБИЦА АНГЕЛОВА БАШЛИЕВА-ГАРГАВЕЛОВА
ГЪЛЪБИЦА ДИМИТРОВА ПАРАСКОВА
ГЪЛЪБИЦА МИРЧЕВА ЧОЛАКОВА
ДАМЯНКА ДИМИТРОВА ДЖЕПКОВА
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ДАНИЕЛ ДОБРИНОВ ДОЛЕНСКИ
ДАНИЕЛА АСПАРУХОВА КАРАМАНОВА
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ДЖУНОВА
ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА ДОНКОВА
ДАНЧО НИКОЛОВ ШИЛЕВ
ДАРИНА НИКОЛОВА УШИЛКОВА
ДАФИНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
ДАЯ СЕРГЕЕВА МАНДИЕВА
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
ДЖУНИ ДЖЕВДЕТОВ ДЖЕВДЕТОВ
ДИАНА МИХАЙЛОВА КОВАЧЕВА
ДИЛЯНА ПЕТРОВА ДЖЕПКОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ГАВАЛЮГОВА
ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА
ДИМИТРИЯ НИКОЛАЕВА ХАДЖИЕВА
ДИМИТРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИРЧЕВА
ДИМИТРИЯ СИМЕОНОВА ПЕРКОВА
ДИМИТРИЯ СТОЙЧЕВА ЛАЗАРОВА
ДИМИТРИЯ ФИДАНЧЕВА КОЙКОВА
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ МАНДИЕВ
ДИМИТЪР АНДОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ДИМИТЪР АНДОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ АГОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕПКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СПИРОВ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАКРИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯПОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КУКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БОШНАКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МЕГДАНОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТРАМПУРЦОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КИШКИЛОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ШУЩАРКОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ПУЛЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИВАКИМОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ФРАНГОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДАПЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ РАДОНОВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА-ПАНДУРОВА
ДОНЧО ИЛИЕВ МАЙХОШЕВ
ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА ВАРДАРЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЛАМБРЕВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ХАДЖИЕВА
ЕЛЕНА АНДОНОВА КАРАДЖОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА МАЙХОШЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГАВАЛЮГОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕРАЙКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДАПЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ШУЩАРКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КЕМАЛОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ВЛАХОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА КУКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КРЪСТИЛОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА АПОСТОЛОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЗАЙКОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ЦЕНКИНА
ЕЛЕНА МАРИНОВА АРНАУДОВА
ЕЛЕНА НЕДКОВА КИРЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА БЕКТАШЕВА
ЕЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА ТАШКОВА
ЕЛЕНА СТОИЛОВА БОЖИКОВА
ЕЛЕОНОРА ИЛИЕВА САМАРОВА
ЕЛИЦА ИЛИЕВА ФУРИО
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ПИЦЕВА
ЕМИЛ ЕМИЛОВ КАЧАНОВ
ЕМИЛ ПАНТЕЛЕЕВ СПИРОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БЕКТАШЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СПИРОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ТОЙЧЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КИРЕВА
ЕМИЛИЯ КРУМОВА МАНДИЕВА
ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЦЕНКИНА
ЗАНКА АРСЕНИЕВА КАЗАЛИЕВА
ЗАРА ГЕОРГИЕВА ДЖЕПКОВА
ЗДРАВКА БОРИСОВА КОБАКОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ КЕРЕЗОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ИВАНОВ ПЕРКОВ
ЗЛАТКА БОЙКОВА ЗЛАТКОВА
ЗЛАТКА ЕВРИПИДОВА ВАСЕВА
ЗОРКА ИВАНОВА ПАШАЛИЕВА
ЗОРКА СТОИЛОВА ТОЙЧЕВА
ЗОРКА СТОЯНОВА ГАВАЛЮГОВА
ЗОЯ ИВАНОВА АВРАМОВА
ИБРАИМ ИБРАИМОВ БЯЛЕВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КОЙКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЛИНДАРЕВ
ИВАН АТАНАСОВ МАРКОВ
ИВАН БЛАГОМИРОВ ТОМОВ
ИВАН БОЖИДАРОВ ПЕНКОВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ АЛАКУШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДУКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МАКРИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МЕНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СИРМИН
ИВАН ДИАНОВ КОВАЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛИН
ИВАН ДИМИТРОВ КРУШОВСКИ
ИВАН ДИМИТРОВ МАКРИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ТРАМПУРЦОВ
ИВАН ЗДРАВКОВ ПЕРКОВ
ИВАН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ИВАН ИЛИЕВ МЕГДАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ БОЖИКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ВЕЛКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ТАРАНИНОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ПУЛЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ АРНАУДОВ
ИВАН МАРИО АВРАМОВ
ИВАН МАРКОВ АВРАМОВ
ИВАН МИРОСЛАВОВ МЕНОВ
ИВАН НЕДКОВ КИРЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ЛАСИН
ИВАН ПЕТРОВ КАЛИНКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ПИСИН
ИВАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ИВАН СТОЯНОВ КЕРЯНОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ АВРАМОВ
ИВАНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
ИВАНА ГЕОРГИЕВА ВАНЧЕВА
ИВАНКА БОРИСОВА КОЛЕВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЛАСИНА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ШИЛЕВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА БЕШКОВА
ИВАНКА ЛЕФТЕРОВА КАРАМАНОВА
ИВАНКА МАНОЛЕВА МУТАФЧИЕВА
ИВАНКА СПИРИЕВА ПОПОВА
ИВАНКА СТОЙЧЕВА МАРИНОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА МАКРИЕВА
ИВАНКА ЯНЧЕВА ВАКАРЕЕВА
ИВИЦА ПЕЙЕВ
ИЛИАНА ДИМИТРОВА ПАШОВА
ИЛИАНА СПАСОВА МАЛАМОВА
ИЛИЯ ВЕЛИКОВ ЧАМБОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГАРГАВЕЛОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ МАКРИЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ВЕЛКОВ
ИЛИЯ ЛАЗАРОВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ДЖЕПКОВ
ИЛИЯ РАЙЧОВ ПИЦЕВ
ИЛИЯН КОСТАДИНОВ КОЙКОВ
ИРЕН НИКОЛАЕВ ВЪЛЕВ
ИРИНА СПАСОВА БУТРАКОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ПЕРКОВ
ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ МАЛАМОВ
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА СЪРБАНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ПИЦЕВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МЕЧЕВА
КАЙМЕТ ДЕЯНОВА ЖЕКОВА
КАЙМЕТ МУСТАФОВА ДЖЕВДЕТОВА
КАЛИНА АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА
КАЛИНА АНГЕЛОВА ГАРГАВЕЛОВА
КАЛИНА СПАСОВА УРУМОВА
КАЛИНКА БОРИСОВА ХАРДАЛИЕВА
КАРАМФИЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
КАРАМФИЛКА СТОЙЛОВА ПЕРЧЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОЗОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МАЛАКОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КОЧИЕВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА МИЦОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕРЧЕВА
КАТЯ ИЛИЕВА ПУЛЕВА
КИПРА АНГЕЛОВА ПУЛЕВА
КИПРА ИВАНОВА ЮСУФ
КИРИЛ АПОСТОЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ
КИРИЛ ИЛИЕВ КУКОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ БОШНАКОВ
КИРИЛКА РУМЕНОВА МУШЕВА
КИТА ДИМИТРОВА РАДОНОВА
КОСТАДИН АТАНАСОВ ПЕРЧЕВ
КОСТАДИН БОРИСОВ ПАПАЛЮГОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ РАДОНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ СПИРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МЕГДАНОВ
КОСТАДИН ИЛИЯНОВ КОЙКОВ
КОСТАДИН КРУМОВ ВЕЛИЧКОВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ ЧИФЛИГАРОВ
КОСТАДИН НИКОЛА ДЕРМЕНДЖИЕВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ЩРАНКОВ
КОСТАДИН ПЕТКОВ ДОЙНОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ГЪРКОВ
КОСТАДИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА ЯНЕВА
КРАСИМИР БЛАГОЕВ БУТРАКОВ
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДЖЕПКОВ
КРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА
КРИСТИНА ЕМИЛОВА КАНТАРДЖИЕВА
КРИСТИНА ИВАНОВА КОЙКОВА
КРИСТИНА ИЛИЯНОВА ГЕРАЙКОВА
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
КРУМ ИВАНОВ МАЧЕВ
КРУМ МИХАЙЛОВ КОВАЧЕВ
КРУМ СТЕФАНОВ ГЕРАКСИЕВ
КРЪСТАНА АТАНАСОВА ПИСОВА
КРЪСТАНКА ПАШОВА ПАШОВА
КРЪСТИЯН ИВАНОВ КОЙКОВ
КРЪСТЬО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ РАМОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ СПИРИЕВ
ЛИДИЯ ПЕТРОВА ДАМЯНОВА
ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ПИСИНА
ЛИЛИЯ ИЛИЯНОВА КОЙКОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
ЛИМОНКА ИЛИЕВА ПОППЕТРОВА
ЛОРА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ЛЮБА КОСТАДИНОВА ТРАМПУРЦОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КОЙКОВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕНКИН
ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ МАЛАМОВ
ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЛЮБЕН МАЛИНОВ БОРИСОВ
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТИЛОВА
ЛЮБКА СЛАВЕВА КОСТАДИНОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
ЛЮДМИЛА КОСТАДИНОВА МУТАФЧИЕВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА БЕКТАШЕВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА КРУШОВСКА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА МАЙХОШЕВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ПОПОВА
МАГДАЛЕНА СВЕТОСЛАВОВА МИРЧЕВА
МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ПОТЕРАШЕВА
МАНОЛ ЗДРАВКОВ ДЖЕГЪЛОВ
МАРГАРИТА АТАНАСОВА ЯНЕВА
МАРИА АТАНАСОВА ГЪРКОВА
МАРИАНА ИВАНОВА АЛЕКСОВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ БУТРАКОВ
МАРИНА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА
МАРИО ИВАНОВ АВРАМОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ФИДОШЕВА
МАРИЯ АНТОНОВА РЯХОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА БУТРАКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА БУТРАКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ТЕЛКИЕВА
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА МУТАФЧИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАРТУЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРАМПУРЦОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШИЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛАКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕРАКСИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЕШИНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЙКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АГОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КАРАДЖОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПАНЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТЕЛКИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЗЕЛЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КАРАДЖОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА СЪРБАНОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА КИШКИЛОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА МАРИНОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ПАПАЛЮГОВА
МАРИЯ МАНОЛОВА ДЖЕГЪЛОВА-КОПРИВЛЕНСКА
МАРИЯ МИРОСЛАВОВА МЕНОВА
МАРИЯ МИХАИЛОВА КЪСОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА УЗУНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВАСЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА МЕНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОНГОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА АНГЕЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СПИРИЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ШЕРБЕТОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ СПИРОВА БОШНАКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕЙЧЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ДЖАДЖЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АВРАМОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА КАРАМАНОВА
МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ПОПОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА МАКРИЕВА
МАРИЯНКА РУМЕНОВА СТОИНКОВА
МАЯ НАЙДЕНОВА БОЖИКОВА
МАЯ ЯВОРОВА КАЗАЛИЕВА
МИЛЕНА ИГНАТОВА ХАДЖИЕВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА КИТИПОВА
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МЕНОВ
МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА МАКРИЕВА
МИРОСЛАВА МИТКОВА ПИДЕВА
МИТКО КРУМОВ КАРАМИТЕВ
МИТРА КРЪСТЕВА ЧИФЛИГАРОВА
МИХАИЛ КРУМОВ КОВАЧЕВ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЧАКМАКОВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЕВА
НАДЕЖДА ЛЮБЕНОВА КОЙКОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГАРГАВЕЛОВА
НАДИН ГЕОРГИЕВА БОЗОВА
НАДЯ ЗДРАВКОВА ВЛАДИМИРОВА
НАДЯ ИВАНОВА ШУШУТЕВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
НЕВЕНА СТЕФАНОВА ПОТЕРАШЕВА
НЕВЕНКА ИВАНОВА ХАРДАЛИЕВА
НЕДКО ЗАВАРИНОВ КИРЕВ
НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА МАВРОДИЕВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА БОРИСОВА
НЕЛИ СТОЯНОВА ДЖЕВДЕТОВА
НИКОЛА БОЖИДАРОВ ТАШКОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ГЪРКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДУКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ МИТКОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ АРНАУДОВ
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
НИКОЛАЯ СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА-ПЕЙЕВ
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ВЕЛКОВА
НИКОЛИНА СОТИРОВА ОКМАНОВА
ПАВЛИНА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА
ПАНТЕЛЕЙ ГЕОРГИЕВ СПИРОВ
ПАШО БОГДАНОВ ПАШОВ
ПЕНКА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА
ПЕТКО АТАНАСОВ ДОЙНОВ
ПЕТКО ИВАНОВ ТРАМПУРЦОВ
ПЕТРАНА КОСТАДИНОВА ПИЦЕВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ТАРАНИНОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ БЕКТАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЪРКОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ ТЕЛКИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
ПЕТЪР ИЛИЯНОВ ГЕРАЙКОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ПЕТЪР ПЕТКОВ ЛАСИН
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КАЧАНОВА
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ШЕРБЕТОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
РАДКА БОРИСОВА ФРАНГОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
РАДКА ДИМИТРОВА ЯПОВА
РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
РАЙКА КИРИЛОВА ПАШОВА
РАЙНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
РАЙНА КОСТАДИНОВА БУТРАКОВА
РАЙНА ХРИСТОСКОВА СИРМИНА
РАЙЧО ИЛИЕВ ПИЦЕВ
РОЗ-МАРИ МАРИО АВРАМОВА
РОСЕН ФИДАНОВ КАЗАЛИЕВ
РОСИЦА АТАНАСОВА ГЪРКОВА
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ДЕЛЧЕВА
РУМЕН НИКОЛОВ ДЖУНОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЪРКОВА
РУМЯНА ИЛИЕВА КОЙКОВА
РУМЯНА ПЕТРОВА КУПЕНОВА
РУСКА АЛЕНОВА ЖЕКОВА
РУСКА ДИМИТРОВА СПИРОВА
СВЕТЛА КРЪСТЕВА МУТАФЧИЕВА
СВЕТЛА ОРФАНОВА ХАДЖИЕВА
СВЕТЛАНА МИЛЕВА СИРМИНА
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МАНДИЕВ
СИМЕОН НИКОЛОВ ГАВАЛЮГОВ
СИРМА ИЛИЕВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
СИРМА НИКОЛОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
СЛАВИ БОЯНОВ ЮРУКОВ
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ САВАТИНОВ
СМАИЛ ИБРАИМОВ МОЛААЛИЕВ
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ПАРНАРЕВА
СНЕЖАНА АСПАРУХОВА КОСТАДИНОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ЩРАНКОВА
СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА КОЙКОВА
СНЕЖАНА ТОДОРОВА МЕЧЕВА
СОНЯ ИВАНОВА ДЖЕГЪЛОВА
СОНЯ НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА
СПИРО ГЕОРГИЕВ ЛАЗОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
СТЕФАН КАРАМФИЛОВ КАРАМФИЛОВ
СТЕФАН КРУМОВ ГЕРАКСИЕВ
СТЕФКА ТОДОРОВА ГЕРАКСИЕВА
СТОЙНА НИКОЛОВА КОЙКОВА
СТОЙЧО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
СТОЙЧО СПАСОВ ГЪРНЕВ
СТОЯН АНГЕЛОВ ГАРГАВЕЛОВ
СТОЯН БОГОМИЛОВ СТАНЧЕВ
СТОЯН БОРИСОВ БЕКЯРОВ
СТОЯН БОРИСОВ ХАРДАЛИЕВ
СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МЕЧЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
СТОЯН КИРИЛОВ ПАШАЛИЕВ
СТОЯН КРУМОВ КОВАЧЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ГЪРКОВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА ДЖЕПКОВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ВАРДАРЕВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
ТАНА ТОДОРОВА ПЕРКОВА
ТАНЯ БОРИСОВА ГЪРКОВА
ТАНЯ ИВАНОВА МЕГДАНОВА
ТАНЯ ИЛИЕВА БЕКЯРОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
ТАШКА БОЖИКОВА ЗАЙКОВА
ТЕМЕНУЖКА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА
ТЕМЕНУЖКА МИЛАНОВА ГЪРКОВА
ТОДОР БОРИСОВ ВАРДАРЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ САВАТИНОВ
ТОДОР СТОИЛОВ ПОПОВ
ТОДОР ХРИСТОВ ТУПАРОВ
ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА ТУПАРОВА
ТОТКА ХРИСТОВА АЛАКУШЕВА
ТОШКО КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ТРАЯНА ИВАНОВА ЛАШЕВА
ФАТМЕЙКА САЙФЕДИНОВА БЯЛЕВА
ФИДАНЧО ГЕОРГИЕВ КОЙКОВ
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ
ХАЯТИ ДЖЕВДЕТОВ ДЖЕВДЕТОВ
ХРИСТИНА АТАНАСОВА КАЛАЙДЖИЕВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА ЧЕКОВА
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ЯЧКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА
ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА КРЪСТИЛОВА
ХРИСТИНА СТОЙЧЕВА КОВАЧЕВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА МЕГДАНОВА
ХРИСТО БОРИСОВ ХАРДАЛИЕВ
ХРИСТО ИВАНОВ АЛАКУШЕВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ СПИРОВ
ХРИСТО НАДЕЖДОВ ЧАКМАКОВ
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЙКОВА-ПЕТРОВА
ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ДЖЕПКОВА
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ПУЛЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ДЖЕПКОВА
ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАНЧЕВА
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ПУЛЕВА
ЦВЕТКО АВРАМОВ АВРАМОВ
ЧАВДАР МЕТОДИЕВ КАЗАЛИЕВ
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАКАРЕЕВА
ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ
ЮЛКЕРА ДАУТОВА ПЕТЕЛОВА
ЯНА ХРИСТОВА БЕКТАШЕВА
ЯНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНА
ЯНКА ИЛИЕВА КОЙКОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ УШИЛКОВ
ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. СКОПИЕ № 4, ПМГ "ЯНЕ САНДАНСКИ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВА ЗЕЙНИЛОВА САКАЛИЕВА
АВА ХАЛИЛ БУКОВЯН
АДИЛЕ ЮСЕИНОВА ДАУТЕВА
АЙРИЕ ИБРАИМОВА ХОДЖОВА
АЙСЕЛ АЛБЕНОВА КАРААСАНОВА
АЙШЕ АЛИЛОВА РУШИДОВА
АЛБЕНА РОСЕНОВА УЗУНОВА
АЛЕК ИЛКОВ ЛИСКОВ
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСИЕВА МИХАЛЕВА
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛИЕВА МУТАФЧИЕВА
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА ГУЛЕВА
АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА ЗАИМОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КАРАЯКОВ
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ТЪРТОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕПКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИГОРОВ ФАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ПОПСТОЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ БОЖИКОВ
АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ ПЪРВАНОВ
АЛЕКСИ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ
АЛИ ИРХАНОВ МУСТАФОВ
АНА ИВАНОВА ТИТЯНОВА
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ДЖЕПКОВА
АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА ТОТИНА
АНГЕЛ АНГЕЛОВ СТАМАТОВ
АНГЕЛ АНДОНОВ ПЕНДИЧЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ЛАСИН
АНГЕЛ АТАНАСОВ СТАМАТОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЧИЛЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТЪРТОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ КАРАИЛИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ВЕЛЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ШОПОВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ МИЧОКОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ СОЛАКОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЮРОВ
АНГЕЛА МЕТОДИЕВА ПОТЕРАШЕВА
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА КАНАТОВА
АНДОН ГЕОРГИЕВ ПАДАРСКИ
АНДОН ДИМИТРОВ МАРДОВ
АНДРЕЙ КРЪСТЕВ СТРАШИМИРОВ
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПАВЛОВА-ТАШКОВА
АНЕЛИЯ КАРАМФИЛОВА ТЕМЕНДЖИЙСКА
АНЖЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ТЪРТОВА
АНИ АНДРЕЕВА ХОДЖОВА
АНИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА
АННА ВАСИЛЕВА ИБРИШИМОВА
АННА ДИМИТРОВА ДЖЕПКОВА
АНТОАНЕТА ПЕТРОВА МЕГДАНОВА
АНТОН АНТОНОВ ЗАИМОВ
АНТОН НЕДКОВ ЗАИМОВ
АНТОНИЯ КОСТАДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
АСЕН ВАСИЛЕВ ЯНКУЛСКИ
АСЕН СЕРГЕЕВ СОКОЛОВ
АСЕН СТАНИСЛАВОВ ДЖУГДАНОВ
АСЕН СТОИЛОВ КАРАИЛИЕВ
АСПАРУХ ИВАНОВ СТОЯНОВ
АСЯ ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
АСЯ КОСТАДИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОЙКОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПАПАРКОВ
АТАНАС ЖИВКОВ РАМОВ
АТАНАС ИГОРОВ ФАКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ МАЛАКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
АТАНАС ЛЮБЕНОВ КАРАИВАНОВ
АТАНАС СТОЯНОВ КИРЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ ТОДОРОВ
АТАНАСКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
АТЕМОРФИ ФЕЙЗИТОВ ХОДЖОВ
АТЛАЗА ВАСИЛЕВА ШИШКОВА
БЕЙЛЮЛ МУХАМЕР МУСТАФА
БЕНА-ЕЛЕНА АТАНАСОВА ТИНЧЕВА
БИСТРА МАНУШЕВА ТИРОВА
БЛАГОВЕСТ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
БЛАГОЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
БОГДАН ИЛИЕВ КОКУДЕВ
БОГДАН ЛАЗАРОВ ЛАНДЖЕВ
БОГДАНА СТОЯНОВА ВОДЕНОВА
БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ КЛЕПАЧЕВ
БОЙКА ИВАНОВА ТЕМЕЛКОВА
БОЙКО ЛЕФТЕРОВ БОЙЧЕВ
БОНКО ИЛИЕВ КАРАЯКОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОНДЕВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ АЛМИШЕВ
БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПЕЧАЛОВ
БОЯН КОСТАДИНОВ ТАНЧЕВ
ВАЛЕНТИН БИСЕРОВ САКАЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ВОЛОДИЕВ СТАНЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА САКАЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ВАСЕВА
ВАЛЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ВИТАНОВА
ВАЛЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
ВАЛЯ МЛАДЕНОВА МАДЖИРОВА
ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ПАПАЛЮГОВ
ВАНГЕЛИЯ БЛАГОЕВА ПОПОВА
ВАНГЕЛИЯ ВАСИЛЕВА АРГИРОВА
ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА БОЙКОВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА КАСОВА
ВАСИЛ АНТОНОВ ЗАИМОВ
ВАСИЛ БОГДАНОВ ЛАНДЖЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ВЕЛЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЧЕВГЪНОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ЧЕВГЪНОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
ВАСИЛ СПАСОВ ЧИЛЕВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА
ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА МАДЖИРОВА
ВАСИЛКА СТОЙЧЕВА ХИТИМОВА
ВЕЛИН АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ПЕНДИЧЕВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА МИЦУРЕВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА КИРЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПАШОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЧЕВГЪНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЛАКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЪРНЕВА-ПАСКАЛЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СПИРИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ВАСЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ДЖЕПКОВА
ВЕЛИЧКА СТОЕВА СТАНЧЕВА
ВЕЛКО КИРИЛОВ ПАНАЙОТОВ
ВЕНЕТА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА-СЕЛМЕДИНОВА
ВЕНЕЦИЯ ХРИСТОВА ГЮРДЖИЛОВА
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДРАГАНОВ ВИТАНОВ
ВЕРА БОРИСОВА ПЪРВАНОВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА
ВЕРКА КРЪСТЕВА КЕСКИНЕВА
ВЕСЕЛИН НЕДКОВ МАДЖИРОВ
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ЛАНДЖЕВА
ВЕСКА НИКОЛАЕВА МАДЖИРОВА
ВИКТОР РУМЕНОВ БЕЛЕВ
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
ВИЛИ АНГЕЛОВА ПЕНДИЧЕВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЙОНДЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ФАКОВА
ВИОЛЕТА МАЛИНОВА ЧОЛАКОВА
ВИОЛЕТА СТОИМЕНОВА БОЙКОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ШАРКОВА
ВИТАЛИЙ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ
ВИТКО АТАНАСОВ КОСТОВ
ВИХРЕН НИКОЛОВ ПЕЛТЕКОВ
ВЛАДИМИР БЛАГОВЕСТОВ СИМЕОНОВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ
ВОДИЧКА СВЕТОСЛАВОВА МИХАЛЕВА
ГАЛИНА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ГАЛЯ СТОЙКОВА СИМЕОНОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БОЖИКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИХАЛЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОЙКОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАРАСКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЮЛГЕРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ УРУМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ УРУМОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ХАДЖИКОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЛАНДЖЕВ
ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ПАНДЕЛИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЕГДАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТУПЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДАКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ УРУМОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАСАПОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТАНЧЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЖАМБАЗОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ СТАМБЕРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕМЕНДЖИЙСКИ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЪНДЕВ
ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
ГЕОРГИЯ СТЕФАНОВА БОЦЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПАНДЕЛИЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ФАНДЪКОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ПАПАРКОВА
ГЕРГАНА СТОИМЕНОВА ДЖАМБАЗОВА
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЮРОВА
ГЕРГИНА ВЕЛИКОВА ПАВЛОВА
ГРИГОР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ГЪЛЪБИЦА КРУМОВА ТАНЧЕВА
ДАНАИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ШАПКОВ
ДАНЧО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ДАФИНКА ИВАНОВА КАРАГЬОЗОВА
ДЕНИС АЙРОЛОВ ЧОЛАКОВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТЪРТОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ЧАПКЪНОВА
ДЖАМАЛ ДЖАМАЛ УЛАН
ДЖАНЕР ТЕКДЖАН
ДИАНА БОРИСЛАВОВА ТЕРЗИЕВА
ДИАНА ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА
ДИАНА МАРИНОВА МАРКОВА
ДИМИТРИНА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА КАРАЯКОВА
ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ТАНЧЕВА
ДИМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВА ДРОЗНЕВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА АВДЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПАПАРКОВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ЙОНДЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ШАЛАМАНОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ПРАМАТАРОВ
ДИМИТЪР ВИТАЛИЕВ МУТАФЧИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
ДИМИТЪР ЕФТИМОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПРАМАТАРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАНЧЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАДЖИРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШАНДАЛОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШАНДАЛОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ПАНДЕЛИЕВ
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
ДИМИТЪР МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ШАГОВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ БЪЧВАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАНАЙОТОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИСЕВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР САШКОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР СТОИЛОВ КАРАИЛИЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
ДИЯНА ГЕОРГИЕВА ДРЪНКОВА
ДОБРИНКА ИВАНОВА ГЕРОВА
ДОНА ИВАНОВА ЙОТОВА
ДРАГАНКА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ДЮЛГЕРОВА
ЕВДОКИЯ ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ПРАМАТАРОВА
ЕКАТЕРИНА АСПАРУХОВА КАНАТОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КАФАЛОВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ГЕРОВА
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА ДРЪНКОВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
ЕЛВЕРА НЕДЖИМИЕВА МОЛАЙОВА-СОКОЛОВА
ЕЛЕНА МАЛИНОВА-СТОЯНОВА
ЕЛЕНА АНДОНОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАПАЛЮГОВА
ЕЛЕНА ВАСКОВА БАЦАЛОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СПИРИЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ШЕЙТАНОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА БОЗУКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
ЕЛЕНА КРУМОВА ЛАЗАРОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ЛИЧКОВА
ЕЛЕНА МАРКОВА ФАНДЪКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА КИПАРИСЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ХАДЖИКОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА
ЕЛЕНА СПАСОВА ПИСИНА
ЕЛЗА БОРИСЛАВОВА ТУПЧЕВА
ЕЛИ ГЕОРГИЕВА МАЛКОЧЕВА
ЕЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЕЛКА ИВАНОВА ЯНЕВА
ЕМИЛИ ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНДЕЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЕМИЛИЯ СВЕТЛИНОВА ЗАИМОВА
ЕФТИМ ДИМИТРОВ КИПАРИСЕВ
ЖИВКА АНГЕЛОВА ШОПОВА
ЖИВКА АТАНАСОВА ШУТЕВА
ЖИВКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
ЖИВКО КИРИЛОВ ДИМИТРУШЕВ
ЗАРА ХАРИЛОВА БОЗУКОВА
ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА КЛЮЧКОВА
ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
ЗДРАВКА НИКОЛОВА ЛАСКОВА
ЗДРАВКА РАШКОВА ПЛЕВНЕЛИЕВА
ЗДРАВКА СТОЙЧЕВА ПРАМАТАРОВА
ЗЕЙНЕП ТЕКДЖАН
ЗЕЙНЕПКА ВАЛЕНТИНОВА ЕМИЛОВА
ЗЛАТИСЛАВА БОЙКОВА БОЙЧЕВА
ЗЛАТКО КОНСТАНТИНОВ КАРАЯКОВ
ЗОРАН САРАФИЛОСКИ
ЗОРКА КОСТАДИНОВА ГУЛЕВА
ЗОРНИЦА АЛЕКОВА АМЗОВА
ЗОЯ ВАЛЕНТИНОВА ЗАЙКОВА
ЗОЯ КОСТАДИНОВА ЮРУКОВА
ЗОЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
ИБРАИМ БЕЙЗАТОВ КАРААСАНОВ
ИБРАХИМ МУСТАФА ЦЕРОВ
ИВАН АСПАРУХОВ СТОЯНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ГЕРОВ
ИВАН БОГДАНОВ ЛАНДЖЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ СПИРИЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ КОЧИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЛЕШОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЮРДЖИЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ФАНДЪКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КИПАРИСЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ МАВРОДИЕВ
ИВАН ИВАНОВ ПАШАЛИЕВ
ИВАН ИВАНОВ ТАНЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ СМИЛКОВ
ИВАН КИРИЛОВ КАСОВ
ИВАН КИРИЛОВ МЕГДАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ ПАШАЛИЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ЦАЦЕВ
ИВАН КРЪСТЕВ СПИРИЕВ
ИВАН ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ КЛЮЧКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ХАЛЕМБАКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН ПЕТКОВ ТРАМПУРЦОВ
ИВАН ПЕТРОВ СОТИРОВ
ИВАНА ЕМИЛОВА БОЦЕВА
ИВАНА ИВАНОВА МЕГДАНОВА
ИВАНА ИЛИЕВА ШАПКОВА
ИВАНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
ИВАНКА БОРИСОВА СТАМБОЛИЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА
ИВАНКА КРЪСТЕВА ДЖАМБАЗОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА КАРАБЕЛЬОВА
ИГОР АТАНАСОВ ФАКОВ
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ КОКУДЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ МАЛАКОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ШОПОВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИБРИШИМОВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МИХАЛЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ АВДЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ СМИЛКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ШАПКОВ
ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ КАРАЯКОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ДЖЕПКОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ТАФРОВ
ИЛИЯН ПЕТРОВ ГЕРАЙКОВ
ИЛИЯНА БОРИСЛАВОВА ТЕРЗИЕВА
ИЛИЯНА САШОВА МИХАЛЕВА
ИЛКА МИРЧЕВА ИЛИЕВА
ИЛКО КАРДАМОВ ЛИСКОВ
ИРИНА ИЛИЕВА МУТАФЧИЕВА
ИРХАН АЛИЕВ МУСТАФОВ
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
ЙОАННА НИКОЛОВА ТАФРОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ МАДЖИРОВ
ЙОРДАН ИБРАХИМОВ УЗУНОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ ТРАЯНОВ
ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ КЛЮЧКОВ
ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ЧИЛЕВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ПАСКОВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
КАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА ТРАМПУРЦОВА
КАРАМФИЛА ТОДОРОВА ПРАМАТАРОВА
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ЧУРКОВА
КАТЕРИНА ПАВЛОВА ДЖАМБАЗОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА МИСЕВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ПАВЛОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА
КАТЯ АСЕНОВА КАРАИЛИЕВА
КАТЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ЛАНДЖЕВА
КАТЯ ПАСКАЛЕВА КИРЯКОВА
КАТЯ ТОДОРОВА ШИШКОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСЕВ
КИРИЛ ЖИВКОВ ДИМИТРУШЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ КАСОВ
КИРИЛ ИВАНОВ МЕГДАНОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ПАШАЛИЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ ТАНЧЕВ
КИРИЛКА КОСТАДИНОВА ТАФРОВА
КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ ТИТЯНОВ
КОНСТАНТИН ИЛИЕВ КАРАЯКОВ
КОНСТАНТИНА КИРИЛОВА КАРАЯКОВА
КОСТАДИН АТАНАСОВ ТИНЧЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЧЕВГЪНОВ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ДРОЗНЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШАНДАЛОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КРУШОВСКИ
КОСТАДИН ИВАНОВ УРУМОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ МИЦУРЕВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
КОСТАДИН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ МАРДОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ТАНЧЕВ
КОСТАДИН ТОМОВ ТАМАХКЯРОВ
КОСТАДИН ХРИСТОВ ТУПАРОВ
КОСТАДИНКА БЛАГОЕВА КАРАИВАНОВА
КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА БАЛДЖИЕВА
КОСТАДИНКА СТОЯНОВА МАЛАКОВА
КРАСИМИР АТАНАСОВ ГЕРОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БОЕВ
КРАСИМИРА ВЕСКОВА ТАФРОВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА-ЦАЦЕВА
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА
КРАСИМИРА ЛЮБОМИРОВА КАРАДЖОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА ГЪНДЕВА
КРИСТИАН АНДРЕЕВ СТРАШИМИРОВ
КРИСТИАНА ЦВЕТКОВА ПЕЛТЕКОВА
КРЪСТЬО ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ
КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ СПИРИЕВ
КРЪСТЮ КОСТАДИНОВ ЛАСКОВ
КЪДРА ИЛИЕВА ГЕРАЙКОВА
ЛАЗАР ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
ЛАЗАР ТОНЕВ ДАРЕВ
ЛИДИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИНИНА
ЛИДИЯ ЛЮБОМИРОВА ШОПОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ФАНДЪКОВА
ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ВЕЛЕВА
ЛИЛИЯ СОТИРОВА МЕГДАНОВА
ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БОТЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТРАЯНОВА
ЛИЛЯНА СОТИРОВА ДЖАДЖЕВА
ЛИНА ИВАНОВА ПАНДЕЛИЕВА
ЛОЗАНКА ПЕТРОВА КАРАЯКОВА
ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ПОПСТОЯНОВ
ЛЪЧЕЗАРА ЛЪЧЕЗАРОВА ПОПСТОЯНОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ПАНДЕЛИЕВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ
ЛЮБЕН ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ЛЮБКА БОРИСОВА ГЮДЖЕНОВА-СОТИРОВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ГОЛЕШОВА
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ШОПОВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ХАДЖИАНГЕЛОВ
ЛЮБОМИР СТРАХИЛОВ КАРАДЖОВ
МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПАСКАЛЕВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛМИШЕВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ФАКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТКОВА ПРАМАТАРОВА
МАГДАЛИНА МИЛАНОВА ДЕЙВИС
МАГДАЛИНА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
МАЛИН ВАКЛИНОВ КАВАЛОВ
МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА МАРДОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА КОНАРЕВА
МАРИАНА АНГЕЛОВА ГЮРОВА
МАРИАНА КОСТАДИНОВА УРУМОВА
МАРИН КИРИЛОВ БОЖИКОВ
МАРИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ АЛБЕНОВА СТАНЧЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРИНКОВА
МАРИЯ АНДОНОВА ПАДАРСКА
МАРИЯ АПОСТОЛОВА СЕЛМЕДИНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА СТОЕВА
МАРИЯ АСПАРУХОВА СТАМАТОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ЛИЧКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ШОПОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ШОПОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ БОГДАНОВА ЛАНДЖЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПРАМАТАРОВА
МАРИЯ ВЕНЧОВА УРУМОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАЛКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТРАЯНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТУПЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УРУМОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БОТЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТИНЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА КАСОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МИЧОКОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА УЛИШЕВА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ДАРЕВА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ШОПОВА
МАРИЯ МАТЕВА АРСОВА
МАРИЯ МЕТОДИЕВА ИКОНОМОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АВДЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГЪНДЕВА
МАРИЯ ПРИФАНОВА ДОБРЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА БОЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ДАКОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА МЪРЗАВАНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА СТРАШИМИРОВА
МАРИЯ ТОМОВА МИЧОКОВА
МАРИЯ ТОШКОВА БОЗУКОВА
МАРИЯ ЯНКОВА КАРАИВАНОВА
МАРИЯН ДИМИТРОВ КАРАГЬОЗОВ
МАРИЯНА АТАНАСОВА ДАКОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА МАРДОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ШОПОВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ТАМАХКЯРОВА
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ САКАЛИЕВ
МАРТИН ИЛИЕВ СТОЯНОВ
МАРТИН ЙОРДАНОВ УЗУНОВ
МАРТИН КОСТАДИНОВ ДРАГИНОВ
МИГЛЕНА ДИМИТРОВА КАРАЯКОВА
МИЗЕНА ХАСАНОВА ЛИСКОВА
МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ
МИЛЕН ИЛИЕВ МАЛАКОВ
МИЛЧО ДИМИТРОВ МИЛЧЕВ
МИЛЧО КОСТАДИНОВ РЯШЕВ
МИРЧО ИЛИЕВ БОРОНСУЗОВ
МИТРА ИЛИЕВА ГЪНДЕВА
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ПРАМАТАРОВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ПРАМАТАРОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ПРАМАТАРОВ
МИХАИЛ НИКОЛОВ МИХАЛЕВ
МИХАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАРТАЛОВА
МЛАДЕН ИВАНОВ ИЛИЕВ
МУСТАФА ИБРАХИМ ЦЕРОВ
МЮБЕРА ИРХАНОВА МУСТАФОВА
НАДЕЖДА АЛЬОШЕВА ШЕРИФОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА БУНКОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПАНДЕЛИЕВА
НАДКА АНДРЕЕВА СТОЕВА
НАДКА ВАСИЛЕВА БОЙКОВА-КУЛИШЕВА
НАДКА СПАСОВА КОВАЧЕВА
НАДЯ ИВАНОВА КЛЕПАЧЕВА
НАДЯ РУМЕНОВА МУСТАФОВА
НАЙДЕН БОРИСОВ АЛМИШЕВ
НАЙЛЕ КЯЗИМОВА ЯСЕНОВА
НАНСИ АТАНАСОВА ТЕРЗИЕВА
НЕВЕНА АСЕНОВА СЕИЗОВА
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ДЖЕПКОВА
НЕВЕНА ИЛИЕВА ЛЬОМОВА
НЕДКО ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ
НЕДРЕТ ФАЗЛИ КАВАЛОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА КОКУДЕВА
НЕДЯЛКА ТОДОРОВА ЙОНДЕВА
НЕРИМАН БЕЙТУЛА МУСТАФА
НИКОЛА ДИМИТРОВ МИСЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ШАРКОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ТАФРОВ
НИКОЛА КИРИЛОВ АРГИРОВ
НИКОЛА ПАРАСКОВ ПАРАСКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МИЧОКОВ
НИКОЛАЙ ВИХРЕНОВ ПЕЛТЕКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕГДАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТУПЧЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАШОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ХАДЖИКОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ МИРОЛЮБОВ ИКОНОМОВ
НИКОЛАЙ СОТИРОВ МЕГДАНОВ
НИКОЛАЙ СТОИМЕНОВ БОЙКОВ
НИКОЛАЯ МИЛЧЕВА МИЛЧЕВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
НИНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА
НИНА ЕЛЕНОВА ИЛИЕВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ПАВЛИНА ЕКАТЕРИНИНА МИТРЕВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
ПЕНКА ПЪРВАНОВА КАРАИВАНОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА КАРАИЛИЕВА
ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ КАРТАЛОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДАКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПАДАРСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДАКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ СОТИРОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДЖЕПКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ТАФРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПРАМАТАРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕРАЙКОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ВОДЕНОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ПИНАЛЕВА
ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ПРАМАТАРОВА
ПЛАМЕН ЯНКОВ КАРАИВАНОВ
ПРЕСЛАВА СТОЯНОВА КЪШЕВА
РАДИНА ДИМИТРОВА ХИТИМОВА
РАДКА СТОЙЧЕВА ХИТИМОВА
РАДКА ХРИСТОВА КАРАИЛИЕВА
РАДОСЛАВ ГЕЧОВ КАРАПАНЧЕВ
РАДОСЛАВ ИЛКОВ ЛИСКОВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА СМИЛКОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ТАНЧЕВА
РАМЗЕ МЕХМЕДОВА ЦЕРОВА
РЕНИ ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
РИСТО УЛИШЕВ
РОЗА НИКОЛОВА ВОДЕНОВА
РОЗА ТОДОРОВА ЛАНДЖЕВА
РОЗАЛИЯ ПЕТРОВА ПОПСТОЯНОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА УРУМОВА
РУЖА ДИМИТРОВА МЕГДАНОВА
РУМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ КАРАИЛИЕВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КАСАПОВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КАСАПОВА
САЙМЕ КЯМИЛОВА МУСТАФОВА
СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
СВЕТЛОЗАРА ИВАНОВА СОТИРОВА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МЕГДАНОВА
СИЛВИЯ СТОЯНОВА ДЖАДЖЕВА
СЛАВКА ВАЛЕРИЕВА МУТАФЧИЕВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА КАКАЛОВА
СНЕЖАНА БИСЕРОВА ТИРОВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ГОЛЕШОВА
СНЕЖАНА КИРИЛОВА НИКОЛАКИЕВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ПРАМАТАРОВА
СНЕЖАНА МИХАИЛОВА ПРАМАТАРОВА
СНЕЖАНКА ИВАНОВА ВИТАНОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА БОЖИКОВА
СОНЯ ДИМИТРОВА АВДЕВА
СОНЯ ИЛИЕВА ДЖЕПКОВА
СОНЯ КОСТАДИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА-ПЕТРОВА
СОНЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЛАВЧЕВА
СОНЯ СПИРОВА ТАНЧЕВА
СОТИР НИКОЛОВ МЕГДАНОВ
СПАС ДИМИТРОВ ПОПОВ
СПАС ИВАНОВ ТОДОРОВ
СРЕБРАНА ДИМИТРОВА МУТАФЧИЕВА
СТАНИСЛАВ АСЕНОВ ДЖУГДАНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
СТЕФКА АНГЕЛОВА ДРЪНКОВА
СТЕФКА СТОЯНОВА ДРЪНКОВА
СТОИЛ ДИМИТРОВ КАРАИЛИЕВ
СТОИМЕН НИКОЛОВ БОЙКОВ
СТОЙКА ВАСИЛЕВА ИШЕВА
СТОЙНА ИВАНОВА ПРАМАТАРОВА
СТОЯН АСПАРУХОВ СТОЯНОВ
СТОЯН АТАНАСОВ КИРЕВ
СТОЯН АТАНАСОВ КИРЕВ
СТОЯН БОРИСЛАВОВ ПЕЧАЛОВ
СТОЯН БОРИСОВ ПЕЧАЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ДРЪНКОВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ ЛИЧКОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ ПУЛЕВ
СТОЯН СОТИРОВ КАСАПОВ
СТОЯНКА АТАНАСОВА ТЪПИГЬОЗОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА КРУШОВСКА
СТОЯНКА СПАСОВА КАРАДЖОВА
СУЛТАНА ГЕОРГИЕВА КУЛИШЕВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ПИРПИРОВА
ТАНЯ ПАВЛОВА ПЕЛТЕКОВА
ТАНЯ ПЕТРОВА СОЛАКОВА
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ТЕОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ЙОНДЕВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА БУНКОВА
ТЕОДОРА ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА
ТЕОДОРА МЕТОДИЕВА ПАШАЛИЕВА
ТИНКА ДИНЕВА ПОПОВА
ТИНКА СЛАВЧЕВА ТАНЧЕВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТЕМЕНДЖИЙСКИ
ТОДОР ИЛИЕВ ШИШКОВ
ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЛИЧКОВ
ТОДОР ПЕТРОВ ВОДЕНОВ
ТОДОР СИМЕОНОВ КУЛИШЕВ
ТОДОР СТОЯНОВ МАРДОВ
ТОДОР ХРИСТОВ БАЦАЛОВ
ТОМА ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ
ТОМА КИРИЛОВ ДОБРЕВ
ТОНИ ГЕОРГИЕВ ДАРЕВ
ТОНИ МИТКОВА КАСОВА
ТРЕНДАФИЛ ЛЮБЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ФЕЙЗИТ АТЕМОРФИЕВ ХОДЖОВ
ФИКИЯ ИВАНОВА КАНДЕВА
ХРИСТИНА АСЕНОВА ГЪНДЕВА
ХРИСТИНА РУМЕНОВА КАРАИЛИЕВА
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ЛИЧКОВА
ХРИСТО БОЙКОВ ЛЬОМОВ
ХРИСТО ВАНГЕЛОВ ПАПАЛЮГОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХИТИМОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ТУПАРОВ
ХРИСТО ЛЮБЕНОВ КАМБУРОВ
ХРИСТО ТОДОРОВ БАЦАЛОВ
ХРИСТОСЛАВ СТОЯНОВ ТАНЧЕВ
ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ ЧЕВГЪНОВ
ЦВЕТАНА АТАНАСОВА ЧЕВГЪНОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ПЕЧАЛОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕЧАЛОВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ШОПОВА
ЦОНКА ВЕЛИКОВА ШАНДАЛОВА
ЩИРЯНА КОСТАДИНОВА ТАМАХКЯРОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА ЛАСКОВА
ЯНКО АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ
ЯНКО ДИМИТРОВ ХАРАЛАМПИЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 4, І-ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА БАТЕВА
АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА КОЕМДЖИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МОРАЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ВОЕВ
АНА НИКОЛАЕВА ГРИГОРОВА
АНА СТЕФАНОВА ДЖАДЖЕВА
АНА-МАРИЯ ЯНКОВА ЧОБАНОВА
АНАСТАСИЯ ЛЮБОМИРОВНА СЪРБОВА
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ БОЧУКОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ БОШНАКОВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ
АНГЕЛ МАНОЛОВ МУТАФЧИЕВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ТЪНГЪЛОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ КЪЛВАЧЕВ
АНГЕЛ ОГНЯНОВ КЪЛВАЧЕВ
АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЧОТРОВА
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ОРТОМАРОВА
АНГЕЛИНА ТОДОРОВА БОШНАКОВА
АНГЕЛИНА ТОДОРОВА БОШНАКОВА
АНЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
АНЖЕЛА МЛАДЕНОВА ПАСКОВА
АННА ДИМИТРОВА ВОЕВА
АНТОН СТЕФАНОВ ПАНДЕВ
АНТОН СТЕФАНОВ ПОПОВ
АНТОНИЯ ИЛИЕВА ЛЕВАКОВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛАКОВ
АСЕН ИВАНОВ ХРИСИМОВ
АСЕН КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
АСЕН МИЛЧЕВ АСЕНОВ
АСПАРУХ АРАТИН ДЕРЕДЖАН
АТАНАС АНГЕЛОВ СЪРБОВ
АТАНАС АСЕНОВ ДЕЛИБЕЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАЛАМОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДИАМАНДИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ДЕЛИБЕЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ БОЖИКОВ
АТАНАС КИРИЛОВ КАТИНИН
АТАНАС ПЕТКОВ ДЕЛИБЕЕВ
АТАНАС СТЕФАНОВ ГРАМАТОВ
АТАНАС СТЕФАНОВ ПОПОВ
АТАНАСИЯ ХРИСТОС ДИМО
АТАНАСКА ГРОЗДАНОВА ХАДЖИЕВА
БЛАГА БОРИСОВА БАКАЛЧЕВА
БЛАГА ИЛИЕВА БОРОДИНА
БЛАГА ЦВЕТКОВА БЕЛЧЕВА
БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА БИРОВА
БЛАГОВЕСТА ОГНЯНОВА БАРБУТЕВА
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ КАРАКОСТОВ
БЛАГОЙ КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
БЛАГОЙ ПЕТРОВ ЦЕНКИН
БЛАГОМИРА БЛАГОЕВА ГРОЗДАНОВА
БОЖИДАР ПАРАСКЕВОВ МАРИНОВ
БОЙКА ИВАНОВА МОСКОВА
БОЙКА НИКОЛОВА ДЕЛИГЕОРГИЕВА
БОРИС ГЕОРГИЕВ МАНГАЛОВ
БОРИС ИВАНОВ ЖИЛЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЧЕРЕШАРОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ЦВЕТАНОВ
БОРИСЛАВ МИЛЕНОВ ИВАНОВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ЧУКАНОВ
БОЯНКА ИВАНОВА ПЕНКОВА
ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ САРАНДЕВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ УНДЖИЕВ
ВАЛЕРИ СЪБЕВ КУРТОВ
ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА КЛИЗМОВА
ВАНЯ БОРИСОВА ЙОКОВА
ВАНЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА
ВАНЯ МИХАЙЛОВА БУТРАКОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА МАРКОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ НАКОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ЩУРКОВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ КАТИНИН
ВАСИЛЕНА АНГЕЛОВА САВОВА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ПОПОВА
ВАСИЛКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
ВАСКА ДИМИТРОВА ДЖУРОВА
ВЕЛИЗАР СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
ВЕЛИКА ИВАНОВА БУХЛЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КАТИНИНА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТЪНГЪЛОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА УНЖИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА РУСЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ДЕЛИБЕЕВА
ВЕЛИЧКА ЛАЗАРОВА ПОПОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КАРАДЖОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА СЪРБОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТКОВА ЛАСИНА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ХРИСИМОВА
ВЕНЕТА КАРАМФИЛОВА БАРАКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ЮЛИЯНОВ ШАМОВ
ВЕРА ИВАНОВА ЯНКУЛОВСКА
ВЕРА СТОЯНОВА КАРАКОСТОВА
ВЕРКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
ВЕСЕЛИН МАЛИНОВ КЕЛЧОБАНОВ
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА КРЪСТИЛОВА
ВЕСЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА СЪРБАКОВА
ВЕСКА ДАНАИЛОВА КИРОВА
ВЕСКА СТОЯНОВА КОЕМДЖИЕВА
ВЕСКО ДИМИТРОВ УКОВ
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
ВИЛИ ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
ВИЛИ КОСТАДИНОВА ДЕЛИБЕЕВА
ВИЛИ НИКОЛОВА ГРОЗДАНОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА БОЖИКОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА КЪЛВАЧЕВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА ФИДАНОВА АБЛАНИЧКА
ВИРГИНИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ БАЦАЛОВ
ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ГРАМАТОВ
ВОДИЧКА КОСТАДИНОВА ДЕЛИБЕЕВА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА СЪРБАКОВА
ГАЛИНА КРЪСТЕВА КУТАНОВА
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАЛАМОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЖИЛЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ МАНГАЛОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ЯНУШЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БАРАКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛИКОВ СЪРБОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЪРКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАСИН
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БОЗДЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КРЪСТИЛОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШАБАНОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ МИРОСЛАВОВ БОРОДИН
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КРЪСТИЛОВ
ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ГРАМАТОВА
ГЕРГАНА КРЪСТЕВА КАРАКЕПЕЛИЕВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ДРОБЕНОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА НАКОВА
ГИНА АТАНАСОВА ШИШКОВА
ГИНКА ПЕТРОВА АНГУШЕВА
ГРЕТА СТОЙЧЕВА ХРИСТОСКОВА
ГЪЛЪБИЦА КРУМОВА ГАЗИЛОВА
ДАМЯНА НЕДЯЛКОВА ГОРАНОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА БОЗАДЖИЕВА
ДАФИНА КИРИЛОВА ЦЕНКИНА
ДЕНИС ДИМИТРОВ НАКОВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ШАБАНОВА
ДЖОНАТАН СИМЕОНОВ ЦВЕТАНОВ
ДИАНА БОРИСОВА ЦВЕТАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ХАДЖИМИШЕВА
ДИАНА ПЕТКОВА ДУЛЕВА
ДИАНА ХРИСТОВА ШИШКОВА-ОБИДИМСКА
ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА ГЮДЖЕНОВА
ДИМИТРИЯ ПАНДЕЛИЕВА УНДЖИЕВА
ДИМИТРИЯ ПАНТАЛЕЕВА КЛИЗМОВА
ДИМИТРИЯ СПАСОВА МЕЦОВА-ЩУРКОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КИРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИАМАНДИЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДАРАКЧИЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
ДИМИТЪР ВЕСКОВ УКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАМБОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР КАТЕРИНИН КИРЧЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЖОЙКЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ТЪНГЪЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШОПОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШОПОВ
ДИМИТЪР СТОЙНОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЖУРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОШНАКОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ЧОБАНОВ
ДОБРИНА ПОПЧЕВАЛИЕВА
ДОЧКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА АНГЕЛАКОВА
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА КОВАЛЧУК
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДАРАКЧИЕВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА КАМБУРОВА-БОЗДЕВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА БОЧУКОВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА БОЖИКОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА СПИРОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА БАРАКОВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВА КРЪНЧЕВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СТОИНКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТУМБАЛЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КЛИЗМОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА БОШНАКОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГОРАНОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛАКОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
ЕЛЕНА МИЛАНОВА ЧИТАКОВА
ЕЛЕНА РАДОЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА
ЕЛЕНА СПИРИЕВА БОЖИКОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА КАРАДЖОВА
ЕЛЕОНОРА НАЙДЕНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛИ ГЕОРГИЕВА СТОИЛКОВА
ЕЛИСАВЕТА СЪБЕВА ШАМОВА
ЕЛКА ИВАНОВА БОЖИКОВА
ЕЛКА ИЛИЕВА РАЗЛОЖКА
ЕЛКА КРЪСТЕВА КУТАНОВА
ЕЛКА ПЕТРОВА ЯЧКОВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ШИНЛАКОВ
ЕМИЛ БОГДАНОВ БОЦЕВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ТУШИНОВА-ЛАСКУ
ЕМИЛИЯН БОЖИНОВ МИХАЙЛОВ
ЕФТИМИЯ КИРИЛОВА УНДЖИЕВА
ЗАПРИНА АНГЕЛОВА КУТАНОВА
ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПОПОВА
ЗОРКА ТОДОРОВА ГЕРАКСИЕВА
ЗОЯ ИВАНОВА ПУЛЕВА
ЗОЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЗОЯ КИРИЛОВА МАЛАМОВА
ИВАЙЛО ХРИСТОСКОВ ХРИСТОСКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ПОПОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ШИНЛАКОВ
ИВАН АСЕНОВ БУЗАЛАКОВ
ИВАН АСЕНОВ ХРИСИМОВ
ИВАН АТАНАСОВ БИРОВ
ИВАН АТАНАСОВ ДЕЛИБЕЕВ
ИВАН БОРИСОВ ГРОЗДАНОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ БАЦАЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАСИН
ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГОРАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ КАМБУРОВ
ИВАН ИЛИЕВ ПАСКОВ
ИВАН КРУМОВ РАЗЛОЖКИ
ИВАН ЛЮБЕНОВ АРАТИНОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ ДРОБЕНОВ
ИВАН НИКОЛОВ ТАШКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЯНКУЛОВСКИ
ИВАН ОГНЯНОВ СТОИЛКОВ
ИВАН ПАНДЕВ КЛИЗМОВ
ИВАН ПАНТАЛЕЕВ КЛИЗМОВ
ИВАН ПЕТРОВ ПАШАЛИЕВ
ИВАН РАЙЧЕВ КОВАЧЕВ
ИВАН СПАСОВ ГЮДЖЕНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ПАНДЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ХУКЛЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ВЕЛЕВ
ИВАНА БОРИСОВА ЖИЛЕВА
ИВАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ПОПОВА
ИВАНКА БОРИСОВА ШИНЛАКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
ИВАНКА ГРУДЕВА ДЕЛИБЕЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ДОСЕВА
ИЛИНКА СТОЯНОВА ТОНЕВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ БОЖИКОВ
ИЛИЯ БОЖИДАРОВ ПЕНКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОРОДИН
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КОЕМДЖИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СЪРБАКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАСКОВ
ИЛИЯ ЛАЗАРОВ КРУШОМИКОВ
ИЛИЯ МИХАЙЛОВ БУТРАКОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯ СТОЙКОВ БОШНАКОВ
ИЛИЯН ИВАНОВ ДРОБЕНОВ
ИЛИЯН МОМЧИЛОВ МЛАДЕНОВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ХАДЖИДИМИТРОВА
ИРИНА КОСТАДИНОВА ДЕЛИБЕЕВА
ЙОАН ИВАНОВ ДРОБЕНОВ
ЙОРДАН ХАДЖИМИШЕВ
ЙОРДАН ГЕРАКСИЕВ КОСТОВ
ЙОРДАНКА АТАНАСОВНА СЪРБОВА
КАДИФА МУХАМЕДОВА КЕЛЧОБАНОВА
КАЛИНКА БЛАГОЕВА МУТАФЧИЕВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА ЯНКУЛОВСКА
КАЛИНКА ТОДОРОВА ПАЛАЗОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА АСЕНОВА КАКАЛОВА
КАТЕРИНА БОЖИКОВА ТОДОРОВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА ШОПОВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДЖУРОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЖИЛЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТЪНГЪЛОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТЪНГЪЛОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМУ
КАТЕРИНА КИРИЛОВА АВРАМОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА ДЖЕПКОВА
КАТЕРИНА ПАВЛОВА КОКУДЕВА
КАТИНА ДИМИТРОВА ДИАМАНДИЕВА
КИПКА ЛЮБЕНОВА ЧАЛЪКОВА
КИРИЛ ВАСИЛЕВ КАТИНИН
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧЕРЕШАРОВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ
КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТИЛОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ
КОСТАДИН ЕВГЕНИЕВ БАНСКАЛИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ДЕЛИБЕЕВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ
КОСТАДИН КРАСИМИРОВ ХАРИСКОВ
КОСТАДИН КРУМОВ МАРКОВ
КОСТАДИН ЛАЗАРОВ КАРАДЖОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ГАЗИЛОВ
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА ДЖОЙКЕВА
КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ДЕЛИБЕЕВА
КРАСИМИРА БОРИСОВА КАЛИНКОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АДАМОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА БУЗАЛАКОВА
КРИСТИАН ИВАНОВ СПАСОВ
КРИСТИНА РОСЕНОВА КАЗАЛИЕВА
КРУМ ДИМИТРОВ ПЕТЕВ
КРУМ ИВАНОВ РАЗЛОЖКИ
КРУМ КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
КРЪСТАНА БОЖИКОВА ТЕРЗИЕВА
КРЪСТЬО АТАНАСОВ ДЕЛИБЕЕВ
КРЪСТЬО СТЕФАНОВ ПОПОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ КАРАДЖОВ
ЛАМБРИНА ВИКТОРОВА КРЪНЧЕВА
ЛЕНЧЕ ИВАНОВА КАМБУРОВА
ЛИЛИЯ АСЕНОВА ДИАМАНДИЕВА
ЛИЛИЯ ЕМИЛИЯНОВА БОЗАДЖИЕВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА ТОСЕВА
ЛИЛЯНА АСЕНОВА ГРОЗДАНОВА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ЛАСИНА
ЛЮБА НИКОЛОВА МУТАФЧИЕВА
ЛЮБЕН КИРИЛОВ ПОПОВ
ЛЮБКА БОРИСОВА ЯЧКОВА
ЛЮБОМИР ВЕЛИКОВ СЪРБОВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ АВРАМОВ
ЛЮБОМИР СЛАВОВ АБЛАНИЧКИ
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ ЧОНЕВ
МАГДА НИКОЛОВА ХРИСИМОВА
МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПОПОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ЧОНЕВА
МАГДАЛИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
МАРА ГЕОРГИЕВА ДЕЛИБЕЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА САРАНДЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА ДЕЛИБЕЕВА
МАРИЙКА ВЪРБАНОВА ШОПОВА
МАРИЙКА ПАНДЕВА ДИМИТРОВА
МАРИНА ЙОСИФОВНА ДУДАКЛИЕВА
МАРИО АЛЕКСАНДРОВ МОРАЛИЕВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПИСИНА
МАРИЯ ВЕЛКОВА БИРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАСИНА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАДОЙКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЕЛИБЕЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАЛЕЙКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СОТИРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БАЦАЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА РАДОЙКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА БУТРАКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОСТОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАНГАЛОВА
МАРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА ПЕТЕВА
МАРИЯ ПЕТКОВА КАРАДЖОВА-АНГЕЛАКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГУДЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЛЕФТЕРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПОЛЯНОВА-ЕЛАДИ
МАРИЯ СТЕФАНОВА ЛАСИНА
МАРИЯ СТОЯНОВА БАЦАЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА СЕМЕРДЖИЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ЯЧКОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПИСОВА
МАРКО НИКОЛОВ ЯЧКОВ
МАРКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
МАЯ ИЛИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
МИЛЕН ЙОРДАНОВ ДОДУРОВ
МИЛКА ИЛИЕВА ВЪЛЕВА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРОДИН
МИТРА ИВАНОВА ВАСЕВА
МИТРА КРЪСТЕВА КЛИЗМОВА
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КУРТОВА
МИХАИЛ АНГЕЛОВ ТЪНГЪЛОВ
МИХАИЛ ИЛИЕВ БУТРАКОВ
МИХАИЛ СОТИРОВ ЧАЛЪКОВ
МИХАИЛ СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
МОНИ ИЛИЕВА БАНЕВА
НАДЕЖДА БОЖИКОВА БАЛБАЗАНОВА
НАДЕЖДА ГРИГОРОВА ДОБРЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА КОВАЧЕВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЯНУШЕВА
НАДЕЖДА ЮЛИЯНОВА БАКИЕВА
НАДЕЖДА ЯНКОВА ЧОБАНОВА
НАДИНА БОЯНОВА ЧЕРВЕНКОВА
НАДКА БОРИСОВА ЧОБАНОВА
НАДКА ИВАНОВА ГОРАНОВА
НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
НАТАША АТАНАСОВА ДИАМАНДИЕВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА БОРОДИНА
НЕВЕНА ИЛКОВА ПЕТАКОВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА КАРАБЕЛЬОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА КОЕМДЖИЕВА
НЕЛИ ТОМОВА ВЪЛЧЕВА-МУТАФЧИЕВА
НЕЛИ ФИЛИПОВА ИВАНОВА
НЕЛИ ХРИСТОВА НЕШИЧ
НИКОЛА ИЛИЕВ КАМБУРОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ КЕЛЧОБАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНКУЛОВСКИ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЧЕКОВ
НИКОЛАЙ МАРКОВ ЯЧКОВ
НИКОЛИНА СЛАВОВА ДУДАКЛИЕВА
НИКОЛИНА ТОДОРОВА ГЪРКОВА
НИНА КИРИЛОВА ДОДУНЧЕВА
НОЕЛИЯ ПАНИАГУА КРЪСТЕВА
НОНА ПЕТРОВА ДАРАКЧИЕВА
ОГНЯН АНГЕЛОВ КЪЛВАЧЕВ
ОГНЯН ИВАНОВ СТОИЛКОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ ВЪЛЕВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КОКУДЕВ
ПАВЕЛ НИКОЛОВ ЯЧКОВ
ПАВЕЛ СТОЯНОВ КОЦАЛЕВ
ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ДУДАКЛИЕВА
ПАНТАЛЕЙ ИВАНОВ КЛИЗМОВ
ПЕНКА ДИМИТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА
ПЕНКА НИКОЛОВА ЯНКУЛОВСКА
ПЕТЪР БОРИСОВ ЖИЛЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖОЙКЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ СТАНОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ АРАТИНОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ПОЛЯНОВ
ПЕТЯ АТАНАСОВА ДЕЛИБЕЕВА
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КАТИНИНА
ПИМЕН ДИМИТРОВ КОКУДЕВ
ПЛАМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
РАДОЙ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВА ЙОРДАНОВА НАЙКОВА
РАЙНА АНДОНОВА ТЪНГЪЛОВА
РИСТО ПОПЧЕВАЛИЕВ
РОЗА СЪБЕВА РУСЕВА
РОЗИ ПОПЧЕВАЛИЕВА
РОСЕН СЪБЕВ ЧАТАЛБАШЕВ
РУМЕН ЮЛИЯНОВ ШАМОВ
РУСАНА ВЛАДИМИРОВА БАЦАЛОВА
СВЕТЛАНА ГРИГОРОВА БУЧКОВА
СИЙКА КРЪСТЕВА ДЕРИЖАН
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЕВА
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА ЧУКАНОВА
СИМЕОН КИРИЛОВ АВРАМОВ
СЛАВИ БИНКОВ АБЛАНИЧКИ
СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ДУДАКЛИЕВ
СЛАВИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
СОНЯ ДИМИТРОВА РУДИ
СОНЯ ИВАНОВА КУРТОВА
СОТИР МИХАЙЛОВ ЧАЛЪКОВ
СОФИЯ БОРИСОВА ТАШКОВА
СТАНИМИР ИЛИЕВ СЪРБАКОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАНОЛОВ
СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ ХРИСИМОВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ ПОПОВ
СТЕФАН ОГНЯНОВ ВЪЛЕВ
СТЕФАН ПАНДЕВ КЛИЗМОВ
СТЕФАНИ СТОЯНОВА БОЗАДЖИЕВА
СТЕФАНКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
СТЕФКА АТАНАСОВА ГРАМАТОВА
СТЕФКА КОСТАДИНОВА ГАЗИЛОВА
СТОЙНА СТОЯНОВА ТЪНГЪЛОВА
СТОЯН АРГИРОВ ДЖУРОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ КРЪСТИЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАШОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ДЖУРОВ
СТОЯН ИВАНОВ БУХЛЕВ
СТОЯН ИВАНОВ РУСЕВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ БОЗАДЖИЕВ
СТОЯН ПАВЛОВ КОЦАЛЕВ
СТОЯН РАДКОВ ТОСЕВ
СТОЯНКА ИВАНОВА МУТАФЧИЕВА
СТОЯНКА ИЛИЕВА ЕЖКОВА
СТОЯНКА КИРИЛОВА ГЕРЧЕВА
СТОЯНКА КРЪСТЕВА ДЕЛИБЕЕВА
СТОЯНКА СПАСОВА ДЕЛИБЕЕВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ДУДАКЛИЕВА-ПИРПИРОВА
ТАШИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИДИМИТРОВА
ТЕОДОР ЛЮБОМИРОВ ПАЛЕЙКОВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЧОТРОВА
ТИНКА ИВАНОВА РАЧКОВА
ТОДОР АСЕНОВ КОСТОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ФЪРЧЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ
ТОДОР ИЛИЕВ БОШНАКОВ
ТОДОР МАРКОВ ДИМИТРОВ
ТОДОР ПЕТРОВ КОЕМДЖИЕВ
ТОДОР СТЕФАНОВ ГЕРАКСИЕВ
ТОДОРКА ХРИСТОВА ЖИЛЕВА
ТОМА ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
ТОНИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ТРАЯНА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ФАНКА КРУМОВА МАРКОВА
ФАТМЕ ОСМАНОВА ВЪЛКОВА
ФИДАНА АЛЕКСАНДРОВА ЧУКАНОВА
ХЕНРИ АЛЕКСАНДЪР КВИАТКОВСКИ
ХРИСТИН ИВАНОВ ВЕЛЕВ
ХРИСТИНА ИЛИЕВА КРУШОМИКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДЖОЙКЕВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛАКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО МАРКОВ ЯЧКОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ДУДАКЛИЕВ
ЦВЕТАНА БОРИСОВА СТОИНКОВА
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ПЕНКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ГРАМАТОВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КЕРАНОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ХАДЖИНЕДЕЛЧЕВА
ЦВЕТЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЙОКОВА
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА
ЦВЕТКА ПЕТРОВА ЖИЛЕВА
ЩЕРГИНИЯ АНГЕЛОВА КОЦАЛЕВА
ЯНА ИВАНОВА ГИМИДЖИЕВА
ЯНКО ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ИЛИЯ БАТАКЛИЕВ № 2, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВА ИБРАХИМОВА АЛИЕВА-БЕЛЯНСКА
АВА ИБРАХИМОВА ШЕНГОВА
АГУШ АГУШЕВ ЧАУШЕВ
АДРИЯНА БОЖИДАРОВА КЛЕПАЧЕВА
АЙШЕ АБДУРАХМАНОВА ТОПЧИЕВА
АЙШЕ РЕЙХАН ИБИШЕВА
АЙЯ НАИЛОВА ВИТАНОВА
АКИ РАКИП ИБИШЕВ
АЛБЕН СЪБЕВ ШАМОВ
АЛЕКСАНДРА КОСТАДИНОВА ГЕБРЕЛИЕВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА СТОИЛОВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КРУНЕВ
АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ПОЛИМЕРОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШОПОВ
АЛЕКСАНДЪР ЗЕФИРОВ КАФКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ХАДЖИДИМАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СОФКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ПЪРГОВ
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ГОНДОВ
АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ВАПЦАРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ СТОИМЕНОВ
АЛИ АЛИЕВ КУНЕВ
АЛИНА СЕМЕНОВНА РАМОВА
АНА ГЕОРГИЕВА ШОТЕВА
АНА КОСТАДИНОВА БАЙРАКОВА
АНА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ТУНЧЕВА
АНАСТАСИЯ ДИМОВА НИКОЛОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ КУЛИН
АНГЕЛ БОРИСЛАВОВ ПЕТРЕЛИЙСКИ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАТАЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ КУРТОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ОРМАНЛИЕВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ЯНЕВ
АНГЕЛ КРУМОВ ПАВЛОВ
АНГЕЛ ЛЮДМИЛОВ ПЪРГОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОНГОВ
АНГЕЛ СТОИЛОВ АРНАУДОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ РАМОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ
АНГЕЛИНА БОРИСОВА МАРКОВА
АНГЕЛИНА НАЙДЕНОВА КОВАЧЕВА
АНГЕЛИНА СЕРГИИВНА ЛЕКИНА
АНДОН КОСТАДИНОВ НАСКОВ
АНЕТА ВЛАДИМИРОВА ДЖАМДЖИЕВА
АННА ТОДОРОВА БУКУРЕЩЛИЕВА
АННА-МАРИЯ МАРГАРИТОВА ШОТЕВА
АНТОАНЕТА ЛЮБОМИРОВА ПЕНКОВА
АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ПИРНАРЕВА
АНТОН ИВАНОВ ПИРОНЕВ
АНТОН МЕТОДИЕВ БАМБАЛОВ
АНТОН СТЕФАНОВ РАМОВ
АСЕН МИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ
АСПАРУХ РУМЕНОВ САРАНДЕВ
АТАНАС АВРАМОВ АВРАМОВ
АТАНАС БОРИСОВ СОФТОВ
АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ХАРИЗАНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ АРАТИНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТУНЧЕВ
АТАНАС КРУМОВ ПАВЛОВ
АТАНАС ЛЮБОМИРОВ МУШЕВ
АТАНАС НИКОЛАЕВ ТОНЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ БУКУРЕЩЛИЕВ
АТАНАС САМУИЛОВ ЛЕКИН
АТАНАС СТЕФАНОВ НЕДЕВ
АТАНАСКА АНДРЕЕВА БЛИЗНАКОВА
АХМЕД ОСМАНОВ ТОПЧИЕВ
АХМЕД ЮЛИЯНОВ БЕЛЯНСКИ
БЕТИНА ВИКТОРОВА СИНАНОВА
БИЛЯНА АНДОНОВА ГЕБРЕЛИЕВА
БИЛЯНА АСЕНОВА САРАНДЕВА
БИСЕР ИВКОВ КАРАДЖОВ
БЛАГА ГЕОРГИЕВА КОТОВА
БЛАГА СИМЕОНОВА КУРТОВА
БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
БЛАГОЙ ВЕЛЬОВ БАЙРАКОВ
БЛАГОЙ ВОЛОДЕВ СПИРИЕВ
БЛАГОЙ ИВАНОВ АНДОНОВ
БЛАГОЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ СЛАВОВ
БЛАГОЙ НИКОЛОВ РУЙЧЕВ
БОГДАН ИЛИЕВ БОЦЕВ
БОГДАНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
БОЖИДАР ЧАПОВ
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПЕНКОВ
БОЖИДАР СТЕФАНОВ МИЛАДИНОВ
БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ КРАЧОЛОВ
БОЙКА АНГЕЛОВА СПИРИЕВА
БОЙКА МАРИНОВА ХОРОЗОВА
БОЙЯНА ИВАНОВА БУКУРЕЩЛИЕВА
БОРИС ИЛИЕВ БУНКОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ШОТЕВ
БОРИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ КЬОЙБЕШИЕВ
БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ ЗАНЕВ
БОРИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
БОРИСЛАВА СЛАВЧЕВА ГУГОВА
БОРЯНА КОСТАДИНОВА ГЕЛЕВА
БОСИЛКА АТАНАСОВА КАНИНА
БОЯН БОРИСЛАВОВ ШОТЕВ
ВАЙДЕ МЕХМЕД КАПАНЪК-ЧАУШЕВА
ВАЙДЕ САДИДИН ТОПЛЕВА
ВАЛЕНТИН ВАНГЕЛОВ КРАМАРСКИ
ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ХАНДЖИЕВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ КОСТАДИНОВ
ВАЛЕРИО РЕНАТО МЕРАНИ
ВАНГЕЛИЯ АНГЕЛОВА МАНГАЛОВА-АВРАМОВА
ВАНГЕЛИЯ ХРИСТОВА ПОПОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ СИВКОВ
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПИРНАРЕВ
ВАСИЛ АСПАРУХОВ КАНИН
ВАСИЛ ЕМИЛОВ БОЦЕВ
ВАСИЛ СТОИЛОВ АРНАУДОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ КЕКОВ
ВАСИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ПОЛИМЕРОВА
ВАСИЛЕНА БЛАГОЕВА УЗУНОВА
ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА МАРКОВА
ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА БОЦЕВА
ВАСИЛКА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА
ВАСИЛКА ДОНКОВА НАСКОВА
ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВАСИЛКА КРУМОВА КАРТАЛОВА
ВАСКА ИВАНОВА БАЦАЛОВА
ВАСКО ГЕОРГИЕВ АРАТИНОВ
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ГЮЛЬОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА КРАЧОЛОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КАФКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРЕЛИЙСКА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАРУХОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЛИЗНАКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПИСИНА-ЗЛАТКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА СПИРИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ФРЕНГОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА СОФКОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА АСТАРДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ТУНЧЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ВИТАНОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МАРКОВА-ЧОЛЕВА
ВЕЛИЧКА РАШКОВА ДЕРЕЛИ
ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА ПЛЕВНЕЛИЕВА
ВЕЛКА КИРИЛОВА ГАВРИЛОВА
ВЕЛКО ПЕТРОВ ГАЙТАНИНЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КАЦАРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛКОВ МАВРОДИЕВ
ВЕРА ИЛИЕВА ШИШКОВА
ВЕРА ЛЮБЕНОВА КАФКОВА
ВЕРКА КРЪСТАНОВА МАЛИНОВА
ВЕРКА НИКОЛОВА ГАЛЕВА
ВЕРОНИКА ПЛАМЕНОВА АТАНАСОВА
ВЕРОНИКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА ДЖАЛОВА
ВЕСЕЛА СТЕФАНОВА ПАНОВА
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КОВАЧЕВ
ВЕСЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ТОПАЛОВА
ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА
ВИКТОР МИЛКОВ СИНАНОВ
ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА АРАТИНОВА
ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА КЕХАЙОВА
ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА СИНАНОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА БОЦЕВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА
ВИОЛЕТА ДРАГАНОВА ПРАНГОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БАШОВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ
ВЛАДИМИР БОРИСОВ КРУШОВСКИ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ МАРКОВ
ВОЛОДЯ БЛАГОЕВ СПИРИЕВ
ГАБРИЕЛА ЦВЕТКОВА ТОШАНОВА
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА СОФКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТИТЯНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДЖУПАНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЛЯСКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ШОТЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ЧЕТРАФИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕНКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РОМАНСКИ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БАШЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БУНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАМБАЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЛИИЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛЕЙКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТУМБАЛЕВ
ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ КАРАМИТЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КУНЧЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЗЛАТИНОВ
ГЕОРГИ МИЛЕВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ БАЙРАКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ФУРЛИЕВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ШАБАНОВ
ГЕОРГИ СТАНИСЛАВОВ ТУНЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ АРАТИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ РУСКОВ
ГЕОРГИ ТОМОВ УРДЕВ
ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ САРАНДЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТОНЕВ
ГЕОРГИ ЦАНКОВ ПИРИНСКИ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МЕШКОВА
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
ГЕРГАНА АТАНАСОВА ПАВЛОВА
ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КАРАИЛИЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ПАНЧЕЛИЕВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА ЧОЛАКОВА
ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ДАСКАЛОВА-ПИРОНЕВА
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ХАЛЕВАЧЕВА
ГЮЛБИЕ ХАЛИЛОВА ЮРУЧЕВА
ГЮЛДАНЕ АХМЕДОВА БАЛАБАНОВА
ГЮЛДЕНИС ДЕМИРОВ АХМЕДОВ
ГЮЛДЖАН ГЮЛХАНОВА БЕКИРОВА
ДАВИД ДИМИТРОВ ДАВИДОВ
ДАМЯН АТАНАСОВ ЛЯСКОВ
ДАМЯН ГЕОРГИЕВ БАШЛИЕВ
ДАНАИЛ СЛАВЧЕВ БУХЛЕВ
ДАНИЕЛ АСЕНОВ БАКАЛОВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ДЖИНЕВА
ДАНИЕЛА РУМЕНОВА САЙДИНА
ДАФИНКА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА
ДАФИНКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА
ДАЯНА МОХАМЕД-ФУАД ЕЛ-ТАХЕЛ
ДЕМИР ДЖАМАЛОВ АХМЕДОВ
ДЕНИС ДИМИТРОВ КИРАДЖИЙСКИ
ДЕНИЦА НАЙДЕНОВА ДОСПАТЛИЕВА
ДЕРВИШ МУСТАФОВ ВРАНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ЛАМБИНА
ДЕСИСЛАВА КОНСТАНТИНОВА ЦАЦЕВА
ДЕСИСЛАВА ТОНЕВА ЧАНТАЛИЕВА
ДЕЯНА РАЙЧЕВА РУСКОВА
ДЖАМАЛ ДЕМИРОВ АХМЕДОВ
ДЖЕВДЕТ ДЖЕВДЖЕТОВ ЗЪРБАШЕВ
ДЖУМИЛЕ БЕКИРОВА РИМОВА
ДИМИТРИЙКА СТЕФАНОВА БОЗУКОВА
ДИМИТРИНА АНДРЕЕВА МУШЕВА
ДИМИТРИНКА КРАСИМИРОВА ГЕРОВА
ДИМИТРИС АЛЕКСАНДРОС АЛАМИСИС
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КАФКОВА
ДИМИТРИЯ БЛАГОЕВА ЩУРКОВА
ДИМИТРИЯ БОРИСЛАВОВА КОВАЧЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЕРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОПУЗОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ СЪРБОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ФРЕНГОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЩУРКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАМБАЛОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТАГАРЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДАВИДОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЖАЛОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕЛЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КРАНТЕВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ТОСКОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ МЕШКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ РАМОВ
ДИМИТЪР ХАРИЗАНОВ САРАНДЕВ
ДИНЕ СТАВРОВ
ДИЯНА ХРИСТОВА НЕДЕВА
ДОБРИН ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ
ДОБРИНКА НИКОЛОВА РОМАНСКА
ДОНА АНДОНОВА НАСКОВА
ДОНКА НИКОЛОВА ДОНКОВА
ДРАГОМИР ДРАГОМИРОВ ГЕРОВ
ДРАГОМИР ДРАГОМИРОВ ГЕРОВ
ДУРДАН СЕЛИМОВА НАФУЗЧИЕВА
ДУШКА АЛБЕНОВА ШАМОВА
ЕВГЕНИЙ ОГНЯНОВ ГОНДОВ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СПИРИЕВА
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ТАГАРЕВА
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА РАМОВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КУРТЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КАРПАТОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЧИЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АШМИНКОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БАШОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ХАДЖИДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КРУШОВСКА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КИРОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ЕЛЕНА КРУМОВА МАВРОДИЕВА
ЕЛЕНА МАРИЯНОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕЛЕВА
ЕЛЕНА СТАНЧЕВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ШИРИНОВА
ЕЛЕОНОРА ВАДИМОВА МЛАДЕНОВА
ЕЛЗА ХРИСТОВА САРАНДЕВА
ЕЛИЦА НИКОЛОВА ЗОЙКОВА
ЕЛИЦА ОГНЯНОВА МАВРОДИЕВА
ЕЛИЦА РУМЕНОВА КЕСЕРОВА
ЕЛКА ДАНИЕЛОВА БАКАЛОВА
ЕМИЛ БОГДАНОВ БОЦЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ КАФКОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ МИНКОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ЖЕНИ ЛЮБЕНОВА КАРАДЖОВА
ЖИВКО АНГЕЛОВ СЕЛМЕДИНОВ
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕВ
ЖИВКО ПЕТРОВ МАНДУХОВ
ЗАПРИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ЗВЕЗДА ДАНАИЛОВА МЕШКОВА
ЗВЕЗДЕЛИНА СТЕФАНОВА ЛЕФТЕРОВА
ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА
ЗДРАВКО АТАНАСОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
ЗЕФИР ИВАНОВ КАФКОВ
ЗЛАТА КОСТАДИНОВА ЗЛАТКОВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА ПОПРЕЛКОВА
ЗЛАТКА ПЕТРОВА МАРКОВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ТОСКОВА
ЗОРА НИКОЛОВА ВЕЛЕВА ЛИНДЗИ
ЗОРКА АВГУСТИНОВА БАМБАЛОВА
ЗОЯ ВАЛЕРИЕВА ГЮДЖЕНОВА-ДАВИДКОВА
ЗОЯ РАЙЧЕВА ЛИМАНОВА
ИВА КАМЕНОВА КИСЬОВА
ИВАЙЛО МИНЧОСЛАВОВ СЛАВИЛОВ
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ГАМИШЕВ
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ПАНОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИДИМАНОВ
ИВАН АРМЕНОВ ПИРОНЕВ
ИВАН АТАНАСОВ АРАТИНОВ
ИВАН АТАНАСОВ АРАТИНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ТУНЧЕВ
ИВАН БЛАГОЕВ ТОТИН
ИВАН ВАСИЛЕВ КАРАДЖОВ
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ КАЦАРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ АЛАБАШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БАШЛИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БИЛАРЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СПИРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГАЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДАМБАЛОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КУРТОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ТАГАРЕВ
ИВАН ЗЕФИРОВ КАФКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ТРЕНЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ГАМИШЕВ
ИВАН ПЕТРОВ БУКУРЕЩЛИЕВ
ИВАН СПИРИЕВ РУНТЕВ
ИВАН ТОДОРОВ САМОКОВАРЕВ
ИВАНА КОСТАДИНОВА ЗЛАТКОВА
ИВАНА СТЕФАНОВА ВЛАХОВА
ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА АБАДЖИЕВА
ИВАНКА БОРИСОВА ГАЛЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
ИВАНКА ЗДРАВКОВА ЗЛАТКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА МАРДОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ТЕМЕЛКОВА
ИВАНКА СТОЕВА ШАБАНОВА
ИВАНКА СТОИЛОВА ТОНЕВА
ИВЕЛИНА АРСОВА КАВАЛОВА
ИВО ЖИВКОВ ДИМИТРУШЕВ
ИВО ИВАНОВ КАЛЪНОВ
ИВО ТОДОРОВ БАЛКАНСКИ
ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА
ИЛИЯ АНДРЕЕВ БОЦЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДЖЕПКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ЧОРЛЕВ
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯНА ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
ИЛИЯНА ТОДОРОВА КИПРОВА
ИЛКО ГЕОРГИЕВ МУШЕВ
ИЛКО КРУМОВ МАВРОДИЕВ
ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГАНИШЕВА
ИРИНА ЛЮБЕНОВА КРУШОВСКА
ИСМАИЛ ИЗЕТОВ МУСТАФОВ
ЙОАНН КОСТАДИНОВ КОЕМДЖИЕВ
ЙОЗЛЕМ ЙОЗЕР ДЕРЕЛИ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГЕЛЕВ
ЙОРДАНА СТОЯНОВА БУХЛЕВА
ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА КАДИЛОВА-ЕЛ-ТАХЕЛ
КАДИФЕЙКА ВЛАДИМИРОВА ЦУЦУМАНОВА
КАЛИНА СТОЯНОВА БУХЛЕВА
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЬОЙБЕШИЕВА
КАМЕЛИЯ ПАВЛОВА МАНДУХОВА
КАМЕЛИЯ РАДЕВА ПУНЧЕВА
КАМЕЛИЯ ЯНКОВА СТОИМЕНОВА
КАМЕН КАМЕНОВ КИСЬОВ
КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ
КАРАМФИЛА ТОДОРОВА ГАЙТАНИНЧЕВА
КАРАМФИЛКА ТОДОРОВА БЕЛЬОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СИВОВА
КАТЕРИНА АРГИРОВА ТЕОДОСИЕВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА СЪРБОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА-ЯНЕВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМИТРУШЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА НЕДЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА ИЛКОВА МУШЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ТОНГОВА
КАТЕРИНА СОТИРОВА ПОЛИМЕРОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА
КАТЯ БОРИСОВА БОЖИКОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ КРУМОВА СТЕФАНОВА
КАТЯ СТОЙЧЕВА ОРМАНЛИЕВА
КИПРА ВАСИЛЕВА МАНГУШЕВА
КИПРИА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ МАНДЕВ
КИРИЛ РУМЕНОВ БЛИЗНАКОВ
КИРИЛ РУМЕНОВ ДЖИНЕВ
КИРИЛ ТОДОРОВ РУСКОВ
КОНСТАНТИН БЛАГОЕВ ТИТЯНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
КОСТАДИН БОРИСЛАВОВ ОКМАНОВ
КОСТАДИН БОРИСОВ МЪРЗЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АСТАРДЖИЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАРДОВ
КОСТАДИН ДИНЕВ ВЪЛКОВ
КОСТАДИН ЖИВКОВ ГЕЛЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ БАШОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ЗЛАТКОВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ МАНДЕВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ВЕЛЕВ
КОСТАДИН МИЛКОВ ТЕРЗИЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ЧИФЛИГАРОВ
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КАРАМИТЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОСКОВ
КРАСИМИР ЛАЛЕВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР МЛАДЕНОВ ЯСЕНОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ
КРАСИМИР СПАСОВ ПОПОВ
КРАСИМИР СТОЯНОВ МУНЕВ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА КИРЧЕВА
КРАСИМИРА БОЙКОВА БУКУРЕЩЛИЕВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГОНДОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КОРЕЙА
КРЕМЕНА ПЛАМЕНОВА ГЮНДЖИЕВА
КРИСТИН БОРИСЛАВОВА ОКМАНОВА
КРИСТИНА НЕДКОВА АТИПОВА
КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ТЪНГЪЛОВ
КРИСТОФЪР КРУМ ПЕНЕВ
КРУМ ДИМИТРОВ МЕШКОВ
КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
КРЪСТАНА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ КУНЧЕВ
КРЪСТЮ АНГЕЛОВ СЕЛМЕДИНОВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ КАЛЪНОВ
КЪДРА СПИРИЕВА ТИТЯНОВА
КЪНЧО ВАСИЛЕВ ТОШЕВ
ЛАЗАР СОТИРОВ ХРИСТОВ
ЛИДИЯ АНГЕЛОВА АРНАУДОВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА МАРИНОВА
ЛИЛИ РУМЕНОВА КРУШОВСКА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА САРАНДЕВА
ЛИЛИЯ МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ЛИЛИЯ РОСЕНОВА МЕХАНОВА
ЛИЛИЯ СТОЯНОВА КРЪСТЕВА
ЛИЛЯНА СТОЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КЕСЕРОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНКОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ПЪРГОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КРАЧОЛОВА
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ХАЛЕВАЧЕВА
ЛИНДА ХАИМОВА ПОЛЯНОВА
ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ КАРТАЛОВ
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
ЛЮБА ТОДОРОВА МИТКОВА
ЛЮБА ЯНЕВА ПРАМАТАРСКА
ЛЮБЕН ЛЮДМИЛОВ ПРАМАТАРСКИ
ЛЮБИМА ИЛИЕВА АЛЕКСОВА
ЛЮБКА АТАНАСОВА СПИРОВА
ЛЮБКА БОРИСЛАВОВА СТОИМЕНОВА
ЛЮБКА БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ТРЕНЕВА-ХРИСТОВА
ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА БОЗУКОВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТИНОВ
ЛЮБОМИРА БОЖИДАРОВА ПЕНКОВА
ЛЮБЧО ЯНКОВ ПАНДЕВ
ЛЮДМИЛ МИРЧЕВ ПРАМАТАРСКИ
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
ЛЮШКА РУШАНОВА ИБРОШЕВА
МАГДА ЕМАНУИЛОВА КАРЪКОВА
МАГДАЛЕНА БЛАГОЕВА БАЙРАКОВА
МАЛИН КОСТАДИНОВ МАЛИНОВ
МАЛИНА АРАНГЕЛОВА ГЕЛЕВА
МАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА
МАНОЛ АЛЕКСАНДРОВ ПРАМАТАРСКИ
МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА СИМЕОНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА КАФКОВА
МАРГАРИТА ПЕТКОВА ЕНЧЕВА
МАРИАН ВАСИЛЕВ ЯНЕВ
МАРИАНА АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА КРАНТЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА КАРПАТОВА
МАРИАНА КИРИЛОВА ОКМАНОВА
МАРИАНА СТОЙЧЕВА МАНДЕВА
МАРИЕТА ИЛИЕВА ЧОРЛЕВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ТУМБАЛЕВА
МАРИНА ДИЛИЯНОВА ГЕРОВА
МАРИО АНГЕЛОВ БАТАЛОВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИГНАТОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ХАЛЕМБАКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ФУРЛИЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЧОРЛЕВА
МАРИЯ АНДОНОВА МИЛАДИНОВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КУРТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАЛЕЙКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПРАМАТАРСКА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕЛЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-БИЛАРЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА СОРАДЖИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ФРЕНГОВА
МАРИЯ ЕФТИМОВА РУСКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АРАТИНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА БАБАНОВА-САМОКОВАРЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА РУСКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА АРАБАДЖИЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЗЛАТКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА МАЛИНОВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ПОПОВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ТОСКОВА
МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА КАРТАЛОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ПРАМАТАРСКА
МАРИЯ МАНОЛЕВА ФИЛЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ТОНГОВА-ПАВЛОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА УРДЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГАЛЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА МАНДУХОВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА ВРЕТЕНКОВА
МАРИЯ СОТИРОВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА БУКУРЕЩЛИЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА КИПРОВА
МАРИЯ ТОМОВА ДАРАКЧИЕВА-ПАВЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА БАЙРАКОВА
МАРИЯ-МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕРАКОВА
МАРИЯН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА
МАРИЯНА ДАМЯНОВА БАШЛИЕВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА ПИРОНЕВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯНА КРУМОВА СТОЙЧЕВА
МАРИЯНА МАРИНОВА БОЖИКОВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАМИТЕВА
МАРКО ПЕТРОВ МАРКОВ
МАРЛЕНА РАНДЕВА ПОПИЛИЕВА
МАРТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ШАМОВА
МАЯ ИВАНОВА КУЛИНА
МАЯ КАМЕНОВА КИСЬОВА
МАЯ ЛЮБОМИРОВА ЗЛАТИНОВА
МАЯ ТРЕНКОВА ТОНЕВА
МЕДИХА ИСМЕТОВА ДАВИДОВА
МЕТОДИ СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ
МЕХМЕД ЮНУЗОВ АТИПОВ
МИА ЕЛИЗАБЕТ ШОН ЛИНДЗИ
МИЛАНА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕКЕ АЙРУЛА ГЕТА
МИЛЕН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
МИЛЕНА ВЕНЕЛИНОВА ТОДОРОВА
МИЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА
МИЛЕНА РОСЕНОВА КАЦАРОВА
МИЛКА ДИМИТРОВА МАНДУХОВА
МИЛКА ПЕТРОВА ГУДЕВА
МИЛКА ЯНКОВА РУЙЧЕВА
МИЛКО КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
МИРЕЛА ДАВИДОВА СЕРТКЕХАЙОВА
МИРОСЛАВА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА
МИРОСЛАВА РУСЕНОВА ПЕХЛИВАНОВА
МИРЧО ЛЮДМИЛОВ ПРАМАТАРСКИ
МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ ШОТЕВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕВ
МЛАДЕН АТАНАСОВ ЛЕКИН
МЛАДЕН РУСИНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
МЛАДЕН ТОДОРОВ ТУПАРОВ
МОХАМЕД МУСТАФА АЛИ
НАДЕЖДА АНДОНОВА БУНКОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ПИРОНЕВА
НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА БАЙРАКОВА
НАДКА МАРЧЕВА ИВАНОВА
НАДКА СТОЯНОВА ТОТИНА
НАДКА ТОДОРОВА ПРАМАТАРСКА
НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА КАФКОВА
НАДЯ ИВАНОВА ШОПОВА
НАДЯ КОСТАДИНОВА ЛЕФТЕРОВА
НАДЯ КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
НАДЯ РУМЕНОВА БЛИЗНАКОВА
НАИЛ ХАЛИЛОВ ХАЛИЛОВ
НАЙЛЕ ДЖАЛИЛОВА МУСТАФОВА
НАЙЛЕ ШАБАНОВА ШОЛЬОВА
НАТАЛИЯ ИЛИЕВА АРАТИНОВА
НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
НЕВЕНА РУМЕНОВА КАРАДЖОВА
НЕДЯЛКО ПЕТРОВ МАНДУХОВ
НЕЗАБРАВКА АЛЕКСАНДРОВА ФИЛЧЕВА
НЕЗАБРАВКА БОРИСОВА ДЖЕПКОВА
НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА СИВКОВА
НЕЛИ ДИМИТРОВА ВЕЛАНИ
НИКОЛА АНГЕЛОВ ТОНГОВ
НИКОЛА БЛАГОЕВ РУЙЧЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ШИРИНОВ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ КРУШОВСКИ
НИКОЛА МИЛКОВ ТЕРЗИЕВ
НИКОЛА ТОМОВ ВЕЛЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ РАМОВ
НИКОЛАЙ АНДОНОВ ТУДЖАРОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ СТОИЛОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ БАРАКОВ
НИКОЛАЙ МАРИЯНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ СОТИРОВ ГРАМАТИКОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОНЕВ
НИКОЛИНА ИЛИЕВА ТОНГОВА
НУРИЕ ОСМАН ХАЛИЛОВА
ОГНЯН СТОЯНОВ ПИРПИРОВ
ОСМАН АХМЕДОВ ТОПЧИЕВ
ПАВЕЛ МЛАДЕНОВ ЧОЛАКОВ
ПАВЛИНА АСЕНОВА ПЕНКОВА
ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ПЛЕВНЕЛИЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА СЛАВИЛОВА
ПЕТРАНА У ЦЯНМИН
ПЕТЪР АТАНАСОВ БУКУРЕЩЛИЕВ
ПЕТЪР ЖИВКОВ МАНДУХОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕЛТЕКОВ
ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ГУДЕВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕТРАФИЛОВА
ПЕТЯ ТОМОВА ДАРАКЧИЕВА
ПЛАМЕНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА-КОНДОПУЛУ
РАДКА СТЕФАНОВА ТЕРЗИЕВА
РАДОМИР ВАСИЛЕВ РАДКОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ СЕРТКЕХАЙОВ
РАЙНА ЛАМБРЕВА БАНГАЧЕВА
РАШЕЛ АЛБЕРТОВА ГАТЕНЬОВА-БАРУХ
РОЗКА ДАНАИЛОВА ЮЛИЯНОВА
РОКСАНИ КОЛЕВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
РУМЕН АТАНАСОВ КЕСЕРОВ
РУМЕН БЛАГОЕВ КАРАДЖОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ КОСТИЧКОВ
РУМЕН КИРИЛОВ ДЖИНЕВ
РУМЕН МЛАДЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
РУМЕН СИМОВ ГЮЛЬОВ
РУМЕН ХРИСТОВ САРАНДЕВ
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
РУМЯНА ДАНАИЛОВА ШЕРБЕТОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
САБИНА КОСТЕВА
СВЕТЛАНА ДАМЯНОВА ТОШАНОВА
СВЕТЛАНА ИВАНОВА БАТАЛОВА
СВЕТЛАНА ИЛИЕВА ПИРПИРОВА
СВЕТЛАНА КРУМОВА НАСКОВА
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ГЕЛЕВА
СВЕТОСЛАВ БОРИСОВ КЬОЙБЕШИЕВ
СВОБОДКА КИРИЛОВА КЕКОВА
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МИТКОВ
СЕРГЕЙ ЛЮБЕНОВ ПАНДЕВ
СЕФКЯН ФИКРЕТОВА ЯСЕНОВА
СИБЕЛ ЛЮТВИ БУЗ
СИЙКА ИВАНОВА ДЖУПАНОВА
СИЙКА НИКОЛОВА ГАЛЕВА
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА МАДЖИРСКА
СИЛВИЯ МИНЧЕВА ВОДЕНИЧАРОВА
СИЛВИЯ РУМЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
СИЛВИЯ ЮЛИЕВА КИСЬОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
СИМОНА РУМЕНОВА ГЮЛЬОВА
СЛАВИ БЛАГОВЕСТОВ ПОПОВ
СЛАВИНА ИВАНОВА КУРТОВА
СЛАВКА ИЛИЕВА БОЦЕВА
СЛАВЧО ДАНАИЛОВ БУХЛЕВ
СЛАВЧО ПЕТРОВ МАРКОВ
СМАИЛ АХМЕДОВ КИЧУКОВ
СНЕЖАНА АТАНАСОВА СПИРИЕВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЕВА
СНЕЖАНА РУМЕНОВА САРАНДЕВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
СОНЯ СПАСОВА МАЛИНОВА
СПАС СТЕФАНОВ ШЕРБЕТОВ
СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ДАВИДКОВ
СТЕЛА ЦВЕТКОВА ТОШАНОВА
СТЕФАН АТАНАСОВ НЕДЕВ
СТЕФАН БЛАГОЕВ ВРЕТЕНКОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОЗЕЛОВ
СТЕФАН СТОЯНОВ МАРКОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ РАМОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ ТОНЕВ
СТЕФКА КОСТАДИНОВА САРАНДЕВА
СТЕФКА ТОДОРОВА КОТОВА
СТОИЛ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
СТОИЛ СТЕФАНОВ ТОНЕВ
СТОИМЕН КРУМОВ МЕШКОВ
СТОИМЕН НАЙДЕНОВ КОВАЧЕВ
СТОЙНА НИКОЛОВА КОЕМДЖИЕВА
СТОЙНА НИКОЛОВА ТЕРЗИЕВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
СТОЯН ДАНАИЛОВ БУХЛЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ
СТОЯН ДОБРИЯНОВ НАЙДЕНОВ
СТОЯН МАРИЯНОВ ЯНЕВ
СТОЯН ОГНЯНОВ ПИРПИРОВ
СТОЯН СТЕФАНОВ МАРКОВ
СТОЯН ТОДОРОВ БУХЛЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ ПАВЛОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА ЯНЕВА
СТОЯНКА ЛЮБЕНОВА БУХЛЕВА
СУЗАНА ОСМАНОВА ТОПЧИЕВА
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА МУШЕВА
СЪЛЗА СЕРГЕЕВА СОАРЕС
ТАНЯ АНТОНОВА БАМБАЛОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА АВРАМОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАЛЕЙКОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТРАМПОВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА КОСТИЧКОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ХАЛИЛОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА ТУПАРОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА ЕВТИМОВА
ТЕМЕНУЖКА РАДОЕВА БАМБАЛОВА
ТЕМЕНУЖКА САМУИЛОВА ЛЕКИНА
ТЕОДОР АТАНАСОВ БУКУРЕЩЛИЕВ
ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА ТУПАРОВА
ТЕОДОРА СТОЯНОВА БУХЛЕВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
ТОДОР АСПАРУХОВ ПАНАЙОТОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАРДОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ РУСКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ГЮРОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ТОДОР ТОМОВ ВЪЛЧЕВ
ТОДОРКА НЕДЕЛЧЕВА ТЕРЗИЕВА
ТОМА АНГЕЛОВ НЕДЕЛЧЕВ
ТОМА ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ
ТОНИ СОТИРОВ ГРАМАТИКОВ
ТОНКА ГЕОРГИЕВА СЪРБОВА
ТРЕНДАФИЛКА ДАВИДОВА КАВАЗИ
УМЕ МЕХМЕД КАДИ
ФАНИ ЮЛИЯНОВА ОРМАНЛИЕВА
ФАТМЕ ВЕЛИЕВА КАЗАЛИ
ФАТМЕ МУСТАФОВА КУТЯ
ФАТМЕ ЮСЕИНОВА ТОПЧИЕВА
ФАТМЕ ЮСЕИНОВА ЮРУЧЕВА
ФЕЙКА ДЖАМАЛОВА МЕТУШЕВА
ФЕТКА АЛБЕНОВА РУСКОВА
ФЕЯ АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
ФЕЯ КОСТАДИНОВА ПАВЛОВА
ФИДАНКА СЪБЕВА БАКАЛОВА
ФИКРИЕ ИБРАХИМОВА ГУРДАЛОВА
ФИТИЕ ИБРАХИМ КИЧУКОВА
ХАККЪ АЛИЕВ НАФУЗЧИЕВ
ХАЛИЛ НАИЛОВ ХАЛИЛОВ
ХАРИЗАН ГЕОРГИЕВ САРАНДЕВ
ХРИСА ИВАНОВА ПРАМАТАРСКА
ХРИСТИНА БЛАГОМИРОВА УЗУНОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СИВКОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА РЕЙН
ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ПОПОВА
ХРИСТО АТАНАСОВ АРАТИНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ХРИСТО ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО РУМЕНОВ САРАНДЕВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ ТОНЕВ
ХРИСТОС НИКОЛАОС ВЕЛАНИС
ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТАН ПЕЕВ КРАЧОЛОВ
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ПАРАХУЛЕВА
ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА МАРКОВА
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ВЪЛКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МАНДУХОВА
ЦВЕТКО НИКОЛОВ ТОШАНОВ
ЦОНКА СТАВРОВА
ЮЛИЯН АНТОНОВ БАМБАЛОВ
ЮСЕИН АКИФОВ МЕТУШЕВ
ЯНА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЯНА КОСТАДИНОВА ВЕЛЕВА
ЯНКА ЛЮБОМИРОВА ГЕРОВА
ЯНКО МИЛЕНОВ ГЕНЧЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ № 1, МЛАДЕЖКИ ДОМ

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБИБЕ ФИКРЕТОВА ИБРОШЕВА
АВИЗЕ ТЕФИК ДАУТОВА
АДЕЛИНА СЪБЕВА ХАДЖИЕВА
АДИЛЕ РУШАН ЧИЛИКОВА
АЗИЕ ИБРАИМОВА КУПЕНОВА
АЙШЕ АБИДИНОВА ПИРКОВА
АЙШЕ АЗИМОВА ПАШОВА
АЙШЕ ВЕДАТ ХЮСЕИН
АЙШЕ ФЕЙМОВА САФИЕВА
АКСЕНИЯ АНГЕЛОВА КАПАДЖИЕВА
АЛБЕНА ЕВТИМОВА СЛИВАРОВА
АЛЕКС АЛИЕВ КАЛВУНЕВ
АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ЧАНГАЛОВА
АЛЕКСАНДРА НИНОВА МУТАФЧИЕВА
АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА КАСАПОВА
АЛЕКСАНДРА СЛАВЕЕВА БИСЕРОВА
АЛЕКСАНДЪР ВИДЕНОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАСАРЕЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПЕЙЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ КИСЬОВ
АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ ХАДЖИЕВ
АЛЕН АЛЬОШЕВ БИСЕРОВ
АЛИ ШАБАНОВ АСАНОВ
АЛИ ЮСЕИНОВ КАЛВУНЕВ
АЛИНА ВИДИНОВА ХАДЖИЕВА
АЛЬОША АЛЕНОВ БИСЕРОВ
АМИДЕ ИЗЕТОВА ПАШОВА
АМИДЕ ШУКРИЕВА КИЧУКОВА
АНА ЛЮБОМИРОВА ЧУЛЕВА
АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ПАНДЕВА
АНАСТАСИЯ ЛАЗАРОВА ГЮРГАЙКОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАРАМАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ШЕРБЕТОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ КЕРЕНЧЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ МАЛКОЧЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ТУМБАЛЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ПАШОВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ПУЛЕВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ЦЕНКИН
АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА КАПАДЖИЕВА
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
АНДОН АНДРЕЕВ КОРЧЕВ
АНДОН БЛАГОЕВ ПЕНДИЧЕВ
АНДОН ГЕОРГИЕВ КАРАМАНОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ
АНИ МЛАДЕНОВА КАРАМЕТОВА-МЕЙЗИНЕВА
АНКА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА ГРАЧАНЛИЕВА
АННА-МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТЕВА
АНТОАНЕТА БЛАГОЕВА ГЕМОВА
АНТОН АТАНАСОВ ГЮРГАЙКОВ
АНТОНИЯ САШОВА ХАРИСКОВА
АРТИНКА КИРИЛОВА СИНГАРТИЙСКА
АСЕН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
АСЕН ИЛИЕВ ГУЩЕРОВ
АСЯ ДИМИТРОВА ОРМАНОВА
АТАНАС АНТОНОВ ГЮРГАЙКОВ
АТАНАС ЗДРАВКОВ ШОПОВ
АТАНАС ИВАНОВ БИЛАРЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ПЕТКОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ХАРБАЛИЕВ
АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
АТАНАС НЕДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
АТАНАС ПЕТРОВ КИРЧЕВ
АТАНАС СЛАВЕЕВ САВОВ
АТАНАСКА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА
БЕНА ДИМИТРОВА СОКОЛОВА
БИЛЯНА ЕЛИНОВА САБУШЕВА
БИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕРОВА
БИСЕР ДИМИТРОВ ГЕРЧЕВ
БИСЕРА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА
БИСТРА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
БЛАГОВЕСТА ЗДРАВКОВА ШОПОВА
БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ ШОПОВ
БОРИС ВАСИЛЕВ ПЕЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
БОРИС ИВАНОВ АНГУШЕВ
БОРИС ЙОРДАНОВ ГУГОВ
БОРИС МАВРОДИЕВ ОРМАНОВ
БОРИС РУМЕНОВ АЛМИШЕВ
БОРИС ТОДОРОВ СТОИЛОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ
БОРИСЛАВ ОРФАНОВ ЖЕРЕВ
БОРИСЛАВА НИКОЛОВА ПЕЕВА
БОЯНКА АНЕЩИЕВА ГАМИШЕВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЦЕНКИН
ВАЛЕНТИН АСПАРУХОВ ПЕЛТЕКОВ
ВАЛЕНТИН СЛАВЧЕВ ТУПАРОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ШЕХИНОВ
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА САРАНДЕВА
ВАЛЯ БОГДАНОВА ТЕОДОСИЕВА-РУПЧИНА
ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА КОБАКОВА
ВАНГЕЛИНА НИКОЛОВА СЕРАФИМОВА
ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
ВАНГЕЛИЯ ПЕТКОВА ПОЛИМЕРОВА
ВАНЯ ПЕТРОВА БИСЕРОВА
ВАСИЛ АСПАРУХОВ ТАНЧЕВ
ВАСИЛ БОРИСОВ ПЕЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МЕЧКАРОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ
ВАСИЛ ТОШКОВ ЯВРИЙСКИ
ВАСИЛЕНА ГЕОРГИЕВА МЕЧКАРОВА
ВАСИЛЕНА ДИМИТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА КОБАКОВА
ВАСКА ИВАНОВА КАНТАРДЖИЕВА
ВЕЛИЗАРА БИСЕРОВА ХАДЖИЕВА
ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ГРАЧЕНЛИЕВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА БАЙРЯКОВА
ВЕЛИКА ТОДОРОВА ИТЕВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ЦЕНКИНА
ВЕЛИЧКА БИНКОВА ШАГОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ИЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА МАГУРЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА КАРАМАНОВА
ВЕНЕТА СИМЕОНОВА ДУШКОВА
ВЕНЕТА ЧАВДАРОВА СТОЯНОВА
ВЕНЕТКА БИСЕРОВА КАЧАНОВА
ВЕРА МИТКОВА ДЖИНГАРОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ПАНДЕВА
ВИКТОР МЕТОДИЕВ КАПАДЖИЕВ
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА КАПАДЖИЕВА
ВИКТОРИЯ ДОНЧЕВА САВОВА
ВИКТОРИЯ РОСЕНОВА БЕКТАШЕВА
ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА МАРИНОВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА СТАНЧЕВА
ВИОЛЕТА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИКОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА МАРКОВА
ВИТКА СТОЯНОВА КАПАДЖИЕВА
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ БАРАКЛИЙСКИ
ГАВРИЛ САШОВ ГЕРОВ
ГАНА ХРИСТОВА СТРАШИМИРОВА
ГАНКА ВЕЛЬОВА ХАРБАЛИЕВА
ГЕНОВЕВА СТОЯНОВА КАРАЯНЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧАУШЕВ
ГЕОРГИ АНДОНОВ КАРАМАНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БУЧКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ТУПАРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МЕЧКАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АГОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕЖКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЪСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГРАЧАНЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ БЕЛЯНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗЛАТКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗЪРНЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТУМБАЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ШАГОВ
ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ЧУЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МЪЛЧАНКОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НЕДЕВ
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ЧОЛЕВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЮРГАКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАМБУРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДУКИНОВ
ГЕРГАНА АЛЕНОВА БИСЕРОВА
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ХАЛКАЛИЕВА
ГЕРГАНА БЛАГОЕВА ВЪЛЧЕВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПЛЕВНЕЛИЕВА
ГЕРГАНА ЗАПРЮВА ИКОНОМОВА
ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА БЪЧВАРОВА
ГЕРГАНА СЛАВЧЕВА САВОВА
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ЛАПЧЕВА
ГИНА СОТИРОВА УКОВА
ГИНКА ЗАХАРИЕВА ПИРОНЕВА
ГОЦЕ КОСТАДИНОВ КИРИМОВ
ГРИГОР ТОДОРОВ БРОДЕВ
ГРОЗДАН АНГЕЛОВ БАРБУТЕВ
ГЪЛЪБИЦА ИВАНОВА ПЕЕВА
ГЪЛЪБИЦА ИВАНОВА ПЕЕВА
ГЮЛИЗАР НЕЖДЕТ ДЖИВАН
ГЮЛФИЕ ФЕРАД БОШНАК
ДАМЯНКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛЕВА
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЗЪРБОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛОВА РАДОНОВА
ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА ХАЛЕМБАКОВА-ШОПОВА
ДЖАНЕТ СВЕТЛАНОВА ДУНАЕВА
ДИАНА БОРИСОВА КЕРЕМИДЧИЕВА
ДИАНА БОРИСОВА ЧУЛЕВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТИНОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА
ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ПАЛОВА
ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА АРНАУДОВА
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА САВОВА
ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА БУЧКОВА
ДИМИТЪР АСЕНОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ СОТИРОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ТЕРЗИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЕЖКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОЛИМЕРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОБАКОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СОКОЛОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ МАНДУХОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЧЕЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГЮРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
ДИМИТЪР РАДКОВ ПАНДЕВ
ДИМИТЪР САШЕВ ХАРИСКОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЛЯСКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАПАДЖИЕВ
ДИМКО КОСТАДИНОВ ПАНДЕВ
ДИМО БОРИСОВ ГУГОВ
ДОБРИНКА ИЛИЕВА ХАРИСКОВА
ДОНКА ДОНЧЕВА ПЕТРОВА
ДОНКА ТОДОРОВА КИТИПОВА
ДОНКА ЦВЕТКОВА ПИСОВА
ДОНЪЛД ДЖЕЙК ДЖЕФЪРСЪН
ЕВА ДАНАИЛОВА ДЖЕФЪРСЪН
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ СТОЙНОВ
ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ЦЕНКИНА
ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА ИВАНОВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ПЕЕВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГРАЧАНЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГЕРЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЕКАТЕРИНА КАМЕНОВА ШИЛЕВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ЛУЛОВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА БОЕВА-ЛАЗАРОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ПИРГОВА
ЕЛЕНА АНДОНОВА КЕРЕНЧЕВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КРЪНЧЕВА
ЕЛЕНА БОЖИКОВА АЛАКУШЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ШОМОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯВРИЙСКА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГРАЧАНЛИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МЪЛЧАНКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДАКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОЦЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДУХОВА
ЕЛЕНА РАДКОВА МИТЕВА
ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА КАРАЯНЕВА
ЕЛЕНА ЧУДОМИРОВА ИКОНОМОВА
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ФИДАНИНА
ЕЛЕОНОРА ИЦОВА ЧАУШЕВА
ЕЛИ АЛЕНОВА БИСЕРОВА
ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ЧИНГАРОВА
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ДЖИНГАРОВА
ЕЛИСАВЕТА ЛАЗАРОВА ТЕОХАРОВА
ЕЛИЦА АРСОВА КИСЬОВА
ЕЛКА БИСЕРОВА СКЕНДЕРОВА
ЕЛКА ДИМИТРОВА БИСЕРОВА
ЕЛКА СТОИЛОВА БАРБУТЕВА
ЕМЕЛА МЕХМЕДОВА КАЧАНОВА
ЕМИЛ ЦВЕТОМИРОВ КАЦАРОВ
ЕМИЛИЯ ВИДИНОВА ХАДЖИЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ЕМИЛИЯ ДАВИДОВА КАЛВУНЕВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА МИЛАНОВА-МУСИАДИС
ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА КОСТЕНАРОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ДУДАКЛИЕВА
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАНОВА СИРАКОВА
ЕМИРА РЕФАТОВА НАЛБАНТОВА
ЖИВКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГРАЧАНЛИЕВ
ЖИВКО КОСТАДИНОВ ПАСКОВ
ЗАПРИНКА ИВАНОВА ДРОБЕНОВА
ЗДРАВКО АТАНАСОВ ШОПОВ
ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ ГАВАЛЮГОВ
ЗЕЙНЕП АЛИ АСАН
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА СЛИВАРОВА
ЗЛАТКА МИРЧЕВА ПЕЙЧЕВА
ЗЛАТКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ЗЛАТКО ПАВЛОВ СИНГАРТИЙСКИ
ЗОРА АНГЕЛОВА КАРАМАНОВА
ЗОРКА ДИМИТРОВА КЪРСЕРДАРЕВА
ЗОРКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА
ЗОРКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА-ШАРЛАНДЖИЕВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА КОБАКОВА
ИВАЙЛО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ КЕРЕНЧЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ МАЛКОЧЕВ
ИВАН АПОСТОЛОВ СЛИВАРОВ
ИВАН АСЕНОВ ИВАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ИЛЧЕВ
ИВАН АТАНАСОВ МАНГАЛОВ
ИВАН БИСЕРОВ ГЕРЧЕВ
ИВАН БОЖИКОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
ИВАН БОРИСОВ АНГУШЕВ
ИВАН БОРИСОВ ПИНАЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЪРНЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТУМБАЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КРЪНЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПЕЕВ
ИВАН ЗДРАВКОВ МЕГДАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ПОПИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ИКОНОМОВ
ИВАН МАЛИНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
ИВАН МИХАИЛОВ ПРАМАТАРОВ
ИВАН СВЕТЛОЗАРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН СИМЕОНОВ ДУШКОВ
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВА КАСАРЕЕВА
ИВАНКА АНДОНОВА БЛИЗНАКОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ВАНГЕЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПИРИНЛИЕВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
ИВАНКА КРУМОВА КОСТЯНЕВА
ИВАНКА МАРИНОВА КЪРДЖАЛИЙСКА
ИВАНКА МИРЧЕВА ВЕЛИКОВА
ИВАНКА ПАНДЕВА ЯПОВА
ИВАНКА СТОЙЧЕВА ТЕРЗИЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ МАЛКОЧЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПАРАКОЗОВ
ИЛИЯ ЛЮБОМИРОВ ДРОБЕНОВ
ИЛИЯ СТОЙЧЕВ АВРАМОВ
ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
ИЛИЯНА СЛАВЧЕВА НИКОВА
ИЛИЯНА СТАНИСЛАВОВА ГАЙДЕВА
ИСА РАКИП ОБЕР
ИСКРА ЕМИЛОВА МАНГАЛОВА
ИСМАИЛ СЕЙДИЕВ СИРАКОВ
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЮРГАКОВА
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕЙЧЕВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЦЕНКИН
ЙОРДАН ДИМИТРОВ КУКОВ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КИРЕВ
ЙОРДАН САШОВ ГЕРОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЪЛЧАНКОВ
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА
ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА ЮСЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ПАСКОВА
ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА ОЦЕТОВА
ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА КАРАЯНЕВА
КАЛИН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
КАЛИНКА ГРОЗДАНОВА БАРБУТЕВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ЯПОВА
КАМЕЛИЯ АНГЕЛОВА МЕЧКАРОВА
КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КИСЬОВ
КАМЕН КРЪСТЕВ ШИЛЕВ
КАНАРИЯ АСЕНОВА ШИШКОВА-ПИЛЕВА
КАРАМФИЛ КАРАМФИЛОВ ЧУЛЕВ
КАРАМФИЛ РУМЕНОВ СКЕНДЕРОВ
КАРАМФИЛ СТОЯНОВ КОСТЯНЕВ
КАТЕРИНА БОЖИКОВА МАРИНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЛУХЧЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГАМИШЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ХАРБАЛИЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ЧАУШЕВА
КАТЕРИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
КАТЯ ИВАНОВА КЪРСЕРДАРЕВА-ШЕРБЕТОВА
КАТЯ ИЛИЕВА ПАНДУРОВА
КАТЯ КАРАМФИЛОВА ЧУЛЕВА
КЕЗИМ КЕЗИМОВ ДРЕНЧЕВ
КЕЗИМ СМАИЛОВ ДРЕНЧЕВ
КИАН МУСТАФОВ МЕЙЗИНЕВ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЗАХАРИЕВ
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ ГЮРОВ
КОНСТАНТИН ХРИСТОВ ЧОЛЕВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ЯПОВ
КОСТАДИН АНДРЕЕВ ПЕЕВ
КОСТАДИН АСЕНОВ ЧИФЛИГАРОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ КАНТАРДЖИЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ МЪЛЧАНКОВ
КОСТАДИН БОРИСОВ СТОИЛОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МАНАХОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОЙЧЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИТЕВ
КОСТАДИН ЖИВКОВ ПАСКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КАРТУЛЕВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ КАНТАРДЖИЕВ
КОСТАДИН КРУМОВ МАРКОВ
КОСТАДИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЛИМЕЧКОВ
КОСТАДИНКА ДИКОВА ШЕХИНОВА
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ЧИФЛИГАРОВА
КРАСИМИР ДАНИЕЛОВ КОТОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ МАНДУХОВ
КРАСИМИР ЮЛИЯНОВ ЧИЛИКОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ДУКИНОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ГЮРОВА
КРАСИМИРА ЛЮБОМИРОВА ГУЩАНОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА БАЙРАКОВА
КРАСИМИРА РАДКОВА МИТЕВА
КРАСИЯН АЛЕКСАНДРОВ КИСЬОВ
КРИСТИНА БОЖИДАРОВА КАРАЯНЕВА
КРИСТИНА КОСТАДИНОВА ГЮРОВА
КРИСТИНА МИЛКОВА ГУЩЕРОВА
КРИСТИЯНА МАРИЯНОВА ЛОВКОВА
КРУМ АПОСТОЛОВ СЛИВАРОВ
КРЪСТИНА АТАНАСОВА МЪЛЧАНКОВА
КРЪСТИЯН ИВАНОВ АНГУШЕВ
КРЪСТЮ КАМЕНОВ ШИЛЕВ
ЛАЗАР КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
ЛАЗАР КОСТАДИНОВ КАРАЯНЕВ
ЛАЗАР КОСТАДИНОВ ТЕОХАРОВ
ЛИДИЯ ИВАНОВА ДЖИНГАРОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ЖОСТОВА
ЛИДИЯ СВЕТОЗАРОВА ТРАХАНОВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕМОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА ЗЪРНЕВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КОЧЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МЕЧКАРОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА АНГУШЕВА
ЛИМОНКА АНГЕЛОВА ТУМБАЛЕВА
ЛОРА СЛАВОВА ЧАНГАЛОВА
ЛЮБА ИВАНОВА БОЮКЛИЕВА
ЛЮБА КОСТАДИНОВА КИРЕВА
ЛЮБЕН МИХАЙЛОВ ТЕШОВСКИ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ДЖИНГАРОВ
ЛЮБКА АСЕНОВА ПЕЕВА
ЛЮБКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА ПЕНДИЧЕВА
ЛЮБОМИР БОРИСОВ КОЦЕВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ДУДАКЛИЕВ
ЛЮБОМИР ХАРАЛАМПИЕВ СТАНЧЕВ
ЛЮБОМИРА КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА
ЛЮДМИЛА ВАЛЕРИЕВА ШЕХИНОВА
ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ШЕХИНОВА
МАГДА ДИМИТРОВА ЧОНГОВА
МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ЖУГЛЕВА
МАГДАЛЕНА БОЖИДАРОВА КАРАЯНЕВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ПАСКОВА
МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА МИТЕВА
МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА КАРАЯНЕВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА КЪСОВА
МАЛИН ИВАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
МАНОЛ КРАСИМИРОВ КУЦОВСКИ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАНАХОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ПАПУЧИЕВА
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ШЕХИНОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА ЧЕРЕШАРОВА
МАРИАНА ЗЛАТКОВА БРОДЕВА
МАРИЕТА НЕДКОВА ДЖУГДАНОВА
МАРИН МИХАЙЛОВ ТЮТЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА САВОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА САВОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ШОПОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ГУГОВА
МАРИЯ БОРИСОВА КАЛЧЕВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ШЕХИНОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАРКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА БАРБУТЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНГУШЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕЖКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА НЕДЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПФАЙФЪР
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХАРИСКОВА
МАРИЯ ЗДРАВКОВА ОРМАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИКОНОМОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ПОПОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА СТАНЧЕВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ПИРГОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПИНАЛЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПИНАЛЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПЕЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ШЕХИНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КАСАРЕЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КЕРИНА
МАРИЯ РУМЕНОВА КАСАПОВА
МАРИЯ СВЕТЛОЗАРОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ СПАСОВА РОМАНСКА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЛЯСКОВА
МАРИЯ ХАРАЛАМПИЕВА КОСТОВА
МАРИЯ ЧАВДАРОВА ЛОВКОВА
МАРИЯ ЯНЕВА ЧОЛЕВА
МАРИЯН КРЪСТЕВ ЛОВКОВ
МАРТИН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
МАЯ АСЕНОВА ЧИФЛИГАРОВА
МАЯ МИХАИЛОВА БАРАКЛИЙСКА
МЕРДЖАНА АСЕНОВА ТЕШОВСКА
МЕТОДИ СТОЯНОВ КАПАДЖИЕВ
МИЛА КОСТАДИНОВА КАНТАРДЖИЕВА
МИЛЕН БОРИСОВ ОРМАНОВ
МИЛЕН ДИМКОВ ПАНДЕВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
МИЛКА КРЪСТЕВА ИКОНОМОВА
МИЛЧО ПЕТКОВ МИЛЧЕВ
МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЙЧЕВ
МИРОСЛАВ РУМЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ
МИРЧО ИВАНОВ ПИНАЛЕВ
МИТРА НИКОЛОВА НИКОВА
МИХАИЛ МАРИНОВ ТЮТЕВ
МУСТАФА МУСТАФА БУРУКЧИ
МУСТАФА МУСТАФОВ МЕЙЗИНЕВ
НАДЕЖДА АРСОВА КАВАЛОВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ПЕЕВА
НАДЯ БОРИСОВА ДУДАКЛИЕВА
НАДЯ ПЕТРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
НАЙЛЕ ЗЕКИРОВА МЛАДЕНОВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ДЖИНГАРОВА
НАТАЛИЯ НИКОЛОВА ДЖИНГАРОВА
НАТАЛИЯ ХРИСТОВА ИЛЧЕВА
НЕВЕНА ТОМОВА ВЪЛЧЕВА
НЕДКА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТЕЛОВА
НЕДЯЛКА КРЪСТЕВА АНГУШЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА КЪСОВА
НЕЖДЕТ АБЕДИН БОШНАК
НЕЛИ МИЛЧОВА ЛАПЧЕВА
НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА БОРИСОВ ПЕЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ГАМИШЕВ
НИКОЛА ЛЮБЕНОВ ДЖИНГАРОВ
НИКОЛА РУМЕНОВ ХАРИСКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПИРИНЛИЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТОИЛОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ВЪЛКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РОМАНСКИ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ТРАХАНОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДУДАКЛИЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ
НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ КРЪСТЕВ
НИКОЛИНА БОРИСОВА БАРАКЛИЙСКА
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ПУЛЕВА
НИНА АЛБЕНОВА КАЧАКОВА
НИНА ЙОРДАНОВА ЦЕНКИНА
НИНО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ
НОРА МАРИЯНОВА ЛОВКОВА
НУДРЕТ ИСМАИЛ ИГНАТОВА
ОЛГА ИВАНОВА ШИЛЕВА
ПАВЕЛ АЛБЕНОВ ХАДЖИЕВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СИНГАРТИЙСКИ
ПАВЛИНА ИВАНОВА СТАМБОЛИЙСКА
ПАНТЕЛЕЙ ДИМИТРОВ АЛАКУШЕВ
ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВ СТОЙНОВ
ПЕРИХАН ИСМЕТОВА ЧАУШЕВА
ПЕТКО МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
ПЕТКО МИЛЧЕВ МИЛЧЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КИРЧЕВ
ПЕТЪР БОРИСОВ ОРМАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАЙРЯКОВ
ПЕТЪР ЗДРАВКОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
ПЕТЪР ЗДРАВКОВ МЕГДАНОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ АНГУШЕВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
ПЕТЪР РУМЕНОВ ЦЕНКИН
ПЕТЯ БЛАГОЕВА ШОПОВА
ПЛАМЕН ТОМОВ БАРБУТЕВ
ПРОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА
РАДКО МИЛЧЕВ МИТЕВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАНАХОВ
РАДОСЛАВ ПАВЛОВ ХАДЖИЕВ
РАДОСЛАВ РАДКОВ МИТЕВ
РАЙНА АНДРЕЕВА ГЮЛЬОВА
РАЙНА БЛАГОЕВА ШОПОВА
РАЙНА БОЯНОВА ИКОНОМОВА
РАЛИЦА КОСТАДИНОВА КОБАКОВА-ЧОБАНОВА
РАЛИЦА СЕРГЕЕВА ЧАУШЕВА
РАФИЕ РИСТЕМОВА ДРЕНЧЕВА
РЕНИ ЮРИЕВА ГЮЛЬОВА
РИЛКА ГЕОРГИЕВА МАЛКОЧЕВА
РИСТЕМ КЕЗИМОВ ДРЕНЧЕВ
РОЗА ЙОРДАНОВА ГЕРОВА
РОСЕН АЛЕКСЕЕВ САФИЕВ
РОСЕН ДАМЯНОВ БЕКТАШЕВ
РОСИЦА ИВАНОВА ПЕЕВА
РОСИЦА КИРИЛОВА ЧОЛЕВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ КАСАПОВ
РУМЕН ДЕЯНОВ ПЕХЛИВАНОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ХАРИСКОВ
РУМЕН КРАСИМИРОВ ПЕХЛИВАНОВ
РУМЕН ПЕТРОВ ЦЕНКИН
РУМЕН СЛАВЕЕВ САВОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА КУКОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА МЕГДАНОВА
РУМЯНА МИТКОВА БЕКТАШЕВА
РУМЯНА ПЕТРОВА СОТИРОВА
САРА ДОНЪЛД ДЖЕФЪРСЪН
САФЕР ХАЛИЛ БУЛГУР
САХЛА НЕДЖИПОВА ХОДЖОВА
САШО ДИМИТРОВ ХАРИСКОВ
СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ОБИДИМСКА
СВЕТЛАНА ДИМОВА ГУГОВА
СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ИГНАТОВ
СЕВДА БИСЕРОВА ХАДЖИЕВА
СЕВДА НАИЛОВА ТАНЧЕВА
СЕЛВЕТ РАИФОВА ЧАУШЕВА-КАЦАРОВА
СЕРГЕЙ КРУМОВ КЪСОВ
СИЙКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
СИЛВИЯ КАРАМФИЛОВА СКЕНДЕРОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА
СИЛВИЯ МИЛЧОВА ПЕХЛИВАНОВА
СИМЕОН ИВАНОВ ДУШКОВ
СИМЕОН СТОЯНОВ ШЕХИНОВ
СИМЕОН ЮРИЕВ ГЮЛЬОВ
СИРМА ГЕОРГИЕВА УРУЧЕВА
СИРМА КРЪСТЕВА МАРИНОВА
СЛАВЕЙ АЛЬОШЕВ БИСЕРОВ
СЛАВЕЙ АТАНАСОВ САВОВ
СЛАВИ СТЕФАНОВ ЧАНГАЛОВ
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
СНЕЖАНА ИВАНОВА КАТРАНДЖИЕВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ИЛЧЕВА
СНЕЖКА КОСТАДИНОВА СТОИЛОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА БИСЕРОВА
СОНЯ ЙОРДАНОВА МЪЛЧАНКОВА
СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ ШЕХИНОВ
СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА СЕРАФИМОВА
СТАНЯ ТОДОРОВА ГРАЧЕНЛИЕВА
СТЕФАН АДАЛБЕРТОВ КОСТЕНАРОВ
СТЕФАН АРСОВ ЧАНГАЛОВ
СТЕФАН ИВАНОВ КОВАЧЕВ
СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА СОТИРОВА
СТЕФАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОСТЯНЕВА
СТЕФАНКА БОРИСОВА ДУШКОВА
СТЕФКА БОЖИНОВА ПАРАСКОВА
СТЕФКА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
СТЕФКА СТОЯНОВА КОСТЯНЕВА
СТИЛИЯНА ИВАНОВА ПАНДЕВА
СТОЙКА ВЛАДИМИРОВА КОНДЕВА
СТОЯН АНГЕЛОВ ВЛАХОВ
СТОЯН АНДОНОВ ПЕНДИЧЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЛАПЧЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЧАТАЛИЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ ШОПОВ
СТОЯН КАРАМФИЛОВ КОСТЯНЕВ
СТОЯН КРЪСТЕВ ПИСОВ
СТОЯН МЕТОДИЕВ КАПАДЖИЕВ
СТОЯН МЕТОДИЕВ КАПАДЖИЕВ
СТОЯНКА АСЕНОВА ПАВЛОВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА ПАЛЕЙКОВА
ТАШКО КОСТАДИНОВ ШОПОВ
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕРОВА
ТЕОДОРА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
ТИНКА ДИМИТРОВА ТЮТЮНАРОВА
ТИНКА НИКОЛОВА МИНКОВА
ТОДОР АПОСТОЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ВЛАДИМИРОВ БАРАКЛИЙСКИ
ТОДОР ИЛКОВ КИРИМОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ИТЕВ
ТОДОР ТОДОРОВ КОБАКОВ
ТОДОРКА ТОДОРОВА КАПАДЖИЕВА
ТОМАС ДОНАЛД ДЖЕФЪРСЪН
ТОШКО ВАСИЛЕВ ЯВРИЙСКИ
ФАТМЕ АЛИЛОВА БУРУКЧИ
ФАТМЕ КЕЗИМОВА ДРЕНЧЕВА
ФАТМЕ КЕЗИМОВА ШИШКОВА
ФИКРИЕ МУСТАФА БЕКТАШ
ФИЛИП ВАНГЕЛОВ ФИЛИПОВ
ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ЧУЛЕВ
ФИЛИП ФИЛИПОВ ХАДЖИЕВ
ХАМИД ФАИК ШУКРИ
ХАРАЛАМПИ ЛЮБЕНОВ СТАНЧЕВ
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ХАРБАЛИЕВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЮЛЬОВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЦЕНКИНА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДУКИНОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧОЛЕВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПОЮКОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЧОЛЕВ
ХРИСТО НИКОЛАЕВ ДУДАКЛИЕВ
ХУБАВКА СИМЕОНОВА ПАНДЕВА
ХЮСЕИН АХМЕДОВ БЕЛЯНСКИ
ЦВЕТА АТАНАСОВА СТОЕВА
ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
ЦВЕТАНА БОГДАНОВА ПАРАХУЛЕВА
ЦВЕТАНА БОРИСЛАВОВА ДИМОВА
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ТЮТЕВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ОРМАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ПОПОВА
ЩИЛИЯНА АЛЕКСАНДРОВА МАНГУШЕВА
ЮЛИ ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА АЛМИШЕВА
ЮЛИЯ САДИТИНОВА КАМБЕРОВА
ЮЛИЯ ТОДОРОВА КАМБУРОВА
ЮЛИЯНА ЮЛИЯНОВА ХАДЖИЕВА
ЮРИЙ СИМОВ ГЮЛЬОВ
ЯАМУР ЕРДОСТ
ЯНА ГЕОРГИЕВА КЪСОВА
ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА
ЯНКА ИВАНОВА КЪСОВА
ЯНКА КОСТАДИНОВА СТОИЛОВА
ЯНКА НИКОЛОВА ГЮРОВА
ЯНКА НИКОЛОВА КЪРДЖАЛИЙСКА
ЯНКА СТОЯНОВА ШОПОВА
ЯНКО АТАНАСОВ МЪЛЧАНКОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 13, ІІ-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КЮЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АРГИРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ
АЛЕКСАНДЪР РАШКОВ КАНТАРДЖИЕВ
АНАСТАСИЯ АПОСТОЛОВА ЧИФЛИГАРОВА
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ МЕСОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ БОИН
АНГЕЛ АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ КАРАВЧЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЕМДЖИЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТЮХКОВ
АНГЕЛ ДИМЧЕВ БУЧКОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ СОЛОМОНТОВ
АНГЕЛ КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЧАУШЕВ
АНГЕЛ КРАСИМИРОВ ГАНЕВ
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ НЕДЕВ
АНГЕЛ МИХАИЛОВ ВИТАНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
АНГЕЛ РУМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БОЖОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
АНГЕЛИНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
АНДОН БОРИСОВ ЛАНЕВ
АНЕТА ВЕЛИКОВА СПАХИЕВА-ФАНТОВА
АНЖЕЛО ТОДОРОВ РУСЕВ
АННА БЛАГОЕВА ВЪЛЧЕВА
АННА ВАСИЛЕВА ГРАШКИНА-ФИДОШЕВА
АННА-МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
АНТОН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АНТОН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АНТОНИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
АСЕН ГЕОРГИЕВ ПАРНАРЕВ
АСЕН ПЕТРОВ УЗУНОВ
АСПАРУХ ТОДОРОВ МАГДАЛИНЧЕВ
АСЯ ИВАНОВА ЗЕМЕДЕЛСКА
АТАНАС БОЖИКОВ ЛУЛОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ГАМИНЧЕВ
АТАНАС КИРИЛОВ ПАШАЛИЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ВИТАНОВ
АТАНАС ПЕТРОВ ПОПОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
АТАНАСКА АНГЕЛОВА МАРГАРИТОВА
АТАНАСКА ЖИВКОВА АЛЕКСАНДРОВА
АТУШЕ АСАН КЕСЕДЖИ
БИСТРА ТОМОВА РОЗОВА
БЛАГА БЛАГОЕВА ГАНЕВА
БЛАГОВЕСТА МИХАИЛОВА ВИТАНОВА
БЛАГОЙ ИЛИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
БОГДАН НИКОЛОВ КУМАНОВ
БОЖИДАР АТАНАСОВ ЛУЛОВ
БОЖИК СЛАВЧЕВ ДЖИНГАРОВ
БОЙКО МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ
БОРИСЛАВА БОЖИКОВА ЛУЛОВА
БОРИСЛАВА ЖЕЧКОВА ПАВЛОВА
БОРИСЛАВА ИВАНОВА МИНГОВА
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПАШКУЛЕВ
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА ГРЪНЧАРОВА
ВАЛЕРИЯ КОСТАДИНОВА УСТАИЛИЕВА
ВАНГЕЛ ПЕТРОВ КАЛИН
ВАНГЕЛИЯ БОЖИКОВА ЛУЛОВА
ВАНЧО КУЧИЕВ
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА АВДЕВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ МАРГАРИТОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ БАРАКОВ
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ МАРГАРИТОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ФЪРЧЕВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИШЕВА
ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА МУТАФЧИЕВА
ВАСИЛКА ОРЛИНОВА ИВАНОВА
ВАСИЛКА СТАНИМИРОВА ФЪРЧЕВА
ВЕЛИК АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ
ВЕЛИК ЛЮБЕНОВ КОЧИЕВ
ВЕЛИНА ИЛИЕВА СОРАДЖИЕВА
ВЕЛИНА ИЛИЕВА ЧИНГАРОВА
ВЕЛИСЛАВА ОРЛИНОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА БОЖИКОВА КАРАВЕЛИКОВА
ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА КИРИМОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА РУСЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ВЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ИТЕВА
ВЕРА МАРИНОВА ДАНКОВА
ВЕРА ПЕТРОВА ПОПОВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ПОПТОМОВА
ВЕРОНИКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МЕСОВА
ВЕСКА КЪНЧЕВА ПАПАЙОАНУ
ВЕСКА ХРИСТОВА КОЧИЕВА
ВИКТОРИЯ ЗАХАРИЕВА СИНАНОВА
ВИЛИ ВАСИЛЕВА КУРТОВА
ВИЛИ КИРИЛОВА ИВАНОВА
ВИЛИМИРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА Д'ОСУАЛДО
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА СТАМАТОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ШАМЛИЕВА
ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ КИРИМОВ
ВЛАДИМИР КРУМОВ КОНДЕВ
ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА АРГИРОВА
ГАБРИЕЛА МИРОСЛАВОВА РОЗОВА
ГАЛЯ СТОЯНОВА СЛАВОВА
ГАНКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАРАГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ПАРНАРЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ПАПАЗОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АВДЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХАРИЗАНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПТОМОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПТОМОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПОПТОМОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАРТУЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЪРБОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАКАРЕЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МЪЛЧАНКОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ АРГИРОВ
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАВРОДИЕВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЗАРЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ СПАСОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИЦУРЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ПОПОВ
ГЕОРГИЙ ЛЮБОМИРОВ МИТКОВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА
ГЕРГАНА АСЕНОВА ПАРНАРЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КЕСИКОВА
ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА ВИТАНОВА
ГИНА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАХОВА
ГИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ГРЕТА ЦОЧЕВА СЛАВЧЕВА
ГРИГОР ДИМЧЕВ БУЧКОВ
ДАНИЕЛА АЛБЕНОВА ПЕТАКОВА
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ДАФИНКА БОРИСОВА МИТКОВА
ДЕСЕСЛАВА ИЛИЕВА МИТОВА
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ПАПАЗОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
ДИАНА АСЕНОВА УЗУНОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА САХЛИЙСКА
ДИАНА МАНОЛОВА ЖИНГОВА
ДИАНА НИКОЛОВА КИТИПОВА
ДИАНА ПЕТРОВА КИРЕВА
ДИМИТРИЙКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ПАПУНЕВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА КАНТАРДЖИЕВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА АНДОНОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ПАРАСКОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОВАЧЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТЮХКОВ
ДИМИТЪР АСПАРУХОВ ПАПУНЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГАМИНЧЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ИШЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЕНДАРЕВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ИТЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГУЩАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАВЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЪРБАКОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ШОПОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БОРУМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КУЧИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАПУНЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯНУДОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ КРАНТЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ БАДАЛОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЮВ МОСКОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГАМИШЕВ
ДИМИТЪР РАШКОВ КАНТАРДЖИЕВ
ДИМИТЪР СОТИРОВ ТИПОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ФИДОШЕВ
ДИМИТЪР ХАРАЛАМПИЕВ ДИМАНОВ
ДИМО ВЪТЕВ ДЕЛЧЕВ
ДИМЧО АНГЕЛОВ БУЧКОВ
ДОБРИНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИЯ ЙОРДАНОВА ВЛАХОВА
ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА МОРАЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЧАМБОВА
ЕКАТЕРИНА СЛАВЧЕВА АНГЕЛАКОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА НЕДЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАРТУЛОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ВЛАХОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ИШЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЩЕРЕВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА УЗУНОВА
ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА
ЕЛИС ЕЛХАНОВА ЧОЛАКОВА
ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА ГАРГАВЕЛОВА
ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕМАНУЕЛА ХУНГ КУРТИДУ
ЕМЕЛ МЕХМЕД ЗЕНГИН
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА КОЕМДЖИЕВА
ЕМИЛИЯ КРУМОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА АНГЕЛАКОВА
ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА КАЛИНКОВА
ЕРБИЛ МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ
ЖИВКА ВАНГЕЛОВА ПАНДЕВА
ЖИВКА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
ЖИВКО АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЖИВКО ИВАНОВ МАРГАРИТОВ
ЗАХАРИ НИКОЛОВ СИНАНОВ
ЗДРАВКА ИВАНОВА ШЕРБЕТОВА
ЗДРАВКА ИЛИЕВА УКОВА
ЗЛАТКА СТОЙЧЕВА КОВАЧЕВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА БЕЛУХОВА
ЗОРКА АНГЕЛОВА БОИНА
ЗОЯ ИВАНОВА ПАРНАРЕВА
ИВА ИВАНОВА ХРИСИМОВА
ИВАН АСЕНОВ ПАРНАРЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ГАРГАВЕЛОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ГОРАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАКАРЕЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КУЧИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПАПУНЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЯНУДОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
ИВАН КИРИЛОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СЛАВОВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
ИВАН МИРЧЕВ ПОПОВ
ИВАН МЛАДЕНОВ ЯНЧЕВ
ИВАН НЕДЕЛЧЕВ МАРГАРИТОВ
ИВАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ
ИВАНА ИВАНОВА КАРЪКОВА
ИВАНА КАЛИНОВА КАЛИНКОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕЛИЕВА
ИВАНКА ЖИВКОВА ТЪРТОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ДЖАДЖЕВА
ИВАНКА СПИРОВА СОРАДЖИЕВА
ИВАНКА ХРИСТОВА МИЦУРЕВА
ИЛИНКА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ МИНГОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ СОЛОМОНТОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ЛУЛОВ
ИЛИЯ ВЕЛИКОВ ЧИНГАРОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТИВАСТАРОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ГАДЖЕВ
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ УКОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ СОРАДЖИЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЧОНГОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ МИЦУРЕВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
ИРАИДА АЛЕКСАНДРОВНА БУЧКОВА
ИРЕМ ЗЕНГИН
ЙОАНА АТАНАСОВА ПАРАСКОВА
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПАПУНЕВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ СИМЕОНОВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ УКОВ
ЙОРДАН РУЕНОВ КИРЕВ
ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА АЛЕКСОВА
КАДИФА МЕХМЕД СИНАНОВА
КАЛИН ИВАНОВ КАЛИНКОВ
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА КОНДЕВА
КАПКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
КАРАМФИЛА БОРИСОВА ТИПОВА
КАРИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
КАРМЕЛИТА СТОЯНОВА АНГЕЛАКОВА
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА МАРГАРИТОВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА БАЛАБАНОВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГАДЖЕВ-ДРУИН
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДЖУГДАНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГОЛОВОДОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЯНУДОВА
КАТЯ БОРИСЛАВОВА КИРИМОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА МАРГАРИТОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ФИДОШЕВА
КАТЯ НИКОЛОВА ДЖЕПКОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕМЕЛКОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
КИРИЛ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
КИРИЛ ЙОРДАНОВ УКОВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КРАНТЕВ
КИРИЛ ПАВЛОВ АНГЕЛАКОВ
КИРИЛ СТОЯНОВ ПАШАЛИЕВ
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ЖИНГОВА
КИРИЛКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
КОНСТАНТИН БОРИСОВ ПАШКУЛЕВ
КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ЧАУШЕВ
КОСТАДИН ВЕЛИКОВ ЧАМБОВ
КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ КИРИМОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДЖАДЖЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ БОЖОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ СЛАВОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ МАНГУШЕВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ МАЛАКОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ НАКОВ
КОСТАДИН ХАРАЛАМПИЕВ КОЕМДЖИЕВ
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГАНЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОЗАРЕВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА РОЗОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ЯНКОВА
КРАСИМИРА СТОИЛОВА МЕСОВА
КРАСИМИРА ЯВОРОВА ПАЧЕДЖИЕВА
КРЕМЕНА СТЕФАНОВА ДЖИНГАРОВА
КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ФЪРЧЕВА
КРИСТИНА ДЕЛЧЕВА НЕДЕВА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА ШОПОВА
КРИСТИНА ПЕТРОВА ДОНЕВА
КРУМ ВАСИЛЕВ ЖИНГОВ
КРУМ ВЛАДИМИРОВ КОНДЕВ
КРЪСТАНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
КРЪСТАНКА ГЕОРГИЕВА ТУПАРОВА
КРЪСТИНА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА
КЪЙМЕТ АБЕДИНОВА ИСМАИЛОВА
ЛИДИЯ АПОСТОЛОВА ДИНЕВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ГАМИНЧЕВА
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА КАРАВЧЕВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БУЧКОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАКОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТАШКОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КОЕМДЖИЕВА
ЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБА ИВАНОВА ПАРНАРЕВА
ЛЮБА РУЕНОВА МАРКОВ
ЛЮБЕН АТАНАСОВ ДИШЛЯНОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ КЛИЗМОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ПАНЧЕВ
ЛЮБОМИР ВЕЛИКОВ КОЧИЕВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ МАРКОВ
ЛЮБОМИР КРУМОВ НИКОЛОВ
ЛЮБОМИР ТОМОВ КОВАЧЕВ
ЛЮБОМИРА КОСТАДИНОВА МИЛЧЕЛИЕВА
ЛЮБЧО СВЕТЛОВ ЯНКОВ
МАГДА АСПАРУХОВА ПАПУНЕВА
МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА БАНИЧАНСКА
МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ГАНЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА МЛАДЕНОВА-БАЛАБАНОВА
МАГДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕЛИЕВА
МАГДАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
МАЛИН РУМЕНОВ КОВАЧЕВ
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КАРАВЧЕВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ХРИСИМОВА
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА МАРГАРИТОВА
МАРГАРИТА ЦВЯТКОВА ПОПОВА
МАРИО ДИМИТРОВ КАРАВЕЛИКОВ
МАРИО НИКОЛАЕВ ДЪРПАТОВ
МАРИО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ПОПТОМОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ФЪРЧЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КИРИМОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СОЛОМОНТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗЪРНЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА НАКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТЮХКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧИНГАРОВА
МАРИЯ ЗДРАВКОВА РАДЕВА-БУТРАКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА
МАРИЯ КАЛИНОВА КАЛИНКОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА АПОСТОЛОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ЧАУШЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДЪРПАТОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ПАШАЛИЕВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ШОПОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ЩЕРЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА БОЗУКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КОЗАРЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПАНДЕЛИЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
МАРИЯ СПАСОВА КЛИЗМОВА
МАРИЯ СПАСОВА ПАЧЕДЖИЕВА
МАРИЯ СТОЙКОВА КАТРАНДЖИЕВА
МАРИЯ ТИНЧЕВА ДИНЕВА
МАРИЯ ХАРАЛАМПИЕВА КОЕМДЖИЕВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ЧИНГАРОВА
МАРИЯНА РАНКОВА ИВАНОВ
МАРИЯНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН БОЖИКОВ ДЖИНГАРОВ
МЕХМЕД РАИФ ИСМАИЛ
МИЛА ИВАНОВА ХРИСИМОВА
МИЛКО БОЙКОВ АЛЕКСАНДРОВ
МИРОСЛАВ ЗАХАРИЕВ СИНАНОВ
МИРОСЛАВ ТОМОВ ТОМОВ
МИРЧО ИВАНОВ ПОПОВ
МИТКО ИВАНОВ РАЛЕВ
МИТКО КРУМОВ ПАСКОВ
МОМЧИЛ МОМЧИЛОВ БЕКТАШЕВ
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА БОЖОВА
НАДЕЖДА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА
НАДЕЖДА БЛАГОЕВА АНГЕЛАКОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЗОРТЕВА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ЧОЛАКОВА
НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЛИЧКОВА
НАДКА ПЕТКОВА ПОПОВА
НАДКА СПАСОВА ТАБАКОВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА АВДЕВА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
НАТАША ИВАНОВА РОЗОВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ТАШКОВА
НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ПАРНАРЕВА
НЕДА АНГЕЛОВА НЕДЕВА-БАРАКОВА
НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ МАРГАРИТОВ
НЕЗАБРАВКА ХРИСТОВА ПАПУНЕВА
НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ
НИКОЛА АНДРОНИКОВ ФАНТОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НЕДЯЛКОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ АНГЕЛАКОВ
НИКОЛАЙ БОГДАНОВ КУМАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАРТУЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГАМИШЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРГАРИТОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНУДОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУТРАКОВ
НИКОЛАЙ СВЕТЛОЗАРОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЯ СТОЯНОВА ШОПОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
НИКОЛИНА КИРИЛОВА ПОПОВА
НИКОЛИНА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА
НИКОЛИНА СПАНДОНИЕВА МАРГАРИТОВА
НИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
НИХАЛ ШАБАН КЕСЕДЖИ
ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
ОРЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОЛОВОДОВ
ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ КОЧИЕВ
ПАВЕЛ СТОИЛОВ ПАВЛОВ
ПАНЧО ТОМОВ ПОПОВ
ПАУЛИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИКОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МАРГАРИТОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЧИФЛИГАРОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ ХАДЖИЕВ
ПЕТЯ ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА
ПЛАМЕН ОРЛИНОВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ЧИФЛИГАРОВ
РАДОСТИНА ЛЮБЧОВА КОВАЧЕВА
РАДОСТИНА РОСЕНОВА ЗОРТЕВА
РАДУЛ КОСТАДИНОВ БЕНИН
РАЙНА ГЕОРГИЕВА МУТАФЧИЕВА
РАЙНА ЕЗДИМИРОВА ДИШЛЯНОВА
РАЙНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
РАЛИЦА ДИМИТРОВА ПРОКОПОВА
РАШКО БЛАГОЕВ РУЙЧЕВ
РАШКО ДИМИТРОВ КАНТАРДЖИЕВ
РОСЕН НИКОЛОВ ЗОРТЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА КОНДЕВА
РОСИЦА СТОЙЧЕВА ПАСКОВА
РУЕН ЙОРДАНОВ КИРЕВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
РУМЕН НАЙДЕНОВ ДОСПАТЛИЕВ
РУМЯНА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
РУМЯНА НИКОЛОВА ЛУЛОВА
РУМЯНА ХРИСТОВА ЗАНДОВА
РУСАНА ГЕОРГИЕВА МИЦУРЕВА
РУСКА ИВАНОВА КРАНТЕВА
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
СВЕТЛАНА ДОБРЕВА МАРГАРИТОВА
СВЕТЛАНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА
СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ИГНАТОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЛУЛОВА
СЛАВЕЙКА КОСТАДИНОВА КОЕМДЖИЕВА
СЛАВЕЙКА ЛЮБЕНОВА МАЛАКОВА
СЛАВИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВКА ДИМИТРОВА УЖДРИНА
СЛАВКА ЗДРАВКОВА ЖОСТОВА
СЛАВКА КИРИЛОВА ЛАНЕВА
СЛАВКА ПЕТРОВА АРНЕСОН
СЛАВЧО БОЖИКОВ ДЖИНГАРОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
СНЕЖАНА БЛАГОЕВА ТРИФОНОВА
СНЕЖАНА ПАНАЙОТОВА ЧАМБОВА
СНЕЖАНА ХАРАЛАМПИЕВА КОЗАРЕВА
СОНЯ АСЕНОВА ТЕМЕЛКОВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА
СОНЯ НИКОЛОВА КЮЛЕВА
СОТИР ДИМИТРОВ ТИПОВ
СОФИЯ АНГЕЛОВА КУЧИЕВА
СОФИЯ ЖАН ЛУИ РЕНЕ ГОТИЕ
СПИРО ИВАНОВ ИЛЧЕВ
СТАНИМИР ТОДОРОВ ЛИЧКОВ
СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА КОЧИЕВА
СТЕЛА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА
СТЕФАН ХАРАЛАМПИЕВ КОЕМДЖИЕВ
СТОИЛ ЛЮБЕНОВ ВЕЛЕВ
СТОЙКА СИМЕОНОВА КОВАЧЕВА
СТОЙКА СПАСОВА МЕШКОВА
СТОЙКО ИЛИЕВ ЯНКОВ
СТОЙНА НИКОЛОВА СЪРБАКОВА
СТОЯН АТАНАСОВ ПЕНКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЛУКОВ
СТОЯН ИЛИЕВ МИЦУРЕВ
СТОЯН ТОМОВ РОЗОВ
СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ТЮХКОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА
СУНАЙ ШАБАН КЕСЕДЖИ
ТАНЯ АНГЕЛОВА СОЛОМОНТОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ПЕНКОВА
ТАНЯ КОСТАДИНОВА КОЕМДЖИЕВА
ТАТЯНА СОТИРОВА СТОИЛОВА
ТАТЯНА ХРИСТОВА КАРАМАНОВА
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ СТАМБЕРОВ
ТЕОДОРА ВАЛЕНТИНОВА СТАМЕНОВА
ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА МАРГАРИТОВА
ТЕОХАР ГЕОРГИЕВ ТУПАРОВ
ТИНЧО КОЛЕВ ДИНЕВ
ТОДОР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
ТОДОР АНЕЩИЕВ БАЛАБАНОВ
ТОДОР ИВАНОВ БОРУМОВ
ТОДОР ИВАНОВ ГАДЖЕВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ЧИНГАРОВ
ТОДОР СТОЯНОВ ЛИЧКОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА МАРГАРИТОВА
ТОМА ОЛЕГОВ ПОПОВ
ТОМА СТОЯНОВ РОЗОВ
ТОМА ТОДОРОВ МУТАФЧИЕВ
ТОМИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СТАМЕНОВ
УЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА КРАНТЕВА
ФАТМЕ АХМЕД ХАТИП
ФАТМЕ АХМЕДОВА САЛИХОВА
ФИДАНКА ИВАНОВА КАРЪКОВА
ФЛОРЕНС АТАНАСОВА ГАДЖЕВА
ХАРИ КОСТАДИНОВ КОЕМДЖИЕВ
ХРИСТО БЛАГОЕВ ЧАНЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ПАВЛОВ КОЧИЕВ
ХРИСТОФОР ИВАНОВ ГАДЖЕВ
ЦВЕТА АНГЕЛОВА ДОНКОВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ЦВЕТАН ГРИГОРОВ БУЧКОВ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
ЧАВДАР АЛЕКСАНДРОВ СОФТОВ
ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА КОЧИЕВА
ЮСЕИН РЕСИМОВ САЛИХОВ
ЯВОР ЗАФИРОВ ПЕТАКОВ
ЯВОР МАНЧЕВ ПАЧЕДЖИЕВ
ЯНКА НИКОЛОВА ПАРТУЛОВА
ЯНКА ТОДОРОВА БОРУМОВА
ЯНКА ТОМОВА СТАМЕНОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 13, ІІ-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБДУЛА ТЕФИКОВ КИЧУКОВ
АГЛИКА АНГЕЛОВА ЦЕНКИНА
АЙНУР ИБАЙЗЕРОВА АРУН
АЙШЕ ШИП ЗЪРБАШ
АЙШЕ ЮСЕИН МОЛААЛИ
АЙШЕ ЮСЕИНОВА ЮРУКОВА
АКСИНИЯ СЛАВЧЕВА КЛЕПАЧЕВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА БОДУРОВА
АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ КАЛАЙДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ ГУЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ПЕЛТЕКОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ТОШЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ УРУМОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ГОРАНОВ
АЛИ ЕЛВЕР ХАДЖИ
АЛИНА СЕРГЕЕВА ЗЪРБАШЕВА
АМИНА ДЕАНОВА ЗАНКОВА
АМИНА СЕРГЕЕВА ЗЪРБАШЕВА
АНА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
АНА КИРИЛОВА КРЪСТИНА
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ТАХИРОВА
АНГЕЛ АСЕНОВ БУЗАЛАКОВ
АНГЕЛ БОРИСОВ ПЕТРОВ
АНГЕЛ ВЕЛИКОВ ЮРУКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КУТОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЦЕНКИН
АНГЕЛ ИЛИЕВ ДАКОВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ МАКСИМОВ ПРАМАТАРОВ
АНГЕЛ МИТЕВ СЛАВОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ЗЛАТИНОВА
АНДРЕЙ БОЖИДАРОВ КЛЕПАЧЕВ
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ВОЕВ
АНДРЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА БУТИЛОВА ЖОЗЕ
АННА БОРИСОВА КОЧИЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА
АННА ИВАНОВА ЗЛАТИНОВА
АННА ИЛИЕВА МАНГАЛОВА
АННА ИЛИЕВА ЩЕРЕВА
АНТОАНЕТА АЛЕКСЕЕВА ПЕЕВА
АНТОН ИВАНОВ СТОИНКОВ
АПОСТОЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
АСПАРУХ ВЛАДИМИРОВ КОЧИЕВ
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КАПЧИН
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МУТАВЧИЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ УШИЛКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТРИФОНОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ЯЗИКОВ
АТАНАСКА СЛАВЧЕВА КАМБУРОВА
БИКИР АСАНОВ ЮРУКОВ
БИЛЯНА РАДУЛОВА ЯХОВА
БЛАГА ДИМИТРОВА ФИДОШЕВА
БЛАГОВЕСТ БОРИСЛАВОВ КОДЖЕБАШЕВ
БЛАГОВЕСТ ФЕОДОРОВ ФИДОШЕВ
БЛАГОВЕСТА ИЛКОВА БЕЛУХОВА
БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ЩЕРЕВ
БОГДАН ИЛИЕВ ШЕРБЕТОВ
БОЖИДАРА АНГЕЛОВА БУЗАЛАКОВА
БОЖИК ИЛИЕВ АНДОНОВ
БОЙКА ДИМИТРОВА САМОКВАРЕВА
БОЙКА ИВАНОВА КУТОВА
БОЙКО НИКОЛОВ ГЪРНЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ МАНДАЖИЕВ
БОРИС ЗЛАТЕВ ГЕОРГИЕВ
БОРИС НИКОЛОВ КРУШОВСКИ
БОРИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КОДЖЕБАШЕВ
БОРКА НИКОЛОВА ДЕЛИБЕЕВА
БОСИЛКА АНДОНОВА КРУШОВСКА
БОЯН НИКОЛОВ ЯНЧЕВ
БОЯНА ДИМИТРОВА САВОВА
ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ УЗУНОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
ВАЛЕНТИН ЗДРАВКОВ МАРИН
ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ТОШЕВ
ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЦЕНОВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА РАМОВА
ВАЛЕРИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
ВАЛЕРИ РАДУЛОВ УШИЛКОВ
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА СИВКОВА
ВАНГЕЛИЯ КОСТАДИНОВА МАЛАМОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ШАРАНКОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
ВАСИЛЕНА ЛОРОВА КИРИМОВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА
ВАСКА ДИМИТРОВА АЛМИШЕВА
ВЕЛИКА НЕДЕЛЧЕВА СТАМАТОВА
ВЕЛИЧКА БОЖИКОВА ТОДОРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДЕЛИГЬОЗОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЖИЛЕВА
ВЕЛИЧКА КАРАМФИЛОВА ТУНКОВА
ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
ВЕЛЧО КОСТАДИНОВ ЗЛАТКОВ
ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТЪРТОВ
ВЕНЦИСЛАВА КРАСИМИРОВА РАМОВА
ВЕРА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА
ВЕСЕЛКА БИСЕРОВА БАЛКАНСКА
ВЕСЕЛКА ЙОРДАНОВА ПАРАПАНОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА БОЙКОВА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ДЕЛИБЕЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГАВАЛЮГОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЪРНЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДАУТОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ХВАЛЕВА
ВИОЛЕТА СТОИМЕНОВА ЯНЕВА
ВИОЛИНА АТАНАСОВА ТЕРЗИЕВА
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ ГУЛЕВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПИСИН
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ВЕЛЕВ
ГАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛЕВА
ГАЛИНА ЛЕОНОВА ТАУШАНОВА
ГАЛЯ СВИЛЕНОВА СЛАВОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЪРГОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КРУШОВСКИ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
ГЕОРГИ БОЖИКОВ БАШЛИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АВРАМОВ
ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ ТЪРТОВ
ГЕОРГИ ВИТАНОВ МЕЧЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЩАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЪРКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗАНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАРАПАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПИРИНСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ САМАРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШЕРБЕТОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАНГАЛОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ЯНКОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ВЕДЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ КАЛАПОТЛИЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ГОНДОВ
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ УРУМОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ АВРАМОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
ГЕОРГИ САШОВ РАМОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ САМАРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПАШАЛИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БИДЖЕКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАРАСКОВ
ГЕОРГИ ТОМОВ МЕЧЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗАЙКОВ
ГЕОРГИА НИКОЛАУ ПОНТИ
ГЕОРГИОС НИКОЛАОС ПОНТИС
ГЕРГАНА ИВАНОВА ДАКОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА КАПИНОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА УШИЛКОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА МАВРОДИЕВА
ГИНКА ЙОРДАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
ГЮЛКА ИЛИЕВА ДЖАДЖЕВА
ГЮЛФЕРИН ХАЛИЛОВА ПИДЕВА
ДАМЯНКА НИКОЛОВА ТЪНГЪЛОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ГРИГОРОВА
ДАФИНКА АТАНАСОВА КАПЧИНА
ДАФИНКА ИВАНОВА КЬОЙБАШИЕВА
ДЕЛЯНА АСЕНОВА ЧОЛАКОВА
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
ДЕЯН ДЕЯНОВ ЗАРБАШЕВ
ДЖЕВДЖЕТ АЛИ ЗЪРБАШ
ДИАНА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
ДИАНА СТЕФАНОВА ЗЛАТКОВА
ДИЛЯНА АНГЕЛОВА КУТОВА
ДИМИТРИЙКА ЗДРАВКОВА ПЕЙЧЕВА
ДИМИТРИЙКА КИРИЛОВА КАРАПАНЧЕВА
ДИМИТРИКА СТОЯНОВА ТОШЕВА
ДИМИТРИНА БЛАГОЕВА ШОПОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЮДЖЕНОВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ДАСКАЛОВ
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ КОДЖЕБАШЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ГЪРКОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СТАМАТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛМИШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАЛАПОТЛИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЧЕВ
ДИМИТЪР ЕВРИПИДОВ СИВКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕШИН
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАДЖОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДУХОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ПИЛЧЕВ
ДИМИТЪР МИХАИЛОВ ЗОРТЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ БАЙМАКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОРГОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАЛОФЕРОВ
ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ КАРТУЛЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ КАРАДЖОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ХВАЛЕВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ КУРШУМОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗОРТЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТУНКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
ЕВА ЕВГЕНИЕВА ЕНЕВА
ЕВАНГЕЛИНА МАЛИНОВА ЧОЛАКОВА
ЕВАНГЕЛОС НИКОЛАОС ПОНТИС
ЕДВИН ПЛАМЕНОВ ПЕЕВ
ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА УЗУНОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ЕКАТЕРИНА ОГНЯНОВА ДАУТОВА
ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ГОРАНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АВРАМОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАКИМОВА
ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ТЪРТОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЖИБОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КОТУШЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЧАКАЛОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА КУРШУМОВА
ЕЛЗА СЛАВЧЕВА ПАШАЛИЕВА
ЕЛИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
ЕЛХАН АЙРОЛОВ ЧОЛАКОВ
ЕМИЛ ТОМОВ ЧОЛАКОВ
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА УРУМОВА
ЕРОЛ ИБАЙЗЕРОВ КАНТАРДЖИЕВ
ЕФТИМИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
ЖАНА АЛДИНОВА МОЛОВА
ЗАПРИНА ВЕСКОВА РАМОВА
ЗАПРИНА СТОЯНОВА МАНГАЛОВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА ЦЕНОВА
ЗДРАВКА ТОДОРОВА БОРГОВА
ЗДРАВКО ВАЛЕНТИНОВ МАРИН
ЗДРАВКО ТОДОРОВ САМАРОВ
ЗЛАТКА БОРИСОВА ПИЛЧЕВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА САМАРДЖИЕВА
ЗЛАТКО ИВАНОВ ТРИФОНОВ
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА АНЗОВА
ЗОРКА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА
ЗОРКА ПАНДЕВА ПЕТРОВА
ЗОЯ ВЕЛИКОВА КАРПУЗОВА
ЗОЯ ДИМИТРОВА УИЛКИНСЪН
ИВАЙЛО ТЕОДОРОВ ВЕЛИЧКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ТЮХКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЙКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗАНКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ КРЪНЧЕВ
ИВАН МЕТОДИЕВ ЦЕНКИН
ИВАН МЕТОДИЕВ ЦЕНКИН
ИВАН МИРЧЕВ СТОЕВ
ИВАН МИРЧЕВ ТОМОВ
ИВАН НИКОЛОВ ВАНГЕЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ ДАУТОВ
ИВАН РУМЕНОВ ТРАХАНОВ
ИВАН СТРАХИЛОВ ПАРАПАНОВ
ИВАН ХРИСТОВ КАРАМАНОВ
ИВАНА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА ЛАМБРЕВА
ИВАНКА ВАЛЕРИЕВА ПАШКУЛЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЕВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА
ИВАНКА СПАСОВА ВАНГЕЛОВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ИЛИНКА НИКОЛОВА ЖОСТОВА
ИЛИЯ БОГДАНОВ ШЕРБЕТОВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ДЕЛИГЬОЗОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ МАНГАЛОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПАРАХУЛЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ СУЛЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФОНЧЕВ
ИЛИЯ КРУМОВ ЛАЗАРОВ
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ЦЕНКИН
ИЛИЯ СТОЙЧЕВ ДЖИНЕВ
ИЛИЯ ФЕОДОРОВ ФИДОШЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ИЛКО БЛАГОЕВ БЕЛУХОВ
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ПРАМАТАРОВА
ИРИНА КРУМОВА ШОПОВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА ГОРАНОВА
ИРИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ИЪЛДЪЗ ИБАЙЗЕРОВА ХАЙРАН
ЙОАННА ГЕОРГИЕВА ШАЛЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАЛАПОТЛИЕВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ РЯШЕВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА
ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
КАЛИНА ДИМИТРОВА ДЖИНЕВА
КАМЕЛИЯ ДОБРОЛЮБОВА КОДЖАДАГ
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА МЕЧЕВА
КАРАМФИЛА ДИМИТРОВА РАЛЕВА
КАРАМФИЛКА КАРАМФИЛОВА ПОПОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ИВАКИМОВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАРЧЕВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГОНДОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЛАНДЖЕВА
КАТЕРИНА СТОИМЕНОВА ПОПОВА
КАТРИН ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА
КАТЯ ИВАНОВА ЦЕНКИНА
КАТЯ КИРИЛОВА КАРАИВАНОВА
КАТЯ СТОЙЧЕВА ГЪРНЕВА
КИПРА АНДОНОВА БЕР
КИРИЛ БОГДАНОВ ЛАНДЖЕВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПАДАРСКИ
КИРИЛ ИЛИЕВ ДЖИНЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ КОДЖАБАШЕВ
КИРИЛ НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
КИРИЛ НИКОЛОВ КАРПУЗОВ
КИРИЛ САШОВ РАМОВ
КИРИЛКА БОЯНОВА ЯНЧЕВА
КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ НАКОВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ САРАНДЕВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ЩЕРЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ГЮДЖЕНОВ
КОСТАДИН АСЕНОВ ГРОЗДАНОВ
КОСТАДИН БОЙКОВ ГЪРНЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГАДЖАНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОДЖЕБАШЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЧКОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ТИГАНЧЕВ
КОСТАДИН МИТКОВ ФИРКОВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ДЪРПАТОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
КОСТАДИНКА ИЛИЕВА ЦЕНКИНА
КРАСИМИР СТОЯНОВ РЯШЕВ
КРИСТИНА ЦВЯТКОВА ТЕРЗИЕВА
КРУМ ГЕОРГИЕВ ВЕДЕВ
КРУМ МИХАЙЛОВ ШАПКОВ
КРУМ СТОИЛОВ РАЛЕВ
КРЪСТИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
КРЪСТЮ ТОДОРОВ ТУНЧЕВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ ДУХОВ
ЛЕОН ИВАНОВ ТАУШАНОВ
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА МЕГЕРОВА
ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА КАРАМАНОВА
ЛИЛИЯ ЖИВКОВА ПИРИНСКА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ЛИЛИЯ РУМЕНОВА ПЕЙЧЕВА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА МАЛАКОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ШЕРБЕТОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЮДЖЕНОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СУЛЕВА
ЛИЛЯНА СПАСОВА СТОИНКОВА
ЛИНА БОРИСОВА МАНДАЖИЕВА
ЛИНА ИВАНОВА БОЙКОВА
ЛОРА ПЕТРОВА КИРИМОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ГОНДОВ
ЛЮБИЦА ПАСКАЛЕВА БИДЖЕКОВА
ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ЗЛАТИНОВ
ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА ПИЛЧЕВА
ЛЮДМИЛ ИВАНОВ ГОЦЕВ
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА ГАДЖАНОВА
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ЧЕХЛЕВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ФОНЧЕВА
МАГДАЛЕНА БЛАГОЕВА ЩЕРЕВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИРИНСКА
МАГДАЛИНА СТОЙЧЕВА КРЪНЧЕВА
МАКСИМ АНГЕЛОВ ПРАМАТАРОВ
МАРИАНА АНГЕЛОВА КУТОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
МАРИАНА КРЪСТЕВА ЧОЛАКОВА
МАРИАНА ЛАЗАРОВА ТУНЧЕВА
МАРИНКА ПАНДЕВА МАЧКОВА
МАРИО ПЕТРОВ ШОПОВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧОЛАКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА АНЗОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ТУНКОВА
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА СЕМЕРДЖИЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА БУЗАЛАКОВА
МАРИЯ БОРИСОВА КОДЖЕБАШЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА АВРАМОВА
МАРИЯ ВЕНЕЛИНОВА ТЪРТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАРАПАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАШАЛИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА-АВРАМОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЮХКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КАРТУЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГУЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЗЛАТИНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА САМАРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТЪРТОВА
МАРИЯ ИВАНОВА УСТАИЛИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА БЕЛУХОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА-ВАНГЕЛОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА УШИЛКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА БАШЛИЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ВЕЛЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕРОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРУШЕВА
МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЗЛАТИНОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ДЕЛИБЕЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖИНЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЗАНКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА САРАФОВА
МАРИЯ НИКОС НАТУДИ
МАРИЯ ПЕТРОВА ТРАХАНОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ШЕРБЕТОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА КАРТАЛОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ПАРАСКОВА
МАРИЯН КРАСИМИРОВ РЯШЕВ
МАРИЯН ЯНКОВ ВАНГЕЛОВ
МАРИЯНА ЛЕОНОВА ТАУШАНОВА
МАРКО ВЕЛИЧКОВСКИ
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ МАРИН
МЕЛЕК ОРЛИНОВА СИВОВА
МЕТОДИ ИВАНОВ ЦЕНКИН
МЕХАЛИНА ВИТАНОВА МЕЧЕВА
МИА ВЕЛИЧКОВСКИ
МИЛЕНА АТАНАСОВА ПОПОВА-ХАСИМ
МИЛКА ИВАНОВА ЮРУКОВА
МИЛКА КИРОВА НАТУДОВА
МИМИ ВЕЛИЗАРЕВА ЮРУКОВА
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
МИТКО КОСТАДИНОВ ФИРКОВ
МИТРА ДИМИТРОВА МАНГУШЕВА
МУСТАФА ШЕФКЕТОВ КАМБЕРЧЕВ
НААЗИФ РАМИЗ ХАЛИЛ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ТОЦКОВА
НАДЕЖДА ДОНЧЕВА ГЪРКОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ЗАНКОВА-ПАВЛЕВСКА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА ТОШЕВА
НАДЕЖДА КАМЕНОВА ХАЛИЛ
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ГЪРНЕВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА КОСАКОВА
НАДЕЖДА КРУМОВА РАЛЕВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА МААС
НАДКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
НАДКА ДИМИТРОВА ПИРИНСКА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
НАДЯ ХРИСТОВА ШЕРБЕТОВА
НАИЛ ИБРАИМОВ ПИДЕВ
НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЛЕЙКОВА
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ПАШОВА
НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ПОПОВА
НЕЗАБРАВКА АТАНАСОВА ПИСИНА
НЕЗАБРАВКА ПАНТЕЛЕЕВА ТУПАРОВА
НЕЛИНА ПИРИНОВА БОЧУКОВА
НИКОЛА БОЙКОВ ГЪРНЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ВЪЛЕВ
НИКОЛА ЯНКОВ ВАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ КРУШОВСКИ
НИКОЛАЙ БОЯНОВ ЯНЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ УРУМОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАКИМОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДАУТОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КАРПУЗОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЛАНДЖЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДЕЛИБЕЕВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГЪРНЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙКА НИКОЛОВА АВРАМОВА
НИКОЛАЯ АТАНАСОВА УШИЛКОВА
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА КАПЧИНА
НИНА ПЕТРОВА БОНЕВА
НУРТЕН ОСМАНОВА ЧОЛАКОВА
ОРЛИН МЕТОДИЕВ СИВОВ
ПАВЕЛ СТОЯНОВ ТУНКОВ
ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА МАЧКОВА
ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ГОРАНОВ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА КОДЖАБАШЕВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ШОПОВ
ПЕТЪР ВЕЛЧОВ ЗЛАТКОВ
ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ВЛЪЧКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕХЛЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КИРАДЖИЕВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ АВРАМОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ПЕЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЗАНКОВ
ПРАВДА РАЙЧОВА КОПРИВЛЕНСКА-БЕШИНА
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕЛИНСКИ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
РАДУЛ ВАЛЕРИЕВ УШИЛКОВ
РАЙКА ГЕОРГИЕВА КОЮВА
РАЙЧО НИКОЛОВ ГЕРАНОВ
РАХМЕ ХЮСЕИН МОЛАМУСТАФА
РОЗА АТАНАСОВА САМАРОВА
РОЗА МИХАЙЛОВА БАЦАЛОВА
РОЗА ЯНКОВА АРХИПОВА
РОЗКА НИКОЛОВА КРУШОВСКА
РОСЕН ВАРДАНОВ УШЕХОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
РОСИЦА СПАСОВА УШИЛКОВА
РОСИЦА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
РУМЕН ВИЛЕВ ИБРОШЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ
РУМЕН ИВАНОВ ТРАХАНОВ
РУМЕН ИВОВ ЯХОВ
РУМЕН КОСТАДИНОВ ТЪРЛИШКОВ
РУМЯНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
РУМЯНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА
РУМЯНА КИРИЛОВА НЕДЕЛЧЕВА
РУМЯНА КИРИЛОВА ШЕЙТАНОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА КИРАДЖИЕВА
РУМЯНА РУМЕНОВА КАРАДЖОВА
РУМЯНА СТОЯНОВА САМАРОВА
САБИЯТКА ЛЕТИФОВА ИБРОШЕВА
САДИТИН ИБРАХИМ МОЛААЛИ
САШО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
СВЕТОСЛАВ СЕРГЕЕВ БАЛКАНСКИ
СЕНИХА НЕДЖАТИЕВА КАНТАРДЖИЕВА
СЕРГЕЙ ДЕЯНОВ ЗЪРБАШЕВ
СИМЕОН НИКОЛОВ ГЪРНЕВ
СИМЕОН САШОВ СИМЕОНОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ
СЛАВЧО ХРИСТОВ ХВАЛЕВ
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА КАЛАПОТЛИЕВА
СНЕЖАНА БОЯНОВА БЕЛУХОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ШОПОВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА
СНЕЖАНА СТОЯНОВА ЧОЧЕВА
СОНЕР ЮНАЛ АРУН
СОНЯ ДИМОВА ЗАЙКОВА
СОНЯ ИВАНОВА РАЛЕВА
СОНЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
СОНЯ СТОЙЧЕВА БОЙКОВА
СОФИЯ НИКОЛОВА КАРАДЖОВА
СПАСКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
СТИЛЯНА ЙОРДАНОВА РЯШЕВА
СТОИЛ КРУМОВ РАЛЕВ
СТОИЧКА СПАСОВА БЕЗЕВА
СТОИЧКА СПАСОВА ДЖИНЕВА
СТОЙКА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
СТОЙКО СТОЯНОВ ТУПАРОВ
СТОЙНА ИВАНОВА РАЛЕВА
СТОЙЧО ИЛИЕВ ДЖИНЕВ
СТОЙЧО ИЛИЕВ ДЖИНЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПАШАЛИЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ЗОРТЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ РЯШЕВ
СТОЯН ЛУКОВ КАРТАЛОВ
СТОЯН ПАВЛОВ ТУНКОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА САМАРОВА
СТРАХИЛ ИВАНОВ ПАРАПАНОВ
ТАНЯ АПОСТОЛОВА ЯНКОВА
ТАНЯ БОЖИМИРОВА МАВРОДИЕВА
ТАНЯ ИВАНОВА ТИГАНЧЕВА
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЪРГОВА
ТАТЯНА ДИМИТРОВА ДЖЕПКОВА-УЗУНОВА
ТЕОДОРА АТАНАСОВА УШИЛКОВА
ТЕОДОРА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ БИДЖЕКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ БИДЖЕКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПАРАКОЗОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ИВАКИМОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ПАНЧЕЛИЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ШОПОВ
ТОДОР ИВАНОВ МАВРОДИЕВ
ТОДОР ИВАНОВ САМОКОВАРЕВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТОЯНОВ БЛИЗНАКОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА
ТОМА ГАВРАИЛОВ ГЕРОВ
ТОМА ИВАНОВ ИВАНОВ
ТОМА ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ
ТОНИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ФАТМЕ МУСТАФОВА КАМБЕРЧЕВА
ФЕОДОР ИЛИЕВ ФИДОШЕВ
ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
ФИДАНКА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
ХАСАН БИКИРОВ ЮРУКОВ
ХРИСА ИЛИЕВА КАРАДЖОВА
ХРИСА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА БАЙМАКОВА
ХРИСТИНА БЛАГОЕВА КОДЖЕБАШЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
ХРИСТИЯН АТАНАСОВ АЛМИШЕВ
ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЕВ
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ СЛАВОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЦАЦЕВА
ЦВЕТАНКА ПАРАСКОВА АЛМИШЕВА
ШАБАН БАЙРЯМ КЕСЕДЖИ
ШЕНДОАН САДУЛА КАНТАРДЖИЕВА
ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА КОВАЧЕВА
ЮЛКА ГЕОРГИЕВА ДУХОВА
ЯНА АСПАРУХОВА ПАНЧЕЛИЕВА
ЯНА НИКОЛОВА БОРГОВА
ЯНКО ИВАНОВ ЧИПЕВ
ЯНКО НИКОЛОВ ВАНГЕЛОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 36, НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВА МЕХМЕД ДОЛЕНСКА
АДРИАНА КОСТАДИНОВА КЕСКИНЕВА
АДРИАНА СЕВДАЛИНОВА ДАЛАКОВА
АЗИРА НЕДЯЛКОВА КЕСКИНЕВА
АЙРИНА ОРЛИНОВА КЕХАЙОВА
АЛБЕНА КАРАМФИЛОВА ДОЛЕНСКА
АЛЕКС ПАРАСКЕВАС КЮСИС
АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВА КАРДАШЕВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ЛИНДАРЕВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВА ПАЛЕВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ БУТИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕЛЕМЕРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТОЦКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПАНДЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ БУЗОВ
АЛИНА ДАВИДОВА ТРАЯНОВА
АЛИСЕ АБДУЛОВА ХАДЖИ
АНА ВИХРЕНОВА ТОЦКОВА
АНА МАРИНОВА МАКСИМОВА
АНА МИХОВА СЛИВАРОВА
АНА НЕДКОВА ТАШКОВА
АНАСТАС АЛЕКСАНДРОВ БУТИЛОВ
АНГЕЛ АЛЕКСИЕВ КАРДАШЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ КАРАВЧЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ РУСЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАШОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГИДЖОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ МАРКОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ПАНДЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ РАЙКОВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ БУЗОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ БУЗОВ
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА НАЙКОВА
АНДОН КРЪСТЕВ СМИЛЯНОВ
АНДОН НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
АНДРЕЙ БЛАГОЕВ ТОПУЗОВ
АНДРЕЙ ИЛИЕВ ТОПУЗОВ
АНДРЕЙ РУМЕНОВ ЦИПАРОВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА КАПТИЕВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КУРТОВА
АННА ВЕЛИЧКОВА СЛИВАРОВА
АННА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
АННА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХУСЕВА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА НУЦОВА
АНТОН СЕРГЕЕВ ФАКОВ
АНТОН ЩИЛЯНОВ ДЖИЛДЖОВ
АПОСТОЛ КРЪСТЕВ АПОСТОЛОВ
АСЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН ВЛАДИМИРОВ КИСКИНЕВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ МАЧЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ ЛЕВКОВ
АСЕН ЖИВКОВ КОПРИВЛЕНСКИ
АСПАРУХ КОСТАДИНОВ ТИГАНЧЕВ
АСЯ РОСЕНОВА КАЛОЯНОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС БОЙКОВ БОЕВ
АТАНАС БОРИСОВ ХРИСИМОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПОЛИМЕРОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
АТАНАС КИРИЛОВ АПОСТОЛОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ БУТИЛОВ
АТАНАС НИКОЛОВ БАЛАБАНОВ
АТАНАС НИКОЛОВ МОСКОВ
АТАНАС НИКОЛОВ САМАНДОВ
АТАНАС ПЕТРОВ САМАНДОВ
АТАНАС ПЕТРОВ СТАМАТОВ
АТАНАС СТЕФАНОВ СЛИВАРОВ
АТИДЖЕ АЙДЪНОВА ДЕНЕВА
АТИДЖЕ АХМЕД БЪРГАН
АТИДЖЕ РЕДЖЕПОВА СТАРЕВА
АХМЕД АХМЕД БЪРГАН
БЕДРИЕ ЙОРДАНОВА ШОТЕВА
БИЛЯНА ИВАНОВА НАНОВСКА
БЛАГОВЕСТ ПЛАМЕНОВ СМИЛЯНОВ
БЛАГОЙ АНДРЕЕВ ТОПУЗОВ
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ МИГДИН
БЛАГОЙ ИВАНОВ ИЛИЕВ
БЛАГОРОДНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИКОВА
БОЖИДАР РУМЕНОВ КОЗАРЕВ
БОЖИДАР СТЕФАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
БОЖИДАРА ДИМИТРОВА УНДЖИЕВА
БОЖКО МАРИНОВ ЛАШОВ
БОЙКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
БОЙКА ЛЮБЕНОВА ПОЛИМЕРОВА
БОЙКА ТОДОРОВА ЛИНДАРЕВА
БОЙКО АТАНАСОВ БОЕВ
БОЙКО БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
БОНО ЙОТОВ ПЕТРОВ
БОРИС ИВАНОВ МИЛУШЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ
БОРИСЛАВ ТОШКОВ НАНОВСКИ
БОРЧО КРУМОВ ГЕОРГИЕВ
БОЯН БОЯНОВ ДЖИЛДЖОВ
БОЯН СРЕБРИНОВ ДЖИЛДЖОВ
ВАЙДА ОСМАН БЪРГАН
ВАЛЕНТИН ЗДРАВКОВ БОНЧЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КАРАВЕЛИКОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ТУДЖАРОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮДМИЛОВ БЕЛОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ВАЛЕНТИНА БОЙКОВА ЧЕРВЕНКОВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ВЪЛКАРЕВ
ВАЛЯ КРАСИМИРОВА ХАСИЕВА
ВАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ЧАУШЕВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА КРИСТ
ВАНЯ ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ МЕЧКАРОВ
ВАСИЛ ДАНИЕЛОВ МЕЧКАРОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ МАЛЕХУНОВ
ВАСИЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ХАЛИЛОВ
ВАСИЛЕНА МИХАИЛОВА ЗОРТЕВА-БАЛИЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГИДЖОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕРОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КОСАКОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА КОРЧЕВА
ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ СЛИВАРОВ
ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ИБРИШИМОВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МОСКОВА
ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА БУТИЛОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА АСЕНОВА МИЛУШЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПОЛИМЕРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СЛИВАРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ВЕЛИЧКА СТОЙЧЕВА СМИЛЯНОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ВЪЛКАРЕВА
ВЕЛИЧКО СТЕФАНОВ МОРЕВ
ВЕНЕРА АНГЕЛОВА МЕЧКАРОВА
ВЕНЕРА АНТОНОВА СТОИЧКОВА
ВЕНЕРА ГЕНЧЕВА ИЛИЕВА
ВЕНЕТА БОЕВА ТЕМЕЛКОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ВЕРА КОСТАДИНОВА ТАШКОВА
ВЕРА РУМЕНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ВЕРКА ВЛАДИМИРОВА ТОПУЗОВА
ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
ВЕСЕЛИНА КРАСИМИРОВА ТЕРЗИЙСКА
ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА БАРУХОВА
ВЕСКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
ВИДИЯ ИВОВА ТОЛУМСКА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ПАВЛОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ХАРИЗАНОВА
ВИЛИ ВАСИЛОВА ХАЛИЛОВА
ВИЛИ ДИМИТРОВА ШЕЙТАНОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ТИГАНЧЕВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА КОЕВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВЛАДИМИР АСЕНОВ КИСКИНЕВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КОСТОВ
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ
ВЛАДИМИР РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
ВОДИЧКА НИКОЛОВА ГЮДЖЕНОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СМИЛЯНОВА
ГАЛИНА ДАВИДОВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БАШОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПОЛИМЕРОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОПУЗОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ЧИНГОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ СИРИДЖАНОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БАРАКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОСАКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЖИКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОРИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЮРГАКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАМБОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАМБОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДАКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛИНДАРЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МУШЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОПУЗОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ХУСЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВЪЛКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АЛЕКСОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЦЕНКИН
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ МУРДЖЕВ
ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ СМИЛЯНОВ
ГЕОРГИ СЛАВЕВ ГОЛЕМАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТАМАТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХАРИЗАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ СЕМКАРОВ
ГЕРГАНА БОЙКОВА ДОНЧЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА
ГРИГОР МИЛЕНОВ ЙОНЧЕВ
ГРОЗДАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДАНАИЛ ВЛАДИМИРОВ КЕСКИНЕВ
ДАНАИЛ ЛЮБЕНОВ КЕСКИНЕВ
ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА МЕЧКАРОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ЧАМБОВА
ДАФИНА ДИМИТРОВА ЗОРТЕВА
ДЕНИС ИРФАНОВ КАЧАМАКОВ
ДЕНИС ЛЮБЕНОВ КЕСКИНЕВ
ДЕНИС РОСЕНОВ ЛИСКОВ
ДЕНЧО ЗДРАВКОВ БАЛТОВ
ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЗАРОВА ЧОЛАКОВА
ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА МИСИРКОВА-МАЧЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЧЕРЕШАРОВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЗЕЙНЕВА
ДЖАМАЛ ИБРАИМ ЧАУШ
ДИАНА ДИМИТРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ДИАНА ИБРАИМОВА ИБРОШЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ГАДЖЕВА
ДИАНА КОСТАДИНОВА ВАКАРЕЕВА
ДИАНА ТОДОРОВА БОЙКОВА
ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА БАРАКОВА
ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА ЧИЛЕВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЕВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОЦКОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПАГУРЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПОЛИМЕРОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СЕЛМЕДИНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОСАКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОЛИМЕРОВ
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ СМИЛЯНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БУХЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧОНГОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАРАСКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПОЮКОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШЕЙТАНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ГЛУХЧЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МОСКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИБРИШИМОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОИЧКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТАШЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАНОЛЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ БОЙКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАЛКОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА АНТОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
ЕВДОКИЯ КОСТАДИНОВА МАЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА МАНОЛЕВА
ЕКАТЕРИНА ЕНЧЕВА ПРОДАНОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЯНЕВА
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА ПАЛКОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА ЯЗИКОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КАКАЛОВА
ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА БОЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГИДЖОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КАКАЛОВА
ЕЛЕНА ЗЕФИРОВА ПОЛИМЕРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОПУЗОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЧАМБОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА СТОЙКОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ПАВЛОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА СЛИВАРОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА КОЛЕНЦОВА
ЕЛЕОНОРА РАЙЧОВА БОРИСОВА
ЕЛЗА РОСЕНОВА ЛИСКОВА
ЕЛИ СТЕФАНОВА САМАНДОВА
ЕЛИСАВЕТА БЛАГОЕВА ПОЛИМЕРОВА
ЕЛКА ВАСИЛЕВА БУЗОВА
ЕЛКА РОСЕНОВА КУРТОВА
ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ КЕСКИНЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ШИШКОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЕМИЛИЯ ФИЛИПОВА КУНЕВА
ЕМРЕ СЕВЕР
ЕРДАЛ КЯМИЛ ЕМИН
ЕРИК ЛЮБЕНОВ КЕСКИНЕВ
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ БОЗОВ
ЖИВКО ИВАНОВ МАРКОВ
ЗАРКО ИЛИЕВ КИРЕВ
ЗДРАВКО КРЪСТЕВ СТОЕВ
ЗДРАВКО МАЛИНОВ КАРАМФИЛОВ
ЗЕЙНЕП МЕХМЕД ЮСУФ
ЗЕЙНЕПА АХМЕДОВА ИБРОШЕВА
ЗИНКА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА
ЗЛАТКА АСЕНОВА КОВАЧЕВА
ЗЛАТКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
ЗЛАТКО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ КОСАКОВ
ЗОИЦА ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА
ЗОЯ СТОЯНОВА ШЕЙТАНОВА
ИБРАИМ РУШАНОВ ИБРОШЕВ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЮСУФ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ СМИЛЯНОВ
ИВАЛИНА ЦВЕТАНОВА МЕТОДИЕВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАНДЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ РАЙКОВ
ИВАН БЛАГОЕВ КОЕВ
ИВАН БОРИСОВ МИЛУШЕВ
ИВАН БОРИСОВ НИКОЛОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИКОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЖУГЛАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛИНДАРЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ХУСЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ БУХЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХУСЕВ
ИВАН ИВАНОВ ЧАМБОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ МАКРИЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ТРАЯНОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН МИХАИЛОВ СТОЕВ
ИВАН НИКОЛОВ БАЙМАКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЧИЛЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ХАСИЕВ
ИВАН РУМЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
ИВАН СТОЯНОВ РУСКОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ КАКАЛОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НАНОВСКА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА КОЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ИВАНКА СТОЯНОВА КАКАЛОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ИБРИШИМОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПИРОНЕВА
ИЛИЯ АНДРЕЕВ ТОПУЗОВ
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ПАСКОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ ЧАМБОВ
ИЛИЯ ВАКЛИНОВ МЕТОДИЕВ
ИЛИЯ ВАЛЕРИЕВ ГЛУХЧЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СЛИВАРОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШУМАРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯ ЗАВАРИНОВ КИРЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАЛКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ СЛИВАРОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ МЕТОХЛИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИБРИШИМОВ
ИЛИЯ ПАВЛОВ ПАНТУШЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ПАВЛОВ
ИЛИЯНА ВЕЛИЧКОВА СЛИВАРОВА
ИЛИЯНА РОСЕНОВА МАЛАЕВА
ИЛКО ТОДОРОВ ДАНЕВ
ИРЕНА АНГЕЛОВА КАРДАШЕВА
ИРЕНА НЕДЯЛКОВА КЕСКИНЕВА
ИРЕНА ПЛАМЕНОВА БОЕВА
ЙОАННА ПЕТРОВА МАНОЛЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ БАРАКОВ
ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ПОЛИЖАНОВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИДИМАНОВА
ЙОРДАНКА ЙОСИФОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ДАПЕВА
ЙОРДАНКА СПАСОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ЙОТО БОНОВ ПЕТРОВ
КАЛИНКА АТАНАСОВА РАЙКОВА
КАЛИНКА БОРИСОВА БЛИЗНАКОВА
КАЛФЕРИНА ТОМОВА ВЕЛЕВА
КАРАМФИЛА КРЪСТЕВА МОСКОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА МЕТОХЛИЕВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА БОЙКОВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ГРАМАТОВА
КАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВА ПАНАЙОТОВА
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ИЛЧЕВА
КАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА ДЪМГОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЮРГАКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЮРГАКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕНЦОВА
КАТЕРИНА ГРИГОРОВА ДАРАКЧИЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА БЪРЗЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КОЛЧЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА АЛЕКСОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА АРАТЛЪКОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА СТАНЧЕВА
КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА МОСКОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА
КАТЕРИНА РУМЕНОВА БОЙКОВА
КАТЯ БЛАГОЕВА КАРДАШЕВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА КЮСИ
КИМИЛЕ ЯВОРОВА БЕЛОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ БАНЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАРАСКОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ЧИЛЕВ
КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
КОСТАДИН АВРАМОВ НАЙКОВ
КОСТАДИН БОРИСЛАВОВ БАЛИЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ БАРАКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПОЮКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШЕЙТАНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МАКРИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ЦЕНКИН
КОСТАДИН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ АРАТЛЪКОВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ КАРАМФИЛОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ТАШКОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОЛЕНЦОВ
КОСТАДИНКА АНДОНОВА ПАВЛОВА
КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИР АСЕНОВ РАЙКОВ
КРАСИМИР ВАКЛИНОВ МЕТОДИЕВ
КРАСИМИР КРЪСТЕВ КАЦИЛОВ
КРАСИМИРА БЛАГОЕВА ИБРИШИМОВА
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА КАЛЧЕВА
КРАСИМИРА ГРИГОРОВА НИКОЛОВА
КРАСИМИРА ЗДРАВКОВА СТОЕВА
КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА
КРИСТИНА ОГНЯНОВА ЯЗИКОВА
КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ШЕЙТАНОВ
КРУМ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОПУЗОВ
КРЪСТЬО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ МОСКОВ
КРЪСТЮ ДИМИТРОВ УНДЖИЕВ
КРЪСТЮ ДОНЧЕВ СМИЛЯНОВ
ЛАЛКА АСПАРУХОВА ПАСКОВА
ЛАЛКА ВАДИМОВА АМЗОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА СЕМКАРОВА
ЛИДИЯ МИТКОВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА МАНОЛИ
ЛИЛИЯ АТАНАСОВА БАРАКОВА
ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА
ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАЛЕВА
ЛИЛЯНА ВЕЛИКОВА ТАШЕВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МУШЕВА
ЛИЛЯНА ЗДРАВКОВА ТОТКОВА
ЛИЛЯНА КРЪСТЕВА МОСКОВА-БРАУН
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА МЕТОХЛИЕВА
ЛИЧКА НИКОЛОВА ЧАМБОВА
ЛЮБА ВЕЛЬОВА БЛИЗНАКОВА
ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ АРАТЛЪКОВ
ЛЮБЕН ВЛАДИМИРОВ КЕСКИНЕВ
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ АРАТЛЪКОВ
ЛЮБЕН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ЛЮБЕН КРУМОВ РАДОЙКОВ
ЛЮБЕН РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
ЛЮБКА ИЛИЕВА ПРАМАТАРОВА
ЛЮБКА КРЪСТЕВА ПАРАСКОВА
ЛЮБКА ПЕТРОВА ЗОРТЕВА
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЕЖКОВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ПОПОВ
ЛЮБОМИРА БОРИСЛАВОВА БЛИЗНАКОВА
ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА
МАГДАЛЕНА БОНЧЕВА СЕЛМЕДИНОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ХУСЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА
МАГДАЛЕНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАКЕДОНКА БОРИСОВА ТАШКОВА
МАЛИН ИВАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
МАРГАРИТА ИЛИЕВА БАНЕВА
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА МЕТОДИЕВА
МАРИАН ВЕНЦИСЛАВОВ КУРТОВ
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
МАРИАНА ИЛИЕВА МИГДИНА
МАРИАНА КИРЧОВА БУТИЛОВА
МАРИАНА КРУМОВА ХРИСИМОВА
МАРИАНА МАКСИМОВА ЖБАНТОВА
МАРИАНА ХРИСТОВА ПОЮКОВА
МАРИЕЛА ФИЛИПОВА МАЛАЕВА
МАРИЙКА АНДОНОВА КИРЕВА
МАРИЙКА БОРИСОВА МАРКОВА
МАРИКА НИКОЛОВА МАНОЛЕВА
МАРИН ИВАНОВ СЛИВАРОВ
МАРИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
МАРИО ИВАНОВ СТОЕВ
МАРИЯ АНАСТАСОВСКА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГРАМАТОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА БУХЛЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ПОПОВА
МАРИЯ АНДОНОВА ТОПУЗОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОНЧЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА МИГДИНА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ХАРИЗАНОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ХВАЛЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА МУРДЖЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОЦКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХУСЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОНГОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАНДЕВА
МАРИЯ ЖИВКОВА БОЗОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БАШОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СТАМАТОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЛУХЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КАЦИЛОВА
МАРИЯ КАРАМФИЛОВА МОСКОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА БАНЕВА
МАРИЯ МАНОЛЕВА БАЙМАКОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПАВЛОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА МИГДИНА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА КОЗАРЕВА
МАРИЯ РУМЕНОВА ЦИПАРОВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА СМИЛЯНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ВАНТОВА
МАРИЯ-МИХАЕЛА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА КАШЕВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА САМАНДОВА
МАРИЯНА ПЕТРОВА ПОПОВА
МАРТА НИКОЛАЕВА АНДОНОВА
МАРТИН БОЯНОВ ПЕЕВ
МАРТИН КИРИЛОВ ПАРАСКОВ
МАЯ ДИМИТРОВА СМИЛЯНОВА
МАЯ ДИМИТРОВА ХУСЕВА
МЕЖИДЕ САЙДИЕВА РАЙКОВА
МЕХМЕД ДЖЕВДЕТ ДРЕНК
МЕХМЕД САЛИХ МУСА
МИЛЕН ЯНКОВ КАРАИВАНОВ
МИЛКО РУМЕНОВ ДОЛЕНСКИ
МИМИ ИБРАИМОВА ТРОХЛЕВА
МИРОЛЮБ НИКОЛОВ ИКОНОМОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЗОРТЕВ
МИХАИЛ ИВАНОВ СТОЕВ
МИХАИЛ КОСТАДИНОВ ЧЕРВЕНКОВ
МИХАИЛ САШОВ КИСКИНЕВ
МИХАИЛ САШОВ ШОТЕВ
МУСТАФА АХМЕД БЪРГАН
МУСТАФА МУСТАФА БЪРГАН
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ХАЛЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА БЛИЗНАКОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА КОСТОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА КАРАМФИЛОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ХАЛИЛОВА
НАДКА ДИМИТРОВА КОЗАРЕВА
НАДКА МИХАИЛОВА КИСКИНЕВА
НАДКА МИХАЙЛОВА КЕСКИНЕВА
НАДЯ ЛЮБЕНОВА КАКАЛОВА
НАЙДЕН ШИБИЛОВ ИГНАТОВ
НАЙЛЕ АДЖАРОВА МУСА
НАЙЛЕ АЛИ СТАРЕВА
НАЙЛЕ МУСТАФА БОЗ
НАЙЛЕ МУСТАФА ЮРУК
НЕВЕНА АТАНАСОВА ЛЕВКОВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА
НЕВСЕ ИСМАИЛ БЪРГАН
НЕГИСЛАВА ИВАНОВА ТРАЯНОВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ТУДЖАРОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ПАРТУЛОВА
НЕЛИ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ ЛЮБЕНОВА МОРЕВА
НЕСИМ РАФАЕЛОВ БАРУХОВ
НИКОЛА ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ
НИКОЛА ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ИБРИШИМОВ
НИКОЛА ЙОСИФОВ СИРАКОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ГЮДЖЕНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ КАКАЛОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БУЗОВ
НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ МИГДИН
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИЛУШЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ МЕТОХЛИЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ МАНОЛЕВ
НИКОЛАЙ МАРИЯНОВ БОТУШАНОВ
НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВ МУТАФЧИЕВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ
НИКОЛИНА АСЕНОВА БИЛЯРОВА
НИКОЛИНА БОРИСЛАВОВА БОЙКОВА
НИНА СТЕФАНОВА МАНОЛЕВА
НОРА СМИЛЕНОВА ИГНАТОВА
ОГНЯН ПЕТРОВ ЯЗИКОВ
ОЛЕГ ТОМОВ ПОПОВ
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЧОЛЕВ
ПАВЕЛ СЛАВЧЕВ ПОЛИЖАНОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ ЧАМБОВ
ПЕНКА ТОШКОВА БЕЛЕГАНСКА
ПЕТКО ХРИСТОВ ХАДЖИДИМАНОВ
ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
ПЕТРУНКА АНГЕЛОВА ГЮРГАКОВА
ПЕТЪР АСЕНОВ ТОТКОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ САМАНДОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ СТАМАТОВ
ПЕТЪР БЛАГОЕВ СМИЛЯНОВ
ПЕТЪР ВАСИЛОВ ХАЛИЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХАСИЕВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТАШКОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТАШКОВ
ПЕТЪР ОГНЯНОВ ЯЗИКОВ
ПЕТЪР СИМЕОНОВ ГАДЖЕВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ МАНОЛЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ РУСКОВ
ПЕТЯ БОРИСОВА ШАПКОВА
ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА ЯЗИКОВА
ПЕТЯ ПЕЙКОВА ЛИНДАРЕВА
ПЛАМЕН БЛАГОЕВ СМИЛЯНОВ
РАДКА МЛАДЕНОВА ПЕЕВА
РАДКО НЕСИМОВ БАРУХОВ
РАДОЙ ВЛАДИМИРОВ ХАДЖИЕВ
РАДОСТИНА МИНЧЕВА БОНЧЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ПАЛЕВА
РАЙНА ПЕТРОВА СТОЕВА
РАМИС МИХАИЛОВ КИСКИНЕВ
РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ АШИРКОВ
РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ АШИРКОВ
РИЧАРД СЪБИНОВ СТАРЕВ
РОЗА ДИМОВА КАЧЕРИЕВА
РОЗА СЛАВЧЕВА КЕСКИНЕВА
РОСЕН КАРДАМОВ ЛИСКОВ
РОСЕН САШОВ КЕСКИНОВ
РОСИЦА ЗДРАВКОВА СТОЕВА
РОСИЦА ПЕТРОВА ТАШКОВА
РУМЕН АЛБЕНОВ ДОЛЕНСКИ
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ КРАСИМИРОВ
РУМЕН АНДРЕЕВ ЦИПАРОВ
РУМЕН АСЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
РУМЕН ВЕЛИКОВ КОЗАРЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕЖКОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ
РУМЕН КИРИЛОВ БЛИЗНАКОВ
РУМЕН КИРИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
РУМЕН КОСТАДИНОВ ДАРАКЧИЕВ
РУМЕН МИЛКОВ ДОЛЕНСКИ
РУМЕН САШОВ КИСКИНЕВ
РУМЕН СЛАВЧЕВ БОЙКОВ
РУМЕН СЛАВЧЕВ КЕСКИНЕВ
РУМЕН СЪБОТИНОВ ЧАПКЪНОВ
РУМЯНА ТОШКОВА СИМИТЧИЕВА
РУМЯНА ТРИФОНОВА ЧИНГОВА
РУМЯНКА БОЕВА БУХЛЕВА
РУСКА ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
САФИЕ ИСМАИЛОВА АШИРКОВА
САШКА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА
САШО КРУМОВ ТОПУЗОВ
САШО РУМЕНОВ КИСКИНЕВ
СВЕТЛА ИВАНОВА РУСЕВА
СЕРГЕЙ АТАНАСОВ ФАКОВ
СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА КРУШОВСКА
СИЛВИЯ РУМЕНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
СИМЕОН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
СИМОНА РУМЕНОВА КИСКИНЕВА
СЛАВИ СЕРГЕЕВ ФАКОВ
СЛАВЧО ИЛИЕВ КАШЕВ
СЛАВЧО РУМЕНОВ БОЙКОВ
СЛАВЧО РУМЕНОВ КЕСКИНОВ
СНЕЖАНА АРСОВА ШАБАНОВА
СНЕЖАНА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
СНЕЖАНА ЗДРАВКОВА БОЙКОВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА КИРЕВА
СНЕЖАНА СТОИЛОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
СОНЯ ВАСИЛЕВА ЧИНГАРОВА
СОФИЯ КОСТАДИНОВА БОЗОВА
СОФИЯ НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
СОФКА ИВАНОВА ЧОЛЕВА
СПАС ТРЕНДАФИЛОВ БИЛЯРОВ
СТАНКА ХРИСТОВА ЧОНГОВА
СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАНКА КОСТАДИНОВА ДЕРЕКОВА
СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА МОСКОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ПРОДАНОВА
СТЕФКА СПАСОВА МАКРИЕВА
СТИВАН ВЕЛИЧКОВ МОРЕВ
СТИВЪН ЗДРАВКОВ КАРАМФИЛОВ
СТОИЛКА ИВАНОВА ГОЛЕМАНОВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ПАЛКОВ
СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
СТОЯН ИВАНОВ РУСКОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ МАНОЛЕВ
СТОЯН МЕТОДИЕВ МАРИНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ ХАЛЕВАЧЕВ
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ФАКОВА
СТОЯНКА КРЪСТЕВА БУЗАЛАКОВА
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА КАРАВЧЕВА
СЪБИ МИЛКОВ БЕЛЯНОВ
СЪБИН РОЗАЛИНОВ СТАРЕВ
СЪБИНА МАНОЛОВА ЛАСКОВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ЯНЕВА
ТАНЯ ВАСИЛЕВА ШЕРБЕТОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ПОПОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ТОПУЗОВА
ТАТЯНА АНГЕЛОВА БЛИЗНАКОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ГОЛЕМАНОВА
ТАШКА АСПАРУХОВА ЦИПАРОВА
ТЕОДОР ДИМИТРОВ ИБРИШИМОВ
ТЕОДОР ДИМИТРОВ СИМИТЧИЕВ
ТЕОДОРА АТАНАСОВА СТЕФАНОВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА БЪРЗЕВА
ТЕОДОРА КРУМОВА ВЕЛИКОВА
ТЕОДОРА СЛАВЕЕВА ПЕТРОВА
ТЕОДОРА ЦВЕТКОВА КАКАЛОВА
ТИНКА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА
ТОДОР АНГЕЛОВ ДАПЕВ
ТОДОР АТАНАСОВ МУШЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
ТОДОР ИЛИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ТОДОР КИРИЛОВ БУЗАЛАКОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ КОЛЕНЦОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ РАЙКОВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ЖБАНТОВ
ТОМАС ЕВГЕНИЕВ МИНОВ
ТОШКО БОРИСОВ НАНОВСКИ
ФЕЯ АЛБЕНОВА ЗУРНАДЖИЕВА
ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
ФИДАНКА МИЛКОВА ЛИСКОВА
ФИЛИП МАЛИНОВ МАЛАЕВ
ХАСАН ДЖАМАЛ ДЖИНАЛИ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПАРАСКОВ
ХРИСТО РУМЕНОВ ЧАПКЪНОВ
ЦАНКА РУМЕНОВА КЕСКИНОВА
ЦВЕТА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
ЦВЕТА СИМЕОНОВА КОСТАДИНОВА
ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ СЕЛМЕДИНОВ
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ЗЕФИРОВА-МАРКОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА АРАТЛЪКОВА
ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА СТОЕВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА СТАМАТОВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
ЦВЕТКО ТОДОРОВ КАКАЛОВ
ШЕРФЕ ЮСУФ ДОЛИН
ШИРИН АКБУЛУТ
ШИРИН САЛИМОВА САИДОВА
ЮЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА ГАЙДОВА
ЮЛИЯ АСЕНОВА КИСКИНЕВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА СИРИДЖАНОВА
ЮЛИЯ ДОНЧЕВА КЕСКИНЕВА
ЮЛИЯ ИЛИЕВА ЯНЧЕВА
ЮЛИЯ ПЛАМЕНОВА КАФТАНОВА
ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВА БАЙМАКОВА
ЮЛКА АНГЕЛОВА РУСЕВА
ЯВОР КАРАМФИЛОВ БОДУРСКИ
ЯНА ТОДОРОВА ДАНЕВА
ЯНКО БОЙКОВ БОЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 013
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 36, НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДИЛЕ ЮСЕИНОВА КАМБОШЕВА
АЙШЕ ЗИКРЬОВА ХАДЖИЕВА
АКСИНИЯ ЕМИЛОВА ЗАНЕВА
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА САМАНДОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ЦИПАРОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АГОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ САРАНДЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ СЛАВКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ МАРВАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАРАМАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ СИНАНОВ
АНА ЛЮБЕНОВА ХАРИТОВА
АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА МУСЛИНА
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА ФРАНГОВА
АНАСТАСИЯ ПЛАМЕНОВА ШЕРБЕТОВА
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ЦИПАРОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ТУМБЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ МУРТЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЦВЕТКОВ
АНГЕЛ КРЪСТЕВ ТУНЧЕВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ АЛАКУШЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ПОЮКОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ БОРГИЛОВ
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ДУШКОВА
АНИ ИВАНОВА МАГДАЛИНЧЕВА
АНТОН РУМЕНОВ ДАСКАЛОВ
АНТОНИЯ КИРИАКОС АРНАУДОВА
АСЕН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
АСЯ АДРИАНОВА ХАДЖИЕВА
АТАНАС ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
АТАНАС ЗДРАВКОВ МАРВАКОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ НАЙКОВ
АТАНАС КРУМОВ ДИШЛЯНОВ
АТАНАС НИКОЛАЕВ ТЮТЮНАРОВ
АТАНАСКА КРЪСТЕВА СИМИТЧИЕВА
АТЛАЗА ИВАНОВА ЩЕРЕВА
БИСТРА ЗАФИРОВА НАЙКОВА
БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА ГЪСКОВА
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БАЙРАКОВ
БЛАГОЙ КИРИЛОВ ПАШАЛИЕВ
БОГДАН ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ
БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА САМАНДОВА
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
БОЙКА КИРИЛОВА МЕШЕНЛИЕВА
БОЙКО БОРИСОВ ТЮТЮНАРОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
БОРИС ДИМИТРОВ БЕЛЕВ
БОРИС ИЛИЕВ МАРУШЕВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ШАБАНОВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ЧЕРВЕНКОВ
БОРИСЛАВА ВАНГЕЛОВА ТЮТЮНАРОВА
БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ШАБАНОВА
БОРЯНА ПАВЛОВА КАМЕНАРОВА
ВАЛЕНТИН БОЖИНОВ БОЖИНОВ
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ПУЛЕВА
ВАЛЕРИ ИВАНОВ СИДЕРОВ
ВАНГЕЛ АТАНАСОВ ТЮТЮНАРОВ
ВАНГЕЛИЯ БОЖИДАРОВА САРАНДЕВА
ВАНГЕЛИЯ ВАНГЕЛОВА ТЮТЮНАРОВА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА БЕЛЕМЕЗОВА
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА БЕЛЕМЕЗОВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРИЕВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ХАРИСКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЧАПКЪНОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ЛЕВАКОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ СИМИТЧИЕВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ФРАНГОВ
ВАСИЛЕНА ЮРИЕВА ПАНКОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КЕЛПЕКОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ШИШКОВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА КИРЧЕВА
ВАСИЛКА КРУМОВА ЯНЕВА
ВАСИЛКА СИМЕОНОВА ЦИПАРОВА
ВАСКА ТОДОРОВА БУХЛЕВА
ВЕЙЗАТ ИБРАИМОВ ЗЕЙНИЛОВ
ВЕЛИКА АТАНАСОВА ЙОЧЕВА
ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА АГОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТЕШОВСКА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТЮТЮНАРОВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ФРАНГОВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ШЕРБЕТОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ТОЗЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ТЮТЮНАРОВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА КАЦИЛОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ БЕКЯРОВ
ВЕЛЧО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА КАРАМАНОВА
ВЕНЕТКА БОЖИКОВА КАРЪКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНКОВА
ВИКТОР КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ЦИПАРОВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА ЛЯСКАЛИЕВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЧОРЛЕВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЦИПАРОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БУЧКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ КУМБАРОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ БОЙКОВ ТЮТЮНАРОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЦИПАРОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГУЩАНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЕМЕРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАРИСКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШУМАРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ КАЛИНОВ КАЛИНКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МЕШЕНЛИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МУРТЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТОЗЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ОГНЯНОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЕЖКОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ КАРЪКОВ
ГЕОРГИ МИЛУШЕВ ИЛЧЕВ
ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ
ГЕОРГИ СПАСОВ ПАНКОВ
ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ АНЗОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯЗИКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ АГОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕКТАШЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТЕШОВСКИ
ГЕОРГИ ЯКОВ ПАПАРКОВ
ГЕОРГИ ЯНКОВ ЯНЕВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МУСЛИНА
ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА ГРОЗДАНОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОИНКОВА
ГЕРГАНА КРУМОВА ПАПАНОВА
ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА МАВРОДИЕВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ЧАРАКЧИЕВА
ГЕРГАНА СОТИРОВА ЧОЧЕВА
ГЕРГИНА ПЕТРОВА МАТЕВА
ГИНА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА
ГЮРГА ХРИСТОВА ЦИПАРОВА
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ БОРОВСКИ
ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МАЛАКОВА
ДАНИЕЛА НЕНКОВА ТОЗЕВА
ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА НАНЧЕВА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА МАНОЛЕВА
ДАНИЕЛА ТЕНЧЕВА ТЕТИМОВА
ДАНЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ
ДАФИНА НИКОЛОВА ТОДОРИЕВА
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДЖУГДАНОВА
ДЕСИСЛАВА АЛБЕНОВА ХАДЖИЕВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА СЛАВКОВА
ДЕСИСЛАВА ТОМОВА КОБАКОВА
ДИАНА АНГЕЛОВА ДЖУГДАНОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА
ДИМИТАР УШЕВ
ДИМИТРИЙКА ДИМИТРОВА ДЖАНИКОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА СЛАВКОВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА ФРАНГОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ИРУЧЕВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МЕШЕНЛИЕВА
ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА МЕШЕНЛИЕВА
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА БЕКЯРОВА
ДИМИТРИЯ СТОЕВА НЕДЕЛЧЕВА
ДИМИТРИЯ СТОЙЧЕВА ЩЕРЕВА
ДИМИТЪР АСЕНОВ ДЖУГДАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ САМАНДОВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ БАЙРАКОВ
ДИМИТЪР БОНЧЕВ ШИПКОВЕНСКИ
ДИМИТЪР БОРИСОВ БЕЛЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХАРИСКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЕМЕРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОИНКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАРИСКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАПАРКОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕЛЕМЕЗОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАДЖЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДУШКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ОРМАНЛИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ САРАНДЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТОТИН
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ШАГОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТЮТЮНАРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧАМБОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ СИМИТЧИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ВАЛЮКОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЙОЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ СЛАВКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАРЧЕВ
ДИМИТЪР РОСЕНОВ ПОПАРКОВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БОЙКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ БУХЛЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПОПОВ
ДИНКА ТЕМЕЛКОВА КАРАДЖОВА
ДИТКА СТОЯНОВА САМАНДОВА
ДОНКА ВЕЛИКОВА ПИРГОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЕВАНГЕЛИЯ КРЪСТЕВА КЕМЕРОВА
ЕВГЕНИ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ЕВГЕНИ ПЕТРОВ СЛАВКОВ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ШАБАНОВА
ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА КОКУШАРОВА
ЕВДОКИЯ ТОМОВА КАРАПЕТРОВА
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КУМБАРОВА
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА АЛАКУШЕВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ТОТИНА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ШИЛЕВА
ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА СЕВДИНОВА
ЕКАТЕРИНА ТОМОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕШОВСКА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА
ЕЛЕНА ГОРАНОВА ЦИПАРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЙОЧЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА СИДЕРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МАРВАКОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ПАНЧЕВА-НЕТЕЛЦУ
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МАРУШЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА УЗУНОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ФИЛИПОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ТЕШОВСКА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ШАБАНОВА
ЕЛЗА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ЕЛИЦА ПАВЕЛОВА БЕЛЕМЕЗОВА
ЕЛКА БЛАГОЕВА КИРЧЕВА
ЕЛКА ПЕТРОВА СПАСОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ЕМИЛ СТАНИМИРОВ ШОПОВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦИПАРОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СИМИТЧИЕВА
ЕМИЛИЯ ЗДРАВКОВА ЦИПАРОВА
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА ТУМБЕВА
ЗАПРИНА АТАНАСОВА МАРВАКОВА
ЗДРАВКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗДРАВКО АТАНАСОВ МАРВАКОВ
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПАПАНОВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ ГЕВРЕКОВ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
ИВАЛИНА КИРИЛОВА ПАНКОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАРАМАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ТОЙЧЕВ
ИВАН АСЕНОВ ГРОЗДЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ БЕЛЕМЕЗОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЧАПКЪНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ШКОНДОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ ЗАПРЕВ
ИВАН ВИТКОВ ВИТАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЪРКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪРДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДУШКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПАРТУЛОВ
ИВАН ДИМИТРОВ САРАНДЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ САРАНДЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ШАГОВ
ИВАН ИВАНОВ ЗАПРЕВ
ИВАН ИЛИЕВ САМАНДОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ШИНДОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ЩЕРЕВ
ИВАН ЛЮБОМИРОВ КОКУШАРОВ
ИВАН РУМЕНОВ ЧИФЛИГАРОВ
ИВАН ТОДОРОВ МАТЕВ
ИВАНА ВАСИЛЕВА БУРГИЛОВА
ИВАНА ВЕЛКОВА БЕКЯРОВА
ИВАНА ЛЮБОМИРОВА ВЪЛЧАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МЕШЕНЛИЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПАПАРКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА
ИВАНКА ЗАРКОВА ПАРНАРЕВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ШАБАНОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ЦИПАРОВА
ИВАНКА ПАВЛОВА ГЪРКОВА
ИВАНКА СЛАВЕЕВА КОКОШАРОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА МЕШЕНЛИЕВА
ИЛИАНА ВЕСОВА КРЪСТЕВА
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ САМАНДОВ
ИЛИЯ БОГДАНОВ ХАДЖИЕВ
ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ ШАБАНОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ БОРИСОВ МАРУШЕВ
ИЛИЯ БОРИСОВ ТЮТЮНАРОВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ЛЕВАКОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ КРЪНЧЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ САМАНДОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИРУЧЕВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ КАРАПЕТРОВ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ НАНЧЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ПАРТУЛОВА
ИЛИЯНА ИВАНОВА СТАНКОВА
ИНА ИЛИЕВА УЗУНОВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА
ЙАЛДЪЗ ВЕЙЗАТОВА ЗЕЙНИЛОВА
ЙОАН-КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ЙОРДАН СПАСОВ ТЕТИМОВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОБАКОВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА БОЗАДЖИЕВА
ЙОРДАНКА СОТИРОВА ИВАНОВА
КАЛИН ПЕТРОВ КАЛИНКОВ
КАЛИНА ТОДОРОВА ЦИПАРОВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА БОЗУКОВА
КАЛИНКА КИРИЛОВА КОКОШАРОВА
КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА ПОПОВА
КАРАМФИЛКА РУМЕНОВА СТОИЛОВА
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА АРАТИНОВА
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ШИШКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
КАТЕРИНА ПЛАМЕНОВА МАНДЖУКОВА-БОРОВСКА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА МУРТЕВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЧАРАКЧИЕВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА НАЙКОВА
КАТЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ ТОДОРОВА БОЙКОВА
КЕЗИМ ИБРАИМОВ ХАДЖИЕВ
КЕЗИМЕ МУСТАФОВА ХАДЖИЕВА
КИПКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
КИПРА ГЕОРГИЕВА ТЮТЮНАРОВА
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАШАЛИЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ ГАДЖЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ МАЛАКОВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ПЕЙЧЕВ
КИРИЛ СЛАВЕЕВ КОКОШАРОВ
КИРИЛ ХРИСТОВ ФРАНГОВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ МУРТЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ МУРТЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ НАЙКОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ СИМИТЧИЕВ
КОСТАДИН ВИКТОРОВ КИРЧЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТОИНКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОЗЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ СИМИТЧИЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЦИПАРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ НАЙКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ТОДОРИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ШИНДОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ЩЕРЕВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ПИРГОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ПАВЛЕВИЧИН
КОСТАДИН СТОЯНОВ ЧОЧЕВ
КОСТАДИНКА ВЕЛЧОВА КОСТАДИНОВА
КРАСА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ХАРИСКОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ВАЛЮКОВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ ПУЛЕВ
КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА КУМБАРОВА
КРАСИМИРА МЕТОДИЕВА МУРТЕВА
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
КРАСИМИРА ТОДОРОВА ШОПОВА
КРУМ АТАНАСОВ НАЗЛИЕВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ ОГНЯНОВ
КРУМ ЛЪЧЕЗАРОВ ПАПАНОВ
КРУМ ЛЮБЕНОВ АЛАКУШЕВ
КРЪСТАНА БОЖИКОВА ФРАНГОВА
КРЪСТЬО АНГЕЛОВ ТУНЧЕВ
КРЪСТЬО НИКОЛОВ УЗУНОВ
КРЪСТЬО ПЕТРОВ СЕВДИНОВ
КРЪСТЬО ЧАВДАРОВ АРНАУДОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ ЙОЧЕВ
ЛАЗАР СТОЯНОВ ЙОЧЕВ
ЛИДИЯ АСЕНОВА ШИШКОВА
ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА МАГДАЛИНЧЕВА
ЛИЛИ МЛАДЕНОВА СТОЙЧЕВА
ЛИЛИЯ ЕЛЕНОВА ИВАНОВА
ЛИЛИЯ ТОДОРОВА БОЙКОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА
ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ИШЕВА
ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА ТЕШОВСКА
ЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ГАРГАВЕЛОВ
ЛЪЧЕЗАР СИМЕОНОВ ПАПАНОВ
ЛЮБА ДИМИТРОВА ИРУЧЕВА
ЛЮБЕН КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ
ЛЮБЕН КРУМОВ АЛАКУШЕВ
ЛЮБЕН КРУМОВ АЛАКУШЕВ
ЛЮБКА КОСТАДИНОВА БАНЕВА
ЛЮБКА РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА-ЦИПАРОВА
ЛЮБОВ ВАСИЛЕВА ГРЪНЧАРОВА
ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ЛЕВАКОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ КОКУШАРОВ
ЛЮБОМИР ЮРИЕВ ПАНКОВ
ЛЮБОМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА САРАНДЕВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА ФРАНГОВА-ДИМИТРОВА
МАРГАРИТА КРУМОВА БЕЛЕВА
МАРГАРИТА САШЕВА ШИНДОВА
МАРГАРИТА ТОМОВА АВРАМОВА
МАРИАН МОМЧИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
МАРИАН СТОИМЕНОВ АНЗОВ
МАРИАНА ЛЮБЕНОВА ПАВЛЕВИЧИНА
МАРИНА БОРЧОВА ТЮТЮНАРОВА
МАРИНА ДИМИТРОВА КАЦИЛОВА
МАРИНА ЛЮБЕНОВА АЛАКУШЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КАРАМАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА НАЙКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА СЕВДИНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПАПАДОПУЛУ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА АРНАУДОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА БЪЖДАРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЙРАКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА САМАНДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВИТАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГРОЗДЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МУРТЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПАНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТОЙЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЧАПКЪНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ТЮТЮНАРОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА БАЙРАКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЛЯСКАЛИЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА СТОИНКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ШИПКОВЕНСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА МАРЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПИСИНА
МАРИЯ РУМЕНОВА МАРИНОВА
МАРИЯ СПАСОВА ШИНДОВА
МАРИЯ СТАНОЕВА МАНДЖУКОВА
МАРИЯ СТОЙЧЕВА АНЗОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА МЕШЕНЛИЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
МАРИЯНА ИЛИЕВА МОНЕВА
МАРИЯНА ИРЕМИЕВА ВЛАХОВА
МАРТИН ДИМИТРОВ БЕЛЕВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ЦИПАРОВ
МАРТИН КРУМОВ КОВАЧЕВ
МЕЛАНИ ГЕОРГИЕВА КУМБАРОВА
МЕЛАНИ КРАСИМИРОВА КАРАПЕТРОВА
МЕЛИНА АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА
МИГЛЕНА ЛЮБЕНОВА ХАРИСКОВА
МИЛЕНА ПЕТРОВА МИТОВА
МИЛЕНА СТОЯНОВА ПОЮКОВА
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОЧЕВА
МИНКА НИКОЛОВА ПОЮКОВА
МИРА ГЕОРГИЕВА ЯНКУЛОВА
МИТЕ ТИЛЕВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ШАГОВ
МИХАИЛ ТОДОРОВ АГОВ
НАДА ЦВЕТКОВСКА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
НАДЕЖДА СТОЙЧЕВА ПОПОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА
НАДКА ИВАНОВА ТОЙЧЕВА
НАДКА СТОИЛОВА ТОЙЧЕВА
НАДЯ АТАНАСОВА КАРАМФИЛОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
НАДЯ ЙОСИФОВА ИВАНОВА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ПАРТУЛОВА
НЕВЕНА БОЖИКОВА КРЪСТЕВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЧАПКЪНОВА
НЕВЕНА ИЛИЕВА СЛАВКОВА
НЕВЕНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЗАПРЕВА
НЕЛИ ТОМОВА ГРИГОРОВА
НИКОЛА АТАНАСОВ ЧОБАНОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ КАЛОФЕРОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ МАРЧЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ИРУЧЕВ
НИКОЛА ИЛИЕВ МАРУШЕВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ХАДЖИЕВ
НИКОЛА КРУМОВ НАЗЛИЕВ
НИКОЛА СЛАВЧЕВ ЮРУКОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПОЮКОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ТЮТЮНАРОВ
НИКОЛАЙ БОГДАНОВ ХАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СИМИТЧИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЛАВКОВ
НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ЧАРАКЧИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ШИНДОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ПИРГОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ТОДОРИЕВ
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ТОЗЕВА
НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА АЛАКУШЕВА
НИНА КОСТАДИНОВА ПАВЛЕВИЧИНА
ОЛЯ НИКОЛОВА КОСТОВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ФРАНГОВА
ПАВЛИНА РАДОСЛАВОВА ИЛИЕВА
ПАСКАЛ АНГЕЛОВ МОСКОВ
ПАТУША МУСТАФА ТОДОРОВА
ПАУНА ГЕОРГИЕВА ЛЕВАКОВА
ПЕТКО ТОДОРОВ КАРАДЖОВ
ПЕТРА АТАНАСОВА ВИТАНОВА
ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ТЕШОВСКА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЦИПАРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ШИЛЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ УШЕВ
ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ СЛАВКОВ
ПЕТЪР ЕМИЛОВ ПАВЛОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ХРИСИМОВ
ПЕТЪР КАЛИНОВ КАЛИНКОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ФРАНГОВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ СЕВДИНОВ
ПЕТЪР МАВРОДИЕВ ПОПОВ
ПЕТЯ ДИМИТРОВА БЕЛЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ЦИПАРОВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА КАЛОФЕРОВА
ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЛЯСКАЛИЕВА
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ МАНДЖУКОВ
РАДКА БОРИСОВА ШАПКОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА ЧАРАКЧИЕВА
РАДКА ИЛИЕВА НЕДЕЛЧЕВА
РАДКА КОСТАДИНОВА СТАМЕНОВА
РАДОСЛАВА НИКОЛАЕВА ДЕЙВИС
РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ШИПКОВЕНСКА
РАЙНА АНГЕЛОВА БУХЛЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА БУХЛЕВА
РАЙНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА ЛАЗАРОВА СПАСОВА
РАЙЧО ДИМИТРОВ МАЧКОВ
РАЛИЦА ЙОРДАНОВА ТЕТИМОВА
РАФАЕЛЛА-ЕМИЛЛИ МАКАРОНИ
РАЯ СТОЯНОВА ТУНЧЕВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА НАЗЛИЕВА
РОЗКА БОРИСОВА ГЕВРЕКОВА
РОЗКА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА
РОСА БОРИСОВА ХАРИСКОВА
РОСЕН АЛБЕНОВ ХАДЖИЕВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ПОПАРКОВ
РОСЕН ЗАПРЯНОВ МАРВАКОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ПОПАРКОВА
РУМЕН АНДОНОВ ДАСКАЛОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ПОПАРКОВ
РУМЕН ИВАНОВ ЧИФЛИГАРОВ
РУМЕН КИРИЛОВ БУСАРОВ
РУМЯНА КОСТАДИНОВА ШАБАНОВА
РУМЯНА РОСЕНОВА ЦИПАРОВА
РУМЯНА СТОИЛОВА ЯНЕВА
РУМЯНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
РУСКА БОРИСОВА ЛЕФТЕРОВА
РУСКА ДИМИТРОВА ДОНЕВА
РУСКА ПАСКОВА ТОЙЧЕВА
САШКА ВИДЕНОВА КАРАМАНОВА
СВОБОДА РОСЕНОВА СИНАНОВА
СЕВЛИЯ БОРИСОВА ЧИФЛИГАРОВА
СИМЕОН ЛЪЧЕЗАРОВ ПАПАНОВ
СЛАВЕЙ ИВАНОВ КОКОШАРОВ
СЛАВИ ДИМИТРОВ ЯНЕВ
СЛАВКА АТАНАСОВА ПАНКОВА
СЛАВЧО НИКОЛОВ ПИСИН
СЛАВЧО НИКОЛОВ ЮРУКОВ
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА САМАНДОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЕРАКСИЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА САМАНДОВА
СНЕЖИНКА КРЪСТЕВА МАРЧЕВА
СОНЯ ИЛИЕВА ПОПОВА
СОНЯ КОСТАДИНОВА БОЖИНОВА
СОНЯ КОСТАДИНОВА ХАРИСКОВА
СОФИЙКА ИВАНОВА ТУНЧЕВА
СПАС ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
СПАС ИВАНОВ ШЕРБЕТОВ
СПАС ЙОРДАНОВ ТЕТИМОВ
СРЕБРА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
СТАНИМИР ЕМИЛОВ ШОПОВ
СТАНИСЛАВА МАРИАНОВА АНЗОВА
СТАНИСЛАВА СЛАВОВА ВАРДАРЕВА
СТАНИСЛАВА ХРИСТОВА АВРАМОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
СТЕФАН СПАСОВ ЛЯСКАЛИЕВ
СТЕФКА АНГЕЛОВА БОРГИЛОВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА ЛЯСКАЛИЕВА
СТОИЧКА КИРИЛОВА МУРТЕВА
СТОЙЧО ДИМИТРОВ БОЙКОВ
СТОЙЧО ДИМИТРОВ ПОПОВ
СТОЙЧО ТЕМЕЛКОВ ТЕМЕЛКОВ
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ТЪРТОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ ТУНЧЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ БУХЛЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ КАРАПЕТРОВ
СТОЯН ИЛИЕВ НАНЧЕВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ ДЖАНИКОВ
СТОЯН ЛАЗАРОВ ЙОЧЕВ
СТОЯН РОСЕНОВ ПОПАРКОВ
СТОЯН СТОЙКОВ ТУПАРОВ
СТОЯНКА НИКОЛОВА ШИНДОВА
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА ЯНЕВА
СТОЯНКА СПАСОВА МЕЧЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА МАНИКАТОВА
ТАНЯ АПОСТОЛОВА ТОДОРОВА
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА СТАНКОВА
ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАДЖИЕВА
ТАТЯНА САВЕЛОВА МАЛАКОВА
ТЕМЕЛКО СТОЙЧЕВ ТЕМЕЛКОВ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
ТЕНЧО ТОДОРОВ ДОНЕВ
ТЕОФАНИС КОНСТАНТИНОС ПАПАДОПУЛОС
ТИНКА КОСТАДИНОВА ЕЖКОВА
ТОДОР БОЖИКОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ АГОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ ПУЛЕВ
ТОДОР МАНОЛОВ КРЪСТЕВ
ТОДОР МИХАЙЛОВ АГОВ
ТОДОР ПЕТКОВ КАРАДЖОВ
ТОДОР СТОЯНОВ КЕЛПЕКОВ
ТОДОР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МЕЧЕВА
ТОМА ЛЕОНИДОВ КОБАКОВ
ТОНИ ЦАНКОВ ЧАНТАЛИЕВ
ТОТКА ГЕОРГИЕВА СТОИНКОВА
ФАТМА СМАИЛОВА ИРГОВА
ФИДАНА ДИМИТРОВА БОЗУКОВА
ФИЛА ЯКОВА ПОПАРКОВА
ФОТИНИ КОНСТАНТИНУ ПАПАДОПУЛУ
ХАРИЗАН ДИМИТРОВ САРАНДЕВ
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА БАЙРАКОВА
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ФРАНГОВА
ХРИСТИНА СТОИЛОВА ПОПАРКОВА
ХРИСТИНА СТОИМЕНОВА ИЛИЕВА
ХРИСТИЯН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
ХРИСТО БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ АВРАМОВ
ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ КИТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ЦИПАРОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ФРАНГОВ
ЦВЕТА СТОЯНОВА КЕЛПЕКОВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ШЕРБЕТОВ
ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЮРУКОВ
ЦВЕТАН СЕРГЕЕВ МАРИНОВ
ЦВЕТАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ХАРИТОВА
ЦВЕТАНКА СЕРГЕЕВА МАРИНОВА
ЦВЕТЕЛИНА БОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА СЛАВКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ШЕРБЕТОВА
ШИРИНКА ФЕРАДОВА БИЗЬОКОВА
ШУКРИ ИБРАИМОВ ХАДЖИЕВ
ЮЛИЯ ЛЮБЕНОВА ВАЛЮКОВА
ЮЛИЯ ТОМОВА ЧАКОВА
ЮРИ ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ
ЯКОВ ДИМИТРОВ ПАПАРКОВ
ЯНА НЕДЕЛЧЕВА КЕЛПЕКОВА
ЯНКА ИЛИЕВА МУРТЕВА
ЯНКА МИРОВА КАЛОФЕРОВА
ЯНКА ТОДОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ЯСЕН ИВАЙЛОВ ЗАНЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 014
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. МИХАИЛ ДАЕВ № 1, ДГ "ДЖАНИ РОДАРИ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБАЗ АЛИЕВ КАРААЛИЕВ
АВДИ ИБРАИМ МОЛААЛИ
АДИЛЕ АЛИЕВА МАХМУДОВА
АДИЛЕ АЛИЕВА САДЪКОВА
АДРИАНА ЙОРДАНОВА СЕЙРЕКОВА
АЙШЕ ДЖЕВДЕТ КОЧАНЛИ
АЙШЕ ФЕРАДОВА БОЧУКОВА
АЙШЕ ХАСАН ЗАНЕВА
АЛБЕН ЯСЕНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
АЛБЕНА ДИМИТРОВА КАМБЕРЧЕВА
АЛЕКС АЛБЕНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
АЛЕКС МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
АЛЕКСАНДРА БОРИСЛАВОВА СТАМЕНОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЗЛАТИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
АЛЕН ЦАНЕВ МОЛОВ
АЛИ АБАЗОВ КАРААЛИЕВ
АЛИЛ ИСМАИЛ ГАВАЗ
АНА АСЕНОВА ГАВАЗОВА
АНА ТАТЯНОВА АПОСТОЛОВА
АНА ТОДОРОВА ЧОЛЕВА
АНАСТАСИЯ СОТИРОВА РАДЕВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ АНЗОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЦУКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ШЕРБЕТОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУКОВ
АНГЕЛ ПАСКАЛЕВ ХАЗУРОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ БУТИЛОВ
АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТИНОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДЖАФЕРОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАШАНЛИЕВА
АНГЕЛИНА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
АНДОН ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
АНДОН КОСТАНТИНОВ КАРАКАШЕВ
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ПАРНАРЕВ
АНДРЕЙ ПЕТРОВ ЧОЛЕВ
АНЖЕЛА ПАВЛОВА ФИДОШЕВА
АНИ ДАНЧОВА УШИЛКОВА
АНИТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
АННА ИВАНОВА ПОЮКОВА
АННА КАМЕНОВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНА СТОЯНОВА ПЕНДИЧЕВА
АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА ТРАЯНОВА
АНТОН АНДОНОВ ДЖУГДАНОВ
АНТОН ДИМИТРОВ КОСТОВ
АНТОНИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРУШЕВА
АРСО АЛЕКОВ МАНОВ
АСЕН АТАНАСОВ ДЕЛИБЕЕВ
АСЕН БЛАГОЕВ БЕЛУХОВ
АСЕН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЛЕВ
АСЕН МАНОВ ЗЪРБАШЕВ
АСЕН РУМЕНОВ ГАВАЗОВ
АСЕН РУСЛАНОВ ЗЪРБАШЕВ
АСИБЕ МОХАМЕД МОЛЛА
АСПАРУХ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
АСЯ СЪБЕВА БЛАГОЕВА
АТАНАС АНДОНОВ ХАДЖИЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
АТАНАС ДИМИТРОВ ПОПОВ
АТАНАС ИВАНОВ МУШЕВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ ЕЛЧИНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ БИЛАРЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПЕТЕВ
АТАНАС ЯКОВ СИМИТЧИЕВ
АТИДЖЕ ДЖАМАЛОВА АРНАУДОВА
АТИДЖЕ САБРИ ЧЕПЕЛОВА
АТИДЖЕ ШУЗАПОВА МОЛААЛИ
АТЛАЗА ДИМИТРОВА ТЕМОВА
АТЛАЗКА ИВАНОВА АРНАУДОВА
БАЙРАМ ИБРАХИМ ВЕЛИША
БЕЙГЕ АСАНОВА КЬОЙБАШИЕВА
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА
БИЛЯНА КРЪСТЕВА ПАНЕВА
БЛАГОВЕСКА СТОЯНОВА ПАНЕВА
БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ МАНДЖУКОВ
БЛАГОВЕСТА АТАНАСОВА КОЗАРЕВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ КЮЛЕВ
БЛАГОРОДНА ИВАНОВА СТОЙКОВА
БОЖИДАР ОГНЯНОВ КИТАНОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ ПОПОВ
БОЖИК ИЛИЕВ СТОЙКОВ
БОЙКА ГЕОРГИЕВА ДРЯНКОВА
БОЙКА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
БОЙКА КОСТАДИНОВА КАРАКАШЕВА
БОЙКА КОСТАДИНОВА МУРДЖЕВА
БОЙКА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
БОЙКА ЯНАКИЕВА ГОРЕЦОВА
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ПАНЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
БОРЯНА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА
БОРЯНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
БОЯНА ГЕОРГИЕВА ЮСЕВА
БЮЛЕНТ ЕМРУЛА КРУШОВСКА
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ХАЗУРОВ
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ МАРДОВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ЧОЛЕВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МОРАЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА КИШЕВА
ВАЛЕНТИНО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
ВАЛЕРИ КРАСИМИРОВ ХАДЖИЕВ
ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
ВАНГЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЧАНДЖИЕВА
ВАНГЕЛИЯ ХРИСТОВА ПИРОНЕВА
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВАНЯ ВАЛЕНТИНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАЛОВА
ВАСИЛ БИСЕРОВ КАМБЕРЧЕВ
ВАСИЛ БОЖИКОВ ПАШАНЛИЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ БУРГИЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ МЪРВАКОВ
ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ПОЛИМЕРОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ КЕФАЛОВ
ВАСИЛ ЮЛИЯНОВ КАДИЕВ
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВАСКА ДИМИТРОВА ДОНЧЕВА
ВАСКА КИРИЛОВА ЗАЙКОВА
ВАСКО ИЛИЕВ АПОСТОЛОВ
ВЕЛИК ПЕТРОВ ЧОЛЕВ
ВЕЛИКА ИВАНОВА МАРДОВА
ВЕЛИКА ЦВЕТКОВА ИГНАТОВА
ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ХАДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ВЛАХОВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КУЗМАНОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БУТРАКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ГУАРНЕРИ
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА МУРДЖЕВА
ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ БЕКЯРОВ
ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА СЕРИДЖАНОВА
ВЕНЕТА КРАСИМИРОВА БОЧУКОВА
ВЕНКО ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕКОВ
ВЕНКО МИЛЧЕВ РЯХОВ
ВЕНЦИСЛАВ АНДОНОВ МИЦОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ТУПЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ
ВЕНЦИСЛАВ МАНЧЕВ КИЧУКОВ
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ДАЛОВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ДРЯНКОВА
ВЕРОНИКА ИВАНОВА СТОЙКОВА
ВЕСЕЛА ЮЛИЕВА ПАЧЕДЖИЕВА
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КИШЕВ
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВЪЛКОВ
ВИКТОР БОЖИКОВ КИТАНОВ
ВИКТОР РОСЕНОВ ЧИЛИКОВ
ВИКТОР СТОЯНОВ МОСКОВ
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ЦУКОВА
ВИКТОРИЯ МОМЧИЛОВА САДЪКОВА
ВИЛИ АСЕНОВА МИХАЛЕВА
ВИЛИЧКА ВАЛЕНТИНОВА МАРДОВА
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ДЖАМБАЗОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ИГНАТОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ПОЮКОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ВАНКИНА
ВЛАДИМИР АСЕНОВ ЮСЕВ
ВЛАДИМИР БОРИСОВ КРУШОВСКИ
ВЛАДИСЛАВ МИЛАДИНОВ БОЧУКОВ
ВОДИЧКА ДИМИТРОВА СОЛАКОВА
ГАБРИЕЛА КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ГАБРИЕЛА СТАЙКОВА БЕЛУХОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА КАРАКАШЕВА
ГАЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛЯ ПЕТРОВА КИШЕВА
ГЕНАДИ НИКОВ НАУМОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЦУКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БОЖИКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КРУШОВСКИ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ КЮЛЕВ
ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ БОЖИКОВ
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДЪМГОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДАЛОВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮСЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИШЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШЕРБЕТОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ЗАЙКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАКАШЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЦОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МОРАЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ РУСЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ БОЖИКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЗИРЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДЪЛГОШИЕВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ МИХАЛЕВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГИНОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДРЯНКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЦИПАРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДУКОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЦУКОВ
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СОТИРОВ ПЕЛТЕКОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МОСКОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЧИНГАРОВ
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ЗИРЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕТЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ТОМОВ ПАСКАЛЕВ
ГЕОРГИ ЯКОВ ЧИПИЛОВ
ГЕРГАНА АСЕНОВА ГАВАЗОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА БОЗУКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА ЕЛЧИНОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
ГЕРГАНА ЯНКОВА ЧИПИЛОВА
ГИНКА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
ГИНКА ИВАНОВА ПИНАЛЕВА
ГЪЛЪБИЦА ИЛИЕВА ИВАНОВА
ГЪЛЪБИЦА СТОЯНОВА ДИМИТРУШЕВА
ГЮЛФИЕ АЛИЛОВА ТАХИРОВА
ГЮЛФИЕ ИСМАИЛ ДЖУГДАНОВА
ДАВИД АТАНАСОВ ПАЛОВ
ДАНИЕЛ СЕВДАЛИНОВ ГЪРБЕВ
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ГАМИШЕВА
ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА КРАНТЕВА
ДАНИЕЛА ТРЕНДАФИЛОВА МАРЛОКОВА
ДАНЧО АНГЕЛОВ УШИЛКОВ
ДАРА РОСЕНОВА ПОПОВА
ДАФИНКА КОСТАДИНОВА СПАХИЕВА
ДЕЙВИД МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
ДЕЙКА СЕВЕРИНОВА ЧАУШЕВА
ДЕНИЗ МУРАДОВ САДЪКОВ
ДЕНИС СЛАВЕЕВ ЧЕШЛИЕВ
ДЕНИСЛАВ НАЙЧОВ ИЛИЕВ
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ПАЧЕДЖИЕВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ДЕСИСЛАВА ЮЛИЯНОВА КАЧЕРИЕВА
ДЖАМАЛ СЮЛЕЙМАНОВ ТАХИРОВ
ДЖАМИЛЕ МУСТАФОВА БЛАГОЕВА
ДЖЕННЕТ МУСТАФА МОЛААЛИ
ДИАНА ИЛИЕВА ПЕТЕВА
ДИАНА ИЛИЕВА ЧАКОВА
ДИАНА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИНА БОЙКОВА ДОНЧЕВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА БУТИЛОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ШЕРБЕТОВА
ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА МАРДОВА
ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА ЧАКОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ВОЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДУКОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ МАНДЖУКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕЛТЕКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЪРВАКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СМИЛКОВ
ДИМИТЪР ДАНЧОВ УШИЛКОВ
ДИМИТЪР ДАФКОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИГНАТОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЬОРГОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЧЕПИЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР СОТИРОВ КОСТОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МЕЧЕВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ ПАЛАШЕВ
ДОБРИНКА МАРИНОВА ЛЕКИНА
ДОНИКА ИВАНОВА РУСЕВА
ДОНКА ХРИСТОВА СМИЛКОВА
ЕВЕЛИНА БАНКОВА ШЕНГОВА
ЕВЕЛИНА ФИДАНОВА ЗЕЛЕВА
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ЩЕРЕВА
ЕЛВАНА АЛИРИЗОВА РИЗОВА
ЕЛВИРА ФИДАНОВА ЗЕЛЕВА
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА МАЛЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КУЗЕЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЦОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ПЕЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА БАРАКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ХАЗУРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДАЛОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДУКОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГЕРЧЕВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА СПАСОВА-КЪШЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПОПОВА
ЕЛЕНА ПАНТЕЛЕЕВА ЧАМБОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА МОРАЛИЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ПАЛАШЕВА
ЕЛЗА ЮЛИЯНОВА ИСЕВА
ЕЛИ ИЛИЕВА МАЛЕВА
ЕЛИС БИЛЯЛОВА БАШЕВА
ЕЛИСАВЕТА АЛБЕНОВА ГАВАЗОВА
ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА ДУКОВА
ЕЛИСАВЕТА НИКОЛАЕВА ТУНКОВА
ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА ТУНКОВА
ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА БРОДЕВА
ЕЛКА ДИМИТРОВА МАЛЕВА
ЕЛКА КРУМОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ЛЕКИН
ЕМИЛ КРЪСТЕВ ПАНЕВ
ЕМИЛ РОСЕНОВ ЧИЛИКОВ
ЕМИЛ САШОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ЕМИЛИЯ ДЕНЧЕВА ДЕНЧЕВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГЬОРГОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА РУСКОВА ДОМИНГОШ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ХАЛЕМБАКОВА
ЕМИЛИЯ КАМЕНОВА НАУМОВА
ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА БЕКОВА-АВДИКОВА
ЕМИЛИЯ САМУИЛОВА КАЧАКОВА
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОСТОВА
ЖИВКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
ЗДРАВКА ИВАНОВА ЧИНГАРОВА
ЗДРАВКА ЛАЗАРОВА КОСТОВА
ЗДРАВКО ВАСИЛОВ ХРИСТОВ
ЗДРАВКО ИВАНОВ КАНДЕВ
ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ РАДЕВ
ЗЕЙНИЛ САЛИЕВ САЛИЕВ
ЗЛАТКА САБИНОВА ГАЛИНОВА
ЗЛАТКА САШОВА СТРАХИЛОВА
ЗЛАТКО БОЯНОВ АНГЕЛОВ
ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ ЧОРЕВ
ЗОИ ИВАНОВА ДИМИТРАЙКОВА
ЗОРКА КОСТАДИНОВА МЕЧЕВА
ЗОРНИЦА ИВАНОВА КУПЕНОВА
ЗОЯ ЙОРДАНОВА СПИРОВА
ЗОЯ КОСТАДИНОВА ДУКОВА
ЗОЯ КОСТАДИНОВА ЧАМБОВА
ЗОЯ СТОИМЕНОВА ПОПОВА
ИБРАИМ АВДИ МОЛААЛИ
ИВА ГЕНАДИЕВА НАУМОВА-ДЖАМДЖИЕВА
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ИВАЙЛО КРЪСТЕВ ПАНЕВ
ИВАН АВРАМОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЗЛАТИНОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ПОЮКОВ
ИВАН АПОСТОЛОВ ДАРАКЧИЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ИЛЧЕВ
ИВАН АТАНАСОВ КАРАИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ХАЗУРОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ БЕКЯРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МОРАЛИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МУШЕВ
ИВАН ИЛИЕВ АПОСТОЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ ДЕЛЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ МАРДОВ
ИВАН ЙОСИФОВ ТЕМОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ГОЛУШЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СТЕФАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИЛЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ БАРАКОВ
ИВАН НИКОЛОВ КОКУДЕВ
ИВАН РОСЕНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ИВАН СТОЯНОВ СТАНКОВ
ИВАН ТОДОРОВ ВЕЛЕВ
ИВАН ХРИСТОВ СПАХИЕВ
ИВАНА КОСТАДИНОВА ХАЛИЛОВА
ИВАНА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА КАЛОФЕРОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ДЕЛИБЕЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА БОРГИЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОЯНЧЕВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЧЕПИЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ВЛАХОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
ИВАНКА ТОМОВА ШУШУТЕВА
ИВЕЛИН СТЕФЧОВ ХРИСТОВ
ИВЕЛИНА ДАВИДОВА ПАЛОВА
ИВЕЛИНА СЪБИНОВА ЛИСКОВА
ИВО МАЛИНОВ ГАЗИЕВ
ИГНАТ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
ИЛИН СЪБИНОВ ЛИСКОВ
ИЛИЯ АНДОНОВ МАЛЕВ
ИЛИЯ БОЖИКОВ СТОЙКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЗИРЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДЖАЛОВ
ИЛИЯ ЖИВКОВ СТОЙКОВ
ИЛИЯ ЛАЗАРОВ ЛЯСКОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ДУКОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ МИНГОВ
ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ЕЛЧИНОВ
ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ПОПОВ
ИЛИЯНА АПОСТОЛОВА БОЖИКОВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА БИЛАРЕВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ЗИРЕВА
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КЮЛЕВА
ИРИНА ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА
ИРИНА ШАРИФЖАНОВНА КРУШОВСКА
ИРФАН ФЕИМОВ КАЧАМАКОВ
ИСМЕТ МУСТАФОВ КЕЗИМОВ
ЙОАНА ИВАНОВА КАМИШЕВА
ЙОРДАН АНДРЕЕВ СЕЙРЕКОВ
ЙОРДАН ДОЙЧИНОВ БЛАГОЕВ
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЗИРЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ГОЛУШЕВА
ЙОСИФ ИВАНОВ ТЕМОВ
ЙОСКО СЪБЕВ ШЕНГОВ
КАДИФА АХМЕДОВА САЛИЕВА
КАЛИНА ВЛАДИМИРОВА МОСКОВА
КАЛИНА КОСТАДИНОВА ЯНЕВА
КАЛИНКА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ГОЛУШЕВА
КАМЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
КАРАМФИЛА ИЛИЕВА ДУКОВА
КАРАМФИЛА ПЕТРОВА МИНГОВА
КАРАМФИЛКА ЯВОРОВА ГАГАРОВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА КАКАЛОВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КАЧАКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ШЕРБЕТОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА УШИЛКОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЦУКОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА МЕНКАЧЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА БОТИЛОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ШАБАНОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА БРОДЕВА
КАТЯ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЯ АСЕНОВА ШОТЕВА
КАТЯ АТАНАСОВА БИЛАРЕВА
КАТЯ ИВАНОВА КОЗАРЕВА
КАТЯ НИКОЛОВА ЦУЦУМАНОВА
КАТЯ СТЕФАНОВА КИЧУКОВА
КЕВИН ЮЛИЯНОВ КАДИЕВ
КЕЗИМ ИСМЕТОВ КЕЗИМОВ
КИКО ФИКРИЕВ КАРДАШЕВ
КИМИЛЕ АХМЕДОВА ШЕНГОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ КИРИЛОВ
КИРИЛ АТАНАСОВ ПЕТЕВ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЗАЙКОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
КИРИЛКА ИЛИЕВА ИГНАТОВА
КИРИЛКА СТОЯНОВА ФИЛИПОВА
КОСТАДИН АТАНАСОВ ВЛАХОВ
КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ МАРДОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МЕЧКАРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЬОРГОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КУШОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЧЕПИЛОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ СПИРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ЯНЕВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ИЛЧЕВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ РАДЕВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ГОЛУШЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ БОТИЛОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ХАЛКАЛИЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ШАЛЕВ
КОСТАДИН РУМЕНОВ СТОИНКОВ
КОСТАДИН СОТИРОВ ПЕЛТЕКОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ВЕЛЕВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ЩЕРЕВ
КРАСИМИР ВАЛЕРИЕВ ХАДЖИЕВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ НЕДЕВ
КРАСИМИР ВЕЛИЗАРОВ ЛЕКИН
КРАСИМИР ИЛИЕВ СТОЙКОВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИР ЙОСКОВ ШЕНГОВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ ДЪЛГОШИЕВ
КРАСИМИР МАНЧЕВ КИЧУКОВ
КРАСИМИР МИЛАДИНОВ БОЧУКОВ
КРАСИМИР МУСТАФОВ БОШНАКОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПОЛИМЕРОВА
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ВЕГЕНЕР
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КАНАТОВА
КРАСИМИРА ИЛИЕВА ПАСКАЛЕВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
КРИСТИНА ПАНТЕЛЕЕВА МУТАФЧИЕВА
КРУМ КРАСИМИРОВ КИРЕВ
КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
КРЪСТЬО КРЪСТЕВ ПАНЕВ
КЪДРА ИВАНОВА КРУШОВСКА
КЪДРА РУМЕНОВА ГАВАЗОВА
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГИНОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ КУЗМАНОВ
ЛАЗАР ИГНАТОВ ЛАЗАРОВ
ЛАЗАР ИЛИЕВ ЛЯСКОВ
ЛАЗАР ХРИСТОВ СПАХИЕВ
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ДЪМГОВА
ЛИДИЯ ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЗАЙКОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
ЛИМОНКА АПОСТОЛОВА ХАЛКАЛИЕВА
ЛИНА ИЛИЕВА ПОПОВА
ЛУКАШ ДИМИТРОВ ДОМИНГОШ
ЛЮБЕН КАМЕНОВ ХАДЖИЕВ
ЛЮБКА БОРИСОВА ГИНОВА
ЛЮБКА КРЪСТЕВА ПОПОВА
ЛЮБОМИРА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
ЛЮБОСЛАВ АСЕНОВ БЕЛУХОВ
ЛЮДМИЛА БОРИСОВА ЗИРЕВА
ЛЮДМИЛА ИЛИНИЧНА ЗЪРБАШЕВА
МАГДА АТАНАСОВА БАРАКОВА
МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ПАЛАШЕВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КРУШОВСКА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА БУСАРОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА КАРТАЛОВА
МАЛИНА ПЕТРОВА ПОЛИЖАНОВА
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ШУШУТЕВА
МАРИАНА АТАНАСОВА РАДУЛОВА
МАРИАНА КАМЕНОВА КАЧЕРИЕВА
МАРИАНА ЛЮБЕНОВА ХАДЖИЕВА
МАРИАНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ДЪМГОВА
МАРИНА ИЛИЕВА БОЖИКОВА
МАРИНА ПЕТКОВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ГИЛКОЙ
МАРИЯ АНГЕЛОВА САМАРОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА СИМИТЧИЕВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ПЕЛТЕКОВА
МАРИЯ БОЖИКОВА МАРДОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ШАЛЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИГНАТОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА МЪРВАКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БОТИЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОКУЗОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛАМБИН
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ ЕМАНУИЛОВА РЯШЕВА
МАРИЯ ЗАПРЕВА МАРДОВА
МАРИЯ ИВАНОВА БАРАКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДРЪНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МИХАЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЦОНЕВ
МАРИЯ ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КЮЛЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА УЗУНОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА КИРИЧЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ГАМИШЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОЛЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КАМЕНАРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СТОИНКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА УЗУНОВА
МАРИЯ РОЗИНОВА КЛИСУРОВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА ТУПАРОВА
МАРИЯ СТОИМЕНОВА БАРАКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВНА ВОРОБЬОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА МАНГАЛОВА
МАРИЯ ЯНКОВА ХАЗУРОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯНА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЕЕВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПАЛАШЕВА
МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА СЕЙРЕКОВА
МАРИЯНА ПЪРВАНОВА ПОПОВА
МАРТИ КОСТАДИНОВ ШАЛЕВ
МАРТИН КИРИЛОВ ЗАЙКОВ
МЕЛИНА МАЛИНОВА ГАЗИЕВА
МЕХАЛИНА ЯКОВА ЙОРДАНОВА
МЕХМЕД МЕХМЕД ДЖУГДАНОВ
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
МЕХМЕД ШАБАНОВ ДЖУГДАНОВ
МИГЛЕНА БИСЕРОВА МЛАДЕНОВА
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ГАВАЗОВА
МИЛАДИН ЧАВДАРОВ БОЧУКОВ
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА МУРДЖЕВА
МИЛЧО ПЛАМЕНОВ РЯХОВ
МИРОСЛАВ БИСЕРОВ МЛАДЕНОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
МИРОСЛАВА КАРАМФИЛОВА МЛАДЕНОВА
МИТКО КРАСИМИРОВ КАЧЕРИЕВ
МИТКО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
МИХАЕЛА ЙОРДАНОВА СЕЙРЕКОВА
МИХАЕЛА ХРИСТОВА НИКОЛОВА
МИХАИЛ ИЛИЕВ МАЛАЛИЕВ
МИХАЛИНА МИЛЧЕВА МУРДЖЕВА
МУРАД ДЖЕФЕРОВ САДЪКОВ
МУСТАФА АМИДОВ КАМБЕРЧЕВ
МУСТАФА ИЗЕТОВ МУСТАФОВ
МУСТАФА ИСМЕТОВ КЕЗИМОВ
МУСТАФА НЕДЖМИЕВ КРЕБОЛИЕВ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ФУРЛИЕВА
НАДЕЖДА СТОЯНОВА ГАМИНЧЕВА
НАДКА ВЕЛИНОВА ЗЕЛЕВА
НАДКА КОСТАДИНОВА ПИНАЛЕВА
НАДКА МИЛУШОВА ТЕМОВА
НАДЯ АНГЕЛОВА СТОИНКОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА МЪРВАКОВА
НАЙЛЕ АЛИЕВА КИЧУКОВА
НАТАЛИЯ ИЛИЕВА САРИЕВА
НЕВЕНА СИМЕОНОВА КОКУДЕВА
НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА БЕКЯРОВА
НЕЗАБРАВКА РОСЕНОВА РЯХОВА
НЕЗИМ НЕЗИМОВ САЛИЕВ
НЕЛИ ВАНГЕЛОВА ЧИПИЛОВА
НЕЛИ ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
НЕЛИ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
НЕФИСЕ ШЕФКЕТОВА САЛИЕВА
НЕХАТ АСАНОВ КЬОЙБАШИЕВ
НИКОЛА АТАНАСОВ ЛИМОВ
НИКОЛА БОРИСОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ МУРДЖЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
НИКОЛА РОСЕНОВ ПОПОВ
НИКОЛА СЛАВЧЕВ ГАМИШЕВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ПИРНАРЕВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЙОРДАНОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГАМИНЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЗУНКОВ
НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ МОСКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ РАМОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СМИЛКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БАРАКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЗАРЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОКУДЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КАРАМФИЛОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ РАДЕВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТУНКОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ РЯШЕВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ КИЧУКОВ
НИКОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА МИЦОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
НИКОЛИНА СОТИРОВА КОВАЧЕВА
НИНА АТАНАСОВА СТОИНКОВА
ОГНЯН БОЖИКОВ КИТАНОВ
ПАВЕЛ ЗЛАТКОВ ЗАНЕВ
ПАВЛИН БОГОМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ПРАМАТАРОВА
ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
ПАСКАЛ АНГЕЛОВ ХАЗУРОВ
ПЕРИХАН АХМЕДОВА ЛИСКОВА
ПЕТКО КРУМОВ ЦУЦУМАНОВ
ПЕТРАНА СПАСОВА АВРАМОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА СПАХИЕВА
ПЕТРУНА АНГЕЛОВА КАЛОФЕРОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ БУЧКОВ
ПЕТЪР БОРИСОВ СТОИНКОВ
ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ЧОЛЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ МИНГОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ САМАРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЧОЛАКОВ
ПЕТЪР МАРИЕВ МАНДУХОВ
ПЕТЪР СПАСОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПОЛЕЖАНОВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ СТАМБОЛОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ИЛЧЕВА
ПЕТЯ ИЛИЕВА ДУКОВА
ПЕТЯ КОСТАДИНОВА БОТИЛОВА
ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ТУНКОВА
ПИСАНА АНГЕЛОВА УЗУНОВА
ПЛАМЕН РОСЕНОВ КАЧАКОВ
РАДИНА КРЪСТЕВА СИМЕОНОВА
РАДИСЛАВ ЯВОРОВ ЧЕПЕЛОВ
РАДКА АНГЕЛОВА КУПЕНОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
РАДКА ИВАНОВА ШАЛЕВА
РАДКА КИРИЛОВА КРУШОВСКА
РАДКА КОСТАДИНОВА ГЬОРГОВА
РАДОСЛАВ ЗДРАВКОВ БАШЕВ
РАДОСЛАВ ЮРИЕВ БЕКОВ
РАДОСЛАВА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
РАЙКА ЛЮБЕНОВА МУРДЖЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
РАМИЗЕ МУСТАФОВА КИЧУКОВА
РЕШИДЕ САЛИХ МАНЕВСКА
РОЗА МИНКОВА МОЛОВА
РОСЕН НИКОЛОВ ПОПОВ
РОСИЦА ВАСИЛЕВА СТОЙКОВА
РОСИЦА ЗДРАВКОВА СТОЙКОВА
РОСИЦА РУМЕНОВА МАЛЕВА
РУМЕН БОРИСОВ СТОИНКОВ
РУМЕН ВЕЛИНОВ ЧАУШЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ БЕКЯРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ РЯШЕВ
РУМЕН МАНУШЕВ ГАГАРОВ
РУМЯНА ЗДРАВКОВА СТОИМЕНОВА
РУМЯНА ИВАНОВА МИНГОВА
РУМЯНА МАНЧЕВА БОДУРСКА
РУСКА ВАСКОВА МУСТАФОВА
РУСКА ИВАНОВА ЧИПИЛОВА
РУСКА ЯНКОВА ЧИПИЛОВА
РУСЛАН АСЕНОВ ЗЪРБАШЕВ
САВА ИМЕЛОВ ЮЗЕКЧИЕВ
САЙФЕ СЮЛЕЙМАН ВЕЛИША
САНУША ИСМАИЛОВА ДЖУГДАНОВА
САШО ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
САШО НИКОЛОВ ШОТЕВ
СВЕТЛА БИСЕРОВА ТЕРЗИЕВА
СВЕТЛА ЕМИЛОВА БЕКОВА
СВЕТЛА ПЕТРОВА БОЯДЖИЕВА
СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА БЕЛУХОВА
СЕВДАЛИН АЛДИНОВ ГЪРБЕВ
СЕВДЕЛИНА ИСКРЕНОВА ЯСЕНОВА
СЕЛВЕ КЕЗИМОВА КЕЗИМОВА
СЕРГЕЙ БЛАГОЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ
СИЛВИЯ ВИКТОРОВА ГАЗИЕВА
СИЛВИЯ ИВКОВА ЧЕШЛИЕВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ВАНКИН
СИМЕОН НИКОЛОВ АВРАМОВ
СИМОНА СТОЯНОВА ДИМИТРУШЕВА
СЛАВЕЙ ИЛИЯНОВ ЧЕШЛИЕВ
СЛАВЧО СПАСОВ ЕЛЧИНОВ
СНЕЖАНА АНАСТАСОВА АПОСТОЛОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА БРОДЕВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА ЧОЧЕВА
СНЕЖАНА КИРИЛОВА ПЕТЕВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА РАДЕВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА РЯШЕВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА БАРАКОВА
СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТИНОВА
СОНЯ БОРИСОВА ХАЗУРОВА
СОНЯ ДЕМИРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
СОНЯ ИВАНОВА КАРАКАШЕВА
СОНЯ ИЛИЕВА СТОЙКОВА-ДИМИТРОВА
СОНЯ ПЕТРОВА ПУЛЕВА
СОНЯ СЕРГЕЕВА ЦУКОВА
СОТИР КОСТАДИНОВ ПЕЛТЕКОВ
СПАС ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
СПАС ИВАНОВ ГОВЕДАРОВ
СПАС ИВАНОВ КАНДЕВ
СПАСКА ВЕНЦИСЛАВОВА БОЖИКОВА
СТАНИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ХАРИЗАНОВА
СТЕПАН КРЪСТЕВ ПАНЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЪРДЖИЕВ
СТЕФАН ДАНАИЛОВ ЮЗЕКЧИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ МЕЧЕВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ТУПОВ
СТЕФАН КАРАМФИЛОВ КИЧУКОВ
СТЕФАН СЛАВЧЕВ ПОЛЕЖАНОВ
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА СТОИНКОВА
СТИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЛЮТЕКЕ
СТОИМЕН НИКОЛОВ БАРАКОВ
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
СТОЙКА ИЛИЕВА МАНЕВА
СТОЙКА ТОНЕВА ДАРАКЧИЕВА
СТОЙКО ТОДОРОВ ПАЛАШЕВ
СТОЙНА ПЕТРОВА НЕДЕВА
СТОЙЧО ИВАНОВ ПЕЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ИГНАТОВ
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН ЛАМБРЕВ КАТУРОВ
СТОЯН МИТКОВ ВЪЛКОВ
СТОЯН СИМЕОНОВ ДИМИТРУШЕВ
СТОЯНКА АТАНАСОВА КЮЛЕВА
СТОЯНКА СТЕФАНОВА МУШЕВА
СТОЯНКА СТОИЛОВА КАВРАКОВА
СУАТ АСАНОВ КЬОЙБАШИЕВ
СУЗАНА ИБРАИМОВА КИЧУКОВА
СЪБИН СЪБИНОВ ЛИСКОВ
СЪЛЗИЦА ХУБЕНОВА БАШЕВА
СЮЛЕЙМАН АЛИЕВ ТАХИРОВ
ТАМАРА МАКСИМОВНА ЧЕРЕПАНОВА
ТАНКА ГЕНОВА МЕЧКАРОВА
ТАНЯ АНГЕЛОВА КОЛДЖИЕВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА ЗИРЕВА
ТАНЯ ИЛИЕВА ЗИРЕВА
ТАНЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ШАБАНОВА
ТАТЯНА БОРИСОВА ДИМИТРУШЕВА
ТАТЯНА ИВАНОВА МАРДОВА
ТАТЯНА КРЪСТЕВА СИМЕОНОВА
ТАТЯНА МАНУШЕВА МОРАЛИЕВА
ТЕМЕНУГА АТАНАСОВА УЗУНОВА
ТЕМЕНУЖКА АЛБЕНОВА КАРДАШЕВА
ТЕМЕНУЖКА КОСТАДИНОВА КИТАНОВА
ТЕМЕНУЖКА МИЛКОВА ИБРОШЕВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВА
ТЕОДОРА ТОДОРОВА МАЛЕВА
ТЕФИК РЕСИМОВ КИЧУКОВ
ТОДОР АНДОНОВ МАЛЕВ
ТОДОР АТАНАСОВ БИЛАРЕВ
ТОДОР АТАНАСОВ ПЕТЕВ
ТОДОР БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ВЕЛИКОВ ЧОЛЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТЕВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ
ТОДОР СТОИЛОВ ЧАКОВ
ТОДОР СТОЙКОВ ПАЛАШЕВ
ТОДОР СТОЯНОВ МИХОВ
ТОДОРА ЯНАКОВА ДИМИТРОВА
ТОМА ИВАНОВ ПОПОВ
ТОМА ЛЮБЕНОВ АЛМИШЕВ
ТОМИСЛАВ ИЛИЕВ ДОКУЗОВ
ТОНИ ВЕСЕЛИНОВ КИШЕВ
ТОНИ КОСТАДИНОВ ЧЕПИЛОВ
ТОНИ МИЛЧЕВ РЯХОВ
ФАТМА ИБРАХИМОВА КИЧУКОВА
ФАТМА СЮЛЕЙМАН МОЛЛА
ФАТМА ШЕРИФ ЮЗЕКЧИЕВА
ФАТМЕ ИСМАИЛОВА КЕЗИМОВА
ФАТМЕ СЕЛИХОВА КЬОЙБАШИЕВА
ФАТМЕ ТЕФИКОВА КАРААЛИЕВА
ФИДАНА АЛБЕНОВА ЧИЛИКОВА
ФИКРИ АХМЕДОВ КАРДАШЕВ
ФИКРИ ИРФАН КАЧАМАКОВ
ФИТЕЙКА СЮЛЕЙМАНОВА ТАХИРОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА
ХРИСТИНА ЯНЧЕВА КОЗАРЕВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КУЗЕЛОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ КЕФАЛОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ СТАНКОВ
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА БИЛАРЕВА-ПАСКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СТОИНКОВА ФЕРЕЙРА
ЦВЕТКА КАЛИНОВА ЯНЕВА
ЦВЕТОМИР ТИХОМИРОВ МИХАЙЛОВ
ШАХИН ДАИЛ НИЯЗИ
ШЕРИН АНГЕЛОВА ЛАСКОВА
ШУКРИ ИБРАИМ ЧАУШ
ЮЛИАН ВЕГЕНЕР
ЮЛИАНА КОСТАДИНОВА ПЕТЕВА
ЮЛИЯ ПЕТРОВА ГОВЕДАРОВА
ЯВОР ЗАФИРОВ ЧЕПЕЛОВ
ЯВОР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ЯНА ИЛИЕВА БОЖИКОВА
ЯНА ИЛИЕВА ЛЯСКОВА
ЯНИЗ АЛБЕНОВ ПАЧЕДЖИЕВ
ЯНКА АНДОНОВА КАРАКАШЕВА
ЯНКА РУМЕНОВА СТОИНКОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛОВ
ЯНКО ПЕТРОВ БУТРАКОВ
ЯНКО ЯНЧЕВ ПЕТРОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 015
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. МИХАИЛ ДАЕВ № 1, ДГ "ДЖАНИ РОДАРИ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВИЗЕ ИБРАИМОВА АЛИЕВА
АВИЗЕ ИБРАИМОВА АЛИЕВА
АДЕЛИНА НЕЗИМОВА САЛИЕВА
АДИЛ АХМЕД ОМБАШИ
АЙДЕН КАРАМФИЛОВ ЗЪРБАШЕВ
АЙША ЮСЕИНОВА ГЮНДЖИЕВА
АЙШЕ ИБРАИМ БЕЛЯНОВА
АКСИНИЯ СТОЯНОВА АМУШЕВА
АЛБЕН ИЛИЕВ КАРАИЛИЕВ
АЛБЕНА МИНЧЕВА ЧИНГАРОВА
АЛБЕНА ОГНЯНОВА КИРИЛОВА
АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА КЕЖОВА
АЛЕКСАНДРА ИСАКОВА РАДУЛОВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА КОВАЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР АРСОВ МИХРИН
АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ БЕЛЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ
АЛЕКСАНДЪР ДАМЯНОВ ХАДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ ШУШУТЕВ
АЛЕКСАНДЪР СЛЕЙМАН МАНАШФИ
АЛЕКСАНДЪР СМИЛЕНОВ ГЮНДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ ХВАЛЕВ
АЛИ ЯСЕНОВ ГАЛИНОВ
АЛИЛ АХМЕД ДОЛЕНСКИ
АНА АЛБЕНОВА ШАЙКОВА
АНА АСПАРУХОВА ДЖЕВИЗОВА
АНА-МАРИЯ МИХАЙЛОВА ШАГОВА
АНАСТАС ДИМИТРОВ МАНДИЕВ
АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА ЮСЕВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ТУФКОВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ ПИРНАРЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВАЛЮКОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ШАРОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕЛЕМЕРОВ
АНГЕЛ ЛАЗАРОВ КИРАДЖИЕВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ЮСЕВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПРЪЧКОВА
АНГЕЛИНА ИЛИЕВА КЕКОВА
АНГЕЛИНА ИЛИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА
АНДОН САШОВ КАМБЕРОВ
АНДРЕЙ ВЪЛЧЕВ МЯШКОВ
АНЕЛИЯ ДЕСИМИРОВА ШАЙКОВА
АНЕТА ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
АННА ТЕМЕЛКОВА СПИРОВА
АНТОАНЕТА АСЕНОВА ПЕХЛИВАНОВА
АНТОАНЕТА СТОЙЧЕВА ВРАЧЕВА
АНТОН НЕДЕЛКОВ МЕТОДИЕВ
АНЧЕ ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
АРИФЕ МЕХМЕД БИЛЯРОВА
АРТУР ВЛАДИМИРОВ МАСАРЛИЕВ
АСЕН БОЯНОВ ПРЪЧКОВ
АСЕН ДЕНЧОВ ЯНЧЕВ
АСЕН ЖИВКОВ ТЕШОВСКИ
АСЕН ЛЮБЕНОВ ЮСЕВ
АСЕН ЧАВДАРОВ ЧАУШЕВ
АСИБЕ КАДРИ КОНДУЗ
АСПАРУХ НИКОЛАЕВ ПАШОВ
АСЯ БИНКОВА ГЪРБЕВА
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ФИДАНИН
АТАНАС АНГЕЛОВ РУСЕВ
АТАНАС АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ
АТАНАС АТАНАСОВ ХАНДЖИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ БОЖКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ШУШУТЕВ
АТАНАС ДРАГОМИРОВ ВЪЛКАНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ВАРДАРЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ АПОСТОЛОВ
АТАНАС ИЛИЕВ МУШЕВ
АТАНАС КИРИЛОВ ШАПКОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ПЕТРИЧКОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ХАНДЖИЕВ
АТАНАС КРЪСТЕВ ГЛАВЧЕВ
АТАНАС НИКОЛАЕВ РАДЕВ
АТАНАС НИКОЛОВ ТАТАНОВ
АТАНАС ПАВЛОВ РОДЕВ
АТАНАС ПАНДЕЛИЕВ МАНДУХОВ
АТАНАСКА ЖИВКОВА МАВРОДИЕВА
АТАНАСКА ТОДОРОВА БОЖИКОВА
АТИДЖЕ РУШАНОВА ЧИЛИКОВА
АТИДЖЕ СМАИЛ ИБРОШ
АТИДЖЕ ХАМИДОВА КАТРЕВА
АТИЧКА МУСТАФА ЛЕТКОВА
АТЛАСКА АТАНАСОВА БУРОВА
АФЕЯ НЕЗИМ ДОЛЕНСКА
АХМЕД САЛИЕВ СИНАНОВ
БАРИЕ СЕЛИМОВА ТЕШОВСКА
БЕЙЗИТКА ЕЛМИЕВА КЕМАЛОВА
БИЛЯНА МИЛАДИНОВА ЧАПКЪНОВА
БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ТРОПАНКОВА
БИСТРА РУСЕВА АРНАУДОВА
БИСТРА СВЕТЛАНОВА ИНКОВА
БЛАГА АНГЕЛОВА ЧАТАЛИЕВА
БЛАГОВЕСКА ЙОРДАНОВА КРАЧОЛОВА
БЛАГОВЕСТА АЛЕКСАНДРОВА ПЪРГОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПАДАРСКИ
БЛАГОЙ СТЕФАНОВ АНДОНОВ
БОЖИДАР АТАНАСОВ РУСЕВ
БОЖИДАР ЖИВКОВ ГРОЗДАНОВ
БОЖИДАРА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
БОЙКА ВЕЛИНОВА БЕЛОВА
БОНЧО ИВАНОВ САМАРДЖИЕВ
БОРИС ДИМИТРОВ БОЯНОВ
БОРИС ИВАНОВ ПОПАДИИН
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ХАНДЖИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРИЕВ
БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА КИРЕВА
БОРИСЛАВА БОЯНОВА ВАКАРЕЕВА
БОРИСЛАВА НИКОЛОВА МАРКОВА
БОРЯНА ТОДОРОВА МИНЧЕВА
БОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ МИЛАНОВ
БОЯН ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ
БОЯН ЖИВКОВ ТЕШОВСКИ
БОЯН ИВАНОВ СПИРИЕВ
БОЯН ЛЮБЕНОВ ВАКАРЕЕВ
ВАЙДЕ СЕВДЕТ КИСЬО
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ЛЕФТЕРОВ
ВАЛЕНТИН МИНКОВ КУРТОВ
ВАЛЕНТИН ТОМОВ КАЛЕЕВ
ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ЧЕРВЕНКОВА
ВАЛЕНТИНА ВАНГЕЛОВА ХАСИМОВА
ВАЛЕНТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ТУПЕВА
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ВАНКАЛОВА
ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА
ВАЛЕНТИНА ПАНДЕЛИЕВА АНГЕЛОВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВЕЕВА ПАНДЕЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА МИТЕВА
ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ДОНКОВ
ВАЛЕРИЯ КРАСИМИРОВА ШАПКОВА
ВАЛЯ СТЕФАНОВА ТЕШОВСКА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА БУТИЛОВА
ВАНГЕЛИЯ СТОЯНОВА ИРУЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА РОЛЕВА
ВАНЯ ДИНЧЕВА ИВАНОВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БОЗУКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЕВДИНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ АРАТЛЪКОВ
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
ВАСИЛКА СПАСОВА ШЕРБЕТОВА
ВЕЛИ САЛИХОВ КАДИЕВ
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА РЯШЕВА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА СТАВРАКОВА
ВЕЛИКА ТОДОРОВА КОКУДЕВА
ВЕЛИЧКА БОРИСЛАВОВА БЕЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КИРЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА МЪЛЧАНКОВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ЛАНЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА
ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА ЗЛАТЕВА
ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА ЛЕФТЕРОВА
ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛКО НИКОЛАЕВ ПАРАПАНОВ
ВЕЛКО ЯСЕНОВ КАРАМЕШИНОВ
ВЕНЕЛИН ИСКРЕНОВ ИНКОВ
ВЕНЕТА ИСАКОВА КЕМАЛОВА
ВЕНКО БИСЕРОВ АРНАУДОВ
ВЕНКО ГЕОРГИЕВ ГЕРАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ТУПЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ БИЛЯРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЯНОВ ДАСКАЛОВ
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА КЪШЕВА
ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ДЖОЙКЕВА
ВИКТОР ИВАНОВ САРАЧЕВ
ВИКТОР ИВАНОВ САРАЧЕВ
ВИКТОР ПЛАМЕНОВ РЯХОВ
ВИЛДАН АЛЕКСАНДРОВА КАДИЕВА
ВИЛИ ТОДОРОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА МАГДАЛИНЧЕВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА ТОДОРИЕВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИСИРКОВ
ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ УЗУНОВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ГАЛИНОВ
ВЛАДИСЛАВ ОРЛИНОВ КАТРЕВ
ГАБРИЕЛА АРТУРОВА МАСАРЛИЕВА
ГАБРИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ГЕРОВА
ГАЛЯ КИРИЛОВА МАРКОВА
ГАЛЯ ТОДОРОВА БОЖКОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АРНАУДОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЖЕВИЗОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАНЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДАНЕВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПАДАРСКИ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ТОДОРИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЕЗЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЙКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛЕВНЕЛИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАЦАЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШЕРБЕТОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДЖАМБАЗОВ
ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ КАПИСЪЗОВ
ГЕОРГИ МАНОЛОВ СУРГОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ КЕСИДОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КЛЮЧКОВ
ГЕОРГИ СЛАВЕЕВ ИГНАТОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ШОПОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ХАЛЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЧАТАЛИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЧЕПИЛОВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ПОПОВА
ГЕРГАНА АТАНАСОВА ШОНТОВА
ГЕРГАНА ЛЮДМИЛОВА БЕЛОВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КОВАЧЕВА
ГИНА СТОЯНОВА ХУТМАНОВА
ГИНКА АНГЕЛОВА ГЕЛЕМЕРОВА
ГИНКА АНДОНОВА ШУШУТЕВА
ГУЦА ИЛИЕВА ПОПОВА
ГЪЛАБИНКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
ГЪЛЪБИЦА КОСТАДИНОВА КЛЮЧКОВА
ГЮЛЕЗАРА АХМЕДОВА ЛИСКОВА
ГЮЛСЕН АДИЛ ОМБАШИ
ДАВИД САШОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ДАВИД СМИЛЕНОВ ЮРУКОВ
ДАМЯН АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИЕВ
ДАНИЕЛА ИВАНОВА СПИРОВА
ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ТЕШОВСКА
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА МОСКОВА
ДАФИНКА АНДОНОВА КИРЕВА
ДЕНИЗ ТУГАЕВ МУРАДОВ
ДЕНИС ВЕЛКОВ ЯСЕНОВ
ДЕНИС КАРАМФИЛОВ ЗЪРБАШЕВ
ДЕНИС СТЕФАНОВ БАШЕВ
ДЕНЧО АСЕНОВ ЯНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА АНАСТАСОВА МАНДИЕВА
ДЕСИСЛАВА ВИДЕНОВА КИНЕВИРСКА
ДЕСИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА АПОСТОЛОВА
ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА ХАНДЖИЕВА
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА АПОСТОЛОВА
ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА ПЕХЛИВАНОВА
ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА МЪЛЧАНКОВА
ДЖАМИЛЕ ИБРАХИМОВА ГАЛИНОВА
ДЖАНЕТ ВИКТОРОВА СТРАНДЖЕВА
ДЖЕВДЕТ КЕЗИМОВ ШЕРИФОВ
ДЖЕМИЛЕ ИБРАИМОВА ФЕЙЗИЕВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
ДИАНА НИКОЛАЕВА ПАШОВА
ДИАНА ХРИСТИНОВА ШАБАНОВА
ДИМИТРИНА АСЕНОВА БАЛТОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА СМИЛКОВА
ДИМИТРИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГУШКОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БОЖКОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОКУДЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ШУШУТЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЗИНКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ КИРЯКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖОЙКЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТРАПОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДЕДОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЗЛАТЕВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ РЯШЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДЖАРОВ
ДИМИТЪР МИТКОВ КОВАЧЕВ
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЗАЙКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТУФКОВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ СИНГАРТИЙСКИ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ГАДЖЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЕЕВ СИРИДЖАНОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ КАРАМФИЛОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ КЕКОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БЕЛЧЕВ
ДИМКА ПЕТРОВА МУРДЖЕВА
ДИМО КОСТАДИНОВ РОЛЕВ
ДИЯНА ГЕОРГИЕВА КРУШОВСКА
ДИЯНА ИЛИЯНОВА ЗАИМОВА
ДИЯНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА КЛЮЧКОВА
ДОБРИНКА НЕДЯЛКОВА БАЦАЛОВА
ДРАГОМИР АТАНАСОВ ВЪЛКАНОВ
ДРУМКА СЪБИНОВА ХАДЖИЕВА
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА ТАНЧЕВА
ЕВГЕНИЯ БЛАГОЕВА АПОСТОЛОВА
ЕВГЕНИЯ БОЖИКОВА КАСОВА
ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВА КАЛЕЕВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА КЪШЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КИРЕВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ПАРАПАНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТАБАКОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ЗЛАТЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЕВА
ЕЛЕНА ДЕНЧОВА ЯНЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДЕДОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТУФКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА РЯХОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЧОНГОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЗЛАТЕВА
ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА АПОСТОЛОВА
ЕЛЕНА СОТИРОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА СПИРОВА ПЛЕВНЕЛИЕВА
ЕЛЕНА СТАМЕНОВА БАНЕВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АНДОНОВА
ЕЛЕНА СТОЙКОВА КИРЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ВАЛЮКОВА
ЕЛЗА АСЕНОВА КОВАЧЕВА
ЕЛЗА СТОЯНОВА КИРЯКОВА
ЕЛЗЕТА ФАНКИНА БЯЛЕВА
ЕЛИС ДАВИДОВА ЮРУКОВА
ЕЛИС СМАИЛОВА КРЕБОЛИЕВА
ЕЛИС СТЕФАНОВА БАШЕВА
ЕЛИСАВЕТА БЛАГОЕВА БЕХОВА
ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА БАЦАЛОВА
ЕЛИЦА АНГЕЛОВА МАНАШФИ
ЕЛКА АСЕНОВА ЯНЧЕВА
ЕЛКА ЕМИЛОВА КЕЖОВА
ЕЛКА ЗЛАТКОВА ДАСКАЛОВА
ЕМИЛ ИСКРЕНОВ ИНКОВ
ЕМИЛИЯ АНАСТАСОВА МАНДИЕВА
ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ШОПОВА
ЕМИЛИЯ ПЛАМЕНОВА ЙОНА
ЕМИЛИЯ РАДОЕВА БЕЛЧЕВА
ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА СИНАНОВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ЕМИНЕ ДЖЕВДЖЕТОВА СИНАНОВА
ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАНОВА ПИНГОВА
ЕМКА ЯВОРОВА КАТРЕВА
ЕРИК ВЕНЦИСЛАВОВ БИЛЯРОВ
ЕРИКА ИСКРЕНОВА САРАЧЕВА
ЕСТИР БОРИСЛАВОВА ДЕДОВА
ЖЕЧКО АНГЕЛОВ ЖИВКОВ
ЖИВКА ЯВОРОВА МАНЕВСКА
ЖИВКО АНГЕЛОВ ТЕШОВСКИ
ЖИВКО БОЖИДАРОВ ГРОЗДАНОВ
ЖИВКО ДИМИТРОВ ВАНКАЛОВ
ЖУЛИЕН ЗВЕЗДАЛИНОВ ХАЛАЧЕВ
ЖУЛИЕТА ПЕТРОВА КАРТУЛЕВА
ЗАКРИЕ ИБРАИМОВА КОЛДЖИЕВА
ЗАПРИНА ДОНЧЕВА КАРАКАШЕВА
ЗВЕЗДИЦА МИЛКОВА РЯХОВА
ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ЦИЯНИ
ЗДРАВКА ВАЛЕНТИНОВА ШОПОВА
ЗДРАВКО ИЛИЯНОВ ДАСКАЛОВ
ЗЕЙНЕП ИСМЕТ КИСЬО
ЗЕЙНЕПА ВЕЛИЕВА ТИРОВА
ЗЕЙНЕПА КЕРИМОВА БЕЛЯНОВА
ЗЕЙНЕПА МОХАРЕМОВА ЧОЛАКОВА
ЗЛАТИНА БОЯНОВА СПИРИЕВА-ТРАМПОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ТЕШОВСКА
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ВРАЧЕВА
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА СИРИДЖАНОВА
ЗОРНИЦА СЛАВЧОВА МЪЛЧАНКОВА
ЗОЯ ИВОВА ПАШОВА
ИБРАИМ МУСТАФА АРНАУТИН
ИБРАИМ СЮЛЕЙМАНОВ ЧОЛАКОВ
ИБРАХИМ АЛИЕВ АЛИЕВ
ИБРАХИМ РЕДЖЕПОВ АШИРКОВ
ИБРИМ АЛИЕВ КОЛДЖИЕВ
ИВАЙЛО СЪБЕВ ДОЛЕНСКИ
ИВАН АНГЕЛОВ ДУМБАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИСАКОВ
ИВАН АТАНАСОВ КАРАДЖОВ
ИВАН АТАНАСОВ ТАТАРЕВ
ИВАН БОНЧОВ САМАРДЖИЕВ
ИВАН БОРИСОВ ПОПАДИИН
ИВАН ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН ВИКТОРОВ САРАЧЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ СТАВРАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛКОЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕМЕЛКОВ
ИВАН ДАМЯНОВ ХАДЖИЕВ
ИВАН ДИАНОВ ШАБАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ БАЦАЛОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАРАМФИЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ ЧИНГАРОВ
ИВАН КИРИЛОВ ГЕЛЕМЕРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КАРАКАШЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КРУШОВСКИ
ИВАН КОСТАДИНОВ СПИРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ УЗУНОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ БЛИЗНАКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ШАЙКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЮСЕВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА ЦИКОВА
ИВАНА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА
ИВАНА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАГОВА
ИВАНКА ВАЛЕНТИНОВА КАЛЕЕВА
ИВАНКА ГРИГОРОВА БОЙКОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАШОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА СПИРОВА
ИВЕЛИНА КИРИЛОВА КАСОВА
ИЛИАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ШУШУТЕВА
ИЛИНКА НИКОЛОВА МУРДЖЕВА
ИЛИЯ АНДОНОВ ПАШКОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ АПОСТОЛОВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ МУШЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БАНЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ СПИРОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ЧИНГАРОВ
ИЛИЯ СЛАВЧЕВ БОШНАКОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ ЛАНЕВ
ИЛИЯ ЦВЕТКОВ КРУШОВСКИ
ИЛИЯН СТОЯНОВ БОТЕВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ШУШУТЕВ
ИЛИЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА КЕКОВА
ИЛКО ДИМИТРОВ РУСКОВ
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА КВИАТКОВСКА
ИРИНА ПАНДЕВА МАНДИЕВА
ИРИНА СТАМЕНОВА ШИШМАНОВА
ИСАК АЛБЕНОВ КЕМАЛОВ
ИСКРА ИЛИНОВА ПИРГОВА
ИСКРЕН ВИКТОРОВ САРАЧЕВ
ИСКРЕН СМИЛЕНОВ ИНКОВ
ИСМАИЛ ВЕЙЗАТОВ ЛАСКОВ
ИСМАИЛ РЕДЖЕПОВ АШИРКОВ
ИСМЕТ МУРАД КИСЬО
ИСМЕТ МУРАД КОНДУЗ
ЙОАННА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
ЙОРДАНА РАДКОВА УЗУНОВА
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА МЪРЗЕВА
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СПИРИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА КАРАДЖОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ВЛАХОВА
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ВЛАХОВА
ЙОРДАНКА СТОИЛОВА БЕКЯРОВА
КАДИФКА СМАИЛОВА ИБРОШЕВА
КАЙМЕТ МУСТАФА КАРАМЕШИНОВА
КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА САРАЧЕВА
КАЛИНА БЛАГОЕВА МАНДУХОВА
КАЛИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КАЛИНА МАНОЛОВА МОСКОВА
КАЛИНКА АТАНАСОВА ПАНДЕЛИЕВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА УЗУНОВА
КАРАМФИЛ СТОЯНОВ ЗЪРБАШЕВ
КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА
КАРАМФИЛА МАЛИНОВА ГАГАРОВА
КАРИНА АТАНАСОВА ПЕТРИЧКОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЕРИНА АНДРЕЕВА МЯШКОВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ТАТАНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БАНСКАЛИЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КИРАДЖИЕВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА СИРИДЖАНОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА ШИНДОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА МЪРЗЕВА
КЕЗИМ МУСТАФА КОЛДЖИ
КЕРИ ЛЮДМИЛОВ БЕЛОВ
КИНА ТОДОРОВА МИЛУШЕВА
КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ДОНКОВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ ДЕДОВ
КИРИЛ СПАСОВ КАНАТОВ
КИРИЛ СТАНИМИРОВ МАРКОВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ЧАУШЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ПЕТРИЧКОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ХАРИЗАНОВ
КОСТАДИН БОЯНОВ КАРАДЖОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЗИНКОВ
КОСТАДИН ДИМОВ РОЛЕВ
КОСТАДИН ДРАГОМИРОВ ВЪЛКАНОВ
КОСТАДИН ЗАХАРИЕВ САМАРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ГЪРКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ УЗУНОВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ХАНДЖИЕВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ БЛИЗНАКОВ
КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ КАРАКАШЕВ
КОСТАДИН СЛАВОВ ШУШУТЕВ
КОСТАДИН СТАНИМИРОВ МАРКОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ СТАНКОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ЧЕПИЛОВ
КОСТАДИН ХРИСТОВ КЕМИЛЕВ
КРАСИМИР БИСЕРОВ ГАГАРОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ ДЕДОВ
КРАСИМИР РОСЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ
КРАСИМИРА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ЛЕФТЕРОВА-СИМБА
КРАСИМИРА МОХАМЕДСАМИР МАНАШФИ
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
КРИСТИНА КОСТАДИНОВА КАРАИВАНОВА
КРУМ КОСТАДИНОВ ХАРИЗАНОВ
КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕЛЕМЕРОВА
КРЪСТАНА ИВАНОВА СМИЛКОВА
КРЪСТЬО БОРИСОВ МАГДАЛИНЧЕВ
КРЪСТЬО ТОМОВ АПОСТОЛОВ
ЛАЗАР АНГЕЛОВ КИРАДЖИЕВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ КАПИСЪЗОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ РЯШЕВ
ЛЕТИФ ИБРАИМОВ ЧОЛАКОВ
ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА АПОСТОЛОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА МЕЧКАРОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ШАРОВА
ЛИМОНКА ИЛИЕВА БАНЕВА
ЛЮБЕН БОЯНОВ ВАКАРЕЕВ
ЛЮБЕН ВАСИЛЕВ АРАТЛЪКОВ
ЛЮБЕН ВЕЛИКОВ ЛЕФТЕРОВ
ЛЮБОМИР АЛБЕНОВ КАРАИЛИЕВ
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЗАИМОВ
ЛЮБОМИР СМИЛЕНОВ ГЮНДЖИЕВ
ЛЮБОМИРА АТАНАСОВА ГЛАВЧЕВА
ЛЮДМИЛ АДАМОВ ИРГОВ
ЛЮДМИЛ КАМЕНОВ БЕЛОВ
МАГДАЛЕНА МИЛКОВА ГОРАНОВА
МАГДАЛЕНА САШОВА ПАВЛОВА
МАЛИН НАУМОВ ХАДЖИЕВ
МАНОЛ ГЕОРГИЕВ КИШЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ГАЧЕВА
МАРИАНА НАЙДЕНОВА КОВАЧЕВА
МАРИАНА ПАВЛОВА ТОПАЛОВА
МАРИАНА САМУИЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
МАРИН ИЦОВ ЧАУШЕВ
МАРИНА ДИМОВА РОЛЕВА
МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦИКОВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОЗУКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА БЯЛЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА БОЗУКОВА
МАРИЯ БОРИСОВА АРАТЛЪКОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ЖИВКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАЛИКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА НАКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА РУСЕВА
МАРИЯ ВЕЛЮВА БОТЕВА
МАРИЯ ВИКТОРОВА САРАЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
МАРИЯ ДИАНОВА ШАБАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ДИМОВА МУРДЖЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГАДЖЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДУМБАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИСАКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КОСТОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КРЪНЧЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КАПИСЪЗОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧАУШЕВА
МАРИЯ МАВРОДИЕВА МАНДУХОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА ХВАЛЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БЛИЗНАКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПАЧАЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ПОПСТОЯНОВА-КАМБОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА КАМБЕРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ВАСЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ХАНДЖИЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ПАТИНОВА
МАРИЯ ЮРИЕВА САРАЧЕВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА ПАСКОВА
МАРИЯНА ЖИВКОВА ТРЕНДАФИЛОВА
МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА ГЛАВЧЕВА
МАРТИН КОСТАДИНОВ МАРКОВ
МАЯ ДИМИТРОВА МИТОВА
МЕТОДИ РАДЕВ ЗАИМОВ
МЕХМЕДАЛИ РЕДЖЕПОВ МУЕВ
МИГЛЕНА АСЕНОВА ЧАПКЪНОВА
МИГЛЕНА СЛАВОВА ТАХИРОВА
МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ФЕЙЗИЕВ
МИЛЕНА ВЕЛИНОВА МАНДУХОВА
МИЛЕНА КОСТАДИНОВА МЯШКОВА
МИЛЕНА СТОЯНОВА ШУШУТЕВА
МИЛКА ХРИСТОВА ГАЧЕВА
МИНЕВЕРКА ИСМЕТОВА ЮРУКОВА
МИНКО СЪБЕВ КУРТОВ
МИРОСЛАВ ЛЮДМИЛОВ БЕЛОВ
МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
МИТКО ЕМИЛОВ ЛЕТКОВ
МИТРА ВАСИЛЕВА КИРАДЖИЕВА
МИХАИЛ ФИЛИПОВ ТАБАКОВ
МИХАИЛ ХРИСТОВ КЕМИЛЕВ
МУРАД МУРАД КИСЬО
МУСТАФА АЗИСОВ БОШНАКОВ
МУСТАФА АЛИЕВ САКАЛИЕВ
МУСТАФА ИСМАИЛОВ ИРГОВ
МУСТАФА МУСТАФА ЦЕР
НАБИЕ МУСТАФОВА ИРГОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА КАРЪКОВА
НАДКА ВАСИЛЕВА ГЛАВЧЕВА
НАДКА ГАВРИЛОВА КАРАМФИЛОВА
НАДКА ОГНЯНОВА КОЛДЖИЕВА
НАДЯ БИСЕРОВА ГАГАРОВА
НАДЯ НИКОЛАЕВА ПАРАПАНОВА
НАЗИЛЕ АСИМОВА ИРГОВА
НАЙДЕН СТОИМЕНОВ КОВАЧЕВ
НАРЦИС ДАМЯНОВА КОВАЧЕВА
НАСИЕ КЯЗИМОВА ЮРУКОВА
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ВАКАРЕЕВА
НЕВЕНА ХРИСТОВА КАРАКАШЕВА
НЕДЯЛКА ЯНАКОВА ЧАУШЕВА
НЕЗАБРАВКА ДЕЯНОВА ПАШОВА
НЕЗАБРАВКА ЯВОРОВА ЧАУШЕВА
НЕЛИ ВЛАДИМИРОВА УЗУНОВА
НЕЛИ ДИАНОВА ШАБАНОВА
НЕЛИ КРЪСТЕВА АНДОНОВА
НЕЛИ НИКОЛОВА ШАПКОВА
НЕРИ РУСЕВА ЧАУШЕВА
НЕРИМАН МУСТАФОВА ИРГОВА
НИКОЛА ИВАНОВ ШАЙКОВ
НИКОЛА НИКОЛОВ ИЛИЕВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КИРАДЖИЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ РАДЕВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ДОНКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ПАРАПАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТУФКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЮСЕВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ КРЪНЧЕВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПИРНАРЕВ
НИКОЛАС ГЕОРГИОС ПРАСАДЗИС
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВА БАНИЧАНСКА
НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВА ЦИКОВА
НИКОЛИНА АСЕНОВА ТОДОРОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА МАРКОВА
НИКОЛИНА КРАСИМИРОВА ДЕДОВА
НИНА ДАМЯНОВА ХАДЖИЕВА
НИНА ДИНЧОВА КАЛОФИНА
НИНА ЛАМБРЕВА ИГНАТОВА
ПАВЕЛ АТАНАСОВ РОДЕВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА
ПАВЛИНА ИЦОВА ЧАУШЕВА
ПАМЕЛА ТЕФИКОВА БЕЛЯНОВА
ПАСКАЛ КОСТАДИНОВ КАРАКАШЕВ
ПЕПА МЕТОДИЕВА МАЛКОЧЕВА
ПЕТКАНА ПЕТРОВА БРОДЕВА
ПЕТРА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
ПЕТРАНА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА
ПЕТЪР АНТОНОВ РЯХОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА МАЛИКОВА
ПЕТЯ ЗАХАРИЕВА БЕЗЕВА
ПЛАМЕН СЛАВЕЕВ ПАНДЕЛИЕВ
ПЛАМЕН СМИЛЯНОВ ИЛИЕВ
РАДКА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
РАДКА РУМЕНОВА БОГДАНОВА
РАДОСЛАВ АСЕНОВ ЧАПКЪНОВ
РАДОСЛАВ БИСЕРОВ АРНАУДОВ
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ КЪШЕВ
РАЙКА ПЕТРОВА УЗУНОВА
РАЙНА АТАНАСОВА КАНАТОВА
РАЙНА СЛАВЧЕВА КАРАКАШЕВА
РАЙФ САДЪКОВ САДЪКОВ
РЕНИ ИВАНОВА КАРАКАШЕВА
РОБЕРТО ВЕСЕЛИНОВ ТАИРОВ
РОБЕРТО ТЕФИКОВ БЕЛЯНОВ
РОЗА АНГЕЛОВА ШОПОВА
РОЗА ЕМИЛОВА КАПТИЕВА
РОЗА МИНКОВА ТУПЕВА
РОЗАЛИЯ МЕТОДИЕВА ЗАИМОВА
РОСЕН ИВАЙЛОВ ДОЛЕНСКИ
РОСЕН РУМЕНОВ ПЕХЛИВАНОВ
РОСЕН СТОЯНОВ ГЪРКОВ
РОСИ ВАЛЕРИЕВА ШАЙКОВА
РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА МИЛАНОВА
РОСИЦА ИВАНОВА ГЪРКОВА
РОСИЦА КОСТАДИНОВА ЛАНДЖЕВА
РОСИЦА МИТКОВА МАРИНОВА
РОСИЦА РУЖЕНОВА ИЛИЕВА
РУМЕН ГЪЛЪБОВ ДОЛЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ КАРАВЧЕВ
РУМЕН ЕМИЛОВ ПАШОВ
РУМЕН СПАСОВ КРЪСТЕВ
РУМЕН ЧАВДАРОВ СИНАНОВ
РУМЕН ЮЛИЯНОВ СКЕНДЕРОВ
РУМЯНА БИСЕРОВА ГАГАРОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА
РУСМА АХМЕДОВА САДЪК
РУШАН АЛИЕВ САКАЛИЕВ
САБРИ АЛИЕВ МАХМУДОВ
САДЕТКА ИСМЕТОВА АВАЛЕВА
САДЪК РАЙФОВ САДЪКОВ
САИД МУРАДОВ КАМБЕРЧЕВ
САЛИ АХМЕДОВ СИНАНОВ
САЛИНА АНДРОВА СТАНЧОВА
САНДРА ИЛИЕВА ГРИГОРОВА
САФИЕ ИСМАИЛОВА КАЧАКОВА
САШО ДАВИДОВ ТРЕНДАФИЛОВ
САШО МИХАЙЛОВ КАМБЕРОВ
САШО ПАВЛОВ ХАРИСКОВ
СВЕТЛА ДЕСИМИРОВА ШАЙКОВА-ТАИРОВА
СВЕТЛА ИВАЙЛОВА МАЛИНОВА
СВЕТЛА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА
СВЕТЛА ЮЛИЯНОВА КАТРЕВА
СЕЛВИЕ НЕБИЕВА ДОЛЕНСКА
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ КРЪНЧЕВ
СИЛВИЯ АДАМОВА СИНАНСКА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВА
СЛАВЕЙ ГЕОРГИЕВ ИГНАТОВ
СЛАВЕЙ ПАНДЕЛИЕВ МАНДУХОВ
СЛАВИ КОСТАДИНОВ ШУШУТЕВ
СЛАВИ СТОЙЧЕВ СИРИДЖАНОВ
СЛАВИ ШУКРИЕВ СИНАНОВ
СЛАВКА АНГЕЛОВА ПОПОВА
СЛАВКА СТОЙКОВА КАРАВЧЕВА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ
СМАИЛ АХМЕД КРЕБОЛИ
СМАИЛ СМАИЛОВ КРЕБОЛИЕВ
СМАИЛ ФАЗЛИЕВ ИБРОШЕВ
СНЕЖА БОРИСОВА ШАЙКОВА
СНЕЖАНА БОРИСОВА ЛЕФТЕРОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА АЛАБАШЕВА
СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА
СНЕЖАНА МАЛИНОВА МАСАРЛИЕВА
СНЕЖАНА ЮЛИЯНОВА КАТРЕВА
СНЕЖАНКА АСЕНОВА ПАДАРСКА
СНЕЖИНА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА
СОНЯ ЗДРАВКОВА ПАКЛАРСКА
СОНЯ ЛАЗАРОВА РЯШЕВА
СОНЯ МИЛАНОВА ТЕРЗИЕВА
СОНЯ РОСЕНОВА ФИДАНИНА
СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА БЕЗЕВА
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАРОВА
СПАС КИРИЛОВ СПАСОВ
СПИРО МИТКОВ КОВАЧЕВ
СТАНИМИР КИРИЛОВ МАРКОВ
СТЕЛА АЛЕКСАНДРОВА СИНАНОВА
СТЕФАН БЛАГОЕВ АНДОНОВ
СТЕФАН ИВАНОВ КАРТУЛЕВ
СТЕФКА ДИМИТРОВА КАНАТОВА
СТИЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ХВАЛЕВ
СТОЙКА ДИМИТРОВА ПИРНАРЕВА
СТОЙКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
СТОЙКА ИЛИЕВА КАНАТОВА
СТОЙКО МИЛУШЕВ КИРЕВ
СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ
СТОЙЧО СЛАВЕЕВ СИРИДЖАНОВ
СТОЙЧО СЛАВЧЕВ СИРИДЖАНОВ
СТОЯН БОРИСОВ ЛАНЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ БЯЛЕВ
СТОЯН ГРИГОРОВ ХАЛЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
СТОЯН МИЛУШЕВ КИРЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ПИРНАРЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ТАТАНОВ
СТОЯН РОСЕНОВ ГЪРКОВ
СТОЯНКА ИВАНОВА МУШЕВА
СТОЯНКА ИЛИЕВА БОШНАКОВА
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ВЪЛКАНОВА
СТОЯНКА СТОЕВА ПИРИНСКА
СТОЯНКА ТОДОРОВА МАВРОДИЕВА
СУЗАНА АЛЬОШЕВА ТИРОВА
СУЗАНА МАЛИНОВА БАШЕВА
СУЛТАНА ИВАНОВА ГЕРОВА
СЪЛЗИЦА МИЛЕНОВА МИСИРКОВА
СЮЛЕЙМАН ДАВИДОВ ЮРУКОВ
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАНОВ ТАХИРОВ
ТАНЯ НИКОЛОВА КУРТЕВА
ТАТЯНА МИХАЙЛОВНА КЕМИЛЕВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА
ТЕМЕНУЖКА КОСТАДИНОВА ЗИНКОВА
ТИНКА КРУМОВА ХАРИЗАНОВА
ТОДОР БОРИСОВ ДАМЯНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНАХОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МОСКОВ
ТОДОР ГРИГОРОВ БРОДЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ЧЕПИЛОВ
ТОДОР МИХАИЛОВ КУРТЕВ
ТОДОР ПАСКАЛЕВ КАРАКАШЕВ
ТОДОР ЯКИМОВ КОВАЧЕВ
ТОДОРКА КОСТАДИНОВА АРНАУДОВА
ТРАЯНА ГЕОРГИЕВА КАПИСЪЗОВА
ТУГАЙ ФАДИЛОВ МУРАДОВ
ФАЗЛИ ШОЗАПОВ ИБРОШЕВ
ФАНКА МАЛИНОВА ХАДЖИЕВА
ФАТМА АХМЕДОВА КАТРЕВА
ФАТМА ИМИНОВА КРЕБОЛИЕВА
ФАТМЕ АДИЛ МЕЙЗИНЕВА
ФАТМЕ КАДРИЕВА ЗЪРБАШЕВА
ФАТМЕ РАМАДАН ОМБАШИ
ФАТМЕ РАМИЗОВА КЬОЙБАШИЕВА
ФАТМЕ РЕСИМОВА ДОЛЕНСКА
ФЕРУШ РАИФОВА НЕБИ
ФИДАНА АЛЕКСАНДРОВА ФИДАНИНА
ФИДАНКА АЛБЕНОВА КУРТОВА
ФИДАНКА СТОЯНОВА ДАВИДОВА
ФИКРА АСИМОВА СИНАНОВА
ФИКРА АХМЕДОВА ИРГОВА
ФИКРА РИФАДОВА СКЕНДЕРОВА
ФОТА ДИМИТРОВА ШИНДОВА
ХАЛЕД МАНАШФИ
ХЕРОНИМО МОРЕНО САРАЧЕВ
ХРИСА ПЕТРОВА ДЖАРОВА
ХРИСТИНА АТАНАСОВА БЕКИР
ХРИСТИНА БОЯНОВА ШУЩАРКОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КАЛИНОВА
ХРИСТИНА СТОЯНОВА БОШНАКОВА
ХРИСТИНА ЩЕРЕВА ШАБАНОВА
ХРИСТО ВИКТОРОВ КИРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ КЕМИЛЕВ
ХРИСТО ПАНТЕЛЕЕВ УНЖИЕВ
ХРИСТО ТОДОРОВ КАРАКАШЕВ
ЦВЕТАН МАРКОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТАНА ЛЮБЕНОВА КАРАИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА КАЛЕЕВА
ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРИЧКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БАЦАЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТКА АТАНАСОВА БУРОВА
ЦВЕТКО ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
ЦВЕТКО ИЛИЕВ КРУШОВСКИ
ШАЗАИ ФАЗЛИЕВ ИБРОШЕВ
ШАЙДА АЛИЕВА ИРГОВА
ШУКРИ ШЕФКЕТОВ СИНАНОВ
ЮЗДЕН ЕБУЗЕРОВА ПИРНАРЕВА
ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА РАДЕВА
ЮЛИЯ СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
ЮЛИЯН ЯВОРОВ КАТРЕВ
ЮЛКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
ЮРИ ЮРИЕВ ЗЪРБАШЕВ
ЮРИ ЮРИЕВ ЗЪРБАШЕВ
ЮСЕИН МЕХМЕДОВ МЕЙЗИНЕВ
ЯНИНКА ПЕТРОВА ИСАКОВА
ЯНКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА БОРИСОВА КИШЕВА
ЯНКА ДИМИТРОВА КЪШЕВА
ЯНКА КИРИЛОВА КАРАДЖОВА
ЯНКА ТОДОРОВА АЛАБАШЕВА
ЯНКА ХРИСТОВА ЦЕНКОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 016
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. СИМЕОН РАДЕВ № 6, ПГ по МСС "П.К.ЯВОРОВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБЕДИН КЕМАЛОВ КАМБУРОВ
АБЕДИН РАКИПОВ КАМБУРОВ
АБИБЕ АЛИЕВА ИБРОШЕВА
АДЕЛА МАНЧЕВА БИЗЬОКОВА
АИЛИН СЪБИНОВА ГОВЕДАРОВА
АЙСЕЛ СЮЛЕЙМАНОВА КАЗАЛИЕВА
АЙШЕ АХМЕДОВА БОШНАКОВА
АЙШЕ ДЕРВИШЕВА ИБРОШЕВА
АЙШЕ ДЖЕВДЖЕТОВА ЗЪРБАШЕВА
АЙШЕ ЗЮЛФИНОВА ЧАУШЕВА
АЙШЕ СЕРАФИМОВА БАРУТЕВА
АЙШЕ ШЕФКЕТОВА ДОЛЕНСКА
АЛБЕН РУМЕНОВ БАШЕВ
АЛБЕН ЯСЕНОВ ЯСЕНОВ
АЛБЕНА МЛАДЕНОВА КАМБОШЕВА
АЛБЕНА НАУМОВА ГАДИРОВА
АЛЕЙДИН МЕХМЕД ТАХИР
АЛЕКС АЛБЕНОВ ЯСЕНОВ
АЛЕКС ЕМИЛОВ МАЧЕВ
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА МАГУРЕВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧИФЛИГАРОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДКОВ ЯНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БУНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ ПОПОВ
АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ ДЖЕЛЕВ
АЛИ АЛИЛ МАХМУД
АЛИ ГАЛИПОВ МАХМУДОВ
АЛИ КЕЗИМОВ МУГЛЕВ
АЛИ ШЕКИРОВ МАХМУДОВ
АЛИДИН АЛИДИНОВ КЕХАЙОВ
АЛЬОША БИСЕРОВ МОЛЛОВ
АМИДЕ ДЖЕЛЯЛОВА ТАИРОВА
АМИДЕЯ РАМАДАНОВА РИФАДОВА
АНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
АНА ДИМИТРОВА ПИРИНСКА
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА СПИРОВА
АНАСТАСИЯ ИЛИЕВА ПАЛЕЙКОВА
АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА МЕЧЕВА
АНАХИТА КЕМИЛОВА МОЛЛОВА
АНГЕЛ ВЕЛИКОВ БАЛАБАНОВ
АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ КЕРЕЗОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВРЕТЕНАРОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГУШКОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЩРАНКОВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ДУМБАНОВ
АНГЕЛ МИРОСЛАВОВ МАЛИНОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ НИКОЛОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОЦКОВА
АНГЕЛИНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ПУЛЕВА
АНЕЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КИЧУКОВА
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА БЕКЯРОВА
АНИ ИВАНОВА ДИМОВА
АНИФЕ ФЕРАТОВА КАМБУРОВА
АНКА МИТКОВА КОВАЧЕВА
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА КИНЕВИРСКА
АНТОАНЕТА СТОЙКОВА КАРАМФИЛОВА
АНТОН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
АНТОНИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДОНКОВА
АРИС МЛАДЕНОВ КАМБЕРОВ
АСЕН АСЕНОВ ПЕТЕЛОВ
АСЕН СТЕФАНОВ ГЮДЖЕНОВ
АСЯ БОЙКОВА ПЕЛТЕКОВА
АСЯ ЕМИЛОВА МЕЧКАРОВА
АСЯ КИРИЛОВА ДАУТОВА
АСЯ СМИЛЕНОВА ХАДЖИЕВА
АСЯ ТОДОРОВА ТЮТЕВА
АТАНАС АТАНАСОВ ГАВАЛЮГОВ
АТАНАС БОРИСОВ ДУМБАНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БОЯНЧЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГАВАЛЮГОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ БУНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ТУНКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ УШЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ БАНЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ГАЛЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ХАРИЗАНОВ
АТАНАС РОСЕНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ КАРАМФИЛОВ
АТАНАСКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
АТАНАСКА ПЕТКОВА АПОСТОЛОВА
АТИДЖЕ АБДИ МУГЛЕВА
АТИДЖЕ АЛИЛОВА КРЕБОЛИЕВА
АТИДЖЕ ДЖЕВАТ ДОСПАТЛИЕВА
АТИДЖЕ ИСМАИЛОВА ЧАУШЕВА
АТИДЖЕ ЙОРДАНОВА ЗАНЕВА
АТИДЖЕ НЕДЖИМИЕВА МОЛАЙОВА
АТИДЖЕ ОСМАН ТРЕНДАФИЛОВА
АТИДЖЕ САЛИЕВА КАМБУРОВА
АТИДЖЕ ТЕФИК КАМБЕРЧ
АТИДЖЕ ФЕРАДОВА ДАУТОВА
АТИЕ АСАНОВА КАЗАЛИЕВА
АТИКЕ МИМЕТОВА КЕХАЙОВА
АХМЕД АВДИ МОЛААЛИ
АХМЕД ДЖЕЛЯЛОВ ТАИРОВ
АХМЕД ФИКРИЕВ КАРДАШЕВ
БЕЙЗИТКА МУСТАФОВА КАМБЕРЧЕВА
БЕЙКА РАИФОВА ТЕРЗИЕВА
БИЛЯНА КРАСИМИРОВА ДОСПАТЛИЕВА
БИСЕР СМИЛЕНОВ ИНКОВ
БИСТРА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
БЛАГА ГЕОРГИЕВА СПИРОВА
БЛАГОЙ ТОДОРОВ БЕЛЧЕВ
БОГДАНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА
БОЙКА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
БОЙКА ПЕТРОВА УЗУНОВА
БОРИС ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ
БОРИС СПАСОВ ИКОНОМОВ
БОРИСЛАВ АТАНАСОВ КАРАБЕЛЬОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ КРУШОВСКИ
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ ТЮТЕВ
БОРЯНА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА
БОЯН ПЛАМЕНОВ ПЕЕВ
ВАЛЕНТИН АЛЬОШЕВ МУГЛЕВ
ВАЛЕНТИН БИСЕРОВ КАМБЕРЧЕВ
ВАЛЕНТИН ДЕЯНОВ ДАУТОВ
ВАЛЕНТИН КОЧЕВ КЪРДЖАЛИЕВ
ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ КУЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЧАКЪРОВ
ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА НАЗЛИЕВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ШУШУТЕВА
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ТАНЧЕВА
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ВРЕТЕНАРОВА
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЖИКОВА
ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВА ХАЗУРОВА
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ КАРАИЛИЕВ
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА БАРЕКАС
ВАНГЕЛИЯ ЙОРДАНОВА МЕЧКАРОВА
ВАНГЕЛИЯ КОСТАДИНОВА КАРАПЕТРОВА
ВАНГЕЛИЯ ХРИСТОВА ТРАЯНОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
ВАНЯ ИЛИЕВА КЮЛЕВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА
ВАНЯ МИЛАНОВА ДИМИТРУШЕВА
ВАНЯ СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ПАНТУШЕВ
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ГРОЗДАРЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИНГОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ МАРИНСКИ
ВАСИЛ ЩЕРЕВ ХАСИМОВ
ВАСИЛЕНА ГАВРАИЛОВА ШУШУТЕВА
ВАСИЛКА АНГЕЛОВА ШУТАКОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА ШИШКОВА
ВАСКО ПАСКАЛЕВ АНГЕЛОВ
ВЕЛИЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕРАНОВ
ВЕЛИКА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
ВЕЛИКА ПЕТРОВА МАРКОВСКА
ВЕЛИКА СТОЯНОВА ГАЙДАЖИЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДЖОРДЖЕВА
ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА ГЕРОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАЛАБАНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ГЪРНЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ДИНЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА ГАЙДАЖИЕВА
ВЕЛИЧКА РУМЕНОВА ТЕРПУГОВА
ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА МОСКОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА БАЛАБАНОВА
ВЕЛИЧКА ЦВЕТКОВА ЦЕНКИНА
ВЕЛКО ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
ВЕЛКО КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ
ВЕЛКО КРЪСТЕВ ЖИНГОВ
ВЕНЕТА АНГЕЛОВА КАРТУЛЕВА
ВЕНЕТА ВИКТОРОВА ТЕРЗИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ КИСЬОВ
ВЕНЦИСЛАВ МАНЧОВ КАМБУРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ТОМОВ ГЕРОВ
ВЕРА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА
ВЕРА ЛЮБОМИРОВА ТЕРЗИЕВА
ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВА ДЖЕЛЕВА
ВЕСЕЛЕ ЮСНИЕВА РИФАДОВА
ВЕСЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА РЯХОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КАСАПОВА
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА КАМЕНАРОВА
ВЕСЕЛИНА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧЕВА
ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА БИЛЯРОВА
ВИДЕН ВИДЕНОВ КИНЕВИРСКИ
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА УШЕВА
ВИКТОРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА КУРТОВА
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА КУЛЕВА-ШАБУ
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА СИНАНОВА
ВИОЛЕТА АТАНАСОВА СУРГОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЕЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГУШКОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЧОНГОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ПОПОВА
ВИРГИНИЯ МОМЧИЛОВА БУКОВИНОВА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПОПОВ
ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ БАРБУТЕВ
ВЛАДИМИРА ИЛИЕВА ШИНДОВА
ВЛАДИСЛАВА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
ВЛАДКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
ГАБРИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА
ГАВРАИЛ ИЛИЕВ ШУШУТЕВ
ГАЛИНА КОСТАДИНОВА БАНЕВА
ГАЛИП АЛИЕВ МАХМУДОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПУЛЕВ
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ
ГЕОРГИ ГРИГОРОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОСПАТКИН
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРДОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАЛКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СПАСОВ
ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ КАЛАПОТЛИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪРДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ШИНДОВ
ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ КАРАМИТЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАМБОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАГУРЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МЕЧКАРОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТИЛЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МОМЧИЛОВ ТЕМЕЛКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАЛКАЛИЕВ
ГЕОРГИ ПАСКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ АВРАМОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАРАПЕТРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЦЕНКИН
ГЕОРГИ РУМЕНОВ СЪРБОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ КАЧАКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
ГЕРГАНА АВРАМОВА АТАНАСЧИКОВА
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МАНОВА
ГЕРГАНА ВАНГЕЛОВА КАЛИНА
ГЕРГАНА ВАСКОВА ВЪЛКАНОВА
ГЕРГАНА ВЕЛИЗАРОВА ГЕРАНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА МАРДОВА
ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА КАСАПОВА
ГЕРГИНА БЛАГОЕВА ГЕЧЕВА
ГОРАН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ
ГОРАН КОСТАДИНОВ ДЖОРДЖЕВ
ГОРАН КОСТАДИНОВ ДЖОРДЖЕВ
ГЪЛАБИЦА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА
ГЮЛЕЗАРА АХМЕДОВА КАМБУРОВА
ГЮЛТЕНА МУСТАФА КАРАЮСЕИН-САДЪКОВА
ГЮРГА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
ДАНАИЛ КРАСИМИРОВ МАЛИНОВ
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА СТАНКОВА
ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ЮСЕВА
ДАНИЕЛА МАНЧЕВА ПЕТЕЛОВА
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КЛЮЧКОВА
ДАНКА ЛЮБЕНОВА ПАРУШЕВА-ЯСЕНОВА
ДАРИН БОРИСОВ СТАНЕВ
ДЕНИС АМИДОВ КАМБЕРЧЕВ
ДЕНИС ЮСЕИНОВ ИЗИРОВ
ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА ХАДЖИЕВА
ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА КУРТЕВА
ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ДЕЯН КИРИЛОВ ДАУТОВ
ДЖАВАТ ФАИКОВ ПАШОВ
ДЖАМАЛ ЮСУФОВ ЧОЛАКОВ
ДЖЕЙК ЕМЕЛОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ДЖЕЛЯЛ АХМЕДОВ ТАИРОВ
ДЖЕМАЛ АХМЕДОВ САДЪКОВ
ДЖЕМИЛЕ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА-ЮСЕИН
ДЖОНСЪН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ДЖОРДЖ ФРЕДЕРИК УИНЧКОМБ
ДИАНА БИСЕРОВА ПОЛИМЕРОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ДИАНА ЗДРАВКОВА КАРАПЕТРОВА
ДИАНА ИЛИЕВА ПОПОВА
ДИАНА КРЪСТЕВА ГЕРАНОВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА БОГАТИНОВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КАПТИЕВА
ДИМИТРИЯ БОРИСОВА ХАДЖИЕВА
ДИМИТРИЯ ВЛАДОВА КАСАПОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАНЧЕВА
ДИМИТРИЯ НИКОЛОВА КАРПУЗОВА
ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА СТОЙНОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БУНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАСАПОВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ САМОКИШЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МИНГОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРЕЛИЙСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ
ДИМИТЪР ГОРАНОВ ДЖОРДЖЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРТУЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОНДЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРУШОВСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КАРПАТОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПУЛЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПАНЧЕЛИЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТЕХМЕНДЖИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАРПУЗОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЯНЧЕВ
ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ГЪРНЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЖИКОВ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ЯНЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР ТОМОВ МЕЧЕВ
ДИНКО ЕМИЛОВ БОЧУКОВ
ДИНЧО СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
ДИЯНА ЦАНКОВА ИЛИЕВА
ДОНКА ИВАНОВА АНДОНОВА
ДРАГОМИР АЛБЕНОВ БАШЕВ
ДУШКА СЪБЕВА САДЪКОВА
ЕВА ЕФТИМОВА КУЛЕВА
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАКАЛОВА
ЕДИАН ПЛАМЕНОВ МАСАРЛИЕВ
ЕКАТЕРИНА КИРИЛОВА ПАСКОВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГУЦЕВА
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПАНТУШЕВА
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА КАТРЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСОВА МАЛАКОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДЮЛГЕРОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ШОНТОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА УИНЧКОМБ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЧЕРГАНСКА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГРАМАТИКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАШКУЛЕВА-ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯНЧЕВА
ЕЛЕНА РАДОЕВА НИКОЛОВА
ЕЛЕНА СТОЙКОВА ГЛАВЧЕВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ПАНЧАЛИЕВА
ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА СТАНЕВА
ЕЛЕОНОРА ИСКРЕНОВА ШИШКОВА
ЕЛИНА КАМЕНОВА КУРТОВА
ЕЛИС ЕМИЛОВА КАРАДАЛИЕВА
ЕЛИС ШУКРИЕВА САКАЛИЕВА
ЕЛИСАВЕТА БОЙКОВА КРУШОВСКА
ЕЛИСАВЕТА ЧАВДАРОВА КИСЬОВА
ЕЛКА АНГЕЛОВА ПЕЛТЕКОВА
ЕЛКА АТАНАСОВА БУНОВА
ЕМАНОИЛ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
ЕМАНУИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЕМЕЛ ШЕФКЕТ КЪРДЖАЛИ
ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КАРАДАЛИЕВ
ЕМИЛ СЪБИНОВ БЕКТАШЕВ
ЕМИЛИЯ ЛЕОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА АНДРОНИКОС
ЕМИНЕ ИБРАИМОВА ЗЕНИЛОВА
ЕМИНЕ ИБРАИМОВА КАМБУРОВА
ЕМИНЕ САЛИХ ТАБАНЛИ
ЕМИНЕ ШУКРИЕВА СИНАНОВА
ЕМРАХ ЮРИЕВ ШОТЕВ
ЕРКАН ЮЛИЯНОВ КАПИНОВ
ЖАСМИНА САШОВА ЮРУКОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЖИВКО ИЛИЕВ ХРИСИМОВ
ЗАПРИНА ГЕОРГИЕВА КАЧАКОВА
ЗАПРИНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ КАЛАПОТЛИЕВ
ЗДРАВКО НИКОЛОВ ШОПОВ
ЗЕЙНЕПА АЛИ МАХМУД
ЗЕЙНЕПА ДЕРВИШЕВА ИБРОШЕВА
ЗЕНЕПА ШАБАН ЦЕРОВА
ЗЛАТИН ДИМИТРОВ МИНГОВ
ЗЛАТИНА ТОМОВА КОВАЧЕВА
ЗЛАТКА АНДОНОВА САМОКИШЕВА
ЗЛАТКА АТАНАСОВА КЮМУРДЖИЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ТУМБЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА КАНАТОВА
ЗОРКА ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
ЗОРКА ИВАНОВА МАРКОВА
ЗОРКА СТОЯНОВА ВРЕТЕНКОВА
ЗОРНИЦА МИРОЛЮБОВА МУГЛЕВА
ЗЮМБЮЛА КАЙЧОВА МАЛИНОВА
ИБРАИМ МУРАД КАМБЕРЧ
ИБРАИМ МУСТАФОВ САКАЛИЕВ
ИБРАХИМ АЛИЛОВ ЧАУШЕВ
ИВА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ИВА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ШУТАКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ РАМОВ
ИВАН АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ИВАН АТАНАСОВ КЕСЕРОВ
ИВАН БОРИСОВ СТАМАТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КАЛИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЪРДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛАСКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДОСПАТКИН
ИВАН ДИМИТРОВ КОНДЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КРУШОВСКИ
ИВАН ДИМИТРОВ ШАРКОВ
ИВАН ИЛИЕВ МИЦУРЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕЛТЕКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ЦЪРВИЩЕНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ МУРДЖЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ КАСАПОВ
ИВАН НИКОЛОВ КОВАЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ИВАН ПАВЛОВ ПИРОНЕВ
ИВАН ПЕТРОВ АПОСТОЛОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ ЧЕРГАНСКИ
ИВАН РУМЕНОВ КАМИШЕВ
ИВАН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ
ИВАН ТОДОРОВ ПАЛЕЙКОВ
ИВАН ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
ИВАНА ГЕОРГИЕВА ТИЛЕВА
ИВАНА СТОЯНОВА ЯНЧЕВА
ИВАНКА АНДОНОВА КРУШОВСКА
ИВАНКА БОРИСОВА КАКАЛОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА
ИВАНКА КРЪСТЕВА ТИЛЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА КОНДЕВА
ИВЕЛИН АНГЕЛОВ КИСЬОВ
ИВО МЛАДЕНОВ КИСЬОВ
ИВО РУМЕНОВ КИСЬОВ
ИЛВИЕ ШЕИПОВА УЗУНОВА
ИЛИНА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ИЛИНКА АТАНАСОВА ХАРИЗАНОВА
ИЛИЯ ВАЛЕРИЕВ КАРАИЛИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КЪРКЪМОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
ИЛИЯ ГОРАНОВ ВЕЛКОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КАРПАТОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПУЛЕВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ БАЙРАКТАРОВ
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
ИЛИЯ СЛАВЧЕВ КАРАМФИЛОВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ КЛЮЧКОВ
ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯНА АСЕНОВА БЕКТАШЕВА
ИЛОНКА ИЛИЕВА ЛИХАРСКА-ГАЛЕВА
ИНА ИСАЕВА ДОЛЕНСКА
ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПУЛЕВА
ИРЕНА ЛАЗАРОВА РОЛЕВА
ИСА АХМЕТ ДОЛЕНСКИ
ИСМЕТ АБЕДИНОВ КАМБУРОВ
ИСМЕТ ТЕФИКОВ КИЧУКОВ
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ЧИФЛИГАРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ГРИГОРОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ МЕЧКАРОВ
ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА БОЯНОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА КАМИШЕВА
ЙОСИФ ЙОСИФОВ БАКИЕВ
КАДИФА АЛИЕВА САКАЛИЕВА
КАДИФА ШЕФКЕТОВА СИНАНОВА
КАЛИНКА АНГЕЛОВА ГАБЕРСКА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
КАПКА АСЕНОВА БАШЕВА
КАРАМФИЛ ДИМИТРОВ КАРАМИТЕВ
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
КАТЕРИНА ВЕСЕЛИНОВА БОТЕВА
КАТЕРИНА МАРИНОВА ЦЪРВИЩЕНОВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА ЩРАНКОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА ЯНЕВА
КАТЯ ВАСКОВА ГЮДЖЕНОВА
КАТЯ ГРОЗДАНОВА КАРАМФИЛОВА
КЕЗИМ КЕЗИМОВ САФИЕВ
КИЗМА ДАУТОВА ИЗИРОВА
КИНЧЕ ТОДОРОВА АТАНАСЧИКОВА
КИРИЛ БОРИСОВ СТАМАТОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАНЧАЛИЕВ
КИРИЛ СЛАВЕЕВ КИРИЛОВ
КОНСТАНТИН СТОИМЕНОВ БОЗАДЖИЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ РАМОВ
КОСТАДИН ВЕЛИКОВ ГЪРКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МАГУРЕВ
КОСТАДИН ГОРАНОВ ДЖОРДЖЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАРПУЗОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ПЕЛТЕКОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ПЕЛТЕКОВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ КАРАКОСТОВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ БАНЕВ
КОСТАДИН ЛАНКОВ ЮСЕВ
КОСТАДИН ПЕТКОВ ФРАНГОВ
КОСТАДИН ХАРИСКОВ КЕМИЛЕВ
КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА ДУМБАНОВА
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ГАВАЛЮГОВА
КОСТАДИНКА ПАНТЕЛЕЕВА ИВАНОВА
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ КУРТОВ
КРАСИМИР ГАВРАИЛОВ МОСКОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
КРАСИМИР МАЛИНОВ ДОСПАТЛИЕВ
КРАСИМИР МАРИНОВ ЗЕЛЕВ
КРАСИМИР МЛАДЕНОВ КУЛЕВ
КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ГЛАВЧЕВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ АТАНАСЧИКОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ КАТРЕВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ХРИСИМОВА
КРАСИМИРА ИСАЕВА ДОЛЕНСКА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА КАРПУЗОВА
КРИСТИНА ЛАЗАРОВА ЯНЕВА
КРИСТИНА САВОВА БОЧУКОВА
КРУМ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
КРЪСТАНА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
КРЪСТЬО КИРИЛОВ МУРДЖЕВ
КРЪСТЮ ВЕЛИКОВ ЖИНГОВ
КЪДРА ДАМЯНОВА БАЙРАКТАРОВА
КЪДРИЕ МЕХМЕДОВА МАХМУДОВА
КЪДРИЕ ТАИРОВА АРНАУТСКА
ЛЕОН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЛИЛИ БОЙКОВА ВЕНКОВА
ЛИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЧОНГОВА
ЛЮБОМИР ИЛИЯНОВ ТЕРЗИЕВ
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ЮСЕВ
ЛЮБОМИРА МИХАЙЛОВА ТЪНГЪЛОВА
ЛЮДМИЛА АНГЕЛОВА ВРЕТЕНАРОВА
ЛЮДМИЛА АТАНАСОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАГДАЛЕНА ВЕЛИКОВА ГЪРНЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА БАЙРАКТАРОВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ГЕРОВА
МАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
МАНУИЛ ГЕОРГИЕВ СУРГОВ
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БАНЕВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ШИШКОВА
МАРИА МАДАЛЕНА ИВОВА ВАСИЛЕВА
МАРИАНА ЖИВКОВА ХРИСИМОВА
МАРИЕЛА ЙОСИФОВА БАКИЕВА
МАРИЕЛА ФИЛИПОВА СМИЛЯНОВА
МАРИН БОРИСОВ СТАМАТОВ
МАРИН СТОЯНОВ НИКОЛОВ
МАРИНА ГЕОРГИЕВА БОЗАДЖИЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДАРЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ АНДОНОВА ГРИГОРОВА
МАРИЯ АПОСТОЛОВА ГЪРКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ДУМБАНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА МАГУРЕВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ЕЙКОВА
МАРИЯ БОРИСОВА СТАМАТОВА
МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ДЕЛИИВАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАМИТЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕХМЕНДЖИЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАРКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЖОРДЖЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МИНГОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МИЦУРЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ШАЛАМАНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТЪНГЪЛОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА БОГДАНОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИСЬОВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ДЮЛГЕРОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА МУРДЖЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ГАЙДАЖИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖУВАЛОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КАЛИНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА КЪРДЖИЕВА
МАРИЯ СТОИЛОВА ПУНЕВА
МАРИЯ СТОЙЧЕВА БУТИЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ГЪРКОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА СИНАДИНОВА
МАРИЯНА БОЯНОВА КАРАМИТЕВА
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ХУТМАНОВА
МАРСИЛЕНА АНТОНОВА ХРИСТОВА
МАРТИН ВАСКОВ ПАСКАЛЕВ
МАРТИН ДИМИТРОВ МАРДОВ
МАРТИН ЙОСИФОВ БАКИЕВ
МАРТИН КИРИЛОВ СТАМАТОВ
МАРТИН КРАСИМИРОВ МУХТАРОВ
МАРТИН СОТИРОВ ПОСЕКОВ
МАРТИН СТЕФАНОВ КОСТЕНАРОВ
МАЯ ТОДОРОВА ЧИФЛИГАРОВА
МЕХАЛИНА ИВАНОВА СТАМАТОВА
МЕХМЕД МУСТАФОВ МОЛЛОВ
МИЛЕН ЯСЕНОВ БОШНАКОВ
МИЛЕНА КРАСИМИРОВА БАКИЕВА
МИЛКА ДАНИЕЛОВА АНДОНОВА
МИРЕНА ДИМИТРОВА ХАРИЗАНОВА
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ МАЛИНОВ
МИРОСЛАВ СТОИМЕНОВ МАЛИНОВ
МИРОСЛАВА АЛЬОШЕВА ШАМОВА
МИСЛИМЕ МУСТАФА КАМБЕРЧ
МИТКО КУБРАТОВ КОВАЧЕВ
МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА ШУШУТЕВА
МИХАЕЛА КОСТАДИНОВА ДЖОРДЖЕВА
МИХАИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ТЪНГЪЛОВ
МОНИКА ВАЛЕРИЕВА ШОТЕВА
МУРАД ИБРАИМ КАМБЕРЧ
МУСТАФА ИБРАИМ КАМБЕРЧ
МУСТАФА ИБРАИМОВ САКАЛИЕВ
МУСТАФА ИБРАХИМОВ МОЛЛОВ
МУСТАФА СМАИЛОВ КАМБУРОВ
МУСТАФА ЮСЕИНОВ ЧОЛАКОВ
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА БОГДАНОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МАРДОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ШОПОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВА КАРАПЕТРОВА
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ПОЛЕЖАНОВА
НАДКА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА
НАДКА КАЛИНОВА ДИМОВА
НАДЯ МАТЕЕВА ПУЛЕВА
НАЗИЛЕЯ ИБРАИМОВА ЧОЛАКОВА
НАЙДЕН ИВАНОВ ДОСПАТЛИЕВ
НАЙЛЕ АБДИ ПАШОВА
НАЙЛЕ ЕЛМАЗОВА ТАИРОВА
НЕВЕНА АНГЕЛОВА ГУШКОВА
НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ГЕРОВА
НЕВСЕ РИЗА ДЖУГДАН
НЕГРЕТА НИКИФОРОВА КАРАКОСТОВА
НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
НЕДЕЛЧО КРЪСТЕВ ГЛАВЧЕВ
НЕДЯЛКА ГРИГОРОВА АТАНАСОВА
НЕДЯЛКО ГРИГОРОВ АТАНАСОВ
НЕДЯЛКО СИМЕОНОВ ПОПОВ
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА РАМОВА
НЕЛИ ИВАНОВА БАЛАБАНОВА-КАНДЕВА
НЕЛИ НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
НЕФИСЕ ИСМЕТОВА КАПИТАНОВА
НЕФИСЕ ИСУФОВА КАМБЕРЧ
НЕФСЕ ОСМАНОВА МОЛЛОВА
НИКОЛА АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
НИКОЛА ЗДРАВКОВ ШОПОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ МАРКОВСКИ
НИКОЛА ИЛИЕВ ПАРАСКОВ
НИКОЛА КИРИЛОВ ДИМИТРУШЕВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ КАМБОВ
НИКОЛА СПАСОВ КОВАЧЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТАМАТОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ КАЛАЙДЖИЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ТЕХМЕНДЖИЕВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЯ ДАНИЕЛОВА БОЗУКОВА
НИКОЛАЯ КОСТАДИНОВА МЕЧКАРОВА
НИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
НИНА ГЕОРГИЕВА СКАЧЕВА
НИНА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВА
ОЛГА ФИЛИПОВА КАМБЕРОВА
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СИНАДИНОВА
ПАНТЕЛЕЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ
ПАНТЕЛЕЙ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ПАСКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ПЕТКАНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
ПЕТРАНА ИЛИЕВА ШУШУТЕВА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ПЕТЪР ВАСКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАПЕТРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦЕНКИН
ПЕТЪР ЖИВКОВ ХРИСИМОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ХАЗУРОВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
ПЕТЪР КРУМОВ УЗУНОВ
ПЕТЪР СТОИЛОВ ПЕТРОВ
ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ЖБАНТОВА
ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ МАСАРЛИЕВ
РАБИЕ МУСТАФОВА ЧОЛАКОВА
РАДОСЛАВ БОРИСОВ ИКОНОМОВ
РАДОСЛАВА КРАСИМИРОВА РАМОВА
РАДОСТИНА ВЕЛКОВА ГЪРКОВА
РАЙНА НИКОЛОВА КАМБОВА
РАФЕТ АЛИЛОВ КАМБУРОВ
РАФЕТ РАФЕТОВ КАМБУРОВ
РАФИЕ ФЕИМОВА КЪРДЖАЛИЕВА
РЕКИП МУРАДОВ КАМБЕРЧЕВ
РИЗА ФЕРАД ДЖУГДАН
РОЗА ДИМИТРОВА МУРДЖЕВА
РОЗА ИВАНОВА МУРДЖЕВА
РОСЕН ЕМИЛОВ ДЕДЬОВ
РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА
РОСИЦА ИСКРЕНОВА ИНКОВА
РОСИЦА ЛИЛЯНОВА МЕТОДИЕВА
РОСИЦА ЦАНКОВА МУХТАРОВА
РУКИЕ ИБРАИМОВА БУКОВЯН
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЧИФЛИГАРОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ КАМЕНАРОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ СЪРБОВ
РУМЕН ИВАНОВ БЕКЯРОВ
РУМЕН ИВОВ КИСЬОВ
РУМЕН ЯВОРОВ КАТРЕВ
РУМЯНА ИВАНОВА ПАСКАЛЕВА
РУМЯНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА
РУСКА ЮЛИЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
САВАШ ЮСНИЕВ РИФАДОВ
САЙГИДЕ ХАМИДОВА БАЙРАКТАРОВА
САЛИ ИСМЕТОВ КАМБУРОВ
САЛИХ ЮСУФОВ ЧОЛАКОВ
САМЕД ТЕФИКОВ КИЧУКОВ
САМЕТ СЮЛЕЙМАНОВ КАЗАЛИЕВ
САФИЕ АЛИЛОВА БОДУРСКА
САШО ДАВИДОВ БИЗЬОКОВ
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА
СВЕТЛА ТОМОВА ЯНЕВА
СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ МАНДУХОВ
СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ ПОЛИЖАНОВ
СЕВДА ЮЛИЕВА КИСЬОВА
СЕВДАЛИНА СПАСОВА ХАДЖИЕВА
СЕРГЕЙ ТРЕНДАФИЛОВ БИЛЯРОВ
СИБЕЛ САВАШ РИФАДОВА
СИБЕЛ ЮСЕИНОВА ИЗИРОВА
СИЛВЕСТЪР АНТОНИЕВ ИСЕВ
СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА РИФАДОВА
СИЛВИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ГАДИРОВА
СИЛВИЯ РУМЕНОВА ЧАПКЪНОВА
СИЛВИЯ СМИЛЕНОВА КАРАДАЛИЕВА
СИЛВИЯ ЯСЕНОВА МЛАДЕНОВА
СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ ЯНЕВ
СИМЕОН НЕДЯЛКОВ ПОПОВ
СЛАВЕЙКА АНГЕЛОВА РАМОВА
СЛАВКА СТОЯНОВА ПИРИНСКА
СНЕЖАНА БИСЕРОВА ИНКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА
СНЕЖАНА ДАМЯНОВА ИСЕВА
СНЕЖАНА КИРИЛОВА КАСАПОВА
СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА КЕСЕРОВА
СНЕЖАНА МИЛАНОВА ДАМЯНОВА-ГРОЗДАРЕВА
СНЕЖАНА ЯВОРОВА КЕХАЙОВА
СНЕЖАНА ЯВОРОВА МОЛААЛИ
СНЕЖАНКА СТЕФАНОВА АВРАМОВА
СОНЯ ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
СОТИР ЗДРАВКОВ КАЛАПОТЛИЕВ
СОТИР НИКОЛОВ ПОСЕКОВ
СОФИЯ АНГЕЛОВА СТАМАТОВА
СПАС КОСТАДИНОВ КРЪСТЕВ
СПАС НИКОЛОВ КОВАЧЕВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛКОВА
СТИЛИЯН КОСТАДИНОВ ДИНЕВ
СТОИМЕН АНГЕЛОВ МАЛИНОВ
СТОЙНА НИКОЛОВА КОЩА ДА СИЛВА
СТОЙНА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
СТОЙЧО ДИМИТРОВ МИЛЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ПОЛИМЕРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАКЪРОВ
СТОЯН ЗДРАВКОВ КАТРЕВ
СТОЯН ЙОРДАНОВ МЕЧКАРОВ
СТОЯН ПЕТРОВ КОСТОВ
СТОЯН ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА ПАНЧЕЛИЕВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА КОНДЕВА
СТОЯНКА ИЛИЕВА КЛЮЧКОВА
СТОЯНКА ИЛИЕВА ПЕЛТЕКОВА
СТОЯНКА ИЛИЕВА ЧОБАНОВА
СУЗАН СЮЛЕЙМАН КАПИНОВА
СУЗАНА АХМЕДОВА САФИЕВА
СУЗАНА СТЕФАНОВА КОСТЕНАРОВА
СЮЛЕЙМАН АХМЕДОВ КАЗАЛИЕВ
СЮЛЕЙМАН МЕХМЕДОВ БАБААЛИЕВ
ТАНЯ ДИМИТРОВА КОНДЕВА
ТАНЯ КОСТАДИНОВА БЕКЯРОВА
ТЕДИ СЕРГЕЕВ БИЛЯРОВ
ТЕМЕНУЖКА ЗВЕЗДОМИРОВА МЯШКОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА БОЖИНОВА
ТЕФИК ИБРАИМ КАМБЕРЧ
ТИНКА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ШИШКОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТРАЯНОВ
ТОДОР ИЛИЕВ КЛЮЧКОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ЖИНГОВ
ТОМА ПЛАМЕНОВ БАРБУТЕВ
ТОМАС ВЕСЕЛИНОВ КАМБУРОВ
ТРЕНДАФИЛКА ДРАГОМИРОВА ЖИНГОВА
ФАТМА АХМЕДОВА МАХМУДОВА
ФАТМА ИБРАИМОВА КИЧУКОВА
ФАТМЕ АЛИЛОВА КАМБУРОВА
ФАТМЕ АЛЬОШОВА САДЪКОВА
ФАТМЕ АМИД КИЧУКОВА
ФАТМЕ СМАИЛОВА МОЛЛОВА
ФАТМЕ ФИКРИЕВА НАЛБАНТОВА
ФЕРАД ШАБАН ДЖУГДАН
ФЕРАТ СМАИЛОВ ИРГОВ
ФИКРЕТ НЕДЖИПОВ БАРУТЕВ
ФИКРИЕ ДЖЕМИЛОВА ГАЛИБОВА
ФИКРИЕ САЛИХОВА КАТРЕВА
ФИЛИП БОЙКОВ ИЛИЕВ
ФИЛИП РУМЕНОВ МЛАДЕНОВ
ФИРИЕ АЛИЕВА КАМБУРОВА
ХАЛИЛ РАДОСЛАВОВ КЪРПАЧЕВ
ХРИСА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТИНА АЛЬОШЕВА ИЛИЕВА
ХРИСТИНА БОЙЧЕВА ВЪЛЧЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА КАРПАТОВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ГЮДЖЕНОВА
ХРИСТО САШОВ БИЗЬОКОВ
ЦВЕТАНА НИКОЛОВА ТИЛЕВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ХАЛКАЛИЕВА
ЦВЕТИНА ПЛАМЕНОВА ЧЕРГАНСКА
ШЕКИР АЛИ МАХМУД
ШЕКИР ГАЛИПОВ БОДУРСКИ
ЮЛИЯ ЛЮБЕНОВА ИКОНОМОВА
ЮЛИЯН ПЕТРОВ КАПИНОВ
ЮРИ ФИДАНОВ ДЖИНГАРОВ
ЮСЕИН ИБРАИМОВ ИЗИРОВ
ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА
ЯНКА ЛЕФТЕРОВА ГЮДЖЕНОВА
ЯНКО ИВАНОВ ДОНЕВ
ЯСЕН МИЛКОВ БЕЛЯНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 017
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАГОМАН № 15, ДГ "КАЛИНКА"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБДУРАХМАН МУСТАФА СПАХИ
АДИ КРАСИМИРОВА ЧОЛАКОВА
АЙШЕ АЛИ ИСЛЯМ
АЙШЕ ИБРАХИМ ЧОЛАК
АЙШЕ ХАМИТ ИРГОВА
АЙШЕ ЯХАЯ МОЛЛОВА
АЛБЕН АЛЬОШЕВ ЧЕПЕЛОВ
АЛБЕНА БИСЕРОВА ЛЕФТЕРОВА
АЛБЕНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
АЛБЕНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА МАНДУХОВА
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГУЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАНГУШЕВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ДАРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ШАМОВ
АЛИ СТОЯНОВ МЕЧКАРОВ
АМИДЕ НЕЗМИЕВА ПИНГОВА
АНА АЛБЕНОВА КАМБУРОВА
АНА-МЕЛДИНА ВАЛЕРИЕВА ХАДЖИЕВА
АНАСТАС ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ЦИПАРОВА
АНГЕЛ БЛАГОЕВ ГРИГОРОВ
АНГЕЛ БЛАГОЕВ УЗУНОВ
АНГЕЛ ЗЕФИРОВ УЗУНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ МЯШКОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
АНГЕЛ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ ДЕЛИИВАНОВ
АНГЕЛ СТАМАТОВ МЕЧКАРОВ
АНГЕЛИНА ГЮРГЕВА КАРТАЛОВА
АНГЕЛИНА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
АНГЕЛИНА СТОЯНОВА СОФКОВА
АНГЕЛИНКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
АНДОН АНДОНОВ МИЦОВ
АНДОН ВЛАДИМИРОВ ЯНЕВ
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЦОВА
АНИ БИСЕРОВА КОЛЕВА
АНИ МУСТАФА ДИМИТРОВА
АНИ НИКОЛАЕВА ДОНКОВА
АНИ СВЕТЛОЗАРОВА ДЕЛИБАШЕВА
АНИФЕ ИБРАХИМ МЕРСИМ
АНИФЕ ИЦОВА ЧАУШЕВА
АНКА АНТОНОВА ЦЕРОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА ГУЛЕВА
АННА ВАЛЕРИЕВА МАНДУХОВА
АННА КОСТАДИНОВА ДОКУЗОВА
АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ЯНЕВА
АНТОАНЕТА РУМЕНОВА ШОТЕВА
АНТОН НИКОЛАЕВ МАЛЕЧКАНОВ
АНТОНИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
АПОСТОЛ АТАНАСОВ ХАНДЖИЕВ
АПОСТОЛ ПЕТРОВ ЖИКОВ
АСАН МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
АСАН НЕДЖИМИЕВ ПАРУШЕВ
АСАН ХАЛИЛОВ КАЧАКОВ
АСЕН АТАНАСОВ КОВАЧЕВ
АСЕН ЕМИЛОВ ДЕНИЗОВ
АСИНЕ ШАБАН БУКОВЯН
АТАНАС АСЕНОВ КОВАЧЕВ
АТАНАС ВЕНЦИСЛАВОВ ХАНДЖИЕВ
АТАНАС ЗЛАТКОВ АПОСТОЛОВ
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ИВАНОВ ДОНЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ ВАЧЕВ
АТАНАС МИТКОВ МАНДУХОВ
АТАНАС СЛАВЕЕВ МАНДУХОВ
АТАНАС СОТИРОВ ХАЛАЧЕВ
АТАНАС СТОЯНОВ МЕЧЕВ
АТАНАС ТОДОРОВ СОЛАКОВ
АТАНАСИЯ ХРИСТОС БАКСЕВАНУ
АТИДЖЕ АЙВАЗОВА КАМБОШЕВА
АХМЕД МУХАРЕМ АХМЕД
БААТИЕ ХАЛИЛОВА САОЛ
БИЛЯНА АЛБЕНОВА КАРАИЛИЕВА
БИЛЯНА БЛАГОЕВА ДАРЕВА
БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ЛЕФТЕРОВА
БИСЕР КАМЕНОВ АБАЗОВ
БИСЕР СЪБЕВ ШАМОВ
БИСТРА ЕМИЛОВА ПАШОВА
БЛАГА ВАСИЛЕВА ЧЕРВЕНКОВА
БЛАГА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
БЛАГА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
БЛАГА ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ГЛАВЧЕВ
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ВЕРАЛОВ
БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ ШОПОВ
БЛАГОЙ НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
БОГДАН ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
БОГОМИЛ ЖИВКОВ АНГУШЕВ
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
БОЖИДАР СПАСОВ ЛЕФТЕРОВ
БОЙКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
БОЙКА КОСТАДИНОВА БОРИСОВА
БОЙКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
БОЙКО ГЕОРГИЕВ БОЙКОВ
БОЙКО ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
БОРИС ВАСИЛЕВ КАКАЛОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ГАДРОМОВ
БОРИС ИВАНОВ АНЗОВ
БОРИСЛАВ БОЯНОВ ШОТЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ МАЛИНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ ДУМБАНОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ВЛАДОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ЧИФЛИГАРОВ
БОРИСЛАВА РАЙЧОВА КОВАЧЕВА
БОРКА БОРИСОВА ЛЕФТЕРОВА
БОСИЛКА ГРИГОРОВА УШЕВА
БОЯН ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
БОЯН ТОДОРОВ ЩРАНКОВ
БОЯНА ДИМИТРОВА КАКАЛОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЧЕЧЕВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ОРМАНЛИЕВ
ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АПОСТОЛОВ
ВАЛЕРИ КРЪСТЕВ ГЛУХЧЕВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ АТАНАСЧИКОВ
ВАЛЕРИ РУМЕНОВ САРАНДЕВ
ВАЛЕРИ СПАСОВ МАЛАМОВ
ВАНГЕЛ КИРИЛОВ ЧОНГОВ
ВАНГЕЛИЯ АНГЕЛОВА БАКСЕВАНО
ВАНГЕЛИЯ АТАНАСОВА ГРИГОРОВА
ВАНГЕЛИЯ БЛАГОЕВА РАМОВА
ВАНГЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА РУСКОВА
ВАНГЕЛИЯ ГРИГОРОВА МИЦОВА
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА ТОШЕВА
ВАНГЕЛИЯ СТОЯНОВА РЯШЕВА
ВАНГЕЛИЯ ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
ВАНЕЛИ ПАСКО БОЖКОВА
ВАНЕСА ДЖИЕВОНСКА
ВАНЯ ИВАНОВА МЕЧЕВА
ВАНЯ КРАСИМИРОВА ДОЛЕНСКА
ВАНЯ ОЛЕГОВА ТОШЕВА
ВАНЯ СТОИМЕНОВА БУТРАКОВА
ВАРКА СПАСОВА ХАНДЖИЕВА
ВАСИЛ АЛБЕНОВ ЧЕПЕЛОВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ КАЛОФИН
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ТУНЧЕВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВАСИЛКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА
ВАСКА ДИМИТРОВА МАЛЕЧКАНОВА
ВАСКА ДИНЧОВА СОЛЕВА
ВАСКА НИКОЛОВА КРУШОВСКА
ВАСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ВАЦО НИКОЛАЕВ ДОНКОВ
ВЕЛИКА ВЕЛИКОВА МАНДУХОВА
ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ТОШЕВА
ВЕЛИСЛАВА РОСЕНОВА РАНГЕЛОВА
ВЕЛИЧКА ВАЛЕРИЕВА БЕЛЧЕВА
ВЕЛИЧКА ДАНАИЛОВА ШАБАНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
ВЕЛИЧКА ЗЛАТКОВА АПОСТОЛОВА
ВЕЛИЧКА ЗЛАТКОВА ДРЯНКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ЗАЙКОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ТАРАНИНОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КАРТАЛОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА УШЕВА
ВЕЛИЧКА РУСЕВА ЯНЕВА
ВЕЛИЧКА ТОМОВА ИВАНОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ ХАСИЕВ
ВЕЛКО ИЛИЕВ ВАЧЕВ
ВЕЛКО ИЛИЕВ ЕЙКОВ
ВЕНЕРА ДАЧОВА МИРЯНОВА
ВЕНЕТА ИЛИЕВА ЧЕПИЛОВА
ВЕНЕТА КОСТАДИНОВА ВРАНЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ АПОСТОЛОВ ХАНДЖИЕВ
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
ВЕРА ПАНДЕВА ПЕТРОВА
ВЕРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕРГИНИЯ ПАНДЕВА КАПТИЕВА
ВЕРКА ГАВРАИЛОВА БУМБАРОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА ДАРЕВА
ВЕСЕЛЕ ИБРАИМОВА СОЙДАН
ВЕСЕЛЕ МУСТАФОВА БЪЧВАРОВА
ВЕСЕЛИНА ЛЮБЕНОВА КАТИНИНА
ВИКТОР КОСТАДИНОВ ДЖОЙКЕВ
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ШОТЕВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ТЪПАНКОВА
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА БАНИЦАЛИЕВА
ВИОЛЕТА БОГДАНОВА ЕЖКОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЧИФЛИГАРОВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПАХУНЧЕВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА КАТИНИНА
ВИОЛЕТА СТОИЛОВА ДЕЛИИВАНОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ГАВАЛЮГОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА СТОЕВА
ВИОЛИНА ХРИСТОВА УЗУНОВА
ВИРГИНИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВИТКА СТОЯНОВА ПРЪЧКОВА
ВЛАДИМИР БОРИСОВ ОГНЯНОВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ИБРИШИМОВ
ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ НЕЙКОВ
ВЛАДИМИР МИНКОВ КАРАИЛИЕВ
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
ВЛАДО СТРАХИЛОВ КАРАДЖОВ
ГАЛИНА СПАСОВА ЛИСКОВА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА БОЙКОВА
ГАНКА МАРКОВА СОРАДЖИЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОШНАКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МЕЧЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИЛЧЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ БОГДАНОВ ЦИПАРОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГАЙДЕВ
ГЕОРГИ БОЯНОВ ЦИПАРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ
ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ ГОВЕДАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАНГУШЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАСКОВ
ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙКОВ
ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНКОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАРАНИНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОЙКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ ХАНДЖИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЕМИЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТРОПАНКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ХАЛЕМБАКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЯЧКОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ДЖАНИКОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ХАЛЕМБАКОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ БАЙМАКОВ
ГЕОРГИ ЛЕФТЕРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ЕМИЛОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДАРЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТЪНГЪЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПИРИНЛИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТОШЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ КЕХАЙОВ
ГЕОРГИ ТРЕНДАФИЛОВ ВЪЛКАНОВ
ГЕОРГИА СТОЯНОВА БАЙМАКОВА
ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА НЕЙКОВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА
ГЕРГАНА ЗЛАТКОВА ДРЯНКОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА КАРТАЛОВА
ГЕРГАНА РУМЕНОВА САРАНДЕВА
ГЕРГИНА МАВРОДИЕВА КАРТАЛОВА
ГЕРГИНА СТОИЛОВА ВАНОВА
ГРИГОР ГЕОРГИЕВ УШЕВ
ГРИГОР КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
ГРИГОР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
ГРИГОР ПЕТРОВ ЧОЛАКОВ
ГЪЛЪБИЦА МАРКОВА СОРАДЖИЕВА
ГЮРГА АТАНАСОВА КАРТАЛОВА
ДАВИД ЮЛИЯНОВ БРАТАНОВ
ДАНИЕЛА ИСКРЕНОВА ДАНГУЛЕВА
ДАНИЕЛА КРУМОВА ЩРАНКОВА
ДАФИНА БОРИСОВА ЦАПКОВА
ДАФИНА ЛЮБЕНОВА ИКОНОМОВА
ДАФИНКА ЗАПРЕВА ХАСИЕВА
ДЕЛЯНА СТАМЕНОВА ЯНЕВА
ДЕНИС ИЛИЕВ ЦЕРОВ
ДЕНИСЛАВ БИСЕРОВ АБАЗОВ
ДЕСИСЛАВА БИСЕРОВА БАКАЛОВА
ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КАРЪКОВА
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСПИНА АЛЕКСАНДРОС ХАЛКИАДАКИ
ДЕЯН ЕМИЛОВ ХАДЖИЕВ
ДЕЯН ИВАНОВ КОЛЕВ
ДЖАМИЛЕ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА
ДЖЕМИЛЕ САЛИЕВА ПЕТЕЛОВА
ДЖУРКА АСАНОВА БЕЛЯНОВА
ДИАНА ЗЛАТКОВА СТАНКОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЖИКОВА
ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ДИМИТРИЙКА ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРИНА ВЪЛЕВА ТОНЕВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ДИМИТРИНА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ВЛАДОВА
ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ШОПОВА
ДИМИТРИЯ БОРИСЛАВОВА ЕМИЛОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИЯ КИРИЛОВА МАЧКОВА
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ УЗУНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТУНЧЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ВЕРАЛОВ
ДИМИТЪР БОЙКОВ СТОИЛОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ЛЕФТЕРОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ПОЛИМЕРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАКАРЕЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИБРИШИМОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНГУШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНГУШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РОМАНСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРОПАНКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЕВ
ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ТОПАЛОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАРДОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЩРАНКОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЛАНДЖЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТОШЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГАЛЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ УШЕВ
ДИМИТЪР ЛЕФТЕРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ МАЧКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ БОШНАКОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БУРГИЛОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАРАДИМОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ САВАТИНОВ
ДИМИТЪР ТОШКОВ НИКОЛОВ
ДИМО ПЕТКОВ ДИМОВ
ДОБРИ ИВАНОВ ЯНЕВ
ДОНЧО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ЕВАНГЕЛОС-НИКОЛАОС ПАПАДОПУЛОС
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
ЕВЕЛИНА ВЕЛКОВА ХАДЖИЕВА
ЕВТИМИЯ КОСТАДИНОВА ПАНДЕВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА УЗУНОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПАРНАРЕВА
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА УЗУНОВА
ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА МИХАЛАКИ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАКАРЕЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГАДРОМОВА
ЕЛЕНА ДОНКОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КОСТОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ШОПОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЯНЕВА
ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СИДЕРОВА
ЕЛЕНА МАРИНОВА ПАНЧЕЛИЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕТИЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ЕЛЗА АТАНАСОВА СЕПЕТЧИЕВА
ЕЛИ ТОМОВА КОСТОВА
ЕЛИАНА БОЯНОВА ЦИПАРОВА
ЕЛИН ЮЛИЯНОВ БРАТАНОВ
ЕЛИС ИСМЕТОВА БЕЛЯНОВА
ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА ЦИПАРОВА
ЕЛКА АСПАРУХОВА ЧАКЪРОВА
ЕЛКА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АГУШЕВ
ЕМИЛ ДОНКОВ МАСЛИЕВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЧАУШЕВ
ЕМИЛ ИВАНОВ ДАРЕВ
ЕМИЛ СВЕТЛОЗАРОВ ЧАУШЕВ
ЕМИЛИЯ АДАМОВА АБАЗОВА
ЕМИЛИЯ БИСТРОВА МИХАЙЛОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ГОЗИЛИС
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ВЕРАЛОВА
ЕМИЛИЯ ЮЛИЕВА ВРЕТЕНАРОВА
ЕМИНЕ АБДУРАХМАН ПАРУШЕВА
ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА МАЛИНОВА
ЕМИНЕЯ ЮСЕИН МАДЖИР
ЕМИР РИФАДОВА КОВАЧЕВА
ЖЕЛЯЗКО КРЪСТЕВ НЕЙКОВ
ЖИВКА БЛАГОЕВА ДЕЛИГЕОРГИЕВА
ЖИВКА РУМЕНОВА КАТИНИНА
ЖУЛИЕТА МИТКОВА ЕМИЛОВА
ЗАПРИНА ВЕЛИКОВА ЧЕЧЕВА
ЗАПРИНА ГЕОРГИЕВА СОФКОВА
ЗАРЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКА АЛЕКСАНДРОВА АПОСТОЛОВА
ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА ОГНЯНОВА
ЗДРАВКА ИЛИЕВА БАРАКОВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗЕЙНЕП ШУКРИ КАМБЕРЧЕВА
ЗЕЙНЕПА АВДИ КОРАНОВА
ЗЕЙНЕПА ИБРАХИМ СПАХИ
ЗЕФИР АНГЕЛОВ УЗУНОВ
ЗЛАТА ИВАНОВА ЯНЕВА
ЗЛАТИНА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ТАНЧЕВА
ЗЛАТКА ЛЮБЕНОВА ЛЕФТЕРОВА
ЗЛАТКА МАВРОДИЕВА ШАЛАМАНОВА
ЗЛАТКА СПАСОВА БОШНАКОВА
ЗЛАТКО АТАНАСОВ АПОСТОЛОВ
ЗЛАТКО ТОДОРОВ ДРЯНКОВ
ЗОРКА СЛАВЧЕВА ТОШЕВА
ЗОЯ ОЛЕГОВА АПОСТОЛОВА
ЗОЯ ЯНЧЕВА СТОЕВА
ИБРАИМ АЛИЕВ МОЛААЛИЕВ
ИБРАХИМ АХМЕДОВ АМЗОВ
ИВАЙЛО ДИМЧЕВ СТОЙНЕВ
ИВАЙЛО ИВАНОВ КОЛЕВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ МАНДУХОВ
ИВАН АНГЕЛОВ МЕЧКАРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ МЯШКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ СОЛЕВ
ИВАН АНДОНОВ ХАСИЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
ИВАН БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН БОРИСОВ АНЗОВ
ИВАН БОЯНОВ ПРЪЧКОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ АРАТЛЪКОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ БАРАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАРАНИНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МАРДОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МУРДЖЕВ
ИВАН ДОБРЕВ ЯНЕВ
ИВАН ЕМИЛОВ ДАРЕВ
ИВАН ИВАНОВ АНЗОВ
ИВАН ИЛИЕВ ЕЖКОВ
ИВАН ИЛИЕВ ЛИСКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНЧАЛИЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ СОРАДЖИЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
ИВАН КРУМОВ ЛЕФТЕРОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ИКОНОМОВ
ИВАН МАВРОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ
ИВАН МИХАЙЛОВ ДАРЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЗАФИРОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПИРИНЛИЕВ
ИВАН ПЕТКОВ ДИМОВ
ИВАН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН РУМЕНОВ ГУЩЕРАКЛИЕВ
ИВАН РУСЕВ ЯНЕВ
ИВАН СИМЕОНОВ КОЛЕВ
ИВАН СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ
ИВАН СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ
ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ МАЧКОВ
ИВАН ЧАВДАРОВ ЯНЕВ
ИВАНА АЛВЕС ХАСИЕВА
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВА КОВАЧЕВА
ИВАНА АСЕНОВА ДАРЕВА
ИВАНА ВЕЛКОВА ЕЙКОВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА МАЛАМОВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА
ИВАНКА БЛАГОЕВА ГРИГОРОВА
ИВАНКА ВАЛЕРИЕВА СОКОЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕНИЗОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА КАРТАЛОВА
ИВАНКА МАРИОВА ГОВЕДАРОВА
ИВАНКА ОГНЯНОВА ДАРЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА ЛУЛОВА-ДЖАНИКОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА МАРКОВА
ИВЕЛИНА ДОБРЕВА СТРАХИЛОВА
ИВЕЛИНА МИШЕВА ГУЩЕРАКЛИЕВА
ИВО БИСЕРОВ ШАМОВ
ИЛВИЕ АХМЕДОВА КАЧАКОВА
ИЛИЯ АНАСТАСОВ ХАРИЗАНОВ
ИЛИЯ АСЕНОВ КОСТОВ
ИЛИЯ ВЕЛКОВ ЕЙКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВРЕТЕНАРОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ЕЖКОВ
ИЛИЯ ИЛИЕВ СТОИЧКОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ СТОИЧКОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ТИГАНЧЕВ
ИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВ МАЛАМОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ОБИДИМСКИ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ТАНЧЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ЦЕРОВ
ИЛИЯ ФИЛИПОВ ХАДЖИЕВ
ИЛИЯН ДАНИЕЛОВ БАКАЛОВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА МАРДОВА
ИЛИЯНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ГУЩЕРАКЛИЕВА
ИЛКО ИВАНОВ ЛИСКОВ
ИЛОНА ФИЛИПОВА БЪРЗАЧКА
ИЛОНКА КРАСИМИРОВА ХАДЖИЕВА
ИРЕНА ЮЛИЯНОВА КАЧЕРИЕВА
ИРИНА АТАНАСОВА УКОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА УЗУНОВА
ИСАБЕЛА ЕЛИНОВА БРАТАНОВА
ИСКРА МИХАЙЛОВА ДОЛЕНСКА
ИСКРЕН ДАНАИЛОВ ДАНГУЛЕВ
ИСЛЯМ МЕХМЕД ИСЛЯМ
ИСМАИЛ НАИЛОВ МУСТАФОВ
ИСМЕТ АХМЕДОВ БЕЛЯНОВ
ИЦО РУСЕВ ЧАУШЕВ
ЙОАНА МАРИЕВА СТОЯНОВА
ЙОАННА ИВАНОВА ЕЖКОВА
ЙОНКА БЛАГОЕВА ЧИФЛИГАРОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗОВ
ЙОРДАН СЛАВЕЕВ АПОСТОЛОВ
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
ЙОРДАНКА ИВАЙЛОВА ИЛИЕВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОШЕВА
ЙОРДАНКА КРУМОВА МАЧКОВА
ЙОРДАНКА РУМЕНОВА КАТИНИНА
ЙОРДАНКА РУМЕНОВА ЧИФЛИГАРОВА
ЙОРДАНКА СТОИЛОВА ЯНЕВА
ЙЪЛДЪЗ ЗЮРАП
КАЛИНА СПАСОВА БОШНАКОВА
КАЛИНКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ФИЛЯНОВА
КАЛИНКА МЕТОДИЕВА ПАСКОВА
КАЛИНКА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
КАЛОЯН ЮЛИЯНОВ ШАЛАМАНОВ
КАМЕЛИЯ БОЙКОВА АНГУШЕВА
КАМЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА
КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА БИСЕРОВА
КАПКА МАВРОДИЕВА ИВАНОВА
КАРАМФИЛКА БОЖИДАРОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА АРНАУДОВА
КАТЕРИНА АСЕНОВА МАНГУШЕВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КЕМИЛЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МАРДОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ДАРЕВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ДОКУЗОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КАТИНИНА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА КРАЧОЛОВА
КАТЕРИНА КРУМОВА ГЕОРГИЕВА
КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
КАТЕРИНА ПАНДОВА МАНДУХОВА
КАТЕРИНА СТИЛЯНОВА КОЙКОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ЩРАНКОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ТРОПАНКОВА
КАТЯ НИКОЛОВА ЛОВКОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ВРАНЧЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
КИРИЛ МЛАДЕНОВ МУРДЖЕВ
КИРИЛ НИКОЛОВ ОБИДИМСКИ
КИРИЛКА ИЛИЕВА ГЛУХЧЕВА
КИТА КОСТАДИНОВА СОФКОВА
КОСТАДИН АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ
КОСТАДИН АНДОНОВ КАРПУЗОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КЕМИЛЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ХАЛЕМБАКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЯЧКОВ
КОСТАДИН ГРОЗДАНОВ ГОВЕДАРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГАВАЛЮГОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
КОСТАДИН ДОБРЕВ ЯНЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ПАНЧЕЛИЕВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ФОНЧЕВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ТОШЕВ
КОСТАДИН МЕТОДИЕВ ЛИСКОВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ ГОВЕДАРОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ МАНГАЛОВ
КОСТАДИН ПЕЕВ КРАЧОЛОВ
КОСТАДИН СЛАВЧЕВ ТОШЕВ
КОСТАДИН СПАСОВ УКОВ
КОСТАДИНКА АЛЕКСАНДРОВА ШАМОВА
КОСТАДИНКА КИРИЛОВА ШАМОВА
КОСТАДИНКА ТОДОРОВА ЛАПЧЕВА
КРАСИМИР ИВАНОВ ЛАПЧЕВ
КРАСИМИР ИСАКОВ ДОЛЕНСКИ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР РУСКОВ ХАДЖИЕВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ЮРИЕВ ШОТЕВ
КРИСТИНА КЪДРИНОВА ДЖИЕВОНСКА
КРУМ АЛЕКСАНДРОВ ДАРЕВ
КРУМ МАВРОДИЕВ ЛЕФТЕРОВ
КРЪСТАНА ГРИГОРОВА ЛЕФТЕРОВА
КРЪСТАНА ИВАНОВА ЛЕФТЕРОВА
КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ХАЛЕМБАКОВ
КРЪСТЮ АНГЕЛОВ ТИНЧЕВ
КРЪСТЮ ЖЕЛЯЗКОВ НЕЙКОВ
КЪДРА ДИМИТРОВА УШЕВА
ЛЕФТЕР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЛИДИЯ ДОБРЕВА ЯНЕВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ДАВИДОВА
ЛИДИЯ СЛАВЕЕВА МАНОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВА БАРАКОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ТОШЕВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ПОПОВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ВАНОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА ЯНЕВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЛОРА КРЪСТЕВА КРЪСТИЛОВА
ЛЮБА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ЛЮБЕН ГРИГОРОВ ЛЕФТЕРОВ
ЛЮБЕН ГРИГОРОВ ЯНЕВ
ЛЮБКА ВЛАДИМИРОВА ТЪНГЪЛОВА
ЛЮБКА ДИМИТРОВА МЕЧЕВА
ЛЮБКА ЛАЗАРОВА СТАМАТОВА
ЛЮБКА НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ СЕДЯНКОВ
ЛЮБОМИР СЛАВЧЕВ КАРАМФИЛОВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
ЛЮБЧО ДИМИТРОВ МАЧКОВ
ЛЮДМИЛ ИЛЧЕВ ИРГОВ
ЛЮДМИЛА ДОБРЕВА ТИХОМИРОВА
ЛЮДМИЛА КОСТАДИНОВА ФОНЧЕВА
ЛЮСИЕН ИЛИЕВ ЦЕРОВ
МАВРОДИ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
МАВРОДИ КАЛОЯНОВ ШАЛАМАНОВ
МАВРОДИ КРУМОВ ЛЕФТЕРОВ
МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МАГДАЛЕНА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА КЕМИЛЕВА
МАГДАЛИНА ЛЕФТЕРОВА СТАНКОВА
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ГОВЕДАРОВА
МАРГАРИТА НЕРЗАТОВА АСАНОВА
МАРИАНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИАНА БОРИСОВА СОФКОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА ТОШЕВА
МАРИЕЛА ЛЮБЕНОВА ТЕШОВСКА
МАРИН АЛБЕНОВ КОВАЧЕВ
МАРИНА ГЕОРГИЕВА БУРГИЛОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА БАЙМАКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА УКОВА
МАРИЯ АПОСТОЛОВА ЖАБОВА
МАРИЯ АПОСТОЛОВА ЖИКОВА
МАРИЯ АСЕНОВА БЛАГОЕВА
МАРИЯ АСЕНОВА КОВАЧЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПРАМАТАРОВА
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА КАПТИЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА ФОНЧЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА ШОПОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЕВА
МАРИЯ ГРИГОРОВА ИБРИШИМОВА
МАРИЯ ДАНАИЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДАРЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДРЯНКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА КАРАМФИЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПРЪЧКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЧОНГОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА МАРКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОНЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЛЕФТЕРОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПАНДЕЛИЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ВАНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПИРИНЛИЕВА
МАРИЯ ПАСКАЛЕВА ХАЗУРОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА РАМОВА
МАРИЯ РАДКОВА ЗАЙКОВА
МАРИЯ СИМЕОНОВА ТИГАНЧЕВА
МАРИЯ СТАМАТОВА МЕЧКАРОВА
МАРИЯ СТАНИСЛАВОВА СТОЙНЕВА
МАРИЯ СТОЙЧЕВА ЯНЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ВАЧЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА САВАТИНОВА-ПОПОВА
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ЛОВКОВ
МАРИЯНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯНА АТАНАСОВА МУРДЖЕВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА МИТКОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЩРАНКОВА
МАРТИН ДОНЕВ ВАСИЛЕВ
МАРТИН КРЪСТЕВ МАГДАЛИНЧЕВ
МАЯ ДИМИТРОВА ЖИКОВА
МАЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАЯ ИВАНОВА МАРКОВА
МИГЛЕНА РОСЕНОВА ЛЕКИНА
МИЛАН МИТКОВ ИГНАТОВ
МИЛЕНА ВАЛЕРИЕВА БОШНАКОВА
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЛАВЧЕВА
МИЛКА ЛЮБЕНОВА СЕДЯНКОВА
МИЛКА НИКОЛОВА КАРТАЛОВА
МИЛКО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
МИНЕ КОРКМАЗ
МИНКО МАРИНОВ КАРАИЛИЕВ
МИРЕЛА АПОСТОЛОВА ЖИКОВА
МИРИЯН ИСМЕТОВА БЕЛЯНОВА
МИТРА ИВАНОВА ДЕЛИИВАНОВА
МИТРА ЛАЗАРОВА ВАЧЕВА
МИХАИЛ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДАРЕВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ДАРЕВ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ТЪНГЪЛОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ДАРЕВ
МЛАДЕН КИРИЛОВ МУРДЖЕВ
МУРАД РАКИПОВ КАМБЕРЧЕВ
МУСТАФА ИБРАИМОВ КАЧАКОВ
МУСТАФА МУРАД КИСЬО
МУСТАФА СААЛИМОВ АСАНОВ
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА
НАДЕЖДА КУБРАТОВА ПАСКОВА
НАДЕЖДА ПАНДЕВА ЛЕФТЕРОВА
НАДЖИБЕ СЮЛЕЙМАНОВА ЧАУШЕВА
НАДКА БЛАГОЕВА ГЛАВЧЕВА
НАДКА БОЙКОВА БОЙКОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
НАЗИЛЕ САДАТИНОВА ЛЕКИНА
НАИЛ ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ
НАСА ДОБРЕВА ДАРЕВА
НАТАША АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
НАЧКО АСЕНОВ АНГУШЕВ
НЕБИЕ ГАЛИПОВА МИДЮР
НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ГАВАЛЮГОВА-БОЛСИ
НЕВСЕ ИСУФ ДАЛИП
НЕДКА ГЕОРГИЕВА КИРАДЖИЕВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА АТАНАСЧИКОВА
НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА МЕЧЕВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА БАЙМАКОВА
НЕЛИ ИВАНОВА КАРАИЛИЕВА
НЕЛИ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
НЕЛИ ЛАЗАРОВА БАЙМАКОВА
НЕЛИ ЯВОРОВА ШАМОВА
НЕЛКО ДИМИТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
НЕРЗАТ АХМЕДОВ АСАНОВ
НЕХАТ ИСЛЯМ ИСЛЯМ
НИВЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАЛАЧЕВА
НИКОЛА АТАНАСОВ КАРТАЛОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРТАЛОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ОБИДИМСКИ
НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ДОНКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ
НИКОЛАЙ ГРОЗДАНОВ ГОВЕДАРОВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МИЛЕТИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗАФИРОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВАНОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ МАЛЕЧКАНОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИГНАТОВ
НИКОЛАЯ РУМЕНОВА ПАРНАРЕВА
НИКОЛИНА АНДОНОВА ЛУЛОВА
НИКОЛИНА СИМЕОНОВА ДУМБАНОВА
НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ТОШЕВА
НИНА СТЕФАНОВА ТОШЕВА
ОЛЕГ АЛЕНОВ БИСЕРОВ
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ПАВЛИНА БОРЯНОВА КОВАЧЕВА
ПАВЛИНА ТОМОВА МЯШКОВА
ПАНТЕЛЕЙ АТАНАСОВ ПАНДЕЛИЕВ
ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ПЕНОВА
ПЕТКО БЛАГОЕВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ХАЛКИАДАКИ
ПЕТЪР ВАЛЕРИЕВ АТАНАСЧИКОВ
ПЕТЪР ГРИГОРОВ ЧОЛАКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КИРАДЖИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ РЯШЕВ
ПЕТЪР КАРАМФИЛОВ КАМИШЕВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ЖИКОВ
ПЕТЬО НИКОЛОВ ПАХУНЧЕВ
ПЕТЯ БОГДАНОВА ЦИПАРОВА
ПЕТЯ ГРИГОРОВА УШЕВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ЛИСКОВА
ПЕТЯ РАДОСЛАВОВА ЧОНГОВА
ПЛАМЕН АЛБЕНОВ ЧОЛАКОВ
ПТОЛОМЕЙ АЛЕКСАНДРОВ АРНАУДОВ
РАБИЕ ЮМЕР КАЧАКОВА
РАДКА ДИМИТРОВА СУГАРЕВА
РАДОСЛАВ АСЕНОВ КОСТОВ
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ЧОНГОВ
РАДОСЛАВ РОСЕНОВ ЛЕКИН
РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ГУЩЕРАКЛИЕВ
РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА ГРОЗДАНОВА
РАЙНА КОСТАДИНОВА ТИГАЛОНОВА
РАЙЧО ДИМИТРОВ ЛЕФТЕРОВ
РАФИЕ НУРИ КЪРПАЧ
РЕМОНА ЛЮБЕНОВА ХАНДЖИЕВА
РЕНИ НИКОЛОВА ЖБАНТОВА
РИЛКА НИКОЛОВА СМИЛКОВА
РОЗА АЛЕКСАНДРОВА ДАРЕВА
РОЗА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
РОЗА ЕМИЛОВА ГЬОНГУ
РОЗА ИВАНОВА ДАРЕВА
РОЗА ИЛИЕВА КИРИЛОВА
РОСИЦА АСЕНОВА ЧАУШЕВА
РОСИЦА ВЕЛИКОВА КИРИЛОВА
РОСИЦА ПТОЛОМЕЕВА АРНАУДОВА
РОСИЦА ТОДОРОВА КЕХАЙОВА
РУМЕН АЛЕНОВ КАРАСМИЛОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ КАЛОФИН
РУМЕН КОСТАДИНОВ КАТИНИН
РУМЕН ЛАЗАРОВ СОФКОВ
РУМЕН ЛАЗАРОВ СОФКОВ
РУМЕН НАЧКОВ АНГУШЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ ПАРНАРЕВ
РУМЕН САНДОВ МАНДУХОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
РУМЕН СЪБЕВ ГУЩЕРАКЛИЕВ
РУМЕН ЮРИЕВ ШОТЕВ
РУМЯНА БОЯНОВА ШОТЕВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
РУМЯНА ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА
РУМЯНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА
РУСИ ИВАНОВ ЯНЕВ
РУСКА АЛЕНОВА ГУЩЕРАКЛИЕВА
САЛИ ДЖЕМАЛОВ КОРАНОВ
САЛИ МУСТАФА БЕЛИК
САШКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СВЕТЛА МЕТОДИЕВА КИРАДЖИЕВА
СВЕТЛАНА КИРИЛОВА ОБИДИМСКА
СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА ХВАЛЕВА
СЕВГИ ЕРДУАН ХАСАНОВА
СЕВДЕЛИН СЕВДЕЛИНОВ СЕПЕТЧИЕВ
СЕВИМ МУРАДОВА ЧЕПЕЛОВА
СЕВИМ РАИФОВА МУСТАФОВА
СЕЛВЕ ШЕФКЕТ КЪРПАЧ
СИБЕЛ СОЙДАН
СИБЕЛ САЛИЕВА КОРАНОВА
СИБЕЛ ШУКРИЕВА ДОНКОВА
СИЙКА ИВАНОВА МАРКОВА
СИЙКА ТОДОРОВА ФИЛИПОВА
СИЛВИЯ АЛДИНОВА ЛЕКИНА
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА КАРАМФИЛОВА
СИЛВИЯ МИЛЕНОВА РАШКОВА-МАРТИНЕЗ
СИЛВИЯ СТЕФЧОВА ХАДЖИЕВА
СИМЕОН НИКОЛАЕВ МАЛЕЧКАНОВ
СЛАВЕЙ ЙОРДАНОВ АПОСТОЛОВ
СЛАВКА ЯНКОВА КОПРИВЛЕНСКА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ БОШНАКОВ
СЛАВЧО КОСТАДИНОВ ТОШЕВ
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
СНЕЖАНА КРЪСТЕВА ПОПОВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА
СНЕЖАНА СТОИЛОВА МОСКОВА
СНЕЖАНА ФИДОШЕВА ХАДЖИЕВА
СОНЯ АТАНАСОВА МАЛИНОВА
СОНЯ НИКОЛАЕВА ЯНКОВА
СОТИР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СОФИЯ ДИМИТРОВА МАНДУХОВА
СОФИЯ ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
СПАС БОЖИДАРОВ ЛЕФТЕРОВ
СПАС КОСТАДИНОВ УКОВ
СПАС КОСТАДИНОВ ШЕРБЕТОВ
СПАСКА ИВАНОВА ЯНЕВА
СПАСКА НИКОЛОВА ГОВЕДАРОВА
СТАМАТ СТОЯНОВ МЕЧКАРОВ
СТАНИСЛАВ БОЙКОВ КОВАЧЕВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТУНЧЕВ
СТЕЛА ИВАНОВА ПАНДЕВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАНИ АСЕНОВА ХАНДЖИЕВА
СТЕФКА БЛАГОЕВА ДАРЕВА
СТЕФКА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА-МАНДУХОВА
СТЕФКА ГЕНЧЕВА ВАСИЛЕВА
СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ
СТОИЛА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА
СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ БУТРАКОВ
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА
СТОЙКО ТОДОРОВ БОШНАКОВ
СТОЙНА АТАНАСОВА ЛЕФТЕРОВА
СТОЯН АТАНАСОВ СОФКОВ
СТОЯН ВЕЛИКОВ КИРИЛОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ БАЙМАКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
СТОЯН КАРАМФИЛОВ МЛАДЕНОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ ЧОНЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН СТАМАТОВ МЕЧКАРОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА МАЧКОВА
СТОЯНКА МИТЕВА КАМИШЕВА
СТОЯНКА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА
СТОЯНКА СТОЙЧЕВА БОШНАКОВА
СУЗАНА СЪБЕВА ДАНГУЛЕВА
СЪЛЗА АНГЕЛОВА БОШНАКОВА
СЪЛЗЕТА КАМЕНОВА ЧЕПЕЛОВА
ТАЛИП ГАЛИП МЕЙЗИН
ТАНЯ БОГДАНОВА ХАЛЕМБАКОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАНОВА
ТАНЯ ИВАНОВА РЯШЕВА
ТАНЯ ЛАЗАРОВА КИРИЛОВА
ТАТЯНА АЛБЕНОВА ЧЕПЕЛОВА-ЧАУШЕВА
ТАТЯНА БИСЕРОВА КАСТАМАНОВА
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ТАТЯНА ПЕТРОВА КИРАДЖИЕВА
ТЕМЕНУЖКА РУСИНОВА КАЛОФИНА
ТЕОДОРА ЗЛАТКОВА ДРЯНКОВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА МАЧКОВА
ТЕОДОРА МЮМЮН МЮМЮН
ТИНКА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА БОШНАКОВА
ТИНКА ИЛИЕВА ОГНЯНОВА
ТИНКА КОСТАДИНОВА КОЛТУКИ
ТИНКА НИКОЛОВА ГОВЕДАРОВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ
ТОДОР БОЯНОВ ЩРАНКОВ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
ТОДОР ДОБРЕВ ЯНЕВ
ТОДОР КИРИЛОВ ЛАНДЖЕВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ ЖИКОВ
ТОДОР РУМЕНОВ ФИЛИПОВ
ТОДОР СТОЙКОВ БОШНАКОВ
ТОМА ЙОАКИМОВ КОСТОВ
ТОМА РУМЕНОВ СОФКОВ
ТОМА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ТОШКО БОЖИКОВ НИКОЛОВ
УРСЕЛ ИРФАНОВА КАЧАКОВА
ФАТМЕ МУСТАФОВА МУСТАФОВА
ФЕЙКА БАЙРЯМОВА БРАТАНОВА
ФИКРИ БААДИНОВ ЮСЕИНОВ
ФИКРИЕ КЯЗИМОВА ЮСЕИНОВА
ФЛОРА АЛЕКСАНДРОВА ОРМАНЛИЕВА
ХАЛИЛ АСАНОВ КАЧАКОВ
ХАЛИЛ САЛИМОВ ХАСАНОВ
ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА ЛАПЧЕВА-МАНГАЛОВА
ХРИСТИНА ОЛЕГОВА БИСЕРОВА
ХРИСТИНА ЧУДОМИРОВА ШАМОВА
ХРИСТИНА ЯНЧЕВА МИЛЕВА
ХРИСТО КОСТАДИНОВ МАРКОВ
ХРИСТО КРЪСТЕВ ЖБАНТОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ ЖБАНТОВ
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ЯНЕВА
ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ПАНЧЕЛИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИКОВА БАЛТАДЖИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА СТОИЧКОВА
ШЕФКЕТ РАДОСЛАВОВ КЪРПАЧЕВ
ШИРИН ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАНДУХОВА
ЮЛИЯН КАЛОЯНОВ ШАЛАМАНОВ
ЮСУФ КЕЗИМОВ ИБРОШЕВ
ЯНИЦА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ВЛАДИМИРОВА НЕЙКОВА
ЯНКА ИВАНОВА ЕЙКОВА
ЯНКА КРЪСТЕВА СТАНКОВА
ЯНКА ЛЮБЕНОВА ВЛАХОВА
ЯНКА НИКОЛОВА ПАУНОВА
ЯНКА СТОЯНОВА КРАЧОЛОВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 018
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАГОМАН № 15, ДГ "КАЛИНКА"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВРАМ АСЕНОВ ШАБАНОВ
АДЕЛИНА РУМЕНОВА КОВАЧЕВА
АДЖЕР ШЕКИРОВА КАПТИЕВА
АДРАМАН АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА СИНГАРТИЛИЕВА
АДРИАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
АДРИАНА АСЕНОВА КОПРИВЛЕНСКА
АЙСЕЛ ЗЕЙНИЛОВА МОЛЛОВА
АЛБЕН ДАНАИЛОВ НАЗЛИЕВ
АЛБЕНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
АЛБЕНА РУСЛАНОВА ШАБАНОВА
АЛБЕРТА КЕТА
АЛБЕРТО КРАСИМИРОВ ДОБРЕВ
АЛЕКСАНДРА АСЕНОВА ПИРКОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА БАДЕЛСКА
АЛЕКСАНДРА РАШКОВА ДИМИТРОВА
АЛЕКСАНДРИНА ТЕОХАРОВА ТУПАРОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ПИЛЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ САРАЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СИНГАРТЕЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ТАНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ БАЙМАКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ КОСТАДИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ОРЛИНОВ СИНГАРТИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ БЪЧВАРОВ
АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ ОГНЯНОВ
АЛЕКСАНДЪР СПИРОВ АТАНАСОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
АЛЕКСЕЙ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
АЛЕН ДАНАИЛОВ НАЗЛИЕВ
АЛИ ОРХАН АХМЕД
АЛИ РАМИЗ ТЮМБЕЛЕКЧИ
АЛИ СЪБРИЕВ КОВАЧЕВ
АЛЬОША ВИКТОРОВ КОВАЧЕВ
АЛЬОША ИВАНОВ БУЦЕВ
АЛЬОША ИЛИЕВ РИБНАЛИЕВ
АЛЬОША КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ
АЛЬОША РУМЕНОВ БАЙРЯКОВ
АЛЮШ АЛЬОШЕВ БАЙРЯКОВ
АНА ВЕЛИКОВА ТЕРЗИЕВА
АНА ИВАЙЛОВА ДОНКОВА
АНА СЕРГЕЕВА ДИМИТРОВА
АНА-МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ТАНЧЕВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ЙОСИФОВА
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ТАНЧЕВ
АНГЕЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ШИНЛАКОВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КОДЖЕБАШЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ХАЛЕМБАКОВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ РАШКОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ СЛАВЧЕВ СПИРОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА
АНДОН ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ
АНДРЕЙ АСЕНОВ БАЙМАКОВ
АНДРЕЙ ЮРИЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА
АНЕТА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
АНЕТА СЪБИНОВА ДИМИТРОВА
АНИ АСЕНОВА ПИЛЕВА
АНИ ДИАНОВА БУЦЕРОВА
АНИ СТОЯНОВА КОВАЧЕВА
АНКА ЮРИЕВА БОЙКОВА
АННА ОЛЕГОВА БАЙМАКОВА
АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА РАЙКОВА
АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНЕТА АНТОНОВА КОВАЧЕВА
АНТОАНЕТА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНТОАНЕТА ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА
АНТОАНЕТА ЖИВКОВА РАДОНОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА МАДЖИРОВА
АНТОАНЕТА ЮЛИЯНОВА ДИМИТРОВА
АНТОН НАЙДЕНОВ ХАМАЛОВ
АНТОН СЛАВЕЕВ МАДЖИРОВ
АНТОНИНА НИКОЛОВА СОЛЕВА
АНТОНИО ЕМИЛОВ МАРКУЧЕВ
АНУШКА ДЖАМАЛОВА СЮЛЕЙМАНОВА
АНЪМА САЛИЕВА ИЛИЕВА
АРИФ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АСЕН АЛЬОШЕВ РИБНАЛИЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН АНДОНОВ СЕРАФИМОВ
АСЕН АНДРЕЕВ БАЙМАКОВ
АСЕН АНДРЕЕВ ПИЛЕВ
АСЕН АСЕНОВ ПЕТЕЛОВ
АСЕН БИСЕРОВ ПИРКОВ
АСЕН БОРИСЛАВОВ БАЙМАКОВ
АСЕН БОЯНОВ ШОТЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН ЕФТИМОВ БУЦЕВ
АСЕН ИВАНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
АСЕН ИЦКОВ БОЙКОВ
АСЕН МАРИНОВ ШОТЕВ
АСЕН МИРЧЕВ КАМБУРОВ
АСЕН ОРЛИНОВ ХАМАЛОВ
АСЕН РУМЕНОВ ПЕТЕЛОВ
АСЕНКА АНДОНОВА СЕРАФИМОВА
АСЯ АЛЕКСАНДРОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
АСЯ КАЙЧЕВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
АСЯ КЕРИМОВА ИБРОШЕВА
АСЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТАКОВА
АСЯ СЛАВЧЕВА КОЧАЛИЕВА
АСЯ ФИЛИПОВА РАЙКОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МЕЧЕВ
АТИДЖА АДЕМОВА
АТИДЖЕ МЕХМЕДАЛИЕВА ЗАИМОВА-БИЗЬОКОВА
АТЛАЗА НИКОЛОВА БАЛИЕВА
БАРИЕ ДЕМИР АХМЕД
БЕЙЗИТКА ДЖАЛИЛОВА КРЕБОЛИЕВА
БИСЕР ОРЛИНОВ БУЦЕВ
БИСЕР ЯСЕНОВ БИЗЬОКОВ
БИСТРА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
БИСТРА НИКОЛАЕВА КОВАЧЕВА
БЛАГА САВОВА ПЕТАКОВА
БЛАГОЙ ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
БЛАГОЙ ПЕТРОВ ПРАМАТАРОВ
БОЖИДАР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
БОЙКА ИВАНОВА ПИРКОВА
БОЙКА КРУМОВА САНАДИНОВА
БОЙКО АСЕНОВ КОВАЧЕВ
БОЙКО БОРИСЛАВОВ КОВАЧЕВ
БОЙКО РУМЕНОВ КОВАЧЕВ
БОЙКО ЮРИЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
БОНКА ДИМИТРОВА ХАЛЕМБАКОВА
БОНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ КРЕБОЛИЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЪРНАРЕВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СОЛЕВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ БАЛИЕВ
БОРИСЛАВ ХРИСТОВ БАЙМАКОВ
БОЯН РУМЕНОВ КОВАЧЕВ
БОЯН ЯНКОВ ЯНКОВ
БОЯНКА ИВОВА КАМБУРОВА
БРАНИМИР РУМЕНОВ МАНГАЛОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ РАДОНОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЯНОВ КОВАЧЕВ
ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ ЕМИЛОВ
ВАЛЕНТИН МАНЧЕВ ПЕТАКОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ПРАМАТАРОВ
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТАКОВА
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ПИРКОВА
ВАЛЕРИ АЛЬОШЕВ РИБНАЛИЕВ
ВАЛЕРИ АЛЬОШЕВ СИНГАРТЕЛИЕВ
ВАЛЕРИ ВАЛЕНТИНОВ РЯХОВ
ВАЛЕРИ ДАНАИЛОВ БУЦЕРОВ
ВАЛЕРИ ЖИВКОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ЖИВКОВ РИБНАЛИЕВ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ РИБНАЛИЕВ
ВАЛЕРИ НАДЕВ СТЕФАНОВ
ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ СЕРГЕЕВ БУЦЕРОВ
ВАЛЯ ВАЛЕРИЕВА ЛИМАНОВА
ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПРАМАТАРОВА
ВАНГЕЛИЯ СИМЕОНОВА КЕРЕЗИЕВА
ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ТУПАРОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА БОЕВА
ВАСИЛ ВАСИЛОВ ШОПОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЙОСИФОВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ЙОСИФОВ
ВАСИЛ ФИДОШЕВ КАМБУРОВ
ВАСКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
ВАСКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
ВАСКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ВЕДАТ ЖИВКОВ РИБНАЛИЕВ
ВЕЛИЗАРА ВЕКИЛОВА БАЙМАКОВА
ВЕЛИКА АНГЕЛОВА ДОНКОВА
ВЕЛИКА АТАНАСОВА КИРОВА
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ЙОСИФОВА
ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА СИРАКОВА-НЕДЕЛКУ
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА БОЕВА
ВЕЛИЧКА ИЛКОВА МАРКОВА
ВЕЛИЧКА ЛАМБРЕВА ДОНКОВА
ВЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА
ВЕЛЬО НАСКОВ АТАНАСОВ
ВЕНЕТА БЛАГОЕВА НУРКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ АРНАУДОВ
ВЕРА БОЖИКОВА ХАРИЗАНОВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА
ВЕСА НАЙДЕНОВА ТАНЧЕВА
ВЕСЕЛИН АЛБЕНОВ КРЕБОЛИЕВ
ВЕСЕЛИН АНТОНОВ МАДЖИРОВ
ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ МАДЖИРОВ
ВЕСЕЛИН ТАШКОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА КАСАПОВА
ВЕСКА НИКОЛАЕВА РИБНАЛИЕВА
ВИКТОР ВЕСЕЛИНОВ КРЕБОЛИЕВ
ВИКТОР ЙОСИФОВ КОВАЧЕВ
ВИКТОРИЯ ЕМИЛ МОЛЛОВА
ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА САРАЧЕВА
ВИКТОРИЯ КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА-АНГЕЛОВА
ВИКТОРИЯ МИЛЕВА МОЛЛОВА-ШУЛЦ
ВИЛИ ИВАНОВА КАНАТОВА
ВИЛИ КОСТАДИНОВА ДОНКОВА
ВИЛИ ПЕТРОВА КАТИНИНА
ВИЛИ РУМЕНОВА ГРАМАТИКОВА
ВИОЛЕТА АСЕНОВА ШОПОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЛИМОВА
ВИОЛЕТА ЕФТИМОВА РАДУЛОВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА НАЗЛИЕВА
ВИОЛЕТА РАШКОВА КАМБУРОВА
ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА БАЙМАКОВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА НИКЛЕВА
ВИХРА СПАСОВА ТИМЧЕВА
ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ВЛАДИМИР ВЕЛИКОВ СИРАКОВ
ВЛАДИМИР ЕМИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ГАБРИЕЛА СОТИРОВА ГРАМАТИКОВА
ГАЛЯ ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
ГАЛЯ ЕВГЕНИЕВА ДИМИТРОВА
ГАЛЯ ЛЮБЕНОВА БАЙМАКОВА
ГАЛЯ СИМЕОНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ГАЛЯ ТАШКОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ГЕНАДИ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗЪРБОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЯНУДОВ
ГЕОРГИ АНДОНОВ СЕРАФИМОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДЕЛИГЬОЗОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАДЕЛСКИ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАМОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СОЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧЕРЕШАРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МАДЖИРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ СТАМАТОВ
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЯНУДОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ МАНГАЛОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
ГЕОРГИ ТОМОВ ХАРИЗАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОЗЕЛОВ
ГЕРГАНА ЖИВКОВА ШОТЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАРИЗАНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА СИНГАРТИЛИЕВА
ГИЗДО ГЕНАДИЕВ ДИМИТРОВ
ГИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ГОРИЦА ИВАНОВА ГРАМАТИКОВА
ГЪЛЪБИЦА КОСТАДИНОВА ЙОСИФОВА
ГЪЛЪБИЦА СТОЯНОВА ГРАМАТИКОВА
ГЮЛНАС ИСМЕТОВА ОГНЯНОВА
ГЮНЕР КИРИЛОВ ЯНЧЕВ
ДАМЯН ЛЮБЕНОВ МАНГАЛОВ
ДАНАИЛ САШОВ БУЦЕРОВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ШОТЕВА
ДАНИЕЛА АСЕНОВА КАМБУРОВА
ДАНИЕЛА ОРЛИНОВА САРАЧЕВА
ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА ЮРИЕВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ДАНЧО НИКОЛОВ КАМБУРОВ
ДЕЙВИД АНГЕЛОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
ДЕМИР БОЙКОВ КОВАЧЕВ
ДЕНИЗ МИЛЕНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ДЕНИЗ ШЕКИР ТЮМБЕЛЕКЧИ
ДЕНИС АНГЕЛОВ БУЦАРОВ
ДЕНИС СЕРГЕЕВ КОЧАЛИЕВ
ДЕНИСА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
ДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА КАРАМИТЕВА
ДЕСИСЛАВА ЛЮБЧОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОВАЧЕВА
ДЖАХИДЕ ШУКРИ ДИМИТРОВА
ДЖЕЛЯНА БИСЕРОВА БИЗЬОКОВА
ДЖЕМИЛЕ ИРФАНОВА ОГНЯНОВА
ДЖУЛИЕТА ТЕОХАРОВА БАЙМАКОВА
ДЖУМИЛЕ АХМЕДОВА ПИРКОВА
ДИАНА АНГЕЛОВА ШОТЕВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ЗВЕЗДОМИРОВА БАЙМАКОВА
ДИАНА ИЛИЕВА СТАМАТОВА
ДИАНА ОЛЕГОВА БУЦЕРОВА
ДИМИТРИНА МЛАДЕНОВА ПАТИНОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ РАДОНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАРАМИТЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ПРАМАТАРОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧЕРЕШАРОВ
ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАДЕЛСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СОЛЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЮРГАНЧЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЙОСИФОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ НУРКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ КЪШЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ БОРГОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛУКОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ БЪЧВАРОВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЯКИМОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЕНЧЕВ
ДИМИТЪР СТОИЛОВ МИЛЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЮРГАНЧЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИЛЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ХАРИЗАНОВ
ДИМИТЪР ФИДОШЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ФИДОШЕВ КАМБУРОВ
ДОБРИ СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
ДОНКА ЙОРДАНОВА ПЕНЧЕВА
ДОНКА СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА
ДРАГОМИР СИМЕОНОВ ГЕРОВ
ДУДА САЛИЕВА ДЕМИРОВА
ЕВГЕНИ КОСТАДИНОВ БАЙМАКОВ
ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА КАМБУРОВА
ЕВГЕНИЯ ОРЛИНОВА ИЛИЕВА
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА НИКЛЕВА
ЕКАТЕРИНА НАЙДЕНОВА ХАМАЛОВА
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА НИКЛЕВА
ЕЛВИНА ИЛИНОВА БАЙМАКОВА
ЕЛЕНА АНДОНОВА ХАРИЗАНОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА КЕРЕЗИЕВА
ЕЛЕНА БОРИСОВА СОЛЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА МАНДИЕВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЧОНГОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА НУРКОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА НИКЛЕВА
ЕЛЕОНОРА БОЯНОВА ИВАНОВА
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ШОТЕВА
ЕЛЕОНОРА КОСТАДИНОВА ЙОСИФОВА
ЕЛЗА АНТОНОВА МАДЖИРОВА
ЕЛЗА БОЙКОВА ХАЛЕМБАКОВА
ЕЛЗА ЕМИЛОВА ХОРОЗОВА
ЕЛЗА ИВАНОВА САРАНДЕВА
ЕЛЗА ПАВЛОВА НУРКОВА
ЕЛЗА СЛАВЕЕВА ПИРКОВА
ЕЛЗА ТЕОХАРОВА БОЙКОВА
ЕЛЗА ЮЛИЯНОВА ОГНЯНОВА
ЕЛЗАНА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА
ЕЛЗЕТА ИСКРЕНОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ЕЛИНА МАРИНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ЕЛИСАВЕТА СЕРГЕЕВА ИЛИЕВА
ЕЛИЦА ЯКИМОВА ДОБРЕВА
ЕЛКА ЙОРДАНОВА РИБНАЛИЕВА
ЕЛМИРА ИЛИЕВА СТАНЕВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ КАМБУРОВ
ЕМИЛ АСЕНОВ РАШКОВ
ЕМИЛ БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ЕМИЛ ЕВГЕНИЕВ БАЙМАКОВ
ЕМИЛ ИВАНОВ САРАЧЕВ
ЕМИЛ МАНЧЕВ ЧЕРКЕЗОВ
ЕМИЛ МИЛЕВ МОЛЛОВ
ЕМИЛ РУМЕНОВ МАРКУЧЕВ
ЕМИЛ СЕРГЕЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ЕМИЛИЯ АВРАМОВА КОВАЧЕВА
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА РАМОВА
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА МЕЧЕВА
ЕМИЛИЯ ВИКТОРОВА УЗУНОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АСЕНОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА БУЦЕВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА БАЙМАКОВА
ЕМИЛИЯ КАРАМФИЛОВА САРАЧЕВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА БАЙМАКОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛАЕВА ДУДАКЛИЕВА
ЕМИЛИЯ САШОВА ПИРКОВА
ЕРЗА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
ЕРИК КРАСИМИРОВ ХАДЖИЕВ
ЕРОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА
ЕФТИМ АСЕНОВ БУЦЕВ
ЕФТИМ ЯСЕНОВ РАДУЛОВ
ЖЕЙЛЯН ШАБАНОВА ДИМИТРОВА
ЖЕЛЯЗКО САШОВ ШАБАНОВ
ЖИВКО АЛЬОШЕВ РИБНАЛИЕВ
ЖИВКО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЖИВКО ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ
ЖИВКО ЙОРДАНОВ РИБНАЛИЕВ
ЖИВКО ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
ЖУЛИЕТА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ЖУЛИЕТА РУМЕНОВА МАДЖИРОВА
ЗАПРИН БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
ЗВЕЗДА САВОВА МОЛЛОВА
ЗВЕЗДОМИР АСЕНОВ БОЙКОВ
ЗДРАВКА НИКОЛОВА ШОТЕВА
ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ ШОПОВ
ЗДРАВКО ИЦКОВ БОЙКОВ
ЗДРАВКО РУМЕНОВ ШОТЕВ
ЗДРАВКО СЛАВЧЕВ СПИРОВ
ЗЕЙНЕП СЪБРИЕВА ДИМИТРОВА
ЗЕЙНЕПА АХМЕДОВА ПИЛЕВА
ЗЛАТКА ВЕЛИЗАРОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ЗЛАТКА СЛАВЕЙКОВА ШОПОВА
ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
ЗЛАТКА ЩЕРЕВА АНГЕЛОВА
ЗОИЦА НИКОЛОВА ГРАМАТИКОВА
ЗОЯ ИВАНОВА МЕТОДИЕВА
ЗЮЛФИН ЛЕТИФОВ САЛИЕВ
ИБРАХИМ БИСЕРОВ БИЗЬОКОВ
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ДОНКОВ
ИВАН АСЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ИВАН ВАЛЕРИЕВ БУЦЕРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАРНАРЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
ИВАН ДИМИТРОВ НУРКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ИВАН ИВАНОВ БЕКЯРОВ
ИВАН ИЛИЕВ КИРЕДЖИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ХАРИЗАНОВ
ИВАН ИЛКОВ МАРКОВ
ИВАН КАЛИНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
ИВАН РУМЕНОВ БЕКЯРОВ
ИВАН РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИВАНА ВАСИЛЕВА КИРАДЖИЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА СПИРОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА КИРАДЖИЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА БОЕВА
ИЛДЪЗ МУСТАФОВА КРЕБОЛИЕВА
ИЛИАНА ЗДРАВКОВА СЕРАФИМОВА
ИЛИАНА ЦВЕТАНОВА КАТИНИНА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ИЛИЯ ВЕЛИКОВ КИРЕДЖИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ НУРКОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
ИЛИЯ ЕМИЛОВ РАШКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
ИЛИЯ РУМЕНОВ КАМБУРОВ
ИЛИЯ СПАСОВ ПОПОВ
ИЛИЯН АСПАРУХОВ САРАНДЕВ
ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ТАНЧЕВА
ИЛИЯНА ВАЛЕРИЕВА РИБНАЛИЕВА
ИРИНА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
ИРИНА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА
ИРИНА РОСЕНОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ИСКРЕН БОРИСЛАВОВ БАЙМАКОВ
ИСКРЕН ХРИСТОВ БАЙМАКОВ
ИСТАЛИЯНА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА
ИСУС ЕЛКОВ РИБНАЛИЕВ
ИСУС ИВАНОВ БЕКЯРОВ
ИЦКО АСЕНОВ БОЙКОВ
ИЦКО ЗВЕЗДОМИРОВ БОЙКОВ
ЙОАН ЗАХАРИЕВ ШАБАНОВ
ЙОРДАН ДАНАИЛОВ БУЦЕРОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ РИБНАЛИЕВ
ЙОРДАН САШОВ БУЦЕРОВ
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ЮРУКОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА СИРАКОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
ЙОСИФ МИЛЕНОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
КАЙМЕТ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
КАЛИНА ХРИСТОВА ПОПОВА
КАЛИНКА АНГЕЛОВА БОЕВА
КАЛИНКА СТОЙЧЕВА ЙОСИФОВА
КАМБЕР АЛИЕВ ОСМАНОВ
КАМЕЛИЯ НИКОЛАЕВА БАЙМАКОВА
КАМЕЛИЯ ОГНЯНОВА КИРИЛОВА
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА БУЦЕРОВА
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА ДИМИТРОВА
КАМЕН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
КАРАМФИЛА РУМЕНОВА КОВАЧЕВА
КАТЕРИНА ВЪЛКОВА СОЛЕВА
КАТЕРИНА ЗАПРЕВА ЛАНГОВА
КАТЕРИНА СИМЕОНОВА РАХМОВА
КАТЯ ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА КАСАПОВА
КАТЯ МИНКОВА МЕТОДИЕВА
КЕМАЛ АБДУРАХМАН СИНГАРТЕЛИ
КЕНАН РАМИЗОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
КЕРИМ ИБРАИМ ИБРОШ
КИРИЛ БЛАГОЕВ ЧОНГОВ
КИРИЛ ИЛИЕВ КАНАТОВ
КИРИЛ ЙОСИФОВ РАДОНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ КРУШОВСКИ
КОСТАДИН БОЙКОВ ХАЛЕМБАКОВ
КОСТАДИН БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ХАЛЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
КОСТАДИН КИРИЛОВ ИЛИЕВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ КАТИНИН
КОСТАДИН МИХАЙЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ БОЕВ
КОСТАДИН РАШКОВ БАЙМАКОВ
КОСТАДИН РУМЕНОВ САРАНДЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ДОНКОВ
КОСТАДИНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КАСАПОВА
КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ
КРАСИМИР ДАНАИЛОВ НАЗЛИЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ СТАНЕВ
КРАСИМИР МАНЧЕВ ЧЕРКЕЗОВ
КРАСИМИР СЕРГЕЕВ ОГНЯНОВ
КРАСИМИРА СТОЯНОВА ПРАМАТАРОВА
КРИСТИАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
КРИСТИАН ТОМОВ ХАРИЗАНОВ
КРИСТИНА ЕМИЛОВА РЯХОВА
КРИСТИЯН АЛЕНОВ ДЖИКАРОВ
КРИСТИЯН ЕМИЛОВ МАРКУЧЕВ
КРУМ СТОЯНОВ ТОТИН
КРЪСТИЯН ТОДОРОВ ПРАМАТАРОВ
КРЪСТЮ АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ
ЛАМБРЬО СТОЯНОВ ДОНКОВ
ЛИДИЯ АСЕНОВА ПИРКОВА
ЛИДИЯ БОТЕВА ЛИМОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА КЛЮЧКОВА
ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ЙОСИФОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА СЕРАФИМОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
ЛИЛЯНА САВАТИНОВА КИРОВА
ЛИНА ИВАНОВА БУЦАРОВА
ЛИНА РУМЕНОВА МЕРДЖАН
ЛУИЗА КАЛИНОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ЛЮБА ИЛИЕВА САРАЧЕВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ СТАМАТЕВ
ЛЮБЕН СЪБЕВ СЛАВЕЙКОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ АРНАУДОВ
ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ
ЛЮБОМИР МАНЧЕВ ЧЕРКЕЗОВ
ЛЮБОМИР МАРИНОВ ЙОСИФОВ
ЛЮДМИЛА НАЙДЕНОВА БУСАРОВА
ЛЮДМИЛА ЮРИЕВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ЛЮСИ КРУМОВА БУСАРОВА
ЛЮСИ ПЛАМЕНОВА БЕКЯРОВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА БОРГОВА
МАГДАЛЕНА ИВАЙЛОВА СИНГАРТИЛИЕВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА ДУДАКЛИЕВА
МАРИАНА СТОЯНОВА МЕТОХЛИЕВА
МАРИН МЕТОДИЕВ ЙОСИФОВ
МАРИН МИТКОВ КОВАЧЕВ
МАРИН СЕРГЕЕВ КОВАЧЕВ
МАРИН ХРИСТОВ КАРАБЕЛЬОВ
МАРИН ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
МАРИНА АСЕНОВА ШОТЕВА
МАРИНА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА-МЕТОХЛИЕВА
МАРИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
МАРИНА ИВАНОВА ГЕРОВА
МАРИНА НИКОЛОВА ТРАМПОВА
МАРИЯ АВРАМОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА РИБНАЛИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КАРАМИТЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ШОТЕВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ПРАМАТАРОВА
МАРИЯ БОРИСОВА КЕРЕЗИЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ВЪЛКОВА СОЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БАДЕЛСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАТИНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА РАМОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦИПАРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МАРКУЧЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА САРАЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЮРГАНЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА СИНГАРТЕЛИЕВА
МАРИЯ НАДЕВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ХАЛЕМБАКОВА
МАРИЯ СЕРГЕЕВА БАЙМАКОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ШАПКОВА
МАРИЯ-АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА КОЧАЛИЕВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
МАРИЯНА ИВАНОВА БАЙМАКОВА
МАРИЯНА КИРИЛОВА КЛЮЧКОВА
МАРТИН АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
МАРТИН ВАЛЕРИЕВ КАРАИЛИЕВ
МАРТИН КОСТАДИНОВ КОДЖЕБАШЕВ
МАРТИН ЛЮБОМИРОВ ЙОСИФОВ
МАРТИН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ
МАРТИН СТЕФАНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
МАЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
МЕНКА ЩИЛЯНОВА КОВАЧЕВА
МИГЛЕНА БОЯНОВА КОВАЧЕВА
МИГЛЕНА РУМЕНОВА БУЦЕВА
МИЛВЕР АДЕМОВА
МИЛЕН ЙОСИФОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА
МИЛЧО ГЕОРГИЕВ ЯНУДОВ
МИЛЬО АДАМОВ МОЛЛОВ
МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТАКОВ
МИРЧО ТИНКОВ ДЕМИРЕВ
МИТКО ОГНЯНОВ БУЦЕРОВ
МИТКО СТОЯНОВ КУРТЕВ
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА
МИХАЕЛА МИХАИЛОВА САРАЧЕВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
МИХАИЛ КАМЕНОВ МЕТОДИЕВ
МИХАИЛ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
МЛАДЕН ДАНАИЛОВ НАЗЛИЕВ
МЛАДЕН ДИМИТРОВ ПАТИНОВ
МЛАДЕН СЕРГЕЕВ УЗУНОВ
МОНИ ВАЛЕРИЕВ ПИРКОВ
НАДА АСЕНОВА МАРКУЧЕВА
НАДЕЖДА АСЕНОВА ТОПУЗОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
НАДЕЖДА КАЛИНОВА ПИРКОВА
НАДЕЖДА ОГНЯНОВА ДОНКОВА
НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА РИБНАЛИЕВА
НАДЕЖДА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
НАДКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
НАДКА ЙОРДАНОВА РАДОНОВА
НАДКА СЕРГЕЕВА УЗУНОВА
НАДКА ТОДОРОВА ФУРЛИЕВА
НАДЯ ДИМИТРОВА МЕЧЕВА
НАДЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
НАДЯ МЛАДЕНОВА ПАТИНОВА
НАДЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА
НАЗДРИЕ АБИПОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
НАЗМО БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
НАЙДЕН АНГЕЛОВ БУСАРОВ
НАЙДЕН ИЛИЕВ ХАМАЛОВ
НАСКО АТАНАСОВ САРАЧЕВ
НАСКО МИХАИЛОВ МЕТОДИЕВ
НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА КЕХАЙОВА
НАТАЛИЯ АСЕНОВА ДОКУЗОВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ПРАМАТАРОВА
НАТАЛИЯ ИВАНОВА БЕКЯРОВА
НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА
НАТАЛИЯ МИЛЕВА МОЛОВА
НАТАЛИЯ СТОЯНОВА ТАНЧЕВА
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
НАТАША ВАСИЛЕВА КИРЕДЖИЕВА
НЕДКА КАРАМФИЛОВА МЕТОДИЕВА
НЕДКА МИХАИЛОВА МЕТОДИЕВА
НЕДЯЛКА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
НЕЛИ РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА
НЕЛИ СЛАВЕЕВА БОЙКОВА
НЕЛИ ТОДОРОВА МАРКУЧЕВА
НЕЛИНА АНЕЛИЕВА АНГЕЛОВА
НИКОЛА АТАНАСОВ КРУШОВСКИ
НИКОЛА ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ БАЙМАКОВ
НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ ХРИСТОВ
НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ВЪЛЧЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ПИРКОВ
НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ КОВАЧЕВ
НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МАРКУЧЕВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ РИБНАЛИЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ БОЕВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КАЛОФЕРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦИПАРОВ
НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ МАРКУЧЕВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ШОТЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЕВ КАЛОФЕРОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БОЕВ
НИКОЛАЙ ФИДОШЕВ КАМБУРОВ
НИНА АСЕНОВА ШОТЕВА
НИНА ДЕЯНОВА КАМБУРОВА
НИНА ЮЛИЯНОВА ИЛИЕВА
ОГНЯН ВИКТОРОВ КОВАЧЕВ
ОГНЯН ЙОСИФОВ КОВАЧЕВ
ОГНЯН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
ОГНЯН ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ
ОГНЯН ЩЕРЕВ АНГЕЛОВ
ОЛЕГ АНГЕЛОВ БУЦАРОВ
ОЛЕГ АНГЕЛОВ БУЦЕРОВ
ОЛЕГ ЮЛИЕВ ТЕШОВСКИ
ОРЛИН АЛЕКСАНДРОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
ОРЛИН АТАНАСОВ САРАЧЕВ
ОРЛИН БИСЕРОВ БУЦЕВ
ОРЛИН ОРЛИНОВ БУЦЕВ
ОРХАН АЛИ АХМЕД
ОСМАН ЖИВКОВ ИЛИЕВ
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА СЪРБАКОВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА
ПАВЛИНА МАРИНОВА ШОТЕВА
ПАВЛИНА РАШКОВА БЕКТАША
ПАВЛИНА РУМЕНОВА МЮЛЕР
ПАВЛИНА ТОДОРОВА ГРАМАТИКОВА
ПАВЛИНКА РУСЕВА ДОЧЕВА
ПАВЛОС РУМЕНОВ МЕТОДИЕВ
ПЕНКА НЕДКОВА БУЦЕРОВА
ПЕТРА ИЛИЕВА СИРИДЖАНОВА
ПЕТРУНКА ТОДОРОВА ГЕРОВА
ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПРАМАТАРОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЦИПАРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КАСАПОВ
ПЕТЪР ЛАМБРЕВ ДОНКОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПРАМАТАРОВ
ПЕТЯ ИВАНОВА ТОТИНА
ПЛАМЕН АЛЕКСЕЕВ МАДЖУРОВ
ПЛАМЕН РУМЕНОВ БЕКЯРОВ
ПЛАМЕН СЕРГЕЕВ ЛИМОВ
РАБИЕ РУМЕНОВА МУРАД
РАДКА АНДРИАНОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
РАДКА ДОБРЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
РАДКА СЕРГЕЕВА КОВАЧЕВА
РАДКО ЕМИЛОВ ЕМИЛОВ
РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КАМБУРОВ
РАДОСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ МОЛЛОВ
РАЙКА ИЛИЕВА МАРКОВА
РАЙНА АТАНАСОВА РИБНАЛИЕВА
РАЙНА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
РАЙНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
РАЙНА РАЙЧЕВА МАКАРИНОВА
РАЙНА ТИНКОВА ДЕМИРОВА
РАЙЧО РАДКОВ КАМБУРОВ
РАМИЗ КЕНАНОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
РАМИЗЕ МУСТАФОВА ГРИГОРОВА
РАФИЕ АЛИЕВА БУЦЕРОВА
РАФИЕ АЛЮШОВА КОВАЧЕВА
РАШКО ГЕНАДИЕВ ДИМИТРОВ
РАШКО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
РАШКО КОСТАДИНОВ БАЙМАКОВ
РАШКО РАШКОВ БАЙМАКОВ
РОБЕРТО МИЛЕНОВ ТЮМБЕЛЕКЧИЕВ
РОЗА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
РОЗА ИВАНОВА СЪРБАКОВА
РОЗА ЛАЗАРОВА МАРКУЧЕВА
РОЗА МЕТОДИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
РОЗА МИТКОВА КОВАЧЕВА
РОЗА РАШКОВА АХМЕД
РОЗА РАШКОВА ЧИКОВА
РОЗА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
РОЗА СТОИЛОВА МИЛЕВА
РОЗА СТОЯНОВА ФУРЛИЕВА
РОЗА ЩИЛЯНОВА МАДЖИРОВА
РОСЕН ВИКТОРОВ КОВАЧЕВ
РОСЕН ДИМИТРОВ ГЕРОВ
РОСЕН РУМЕНОВ БОЙКОВ
РОСЕН СЕВДАЛИНОВ ДАЛАКОВ
РОСЕН ТОДОРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
РОСИЦА АСЕНОВА ШАБАНОВА
РОСИЦА СТОЯНОВА ШОУ
РОСМАРИ ЙОРДАНОВА БУЦЕРОВА
РУМЕЛИЯ ЯКИМОВА МИХАЙЛОВА
РУМЕН АЛЬОШЕВ БАЙРЯКОВ
РУМЕН АЛЬОШЕВ РИБНАЛИЕВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ШОПОВ
РУМЕН АСЕНОВ МАРКУЧЕВ
РУМЕН АСЕНОВ ПЕТЕЛОВ
РУМЕН ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВ
РУМЕН ВАЛЕРИЕВ РИБНАЛИЕВ
РУМЕН ВАЛЕРИЕВ СИНГАРТЕЛИЕВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ КАМБУРОВ
РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ РАЙКОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН ИЛИЕВ КАМБУРОВ
РУМЕН КАМЕНОВ МЕТОДИЕВ
РУМЕН ПЛАМЕНОВ БЕКЯРОВ
РУМЕН РАЙЧЕВ КОВАЧЕВ
РУМЕН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ МАКАРИНОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
РУМЕН ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ
РУМЕН ТОДОРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
РУМЯНА АСЕНОВА БАЙРАКОВА
РУМЯНА АСЕНОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
РУМЯНА ВАЛЕРИЕВА БУЦЕРОВА
РУМЯНА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
РУМЯНА МАРИНОВА КОВАЧЕВА
РУМЯНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА
РУМЯНА ТЕОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
РУСКА ПЕТРОВА ДОНКОВА
САБРИ АЛИЕВ КОВАЧЕВ
САБРИ АЛИЕВ КОВАЧЕВ
САБРИ САБРИЕВ КОВАЧЕВ
САБРИНА РУМЕНОВА МАКАРИНОВА
САЛЕНА АНТОНОВА МАДЖИРОВА
САЛИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
САЛИ ЛЕТИФ САЛИ
САЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА
САНИ ЮЛИЯНОВА ДАЛАКОВА
САНИЕ РОСЕНОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
САШКА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТАКОВА
САШКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
САШО ВАЛЕРИЕВ БУЦЕРОВ
САШО ЖЕЛЯЗКОВ ШАБАНОВ
САШО ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ
СВЕТЛА АТАНАСОВА ВЕЛИКОВА
СВЕТЛА ВАЛЕРИЕВА БУЦЕРОВА
СВЕТЛА САМУИЛОВА КАМБУРОВА
СЕВДА ДРАГАНОВА ПОПОВСКА
СЕВДА ЗДРАВКОВА САРАЧЕВА
СЕВДА МИХАЙЛОВА ШОТЕВА
СЕВДА ЩЕРЕВА КОВАЧЕВА
СЕВДАЛИН ЕФТИМОВ ДАЛАКОВ
СЕВДАЛИНА ЮЛИЯНОВА КОВАЧЕВА
СЕДАЙ ТЕМЕНУЖКОВА ИЛИЕВА
СЕЗГИН КОСТАДИНОВ БАЙМАКОВ
СЕЛВА САЛИЕВА КРЕБОЛИЕВА
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЧЕВ
СЕРГЕЙ ВАНГЕЛОВ САРАЧЕВ
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
СЕРГЕЙ ЖЕЛЯЗКОВ ШАБАНОВ
СЕРГЕЙ КРАСИМИРОВ ОГНЯНОВ
СЕРГЕЙ МАРИНОВ КОВАЧЕВ
СЕРГЕЙ МИТКОВ КОВАЧЕВ
СЕРГЕЙ ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ
СЕРГЕЙ РАДКОВ ЕМИЛОВ
СЕРГЕЙ САШОВ БУЦЕРОВ
СЕРГЕЙ ЯКИМОВ ЛИМОВ
СЕРГЕЙ ЯКИМОВ ЛИМОВ
СЕРГЕЙ ЯКИМОВ ЛИМОВ
СЕФАДЕ РАЙНОВА ДЕМИРОВА
СИЙКА АСЕНОВА ШОТЕВА
СИЙКА БЛАГОЕВА ВЪЛЧЕВА
СИЙКА МАНЬОВА МИХАЙЛОВА
СИЛВАНА АЛЕКСАНДРОВА МАДЖИРОВА
СИЛВИЯ БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА
СИЛВИЯ РАДКОВА СЕВИЛОВА
СИЛВИЯ РАЙЧЕВА ШОТЕВА
СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ДАЛАКОВА
СИЛВИЯ ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
СИМОНА ДИМИТРОВА КЕРЕЗИЕВА
СИРМА АЛЕКСАНДРОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
СЛАВЕЙ САШОВ МАДЖИРОВ
СЛАВКА АСПАРУХОВА КАРАБЕЛЬОВА
СЛАВКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
СЛАВЧО ЗДРАВКОВ СПИРОВ
СЛАВЧО ЗДРАВКОВ СПИРОВ
СЛАВЧО РУМЕНОВ ДОБРЕВ
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА САРАЧЕВА
СНЕЖАНА АНДРЕЕВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
СНЕЖАНА АНТОНОВА МАДЖИРОВА
СНЕЖАНА АСПАРУХОВА САРАНДЕВА
СНЕЖАНА АТАНАСОВА МАНГАЛОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
СНЕЖАНА ИВАЙЛОВА ДОНКОВА
СНЕЖАНА ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
СНЕЖАНА ОГНЯНОВА ДОБРЕВА
СНЕЖАНА ПАВЛОВА МЕТОХЛИЕВА
СНЕЖАНА РАДКОВА ЛИМОВА
СНЕЖАНА РАШКОВА ИВАНОВА
СНЕЖАНА РУМЕНОВА СЕПЕТЧИЕВА
СНЕЖАНА САШОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
СНЕЖАНА СПИРОВА ДОНКОВА
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА БУЦЕРОВА
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЕМИЛОВА
СНЕЖАНА СТЕФАНОВА МАДЖИРОВА
СНЕЖАНКА ДЖЕКОВА ЖИВКОВА
СНЕЖКА СТЕФАНОВА ОГНЯНОВА
СОНЯ ДАНИЕЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
СОНЯ ДИМИТРОВА АСЕНОВА
СОНЯ ЛАЗАРОВА КОВАЧЕВА
СОНЯ ТРЕНДАФИЛОВА МОЛЛОВА
СОНЯ ЧАПАЕВА КОВАЧЕВА
СОНЯ ЮРИЕВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
СОТИР ТОДОРОВ ГРАМАТИКОВ
СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ДОНКОВА
СОФИЯ НИКОЛОВА ЦИПАРОВА
СПАС ИЛИЕВ ПОПОВ
СТЕЛА РУМЕНОВА МАНГАЛОВА
СТЕФАН КАЛИНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
СТЕФАН ФИДОШЕВ КАМБУРОВ
СТЕФАНИ ЛЮБОМИРОВА ЙОСИФОВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА ЧЕРВЕНКОВА
СТЕФКА ЙОРДАНОВА АДЕМОВА
СТЕФКА РУМЕНОВА КАМБУРОВА
СТЕФКА ЮЛИЯНОВА ШОТЕВА
СТОИЛ ДИМИТРОВ МИЛЕВ
СТОЙНА АЛЕКСАНДРОВА БЪЧВАРОВА
СТОЙНА ДИМИТРОВА ПАТИНОВА
СТОЙНА НИКОЛОВА ГЕРОВА
СТОЙНА ПЕТРОВА ВИТАНОВА
СТОЙНА СИМЕОНОВА КИРАДЖИЕВА
СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ РАЙКОВ
СТОЯН ВЛАДИМИРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ МИЛЕВ
СТОЯН ИВАНОВ НУРКОВ
СТОЯН ИЛИЕВ ТАНЧЕВ
СТОЯН КРУМОВ ТОТИН
СТОЯН НИКОЛАЕВ ЦИПАРОВ
СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
СТОЯН СЕРГЕЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
СТОЯН СЕРГЕЕВ КОЧАЛИЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ БОЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ НИКЛЕВ
СТОЯНКА ГАНЧЕВА СИНГАРТЕЛИЕВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРОВА
СТОЯНКА СТОЯНОВА ЧОНГОВА
СУЗАНА АДАМОВА БИЗЬОКОВА
СЪЛЗА ИВКОВА ХАМАЛОВА
СЪЛЗЕТА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
ТАНА ПЕТРОВА БОЙКОВА
ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ЧЕРВЕНКОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА БУЦЕРОВА
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ТЕМЕНУЖКА АВРАМОВА ХАЛЕВА
ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА РИБНАЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ВЕЛИКОВА
ТЕМЕНУЖКА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА АСЕНОВА
ТЕМЕНУЖКА СЕРГЕЕВА ЕМИЛОВА
ТЕМЕНУЖКА ТЕОХАРОВА КАМБУРОВА
ТЕМЕНУЖКА ЦАНКОВА РИБНАЛИЕВА
ТЕОХАР РАДОЕВ ТУПАРОВ
ТЕОХАР РАЙЧЕВ КАМБУРОВ
ТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТАНЧЕВА
ТОДОР БОЙКОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФУРЛИЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ЙОСИФОВ
ТОДОР НИКОЛОВ БОЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ ПРАМАТАРОВ
ТОДОР РУМЕНОВ ГРАМАТИКОВ
ТОДОР СОТИРОВ ГРАМАТИКОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ЯНУДОВА
ТОДОРКА СТЕФАНОВА КАЛОФЕРОВА
ТОМА ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ
ТОНИ ДИМИТРОВА ДОНКОВА
ТРАЙКО МИТКОВ БУЦЕРОВ
ТРАЯНА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
ТРАЯНКА АСЕНОВА ПЕТЕЛОВА
ТРЕНДАФИЛ АДАМОВ МОЛЛОВ
ФАНКА АТАНАСОВА РИБНАЛИЕВА
ФАНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
ФАТМЕ САБРИ ИБРОШ
ФАТМЕ ЮСЕИНОВА КОЗОВА
ФЕДЯ ВАЛЕРИЕВА КАМБУРОВА
ФЕРУШ ХИКМЕТОВА МОЛЛОВА
ФИДАНА НАЙКОВА БУСАРОВА
ФИДАНКА АЛБЕНОВА САВАТИНОВА
ФИДАНКА АНГЕЛОВА ТАНЧЕВА
ФИДОШ ДИМИТРОВ КАМБУРОВ
ФИДОШ ФИДОШЕВ КАМБУРОВ
ФИЛИП СЕРГЕЕВ САРАЧЕВ
ФИЛКА САВАТИНОВА РИБНАЛИЕВА
ХРИСТИНА ИЛИЕВА ПОПОВА
ХРИСТО АСЕНОВ РАХМОВ
ХРИСТО БОРИСЛАВОВ БАЙМАКОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ
ХРИСТО ИСКРЕНОВ БАЙМАКОВ
ХРИСТО МАРИНОВ КАРАБЕЛЬОВ
ЦАНКА АСЕНОВА РИБНАЛИЕВА
ЦАНКА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
ЦАНКА ДИМИТРОВА КОПРИВЛЕНСКА
ЦАНКА НИКОЛАЕВА РИБНАЛИЕВА
ЦАНКА СЕРГЕЕВА ПЕТЕЛОВА
ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ГЕРОВА-РАМОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА КАРАБЕЛЬОВА
ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА КАРАБЕЛЬОВА
ЦВЕТЕЛИНА ОРЛИНОВА САРАЧЕВА
ШАБАН ФИКРИ ДЕМИР
ШЕКИР ХЮСЕИН ТЮМБЕЛЕКЧИ
ЩИРЯНА ИВАНОВА САВАТИНОВА
ЮКСЕЛ АЛИ КОЧАЛИ
ЮЛИЯ ВЕЛЕВА СИМЕОНОВА
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА РАНГЕЛОВА
ЮЛИЯ РУМЕНОВА КАПТИЕВА
ЮЛИЯ СТОЯНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯН ИВАНОВ СТЕФАНОВ
ЮЛИЯН МАНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЮЛИЯН МЕТОДИЕВ КОВАЧЕВ
ЮЛИЯН МИТКОВ БУЦЕРОВ
ЮЛИЯН СЕВДАЛИНОВ ДАЛАКОВ
ЮЛКА ВЛАДИМИРОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ЮЛФЕТКА КЕНАНОВА ТЮМБЕЛЕКЧИЕВА
ЮРИ ТОДОРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЮСЕИН МУСТАФОВ АМЗОВ
ЮСНИ СЕРГЕЕВ КОВАЧЕВ
ЯКИМ СЕРГЕЕВ ЛИМОВ
ЯКИМ ЯКИМОВ ЛИМОВ
ЯКИМ ЯКИМОВ ЛИМОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА КОЗАРЕВА
ЯНКА МАРКОВА ЯНУДОВА
ЯНКА ПЕТРОВА КЛЮЧКОВА
ЯНКА ТОДОРОВА ШОТЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 019
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАГОМАН № 15, ДГ "КАЛИНКА"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АБАЗ АБАЗОВ МАХМУДОВ
АВРАМ АНГЕЛОВ КАМБУРОВ
АДЕМ ДЖАМАЛОВ АХМЕДОВ
АДРИАНА КАЙЧЕВА КАМБУРОВА
АДРИАНА МАКСИМОВА ТАНЧЕВА
АДРИЯНА СЕРГЕЕВА КАПТИЕВА
АЙНУР АЛБЕРТОВА КАПТИЕВА
АЙШЕ АЛБЕРТОВА МЛАДЕНОВА
АЙШЕ КРАСИМИРОВА КЕХАЙОВА
АЙШЕ СТЕФАНОВА ШАБАНОВА
АКСЕНИЯ ИЛИЕВА МЕМИШЕВА
АКСИНИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛОВА
АЛБЕН АЛБЕНОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АЛБЕН БОЯНОВ КОВАЧЕВ
АЛБЕН ГЕОРГИЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АЛБЕН ДАНАИЛОВ ДОБРЕВ
АЛБЕН КАМЕНОВ ИЛИЕВ
АЛБЕН РАДКОВ ВЕЛИЗАРОВ
АЛБЕНА АЛБЕНОВА ДЕМИРЕВСКА
АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА МЕТОДИЕВА
АЛБЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
АЛБЕНА АТАНАСОВА КЕСКИНЕВА
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
АЛБЕНА ДИМИТРОВА БАЙРЯКОВА
АЛБЕНА СЕРГЕЕВА КОЧАНЛИЕВА
АЛБЕНА СЛАВЧОВА ЗДРАВКОВА
АЛБЕНА СТЕФАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
АЛБЕНА СТЕФЧОВА ДЕСТАНОВА
АЛБЕРТ АНДРЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
АЛЕКСАНДРА ОРЛИНОВА КУЛЕВА
АЛЕКСАНДЪР АЛБЕРТОВ ШОТЕВ
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ХАМАЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАМБУРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР КАЙЧЕВ КЕХАЙОВ
АЛЕКСАНДЪР КАЛОЯНОВ КЕХАЙОВ
АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ МАНОВ
АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ КЕСКИНЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ КОБАЛИЩАЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ШОТЕВ
АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ МАДЖИРОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ИЛИЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СЕПЕТЧИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВ ШОТЕВ
АЛИ КРАСИМИРОВ КАМБУРОВ
АЛИ НЕДЖАТОВ КОВАЧЕВ
АЛЬОША БОТЕВ КАМБЕРОВ
АЛЬОША ВАЛЕНТИНОВ БИСЕРОВ
АЛЬОША ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
АЛЬОША ДИМИТРОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
АЛЬОША ДИМИТРОВ ЯНКОВ
АЛЬОША ЕМИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
АЛЬОША РАДОЕВ МАНОВ
АЛЬОША РУМЕНОВ КАМБУРОВ
АЛЬОША РУМЕНОВ ТОПУЗОВ
АЛЬОША САШОВ ТОПУЗОВ
АЛЬОША СЕРГЕЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
АЛЬОША ФИЛИПОВ КАМБУРОВ
АЛЬОША ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
АЛЬОША ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ
АМЕД КАМЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
АНА АЛЕКСАНДРОВА КОБАЛИЩАЛИЕВА
АНА АЛЬОШЕВА ШАБАНОВА
АНА ВЕЛКОВА МИХАЙЛОВА
АНА ДИМИТРОВА ДАЛАКОВА
АНА ИВАНОВА МАРКУЧЕВА
АНА ИВАНОВА ШАБАНОВА
АНА НАСКОВА ИЛИЕВА
АНА САЛЧЕВА СИНГАРТЕЛИЕВА
АНАСТАСИЯ РАЙЧОВА КАМБУРОВА
АНГЕЛ АЛБЕНОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТОПУЗОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ВЕЛИЗАРОВ
АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
АНГЕЛ ЛЮБКОВ МАРИНОВ
АНГЕЛ МИХАИЛОВ СЛАВОВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ОГНЯНОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
АНГЕЛ РУСЛАНОВ ШАБАНОВ
АНГЕЛ СЛАВЕЕВ ШАБАНОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
АНГЕЛИНА ХРИСТОВА МЕМИШЕВА
АНДОН НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ
АНДРЕЙ БИСЕРОВ ХРИСТОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВ ПИРКОВ
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ АНГЕЛОВ
АНДРЕЙ ТОДОРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
АНЕТА АЛЕКСЕЕВА ДИМИТРОВА
АНЕТА АСЕНОВА БУЦЕВА
АНЕТА АСЕНОВА МАНОВА
АНЕТА АСЕНОВА ЧАВДАРОВА
АНЕТА ИГНАТОВА КАПТИЕВА
АНЕТА КАМЕНОВА ХРИСТОВА
АНЕТА НИКОЛОВА КАПТИЕВА
АНЕТА ОГНЯНОВА КАПТИЕВА
АНЕТА РАЙЧЕВА КАМБУРОВА
АНЕТА РАНГЕЛОВА ВЕЛИЗАРОВА
АНЕТА ЯКИМОВА ИЛИЕВА
АНИ ВАСИЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
АНИ ГЕОРГИЕВА РАДОНОВА
АНИ ЕВГЕНИЕВА СТЕФАНОВА
АНКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА
АНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
АННА АНГЕЛОВА КАМБЕРОВА
АННА РАДОЕВА СИНГАРТЕЛИЕВА
АННА СЕРГЕЕВА БАШ
АННА СИЛВИЕВА ДИМИТРОВА
АНТОАНЕТА АЛБЕНОВА КАМБУРОВА
АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
АНТОАНЕТА АНТОАНЕТОВА ФЕТАКОВА
АНТОАНЕТА ЖИВКОВА АНГУШЕВА
АНТОАНЕТА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА КАПТИЕВА
АНТОАНЕТА МАКСИМОВА КАМБУРОВА
АНТОАНЕТА РАДКОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
АНТОН ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ
АНТОН ДАНАИЛОВ МИХАЙЛОВ
АНТОН ИВАНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
АНТОНИЯ ИВАНОВА ШАБАНОВА
АНТОНИЯ СЕРГЕЕВА МАРКУЧЕВА
АНТОНИЯ ТРАЯНОВА ИЛИЕВА
АНУШКА АСЕНОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
АНУШКА ХРИСТОВА ТЕШОВСКА
АРИФ КИРИЛОВ КОПРИВЛЕНСКИ
АРТЕК ПЕТРОВ ВИТАНОВ
АСАН ВАЛЕРИЕВ САРАНДЕВ
АСЕН АЛБЕНОВ КАМЕНОВ
АСЕН АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
АСЕН АНДРЕЕВ ВИТАНОВ
АСЕН АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
АСЕН АТАНАСОВ КАМБУРОВ
АСЕН БИСЕРОВ КАПТИЕВ
АСЕН ВАЛЕРИЕВ ДИМИТРОВ
АСЕН ВАЛЕРИЕВ МАКАРИНОВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
АСЕН ДОБРЕВ ТЕШОВСКИ
АСЕН ИВОВ КАМБУРОВ
АСЕН ИЛИЕВ ЛИМАНОВ
АСЕН КРАСИМИРОВ ТЕШОВСКИ
АСЕН МИХАЙЛОВ КАМБУРОВ
АСЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
АСЕН РУМЕНОВ МАНОВ
АСЕН РУМЕНОВ ШАБАНОВ
АСЕН СЕРГЕЕВ КОПРИВЛЕНСКИ
АСЕН СЕРГЕЕВ КОЧАНЛИЕВ
АСЕН ЮЛИЕВ ТЕШОВСКИ
АСЕНКА МИРОСЛАВОВА КАПТИЕВА
АСЯ АНГЕЛОВА ЧИКОВА
АСЯ СТЕФАНОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
АТАНАС АСЕНОВ КАМБУРОВ
АТАНАС БОРИСОВ КАМБУРОВ
АТАНАС ГОШЕВ КРУМОВ
АТАНАС ЖЕКОВ ХАМАЛОВ
АТАНАС МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
АТИДЖЕ МУСТАФА АМИДЕИНА
АТИДЖЕ ТОДОРОВА ПАШОВА
АТЛАЗА АСЕНОВА САРАЧЕВА
АШУРЕ КРАСИМИРОВА КЕХАЙОВА
БАЙРЯМ РУМЕНОВ НАЗЛИЕВ
БАЛКЪС БАЙРЯМОВА ШАБАНОВА
БЕДРИЕ БАЙРЯМ ДОРМИШ
БЕЙЗАР РАЙЧОВА КАМБУРОВА
БИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
БИЛЯНА ИВАНОВА МАНОВА
БИНКА ОЛЕГОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
БИСЕР АЛБЕРТОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
БИСЕР АСЕНОВ ПИРКОВ
БИСЕР БИСЕРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
БИСЕР БОЯНОВ САРАЧЕВ
БИСЕР КИРИЛОВ САРАНДЕВ
БИСЕР МИХАЙЛОВ САРАЧЕВ
БИСЕР РОСЕНОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
БИСЕР СЕРГЕЕВ КОЧАНЛИЕВ
БИСЕР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
БИСЕР ЯРОСЛАВОВ БЕКИРОВ
БИСТРА БИСЕРОВА ПИРКОВА
БЛАГА АНГЕЛОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
БЛАГОЙ ИЛИЕВ САРАНДЕВ
БЛАГОЙ ЯКИМОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
БОГОМИЛ ИВАНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ МАРКУЧЕВ
БОЙКА БОЖИКОВА КОЧАНЛИЕВА
БОЙКА БОРИСОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
БОЙКА ЗВЕЗДОМИРОВА КОЧАНЛИЕВА
БОЙКА НИКОЛОВА ЧОНЕВА
БОЙКО АНГЕЛОВ САРАНДЕВ
БОЙКО БИСЕРОВ САРАЧЕВ
БОЙКО НАСКОВ МИХАЙЛОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ КЕСКИНЕВ
БОЙКО СТЕФАНОВ САРАЧЕВ
БОРИС БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
БОРИС БОРИСОВ ИЛИЕВ
БОРИС ИВАНОВ КАМБУРОВ
БОРИС НАЙДЕНОВ КАМБУРОВ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ БУЦЕВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
БОРИСЛАВ ЕФТИМОВ БУЦЕВ
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
БОРИСЛАВА АЛЬОШЕВА ЛИМАНОВА
БОСИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА
БОЯН БИСЕРОВ САРАЧЕВ
БОЯН ВАЛЕРИЕВ СЕПЕТЧИЕВ
БОЯН ЖИВКОВ ШАБАНОВ
БОЯН ИВАНОВ ШАБАНОВ
БОЯН КАМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
БОЯН ТОМОВ ШАБАНОВ
БОЯНКА АСЕНОВА КАМБУРОВА
ВАЛЕНТИН АЛЕНОВ БИСЕРОВ
ВАЛЕНТИН БОЙКОВ КЕСКИНЕВ
ВАЛЕНТИН ВЕЛКОВ АНГУШЕВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ВЕЛИЗАРОВ
ВАЛЕНТИН КАЛИНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ САРАНДЕВ
ВАЛЕНТИН КРУМОВ ШАБАНОВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ КЕСКИНЕВ
ВАЛЕНТИНА АНЖЕЛА ВЕЛИЗАРОВА
ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА БИСЕРОВА
ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ АСЕНОВ КАМБУРОВ
ВАЛЕРИ АСЕНОВ ЛИМАНОВ
ВАЛЕРИ АСЕНОВ САРАНДЕВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ВАЛЕРИ ЖИВКОВ КАМБУРОВ
ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ЛИМАНОВ
ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ ОРЛИНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕРИ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕРИ РУМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
ВАЛЯ ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНГЕЛИЯ ЛАЗАРОВА КЕСКИНЕВА
ВАНГЕЛИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА
ВАНЯ ВАСИЛЕВА ХАРИЗАНОВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ САРАЧЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ТУДЖАРОВ
ВАСИЛЕНА ЕМИЛОВА ДОБРЕВА
ВЕЛИН БОЙКОВ МЛАДЕНОВ
ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
ВЕЛИЧКА ЦЕЗАРОВА МИХАЙЛОВА
ВЕЛКО ЖИВКОВ АНГУШЕВ
ВЕНЕТА МИТКОВА ФЕТАХОВА
ВЕНЕТА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА
ВЕНЦИСЛАВ РАДОЕВ МАНДИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ РУМЯНОВ КАМБУРОВ
ВЕРКА САШОВА ДОБРЕВА
ВЕСА ИВАНОВА СЕПЕТЧИЕВА
ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСЕЛИН МИЛЕНОВ МАДЖИРОВ
ВЕСЕЛИН ОГНЯНОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ВЕСЕЛИН ЦЕЗАРОВ МИХАЙЛОВ
ВЕСКА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА
ВЕСКА САШОВА ШАБАНОВА
ВЕСКО СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ
ВИКТОР ВЕЛИНОВ БОЙКОВ
ВИКТОР ВИКТОРОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
ВИКТОР ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ
ВИКТОР СЛАВЧЕВ КОПРИВЛЕНСКИ
ВИОЛЕТА БИСЕРОВА ПИРКОВА
ВИОЛЕТА БОЯНОВА САРАЧЕВА
ВИОЛЕТА ВАЛЕРИЕВА КАМБУРОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА
ВИОЛЕТА МАКСИМОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВИОЛЕТА НАЙКОВА САРАЧЕВА
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА РАЙКОВА
ВИТКА ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА
ГАЛИНА РОСЕНОВА ТЕШОВСКА
ГАЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА КАПТИЕВА
ГАЛЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ БИСЕРОВА МЕМИШЕВА
ГАЛЯ ВЕСКОВА ТЕШОВСКА
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЧОНГОВА-СТОЙКОВА
ГАЛЯ ЖИВКОВА КАМБУРОВА
ГАЛЯ КИРИЛОВА ТЕШОВСКА
ГАЛЯ ЮРИЕВА КАМБУРОВА
ГАНКА ЗЛАТКОВА МИХАЙЛОВА
ГЕНДЖЕБАЙ САЙДИНОВ ИСЛЯМОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЕХАЙОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОПУЗОВ
ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ КАМБУРОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАПТИЕВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОНГОВ
ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ КЕХАЙОВ
ГЕОРГИ КАМЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ГЕОРГИ КАМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ТОПУЗОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ МАНОВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ РАЙКОВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАМБУРОВА
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ТОПУЗОВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КЕСКИНЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА
ГЕРГАНА ЖИВКОВА СЕПЕТЧИЕВА
ГЕРГАНА КАМЕНОВА СЕПЕТЧИЕВА
ГЕРГАНА СЕРГЕЕВА КОЧАЛИЕВА
ГИЗДО ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ГЛОРИЯ РУМЯНОВА ДИМИТРОВА
ГЮЛА МАРИНОВА ГАЙТАНОВА
ГЮЛФИЕ ЕМИЛОВА ХОРОЗОВА
ГЮЛФИЕ РАШКОВА КАПТИЕВА
ДАВИД АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
ДАНА ДИМИТРОВА ХАМАЛОВА
ДАНАИЛ БОЯНОВ ШАБАНОВ
ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ ДОБРЕВ
ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ ДОБРЕВ
ДАНАИЛ ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
ДАНАИЛ НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ
ДАНАИЛ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
ДАНАИЛ СЛАВЧОВ МИЛАНОВ
ДАНАИЛ СТЕФЧОВ ХРИСТОВ
ДАНАИЛ ТОДОРОВ СЛАВОВ
ДАНИЕЛ РУСЛАНОВ ИВАНОВ
ДАНИЕЛА ЕЛЕНОВА КОЗОВА
ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА
ДЕАНА ВАЛЕРИЕВА КОЧАНЛИЕВА
ДЕМИР ЕМИЛОВ НАЗЛИЕВ
ДЕНИС ДАНАИЛОВ ДОБРЕВ
ДЕНИС РУСЛАНОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
ДЕНИСА КРАСИМИРОВА ШАРКОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАМБУРОВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ТЕШОВСКА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА ТОПУЗОВА
ДЕСИСЛАВА СЕРГЕЕВА ОГНЯНОВА
ДЕСИСЛАВА СЛАВЕЕВА КАМБУРОВА
ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА
ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ШОТЕВА
ДЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА КРУМОВА
ДЕЯН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
ДЕЯНА АНГЕЛОВА САРАЧЕВА
ДЖАМАЛ НИКОЛАЕВ РАДОНОВ
ДЖЕЙЛЯН ИБРАИМОВА БЕКИРОВА
ДЖЕМАЛ ТОДОРОВ СЛАВОВ
ДЖЕМИЛЕ МУСТАФОВА МИЛАНОВА
ДИАНА АСЕНОВА АНДОНОВА
ДИАНА АСЕНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ДИАНА БОЯНОВА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
ДИАНА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ДИАНА ИВАНОВА ПИРКОВА
ДИАНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
ДИАНА СЕРГЕЕВА КОЧАНЛИЕВА
ДИАНА ЮЛИЯНОВА ДЕМИРЕВСКА
ДИАНА ЮЛИЯНОВА МАДЖИРОВА
ДИЛАРА БАШ
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ХАМАЛОВА
ДИМИТРИНА СТОЙЧЕВА МИТЕВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КОНДЕВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОНГОВА
ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА ВИТАНОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАМАЛОВ
ДИМИТЪР АЛЬОШЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ САРАЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЛИВАРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ МАКАРИНОВ
ДИМИТЪР САНДЕВ САРАНДЕВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ САРАЧЕВ
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЩЕРЕВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ КАРАГЬОЗОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ СТОЙКОВ
ДИМИТЪР ЮЛИЕВ ТЕШОВСКИ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ЯНКОВ
ДИТКА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
ДИЯНА АСЕНОВА МАНОВА
ДИЯНА БОЯНОВА СЕПЕТЧИЕВА-МАХМУДОВА
ДИЯНА ДЕЯНОВА РАДУЛОВА
ДИЯНА КРУМОВА КАМБУРОВА
ДИЯНА РУМЕНОВА МАНОВА
ДИЯНА СТОЯНОВА КАМБУРОВА
ДОБРИ АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
ДОБРИНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ДОНКА МИРОСЛАВОВА СЕПЕТЧИЕВА
ЕВГЕНИ ОЛЕГОВ ШОТЕВ
ЕВГЕНИ РОСЕНОВ ШАБАНОВ
ЕВГЕНИ СЕВЕРИНОВ СТЕФАНОВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СЕПЕТЧИЕВА
ЕЛЕНА АСЕНОВА ВИТАНОВА
ЕЛЕНА ГАЛЕВА КАМБУРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА АНДОНОВА
ЕЛЕНА СЛАВЕЙКОВА РУМЕНОВА
ЕЛЕНА ТОМОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДОБРЕВА
ЕЛЕОНОРА БИСЕРОВА ПИРКОВА
ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА КОПРИВЛЕНСКА
ЕЛЗА АЛБЕНОВА КОВАЧЕВА
ЕЛЗА АЛБЕНОВА ЛИМОВА
ЕЛЗА АСЕНОВА ДОБРЕВА
ЕЛЗА БОЯНОВА КОВАЧЕВА
ЕЛЗА ЕМИЛОВА ШОТЕВА
ЕЛЗА ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЗА ИВАЙЛОВА ТЕШОВСКА
ЕЛЗА НИКОЛАЕВА ШОТЕВА
ЕЛЗА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЗА РАШКОВА КАМБУРОВА
ЕЛЗА РУМЕНОВА КАПТИЕВА
ЕЛИСАВЕТА ЕФТИМОВА СЕПЕТЧИЕВА
ЕЛИСАВЕТА РОСЕНОВА СЕПЕТЧИЕВА
ЕЛКА АНТОНОВА САРАЧЕВА
ЕЛКА ЖИВКОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ЕМАНУИЛ ЛЮБОМИРОВ ОГНЯНОВ
ЕМИЛ АЛБЕНОВ КОВАЧЕВ
ЕМИЛ АЛЬОШЕВ НАЗЛИЕВ
ЕМИЛ АСЕНОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛ АТАНАСОВ КАМБУРОВ
ЕМИЛ ДАНАИЛОВ МИЛАНОВ
ЕМИЛ ЕМИЛОВ МАНОВ
ЕМИЛ РУМЕНОВ ДАМЯНОВ
ЕМИЛ РУМЕНОВ ТОПУЗОВ
ЕМИЛ САШОВ ИЛИЕВ
ЕМИЛ СЛАВЧЕВ КОЧАЛИЕВ
ЕМИЛ ХАРАЛАМПИЕВ КАПТИЕВ
ЕМИЛ ЮРИЕВ ШОТЕВ
ЕМИЛИАН ЕМИЛОВ МАНОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА КАМБУРОВА
ЕМИЛИЯ АСЕНОВА КОЧАЛИЕВА
ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КАМБУРОВА
ЕМИЛИЯ БОЯНОВА ШАБАНОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МАНОВА
ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА НАЗЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА РИБНАЛИЕВА
ЕМИЛИЯ МИТКОВА БЕКИРОВА
ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ШАБАНОВА
ЕМИЛИЯ САШОВА КОВАЧЕВА
ЕМИЛИЯ САШОВА ХРИСТОВА
ЕМИЛИЯ СЕРГЕЕВА КЕСКИНЕВА
ЕМИЛИЯ ФИЛИПОВА ШАБАНОВА
ЕМИНЕ ИБРАХИМ КУНГЬОВА
ЕМКА АНТОНОВА ШОТЕВА
ЕМРАХ ДАНЧОВ ПЕЕВ
ЕНВЕР РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ
ЕРЕН АСЕНОВ КАМБУРОВ
ЕРОЛ ВАЛЕНТИНОВ КЕСКИНЕВ
ЕРОЛ ИСМУШ КАМБУР
ЕСМЕРАЛДА ЗАХАРИЕВА ШАБАНОВА
ЕФТИМИЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА
ЖАНА АСЕНОВА МАДЖИРОВА
ЖАНА ДИМИТРОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ЖАНА МИТКОВА АНГЕЛОВА
ЖЕКО АТАНАСОВ ХАМАЛОВ
ЖИВКА АСЕНОВА ШАБАНОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЖИВКА РУМЕНОВА ФЕТАКОВА
ЖИВКО АСЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ЖИВКО ЕВГЕНИЕВ ШАБАНОВ
ЖИВКО ЖИВКОВ СЛАВОВ
ЖИВКО РУМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
ЖИВКО САШОВ БАЙРАКОВ
ЖИВКО СЕРГЕЕВ КОПРИВЛЕНСКИ
ЖИВКО СЛАВЧОВ МИЛАНОВ
ЖИВКО СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ЖУЛИЕТА БИСЕРОВА БЕКИРОВА
ЖУЛИЕТА ВЕЛКОВА АНГУШЕВА
ЖУЛИЕТА ЖИВКОВА МИЛАНОВА
ЖУЛИЕТА ХРИСТОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
ЗАПРИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ЗАПРЯН АНКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЗАПРЯНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ ШАБАНОВ
ЗВЕЗДА КРАСИМИРОВА КАМБУРОВА
ЗВЕЗДА КРАСИМИРОВА НАЗЛИЕВА
ЗВЕЗДАНКА ИЛИЕВА КОЧАЛИЕВА
ЗВЕЗДОМИР БИСЕРОВ КОЧАНЛИЕВ
ЗВЕЗДОМИР РУМЕНОВ ТОПУЗОВ
ЗВЕЗДОМИР СТАНИМИРОВ ИЛИЕВ
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЗДРАВКА ЕФТИМОВА ДИМИТРОВА
ЗДРАВКА СИМЕОНОВА ТОПУЗОВА
ЗДРАВКО КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО САШОВ БАЙРЯКОВ
ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА ШОТЕВА
ЗЛАТКА БИСЕРОВА СЕПЕТЧИЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА СЪРБАКОВА
ЗЛАТКА ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
ЗЛАТКА ОРЛИНОВА ВЕЛИЗАРОВА
ЗЛАТКА СТЕФАНОВА КАПТИЕВА
ЗЛАТКА СТОЯНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЗОРКА ДАНЧОВА КАПТИЕВА
ЗОЯ ЗАХАРИЕВА ШАБАНОВА
ЗОЯ МАКСИМОВА КЕХАЙОВА
ЗОЯ МИЛЕНОВА МАДЖИРОВА
ЗОЯ НИКОЛАЕВА КАПТИЕВА
ЗОЯ ХАРИЛОВА МАДЖИРОВА
ЗЮМБЮЛ КРАСИМИРОВА ЛИМАНОВА
ЗЮМБЮЛА ИЛИЕВА ДАВИДОВА
ЗЮМБЮЛКА ДИМИТРОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ИВАЙЛО РУМЕНОВ ТЕШОВСКИ
ИВАН АНОВ ШАБАНОВ
ИВАН БОЯНОВ ШАБАНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН ЕМИЛОВ МАНОВ
ИВАН ЖИВКОВ ШАБАНОВ
ИВАН ИВАНОВ САРАНДЕВ
ИВАН ИВАНОВ СИНГАРТЕЛИЕВ
ИВАН МИНОВ ЮРУКОВ
ИВАН НАСКОВ АНДОНОВ
ИВАН СНЕЖОВ САРАНДЕВ
ИВАН ТАШКОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ИВАН ХРИСТОВ МАРКУЧЕВ
ИВО РОСЕНОВ ТЕШОВСКИ
ИГЛИКА БИСЕРОВА ИЛИЕВА
ИГНАТ СЕРГЕЕВ КАПТИЕВ
ИЛИНКА ИВАНОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЕЛИЗАРОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ВЕЛИЗАРОВ
ИЛИЯ АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
ИЛИЯ ЖИВКОВ САРАНДЕВ
ИЛИЯ НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИЛИЯ РОСЕНОВ БОЙКОВ
ИЛИЯ РУМЕНОВ ТОПУЗОВ
ИЛИЯН АЛЬОШЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
ИЛИЯН КАМЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ИРИНА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ИРИНА СИМЕОНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ИСА ЮСЕИН ДОРМИШ
ИСКРА АЛЬОШЕВА СТОЯНОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА
ИСКРА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
ИСКРЕН СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
ИСКРЕН ЮЛИЯНОВ СОКОЛОВ
ИСМЕТ НАСКОВ ФЕТАКОВ
ИСМУШ ИСМАИЛ КАМБУР
ИСО ЖЕКОВ ХАМАЛОВ
ИСУС СЕРГЕЕВ ШОТЕВ
ЙОАННА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ МАРКУЧЕВ
ЙОРДАН ЮЛИЯНОВ КОВАЧЕВ
ЙОСИФ НАСКОВ БУЦЕРОВ
ЙОСИФ ЮРИЕВ ШОТЕВ
КАДИФЕЙКА ВЛАДИМИРОВА СЕПЕТЧИЕВА
КАЙМЕТКА ВАЛЕРИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
КАЛИНКА ВЛАДИМИРОВА ДАЛАКОВА
КАЛИНКА СПАСОВА ВАСИЛЕВА
КАЛИНКА СТЕФАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
КАЛОЯН СТОЯНОВ КАМБУРОВ
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ШАБАНОВА
КАМЕЛИЯ КАМЕНОВА КОПРИВЛЕНСКА
КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА КОВАЧЕВА
КАМЕЛИЯ СЛАВЧЕВА КАПТИЕВА
КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА КОПРИВЛЕНСКА
КАМЕН ВАЛЕРИЕВ СЕПЕТЧИЕВ
КАМЕН ИЛИЯНОВ КАМЕНОВ
КАМЕН КАМЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
КАМЕН НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
КАМЕН РУМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
КАРАМФИЛА НАСКОВА КОПРИВЛЕНСКА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ЯРЪМОВА
КАТЕРИНА ИВОВА ЛИМАНОВА
КАТЯ СТЕФАНОВА КАМБУРОВА
КЕМАЛ АХМЕД ЮСЕИН
КЕМБА НАДЗИФЕ МАНОВА
КИПРА СЕРГЕЕВА АНГЕЛОВА
КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ТЕШОВСКИ
КИРИЛ ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ КАМЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
КИРИЛ КИРИЛОВ КАМБУРОВ
КОСТА ДИМИТРОВ ШАБАНОВ
КРАСИМИР АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ВАЛЕРИЕВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ
КРАСИМИР ДАНАИЛОВ ДОБРЕВ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ КОЧАЛИЕВ
КРАСИМИР КАЛИНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР МАКСИМОВ КЕХАЙОВ
КРАСИМИР МАКСИМОВ ТАНЧЕВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ КАМБУРОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ТЕШОВСКИ
КРАСИМИР СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
КРАСИМИРА АЛБЕНОВА ДОБРЕВА
КРАСИМИРА ДАНЧЕВА МИХАЙЛОВА
КРАСИМИРА РУМЕНОВА ШАБАНОВА
КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА ДАКОВА
КРИСТИНА РУМЕНОВА МАРКУЧЕВА
КРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ХАНДЖИЕВ
КЪДРА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
КЬОЛМУШ РАУФОВА ДИМИТРОВА
ЛАЗАР ОГНЯНОВ ВАСИЛЕВ
ЛИДИЯ АНДОНОВА КАПТИЕВА
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ЛИДИЯ СТЕФАНОВА ШАБАНОВА
ЛИДИЯ ФИЛИПОВА КОЧАЛИЕВА
ЛИДИЯ ЮЛИЯНОВА ДЮЛЕК
ЛИДКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА
ЛИЛЯНА АСЕНОВА ШАБАНОВА
ЛИЛЯНА ВАЛЕРИЕВА САРАНДЕВА
ЛИЛЯНА ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА
ЛОРА ТОДОРОВА ХАРИЗАНОВА
ЛЮБА ЖИВКОВА ДИМИТРОВА
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЛЮБКА АСЕНОВА МАРИНОВА
ЛЮБКА ФИЛИПОВА САРАЧЕВА
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ДАКОВ
ЛЮДМИЛА БОЯНОВА ИЛИЕВА
ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВА ШАБАНОВА
ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ШАБАНОВА
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА РАЙКОВА
ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ШОТЕВА
ЛЮТВИЕ ГЕОРГИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
МАГДА АСЕНОВА САРАЧЕВА
МАГДАЛЕНА БИСЕРОВА САРАНДЕВА
МАГДАЛЕНА ФИЛИПОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАКСУМ КРАСИМИРОВ КЕХАЙОВ
МАНОЛ ИВАНОВ МАНОВ
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА РАЙКОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
МАРГАРИТА САШОВА ШАБАНОВА
МАРИАНА БИСЕРОВА САРАНДЕВА
МАРИАНА МИХАЙЛОВА ТАНЧЕВА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА ХАМАЛОВА
МАРИНА РУМЕНОВА КЕСКИНЕВА
МАРИНКА МОНЕВА МЕХМЕДОВА
МАРИО ФИДОШЕВ СЛАВОВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КАПТИЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАКАРИНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА ВИТАНОВА
МАРИЯ АСЕНОВА КОСТОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ХАМАЛОВА
МАРИЯ БОРЯНОВА КОВАЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
МАРИЯ ДАНАИЛОВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ДЕМИРОВА РАШКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРКУЧЕВА
МАРИЯ ЖИВКОВА БУЦЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА МАРКУЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЯНОВА КАМЕНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ХАРИЗАНОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА САРАЧЕВА
МАРИЯ СЕРГЕЕВА ФЕТАКОВА
МАРИЯ СЛАВЕЕВА ШАБАНОВА
МАРИЯ СЛАВЧОВА БАЙРАКОВА
МАРИЯ СНЕЖАНОВА ВИТАНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА РАДУЛОВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯНА ЛЮБЕНОВА НЕДЕВА
МАРИЯНА РУМЕНОВА САРАНДЕВА
МАЯ ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛИЗАРОВА
МАЯ ВИКТОРОВА ПИРКОВА
МАЯ ЕМИЛОВА ХАНДЖИЕВА
МАЯ РУМЕНОВА КОВАЧЕВА
МАЯ ЩАСЛИВОВА ВЕЛИЗАРОВА
МЕЙВА СТОЙЧЕВА КОПРИВЛЕНСКА
МИГЛЕНА ЙОСИФОВА МИХАЙЛОВА
МИЛЕН НЕДКОВ МАДЖИРОВ
МИНА ЕМИЛОВА МЕТОДИЕВА
МИНЕ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
МИНКА ИВАНОВА ЮРУКОВА
МИРОСЛАВ БИСЕРОВ БЕКИРОВ
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
МИРОСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ КАПТИЕВ
МИТКО САШОВ МАНОВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ КАМБУРОВ
МИХАИЛ БИСЕРОВ САРАЧЕВ
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ТЕШОВСКИ
МИХАИЛ ЖИВКОВ СЛАВОВ
МИХАЙЛ АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
МИХАЛИНА ФИЛИПОВА ХАДЖИЕВА-ЛИМАНОВА
НАДЕЖДА АНДОНОВА МИХАЙЛОВА
НАДЕЖДА БЛАГОЕВА ТЕШОВСКА
НАДЕЖДА САШОВА САРАНДЕВА
НАДКА АНТОНОВА ТЕШОВСКА
НАДКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
НАДКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
НАДКА ЖЕКОВА ДИМИТРОВА
НАДКА НАЧКОВА КАМБУРОВА
НАДКО ЛИЛЯНОВ МИНКОВ
НАДЯ АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА
НАДЯ СЕРГЕЕВА КАПТИЕВА
НАЗИК ФИДУШ КАМБУР
НАЗМИ СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
НАЙДЕН АНГЕЛОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
НАЙДЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
НАЙДЕН БОРИСОВ КАМБУРОВ
НАЙДЕН ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
НАЙДЕН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
НАЙДЕН ОЛЕГОВ ШОТЕВ
НАЙДЕН САШОВ КЕСКИНЕВ
НАЙЛЕ ДИМИТРОВА МАКАРИНОВА
НАРГИС ОРЛИНОВА ХАМАЛОВА
НАСКА ВАЛЕРИЕВА СТАВРЕВА
НАСКА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
НАСКО БОЙКОВ МИХАЙЛОВ
НАСКО ИВАНОВ АНДОНОВ
НАСКО МИТКОВ ФЕТАКОВ
НАСКО СЕВДЕЛИНОВ СЕПЕТЧИЕВ
НАТАЛИ ВЛАДИМИРОВА ДАЛАКОВА
НАТАЛИЯ САНДЕВА ЧИРАКОВА
НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВА САРАНДЕВА
НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВА ШОТЕВА
НАТАЛИЯ СТЕФАНОВА БОРИСОВА
НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КОПРИВЛЕНСКА
НАТАША АЛЬОШЕВА КАМБЕРОВА
НЕДКА АТАНАСОВА МАРКУЧЕВА
НЕДРЕТ ЮСЕИНОВА КОВАЧЕВА
НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ТУДЖАРОВА
НЕДЯЛКА СЛАВЕЕВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
НЕДЯЛКА ТОДОРОВА САРАНДЕВА
НЕЖМИ ВИКТОРОВ ЖИВКОВ
НЕЙЧО АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ
НЕЛИ АСЕНОВА ШАБАНОВА
НЕЛИ ВАЛЕРИЕВА КАМБУРОВА
НЕЛИ ВЕЛКОВА АНГУШЕВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МАНОВА
НЕЛИ ЕВГЕНИЕВА КЕСКИНЕВА
НЕЛИ ЖИВКОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
НЕЛИ ИЛИЕВА БОЙКОВА
НЕЛИ КРУМОВА ИЛИЕВА
НЕЛИ СЛАВЧОВА КАМБУРОВА
НЕРЗАТ МЕТКОВ АСАНОВ
НИКОЛ ВЛАДИМИРОВА ДАЛАКОВА
НИКОЛА СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
НИКОЛА ТОДОРОВ ХАРИЗАНОВ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ БИСЕРОВ МЕМИШЕВ
НИКОЛАЙ БОЙКОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ХАРИЗАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ САРАЧЕВ
НИКОЛАЙ РАШКОВ ШАБАНОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ САРАЧЕВ
НИКОЛАЙ САШОВ КЕСКИНЕВ
НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ИЛИЕВ
НИКОЛАЙ ЮРИЕВ ШОТЕВ
НИКОЛАЯ ЕМИЛОВА ШОТЕВА
НЮРТЕНА АРИФОВА АБАЗОВА
ОГНЯН ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
ОГНЯН ГИЗДОВ ДИМИТРОВ
ОГНЯН ПАВЛИНОВ ИЛИЕВ
ОЛГА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
ОЛГА СЛАВЧЕВА ЛИМАНОВА
ОЛЕГ ВЕСЕЛИНОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
ОЛЕГ РУМЕНОВ ШОТЕВ
ОРЛИН ДАНАИЛОВ МИХАЙЛОВ
ОРЛИН ЖЕКОВ ХАМАЛОВ
ОРЛИН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ОРЛИН РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ
ОРЛИН СЕРГЕЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ОРЛИН СТЕФАНОВ КАПТИЕВ
ОРХАН ИСМУШ КАМБУР
ОРХАН КРАСИМИРОВ КЕХАЙОВ
ОРХАН НАСКОВ ФЕТАКОВ
ОРХАН ОРЛИНОВ КАМБУРОВ
ПАВЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА
ПАВЛИНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА
ПЕМБЕ ШАКИР КАМБУРОВА
ПЕНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА
ПЕНКА ИЛИЕВА ТЕШОВСКА
ПЕНКА СПАСОВА ЧОНГОВА
ПЕТРАНА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
ПЕТРАНА НАЙДЕНОВА КАМБУРОВА
ПЕТРАНА НАЙДЕНОВА КОЧАНЛИЕВА
ПЕТЪР АНДРЕЕВ ВИТАНОВ
ПЕТЪР АСЕНОВ КАПТИЕВ
ПЕТЪР БОЯНОВ ШАБАНОВ
ПЛАМЕН ЮРИЕВ МАРКУЧЕВ
РАБИЕ ЮСЕИН ДОРМИШ
РАДКА АСЕНОВА МАДЖИРОВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА САРАЧЕВА
РАДКА ЛАЗАРОВА ГАЙТАНОВА
РАДКО АЛБЕНОВ ВЕЛИЗАРОВ
РАДКО ВАЛЕРИЕВ ДОБРЕВ
РАДОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВ МИТКОВ МАНОВ
РАЙКО АГНЕСОВ ЧИКОВ
РАЙМЕ ДИМИТРОВА ШАБАНОВА
РАЙНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
РАЙНА ЙОСИФОВА ТЕШОВСКА
РАЙНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
РАЙНА СЕРГЕЕВА КАМЕНОВА
РАЙНА ЮЛИЯНОВА КАМБУРОВА
РАЙЧО КИРИЛОВ КАМБУРОВ
РАМЗИ РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ
РАМИЗ НАСКОВ ФЕТАКОВ
РАФИЕ АЛИЛ КЬОЙБЕШИ
РАШКО СТЕФАНОВ КАПТИЕВ
РЕДЖЕП РУМЕНОВ НАЗЛИЕВ
РЕНИ ДАФИНОВА КОЧЕВА
РИКАРДО ЖИВКОВ СЕПЕТЧИЕВ
РОЗА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
РОЗА АСЕНОВА МАКАРИНОВА
РОЗА ВАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
РОЗА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
РОЗА ДИМИТРОВА ШАБАНОВА
РОЗА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
РОЗА ЕМИЛОВА ХАМАЛОВА
РОЗА ЖИВКОВА КАМБЕРОВА
РОЗА ИВАЙЛОВА ТЕШОВСКА
РОЗА ИЛИЕВА КОЧАНЛИЕВА
РОЗА ИЛИЕВА ТЕШОВСКА
РОЗА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
РОЗА ОРЛИНОВА МАКАРИНОВА
РОЗА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА
РОЗА СЛАВЧЕВА КОПРИВЛЕНСКА
РОЗА ЮЛИЯНОВА ИЛИЕВА
РОЗА ЮЛИЯНОВА РУМЕНОВА
РОСЕН АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
РОСЕН БИСЕРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
РОСЕН БОЙКОВ КЕСКИНЕВ
РОСЕН ЕВГЕНИЕВ ШАБАНОВ
РОСЕН КАМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
РОСЕН СЛАВЕЕВ МАДЖИРОВ
РОСЕН ФИЛИПОВ ШАБАНОВ
РОСИЦА АНГЕЛОВА САРАЧЕВА
РОСИЦА ДЕЯНОВА РАДУЛОВА
РОСИЦА ИЛИЕВА БОРИСОВА
РОСИЦА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА
РОСИЦА ОРЛИНОВА МИХАЙЛОВА
РОСИЦА РУСЛАНОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА
РУЖЕН ДИМИТРОВ МАКАРИНОВ
РУЖЕН ОРЛИНОВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ КЕХАЙОВ
РУМЕН АЛЬОШЕВ КАМБУРОВ
РУМЕН АЛЬОШЕВ СИНГАРТЕЛИЕВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
РУМЕН АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН АСЕНОВ КАПТИЕВ
РУМЕН АСЕНОВ ТЕШОВСКИ
РУМЕН АСЕНОВ ШАБАНОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАЙКОВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ДОБРЕВ ТЕШОВСКИ
РУМЕН ЖИВКОВ СЛАВОВ
РУМЕН ИВАНОВ САРАЧЕВ
РУМЕН КАМЕНОВ СЕПЕТЧИЕВ
РУМЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
РУМЕН РОСЕНОВ МИХАЙЛОВ
РУМЕН РУМЕНОВ ИЛИЕВ
РУМЕН РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
РУМЕН РУМЕНОВ СЛАВОВ
РУМЕН САШОВ ТОПУЗОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КАПТИЕВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КЕСКИНЕВ
РУМЕН СИЙКИН КАПТИЕВ
РУМЕН СЛАВЧЕВ КАПТИЕВ
РУМЕН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ ШАБАНОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ ШОТЕВ
РУМЕН СТЕФЧОВ ХРИСТОВ
РУМЕН ЮРИЕВ МАРКУЧЕВ
РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА
РУМЯНА АЛЬОШЕВА СИНГАРТЕЛИЕВА
РУМЯНА АНГЕЛОВА КОЧАНЛИЕВА
РУМЯНА ВИКТОРОВА КОВАЧЕВА
РУМЯНА ВИКТОРОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
РУМЯНА ВИКТОРОВА ТОПУЗОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА ОГНЯНОВА
РУМЯНА ЗВЕЗДОМИРОВА БУЦЕВА
РУМЯНА ИВАНОВА КАПТИЕВА
РУМЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
РУМЯНА КАМЕНОВА САРИЯННИДУ
РУМЯНА НАСКОВА ТЕШОВСКА
РУМЯНА НИКОЛАЕВА ТОПУЗОВА
РУМЯНА ОГНЯНОВА КОВАЧЕВА
РУМЯНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
РУМЯНА ФИЛИПОВА САРАЧЕВА
РУМЯНА ЮРИЕВА КАПТИЕВА
РУСЛАН АНГЕЛОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
РУСЛАН НАЙДЕНОВ МУСОМИЩАЛИЕВ
РУСЛАН РУМЕНОВ ШАБАНОВ
РУСЛАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
САБРИЕ ИМИНОВА ФЕТАКОВА
САБРИНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
САБРИНА ХРИСТОВА БУЦЕВА
САДКО РОСЕНОВ МАДЖИРОВ
САДРИЕ ЮСЕИН ДОРМИШ
САЙДИН НЕЖАТИНОВ ИСЛЯМОВ
САЙДИН ОРЛИНОВ КАПТИЕВ
САРА СТЕФАНОВА САРАНДЕВА
САШО АСЕНОВ КЕСКИНЕВ
САШО АСЕНОВ ЛИМАНОВ
САШО ЗДРАВКОВ БАЙРЯКОВ
САШО РУМЕНОВ ТОПУЗОВ
САШО СЛАВЧЕВ КОЧАЛИЕВ
СВЕТЛА ДАНАИЛОВА КАПТИЕВА
СВЕТЛАНА БОРИСЛАВОВА ХАРИЗАНОВА
СЕВДА ДЕЯНОВА КАМБУРОВА
СЕВДАЛИН ЖИВКОВ ЗДРАВКОВ
СЕВДЕЛИН СТЕФАНОВ СЕПЕТЧИЕВ
СЕВДЕЛИНА ВЕЛИКОВА ХАНДЖИЕВА
СЕВДЕЛИНА МИХАЙЛОВА МАРКУЧЕВА
СЕВЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
СЕДЕВКА РАЙЧЕВА СИНГАРТЕЛИЕВА
СЕРАНКО ВАЛЕРИЕВ САРАНДЕВ
СЕРГЕЙ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
СЕРГЕЙ АСЕНОВ КАПТИЕВ
СЕРГЕЙ АСЕНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СЕРГЕЙ АСЕНОВ КОЧАНЛИЕВ
СЕРГЕЙ АСЕНОВ САРАНДЕВ
СЕРГЕЙ БИСЕРОВ КОЧАНЛИЕВ
СЕРГЕЙ БЛАГОЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
СЕРГЕЙ БОЯНОВ ШАБАНОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВ ДАЛАКОВ
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ САРАЧЕВ
СЕРГЕЙ ЗВЕЗДОМИРОВ КОЧАНЛИЕВ
СЕРГЕЙ ИВОВ КАМБУРОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ ШАБАНОВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ КАПТИЕВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
СЕРГЕЙ САНДЕВ САРАНДЕВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ КАПТИЕВ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ КОЧАНЛИЕВ
СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ
СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ КАПТИЕВ
СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ ШАБАНОВ
СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ ШОТЕВ
СЕРГЕЙ СТОЯНОВ КАМБУРОВ
СЕРГЕЙ ФИЛИПОВ САРАЧЕВ
СЕРГЕЙ ФИЛИПОВ ШАБАНОВ
СЕРГЕЙ ХАРАЛАМПИЕВ КАПТИЕВ
СЕРГЕЙ ЯКИМОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
СЕФЕДИН ТАШКОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СИЙКА ДИМИТРОВА КАПТИЕВА
СИЙКА ИГНАТОВА БИСЕРОВА
СИЙКА СЕРГЕЕВА СТЕФАНОВА
СИЛВАНА ВЕСЕЛИНОВА ТЕШОВСКА
СИЛВИЕ АБАЗОВА МАХМУДОВА
СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА КЕСКИНЕВА
СИМЕОН АНТОНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СИНЕМА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
СЛАВЕЙ РОСЕНОВ МАДЖИРОВ
СЛАВЕЙ СТЕФАНОВ ШАБАНОВ
СЛАВИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
СЛАВЧО АНТОНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СЛАВЧО ДАНАИЛОВ МИЛАНОВ
СЛАВЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
СЛАВЧО ЗДРАВКОВ БАЙРАКОВ
СЛАВЧО ИВАНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СЛАВЧО ИЛИЕВ ЛИМАНОВ
СЛАВЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
СЛАВЧО СЛАВЧЕВ БАЙРАКОВ
СНЕЖАНА АЛЬОШЕВА ТОПУЗОВА
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА САРАЧЕВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА КАМБУРОВА
СНЕЖАНА АСЕНОВА ШАБАНОВА
СНЕЖАНА БИСЕРОВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНА БОЖИКОВА САРАЧЕВА
СНЕЖАНА БОЙКОВА МИХАЙЛОВА
СНЕЖАНА БОЙКОВА МИХАЙЛОВА
СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
СНЕЖАНА ГИЗДОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНА ЕВГЕНИЕВА РУМЕНОВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА КАМБУРОВА
СНЕЖАНА РУМЕНОВА КАПТИЕВА
СНЕЖАНА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНА СЛАВЧЕВА САРАЧЕВА
СНЕЖАНА СТАНИМИРОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
СНЕЖКА ДАНЧОВА МАРКУЧЕВА
СОНЯ АВРАМОВА СЛАВОВА
СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА КАМБУРОВА
СОНЯ ЕМИЛИАНОВА МАНОВА
СОНЯ НИКОЛОВА КАПТИЕВА
СОНЯ РАШКОВА ВЕЛИЗАРОВА
СОНЯ РУМЕНОВА КАМБУРОВА
СОНЯ САШЕВА СЛАВОВА
СОНЯ СТЕФАНОВА БУЦЕРОВА
СОНЯ СТЕФАНОВА МАНОВА
СОФИЯ МЕТОДИЕВА ВЕЛИЗАРОВА
СОФКА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА
СОФКА ДИМИТРОВА ТОПУЗОВА
СОФКА МЛАДЕНОВА ИЛИЕВА
СОФКА НАЙДЕНОВА САРАЧЕВА
СОФКА РУМЕНОВА МУСОМИЩАЛИЕВА
СОФКА СЕРГЕЕВА ХАМАЛОВА
СОФКА ЯНКОВА КЕХАЙОВА
СТАНИМИР ЗВЕЗДОМИРОВ ИЛИЕВ
СТЕЛА СЕРГЕЕВА ШОТЕВА
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СЕПЕТЧИЕВ
СТЕФАН АСЕНОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН БИСЕРОВ САРАЧЕВ
СТЕФАН БОЙКОВ САРАЧЕВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ЕВГЕНИЕВ КАМБУРОВ
СТЕФАН ИВАНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СТЕФАН НАЙДЕНОВ МИХАЙЛОВ
СТЕФАН РУМЕНОВ КАМБУРОВ
СТЕФАН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
СТЕФАН СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
СТЕФАН СЕРГЕЕВ ШАБАНОВ
СТЕФАН СТЕФАНОВ ШАБАНОВ
СТЕФКА АВРАМОВА КОПРИВЛЕНСКА
СТЕФКА АСЕНОВА ЮРУКОВА
СТЕФКА МАНОЛОВА МАНОВА
СТЕФКА РАНГЕЛОВА ИЛИЕВА
СТЕФКА СТЕФАНОВА ФАТИРАС
СТЕФЧО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
СТОЙНА ТОДОРОВА СЛАВОВА
СТОЙЧО СИМОВ КАРАГЬОЗОВ
СТОЯН ИВОВ КАМБУРОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
СТОЯН РУСЛАНОВ ИВАНОВ
СТОЯНКА БОЙКОВА КЕСКИНЕВА
СТОЯНКА ИВАНОВА САРАНДЕВА
СУЗАНА БОЯНОВА МАНОВА
СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВА БЕКИРОВА
СЮЛБИЕ МУСТАФОВА САИДОВА
ТААСИН ТОДОРОВ СЛАВОВ
ТАЖИДИН АБАЗОВ МАХМУДОВ
ТАНЯ ДАФИНОВА КОЧЕВА-ВЕЛИНОВА
ТАНЯ СЛАВЧОВА ИВАНОВА
ТАНЯ ТРАЙЧОВА СТОЯНОВА
ТАНЯ ЮЛИЯНОВА ИЛИЕВА
ТАШКО СТЕФАНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ТЕЙДЖАН САЙДИНОВА ИСЛЯМОВА
ТЕМЕЛКА СЛАВЕЙКОВА КАМБУРОВА
ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА МАДЖИРОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ДАМЯНОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ДРАГОМИРОВА ЗДРАВКОВА
ТЕМЕНУЖКА ЕМИЛИАНОВА ДОБРЕВА
ТЕМЕНУЖКА МАКСИМОВА ХРИСТОВА
ТЕМЕНУЖКА РУМЕНОВА БАЙМАКОВА
ТЕМЕНУЖКА СОТИРОВА БИСЕРОВА
ТИНКА АЛБЕНОВА ЗДРАВКОВА
ТИНКА ВЛАДИМИРОВА БАЙРАКОВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ МАДЖИРОВ
ТОДОР ЖИВКОВ СЛАВОВ
ТОДОР ИВАНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ТОМА ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ
ТОНИ ОРЛИНОВ ИЛИЕВ
ТРАЙКО ТРАЙКОВ БУЦЕРОВ
ТРАЙЧО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ТРАЯН ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ
ТРАЯНКА БОЯНОВА ШАБАНОВА
ТРАЯНКА МАКСИМОВА ТАНЧЕВА
ФАНКА ДИМИТРОВА КОПРИВЛЕНСКА
ФАНКА МИТКОВА МАНОВА
ФАТИМЕ ДЕМИР ЧИЛИК
ФАТМА МУСТАФОВА КАМБУРОВА
ФАТМА ШАКИРОВА ИСЛЯМОВА
ФАТМЕ ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
ФЕКРИ СЕРГЕЕВ САРАНДЕВ
ФЕРАТ АСЕНОВ ШОПОВ
ФЕТИЕ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
ФИДА АНТОАНЕТОВА АНГУШЕВА
ФИДА ФИЛИПОВА МИХАЙЛОВА
ФИДАНА АЛБЕНОВА САРАНДЕВА
ФИДАНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ФИДАНА КИРИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ФИДАНА РАДОЕВА ДАМЯНОВА
ФИДАНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
ФИДАНКА АЛЬОШЕВА СТОЯНОВА
ФИДАНКА ЗЛАТКОВА АНГУШЕВА
ФИДАНКА РУМЕНОВА ДАМЯНОВА
ФИДОШ ВАЛЕРИЕВ СЛАВОВ
ФИКРИЕ МЕХМЕДОВА МУРТЕВА
ФИЛИП БОТЕВ КАМБЕРОВ
ФИЛИП ВАНГЕЛОВ САРАЧЕВ
ФИЛИП ЕМИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ХАРАЛАМПИ ЕМИЛОВ КАПТИЕВ
ХРИСТИНА ВАЛЕРИЕВА ШАБАНОВА
ХРИСТИНА ВИКТОРОВА КОПРИВЛЕНСКА
ХРИСТИНА МИРОСЛАВОВА БЕКИРОВА
ХРИСТИНА РУМЕНОВА КАПТИЕВА
ХРИСТИНА САШКОВА КАМБУРОВА
ХРИСТИНА ЧАПАЕВА ДИМИТРОВА
ХРИСТО ИВАНОВ МАРКУЧЕВ
ХРИСТО ОРЛИНОВ ХАМАЛОВ
ХРИСТО СТЕФАНОВ МЕМИШЕВ
ЦАНКА АСПАРУХОВА ШАБАНОВА
ЦАНКА ВАЛЕРИЕВА ВЕЛИЗАРОВА
ЦАНКА ВИКТОРОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ЦАНКА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВСКА
ЦАНКА ЖИВКОВА КАМБУРОВА
ЦАНКА ИВАНОВА СИНГАРТЕЛИЕВА
ЦАНКА ИЛИЕВА КОЧАНЛИЕВА
ЦАНКА ЯКИМОВА КАПТИЕВА
ЦВЕТАНА КИРИЛОВА ШАБАНОВА
ЦВЕТАНКА ВАЛЕНТИНОВА САРАНДЕВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА МАРКУЧЕВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНКА РАЙЧЕВА КАМБУРОВА
ШАНА ИЛИЕВА КЕСКИНЕВА
ШАНА СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
ШЕКИР ЕМИЛОВ САРАНДЕВ
ШЕКИР СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
ШУКРИ ПЕТРОВ ВИТАНОВ
ЮЛИ ДИМИТРОВ ТЕШОВСКИ
ЮЛИАНА ДИМИТРОВА НАЗЛИЕВА
ЮЛИАНА НИКОЛОВА ТЕШОВСКА
ЮЛИЙ ОЛЕГОВ ТЕШОВСКИ
ЮЛИЯ АНГЕЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА КЕСКИНЕВА
ЮЛИЯ ВАСКОВА ШАБАНОВА
ЮЛИЯ РОСЕНОВА ШАБАНОВА
ЮЛИЯ САШОВА КОПРИВЛЕНСКА
ЮЛИЯ СТОЯНОВА ТОПУЗОВА
ЮЛИЯН АЛБЕНОВ ДЕМИРЕВСКИ
ЮЛИЯН АЛЬОШЕВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯН ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ КОВАЧЕВ
ЮЛИЯН РУСЛАНОВ РУМЕНОВ
ЮЛИЯН ЦАНКОВ СОКОЛОВ
ЮЛКА АСЕНОВА КЕСКИНЕВА
ЮЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ЮРИ НИКОЛАЕВ ШАБАНОВ
ЮРИ ПЕТРОВ ЧИРАКОВ
ЮРИ РАШКОВ ШАБАНОВ
ЮСЕИН ЮСЕИН ДОРМИШ
ЯКИМ БЛАГОЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЯКИМ СЕРГЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЯНИК ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ
ЯНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
ЯНКО ЮЛИЯНОВ КОВАЧЕВ
ЯРОСЛАВ БИСЕРОВ БЕКИРОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 020
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАМА № 1, ДНА

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АДРИЯНА АЛБЕНОВА МАНДИЕВА
АЛЕКСАНДРА ОПЕРМАН
АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА МИЛЕВА
АЛЕКСАНДРА ЯНКОВА ЛЯСКАЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ХАЛАЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ КАЧАРКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ШОПОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР СВЕТОЗАРОВ БОЕВ
АЛЕКСАНДЪР СТАНКОВ ХАЛАЧЕВ
АЛИОСМАН ДЖАМАЛОВ КЬОЙБЕШИЕВ
АНАСТАСИЯ КИРИЛОВА КАРАЯНЕВА
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЖИВКОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ПУНЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУХОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЖИВКОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЗАПРЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ МЕТОХЛИЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ БАРБУТЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ МЕЧЕВ
АНГЕЛ СТОИМЕНОВ МАНГАЛОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ КАСАПОВ
АНГЕЛИНА СТЕФКОВА ДИМИТРОВА
АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ЖОСТОВА
АНИ МИНЧОВА КАРАМФИЛОВА
АНИ ПЛАМЕНОВА ДУКИМОВА
АНИТА АСЕНОВА ИКОНОМОВА
АННА ХРИСТОВА БАРБУТЕВА
АННА ХРИСТОВА СОТИРОВА
АННА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЕМЕНЛИЕВА
АННА-МАРИЯ ЗЛАТКОВА ЕЛЕНКОВА
АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДУХОВА
АНТОНИЯ БОЖИДАРОВА ГЕВРЕКОВА
АНТОНИЯ СТЕФКОВА ГОГОВА
АПОСТОЛ ПЕТРОВ ГЕЛЕМЕРОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
АСЕН НИКОЛОВ КОБАКОВ
АСИБЕ ДЖАМАЛОВА КЪРОВА
АСЯ МИЛАНОВА ЛУЛОВА
АСЯ СИМЕОНОВА ПАШАЛИЕВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ПУНЕВ
АТАНАС АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КЕКОВ
АТАНАС КРЪСТЕВ ПИСОВ
АТАНАС НИКОЛОВ КРУШОВСКИ
АТАНАСКА БЛАГОЕВА ШОПОВА
БЕНА БОСИЛКОВА ТИНЧЕВА
БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА ЧИЛЕВА
БЛАГА ДИМИТРОВА АВРИОНОВА
БЛАГА ДИМИТРОВА ДЖОРДЖЕВА
БЛАГА ИВАНОВА ТУНКОВА
БЛАГА КОСТАДИНОВА ПАРТЕНОВА
БЛАГОВЕСТА КОСТАДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
БЛАГОЙ ИЛИЕВ МАНГУШЕВ
БОЖИДАР ВЕНЦИСЛАВОВ ПРОКОПОВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ПИСОВ
БОЖИДАР ГРИГОРОВ НИКОЛОВ
БОЖИДАР ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
БОЖИДАР СТОЯНОВ ГАЛЕВ
БОЙКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
БОЙКА КОСТАДИНОВА ПЕНЧЕВА
БОРИС ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
БОРИС ДИМИТРОВ ПОПОВ
БОРИС СТОЯНОВ СТОЙКОВ
БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ СОТИРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АЛМИШЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАМОВ
БОРИСЛАВ КРУМОВ ВЪЛЧЕВ
БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТУНКОВА
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
БОЯН КОСТАДИНОВ КАСАПОВ
БОЯН РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
ВАДИМ АНТОНОВ ПАШАЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
ВАЛЕНТИНА ЛЕВТЕРОВА ТАСЕВА
ВАЛЕНТИНА СЕВЕРИНОВА КАРАДАЛИЕВА
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ВАНГЕЛ КРЪСТЕВ ПИСОВ
ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА УЗУНОВА
ВАНЕСА БОЖИДАРОВА ПИСОВА
ВАНЯ ПРОКОПОВА КОСТОВА
ВАНЯ ТОМОВА ПАРТЕНОВА
ВАРВАРА СТОИЛОВА ДРОБЕНОВА
ВАСИЛ БОРИСОВ СОТИРОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
ВАСИЛ СТЕФАНОВ ШЕРБЕТОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ
ВАСИЛКА ГЕНАДИЕВА ТОТИНА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АВРИОНОВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИЧКОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА ЙОТОВСКА
ВЕЛИЗАР ТРЕНДАФИЛОВ БОДУРСКИ
ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ СУРГОВ
ВЕЛИКА АНГЕЛОВА КОРМЕВА
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ВЕЛИЧКА АНДОНОВА МЕЧЕВА
ВЕЛИЧКА АПОСТОЛОВА КИШЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПАРТЕНОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА РАМОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА СТАНИМИРОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МЕТОХЛИЕВА
ВЕЛИЧКА КРАСИМИРОВА МАНДЕВА
ВЕЛИЧКА ЛЮБЕНОВА МАЛКОЧЕВА
ВЕЛИЧКА СТОЙКОВА МАНДЕВА
ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КЕКОВА
ВЕЛКО ИЛИЕВ СУРГОВ
ВЕЛКО МИЛЧЕВ БАНДРЕВ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА РАЛЕВА
ВЕНЦИ ИВАНОВ ПРОКОПОВ
ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ МЕЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАРАНКОВ
ВЕРА ВАСИЛЕВА СОТИРОВА
ВЕРА ДИМИТРОВА МИНГОВА
ВЕРА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ВЕРА СТОЯНОВА ДОНЕВА
ВЕРА СТОЯНОВА ТОТИНА
ВЕРА ТОМОВА ПАРТЕНОВА
ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЕФТЕРОВА
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ЗАРАНКОВ
ВИКТОР ЯВОРОВ БОДУРСКИ
ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА БЪЧВАРОВА
ВИЛИ ВАЛЕРИ МАЛАМОВА
ВИЛИ ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
ВИЛИ ГЕОРГИЕВА ШЕРБЕТОВА
ВИОЛЕТА АНДОНОВА МУШЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БЕЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ХАЛАЧЕВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА СТОЙКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА БЪЧВАРОВА
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ВЛАДИМИРОВ
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ КЕКОВ
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЙОТОВСКИ
ВОДИЧКА СЛАВЧЕВА МАРИНКОВА
ГАЛИНА МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА-КАСАПОВА
ГАЛЯ ИВАНОВА ТОЙЧЕВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВОДЕНОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПЕЕВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ АЛМИШЕВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ЛАМБОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ СОТИРОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАХАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГАЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГУЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАНДЖЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МЕТОХЛИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАРТЕНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ХИЖЕВ
ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ КЮЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КОДЖАБАШЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВОДЕНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАСАПОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СТАМБОЛИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТРАЯНОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ДОНЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КРЪСТИЛОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КРУШЕВСКИ
ГЕОРГИ ПЕТКОВ БЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ АВРИОНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГАЛЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ СТОИЛОВ БЪЧВАРОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАСАРЕЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ МЕТОХЛИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЯВРИЙСКИ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЖБАНТОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ МУШЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДУКИНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ СЛАВЧЕВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ЯНКОВ ЦЕНКИН
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
ГЕРГАНА ЕМИЛОВА ЗУРНАДЖИЕВА
ГЕРГАНА КИРИЛОВА СТОИМЕНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА БЕЛЯНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА ГАЙДЕВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА-КАРАМФИЛОВА
ГЕРГИНА ИВАНОВА КЕРЕЗОВА
ГРОЗДАН ДИМИТРОВ КРЪНЧЕВ
ГЪЛАБИЦА КОСТАДИНОВА ПИСОВА
ГЮЛДЖАН ДЖАФЕР КАРАЕМИН
ГЮЛХАН МУСТАФОВ БЕКОВ
ДАНИЕЛ ЯНКОВ ЛЯСКАЛИЕВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА-ОПЕРМАН
ДАНИЕЛА ЗАПРЕВА ХИДЖЕВА
ДАНИЕЛА СТАНИСЛАВОВА ЛАНДЖЕВА
ДАРА АТАНАСОВА РАДКОВА
ДАФИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАФИНКА АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА
ДАФИНКА ЙОРДАНОВА ТИГАЛОНОВА
ДЕНИС АЛИОСМАНОВ КЬОЙБЕШИЕВ
ДЕНИЦА ЛЮБОМИРОВА ХАРИЗАНОВА
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАКОВА
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ДЕСИСЛАВА БЛАГОЕВА ЯВРИЙСКА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА БАХАНОВА
ДЖАФЕР НЕДЖИП КАРАЕМИН
ДИАНА ПЕТРОВА ТЕРЗИЕВА
ДИМИТРИНА ВЕЛКОВА СУРГОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
ДИМИТРИЯ АНГЕЛОВА КЕКОВА
ДИМИТРИЯ БЛАГОЕВА УЗУНОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ЖОСТОВА
ДИМИТРИЯ ЛЮБЕНОВА КАСАПОВА
ДИМИТРИЯ НИКОЛОВА КУНДЕВА
ДИМИТРИЯ ТОДОРОВА ГЮРОВА
ДИМИТРИЯ ХРИСТОВА ГЮРОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДУХОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЗАПРЕВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЧАКЪРДЪКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАХАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БЕЛЯНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГАЛЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛАНДЖЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕТОХЛИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ КРЪНЧЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ХАЛАЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАРТЕНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СТАМЕНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ТУНКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ХАЛАЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЯЖЕКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КЛЯМБОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЖОРДЖЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАРАЯНЕВ
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ МИНГОВ
ДИМИТЪР ЧУДОМИРОВ РАДОЙКОВ
ДИМКА ГЕОРГИЕВА ОБИДИМСКА
ДОНКА КОЕВА КУМАНОВА
ЕВЕЛИНА СЪБИНОВА ГУЛЕВА
ЕВТИМИЯ ТОМОВА БЕЛЯНОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА АЛМИШЕВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ТИНЕВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДЖОРДЖЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЗАНКОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТОМОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА СОТИРОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СУРГОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА СТАВРЕВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ТИНЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА КАСАПОВА
ЕЛЕНА СТОИЛОВА РАДКОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТАМЕНОВА
ЕЛЗА ДИМИТРОВА МЕТОХЛИЕВА
ЕЛИС МУСТАФОВА БЕКОВА
ЕЛИСАВЕТА ЧУДОМИРОВА РАДОЙКОВА
ЕЛИЦА ПЕТРОВА ПРОКОПОВА
ЕЛИЦА САВОВА ЕМИНКОВА-ТСЕЛИКИС
ЕЛКА ИВАНОВА ХАЛАЧЕВА
ЕЛКА ИЛИЕВА МАЛИКОВА
ЕЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ЕЛХАН НЕДЖИП КАРАЕМИН
ЕМЕЛ ФЕРАДОВА ВЪЛКОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ МОЛОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЗУРНАДЖИЕВ
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЛУКОВА
ЖЕЛЯЗКА ТОТЕВА ГЕЛЕМЕРОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА КЛЯМБОВА
ЗАПРИНА АНГЕЛОВА ГАЛЕВА
ЗАПРЯН ГЕОРГИЕВ ХИЖЕВ
ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА ВОДЕНОВА
ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНОВА
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА УЗУНОВА
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЖОСТОВ
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ КЮЛЕВ
ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ КАРАГЬОЗОВ
ЗЕЙНЕПА МЕХМЕДОВА АТИПОВА
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА
ЗЛАТКА НИКОЛОВА МИЛЕВА
ЗЛАТКО ХРИСТОФОРОВ ЕЛЕНКОВ
ЗОРКА ПЕТРОВА БЪЧВАРОВА
ЗОЯ ИВАНОВА МИЛЕВА
ИВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ИВА ИЛИЕВА ДРОБЕНОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ХАЛАЧЕВ
ИВАН АНДРЕЕВ ЦУЦУМАНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЛУЛОВ
ИВАН БОЖИДАРОВ ПРОКОПОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БЕЛЯНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГАКЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗАНКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОДЖЕБАШЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МЕНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ РАМОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ДУХОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАНЕЛОВ
ИВАН ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХАЛАЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ХАЛАЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЯЖЕКОВ
ИВАН ИВАНОВ БЕЛЯНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ДИМОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ МАНДЕВ
ИВАН КРЪСТЕВ ШАБАНОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ БЕЛЯНОВ
ИВАН НЕДКОВ ГЕВРЕКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛЕФТЕРОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЛУКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ДЕЛИИВАНОВ
ИВАН РУМЕНОВ ПОПОВ
ИВАН СТОИМЕНОВ МАНГАЛОВ
ИВАН СТОЯНОВ ЛЕФТЕРОВ
ИВАН СТОЯНОВ ТУНКОВ
ИВАНА ВАЛЕРИЕВА БЕЛЯНОВА
ИВАНКА БОРИСОВА ЗОЙКОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГАЛЕВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА БЕЛЧЕВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ВЪЛЧЕВА
ИВАНКА МИТЕВА МИТЕВА
ИВЕЛИНА ХРИСТОСКОВА ПИСОВА
ИЛИАНА СТОЯНОВА КАНЕЛОВА
ИЛИНА ГЕОРГИЕВА МЕТОХЛИЕВА
ИЛИНА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
ИЛИНКА БОГДАНОВА СТОЯНОВА
ИЛИНКА ДИМИТРОВА КРЪНЧЕВА
ИЛИНКА ДИМОВА КРЪНЧЕВА
ИЛИЯ БЛАГОЕВ ЧЕРВЕНКОВ
ИЛИЯ ВЕЛИКОВ СУРГОВ
ИЛИЯ ВЕЛКОВ СУРГОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВОДЕНОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ДРОБЕНОВ
ИЛИЯ МАНОЛОВ МАРИНКОВ
ИЛИЯ ПЕТКОВ ТОПАЛОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ МИНГОВ
ИЛКА ЙОРДАНОВА ДОМУЗОВА
ИРЕНА ЛАЗАРЕВА
ИРЕНА ВАЛЕРИ ВЪЛЧЕВА
ИРИНКА ТОДОРОВА ВОДЕНОВА
ИЦЕ ТОМОВ
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
ЙОАНА ИВАНОВА ЛУКОВА
ЙОАННА ИВАНОВА КАНЕЛОВА
ЙОАННА ИВАНОВА ПЕЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ
ЙОРДАНКА АСПАРУХОВА ГАЛЕВА
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА
ЙОРДАНКА ЛАЗАРОВА ГЪЛЪБОВА
ЙОРДАНКА НЕДКОВА ГЕВРЕКОВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МЕЧЕВА
ЙОСИФ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
КАЛИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛИНИНА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
КАРАМФИЛА АСПАРУХОВА САВАТИНОВА
КАРАМФИЛА СТОИМЕНОВА ЛАНДЖЕВА
КАРАМФИЛА ТОДОРОВА МИНГОВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ДРАЧЕВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГУШЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА КАРАГЬОЗОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА РЯШЕВА
КАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ДУКИНОВА
КАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА МАНДЕВА
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА БРОДЕВА
КАТЯ ИВАНОВА ПОПОВА
КАТЯ КРЪСТЕВА ЦЕНКИНА
КАТЯ СЛАВЧЕВА ХАЛЕВА
КАТЯ СТОЯНОВА ГАЙДЕВА
КИНА СТОЯНОВА МАНГАЛОВА
КИРИЛ ПЕТРОВ АВРИОНОВ
КИРИЛ СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ МЕЧЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ТИНЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВОДЕНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТРАЯНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДЖОРДЖЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАРАЯНЕВ
КОСТАДИН ЗДРАВКОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
КОСТАДИН ЗДРАВКОВ КАРАГЬОЗОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ДИМОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ДИМОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ МАРИНКОВ
КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ КАРЪКОВ
КОСТАДИН МЛАДЕНОВ РЯШЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ КЕРЕЗОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ МИЛЕВ
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНОВА
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ХАЛАЧЕВА
КОСТАДИНКА ТОДОРОВА САМАРОВА
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ИКОНОМОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ МАНДЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ТОЙЧЕВ
КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ХАДЖИДИМАНОВА
КРУМ КОСТАДИНОВ СТАМБОЛИЕВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ ШАБАНОВ
КРЪСТЮ ЧАВДАРОВ БЪЧВАРОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ МЕНОВ
ЛАЗАР ИВАНОВ МЕЧЕВ
ЛАЗАР ЙОРДАНОВ ГЪЛЪБОВ
ЛАЗАР РАДОЕВ МАНДИЕВ
ЛАЛКА ВАСИЛЕВА ТАМАХКЯРОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ГЕРАКСИЕВА
ЛИДИЯ ИЛИЕВА ТЪНГЪЛОВА
ЛИДИЯ ТОДОРОВА КОРМЕВА
ЛИЛИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА
ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА ТОТИНА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА СОФКОВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА
ЛИЛЯНКА БОЖИКОВА ВИТАНОВА
ЛИМОНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА
ЛИМОНКА ГЕОРГИЕВА КРУШОВСКА
ЛИНДА РАФАЕЛОВА ХАЛЕВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ЯВРИЙСКА
ЛЮБА ПЕТРОВА ЗАРАНКОВА
ЛЮБА ТОДОРОВА РАЙКОВА
ЛЮБКА АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА
ЛЮБКА ДИМИТРОВА АНГЕЛИНИНА
ЛЮБОМИР ДАВИДОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ
МАГДА ГЕОРГИЕВА ДУКИНОВА
МАГДА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
МАГДАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ПЕЛТЕКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
МАРГАРИТА ЛАМБРЕВА ПОПОВА
МАРГАРИТА МИЛЧЕВА БАНДРЕВА
МАРИАНА АСПАРУХОВА ДЕЛИИВАНОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ХАЛАЧЕВА
МАРИАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА
МАРИАНА ПЕТРОВА БАХАНОВА
МАРИНА СТОЯНОВА МЕЧЕВА
МАРИНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЕРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА
МАРИЯ АНДОНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПАРАПАНОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПИСОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПУНЕВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ПЕЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАКЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛИНДАРЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-МИЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ЯЖЕКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА АЛМИШЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗЕЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧАКЪРДЪКОВА
МАРИЯ ДИМКОВА ПЕНЧЕВА
МАРИЯ ЗАПРЕВА ЛЕФТЕРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МЕСОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЮРОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ИКОНОМОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА БЪЧВАРОВА
МАРИЯ ЛАМБРЕВА ПИСОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА КАСАРЕЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ГЮРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КАСАРЕЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА МИЛЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БОЖКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СЕРКЕДЖИЕВА
МАРИЯ СТОЙЧЕВА ГАРГАВЕЛОВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ТОПАЛОВА
МАРИЯН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
МАРИЯН КРЪСТЕВ ШЕЙТАНОВ
МАРИЯНА ИВАНОВА ГЕВРЕКОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА УЗУНОВА
МАРИЯНА ТОДОРОВА ПОПОВА
МАРКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
МАЯ ЛЮБОМИРОВА ХАЗУРОВА
МИЛАН НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАПРЕВА
МИНКА НАСКОВА ЗУРНАДЖИЕВА
МИТРА АНГЕЛОВА СУРГОВА
МИТРА ГЕОРГИЕВА ГУШЕВА
МИХАИЛ СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ
МИХАИЛ ТОДОРОВ КЕКОВ
МЛАДЕН ПЕТРОВ РЯШЕВ
МУСТАФА УРУЧОВ БЕКОВ
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ШИНДОВА
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ГЕЛЕМЕРОВА
НАДКА АТАНАСОВА БЪЧВАРОВА
НАДКА МИЛУШЕВА ЗАРАНКОВА
НАКИЕ НЕЖДЕТ КАРАЕМИН
НАТАЛИЯ ИЛИЕВА ПЕТРЕЛИЙСКА
НАТАША ИВАНОВА ЗАРАНКОВА
НЕВЕНА ИВАНОВА ЦЪРВИЩЕНОВА
НЕВЕНА СТОИМЕНОВА БЕЛЧЕВА
НЕВИМ МУСТАФА КАРАЕМИН
НЕДЖИП ТАЛИП КАРАЕМИН
НЕДКО ИВАНОВ ГЕВРЕКОВ
НЕДЯЛКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
НЕЛИ АНДРЕЕВА БЕЛЯНОВА
НЕТКА ЯНЕВ
НИКОЕЛА СТЕФАНОВА ШАПКОВА
НИКОЛ ДИМИТРОВА БЕЛЯНОВА
НИКОЛА АТАНАСОВ КРУШОВСКИ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГАЙДЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЕВРЕКОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ КАРАМИХАЛЕВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ЧИЛЕВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ САМАНДОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНГАЛОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ФИЛИПОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИЛЕВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КАСАРЕЕВ
НИКОЛАЯ ДИМИТРОВА ГЮРОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ЧАКЪРДЪКОВА
НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА МЕНОВА
НУРСЕЛ РЕДЖЕПОВА БЕКОВА
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА КОВАЧЕВА
ПАВЛИНА ВЕЛЕВА БУНЕВА
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОВА ТЕМЕЛКОВА
ПАРАШКЕВА АЛЕКСАНДРОВА ЗУРНАДЖИЕВА
ПАРАШКЕВА АСЕНОВА ЗУРНАДЖИЕВА
ПЕНКА ИВАНОВА ВОЙНОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА МАНДИЕВА
ПЕТЪР АПОСТОЛОВ ГЕЛЕМЕРОВ
ПЕТЪР АПОСТОЛОВ ГЕЛЕМЕРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ДЕЛИИВАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЧАКЪРДЪКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ АВРИОНОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ СТАВРЕВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ГЕРАКСИЕВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
ПЕТЪР МЛАДЕНОВ РЯШЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ГАЛЕВ
ПЕТЯ ДАМЯНОВА МАНГАЛОВА
РАДКА ПЕТКОВА КАЧАРКОВА
РАДКА СПАСОВА ШИШКОВА
РАДОЙ ЛАЗАРОВ МАНДИЕВ
РАДОСТИНА ИВАНОВА ПИСОВА
РАНГЕЛ НЕСТОРОВ РАНГЕЛОВ
РЕШИДЕ МУСА КЬОЙБЕШИЕВА
РОЗА ИВАНОВА ПАВЛОВА
РОЗА ИЛИЕВА ЛАМБОВА
РОЗА МИРОСЛАВОВА ИНКОВА
РОСЕН ВЕЛИНОВ БАНДРЕВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ВАСЕВ
РОСИЦА БОРИСОВА ТИНЕВА
РОСИЦА КОСТАДИНОВА ДЖАМБАЗОВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МУШЕВ
РУМЕН КОСТАДИНОВ ТИГАЛОНОВ
РУМЕН СТОИЛОВ ВИТАНОВ
РУМЯНА ВАНГЕЛОВА ПИСОВА
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ВАСЕВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СТАМБОЛИЕВА
РУМЯНА КРАСИМИРОВА ГАРГАВЕЛОВА
РУМЯНА КРЪСТЕВА ПЕЛТЕКОВА
САША ТОДОРОВА БОШКИЛОВА
СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА МУШЕВА
СВЕТЛАНА СПАСОВА ВЪЛЧЕВА
СВЕТЛАНА ТОДОРОВА УЗУНОВА
СВЕТОЗАР АЛЕКСАНДРОВ БОЕВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИ ВЪЛЧЕВ
СЕВДА ИЛИЕВА ХАДЖИЕВА
СЕЗГИН ДЖАФЕР КАРАЕМИН
СИБЕЛ ЕЛХАН КАРАЕМИН
СИЛВИЯ ДАМЯНОВА БЕКТАШЕВА
СИЛВИЯ СТАНКОВА ХАЛАЧЕВА
СИМЕОН ХРИСТОВ БАКАЛОВ
СИМОНА КАЛИНОВА ВАСИЛЕВА
СЛАВИ ДИМИТРОВ КАРАМФИЛОВ
СНЕЖАНА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА
СНЕЖАНА СЛАВЧОВА КЮЛЕВА
СНЕЖАНА СТОЯНОВА ПОПОВА
СНЕЖКА БОРИСЛАВОВА ШОПОВА
СОНЯ ИЛИЕВА ВОДЕНОВА
СОНЯ МИРЧЕВА ХИЖЕВА
СПАС ХРИСТОВ ПОПОВ
СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЯВРИЙСКА
СТАНКА НИКОЛОВА МАНГАЛОВА
СТАНКО АЛЕКСАНДРОВ ХАЛАЧЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПЕНЧЕВ
СТЕФАН ЕМИЛОВ ЗУРНАДЖИЕВ
СТЕФАН МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ШАПКОВ
СТЕФКА ИВАНОВА МИНКОВА
СТОИЛ ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
СТОИЛА ИВАНОВА КАСАПОВА
СТОИЧКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТИЛОВА
СТОЙКА БОРИСОВА КОБАКОВА
СТОЙНА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА
СТОЙЧО КОСТАДИНОВ ТРАЯНОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ КАСАПОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ МЕТОХЛИЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЯВРИЙСКИ
СТОЯН ДИМИТРОВ ТОТИН
СТОЯН ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
СТОЯН ИВАНОВ ТУНКОВ
СТОЯН МЕТОДИЕВ КАСАРЕЕВ
СТОЯН ПЕТРОВ ГАЛЕВ
СТОЯН ЯНЕВ СТОЯНОВ
СТОЯНКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
СТОЯНКА ТОМОВА БЕЛЯНОВА
СЪЛЗА МИНЧЕВА БАНДРЕВА
СЪЛЗИЦА АЛИПИЕВА КАРАИМИНОВА
ТАНЯ ИВАНОВА ЛЯСКОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА КРЪНЧЕВА
ТАНЯ РУМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА
ТАТЯНА КАЛЧЕВА ХРИСТОВА
ТАТЯНА КИРИЛОВА ХАЛАЧЕВА
ТАШИНА АСПАРУХОВА ЖБАНТОВА
ТЕОДОРА АТАНАСОВА КЕКОВА
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА АВРИОНОВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА МЕЧЕВА
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КАСАРЕЕВА
ТИНКА ПЕТРОВА МАНГУШЕВА
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ДРАЧЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МУШЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ ДОМУЗОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ КЕРЕЗОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ВИТАНОВ
ТОДОРКА ВАЛЕНТИНОВА ЙОТОВСКА
ТОМА ИВАНОВ ПАРТЕНОВ
ТОМА КОСТАДИНОВ ПАРТЕНОВ
ТОНИ ВАЛЕРИ МАЛАМОВ
ТОНИ КОСТАДИНОВА ВАНТОВА
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ДИМОВА
ХРИСТИНА АТАНАСОВА КАРАГЬОЗОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМОВА
ХРИСТИНА МАНЧЕВА СИВОВА
ХРИСТО МАРИНОВ ДУКИМОВ
ХРИСТО ПРОКОПОВ КОЕМДЖИЕВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
ЦВЕТАНА ИВАНОВА ПАХУНЧЕВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА КАСАПОВА
ЦВЕТЕЛИН ГАНЧОВ ГЕОРГИЕВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЮЛВИЕ БЕЙЗАДОВА СИРАКОВА
ЮЛИЯ СМИЛЕНОВА БАНДРЕВА
ЯНА ДОБРЕВА АВРИОНОВА
ЯНА НИКОЛОВА КРУШОВСКА
ЯНА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
ЯНКА ЛЮБЕНОВА ЛЯСКАЛИЕВА
ЯНКА ЛЮБЕНОВА ТЕРЗИЕВА
ЯНКО АНГЕЛОВ ГЕРАКСИЕВ
ЯНКО ВЕЛИКОВ СУРГОВ
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЦЕНКИН
ЯНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 021
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАМА № 1, ДНА

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВРАМ ДИМИТРОВ АВРАМОВ
АЙТЕН АХМЕД ЕМИН
АЙШЕ ВЕДАТ РАШИД
АЛБЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ХАЛИЛОВА
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВА ГЕРОВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ЛАСИНА
АЛЕКСАНДРА РУМЕНОВА ВАНГЕЛОВА ПИНТО
АЛЕКСАНДЪР АРИСТИД ДЕБИЕ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПИРНАРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ БОЗОВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ ПАНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ
АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ ДЖАМБАЗОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ТАБАКОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ТАБАКОВ
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ МОРАЛИЕВ
АЛЕКСЕЙ ЕФТИМОВ ЛЕКИН
АНА ИВАНОВА БУЮКЛИЕВА
АНА КОСТАДИНОВА ВАНТОВА
АНА ПЕТРОВА КАЦАРОВА-ГОРАНОВА
АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ВАКАРЕЕВА
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА БОЗДЕВА
АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВА БАЙРАКОВА
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА КАРАБЕЛЬОВА
АНГЕЛ БОРИСОВ ЮРУКОВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МАРКОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ БАШЛИЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЪРКОВ
АНГЕЛ ЕВГЕНИЕВ ВОЙНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ХАЛЕМБАКОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ВАСЕВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ
АНГЕЛ САШЕВ ХАДЖИЕВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ПАПАЛЕЗОВ
АНГЕЛИНА МОЙСЕЕВА ПЕТРОВА
АНГЕЛИНА САШОВА ХАДЖИЕВА
АНГЕЛИНА СПАСОВА ГЪРКОВА
АНДРЕЙ СПАСОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ БОРИСОВА ХАЗУРОВА
АНИ КИРИЛОВА ПАРТУЛОВА
АНИ СТОЯНОВА ТОНЕВА
АННА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
АННА АСЕНОВА ЕЛЕНКОВА
АННА ГЕОРГИЕВА ИКОНОМОВА
АННА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
АННА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА
АНТОАНЕТА ЯНКОВА ПЛЬОКОВА
АНТОНИЯ КОСТАДИНОВА НАЙКОВА
АНТОНИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
АРУН АСАНОВ АРУНЧАУШЕВ
АСЕН АНГЕЛОВ ТАФРОВ
АСЕН ДИМИТРОВ ЗАНЕВ
АСЕН ИЛИЕВ ТОДОРОВ
АСЕН СТОЯНОВ ГЮРГАНЧЕВ
АСЯ РОСЕНОВА ЧОКОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ГАРГАВЕЛОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ СЪРБОВ
АТАНАС ИВАНОВ КАНТАРДЖИЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ИРМИЕВ
АТАНАС НИКОЛОВ ВЕЛЕВ
АТАНАС НИКОЛОВ ГАРГАВЕЛОВ
АТАНАС СТЕФАНОВ ДЖАМБАЗОВ
АТАНАСКА ИВАНОВА ПОПОВА
АТАНАСКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
АХМЕД МЕХМЕД ЕМИН
АХМЕД ХАЛИЛ РАШИД
БАХРИЕ СЮЛЕЙМАНОВА АБДУЛОВА
БИЛЯНА ВИОЛИНОВА БАЛДЕВА
БИСЕР ИСАКОВ ПЕТАКОВ
БЛАГА ЦВЕТАНОВА ЛАЗАРОВА
БЛАГОВЕСА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА
БЛАГОВЕСТА БОРИСЛАВОВА БАЙРАКОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПЕЛТЕКОВ
БЛАГОЙ РАДОЕВ АТАНАСОВ
БОГДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
БОГДАН ДИМИТРОВ ЗАНЕВ
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ КУЛИШЕВ
БОЖИДАР ИВАНОВ СОФКОВ
БОЖИДАР ЛАЗАРОВ КАПИТАНОВ
БОЙКА ГЕОРГИЕВА КОМОВА
БОЙКА ДИМИТРОВА ХИТИМОВА
БОЙКА КОСТАДИНОВА БАШЛИЕВА
БОЙКА КРУМОВА ЗАПРЕВА
БОЙКО БОРИСОВ ТОДОРОВ
БОЙКО ДИМИТРОВ УРДЕВ
БОЙКО ЙОРДАНОВ ГРОШКОВ
БОРИС АНГЕЛОВ ЮРУКОВ
БОРИС БОЙКОВ ТОДОРОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ГУГОВ
БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАЙРАКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СМИЛЕВ
БОРИСЛАВА АТАНАСОВА ИВАНОВА
БОРИСЛАВА ЛЮБЕНОВА БУКУВАЛА
БОЯН СТОЯНОВ ВАКАРЕЕВ
ВАЛЕНТИН БИСЕРОВ ПЕТАКОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КРИВОКАПОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ МУШЕВ
ВАЛЕНТИН ЗДРАВКОВ ТАТАНОВ
ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ВАСЕВ
ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ СТОЙЧЕВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА РУСЕВА
ВАНГЕЛИНА СОТИРОВА ВИТАНОВА
ВАНГЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПАНЧЕВА
ВАНГЕЛИЯ БЛАГОЕВА АТАНАСОВА
ВАНГЕЛИЯ СТОЯНОВА ТИНЕВА
ВАНГЕЛИЯ ТИМЧЕВА ИВАНОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БУМБАРОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
ВАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА ХАЛИЛОВА
ВАНЯ КРЪСТЕВА КЮЛЕВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ПЕТРОВА ЗАНЕВА
ВАНЯ СТЕФАНОВА ДЖАМБАЗОВА
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХАЛИЛОВ
ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ ЦИРОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ХАЛЕВАЧЕВ
ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ БУТРАКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ТИНЕВ
ВАСИЛКА АСПАРУХОВА ЯЧКОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ДРОБЕНОВА
ВАСКА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА
ВАСКА ДИМИТРОВА КОМОВА
ВАСКА НИКОЛАЕВА БЛИЗНАКОВА
ВАСКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ВЕЛИЗАР БИСЕРОВ ПЕТАКОВ
ВЕЛИК НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
ВЕЛИК ПАВЛОВ САМОКВАРЕВ
ВЕЛИКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
ВЕЛИКА ХРИСТОВА КАРАКОСТОВА
ВЕЛИН РУМЕНОВ БАНДРЕВ
ВЕЛИН СЪБИНОВ ЧОКОВ
ВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА
ВЕЛИЧКА АВРАМОВА ВЯНЕВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ВЕЛИЧКА БОРИСОВА ШОПОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА ЙОСИФОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛАЕВА ЛАЗАРОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ВЕЛИЧКА ТИМНЬОВА ЧЕРВЕНКОВА
ВЕНЕТА АТАНАСОВА САБУШЕВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА
ВЕНЕТА ТОМОВА ПОПОВА
ВЕНКО ГЕОРГИЕВ ТЪНГЪЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
ВЕНЦИСЛАВ СЪБЕВ КЕХАЙОВ
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ГЮРГАНЧЕВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА ЗАПРЕВА
ВЕРКА ПАВЛОВА ЗАПРЕВА
ВЕРКА СТОЯНОВА ТИНЕВА
ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ЗАНЕВ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА РОМАНСКА
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ЗАНЕВА
ВЕСКА ИВАНОВА КУЛИШЕВА
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ТУПАРОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ВИЛИ ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА
ВИОЛЕТА ЖЕКОВА СТАНЧЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА КОБАКОВА
ВИОЛЕТКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА
ВИТКО АТАНАСОВ ВАКАРЕЕВ
ВИТКО СТЕФАНОВ ЗАПРЕВ
ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ЦИРОВ
ВЛАДИМИР МАРИНОВ КОСТОВ
ВЛАДО ЯСЕНОВ ПЕТАКОВ
ВСЕМИР МИХАЙЛОВ ЧАВДАРОВ
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАЛТАДЖИЕВА
ГАЛИНА МЕТОДИЕВА ТИНЕВА
ГАЛИНА МИЛАНОВА НИЗАМОВА
ГЕНА ИЛИЕВА КАЛЪЧЕВА
ГЕНОВЕВА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ГЕОРГИ АНДОНОВ МАНГУРЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПЕЛТЕКОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ГУГОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ХАЛИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БУМБАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАКОСТОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАМОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТЪНГЪЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАРКОВ
ГЕОРГИ ЕНЕВ МАЛАКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНИКАТЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИЦОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПИРНАРЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СМИЛЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЙКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОБАКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СМИЛЯНОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛКАРЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТИГАЛОНОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ШОПОВ
ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ЯНКОВ ВЯНЕВ
ГЕРГАНА БОРИСЛАВОВА БАЙРАКОВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАЛИЛОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ВИТАНОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ВОЙНОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА СМИЛЯНОВА
ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА ВОЙНОВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ТИГАЛОНОВА
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ПЕЕВА
ГЕРГАНА ХАРИЗАНОВА ИВАНОВА
ГРОЗДЕЛИНА МИТКОВА БЯЛК
ГРОЗДЕНА ГАВРИЛОВА ЦИРОВА
ГЪЛАБИЦА ВЛАДИМИРОВА МАРКОВА
ГЪЛЪБИЦА КРУМОВА ПЕТЕВА
ГЪЛЪБИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ГЮЛЕЗАРА ДЖЕВДЖЕТОВА ЧАУШЕВА
ГЮЛСЕРЕН НАХИД ЗИЯ
ГЮЛФИЕ АХМЕДОВА САБУШЕВА
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ВАСЕВ
ДАРИНА БЛАГОЕВА БОЗДЕВА
ДЕНИС ЕХАТ АБДУЛОВ
ДЕНИС МЕХМЕД БЯЛК
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОГАТИНОВА-ФРЪКОВА
ДЕСИСЛАВА ИСКРЕНОВА МЕТОВА
ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ТЪНГЪЛОВА
ДЕСПИНА ДИМИТРОВА МОРАЛИЕВА
ДЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
ДИАНА ВАСИЛЕВА НИКОДИМОВА
ДИАНА ДИМИТРОВА СТЕЛМЪН
ДИАНА ИВАНОВА ДОЛАПЧИЕВА
ДИАНА КОСТАДИНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ДИАНА МЕТОДИЕВА КОЧИНОВА
ДИАНА НИКОЛОВА БРАТОЕВА
ДИЛЯНА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА ХАЗУРОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ТАФРОВА
ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА АРНАУДОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ЗАНЕВА
ДИМИТРИЯ СЕРГЕЕВА ХРИСТОВА
ДИМИТРИЯ СТОЯНОВА ПАПАЛЕЗОВА
ДИМИТЪР АВРАМОВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЪРКОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ ЗАНЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГАРГАВЕЛОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГАРГАВЕЛОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕЛТЕКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТЕВ
ДИМИТЪР ВСЕМИРОВ ЧАВДАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БУМБАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЪНГЪЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ КРЪСТИЛОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АРНАУДОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОМОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КОМОВ
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАМИХАЛЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КУПЕНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОЧИНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЧОЛАКОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ БОЗДЕВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ КАБРАНЕВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ ШАГОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КРИВОКАПОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАНГАЛОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ПТОЛОМЕЕВ АРНАУДОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ УРДЕВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ВАНТОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОГАТИНОВ
ДИМО КОСТАДИНОВ МАНГУШЕВ
ДИНКА ИВАНОВА ТЯНЕВА
ДОБРИАНА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
ДОБРИН АНГЕЛОВ ПАПАЛЕЗОВ
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПАПАЛЕЗОВА
ДОБРИНКА ЗДРАВКОВА РОМАНСКА
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ВОЙНОВ
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ЕВЕЛ ВЕЛИНОВ ЧОКОВ
ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ГЪРКОВА
ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА-ДИШЛЯНОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТАБАКОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА САМОКВАРЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА БАЛТАДЖИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕЛТЕКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА САМОКВАРЕВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАЛИНКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МЕСОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА АТАНАСОВА
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВА ДЖАМБАЗОВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ГАВАЛЮГОВА
ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВА ТОПАЛОВА
ЕЛЕНА СТОЙКОВА КАЛЪЧЕВА-ЗАШЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА КАФАЛОВА-МУШЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА МАРКОВА
ЕЛЕНА ТОМОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕФТЕРИЯ ХРИСТОВА ПЛЬОКОВА
ЕЛИСАВЕТА СТОЯНОВА ГЪРКОВА
ЕМИ РОСЕНОВА ЧОЛАКОВА
ЕМИЛ БОРИСОВ БОЖИНОВ
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ВАРЕВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖИНГАРОВА
ЕМИЛИЯ САШОВА СИМЕОНОВА-ГРИГОРОВА
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА БОГАТИНОВА
ЕФТИМ САМУИЛОВ ЛЕКИН
ЕХАТ ИСМАИЛОВ АБДУЛОВ
ЖАНА ЖЕКОВА СТАНЧЕВА
ЖЕКО СТОЕВ СТАНЧЕВ
ЖИВКА ДИМИТРОВА КРИВОКАПОВА
ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА БЯЛЕВА
ЗАПРЮ ТОДОРОВ ЦИРОВ
ЗАХАРИНА КОСТАДИНОВА ТЬОТКОВА
ЗДРАВКА ЗАФИРОВА БАНДРЕВА
ЗДРАВКА ПЕТРОВА ГЪРКОВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ РОМАНСКИ
ЗДРАВКО КРЪСТЕВ КРЪСТИЛОВ
ЗЕЙНЕП ДЖАМАЛОВА АБДУЛОВА
ЗЕЙНИЛ АБДУЛОВ АБДУЛОВ
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА ГАРГАВЕЛОВА
ЗЛАТКА ИЛИЕВА ПОПОВА
ЗОРКА АНГЕЛОВА ДЕРЕКОВА
ЗОРНИЦА ВИТКОВА ВАКАРЕЕВА
ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЪРНЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ ВОЙНОВ
ИВАН АСЕНОВ ЗАНЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ВЕЛЕВ
ИВАН АТАНАСОВ КАНТАРДЖИЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ПОПОВ
ИВАН АТАНАСОВ ПОТЕРАШЕВ
ИВАН АТАНАСОВ СЪРБОВ
ИВАН БЛАГОЕВ АТАНАСОВ
ИВАН БЛАГОЕВ ГОРАНОВ
ИВАН БОГДАНОВ ЗАНЕВ
ИВАН БОРИСОВ ЛАСИН
ИВАН ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ НЕЧЕВ
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МАНГУРЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИЦОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ВИТАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЪРКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАЛЪНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАРАМИХАЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КИРЕВ
ИВАН ИВАНОВ ДРОБЕНОВ
ИВАН ИВАНОВ НИКОЛОВ
ИВАН ИЛИЕВ ДИШЛЯНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ГУЩАНОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ДРОБЕНОВ
ИВАН КРУМОВ СТОЙКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ПАЛЕЙКОВ
ИВАН НИКОЛОВ БУСАРОВ
ИВАН ПЕТРОВ КОЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ИВАН СИМЕОНОВ МАРКОВ
ИВАН СОТИРОВ ГРИГОРОВ
ИВАН СПАСОВ ИКОНОМОВ
ИВАН СТЕФАНОВ АРНАУДОВ
ИВАН СТОЙКОВ ЧАМУРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ПОПОВ
ИВАНА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
ИВАНА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА
ИВАНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
ИВАНКА БЛАГОЕВА КУПЕНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТЪНГЪЛОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ТАГАРЕВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ХАДЖИЕВА
ИВАНКА ТОМОВА ДОКУЗОВА
ИВАНКА ХРИСТОВА ВИТАНОВА
ИВЕТ ХАЛИЛОВА БЯЛЕВА
ИЛДЪЗ НАЗИМ АБДУЛОВА
ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ДИШЛЯНОВ
ИЛИЯ АСЕНОВ ДОКУЗОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ГРОЗДАНОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ПАНЧЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ПОПОВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ ХАЛЕВАЧЕВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДРОБЕНОВА
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА
ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА ИКОНОМОВА
ИЛИЯНА ЯНКОВА ЛЕФТЕРОВА
ИЛОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИМИР НЕРЗАД ТУЙГУН
ИМИР РАМАДАН РАШИД
ИРЕНА АСЕНОВА ЧАТАЛБАШЕВА
ИРЕНА ЗАХАРИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ИРИНА БОРИСОВА АНДОНОВА
ИРИНА БОРИСОВА АНДОНОВА
ИРИНА ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА
ИСМАИЛ АЛИЕВ АБДУЛОВ
ЙОАНИС ИВАНОВ МИЦОВ
ЙОАННА ГЕОРГИЕВА ШАРКОВА
ЙОАННА КРУМОВА СТОЙКОВА
ЙОРДАН МИТКОВ КОВАЧЕВ
ЙОРДАНА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧЕВА
ЙОРДАНА РУМЕНОВА МАВРОДИЕВА
ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ДАНЕВА
ЙОРДАНКА БОРИСОВА ЯНЕВА
КАДУША АХМЕДОВА ИСЕВА
КАЛИН ИВАНОВ КАЛИНОВ
КАЛИНА ДИМИТРОВА БАНДРЕВА
КАЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТИЛОВА
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА
КАТЕРИНА АПОСТОЛОВА СЪРБОВА
КАТЕРИНА БЛАГОЕВА ТИГАЛОНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КАРАМИХАЛЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА КУПЕНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА КАРАБЕЛЬОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА КРИВОКАПОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ГУЩАНОВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА КУЛИШЕВА
КАТЕРИНА НИКОЛОВА ТИНЧЕВА
КАТЕРИНА ПЕТРОВА КРЪСТИЛОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ЧАМУРОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ВАСЕВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ПОПОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ЦИРОВА
КАТЯ ТОДОРОВА ПАПАЛЕЗОВА
КЕРИ СЪБЕВ ИБРОШЕВ
КИНА ТОДОРОВА ДОДУНЧЕВА
КИРИАКИ ФАЦЕА
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ДОДУНЧЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ ЦАЦЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ КАЛИНКОВ
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ
КИТА НИКОЛОВА БОЕВА
КОСТАДИН АНГЕЛОВ БАШЛИЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ХАЗУРОВ
КОСТАДИН АНДОНОВ ХАДЖИЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ИРМИЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОЧИНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПОПОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
КОСТАДИН ДИМОВ МАНГУШЕВ
КОСТАДИН ЕМИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ГУЩАНОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ИКОНОМОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ТИНЧЕВ
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
КОСТАДИН МИЛЕВ ВАРЕВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ЗАПРЕВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ХАЛИЛОВ
КОСТАДИН СЛАВЧЕВ МЕСОВ
КОСТАДИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
КОСТАДИН СТОЙЧЕВ ВАНТОВ
КОСТАДИН ХРИСТОВ ДЕРЕКОВ
КОСТАДИНКА АНТОНОВА ПЕТЕВА
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ПИРНАРЕВА
КОСТАДИНКА КОСТАДИНОВА МЯНЕВА
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА ДЕЛИБЕЕВА
КОЧО ГЕОРГИЕВ КУЛИШЕВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БЕЙКОВ
КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КИРИЛОВ
КРАСИМИР ПАВЛОВ ЙОСИФОВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ИСЕВ
КРАСИМИР ТОДОРОВ НИКОЛОВ
КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ХАЗУРОВА
КРАСИМИРА ПЕТРОВА КРЪСТИЛОВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
КРИСТИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КРУМ БОРИСОВ ДАМЯНОВ
КРУМ ДИМИТРОВ БОЗДЕВ
КРУМ ИВАНОВ СТОЙКОВ
КРЪСТАНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КРЪСТЬО ЗДРАВКОВ КРЪСТИЛОВ
КРЪСТЬО НИКОЛОВ ПЕЕВ
КРЪСТЬО СТОЯНОВ КРЪСТЕВ
ЛАЗАР БОЖИКОВ КАПИТАНОВ
ЛАЗАР МЕТОДИЕВ ЛАЗАРОВ
ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА МАЛАКОВА
ЛЕВЕН МАРТИНОВ ЧАВДАРОВ
ЛЕЙЛЯ ИСМЕТОВА КОВАЧЕВА
ЛИДИЯ БОРИСОВА СМИЛЕВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ГРОШКОВА
ЛИЛИЯ РОСЕНОВА МАЛАКОВА
ЛИЛЯНА БОРИСОВА ИРМИЕВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МАРКОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА СИНАДИНОВА
ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ГУГОВА
ЛИМОНКА ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА
ЛОЗАНКА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА
ЛЮБЕН ТОДОРОВ КОКОВ
ЛЮБКА ВАСИЛЕВА ЦИРОВА
ЛЮБКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ЛЮБКА ДИМИТРОВА МЕСОВА
ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ГУЩАНОВ
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ КАИШЕВ
ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА БРАТОЕВА
ЛЮДМИЛ СЛАВЕВ АТАНАСОВ
МАГДА ГЕОРГИЕВА КАДИЕВА
МАГДА ГЕОРГИЕВА МАНГАЛОВА
МАГДА КРЪСТЕВА АТАНАСОВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЙОСИФОВА
МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ЦВЕТКОВА-БУСАРОВА
МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ТИНЧЕВА
МАЙКЪЛ МИЛЕНОВ ЧАНГАЛОВ
МАРИАНА АСЕНОВА БАЙРАКОВА
МАРИАНА ВИКТОРОВА САМОКВАРЕВА
МАРИАНА ИЛИЕВА ГЪРНЕВА
МАРИЙКА ГАНЕВА ИВАНОВА
МАРИЙКА ДИМИТРОВА УШЕВА
МАРИКА ИЛИЕВА МАНГАЛОВА
МАРИН ВЛАДИМИРОВ КОСТОВ
МАРИН НЕЙКОВ БУЧКОВ
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЗАНЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТИГАЛОНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ШОПОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ЛАСКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ЛУЛОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ТАБАКОВА
МАРИЯ БОЙКОВА ГРОШКОВА
МАРИЯ БОРИСОВА КУЛИШЕВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ЧЕТРАФИЛОВА-ДЕРЕЙЧИК
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КРЪСТИЛОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦИРОВА
МАРИЯ ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ВИТКОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ВЛАДОВА ВАКАРЕЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЯНЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИБАЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТИЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СМИЛЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ХАЛИЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ХАЛЕМБАКОВА
МАРИЯ ЖИВКОВА СТОЙЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ГОРАНОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЕФТЕРОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА КОКОВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПАНЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА КАЛИНОВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА МАКРИЕВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ШЕРБЕТОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СОФКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ТАТАНОВА
МАРИЯ СТАНИМИРОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА РУСЕВА
МАРИЯН МЕТОДИЕВ ЛАЗАРОВ
МАРИЯН ПЕТРОВ КОЧЕВ
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯНА ДАНЧОВА КРЪСТИЛОВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА ЧАВДАРОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ПАНЕВА
МАРИЯНА ТОНЕВА ШАГОВА
МАРТИН ВЕНЦИСЛАВОВ КЕХАЙОВ
МАРТИН СИМЕОНОВ ПЕЙЧИНОВ
МЕТОДИ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
МЕХМЕД МЕХМЕД БЯЛК
МИЛА ИВАНОВА КАНТАРДЖИЕВА
МИЛЕН МИЛАНОВ ЧАНГАЛОВ
МИЛЕНА ДИМИТРОВА АНДОНОВА
МИЛКА АТАНАСОВА МАРИНОВА
МИЛКА ИВАНОВА ТРАЙЧЕВА
МИМИ МЛАДЕНОВА ЙОСИФОВА
МИРА ЯНКОВА ЛЕФТЕРОВА
МИТРА КОСТАДИНОВА ЙОСИФОВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ СОФКОВ
МОНИКА ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
МУЗАФЕР ХЮСЕИНОВ КЕЛЕШЕВ
НАБИЕ ШУКРИЕВА НИЯЗИ
НАДЕЖДА АТАНАСОВА КОМОВА
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ТРИЧКОВА
НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ПОТЕРАШЕВА
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ГЕРОВА
НАДЕЖДА ХРИСТОВА БЕЙКОВА
НАДКА ПАРАСКОВА ВЪЛЧЕВА
НАДКА ПЕТРОВА ПЕЛТЕКОВА
НАДКА РАДОЕВА ПЕЛТЕКОВА
НАЗИФЕ НЕРЗАД РАШИД
НАИЛ ЗЕЙНИЛОВ АБДУЛОВ
НАТАЛИЯ БОЖИКОВА БОЖИНОВА
НАТАЛИЯ КИРИЛОВА МАНГУШЕВА
НЕВЕНА АНГЕЛОВА ТЪНГЪЛОВА
НЕВЕНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
НЕВЕНКА ДИМИТРОВА ЖИРКОВА
НЕДЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
НЕДКО АСЕНОВ ЧАУШЕВ
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА
НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВОЙНОВА
НЕЗИХА ИСМАИЛ ЛЕТИФ
НЕЙКО ПЕТРОВ БУЧКОВ
НЕЛИ КРЪСТЕВА КАЗАКОВА
НЕРЗАД АХМЕД РАШИД
НИКОЛА АНГЕЛОВ ВАСЕВ
НИКОЛА АТАНАСОВ ВЕЛЕВ
НИКОЛА АТАНАСОВ ГАРГАВЕЛОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ МАНГАЛОВ
НИКОЛА КРЪСТЕВ КРЪСТИЛОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТАБАКОВ
НИКОЛАЙ АНДОНОВ ВЪЛЧЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАРАБЕЛЬОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КРИВОКАПОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПАНЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАМАТОВ
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГРИГОРОВ
НИКОЛАЙ ЯСЕНОВ ПЕТАКОВ
НИКОЛАЯ ВЕЛИКОВА ГУДЕВА
НИКОЛАЯ КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ГЪРКОВА
НИКОЛИНА НАЙДЕНОВА ТАБАКОВА
НИНА НИКОЛАЕВА ТОЙЧЕВА
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ЙОСИФОВ
ПАВЕЛ КРАСИМИРОВ ЙОСИФОВ
ПЕНКА АНГЕЛОВА ЗАПРЕВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КОБАКОВА
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ПЕТРА ДИМИТРОВА РАЛЕВА
ПЕТРАНА КРЪСТЕВА КРЪСТИЛОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ КОМОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КРЪСТИЛОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ХАЛИЛОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАРЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ КОЧЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТИГАЛОНОВ
ПЕТЪР НЕЙКОВ БУЧКОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ
ПЕТЪР ТОМОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
РАДА ПЕТРОВА ГОРАНОВА
РАДЕНА РУМЕНОВА КОКУДЕВА
РАДКА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА
РАДКА СТОЯНОВА КАЦАРОВА
РАДОЙ БЛАГОЕВ АТАНАСОВ
РАДОСЛАВ КАРАМФИЛОВ ЧАУШЕВ
РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА КАБРАНЕВА
РАДОСЛАВА ИВАНОВА ПАРТУЛОВА
РАДОСТИНА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
РАИФ ТЕФИКОВ АБДУЛОВ
РАФАЕЛА ЕХАТОВА АБДУЛОВА
РОЗА ИВАНОВА УЗУНОВА
РОСАНА ИЛИЕВА ЖИЛЕВА
РОСЕН ГЕОРГИЕВ МАЛАКОВ
РОСИ СТОЯНОВА ХАЛЕВАЧЕВА
РОСИЦА АСЕНОВА ГЮРГАНЧЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА ДИШЛЯНОВА
РОСИЦА ИВАНОВА СТОЯНОВА
РОСИЦА ХРИСТОФОРОВА ЕЛЕНКОВА
РУМЕН ВАНГЕЛОВ ХАЛИЛОВ
РУМЕН ВЕЛИНОВ БАНДРЕВ
РУМЕН СОТИРОВ МАНГАЛОВ
РУМЯНА ВАСИЛЕВА БУТРАКОВА
РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕЛТЕКОВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА ЦВЕТАНОВА-КРУШОВСКА
РУМЯНА СИМЕОНОВА ГРИГОРОВА
РУМЯНА СИМЕОНОВА МАЧЕВА
САШО АНГЕЛОВ ХАДЖИЕВ
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПОПОВА
СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ ГРИГОРОВ
СВЕТОСЛАВ СЪЛЗИНОВ БАЛДЕВ
СВЕТОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА БОЗОВА
СВОБОДА ДИМИТРОВА КРЪСТИЛОВА
СЕБУШ ХАСАНОВА МУСТАФОВА
СЕДЕФКА АНДРЕЕВА ПЕРУХОВА
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ ТРИЧКОВ
СИЛВА СТОЯНОВА ТРИЧКОВА
СИЛВИЯ РАКИПОВА АБДУЛОВА
СИМЕОН БОГДАНОВ ПЕЙЧИНОВ
СИМЕОН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
СИМОНА СИМЕОНОВА ПЕЙЧИНОВА
СЛАВКА ПЕТРОВА МАРКОВА
СЛАВЧО ГАВРИЛОВ АТАНАСОВ
СЛАВЧО КОСТАДИНОВ МЕСОВ
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДЕРЕКОВА
СНЕЖАНА БЛАГОЕВА ПЕЛТЕКОВА-ПЕЙДЖ
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ГУЩАНОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СНЕЖАНКА ЗАПРЕВА ВАСИЛЕВА
СОНЯ ЛАЗАРОВА ГАРГАВЕЛОВА
СПАС АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
СПАС АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
СТАНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ТОПАЛОВ
СТЕЛА СПИРИДОНОВА КОЧЕВА
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ШЕРБЕТОВ
СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ ТЕРЗИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ДАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ АРНАУДОВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
СТЕФАН МАРКОВ ЗАПРЕВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ГРИГОРОВ
СТЕФАН ТОДОРОВ БУЮКЛИЕВ
СТЕФАНИ АНДОНОВА ВЪЛЧЕВА
СТЕФАНИ ГАВРИЛОВА ГЕРОВА
СТЕФАНКА ЛАМБРЕВА ВАСЕВА
СТЕФКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА МАНИКАТЕВА
СТЕФКА СПАСОВА БОЗОВА
СТОИЧКА ГЕОРГИЕВА СТАМБОЛИЕВА
СТОЙКА СТОЯНОВА КАРАМИХАЛЕВА
СТОЙКА ТОДОРОВА КАБРАНЕВА
СТОЙКО ИВАНОВ ЧАМУРОВ
СТОЙНА ФИЛИПОВА ВИТАНОВА
СТОЙЧО ДИМИТРОВ ВАНТОВ
СТОЙЧО СТОЯНОВ ПОПОВ
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ
СТОЯН АСПАРУХОВ ЯЧКОВ
СТОЯН АТАНАСОВ ТИНЕВ
СТОЯН ИВАНОВ ВАКАРЕЕВ
СТОЯН КРАСИМИРОВ ЙОСИФОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ТИНЕВ
СТОЯН ХРИСТОВ ПЛЬОКОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА КАБРАНЕВА
СТОЯНКА ЙОРДАНОВА КИРЕВА
СУЙЗАН ШУКРИ ХАЙРУШ
СЪБИН ЯСЕНОВ ИБРОШЕВ
СЪЛЗИЦА ИСАКОВА БАЛДЕВА-ЗЪРБАШ
СЮЗАН НАХИТ ЗИЯ
ТАНЯ ДИМИТРОВА АВРАМОВА
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ПАЛЕЙКОВА
ТЕОДОРА ХРИСТОВА ЖИЛЕВА
ТЕОФИЛОС ФАЦЕАС
ТЕФИК АЛИЕВ АБДУЛОВ
ТЕФИК РАИФОВ АБДУЛОВ
ТИМУР ЮНДЕР
ТИНКА ИВАНОВА КОКОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ ПАПАЛЕЗОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ БУЮКЛИЕВ
ТОДОР МИРОНОВ НИКОДИМОВ
ТОДОР РАДОСЛАВОВ ДИМИТРОВ
ТОМА АНГЕЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ТОМА ПЕТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ТОНКА ТОДОРОВА МАНГАЛОВА
ФАНКА АСПАРУХОВА КАНТАРДЖИЕВА
ФАНКА БОЖКОВА ПЕТАКОВА
ФАТМЕ ВЕЛИЕВА АРУНЧАУШЕВА
ФАТМЕ ИБИШЕВА ЮСЕИНОВА
ФАТМЕ МУСТАФОВА ЮСЕИНОВА
ФИЛИС ЗЕЙНИЛОВА ГРОШАРОВА
ХАЙРИЕ ТЕФИК ХАЙРУШ
ХАЛИЛ АРИФОВ БЯЛЕВ
ХАРИЗАН АТАНАСОВ ХАЗУРОВ
ХРИСТИНА БОРИСОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
ХРИСТИНА ДОБРЕВА НИКОЛОВА
ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ВАРЕВА
ХРИСТИНА ПЕТРОВА АРНАУДОВА
ХРИСТИНА СВЕТОСЛАВОВА ИБРИШИМОВА
ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА МАЧЕВА
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА КОМОВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ДЕРЕКОВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ДЖАМБАЗОВА
ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
ХРИСТО БОТЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТО ВАНГЕЛОВ ХАЛИЛОВ
ХРИСТО ВЛАДИМИРОВ СТАМАТОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БЕЙКОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ДЕРЕКОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ ЖИЛЕВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ПЛЬОКОВ
ХРИСТОФОР ГРИГОРОВ ЕЛЕНКОВ
ЦВЕТАНА БОРИСОВА ЛАЗАРОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА БАЙРАКОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
ЦВЕТАНКА МИНКОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТКА БОРИСЛАВОВА ТЪНГЪЛОВА
ЧАВДАР МАРТИНОВ ЧАВДАРОВ
ЧИЙДЕМ РАИФОВА АБДУЛОВА
ЮЛИАН ЕМАНУЕЛ ДЕРЕЙЧИК
ЮЛИАНА БЛАГОЕВА ГОРАНОВА
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ГАЙДЕВА
ЮЛИЯ СТОЯНОВА БУЧКОВА
ЮРИЙ ИВОВ ТОЛУМСКИ
ЯВОРКА МЕТОДИЕВА ХАЛИЛОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ВЯНЕВ
ЯСЕН ЗАФИРОВ ПЕТАКОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 022
адрес на избирателната секция ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ. ДРАМА № 1, ДНА

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ИЛИЕВА СТОЙКОВА
АЛЕКСАНДРА СЕВДЕЛИНОВА ПЕТЕЛОВА
АЛЕКСАНДРА СПАСОВА МЕЦОВА
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ДЕЛИГЬОЗОВ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ДЕЛИГЬОЗОВ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ КОКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ МИНГОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БЛИЗНАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ МАРКОВ
АНА АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА
АНА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
АНА КОСТАДИНОВА БАНЕВА
АНГЕЛ АНДОНОВ КУРШУМОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЕРАКСИЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ МАНГАЛОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ МОРАЛИЕВ
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ СТОЙКОВ
АНГЕЛ МИХАИЛОВ ВИТАНОВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ВИТАНОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ ТЕНКОВ
АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ХВАЛЕВА
АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ЛЕФТЕРОВА
АНДОН ИВАНОВ ХАСИЕВ
АНДОН ПАВЛОВ КУРШУМОВ
АНДРИЯНА СТОЯНОВА ШОПОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
АНКА ИВАНОВА БОЙКОВА
АННА ИЛИЕВА ВАРДАРЕВА
АННА-МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИНГОВА
АНТОАНЕТА АТАНАСОВА ВИТАНОВА
АНТОАНЕТА БОРИСОВА ЧАКЪРДЪКОВА
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
АНТОН БОРИСЛАВОВ ТОНЕВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ
АСЕН ДИМИТРОВ СТОЕВ
АСЕН ИЛИЕВ ДОКУЗОВ
АСЕН ОГНЯНОВ КОЛДЖИЕВ
АСЕН СЕВДЕЛИНОВ ПЕТЕЛОВ
АСПАРУХ ВАЛЕНТИНОВ МАЛЕВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ТЕНКОВ
АТАНАС БОРИСОВ КИРПИЕВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БУТИЛОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ВИТАНОВ
АТАНАС ИВАНОВ ДЖУРКОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ БАНЕВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ КОКОВ
АТАНАС ЛАМБРЕВ КАТУРОВ
АТАНАС СТОЙЧЕВ БЛИЗНАКОВ
АТАНАС СТОЙЧЕВ ШОПОВ
АТАНАС СТОЯНОВ ГЕМЕДЖИЕВ
АТАНАС СТОЯНОВ ДЖОНГОВ
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА ТИНЕВА-ПЕШЕВА
АХМЕД САЛИЕВ ИСИНОВ
БИСЕРКА КОСТАДИНОВА ЛЕФТЕРОВА
БЛАГА ВЛАДОВА ГРОЗДАНОВА
БЛАГА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
БЛАГОВЕСТ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
БЛАГОВЕСТА ВЛАДИМИРОВА ГРОЗДАНОВА
БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА СТОЙКОВА
БЛАГОЙ ИВАНОВ ШОПОВ
БЛАГОЙ МИХАЙЛОВ ВИТАНОВ
БЛАГОЙ НИКОЛОВ ВИТАНОВ
БЛАГОМИР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
БОЖИДАР НИКОЛАЕВ ЦЕНКИН
БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ
БОЙКА АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА
БОЙКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
БОЙКА ИВАНОВА МАРКОВА
БОЙКО НАДЕЖДИН МЕНКАЧЕВ
БОНЧО АРГИРОВ МИНГОВ
БОРИС ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ
БОРИС ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
БОРИС ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
БОРИС СТОЯНОВ ПЕШКАЛОВ
БОРИС ТОДОРОВ ТАУШАНОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЧИФЛИГАРОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЯНОВ ЛАЗАРОВ
БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ КОРШУМОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БЛИЗНАКОВ
БОРИСЛАВ ТОНЕВ ТОНЕВ
БОРИСЛАВА ПЕТРОВА ЧАКЪРДЪКОВА
БОРЯНА АНГЕЛОВА ВИТАНОВА
БОЯН КОСТАДИНОВ ДУМАНОВ
БОЯН РОСЕНОВ ДУМАНОВ
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЧЕТРАФИЛОВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ВАЛЕНТИН СВИЛЕНОВ КИТОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА КАНАТОВА
ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА СТОЙКОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАНГАЛОВА
ВАНГЕЛИЯ НИКОЛОВА ТОДОРИЕВА
ВАНЯ КОСТАДИНОВА ЧИНГАРОВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ ВИТАНОВ
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ ОРАКОВ
ВАСИЛ ВЕЛИКОВ ВАСИЛЕВ
ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ЗАХМАНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАРДАРЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КЕРЕНЧЕВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ОРАКОВ
ВАСИЛ ЕМИЛОВ СИНАПОВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ФИДАНИН
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ОРАКОВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ЧАКЪРДЪКОВ
ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА КОРШУМОВА
ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА ГИНЧЕВА
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЯВРИЙСКА
ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА МИНГОВА
ВАСИЛКА ПЕТКОВА БЛИЗНАКОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ГИНЧЕВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА КРУШОВСКА
ВЕЛИК БОРИСОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИК ИВАНОВ БУТИЛОВ
ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ТЕШОВСКА
ВЕЛИКА КОНСТАНТИНОВА СЛАВКОВА
ВЕЛИКА РОСЕНОВА КАРАЯКОВА
ВЕЛИН МАРИНОВ КЕМАЛОВ
ВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДЕЛИГЬОЗОВА
ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА КРУШОВСКА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОЙКОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МОРАЛИЕВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ВАНОВА
ВЕЛИЧКА ЛАЗАРОВА БРОЖДЕНОВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА ДУМАНОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ВИТАНОВА
ВЕЛКО АТАНАСОВ ГЕМЕДЖИЕВ
ВЕЛКО СТОЯНОВ ГИНЧЕВ
ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА ШАЙКОВА-ШИЛДЕ
ВЕНЕРА САШОВА КОКОВА
ВЕНЕРА СТЕФАНОВА МИРЯНОВА
ВЕНЕРА СТЕФАНОВА МИРЯНОВА
ВЕНЕТА БОРИСОВА ОРАКОВА
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА КРЪСТИЛОВА
ВЕНЕТА МИЛЧЕВА КОРШУМОВА
ВЕНЕТА ПЕТРОВА ГЕМЕДЖИЕВА
ВЕНЦИСЛАВ РОСЕНОВ ДИРЕКОВ
ВЕРОНИКА ИВАНОВА БРОЖДЕНОВА
ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ ТИНЕВ
ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ БОТЕВ
ВИКТОРИЯ ЕВГЕНИЕВА РУМЯНЦЕВА
ВИКТОРИЯ РАДОСЛАВОВА КРУШОВСКА
ВИОЛЕТА АПОСТОЛОВА ШАПКОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ТАШКОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ВЪЛКАРЕВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЧИФЛИГАРОВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ЧОЧЕВА
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ДОНКОВА
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГОРАНОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ МАНЕВ
ГАЛИНА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА ХУБАВЕНОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ГЕЛА БОРИСОВА БЛИЗНАКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ХАЗУРОВ
ГЕОРГИ АНДОНОВ ХАСИЕВ
ГЕОРГИ АНТОНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ БУТИЛОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИНГОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ КАЛФОВ
ГЕОРГИ БЛАГОМИРОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ БОЙКОВ БОЙКОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ КОРШУМОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ВЛАХОВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАРДАРЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАРДАРЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КЕРЕНЧЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЛАХОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПАЛКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАНАРЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОРГОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛКАРЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЪРКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЖИЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КЕНДОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СОЛОМОНТОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЩУРКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРИМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪРКЕЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНГАЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СЕРДАРЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАХИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШАПКОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАНАТОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВЛАХОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ВЪЛКАРЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КАРАМФИЛОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ТАШКОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ПУЛЕВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ НАСКОВ СОФКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ КОРШУМОВ
ГЕОРГИ СПАСОВ МЕЦОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВИТАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ТАШКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ВАНОВА
ГЕРГАНА НИКОЛОВА КОРШУМОВА
ГЕРГАНА СТОИЛОВА ОРАКОВА
ГЕРГИНА ДИМИТРОВА ВАРДАРЕВА
ГИЧКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА
ГИЧКА ХРИСТОВА СВИНАРОВА
ГЪЛАБИЦА НИКОЛОВА СПАХИЕВА
ГЪЛЪБИЦА НИКОЛОВА СПАХИЕВА-МАЧКОВА
ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ КОРШУМОВ
ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ ЧИФЛИГАРОВ
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ВИТАНОВА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА БОЙКОВА-БАНЕВА
ДАРИНА ИВАНОВА ВОДЕНОВА
ДАРИЯ ТОДОРОВА ВОДЕНОВА
ДАФИНКА БИСЕРОВА ПЕТАКОВА
ДАЧО АТАНАСОВ МИРЯНОВ
ДЕБОРА ГЕОРГИЕВА СПАХИЕВА
ДЕНИС ВЕЛИНОВ КЕМАЛОВ
ДЕНИСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ДЕНКА ПЕТРОВА ГИНЧЕВА
ДЕСИСЛАВ ВЕЛИНОВ КЕМАЛОВ
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ХАЗУРОВА
ДЕСИСЛАВА АНДРЕЕВА ШОПОВА
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОИЛОВА-МИХАЙЛОВА
ДЖЕЙМС ДЖЕСИ БРИНКЕР
ДЖУМИЛЕ АЛИЕВА ШАРКОВА
ДИМИТРИЙКА СТОЯНОВА ЗАФИРОВА
ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА МАНИКАТЕВА
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА КОРШУМОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА КУРШУМОВА
ДИМИТРИЯ КРЪСТЕВА КИРИМОВА
ДИМИТРИЯ ТОМОВА ГЕРАКОВА
ДИМИТЪР АСЕНОВ СТОЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕМЕДЖИЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГРОЗДАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАТУРОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТИНЕВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ОРАКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ОРАКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОЙЧЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАРЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЪРКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЕНДОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЩУРКОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ КЪРКЪМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КОСТОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРУШОВСКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАЧКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПИРПИРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ШАПКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ БОЙКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ КОРШУМОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ КОДЖЕБАШЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КОРШУМОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕМЕДЖИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР РУМЕНОВ ТОДОРИЕВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕРАКСИЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГАРГАВЕЛОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЧОЧЕВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОЙЧЕВ
ДИМИТЪР ХАРИЗАНОВ ТАМАХКЯРОВ
ДИМИТЪР ЮЛИЕВ ВАНГЕЛОВ
ДИТКА ДИМИТРОВА СЕРДАРЕВА
ДИЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ДОБРИНКА КРУМОВА КАЛФОВА
ДОНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРИЕВА
ДОНКА МИХАЙЛОВА ШАЙКОВА
ДОРА ЕРМЕНЧОВА КАРАИВАНОВА
ДОРА ИВАНОВА ТОЙЧЕВА
ЕВГЕНИ РУМЯНЦЕВ ДЖАФЕРОВ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА МИНГОВА
ЕВПРАКСИЯ АНГЕЛОВА ПАНТУШЕВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ВИТАНОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛКОВА ГИНЧЕВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТЕМЕЛКОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ШАПКОВА
ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА БЬОЗИ
ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА ВИТАНОВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ТРАЙКОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ДУМАНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТЕНКОВА
ЕЛЕНА АРГИРОВА МИНГОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДЖОНГОВА-ДОКУЗОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА ДЕЛИГЬОЗОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОДЖАБАШЕВА
ЕЛЕНА ГРИГОРОВА ЧОЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА СОФКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА СТОЙКОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА БУТИЛОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЪЛЪБОВА
ЕЛЕНА КРУМОВА ХАРИЗАНОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА ВИТАНОВА
ЕЛЕНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА КАКАЛОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА РАЛЕВА
ЕЛЗА КОСТАДИНОВА СПАХИЕВА
ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА ГЕРОВА
ЕЛИЦА ЕМИЛОВА СТОЯНОВА
ЕЛИЦА СТОЯНОВА БОЙЧЕВА
ЕЛКА ЗДРАВКОВА МУШЕВА
ЕЛХАН ЕЛХАНОВ КЕМАЛОВ
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЕМАЛОВ
ЕМИЛИЯ АДАМОВА ДИРЕКОВА
ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА ГЕРАКСИЕВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАРЕВА
ЕМИЛИЯ ЛИЛКОВА КОЛДЖИЕВА
ЕМИНЕ ИСМАИЛ КЕМАЛОВА
ЖИВКА РУМЕНОВА САЙЪНЕР
ЖИВКА СТОЯНОВА КАПТИЕВА
ЖИВКО КИРИЛОВ МАРКОВ
ЗАПРИНА КОСТАДИНОВА ВЪЛКАРЕВА
ЗАРКО СТОИМЕНОВ КОКУДЕВ
ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ПУЛЕВ
ЗДРАВКО ЛЮБОМИРОВ МУШЕВ
ЗЛАТА ВАСИЛЕВА ФИДАНИНА
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА
ЗЛАТКА ВЛАДИМИРОВА ХАЛАЧЕВА
ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ТАШКОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ВИТАНОВА
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ВИТАНОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА МИНГОВА
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ТИНЧЕВА-КОКУДЕВА
ЗОРКА АНГЕЛОВА ВАНОВА
ЗОРКА ЗЛАТИНОВА СОФКОВА
ЗОРКА СПАСОВА ГЕРЧЕВА
ЗОЯ НИКОЛОВА КОСТОВА
ИБРАИМ МУСТАФОВ СИНАНОВ
ИБРАИМ СЮЛЕЙМАНОВ ШАРКОВ
ИВА БОРИСЛАВОВА ЧИФЛИГАРОВА
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ КЪРКЪМОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ХАЛАЧЕВ
ИВАН АНДОНОВ ХАСИЕВ
ИВАН БОЙКОВ МЕНКАЧЕВ
ИВАН БОРИСОВ ЯНАКИЕВ
ИВАН ВАЛЕРИЕВ ПАНАЙОТОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ БУТИЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЕНДОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МАНГАЛОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАЛКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СЕРДАРЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СПАХИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАТУРОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ОРАКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ИВАН ИВАНОВ МИНГОВ
ИВАН ИЛИЕВ МАНИКАТЕВ
ИВАН ИЛИЕВ МЕНКАЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ СТОЙКОВ
ИВАН ИЛИЕВ ЧОЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ШАЙКОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ СОФКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КАРАИЛИЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ЛЕВТЕРОВ
ИВАН КРЪСТЕВ СТОЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ВИТАНОВ
ИВАН НИКОЛОВ СПАХИЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ШАЙКОВ
ИВАН ПЕТРОВ МАРКОВ
ИВАН ПЕТРОВ ЮСЕВ
ИВАН РОСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ГЕРАКСИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ ГЕРОВ
ИВАН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
ИВАН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
ИВАНА АНГЕЛОВА МАНГАЛОВА
ИВАНА БЛАГОЕВА ШОПОВА
ИВАНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
ИВАНА СТОЯНОВА ТИНЕВА
ИВАНКА АНГЕЛОВА СТОИЛКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СМЕТАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ИВАНОВА КОРШУМОВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА БОЙЧЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ЧОЧЕВА
ИЛИАНА ФИЛИПОВА КРУШОВСКА
ИЛИНКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
ИЛИЯ ВЕЛИКОВ БУТИЛОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАНАТОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КОРШУМОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ БУТИЛОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ВИТАНОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ СТОЙКОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЛЕФТЕРОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИДАНИН
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЧИФЛИГАРОВ
ИЛИЯ КРУМОВ МИНГОВ
ИЛИЯ НАДЕЖДИН МЕНКАЧЕВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ЦЕНКИН
ИЛИЯ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИЯ ТОМОВ ЕНДРЕВ
ИЛИЯ ХАРИЗАНОВ ТАМАХКЯРОВ
ИЛИЯН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ТАНЧЕВА
ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕШКАЛОВА
ИЛИЯНА КОСТАДИНОВА ТИНЧЕВА
ИННА ЗДРАВКОВА НЕДЕЛЧЕВА
ИРЕНА ПЕТРОВА ПЕШЕВА
ИСКРА ВЕЛИНОВА ОРАКОВА
ЙОАНА БЬОЗИ
ЙОАНА КОСТАДИНОВА ГЪЛЪБОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ СОФКОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ СОФКОВ
ЙОРДАН НАСКОВ СОФКОВ
ЙОРДАНКА ВЕНЕРОВА ТАМАХКЯРОВА
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕНДРЕВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МИНГОВА-ИГОВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА КУРШУМОВА
ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА МИНГОВА
ЙОРДАНКА СТОИМИРОВА МАНГАЛОВА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ВЛАХОВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
КАЛИНА ДИМИТРОВА ГАРГАВЕЛОВА
КАЛИНКА СТОЯНОВА СПАХИЕВА
КАРИНА БОРИСЛАВОВА КОРШУМОВА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ГЕБРЕЛИЕВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ГАРГАВЕЛОВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГОРАНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ХВАЛЕВА
КАТЕРИНА ЖИВКОВА БЛИЗНАКОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА СОФКОВА
КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА СОФКОВА
КАТЕРИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
КАТЕРИНА НАДЕЖДИНА КЕРЕНЧЕВА
КАТЕРИНА СТЕФАНОВА ВЛАХОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ДИШЛЯНОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА МАНИКАТЕВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ХАЗУРОВА
КИРИЛ АНГЕЛОВ МОРАЛИЕВ
КИРИЛ ЖИВКОВ МАРКОВ
КИРИЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
КИРИЛ СИМЕОНОВ ЧИНГОВ
КИРИЛКА ИВАНОВА СВИНАРЕВА
КИЧЕ ПЕТРОВА КАТУРОВА
КЛАВДИЯ КОСТАДИНОВА ТОНЕВА
КОНСТАНТИН ТОМОВ ЕНДРЕВ
КОСТАДИН АСПАРУХОВ СТОЯНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ БАНЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ КОКОВ
КОСТАДИН БОРИСОВ КОРШУМОВ
КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ОРАКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАРЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ТОМОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ГЕБРЕЛИЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МИНГОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ЧОЧЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ШОПОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ЛЕФТЕРОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ СТОЙКОВ
КОСТАДИН СТОИЛОВ КАРАМФИЛОВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ ГЕБРЕЛИЕВ
КОСТАДИН ТЕГОВ ВЛАХОВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ ВОДЕНОВ
КОСТАДИНКА БОРИСЛАВОВА КОРШУМОВА
КОСТАДИНКА РУМЕНОВА СТАНЕВА
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
КРАСИМИР ИЛИЕВ БЛИЗНАКОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ СТОЯНОВ
КРАСИМИР НИКОЛОВ ХАРИЗАНОВ
КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ БЕКОВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА СОФКОВА
КРИСТИНА ВЕЛИНОВА СИНАПОВА
КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХАСИЕВА
КРУМ АЛЕКСАНДРОВ МИНГОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ КАЛФОВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ ПУЛЕВ
КРУМ ИЛИЕВ МИНГОВ
КРУМ МИХАИЛОВ ВИТАНОВ
КРЪСТЕНА ИВАНОВА ОРАКОВА
КРЪСТЬО ДИМИТРОВ КРЪСТИЛОВ
КРЪСТЮ СТОЯНОВ ДРЕЧЕВ
ЛИДИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА МАНГАЛОВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОРШУМОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА РУСЕВА
ЛИЛИЯ МАРТИНОВА ДИШЛЯНОВА
ЛИЛИЯ ХРИСТОВА ТОДОРИЕВА
ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА ВЪЛЧЕВА
ЛИЛЯНА ВАЛЕРИЕВА ГЕРАКСИЕВА
ЛИЛЯНА СЛАВЧОВА МИХАЙЛОВА
ЛИЛЯНА СТОИЛОВА КОРШУМОВА
ЛИМОНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ЛЮБА ЙОРДАНОВА ЧАПКЪНОВА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛЮБЕН МАРТИНОВ ДИШЛЯНОВ
ЛЮБКА АНГЕЛОВА КУРШУМОВА
ЛЮБЛЯНА СТОЙЧЕВА МЕЦОВА
ЛЮБОМИР АТАНАСОВ МУШЕВ
ЛЮБОМИР ВИТКОВ ВИТАНОВ
ЛЮБОМИР РОСЕНОВ ДИРЕКОВ
ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ТОДОРИЕВ
ЛЮДМИЛА СТОЙЧЕВА ТОДОРИЕВА
МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ХАМИД
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИНГОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЦЕНКИНА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА МАЛЕВА
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЕВА
МАГДАЛЕНА ПАВЛОВА ЙОСИФОВА
МАГДАЛЕНА СТОЙЧЕВА ВИТАНОВА
МАГДАЛЕНА ТОМОВА ТАМАХКЯРОВА
МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА ВИТАНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАНГАЛОВА
МАРГАРИТА ИЛИЕВА САВВИДИС
МАРИАНА ИВАНОВА МЕНКАЧЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА МЕНКАЧЕВА
МАРИАНА СИМЕОНОВА ГЕБРЕЛИЕВА
МАРИЕЛА АНТОНОВА ИВАНОВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА МИСЕВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧОЧЕВА
МАРИЕЛА ДИМИТРОВА КОДЖЕБАШЕВА
МАРИЕЛА РУМЕНОВА ЧАПКЪНОВА
МАРИЙКА СТОЯНОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИНА ПЕТРОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИО ГЕОРГИЕВ БЛИЗНАКОВ
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРКОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ВИТАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТИНЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ГОРАНОВА
МАРИЯ БЛАГОЕВА ПАНАЙОТОВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПЕТРОВА-ГАРГАВЕЛОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА УШИЛКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЛАХОВА
МАРИЯ ВАСКОВА ГЪЛЪБОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГОРАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖУРКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНИКАТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СМЕТАНОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАЙКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БАНАРЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БУТИЛОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КАНАТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КОРШУМОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ВИТАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ГЕРАКСИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА КОРШУМОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА БУТИЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ДРЕЧЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЗАПРЕВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ПЕШКАЛОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА БОЖИКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЛЕФТЕРОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ШОПОВА
МАРИЯ КРУМОВА ПАПАРИЗОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА ЧАПКЪНОВА
МАРИЯ МИХАИЛОВА ВИТАНОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА КРУШОВСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА МАНЕВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БЛИЗНАКОВА
МАРИЯ РАДОСЛАВОВА ПОСЕКОВА
МАРИЯ СПАСОВА МЕЦОВА ТОСКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕРОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ВАНОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПОСЕКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА БОЙЧЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРИЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ХАЗУРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ХАЗУРОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ДРАГОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
МАРИЯНА МИЛУШЕВА ЮСЕВА
МАРКО СТЕФАНОВ ЗАПРЕВ
МАРТИН ЕМИЛОВ ТРАНДЖИЕВ
МАРТИН ИВАЙЛОВ КЪРКЪМОВ
МАРТИН ЛЮБЕНОВ ДИШЛЯНОВ
МАРТИН СТОЯНОВ ПЕШКАЛОВ
МАЯ АЛЕКСАНДРОВА КЪРКЕЛЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА ТИНЕВА
МЕДИХА АЛБЕНОВА СЕВДЕВА
МЕТОДИ ПЕТРОВ ШЕЙТАНОВ
МЕХМЕД АХМЕДОВ СОЛЕНКОВ
МИГЛЕНА ИЛИЕВА ВИТАНОВА
МИГЛЕНА МАРИНОВА МАНГАЛОВА
МИЛА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА-БЛИЗНАКОВА
МИЛЕНА АСЕНОВА КОЛДЖИЕВА
МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ХАРИЗАНОВА
МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА БОЯНОВА
МИРОСЛАВА ИВАНОВА КРУШОВСКА
МИТРА СТОИЛОВА КУРШУМОВА
МИХАИЛ АНГЕЛОВ ВИТАНОВ
МИХАИЛ БЛАГОЕВ ВИТАНОВ
МИХАИЛ КРЪСТЕВ МАНИКАТОВ
МИХАИЛ НИКОЛОВ ВИТАНОВ
МИЯЛЧО ПЕТРОВ
НАДЕЖДА АНГЕЛОВА АЛМИШЕВА-ТАШКОВА
НАДЕЖДА АСЕНОВА КРУШОВСКА
НАДЕЖДА БЛАГОЕВА ВИТАНОВА
НАДЕЖДА БОЙКОВА БРИНКЕР
НАДЕЖДА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ВОДЕНОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ФИДАНИНА
НАДКА СТОЯНОВА МАНОВА
НАИЛ СЮЛЕЙМАНОВ ШАРКОВ
НАСИЕ АЛБЕНОВА СЕВДЕВА
НАСКО СТОЯНОВ ШОПОВ
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА КОРШУМОВА
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ЕНДРЕВА
НЕДЯЛКА БОРИСОВА МИНГОВА
НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ДЖОНГОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА КАРАИЛИЕВА
НИКОЛА АНГЕЛОВ ТРАЙКОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СОЛОМОНТОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ВИТАНОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ КОСАКОВ
НИКОЛА ЛАЗАРОВ ТАШКОВ
НИКОЛА МИХАИЛОВ ВИТАНОВ
НИКОЛА МИХАЙЛОВ ВИТАНОВ
НИКОЛА СТОЙЧЕВ БРОЖДЕНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ЩУРКОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ ТОДОРИЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БЛИЗНАКОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИКОНОМОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ЗАХМАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БУТИЛОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВИТАНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВИТАНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОРШУМОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРИМОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЛЕФТЕРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СПАХИЕВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙКОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЦЕНКИН
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ХАРИЗАНОВ
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ВИТАНОВ
НИКОЛАЙ СОТИРОВ ЛАЗАРОВ
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ВЪЛКАРЕВА
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОРГОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ТАУШАНОВА
НИКОЛИНА СПАСОВА МАНИКАТЕВА
НИНА МИТКОВА РАЛЕВА
ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ТИНЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ ХВАЛЕВ
ПАВЛИН АНДОНОВ КУРШУМОВ
ПАВЛИНКА РАДКОВА СИНАДИНОВА
ПЕТРА СОТИРОВА КОРШУМОВА
ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ МАРКОВ
ПЕТЪР АПОСТОЛОВ БЛИЗНАКОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЧАКЪРДЪКОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪРКЪМОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЕМЕДЖИЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЪЛЪБОВ
ПЕТЪР ДИМОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЮСЕВ
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА БЛИЗНАКОВА
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА ВИТАНОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА СПАХИЕВА
ПЕТЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДИНА АНТОНОВА КОКОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ШОПОВА
РАДКА ЕВДОКИМОВА ЛЕФТЕРОВА
РАДКА ИВАНОВА МАРЧЕВА
РАДКА ПЕТРОВА КАТУРОВА
РАДКО АТАНАСОВ СПАХИЕВ
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КРУШОВСКИ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ПОСЕКОВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ЖИЛЕВА
РАЙНА ИЛИЕВА ЗАПРЕВА
РАЛИЦА НИКОЛОВА ГЕМЕДЖИЕВА
РАФИЕ МУСТАФА ДИРЕКОВА
РЕНАТА БОЖИДАРОВА БОЖИКОВА-УЗУНОВА
РОЗА ИЛИЕВА МИНГОВА
РОЗА КРЪСТЕВА КОСТОВА
РОСЕН АЛБЕНОВ ДИРЕКОВ
РОСЕН БОЯНОВ ДУМАНОВ
РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
РОСЕН ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПОСЕКОВА
РОСИЦА СИМЕОНОВА БАШОВА
РУМЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРИЕВ
РУМЕН СТОЙЧЕВ БРОЖДЕНОВ
РУМЯНА СЪБЕВА СТОЙКОВА
САБИЯТКА ИБРАИМОВА СИНАНОВА
САМИР ДЖАМАЛ ХАМИД
САНЯ ГЕОРГИЕВА ПУЛЕВА
СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВА ПАНАЙОТОВА
СВЕТОЗАРА ФИЛИПОВА СПАХИЕВА
СВЕТОСЛАВ КОСТАДИНОВ ВЛАХОВ
СВОБОДКА ИВАНОВА СТОЙКОВА
СЕВДЕЛИН АСЕНОВ ПЕТЕЛОВ
СЕРГЕЙ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ
СИБЕЛ ЕРГУН МЕХМЕД
СИЙКА ДИМИТРОВА БЛИЗНАКОВА
СИМЕОН МАЛИМИНОВСКИ
СЛАВКА ДИМИТРОВА ГЕРОВА
СЛАВЧО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
СЛАВЧО СЕРГЕЕВ ДИМИТРОВ
СНЕЖАНА ЗАПРЯНОВА ВАСИЛЕВА
СНЕЖАНКА БОЖИКОВА ВЛАХОВА
СНЕЖКА АТАНАСОВА КРУШОВСКА
СОНЯ БОГДАНОВА КОДЖЕБАШЕВА
СОНЯ ГЕОРГИЕВА СОФКОВА
СОНЯ МИХАЙЛОВА ЯНАКИЕВА
СОНЯ НИКОЛОВА ПОСЕКОВА
СОТИР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
СОФИЯ ЗАХАРИЕВА ЗАРКОВА
СПАС АЛЕКСАНДРОВ МЕЦОВ
СПАС ГЕОРГИЕВ КОРШУМОВ
СТАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА
СТАНИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БАШОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ МИРЯНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ГЕРАКСИЕВ
СТЕФАН НИКОЛОВ БРОЖДЕНОВ
СТЕФАН СТОИЛОВ МАНИКАТЕВ
СТЕФАНА РУМЕНОВА ГЕМЕДЖИЕВА
СТЕФАНИ АТАНАСОВА БУТИЛОВА
СТЕФКА ГЕНЧОВА МИНГОВА
СТЕФКА ПЕТРОВА БЛИЗНАКОВА
СТЕФКА ТОДОРОВА БУТИЛОВА
СТОИЛКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
СТОИМЕН ЗАРКОВ КОКУДЕВ
СТОИЧКА ЛЮБЕНОВА БЛИЗНАКОВА
СТОЙКА ДИМИТРОВА КАТУРОВА
СТОЙКА КИРИЛОВА ГЕМЕДЖИЕВА
СТОЙНА АНГЕЛОВА КЕНДОВА
СТОЙНА СОТИРОВА СТОЕВА
СТОЯН АНГЕЛОВ ЗАФИРОВ
СТОЯН АТАНАСОВ ГЕМЕДЖИЕВ
СТОЯН АТАНАСОВ ШОПОВ
СТОЯН БОРИСОВ ПЕШКАЛОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ЯВРИЙСКИ
СТОЯН ВЕЛКОВ ГИНЧЕВ
СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ ТИНЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ
СТОЯН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
СТОЯН ИЛИЕВ РУСЕВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕБРЕЛИЕВ
СТОЯН КРЪСТЕВ ДРЕЧЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ БЛИЗНАКОВ
СТОЯН РУМЕНОВ БРОЖДЕНОВ
СТОЯНА АТАНАСОВА ДЖОНГОВА
СТОЯНКА АНГЕЛОВА ВЛАХОВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ГРОЗДАНОВА
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА МАЛЕВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ЩУРКОВА
СТОЯНКА СИМЕОНОВА СПАХИЕВА
СЪЛЗА АЛБЕНОВА КАТУРОВА
СЮЛЕЙМАН ИБРАИМОВ ШАРКОВ
СЮЛЕЙМАН ИБРАИМОВ ШАРКОВ
ТАНЯ ДИМИТРОВА КРУШОВСКА
ТАНЯ СТОЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА
ТАТЯНА ЗДРАВКОВА БАНАРЕВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА МОРАЛИЕВА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА МЕЧЕВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА ПЕШКАЛОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ СМЕТАНОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХАЗУРОВ
ТОДОР ИВАНОВ ТАУШАНОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ВОДЕНОВ
ТОДОР НИКОЛАЕВ КАКАЛОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРИЕВ
ТОДОР СТЕФАНОВ МАНИКАТЕВ
ТОДОРКА БАЛИНОВА КЕМАЛОВА
ТОМА ГЕОРГИЕВ МЕЧЕВ
ТОМА ПАВЛОВ МИНГОВ
ТРЕНДАФИЛКА СТОЯНОВА ДЖОНГОВА
ФАТМА НЕДЖИПОВА ШАРКОВА
ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСИНОВА
ФАТМЕ ОСМАН БЕКОВА
ФЕРДЕСКА ИБРАИМОВА СОЛЕНКОВА
ФИДАНА ПЕТРОВА КЪЛВАЧЕВА
ФИДАНКА ИЛИЕВА ВРЕТЕНКОВА
ФИЛИП ВЕЛИКОВ ФИЛИПОВ
ХАРИЗАН ГЕОРГИЕВ ТАМАХКЯРОВ
ХРИСТЕЛА КОСТАДИНОВА ВЛАХОВА
ХРИСТИНА АСЕНОВА КОЛДЖИЕВА
ХРИСТИНА ВЕЛИНОВА ГЪРКОВА
ХРИСТИНА ПЕТКОВА ПУЛЕВА
ХРИСТО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
ХРИСТО НИКОЛОВ ВИТАНОВ
ХРИСУЛА КОСТАДИНОВА МИНГОВА
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА БРОЖДЕНОВА
ЦВЕТАНА КОСТАДИНОВА КАРАКАШЕВА
ЦВЕТАНА МЕТОДИЕВА ЧИФЛИГАРОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА РУМЯНЦЕВА
ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА КЪРКЪМОВА
ЮСЕИН САЛИЕВ ИСИНОВ
ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ИСИНОВ
ЯНКА ИВАНОВА ЧОЧЕВА
ЯНКА КРУМОВА ВИТАНОВА
ЯНКА НИКОЛОВА ВИТАНОВА
ЯНКА СПАСОВА ГЕБРЕЛИЕВА
ЯНКА СТОЯНОВА ТАФРОВА
ЯНКО ИЛИЕВ ЛЕФТЕРОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МОСОМИЩЕ КМЕТСТВО ....МОСОМИЩЕ........ СЕКЦИЯ № 024
адрес на избирателната секция С. МОСОМИЩЕ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 2, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВРАМ ИВАНОВ ПАРНАРЕВ
АДИЛ ШЕРИФ ЛАВЧИ
АЛБЕНА МИТКОВА ФЕТАХОВА
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА
АЛЕКСАНДРА ВЕЛКОВА ДЕМЕРДЖИЕВА-РЯХОВА
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА ХОРОЗОВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ПАРАСКОВА
АНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА ЧУРКОВА
АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ЛЯСКОВА
АНАСТАСИЯ ЛЮБЕНОВА ПРАШКОВА
АНАСТАСИЯ ЛЮБОМИРОВА ПИРНАРЕВА
АНГЕЛ АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КЕХАЙОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ПУНЕВ
АНГЕЛ ИВАНОВ УЗУНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ЦИКОВ
АНГЕЛ КРЪСТЕВ ПРАШКОВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ПРАШКОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЛЯСКОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ОБИДИМСКИ
АНГЕЛ ЯНЕВ СУРГОВ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛЯСКОВА
АНГЕЛИНА ЙОАКИМОВА ФРАНГОВА
АНГЕЛИНА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА МАВРОДИЕВА
АНИТА ЛАМБРЕВА МАНОЛЕВА
АННА ДИМИТРОВА КАБЗИМАЛЕВА
АННА МИХОВА ДОНКОВА
АННА ФИЛИПОВА АПОСТОЛОВА
АНТОАНЕТА ЗЕФИРОВА СТОЯНОВА
АНТОНИ СТОЯНОВ МАДЖИРОВ
АСЕН ИВАНОВ АВРАМОВ
АСЕН КИРИЛОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
АСЕН МЕТОДИЕВ ЦВЕТАНОВ
АСЯ ОГНЯНОВА ЙОВЧЕВА
АТАНАС АНГЕЛОВ КАРАГЬОЗОВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ЧУРКОВ
АТАНАС БОРИСОВ ХРИСИМОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГИВЕЗИН
АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ВАЛЮКОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ДЖУГЛАНОВ
АТАНАС ЗДРАВКОВ ПОПОВ
АТАНАС ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ПЪРНАРЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ХАДЖИЕВ
АТАНАС ИЛИЕВ ПЕЛТЕКОВ
АТАНАС ЙОАКИМОВ ПОПОВ
АТАНАС ЛЮБЕНОВ МУТАФЧИЕВ
АТАНАС НИКОЛОВ ПОПОВ
АТАНАСКА АТАНАСОВА ЗИМПАРОВА
АТЛАЗА КОСТАДИНОВА ДУКОВА-СЛАВКОВА
БЕАТРИС ИЛИЕВА РАЗЛОЖКА
БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖИНГАРЕВА
БИСЕР АНГЕЛИНОВ ИЛИЕВ
БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ ДЖИНГАРЕВ
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ГИВЕЗИН
БЛАГОЙ ИЛИЕВ СОХУЛОВ
БОЖИДАР ЛАЗАРОВ ЛЯСКОВ
БОЖИДАР СТОЯНОВ ДЖАПУНОВ
БОЖИДАР ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
БОЙКО ИЛИЕВ РАЗЛОЖКИ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ХАДЖИДИМИТРОВ
БОРИС ДИМИТРОВ КЕРЕЗИЕВ
БОЯНКА ДИМИТРОВА МОСКОВА
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВАЛЮКОВ
ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ СЪРБАКОВ
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА КУРШУМОВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ПИРНАРЕВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ПРАШКОВА
ВАЛЕРИ РАДКОВ БОРИСОВ
ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА
ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДОНКОВА
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА ДЖИНГАРЕВА
ВАНГЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА АВРАМОВА
ВАНЯ ГЕОРГИЕВА САМОКИШЕВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ УЗУНОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ КОЗАРЕВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ХАДЖИЕВ
ВАСИЛ ИЛИЕВ ЛАМБРЕВ
ВАСИЛ ИЛКОВ ПОПОВ
ВАСИЛ КРУМОВ РАДОЙКОВ
ВАСИЛ МАНОЛОВ КИРПИЕВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ МОСКОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБРЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПРОДАНОВА
ВАСИЛКА МЕТОДИЕВА ЛАМБРЕВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА САЙДИНА
ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
ВЕЛИНА СТЕФАНОВА КАРАПЕТРОВА
ВЕЛИНКА ДИМИТРОВА ЛЯСКОВА
ВЕЛИСЛАВА СЕВЕРИНОВА ШЕЙТАНОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ВАЛЮКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАБАНОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗИМПАРОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ШАПКОВА
ВЕЛИЧКА ПАНДЕВА ДЖИНГАРЕВА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ШОПОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ХАДЖИДИМАНОВА
ВЕЛКО БОЖИДАРОВ ИБРИШИМОВ
ВЕЛКО ФИЛИПОВ ДЕМЕРДЖИЕВ
ВЕНЕРА ТОМОВА ПРОДАНОВА
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ВЕНКО ПАНТЕЛЕЕВ ХОРОЗОВ
ВЕНЦИСЛАВ КРЪСТЕВ ДИМИТРУШЕВ
ВЕРА АНГЕЛОВА МАНОЛЕВА
ВЕРА ИЛИЕВА КАФАЛОВА
ВЕРА ТОДОРОВА КРАЧОЛОВА-БОЕВА
ВЕРГИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ЛЯСКОВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ВЕРКА НИКОЛОВА КАФАЛОВА
ВЕРОНИКА НЕДЯЛКОВА МАНГАЛОВА
ВЕСЕЛИН БИСЕРОВ ИЛИЕВ
ВЕСЕЛИН ВЕРГИЛОВ ИЛИЕВ
ВЕСКА НИКОЛОВА ПАНДЕВА
ВИКТОР НИКОЛАЕВ ДОНКОВ
ВИКТОРИЯ ЛЮБЕНОВА СИНГАРТИЙСКА
ВИОЛЕТА БОРИСОВА ДЖИНГАРОВА
ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЙОВЧЕВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ХРИСИМОВА
ВИТКА ИЛИЕВА ЧУРКОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕХАЙОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСКОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ГИВЕЗИН
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ САМОКИШЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ХАДЖИДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАМБАЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОНКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАВРОДИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАНОЛЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ ЖИВКОВ МАВРОДИЕВ
ГЕОРГИ ЗЕФИРОВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖУГЛАНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЦИРКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ДУКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШЕЙТАНОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ НАЛБАНТОВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЧУРКОВ
ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ ЛАМБРЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЖИНГАРЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ТЕМЕЛКОВ БАЛАКЧИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИЯ БОРИСОВА ХАДЖИДИМИТРОВА-СЪРБАКОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КИРПИЕВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПЕРЧЕВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА КАРАДИМОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ГЕРГАНА ТОДОРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
ГРОЗДАН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ГРОЗДАНКА ИВАНОВА ПИРНАРЕВА
ДАМЯНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ДАНАИЛ ВЕРГИЛОВ ИЛИЕВ
ДАНИЕЛА БОРИСОВА ЧУРКОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДЖИНГАРОВА
ДАФИНА ТОДОРОВА КИТИНА
ДАФИНКА ПЕТРОВА КЕРЕЗИЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАПСЪЗОВА
ДЕСИСЛАВА ЗЕФИРОВА КАРТУЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ПОРЯЗОВА
ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА ШОПОВА
ДЕСИСЛАВА НЕДЯЛКОВА ПЕЕВА
ДЕЯНА ЕНЧЕВА ТАНЕВА
ДИАНА ХРИСТОВА МОСКОВА
ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ДОНКОВА
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА ЦИРКОВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА УРДЕВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ДОНКОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА ПАНЧЕВА
ДИМИТРИЯ ЯНКОВА ПОПОВА
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАНОЛЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВАЛЮКОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧУРКОВ
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГИВЕЗИН
ДИМИТЪР БОРИСОВ МАЛИНОВ
ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПИРНАРЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛЯСКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШУШУТЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАПСЪЗОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ УЗУНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ УЗУНОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КУЗМАНОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЧУРКОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ КАРАДИМОВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ПИРНАРЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ САЙДИН
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БОЕВ
ДИМИТЪР ТОМОВ ПРОДАНОВ
ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ДЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАБАНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВАРДАРЕВ
ДИМИТЪР ЯНЕВ ДАМБАЛОВ
ДИМИТЪР ЯНКОВ ДАМБАЛОВ
ДИНЧО ГЕОРГИЕВ ВАЛЮКОВ
ДИЯНА ЧАВДАРОВА ИБРИШИМОВА
ДОРКА ДАНЧЕВА КОЗАРЕВА
ДРАГАН СПИРОВ МИТКОВ
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
ЕВГЕНИЯ КОСТАДИНОВА КОБАКОВА
ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА ПОПОВА-БАЛАКЧИЕВА
ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА БАНСКАЛИЕВА
ЕЛВИС КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА НАЛБАНТОВА
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА РУСКОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МАНГАЛОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАБАНОВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДЖУГЛАНОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА
ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА САМОКИШЕВА
ЕЛЕНА ЗЕФИРОВА КАРТУЛЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА АНЗОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЛЯСКОВА
ЕЛЕНА ПАСКАЛОВА МОСКОВА
ЕЛЕНА РУМЕНОВА ПОПОВА
ЕЛЕНА СПАСОВА МОСКОВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА КАРАГЬОЗОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА КЕХАЙОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДОНКОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА САЙДИНА
ЕЛЗА АСЕНОВА МАНГАЛОВА
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
ЕЛИЦА РУМЕНОВА ХАЛЕВАЧЕВА
ЕЛКА ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА
ЕЛКА ЙОСИФОВА ДОНКОВА
ЕМИЛ ИВАНОВ МАНИКАТОВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА КЕФАЛОВА
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДЖИНГАРЕВА
ЕРКАН АДИЛ ЛАВЧИ
ЕФТИМИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГИВЕЗИНА
ЖИВКА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
ЖИВКА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА
ЖИВКО ИЛКОВ ПОПОВ
ЖИВКО САШОВ МАНИКАТОВ
ЗАПРИНКА ДАВИДОВА ИЛИЕВА
ЗАПРИНКА ИВАНОВА ДЖИНГАРЕВА
ЗАРКО РОСЕНОВ ТОПАЛОВ
ЗАФИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ЗАХАРИ ПАСКАЛЕВ МОСКОВ
ЗДРАВКА САШЕВА ЛАМБРЕВА
ЗДРАВКА ЦВЕТКОВА АВРАМОВА
ЗДРАВКО ИВАНОВ РАЗЛОЖКИ
ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ШАПКОВ
ЗДРАВКО СТЕФАНОВ ДЖИНГАРОВ
ЗДРАВКО ХРИСТОВ МИТКОВ
ЗЕЛВЕР ХАСАН ЛАВЧИ
ЗЕФИР МЕТОДИЕВ КАРТУЛЕВ
ЗЛАТА ДИМИТРОВА ФРАНГОВА
ЗЛАТКА АЛЬОШЕВА БОРИСОВА
ЗЛАТКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА КАРАГЬОЗОВА
ЗЛАТКА СТОИМЕНОВА ГИВЕЗИНА
ЗОРКА АТАНАСОВА МУТАФЧИЕВА
ЗОЯ БОРИСОВА МАЛИНОВА
ЗОЯ ВЛАДИМИРОВА РУСКОВА
ИВАЙЛА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ
ИВАН АВРАМОВ ПАРНАРЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ УЗУНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЦИКОВ
ИВАН АСЕНОВ АВРАМОВ
ИВАН АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ
ИВАН АТАНАСОВ ПЪРНАРЕВ
ИВАН АТАНАСОВ РАМОВ
ИВАН АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ
ИВАН АТАНАСОВ ХАДЖИЕВ
ИВАН БЛАГОВЕСТОВ ДЖИНГАРЕВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ПИРНАРЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЛАМБРЕВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ХАДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛЯСКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАПСЪЗОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ
ИВАН ЖИВКОВ МАНИКАТОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КАРТУЛЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПОПОВ
ИВАН КРЪСТЕВ МОСКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ ПРАШКОВ
ИВАН КРЪСТЕВ СТАНЕВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ САВОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПАНЧЕВ
ИВАН САШОВ МАНИКАТОВ
ИВАН ТОДОРОВ ПИРГОВ
ИВАН ХРИСТОВ ТРАЯНОВ
ИВАНА АНГЕЛОВА ПУНЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА ГИВЕЗИНА
ИВАНКА БОРИСОВА ПАНДЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ИВАНКА ЛЮБЕНОВА МУТАФЧИЕВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ДОНКОВА
ИВАНКА ТОДОРОВА ДЖАПУНОВА
ИВАНКА ЧАВДАРОВА ПОПОВА
ИВО ИВАНОВ ЛАМБРЕВ
ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ СЪРБАКОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПУЛЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ТУПОВ
ИЛИЯ МАРКОВ КАФАЛОВ
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ЦВЕТАНОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ИЛИЯ СОТИРОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
ИЛИЯ ТОМОВ ДОНКОВ
ИЛИЯНА КРЪСТЕВА ДЖУНОВА
ИЛИЯНА РУМЕНОВА РУСКОВА
ИЛКО ЖИВКОВ ПОПОВ
ИРЕНА ДИМИТРОВА
ИРИНА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
ЙОАКИМ АТАНАСОВ ПОПОВ
ЙОАННА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ЙОРДАН АТАНАСОВ ЦИРКОВ
ЙОРДАН ЗДРАВКОВ ШАПКОВ
ЙОРДАНКА ТОМОВА ДОНКОВА
КАДИФЕЙКА ГЕОРГИЕВА КАРТУЛЕВА
КАРОЛИНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА БОЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПИРИНСКА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПУНЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА САВОВА
КАТЕРИНА ЗДРАВКОВА ДОНКОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА САВОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА КОБАКОВА
КАТЕРИНА КРУМОВА ЯРЧЕВА
КИРИЛ АСЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
КИРИЛ АСЕНОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
КИРИЛ ИВАНОВ ХАДЖИДИМАНОВ
КИРИЛ КИРИЛОВ СЕРДАРЕВ
КИРИЛ ТОДОРОВ КОБАКОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ
КИРИЛ ТОДОРОВ ПУНЕВ
КИРИЛ ХРИСТОВ ТРАЯНОВ
КИТА ДИМИТРОВА ВАЛЮКОВА
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ
КОСТАДИН АНГЕЛИНОВ ИЛИЕВ
КОСТАДИН АНГЕЛОВ ШАРЛАНДЖИЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ПОПОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДУКОВ
КОСТАДИН ДАНАИЛОВ ДИМИТРУШЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ПОПОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ САВОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ТУПОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ДОНКОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ХАДЖИДИМАНОВ
КОСТАДИН СТОЙЧЕВ БОЕВ
КОСТАДИНА КОСТАДИНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ЛЯСКОВА
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ХРИСИМОВА
КОСТАДИНКА ИЛИЕВА ЧУРКОВА
КОСТАДИНКА НИКОЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
КРАСИМИР ИВАНОВ ДЖУГЛАНОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ЛЯСКОВ
КРАСИМИР ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
КРАСИМИР ПАНТЕЛЕЕВ ХОРОЗОВ
КРАСИМИР РАЙЧЕВ БОРИСОВ
КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ
КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА ОБИДИМСКА
КРАСИМИРА НИКОЛОВА МУТАФЧИЕВА
КРИСТИНА ИВАНОВА ПИРГОВА
КРУМ КРЪСТЕВ ЗИМПАРОВ
КРЪСТАНА ВАСИЛЕВА ПИРГОВА
КРЪСТЬО ИВАНОВ ПРАШКОВ
КРЪСТЬО ИВАНОВ СТАНЕВ
КРЪСТЬО НИКОЛАЕВ СТАНЕВ
КРЪСТЮ АНГЕЛОВ ПРАШКОВ
КРЪСТЮ ИВАНОВ ПАНЧЕВ
КРЪСТЮ СОТИРОВ ЗИМПАРОВ
КРЪСТЮ СТОЯНОВ МОСКОВ
КЪДРА ИВАНОВА ДЖИНГАРЕВА
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЧУРКОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЧУРКОВ
ЛАЗАР ДИМИТРОВ УРДЕВ
ЛАЗАР ИЛИЕВ ЛЯСКОВ
ЛАМБРО ВАСИЛЕВ ЛАМБРЕВ
ЛАМБРО САШЕВ ЛАМБРЕВ
ЛАМБРЮ ГЕОРГИЕВ ЛАМБРЕВ
ЛАТИНКА ИЛИЕВА КОБАКОВА
ЛИДИЯ ВЕНКОВА ИВАНОВА
ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КЕРЯНОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА КАРАГЬОЗОВА
ЛИЛЯНА ПЕТКОВА САВОВА
ЛЮБЕН БЛАГОЕВ САВОВ
ЛЮБЕН БОРИСОВ ПАНДЕВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КАРАДИМОВ
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ КАРАДИМОВ
ЛЮБЕН ИВАНОВ САВОВ
ЛЮБКА ИВАНОВА ДОНКОВА
ЛЮБКА НИКОЛАЕВА ПРАШКОВА
ЛЮБОМИР ИВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ШАРЛАНДЖИЕВА
МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА УЗУНОВА
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА АВРАМОВА
МАГДАЛЕНА МАКСИМОВА МИТКОВА
МАЛИНА АНГЕЛОВА СЪРБАКОВА
МАЛИНА ДИМИТРОВА МИТКОВА
МАНОЛ ВАСИЛЕВ КИРПИЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ДЕМЕРДЖИЕВА ФИЛИПС
МАРИАНА КОСТАДИНОВА ПАРНАРЕВА
МАРИАНА ЛЮБЕНОВА ИЛЧЕВА
МАРИЕЛА АНГЕЛОВА ПУНЕВА
МАРИКА ДИМИТРОВА ПУНЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРУШЕВА
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА БАБАНОВА
МАРИЯ БОРИСОВА ПИРНАРЕВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА МОСКОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ВАЛЮКОВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА РУСКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЛЯСКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРНАРЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА САВОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦИРКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗИМПАРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛАМБРЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ПОПОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ШУШУТЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДУКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МОСКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА СЕРДАРЕВА
МАРИЯ ЙОАКИМОВА ДЖУГЛАНОВА
МАРИЯ КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА КЕРЕЗИЕВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ПАРАСКОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА ПУЛЕВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА МУТАФЧИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПОПОВА
МАРИЯ ПАРАСКОВА ДОНКОВА
МАРИЯ РАДКОВА МИХАЙЛОВА
МАРИЯ РУМЕНОВА РУСКОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ЛЯСКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ПРАШКОВА
МАРИЯ-ЛУИЗА МАГДАЛЕНОВА МАРИНОВА
МАРИЯНА АНГЕЛОВА КАРАГЬОЗОВА
МАРИЯНА БЛАГОЕВА РУСКОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА МАДЖИРОВА
МАРИЯНА КРЪСТЕВА ДИМИТРУШЕВА
МАРИЯНА ЛАМБРЕВА ЛАМБРЕВА
МАРК ВЕНСАН ЖОРЖ
МАРКО ИЛИЕВ КАФАЛОВ
МАРТИН КИРИЛОВ ХАДЖИДИМАНОВ
МАРТИН ПЕТРОВ КОЧАНОВ
МАЯ ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА
МЕТОДИ ТОДОРОВ ЦВЕТАНОВ
МИЛАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАФАЛОВА
МИЛЕНКА САШОВА ШАБАНОВА
МИЛКА ГАВРАИЛОВА МИТКОВА
МИРЧО АСЕНОВ АВРАМОВ
МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДАМБАЛОВА
НАДЯ СТЕФАНОВА ДРЕНОВИЧКИ
НАСКО ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА
НАТАЛИЯ ЮЛИЯНОВА ГЕРАСИМОВА
НЕВЕНА ИВАНОВА МАЧЕВА
НЕВЕНА ИВАНОВА ПЪРНАРЕВА
НЕДКА АНГЕЛОВА ПАРАСКОВА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДАМБАЛОВА
НЕДЯЛКА ЕМИЛОВА ДОНКОВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
НЕДЯЛКА РУМЕНОВА ПРАШКОВА
НЕЛИ АНТОНОВА ПУНЕВА
НИКИ ГРОЗДАНОВ ИЛИЕВ
НИКОЛА БОГДАНОВ ТАШКОВ
НИКОЛА ДИМИТРОВ ПОПОВ
НИКОЛА ИВАНОВ УЗУНОВ
НИКОЛА КРУМОВ ПОПОВ
НИКОЛА ТОДОРОВ КИТИН
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ПРАШКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНГАЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДЖИНГАРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОНКОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДЖУНОВ
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ СТАНЕВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ МУТАФЧИЕВ
НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДОНКОВ
НИКОЛАЯ АТАНАСОВА ПОПОВА
НИКОЛИНА БОРИСОВА КАРАГЬОЗОВА
НИКОЛИНА ИВАНОВА ВАЛЮКОВА
ОГНЯН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
ПАВЕЛ ТОНЕВ ДОБРЕВ
ПАВЛИНА АСЕНОВА ЦВЕТАНОВА
ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ВЛАЙКОВА
ПАНТЕ КРАСИМИРОВ ХОРОЗОВ
ПАСКО КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРУШЕВА
ПЕТРАНКА БОРИСОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА РАЗЛОЖКА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ПОПОВА
ПЕТРУНА ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА
ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ МОСКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ ЧУРКОВ
ПЕТЪР СОТИРОВ ПАРАСКОВ
ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ИБРИШИМОВА
РАЙНА АСЕНОВА СТАНЕВА
РАЙНА АТАНАСОВА ДОНКОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ШАРЛАНДЖИЕВА
РАЙНА ИВАНОВА РАЗЛОЖКА
РАЙНА ИВАНОВА СЕРДАРЕВА
РАЙНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
РАЙНА КОСТАДИНОВА РАЗЛОЖКА
РАНГЕЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
РЕНЕТА ЗДРАВКОВА ПОПОВА
РЕНИ НИКОЛОВА ПРАШКОВА
РОЗА ГЕОРГИЕВА КАПСЪЗОВА
РОЗКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
РУМЕН БИСЕРОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ВЕРГИЛОВ ИЛИЕВ
РУМЕН ИЛИЕВ РУСКОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КИРПИЕВА
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ШАРЛАНДЖИЕВА
САВАС МАРИЯНОВ КАРАГЬОЗОВ
САЙДЕ ЮСЕИНОВА ИЛИЕВА
САШО ЛАМБРОВ ЛАМБРОВ
САШО СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ
СВЕТЛА АТАНАСОВА ДЕМЕРДЖИЕВА
СИЙКА КИРИЛОВА ДОБРЕВА
СИЛВИНА МАЛИНОВА ЕВТИМОВА
СИМЕОН КОСТАДИНОВ ТОМЧЕВ
СИМОНА КОСТАДИНОВА ЧАУШЕВА
СИМОНА СТЕФАНОВА ГИВЕЗИНА
СИМОНА ТОНЕВА ДОБРЕВА
СЛАВИ МАТЕЕВ ЙОВЧЕВ
СЛАВИ СЛАВОВ ЙОВЧЕВ
СЛАВКА СПАСОВА ЧАПКЪНОВА
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА КЕРЯНОВА
СНЕЖАНА РАЙЧЕВА ПИРГОВА
СОНЯ МИНЧОВА КОПРИВЛЕНСКА
СОНЯ СТОЯНОВА МИТКОВА
СОТИР ИЛИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ
СОТИР КРЪСТЕВ ЗИМПАРОВ
СОТИР НИКОЛОВ ТАШКОВ
СОТИР ПЕТРОВ ПАРАСКОВ
СПАС ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ
СПИРО ХРИСТОВ МИТКОВ
СТАНКА НАТАЛИЕВА ГЕРАСИМОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ЛЯСКОВ
СТЕФАН БЛАГОЕВ ГИВЕЗИН
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЛЯСКОВ
СТЕФАН ЗДРАВКОВ ДЖИНГАРОВ
СТЕФАН ИЛИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МАНГУШЕВА
СТОЙНА ИВАНОВА ШАЛЕВА
СТОЙНА МИРЧОВА БЛАЖЕВА
СТОЙЧО ДИМИТРОВ БОЕВ
СТОЯН АНГЕЛОВ МАДЖИРОВ
СТОЯН АТАНАСОВ ЧУРКОВ
СТОЯН БОЙКОВ РАЗЛОЖКИ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ САВОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ДОНКОВ
СТОЯН ЕВГЕНИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ
СТОЯН ИВАНОВ КЕРЯНОВ
СТОЯН ИВАНОВ КЕРЯНОВ
СТОЯН ИЛИЕВ ХАЛЕВАЧЕВ
СТОЯН КРЪСТЕВ МОСКОВ
СТОЯН КРЪСТЕВ МОСКОВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ МУТАФЧИЕВ
СТОЯН ЛЮБЕНОВ САВОВ
СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ЛАМБРЕВА
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДЖУГЛАНОВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА ГИНЕВА-ЖОРЖ
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ТАТЯНА ИЛИЕВА ШАРЛАНДЖИЕВА
ТАШИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИДИМИТРОВА
ТЕМЕЛКО ГЕОРГИЕВ БАЛАКЧИЕВ
ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ОБИДИМСКА
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ТОДОР ВАСИЛЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ ДОНКОВ
ТОДОР КИРИЛОВ ПУНЕВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ШЕЙТАНОВ
ТОДОР КРЪСТЕВ ПРАШКОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ДОНКОВ
ТОДОР ТОМОВ ДОНКОВ
ТОМА АСЕНОВ ДОНКОВ
ТОМА ИВАНОВ ПРОДАНОВ
ТОМАЙ НЕДЯЛКОВ МАНГАЛОВ
ТОНИ АНТОНОВ ЯРЧЕВ
ТОНИ ПАВЛОВ ДОБРЕВ
ТОНИ ТОДОРОВА ДОНКОВА
ТРАЯНКА САНДОВА ИЛИЕВА
ТРИФОН КОСТАДИНОВ ВЪЛКОВ
ФЕРДИ ВЕНКОВ ХОРОЗОВ
ФИДАНКА МОМЧИЛОВА ТУПОВА
ФИЛИП ДИМИТРОВ ДЕМЕРДЖИЕВ
ФИЛИП ИЛИЕВ ФИЛИПОВ
ФИЛИП ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
ХРИСТИНА ЗДРАВКОВА ХАДЖИЕВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА ШУШУТЕВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ БАБАНОВ
ХРИСТО СПИРОВ МИТКОВ
ЦВЕТА АТАНАСОВА ПОПОВА
ЦВЕТА СПАСОВА КЕХАЙОВА
ЦВЕТАН КРАЕВ СЪЙНОВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА КАРТУЛЕВА
ЦВЕТАНА СОТИРОВА ТАШКОВА
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБРЕВА
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАРАДИМОВА
ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ДОНКОВА
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА КАРАДИМОВА
ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА ШЕЙТАНОВА
ЦВЕТАНКА ТОМОВА ДОНКОВА
ЦВЕТЕЛИНА КОСТАДИНОВА ДОНКОВА
ЦВЕТИНА АНГЕЛОВА КЕХАЙОВА
ЧАВДАР БОЖИДАРОВ ИБРИШИМОВ
ЧАВДАР ТОМОВ ДОНКОВ
ЮЛКА МИХАЙЛОВА ИЛИЕВА
ЯНА АНГЕЛОВА ЛЯСКОВА
ЯНА БОЖИДАРОВА ЛЯСКОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА РАЗЛОЖКА
ЯНКА ЗДРАВКОВА МУТАФЧИЕВА
ЯНКА ЙОАКИМОВА БАЛАКЧИЕВА
ЯНКА ПЕТРОВА КИРЯНОВА
ЯНКА ЯНЕВА ЧУРКОВА
ЯНКО ИВАНОВ ДАМБАЛОВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МОСОМИЩЕ КМЕТСТВО МОСОМИЩЕ.......... СЕКЦИЯ № 025
адрес на избирателната секция С. МОСОМИЩЕ, УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН № 1, ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВРАМ ИЛИЕВ МАГОВ
АДРИАНА РАДОЕВА МАНДИЕВА
АЙГЮЛ МАХМУД ГРИГОРОВА
АЛЕКСАНДАР ПИНЗОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР АСПАРУХОВ СПАСОВ
АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ МАЛЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ ЛАЗАРОВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ЮНЧОВ
АНА ДИМИТРОВА МАЙСТОРОВА
АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА БАКЪРОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ САВОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ГУШКОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ КИРОВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ ХРИСИМОВ
АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ПРАШКОВ
АНДОН КИРИЛОВ ПАВЛОВ
АНИ КРЪСТЕВА БОЗОВА
АНИ РОСЕНОВА САВОВА
АНКА АСЕНОВА ЧЕРВЕНКОВА
АННА ИЛИЕВА БАКЪРОВА
АННА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
АНТОН ИВАНОВ АЛМИШЕВ
АНТОН ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ
АНТОНИЯ МЕТОДИЕВА ЮНЧОВА
АСЕН СТЕФАНОВ БОРИСОВ
АСЕН ЦВЕТАНОВ ЧЕРВЕНКОВ
АСПАРУХ ЕМИЛОВ ШОПОВ
АСПАРУХ МЛАДЕНОВ СПАСОВ
АСЯ СИМЕОНОВА КАРАДЖОВА
АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ КИРЕВ
АТАНАС БЛАГОЕВ КЕРЕЗИЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ВЛАХОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КЕРЕЗИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ КИРОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЛИБОВ
АТАНАС ИВАНОВ РУСКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ МАГОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ВЛАХОВ
АТАНАС КРЪСТЕВ МАДЖИРОВ
АТАНАС ЛАМБРЕВ КАРАГЬОЗОВ
АТАНАС ПЕТРОВ КАРАГЬОЗОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ЧОЛАКОВ
АТАНАСКА ДИМИТРОВА МАЙСТОРОВА
БИСТРА ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗИЕВА
БЛАГА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ КИРИМОВ
БЛАГОЙ ДИНЧОВ БОЯДЖИЕВ
БЛАГОЙ ПАВЛОВ ВДОВИЧИН
БЛАГОЯ ПИНЗОВСКИ
БЛАЖЕ МЕНКИНОСКИ
БОЖИДАР БОРИСОВ ХРИСИМОВ
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ ЧОЛАКОВ
БОЖИДАРА НИКОЛАЕВА КАПИТАНОВА
БОЖИК СОТИРОВ КАПИТАНОВ
БОЙКА ТОДОРОВА КЕРЕЗИЕВА
БОРИС ЛЮБОМИРОВ ХРИСИМОВ
БОРИС НИКОЛОВ КЕРЕЗИЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
БОРИСЛАВ ЖИВКОВ ЛЬОГОВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ФИЛАТЕВ
БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ТРАМПОВА
БОЯН КИРИЛОВ ШАЛЕВ
ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ФИЛАТЕВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАРТУЛЕВ
ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ БАКЪРОВ
ВАНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЧОЛАКОВ
ВАНГЕЛИКА КИРИЛОВА ШОПОВА
ВАНГЕЛИЯ БЛАГОЕВА САВОВА
ВАНГЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА ЛЬОГОВА
ВАНГЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА КОРШУМОВА
ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСИМОВА
ВАНЕСА МАЛИНОВА РОША
ВАНЯ АТАНАСОВА МАЙСТОРОВА
ВАНЯ ЛЮБЕНОВА САВОВА
ВАНЯ НИКОЛОВА ПАРТЕНОВА-КЕРЕЗИЕВА
ВАСИЛ АТАНАСОВ ПОПОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ВАСИЛКА АТАНАСОВА ШАЛЕВА
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ДЖАЛОВА
ВАСИЛКА ИВАНОВА РУСКОВА
ВАСИЛКА НИКОЛАЕВА КАРАКАШЕВА
ВЕЛИК КОСТАДИНОВ БАБАНОВ
ВЕЛИК ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ВЕЛИКА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА ПОПОВА
ВЕЛИНА БОРИСЛАВОВА БОЖИНОВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КЕРЕЗИЕВА
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СИНГАРТИЙСКА
ВЕЛИЧКА ЗАПРЕВА МАДЖИРОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ВЕЛИКОВА
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КАРТОКОВА
ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА ДЖИНГАРОВА
ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА ПИРИНСКА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА БАБАНОВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА БОЖИНОВА
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВЕЛКО ДИМИТРОВ ПИРИНСКИ
ВЕЛКО КОСТАДИНОВ ПОПОВ
ВЕНЕТА МЕТОДИЕВА ПИРИНСКА
ВЕНКО ИВАНОВ ТАУШАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРУШЕВ
ВЕНЦИСЛАВА ЛЮБЕНОВА МЛАДЕНОВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА КЕМИЛЕВА
ВЕРА ИВАНОВА ЛИБОВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ЛИБОВА
ВЕРКА НИКОЛОВА ХРИСИМОВА
ВЕРКА СТРАХИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
ВЕРКА ЦВЕТАНОВА МИЛЕВА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА КИРИМОВА
ВИКТОР АСЕНОВ БОРИСОВ
ВИЛИ ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА
ВИЛИ ХРИСТОВА ПИРИНСКА
ВИЛИЧКА КРЪСТЕВА БОЗОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЗИМПАРОВА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ВИОЛИНА БЛАГОЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ГАЛИНА АТАНАСОВА КИРОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ САВОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧЕТРАФИЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЧЕТРАФИЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГИВЕЗИН
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛУЛОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШУШУТЕВ
ГЕОРГИ ЗЕФИРОВ БАКЪРОВ
ГЕОРГИ ЗЛАТКОВ КЕРЕЗИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРЕЗИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРЕЗИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛУЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ШАЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ МАГОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ СИНГАРТИЙСКИ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ШАЛЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАЙСТОРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ТАШКОВ
ГЕОРГИ КРУМОВ ТОМЧЕВ
ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ БАКЪРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДОНКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КАРТУЛЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ КИРИМОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ РЯХОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЦИРКОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЧЕТАЛБАШЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ АРЪТЛЪКОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ АРЪТЛЪКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ САВОВ
ГЕОРГИ ТОМОВ ДОНКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ РЯХОВ
ГЕРГАНА ИВАНОВА ЛИБОВА
ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ПАНДЕВА
ГЕРГАНА ТОДОРОВА САВОВА
ГИВЕЗА ИЛИЕВА МАГОВА
ГОРИЦА ИЛИЯНОВА АСЕНОВА
ГОШО БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
ГОШО КИРИЛОВ ПАВЛОВ
ГРОЗДАНКА АТАНАСОВА ЧОЛАКОВА
ГРОЗДЕНА ИЛИЕВА КЕРЕЗИЕВА
ДАМЯН ЖИВКОВ ЛЯСКОВ
ДАНАИЛ ЛЮДМИЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
ДАНАИЛ ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
ДЕНИС РУМЕНОВ ЯНЕВ
ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА КАРТУЛЕВА
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МАЛИНОВА
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА
ДЕТЕЛИН ИЛИЕВ БОРИСОВ
ДЕШКА МИЛУШЕВА ЛЬОГОВА
ДЖЕМАЛ ДАНАИЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
ДИАНА ДИМИТРОВА ВЛАХОВА
ДИАНА ПЕТРОВА СПАСОВА
ДИАНА ТОДОРОВА КОПРИВЛЕНСКА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА БАКЪРОВА
ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА РУСКОВА
ДИМИТРИЯ СОТИРОВА КЕРЕЗИЕВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ КЕРЕЗИЕВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛИБОВ
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОРУНСУЗОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГИВЕЗИН
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛУЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ ЛЬОГОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛУЛОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГАБЕРОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАГОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ СОХУЛОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПАВЛОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПОПОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАШКОВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ТОМЧЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МАЙСТОРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ДИМИТЪР РАДКОВ КАРТУЛЕВ
ДИМИТЪР САШОВ ЧОЛАКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТРАМПОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРУШЕВ
ДИНЧО БЛАГОЕВ БОЯДЖИЕВ
ДИЯНА ДИМИТРОВА ТРАМПОВА
ДИЯНА НИКОЛОВА ТАУШАНОВА
ДИЯНА ПЕТРОВА ШАЛЕВА
ДИЯНА ЦВЕТАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
ДОБРИНКА ПЕТРОВА КОПРИВЛЕНСКА
ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДАМБАЛОВА
ДРАГАНКА ПАВЛОВА ГИВЕЗИНА
ЕВГЕНИ ТОДОРОВ КИРЕВ
ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА КАРАКЕПЕЛИЕВА
ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА АРЪТЛЪКОВА
ЕВЕЛИН ИВАНОВА САВОВА
ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ДЖИНГАРОВА
ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА БОЖИНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА
ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ПОПОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПЕЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЦИРКОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КЕРЕЗИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КЕРЕЗИЕВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СПАСОВА
ЕЛЕНА ЙОАКИМОВА ПОПОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА БАКЪРОВА
ЕЛЕНА ЛАЗАРОВА КАМБУРОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА АРЪТЛЪКОВА
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ГУШКОВА
ЕЛЕНА РУМЕНОВА КЕРЕЗИЕВА
ЕЛЕНА СТОИМЕНОВА ТУНОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА АРЪТЛЪКОВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЛУЛОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА КАРАГЬОЗОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА
ЕЛЗА СИМЕОНОВА КАРАДЖОВА
ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА КАФАЛОВА
ЕЛИСАВЕТА КОСТАДИНОВА ДИМИТРУШЕВА
ЕМИЛ АСПАРУХОВ ШОПОВ
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БОРУНСУЗОВА
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА ТРАМПОВА
ЕМИЛИЯ РАШКОВА КЪРЖАЛИЕВА
ЕМИЛИЯ ХАЛИЛОВА КАПИТАНОВА
ЖУЛИЕТА МЛАДЕНОВА ГРИГОРОВА
ЗАПРИНКА ТОДОРОВА ДАМБАЛОВА
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЛЬОГОВ
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА БОЗОВА
ЗЕФИР ЛЮБЕНОВ БАКЪРОВ
ЗЕФИР ПЕТРОВ МАЛИНОВ
ЗЛАТКА АСЕНОВА КАРАДЖОВА
ЗОРКА ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗИЕВА
ЗОЯ ИВАНОВА РОША
ЗОЯ КОСТАДИНОВА ТАШКОВА
ИВА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН АНГЕЛОВ ГУШКОВ
ИВАН АНГЕЛОВ КИРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
ИВАН АТАНАСОВ АЛМИШЕВ
ИВАН ВЕНКОВ ТАУШАНОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВ КУРШУМОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КЕРЕЗИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОПРИВЛЕНСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЛЯСКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ КАРТУЛЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ЛИБОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
ИВАН ЗЕФИРОВ МАЛИНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ПИРИНСКИ
ИВАН ИЛИЕВ СИНГАРТИЙСКИ
ИВАН ИЛИЕВ ХАЛЕВАЧЕВ
ИВАН КИРИЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН КИРИЛОВ ТРАМПОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ АРАТЛЪКОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ КЕРЕЗИЕВ
ИВАН КОСТАДИНОВ САВОВ
ИВАН НИКОЛОВ ГУШКОВ
ИВАН НИКОЛОВ КАРТУЛЕВ
ИВАН НИКОЛОВ ТРАМПОВ
ИВАН ПЕТКОВ ЛАМБРЕВ
ИВАН РУМЕНОВ ДАМБАЛОВ
ИВАН СТОЯНОВ САВОВ
ИВАН ТОДОРОВ ОБИДИМСКИ
ИВАН ХРИСТОВ ГЕРАЙКОВ
ИВАНА ИВАНОВА МАЛИНОВА
ИВАНА НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА
ИВАНА ПЕТРОВА КОПРИВЛЕНСКА
ИВАНА ТОДОРОВА КОБАКОВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЛЬОГОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА РУСКОВА
ИВАНКА ЖИВКОВА ЗАЙКОВА
ИВАНКА ЛАМБРЕВА КЕРЯНОВА
ИВАНКА СОТИРОВА КАПИТАНОВА
ИВАНКА СТОИМЕНОВА ТУНОВА
ИВО ЛЮБЕНОВ САВОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ САВОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШАЛЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГАБЕРОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ КАРТУЛЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ СОХУЛОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ПИРИНСКИ
ИЛИЯ ИВАНОВ ХАЛЕВАЧЕВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ТУНОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ЧОЛАКОВ
ИЛИЯ ЛАЗАРОВ БАКЪРОВ
ИЛИЯ МЛАДЕНОВ СПАСОВ
ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ РУСКОВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ КАРАКЕПЕЛИЕВ
ИЛИЯ ТОМОВ КАРТУЛЕВ
ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЗИМПАРОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ИЛИЯНА ХРИСТОВА ПИРИНСКА
ЙОАННА МЕТОДИЕВА ЮНЧОВА
ЙОНИТА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН АСЕНОВ БОРИСОВ
ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ДЖИНГАРОВ
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЛАМБРЕВА
КАЛИНА КРАСИМИРОВА ЧОЛАКОВА
КАЛИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСОВА
КАЛИНКА ТОДОРОВА ОБИДИМСКА
КАЛИНКА ТОДОРОВА ПАНДЕВА
КАРАМФИЛА АТАНАСОВА КАМБУРОВА
КАРАМФИЛА ГЕОРГИЕВА ПРАШКОВА
КАРАМФИЛА ИЛИЕВА ПИРИНСКА
КАТЕРИНА АНГЕЛОВА КАРТУЛЕВА
КАТЕРИНА АТАНАСОВА ЯНЕВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ВДОВИЧИНА
КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА БАБАНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ДИМИТРАЙКОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА АЛЕКСОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА КОБАКОВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ЮНЧОВА
КАТЕРИНА КРЪСТЕВА АЛЕКСОВА
КАТЕРИНА РУСЕВА ШОПОВА
КАТЕРИНА СОТИРОВА КАРАГЬОЗОВА
КАТЕРИНА СТОИМЕНОВА ТОМЧЕВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА БАБАНОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА КОБАКОВА
КАТЯ ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗИЕВА
КАТЯ ДИМИТРОВА ЛИБОВА
КАТЯ КРАСИМИРОВА БАКЪРОВА
КЕВИН ЗДРАВКОВ КАРАМФИЛОВ
КИПРИЯНА ДИМИТРОВА САВОВА
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ТРАМПОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ВЛАХОВ
КОСТАДИН ВАНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
КОСТАДИН ВЕЛИКОВ БАБАНОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ ДАМБАЛОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ТУНОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ САВОВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ САВОВ
КОСТАДИН ЛЮБЕНОВ ТРАМПОВ
КОСТАДИН НИКОЛАЕВ КАРАГЬОЗОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ КАРАКАШЕВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ МИЛЕВ
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА МАЛИНОВА
КРАСИМИР ИЛИЕВ БАКЪРОВ
КРИСТИНА ИЛИЕВА ДЖУНОВА ЧЕТАЛБАШЕВА
КРИСТИНА ЙОАКИМОВА ПОПОВА
КРИСТИЯН АТАНАСОВ КРЪНЧЕВ
КРИСТИЯН ИВАНОВ КАРТУЛЕВ
КРУМ ГЕОРГИЕВ ТОМЧЕВ
КРУМ КРЪСТЕВ АЛЕКСОВ
КРЪСТЬО АВРАМОВ МАГОВ
КРЪСТЬО КРУМОВ АЛЕКСОВ
КРЪСТЮ АНГЕЛОВ БОЗОВ
КРЪСТЮ ПЕТРОВ МАЙСТОРОВ
КРЪСТЮ СТОЯНОВ ТРАМПОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ БАКЪРОВ
ЛАЗАР ИЛИЕВ БАКЪРОВ
ЛАЛКА ДИМИТРОВА КИРИМОВА
ЛАМБРО АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
ЛАТИНКА ДИМИТРОВА ТУНОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА ЧЕТАЛБАШЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕРАЙКОВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА КУРШУМОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА ТУНОВА
ЛИМОНКА КОСТАДИНОВА КАРТУЛЕВА
ЛИМОНКА КОСТАДИНОВА ШАЛЕВА
ЛЮБА КОСТАДИНОВА КАМБУРОВА
ЛЮБЕН БЛАГОЕВ ДЖИНГАРОВ
ЛЮБЕН ВЕНЕВ МЛАДЕНОВ
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ГУШКОВ
ЛЮБКА ИВАНОВА ПОПОВА
ЛЮБКА КИРИЛОВА КАРАГЬОЗОВА
ЛЮБОМИР БОРИСОВ ХРИСИМОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ АЛМИШЕВ
ЛЮБОМИРА АЛЕКСАНДРОВА МАЛИНОВА
ЛЮБОМИРА БОЖИДАРОВА СПАСОВА
ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОВ
МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВА КИРЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА КОБАКОВА
МАРИН ИЛИЕВ ФИЛАТЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА КАПИТАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ФИЛАТЕВА
МАРИЯ АСЕНОВА КЕРЕЗИЕВА
МАРИЯ АСЕНОВА КОПРИВЛЕНСКА
МАРИЯ АТАНАСОВА СОХУЛОВА
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ГРИГОРОВА
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ФИЛАТЕВА
МАРИЯ БОРИСОВА САВОВА
МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДОНКОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА КАРТУЛЕВА
МАРИЯ ВЕЛИКОВА ИБРИШИМОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОМЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУШУТЕВА-ЧОЛАКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧЕТРАФИЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА МЕНКИНОСКА
МАРИЯ ИВАНОВА САВОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТРАМПОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ФИЛАТЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ВЪЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА РЯХОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КИРЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ПРАШКОВА
МАРИЯ КРЪСТЕВА БОЗОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АРАТЛЪКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ТРАМПОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ШАПКОВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА ШУШУТЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА ЛЬОГОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА САВОВА
МАРИЯ ЯНКОВА САВОВА
МАРИЯН РАДКОВ КАРТУЛЕВ
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ТРАМПОВА
МАРИЯНА КРЪСТЕВА МАГОВА
МАРИЯНА СТОЙКОВА КЕРЕЗИЕВА
МАРТИН ХРИСТОВ РУСКОВ
МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА ХАЛЕВАЧЕВА
МЕГЕЛИНА ИЛИЕВА ЛИБОВА
МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ЮНЧОВ
МИЛЕНА ПАНДЕВА МАЛИНОВА
МИЛКА АТАНАСОВА ДОНКОВА
МИЛКО НИКОЛОВ МОСКОВ
МИТРА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАХОВА
МЛАДЕН АСПАРУХОВ СПАСОВ
НАДЕЖДА БОРИСЛАВОВА ЛЬОГОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА
НАЙДЕН СВЕТОЗАРОВ ДАСКАЛОВ
НАСЯ ПЕТРОВА ШАПКОВА
НАТАША СТОЯНОВА ЛУЛОВА
НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ДОНКОВА
НЕДЯЛКА ЛЮДМИЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АНЕВА
НИКОЛ НИКОЛОВА КАРТУЛЕВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КАРТУЛЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ГУШКОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ТРАМПОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ ЛЯСКОВ
НИКОЛА КИРИЛОВ ТРАМПОВ
НИКОЛАЙ БОЖИКОВ КАПИТАНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КИРИМОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАНДЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДЖУНОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТЕРЗИЕВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КАРАГЬОЗОВ
НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ БАКЪРОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПОПОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДОНКОВ
НИКОЛАЯ РУМЕНОВА КЕРЕЗИЕВА
НИКОЛИНА ЛАЗАРОВА КЕРЕЗИЕВА
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЛУЛОВ
ПАВЛИНА ИВАНОВА МАЛИНОВА
ПАНДО ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ПАСКАЛИНА ЛАЗАРОВА ТОДОРОВА
ПЕТРА ИВАНОВА КАРТУЛЕВА
ПЕТРАНА ВАСИЛЕВА БАКЪРОВА
ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ТУНОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОПРИВЛЕНСКИ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РЯХОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛУЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ЛАМБРЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ КОПРИВЛЕНСКИ
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ АНЕВ
ПЕТЯ ИЛИЕВА КАРТУЛЕВА
РАДКО ДИМИТРОВ КАРТУЛЕВ
РАЙНА ГЕОРГИЕВА КОПРИВЛЕНСКА
РАЙНА ДИМИТРОВА ДАМБАЛОВА
РАЙНА КРЪСТЕВА КАРТУЛЕВА
РАЙНА СТОИЛОВА КЕРЕЗИЕВА
РОЗА ТОДОРОВА ЛЬОГОВА
РОЗА ТОДОРОВА ПОПОВА
РОЗАЛИЯ ИВАНОВА БОЖИНОВА
РОСИЦА ИВАНОВА УЗУНОВА
РОСИЦА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
РОСИЦА МИНЧЕВА САВОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ САВОВ
РУМЕН АТАНАСОВ КЕРЕЗИЕВ
РУМЕН БОРИСОВ ЧЕРВЕНКОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ АРАТЛЪКОВ
РУМЕН МЕТОДИЕВ ЯНЕВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ИБРИШИМОВА
РУМЯНА ДИМИТРОВА ЛУЛОВА
РУМЯНА ИЛИЕВА КАРАКЕПЕЛИЕВА
РУМЯНА КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА
РУМЯНА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА
САШО ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ГУШКОВА
СЛАВЕНА ДИМИТРОВА РУСКОВА
СЛАВКА ИВАНОВА БОРНОСУЗОВА
СЛАВКА ИВАНОВА КАРТУЛЕВА
СНЕЖАНА АТАНАСОВА КЕРЕЗИЕВА
СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА ТЕРЗИЕВА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА БАКЪРОВА
СНЕЖКА КРЪСТЕВА РЯХОВА
СОТИР БОЖИКОВ КАПИТАНОВ
СОТИР ЛАМБРЕВ КАРАГЬОЗОВ
СОФИЙКА ДИМИТРОВА ТАШКОВА
СОФИЯ ЗЕФИРОВА БАКЪРОВА
СПАСКА ПЕНЧОВА КАРТУЛЕВА
СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА ЛЯСКОВА
СТЕФАН АТАНАСОВ РУСКОВ
СТЕФАН АТАНАСОВ РУСКОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЧЕТАЛБАШЕВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПОПОВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ПОПОВ
СТОЙНА СТЕФАНОВА БОЯДЖИЕВА
СТОЯН АНГЕЛОВ ФИЛАТЕВ
СТОЯН АТАНАСОВ КАРТОКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ АРЪТЛЪКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЗИМПАРОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЛУЛОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ТАШКОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ТРАМПОВ
СТОЯН ИВАНОВ САВОВ
СТОЯН ИВАНОВ САВОВ
СТОЯН ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ
СТОЯН ЛАЗАРОВ КАМБУРОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ДОНКОВ
СТОЯН ПЕТРОВ АРЪТЛЪКОВ
СТОЯН ПЕТРОВ КОПРИВЛЕНСКИ
СТОЯН ТОДОРОВ МАДЖИРОВ
СТОЯН ХРИСТОВ ГЕРАЙКОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА КАРАГЬОЗОВА
СТОЯНКА ТОМОВА КАРТУЛЕВА
ТАНЯ АТАНАСОВА ЛЯСКОВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА
ТАНЯ ИЛИЕВА ШАЛЕВА
ТАНЯ КРЪСТЕВА РАЙНОВСКА
ТАНЯ ЛАМБРЕВА ДОНКОВА
ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
ТЕМЕНУЖКА РАЙЧОВА ДОНКОВА
ТИАГО ЖОРЖЕ АЛМЕЙДА ТУНОВ
ТОДОР АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ
ТОДОР БОРИСОВ КЕРЕЗИЕВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОБАКОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ САВОВ
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТУНОВ
ТОДОР ИВАНОВ ОБИДИМСКИ
ТОДОР ИЛИЕВ КАРАКЕПЕЛИЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ КАФАЛОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ ВЕЛИКОВ
ТОДОР КОСТАДИНОВ МИЛЕВ
ТОДОР РУМЕНОВ ДАМБАЛОВ
ТОМА ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ
ТОМА ЗЛАТКОВ КЕРЕЗИЕВ
ТОМА ХРИСТОВ ДИМИТРУШЕВ
ТОМА ХРИСТОВ РУСКОВ
ХРИСА НИКОЛОВА ЗАХАРИЕВА
ХРИСТИНА МИЛОРАДОВА ДОНКОВА-ЗИМПАРОВА
ХРИСТИНА ТОДОРОВА ДОНКОВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ ПИРИНСКИ
ХРИСТО ТОМОВ РУСКОВ
ЦВЕТА АЛЕКОВА ЛЯСКОВА
ЦВЕТА ДИМИТРОВА ТРАМПОВА
ЦВЕТА НИКОЛОВА БАКЪРОВА
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЧЕРВЕНКОВ
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЧЕРВЕНКОВ
ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ВДОВИЧИН
ЦВЕТАНКА ТОМОВА ДИМИТРУШЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРУШЕВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА
ЮЛИЯ САШОВА АНГЕЛОВА
ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА
ЯНКА ГЕОРГИЕВА ТРАМПОВА
ЯНКА ИВАНОВА КОПРИВЛЕНСКА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МОСОМИЩЕ КМЕТСТВО МОСОМИЩЕ............ СЕКЦИЯ № 026
адрес на избирателната секция С. МОСОМИЩЕ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 4, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АВРАМ СТОЯНОВ МОСКОВ
АЙШЕ АЛИЛОВА КАРААЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ХАДЖИДИМАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ХАДЖИДИМАНОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАБЗИМАЛЕВ
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА
АНАТОЛИЙ ПЕТКОВ УЗУНОВ
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИДИМАНОВ
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИДИМАНОВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ИРМИЕВ
АНГЕЛ АТАНАСОВ ИРМИЕВ
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ ПАНДЕВ
АНГЕЛ КРУМОВ ДОДУШЕВ
АНГЕЛ ПАСКАЛЕВ МОСКОВ
АНГЕЛ РАДКОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ КАРАТАНЕВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕРАЙКОВ
АНГЕЛИНА КОСТАДИНОВА ПАНДЕВА
АНДОН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ЗИМПАРЕВ
АНЕТА СТОЯНОВА РАЗЛОЖКА
АННА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
АННА ДИМИТРОВА ПОПОВА
АНТОАНЕТА КАЛОЯНОВА СТЕФАНОВА
АНТОН ИВАНОВ ФИЛИПОВ
АНТОН РУМЕНОВ ПОПОВ
АСЕН БОРИСЛАВОВ БАНСКАЛИЕВ
АСЕН ИВАНОВ ШУКЕРОВ
АСЕН ИЛИЕВ ПАНЧЕВ
АСЕН ТОДОРОВ ЛИБЯХОВСКИ
АТАНАС АНГЕЛОВ ИРМИЕВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ РАДКОВ
АТАНАС ВЕЛКОВ УЗУНОВ
АТАНАС ВЕСЕЛИНОВ ТРАМПОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ БУЧКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ЦИРКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ ЧУРКОВ
АТАНАС НИКОЛОВ СИВАКОВ
АТАНАС СОТИРОВ ДЮЛГЕРОВ
АТАНАС ХРИСИМОВ ХРИСИМОВ
АТИДЖЕ АХМЕДОВА ДЪГАЛОВА
АХМЕД КЕНАНОВ ДЪГАЛОВ
БЛАГОЙ КРУМОВ СТАМЕНОВ
БЛАГОРОДНА СПАСОВА СТАМЕНОВА
БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
БОЖАНКА КОСТАДИНОВА БОГАТИНОВА
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ БЪЧВАРОВ
БОЖИДАР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
БОЖИДАР НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
БОЖИК ЛАЗАРОВ КАРТУЛЕВ
БОЙКА ХРИСТОВА ЦИРКОВА
БОЙКО ЛЮБЕНОВ ДОНКОВ
БОРИС АТАНАСОВ АЛМИШЕВ
БОРИС ИВАНОВ ГЕРАНОВ
БОРИСЛАВ АСЕНОВ БАНСКАЛИЕВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ГЮРГАЙКОВ
БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ СТАЙКОВ
БОРЯНА ЗЛАТЕВА ПАНДЕВА
БОЯН ИВАНОВ УЗУНОВ
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ДЖУГЛАНОВ
ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА ПИРНАРЕВА
ВАЛЕНТИНА РОСЕНОВА АДАМОВА
ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ БЕЛЧЕВ
ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЕМДЖИЕВ
ВАНГЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ХАДЖИДИМАНОВА
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА СПАСОВА
ВАНГЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ПАНДЕВА
ВАНЯ ИЛИЕВА МИНЧЕВА
ВАНЯ ЛАЗАРОВА УЗУНОВА
ВАНЯ ПЕТКОВА УЗУНОВА
ВАРКА АЛЕКСАНДРОВА ПИРНАРЕВА
ВАСИЛ АНГЕЛОВ МАДЖИРОВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ЧУРКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ БЕЛЕМЕЗОВ
ВАСИЛ ЙОРДАНОВ РАДКОВ
ВАСИЛ ЙОСИФОВ ЛАМБРЕВ
ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ СПАСОВ
ВАСИЛКА ИВАНОВА МИЛЕНКОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА МИТКОВА
ВАСИЛКА ПАВЛОВА ЧУРКОВА
ВАСКА АТАНАСОВА ЧУРКОВА-КЕРЕЗИЕВА
ВАСКА ВАЛЕРИЕВА ПИЛЧЕВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЗИМПАРЕВА
ВЕЛИЧКА СТАНИСЛАВОВА ГЮРГАЙКОВА
ВЕЛКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ВЕЛКО ИВАНОВ УЗУНОВ
ВЕНЕТА ИЛИЕВА СОХУЛОВА
ВЕНЕТКА ИЛИЕВА СОХУЛОВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА БАБАНОВА
ВЕРКА СПАСОВА ЗАХАРИЕВА
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ТРАМПОВ
ВИЛИ ХРИСИМОВА ХРИСИМОВА
ВИОЛЕТА БОГОМИЛОВА ДОДУШЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КОЕМДЖИЕВА
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ВИОЛЕТА РУМЕНОВА МАЙСТОРОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ПАНЧЕВА
ВИОЛИНА ИВАЙЛОВА СПАСОВА
ВЛАДИСЛАВ ТОДОРОВ ЯНЕВ
ВЛАДКО ИЛИЕВ ВАТАХОВ
ГЕОРГИ АНДОНОВ ПОПОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КИРОВ
ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ КОЕМДЖИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОБАКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЖЕНКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНДЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДАМБАЛОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАДКОВ
ГЕОРГИ ЙОСИФОВ ЛАМБРЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МУТАФЧИЕВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ДАФКОВ
ГЕОРГИ ЛАМБРЕВ ДОНКОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ДИМИТРУШЕВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ЧЕЧЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БОГАТИНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ РАЗЛОЖКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ БАБАНОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ БИРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ АПОСТОЛОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРАЙКОВ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХАДЖИДИМАНОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА ПАНДЕВА
ГЕРГАНА КАМЕНОВА ДЪГАЛОВА
ГЕРГАНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ГРОЗДА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА
ГРОЗДЕНА ВАЛЕРИЕВА БЕЛЧЕВА
ГРОЗДЕНА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ГЮРГАЙКОВА
ДАФИНКА АТАНАСОВА ПОПОВА
ДАЯНА ПЕТРОВА БИРОВА
ДЖАКОБУС ВИСШ
ДЖОСЕФ НИКОЛАС
ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА БОГАТИНОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА СОХУЛОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧУРКОВА
ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА РУМЕНОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИДИМАНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ БУЧКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ БУЧКОВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЮРГАЙКОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕЛТЕКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖИНГАРЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЛИБЯХОВСКИ
ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ КУШОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНДЖИКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИНЧЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ МИНЧЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧУРКОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МАЛИНОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПИРНАРЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ДОДУШЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ РУСКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДЖИНГАРЕВ
ДИМИТЪР ПАНДЕЛИЕВ ЧОЛАКОВ
ДИМИТЪР ПАСКАЛЕВ МОСКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИГНАТОВ
ДИМИТЪР ЯКОВОВ МОСКОВ
ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
ДОБРОМИРА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА
ДОНКА ИВАНОВА ДЖЕНКОВА
ДРАГАН АНГЕЛОВ ОБИДИМСКИ
ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ДОДУШЕВ
ЕВГЕНИ ИЛИЕВ БАБАНОВ
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА БУЧКОВА
ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВА РАЗЛОЖКА
ЕВЕЛИНА КОСТАДИНОВА ГРИГОРОВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА СТОИМЕНОВА
ЕЛЕНА АНДОНОВА ПЕЛТЕКОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДОНКОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА КИРЯНОВА
ЕЛЕНА БОЙКОВА ДОНКОВА
ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА ДЮЛГЕРОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ДЖИНГАРЕВА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗИЕВА
ЕЛЕНА ГОЦЕВА НИНЧЕВИЧ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
ЕЛЕНА КИРИЛОВА МАДЖИРОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ДЮЛГЕРОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЛАНДЖЕВА-БЕЛЕМЕЗОВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ПАНЧЕВА
ЕЛЕНА СТОЯНОВА БАБАНОВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЧУРКОВА
ЕЛЕНА ТРАЙЧЕВА ДОДУШЕВА
ЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
ЕМАНУИЛ ЕМИЛОВ ТИМАРЕВ
ЕМИЛИЯ ЛЕОНИДОВА ДАСКАЛОВА
ЕМИЛИЯ СЛАВЧЕВА ВАТАХОВА
ЗАПРИНКА СТОЯНОВА МАДЖИРОВА
ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА БАНСКАЛИЕВА
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КУШОВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ГЪРКОВА
ЗОЙКА КОСТАДИНОВА РУСКОВА
ЗОРКА ИЛИЕВА ЧУРКОВА
ЗОЯ ИЛИЕВА ПОПОВА
ИВАН АСЕНОВ ШУКЕРОВ
ИВАН АТАНАСОВ ДИМИТРАЙКОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЦИРКОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЦИРКОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЯНЕВ
ИВАН БОЯНОВ УЗУНОВ
ИВАН ВЕЛКОВ УЗУНОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОБАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЕМДЖИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНДЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНДЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСИМОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНДЖИКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
ИВАН ИВАНОВ ГЕРАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ ГЮРГАЙКОВ
ИВАН КИРИЛОВ ДОДУШЕВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ЗИМПАРЕВ
ИВАН КРУМОВ ДОДУШЕВ
ИВАН КРЪСТЕВ РУМЕНОВ
ИВАН РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ
ИВАН РУСЕВ УЗУНОВ
ИВАНА ИЛИЕВА ДИНЕВА
ИВАНКА АТАНАСОВА УЗУНОВА
ИВАНКА БОРИСЛАВОВА ФРАЙАЙЗЕН
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРАЙКОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАКАШЕВА-ПАНДЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА БАНСКАЛИЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА КОБАКОВА
ИВАНКА ИЛИЕВА ПОПОВА
ИВАНКА КРУМОВА ХРИСИМОВА
ИВАНКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
ИВАНКА ПЕТРОВА МУТАФЧИЕВА
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ГЕРАЙКОВ
ИЛИЯ АНГЕЛОВ ПАНЧЕВ
ИЛИЯ АСЕНОВ ЛИБЯХОВСКИ
ИЛИЯ АСЕНОВ ПАНЧЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ АЛМИШЕВ
ИЛИЯ АТАНАСОВ ЯНЕВ
ИЛИЯ БЛАГОЕВ СОХУЛОВ
ИЛИЯ БОЖИКОВ БАБАНОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ ГЮРГАЙКОВ
ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ВЛАДКОВ ВАТАХОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДАМБАЛОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИНЧЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧУРКОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ ЯНЕВ
ИЛИЯ КРУМОВ ДИНЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ПОПОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ БАБАНОВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ БАБАНОВ
ИЛИЯН КИРИЛОВ КОДЖЕМАНОВ
ИЛИЯНА ИЛИЕВА ЧИНГАРОВА
ИЛИЯНА ПАСКАЛЕВА МОСКОВА
ИЛКО ГОЦЕВ КИРИМОВ
ИРИНА ЗАХАРИЕВА МОСКОВА
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ РАДКОВ
ЙОРДАН ИЛИЕВ ПАНДЕВ
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МУТАФЧИЕВА
КАЛИНА АНГЕЛОВА ДОНКОВА
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАМБАЛОВА
КАЛИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КАЛИНА СТЕФАНОВА ХАДЖИДИМАНОВА
КАТЕРИНА БОРИСОВА ПЕТКОВА
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АПОСТОЛОВА
КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ИРМИЕВА
КАТЕРИНА ЗДРАВКОВА МАЛИНОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ЛИБЯХОВСКА
КАТЕРИНА КРАСИМИРОВА СТАЙКОВА
КАТЕРИНА СТОЯНОВА ЛИБОВА
КАТЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА
КАТЯ ИВАНОВА ХАДЖИДИМАНОВА
КАТЯ ЛЮБОМИРОВА МИНЧЕВА
КАТЯ ТОДОРОВА ЛИБЯХОВСКА
КИРИЛ ИЛИЕВ КОДЖЕМАНОВ
КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ КАНДЕВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАЛИНОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОБАКОВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ КАНДЕВ
КОСТАДИН КРЪСТЕВ МИЛУШЕВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ СИВАКОВ
КОСТАДИН НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ
КОСТАДИН ПАВЛОВ ЧУРКОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ГЪРКОВ
КОСТАДИН ПЕТРОВ ПАНДЕВ
КОСТАДИН ТОДОРОВ КУШОВ
КОСТАДИНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
КРАСИМИР БЛАГОЕВ СТАМЕНОВ
КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ СТАЙКОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАФКОВ
КРАСИМИР ЗДРАВКОВ БАКИЕВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ЗИМПАРЕВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА СТАЙКОВА
КРАСИМИРА НАЙДЕНОВА АЛМИШЕВА
КРИСТИНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
КРИСТИЯН ИЛИЕВ ЛИБЯХОВСКИ
КРУМ ИВАНОВ ДОДУШЕВ
КРУМ КИРИЛОВ ДОДУШЕВ
КРУМ НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
КРУМ ЯНЕВ КЕРЕЗИЕВ
КРУМ ЯНЧОВ КЕРЕЗИЕВ
КРЪСТА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
КРЪСТАНА АНГЕЛОВА ПАНЧЕВА
КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
КРЪСТЬО ДИМИТРОВ РУСКОВ
КРЪСТЬО КОСТАДИНОВ МИЛУШЕВ
КРЪСТЮ АВРАМОВ ДИМИТРУШЕВ
КРЪСТЮ КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ
ЛАЗАР НИКОЛОВ БОГАТИНОВ
ЛАМБРО ГЕОРГИЕВ ДОНКОВ
ЛИДИЯ ИЛИЕВА БОГАТИНОВА
ЛИДИЯ ПАВЛОВА ДИМИТРУШЕВА
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ДЖАМБАЗОВА
ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА РУМЕНОВА
ЛИМОНКА ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗИЕВА
ЛОРА ГЕРАСИМОВА КАПИТАНОВА
ЛЮБА ИВАНОВА ИБРИШИМОВА
ЛЮБЕН НИКОЛОВ ДОНКОВ
ЛЮБКА ИВАНОВА ДИМИТРУШЕВА
ЛЮБКА ИВАНОВА КОЕМДЖИЕВА
ЛЮБОМИР БОЙКОВ ДОНКОВ
ЛЮБОМИР ИВАНОВ МИНЧЕВ
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ЧУРКОВА
МАГДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
МАГДАЛИНА ЛЕОНИДОВА МИЛУШЕВА
МАРГАРИТА АНДОНОВА ПОПОВА
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА УЗУНОВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА КЕРЕЗИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА ПОПОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА РАДКОВА
МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА МИНГОВА
МАРИЯ ВАНГЕЛОВА КОЕМДЖИЕВА
МАРИЯ ВЕНЕЛИНОВА ШУКЕРОВА
МАРИЯ ВЛАДИСЛАВОВА ЯНЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОДУШЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛИБЯХОВСКА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА
МАРИЯ ЗЕФИРОВА КИРОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЧУРКОВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА БИРОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДАФКОВА
МАРИЯ МИТКОВА ИВАНДЖИКОВА
МАРИЯ ПАВЛОВА КАНДЕВА
МАРИЯ РУМЕНОВА МАЛИНОВА
МАРИЯ СПАСОВА ДЖИНГАРЕВА
МАРИЯНА АНГЕЛОВА БАБАНОВА
МАРИЯНА АНГЕЛОВА КАРАТАНЕВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИДИМАНОВА
МАРИЯНА СТЕФАНОВА МУРДЖЕВА
МАРУДКА ЧАВДАРОВА БЪЧВАРОВА
МИЛЕНА ВЕНЕВА СТОИМЕНОВА
МИРОСЛАВА БОГОМИЛОВА МЛАДЕНОВА
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
НАДКА ИЛИЕВА ПАНЧЕВА
НАДКА КОСТАДИНОВА ДИНЕВА
НАДКА ЛАЗАРОВА СЕВДИНОВА
НИКОЛА ДИМИТРОВ СЕВДИНОВ
НИКОЛА КОСТАДИНОВ СТОИМЕНОВ
НИКОЛА КРУМОВ СТАМЕНОВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИСЛАВОВ ЯНЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ БОГАТИНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАЗЛОЖКИ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПЕЛТЕКОВ
НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ БОГАТИНОВ
НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ДОНКОВ
НИКОЛИНА БОРИСОВА ЧЕРВЕНКОВА
НИКОЛИНА КРЪСТЕВА ДИМИТРУШЕВА
НИНА АСПАРУХОВА ПИЛЧЕВА
НИНА КИРИЛОВА ГЮРГАЙКОВА
ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ КАНДЕВ
ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ ЧУРКОВ
ПАНДЕЛИ ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
ПАСКАЛ ИЛИЕВ МОСКОВ
ПЕТРА СТОЯНОВА ПЕЛТЕКОВА
ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА
ПЕТЪР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БАБАНОВ
ПЕТЪР ЗДРАВКОВ ЗАХАРИЕВ
ПЕТЪР КРЪСТЕВ МАЙСТОРОВ
ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ МАЛАМОВ
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ БИРОВ
ПЕТЪР ЯНЕВ КИРЯНОВ
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕЛТЕКОВА
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА МАЛАМОВА
ПЛАМЕН ПЕТРОВ БАБАНОВ
РАДКО ВАСИЛЕВ РАДКОВ
РАДОСЛАВА АНГЕЛОВА ПАСКОВА
РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА ДОДУШЕВА
РАЙНА ФИЛИПОВА БАБАНОВА
РЕНЕТА БОЖИДАРОВА БЪЧВАРОВА
РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА ДАНЕВА
РУМЕН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
РУМЕН КОСТАДИНОВ ПОПОВ
САШКА ИВАНОВА МОСКОВА
СИРМА НИКОЛОВА ДОНКОВА
СЛАВЕЙКА КОСТАДИНОВА ЦВЕТКОВА
СЛАВИ ПЕТРОВ БИРОВ
СЛАВКА АНГЕЛОВА ГЮРГАЙКОВА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ПАНДЕВ
СНЕЖАНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
СНЕЖАНА НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА
СНЕЖАНКА ИЛИЕВА КОДЖАМАНОВА
СОНЯ АНГЕЛОВА КАРАТАНЕВА
СОТИР АТАНАСОВ ДЮЛГЕРОВ
СПАСКА КРЪСТЕВА ДЖЕНКОВА
СТЕФАН ДИМИТРОВ ХАДЖИДИМАНОВ
СТОИЛКА ТОДОРОВА ЛЮПОВА
СТОЙКА ИВАНОВА ПИРНАРЕВА
СТОЙНА ДИМИТРОВА МОСКОВА
СТОЯН АВРАМОВ МОСКОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ КАПИТАНОВ
СТОЯН АНГЕЛОВ КАРАТАНЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ БИРОВ
СТОЯН ЗАРКОВ КОКУДЕВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА БИРОВА
СТОЯНКА ИВАНОВА ДЖИНГАРЕВА
СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ЧУРКОВА
СТОЯНКА ПАРАСКОВА КАРАТАНЕВА
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА КАСАПОВА
ТАНЯ АНГЕЛОВА КАРАТАНЕВА
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КЕРЕЗИЕВА
ТАНЯ КРАСИМИРОВА МАРИНОВА
ТАНЯ СТОЯНОВА ЛИБЯХОВСКА
ТАТЯНА СТОЯНОВА ДЖУГЛАНОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕРАЙКОВ
ТОДОР АСЕНОВ ЛИБЯХОВСКИ
ТОДОР ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
ТОДОР ВЛАДИСЛАВОВ ЯНЕВ
ТОДОРКА КАРАМФИЛОВА ИВАНДЖИКОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ДОДУШЕВА
ТОМА КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
ФАТМЕ КЕНАНОВА БАКИЕВА
ХРИСИМ АТАНАСОВ ХРИСИМОВ
ХРИСТИНА БОРИСЛАВОВА УЗУНОВА
ХРИСТИНА ДМИТРИЕВНА АТАНАСЧИКОВА
ХРИСТИНА ИЛИЕВА МИНЧЕВА
ХРИСТИНА КРЪСТЕВА ТРАМПОВА
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО СТОЯНОВ ГЕРАЙКОВ
ЦВЕТА БОГДАНОВА МИНЧЕВА
ЦВЕТА КРЪСТЕВА ДОНКОВА
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРУШЕВА
ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА СТАМЕНОВА
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА КЕРЕЗИЕВА
ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА ХАДЖИДИМАНОВА
ЦВЕТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРУШЕВА
ЮЛИАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ЮЛИЯ ТОДОРОВА КЮЛЕВА
ЯКОВ ДИМИТРОВ МОСКОВ
ЯНКА ИВАНОВА ДОДУШЕВА
ЯНКА КРУМОВА ДОДУШЕВА
ЯНКА КРЪСТЕВА ЛИБЯХОВСКА
ЯНКО ВАСИЛЕВ МАДЖИРОВ
ЯНЧО КРУМОВ КЕРЕЗИЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОРОВО КМЕТСТВО БОРОВО...... СЕКЦИЯ № 027
адрес на избирателната секция С. БОРОВО, УЛ. ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ № 13, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА ЗДРАВКОВА ТЕШОВСКА
АЛЕКСАНДРИНА АПОСТОЛОВА ТИМЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ БЛИЗНАКОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ БЛИЗНАКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ЗАЕМДЖИКОВ
АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ЗАЕМДЖИКОВ
АЛЕКСАНДЪР ПТОЛОМЕЕВ АРНАУДОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ ТИМЧЕВ
АНА ВЕЛИКОВА БЛИЗНАКОВА
АНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
АНГЕЛ АСПАРУХОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ БЛАГОЕВ
АНГЕЛ ИЛИЕВ БОЖИКОВ
АНГЕЛ СТОЙКОВ ХАДЖИЕВ
АНГЕЛА ДИМИТРОВА УЖДРИНА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА
АНДРЕЙ ТОДОРОВ КАТРАНДЖИЕВ
АНИ КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
АНТОН АНТОНОВ ДИМИТРОВ
АПОСТОЛ АЛЕКСАНДРОВ ХАДЖИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ МАЛТЪЗОВ
АТАНАС КИРИЛОВ УКОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ КАНАТОВ
АТАНАС СПАСОВ ЗАХАРИЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ ПЕТКОВ
АТАНАС ЯНЧЕВ БОЖИКОВ
БЕНА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА
БЕРТА КИРОВА ХАДЖИЕВА
БЛАГОВЕСТ ИЛИЕВ БЛИЗНАКОВ
БЛАГОВЕСТ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
БЛАГОЙ КОСТАДИНОВ БОЖИКОВ
БОГОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА УРУМОВА
БОЖИДАР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
БОЖИДАР РАЙЧЕВ АТАНАСОВ
БОЙКО СТОЙЧЕВ СТОЕВ
БОРИС КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ
БОРИС ЛЮБЕНОВ СТОЕВ
БОРИС СИМЕОНОВ СМИЛКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАЛЪНОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ БЕКЯРОВ
БОРИСЛАВ МИЛАНОВ ПОРЯЗОВ
БОЯНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕНТИНА КРУМОВА СОТИРОВА
ВАНГЕЛ КОСТАДИНОВ ВАНГЕЛОВ
ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА ШОПОВА
ВАНГЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ВАНГЕЛИЯ КРАСИМИРОВА СТОЕВА
ВАНГЕЛИЯ НИКОЛОВА БОЯНЧЕВА
ВАНГЕЛИЯ ПЕТРОВА ТОДОРОВА
ВАНЧО ХОВЕН
ВАСИЛ АПОСТОЛОВ БЛИЗНАКОВ
ВАСИЛ КИРИЛОВ ХАДЖИЕВ
ВАСИЛ ПЕТРОВ ТИМЧЕВ
ВАСИЛ САНТОВ МАРКОВ
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДАНЕВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА СОТИРОВА
ВАСИЛКА СТОЯНОВА БАЛТАДЖИЕВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ЗАЕМДЖИКОВА
ВАСКО СПАСОВ ДАНЕВ
ВАСКО СТОЯНОВ САРИЕВ
ВЕЛИКА СТОЯНОВА ПУЛЕВА
ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ВЕЛКО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ВЕНЕТА ИВАНОВА БЛИЗНАКОВА
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАНГАЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВОВ МЪЛТЪЗОВ
ВЕРА БОЯНОВА ИЛЧЕВА
ВЕРКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА БОЙКОВА ЖУЛЕВА
ВИОЛЕТА ИВАНОВА БОЯНЧЕВА
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ПЕЙЧЕВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ЙОРДАНОВА
ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА ПЪРНАРЕВА
ВИОЛЕТА СПАСОВА БУНЕВА
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ШОПОВ
ГАЛИНА СТОЯНОВА БОЯНЧЕВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АРНАУДОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БЛИЗНАКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАНГАЛОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ДЖАМБАЗОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ КАЛЪНОВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАЛЕВАЧЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРОЗДИН
ГЕОРГИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛЯСКАЛИЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ СМИЛКОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ СОТИРОВ
ГЕОРГИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СПАСОВ ГЪЛАБОВ
ГЕОРГИ СТОИЛОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОЯНЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КОПРИВЛЕНСКИ
ГЕРГАНА РАДОСЛАВОВА КАРАКАШЕВА
ГЕРМАН СПАСОВ ГЕРМАНОВ
ГЪЛЪБИНА АНГЕЛОВА БОЖИКОВА
ГЪЛЪБИЦА СПАСОВА КАНАТОВА
ДАМЯН ИВАНОВ ГОВЕДАРОВ
ДАНАИЛА АТАНАСОВА КАНАТОВА
ДАНИЕЛА АДРИАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА МУШЕВА
ДЕНИС РУЖДИЕВ МАХУРОВ
ДЕНИЦА МАРИНОВА БРЪСНАКОВА-СТОЕВА
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА ТЕШОВСКА
ДИМИТРИЙКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА
ДИМИТРИНА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЯ ВЕЛКОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДИМИТРИЯ ИЛИЕВА КАВАЗОВА
ДИМИТРИЯ СЛАВЧЕВА КАТРАНДЖИЕВА
ДИМИТРИЯ СТОИЛОВА ДАФОВА
ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ БЕКЯРОВ
ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ КАТРАНДЖИЕВ
ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕКЯРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ БЛИЗНАКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МИТРЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ОРТОМАРОВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ОРТОМАРОВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СТОЕВ
ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ТИМЧЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ БАЛТАДЖИЕВ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ СТОЕВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ПЕЙЧЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ САРИЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ МАНГАЛОВ
ЕВДОКИЯ ВАНГЕЛОВА БЕКЯРОВА
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СМИЛКОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА БОЗОВА
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ЕЛЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДАВИДОВА-ДАНЕВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТИМЧЕВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТИМЧЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА
ЕЛЕНА ИЛИЕВА СМИЛКОВА
ЕЛЕНА МИЛЧЕВА ВИТАНОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ДЖАЛОВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОШЕВА
ЕЛЕНА СПАСОВА СМИЛКОВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
ЕЛЗА СТОЯНОВА КАРАИЛИЕВА
ЕЛКА АНГЕЛОВА САРИЕВА
ЕМИЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА
ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА СМИЛКОВА
ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ЕМИЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВА КАРАКАШЕВА
ЖИВКА КОСТАДИНОВА СТОЕВА
ЖИВКА КОСТАДИНОВА ХАДЖИЕВА
ЖИВКО ИВАНОВ БЛИЗНАКОВ
ЗАПРЯНКА СТОИЛОВА ПАВЛОВА
ЗАХАРИ БЛАГОЕВ ЗАХАРИЕВ
ЗАХАРИНА КАРАМФИЛОВА КАНАТОВА
ЗАХАРИНКА ВАСИЛЕВА БОЗОВА
ЗДРАВКА АПОСТОЛОВА ЗАЕМДЖИКОВА
ЗДРАВКО СТОЯНОВ ТЕШОВСКИ
ЗЛАТА СТОЯНОВА КАТРАНДЖИЕВА
ЗОЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ВАНГЕЛОВ
ИВАН АНТОНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН АТАНАСОВ ДОЙЧИНОВ
ИВАН АТАНАСОВ МАЛТЪЗОВ
ИВАН АТАНАСОВ МЪЛТЪЗОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ САХЛИЙСКИ
ИВАН ДИМЧЕВ НАЙДЕНОВ
ИВАН КРУМОВ ЗАЕМДЖИКОВ
ИВАН ЛЮБЕНОВ ТИМЧЕВ
ИВАН НИКОЛАЕВ БОЗОВ
ИВАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ
ИВАН ТОДОРОВ БОЗОВ
ИВАН ТОДОРОВ СМИЛКОВ
ИВАНА КРАСИМИРОВА ТОШЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ХРИСТОДОРОВА ДАНЕВА
ИВЕТА МИНКОВА ПЕТРОВА
ИВО ИВАНОВ МАЛТЪЗОВ
ИЛИАНА СПАСОВА ПЕТРОВА
ИЛИНКА ИЛИЕВА БУТИЛОВА
ИЛИНКА МАРИНОВА ТИМЧЕВА
ИЛИЯ ВАНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОЯНЧЕВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ БЛИЗНАКОВ
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ПЕЙЧЕВ
ИЛИЯ КРУМОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯ МИТЕВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ КАТРАНДЖИЕВ
ИЛИЯ СТОИЛОВ НИКОЛОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ ПЕЕВ
ИЛИЯ ТОДОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА МАЛТЪЗОВА
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА СМИЛКОВА
ИЛИЯНА НИКОЛОВА САХЛИЙСКА
ИЛИЯНА РУМЕНОВА ПУЛЕВА
ИЛКО ГЕОРГИЕВ СМИЛКОВ
ИЛКО КИРИЛОВ ИЛИЕВ
ИЛКО КОСТАДИНОВ ПЕЙЧЕВ
ИРИНА ЦВЕТКОВА УКОВА
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ЙОРДАН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ МИТРЕВ
ЙОРДАНКА ГЕРМАНОВА КОПРИВЛЕНСКА
КАДИФЕЙКА ТОДОРОВА ДАНЕВА
КАЛИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
КАЛИНКА ДИМИТРОВА КАТРАНДЖИЕВА
КАТЕРИНА КОСТАДИНОВА АРГИРОВА
КАТЕРИНА ТОДОРОВА ДАНЕВА
КАТЯ КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДАНЕВ
КИРИЛ ВАСИЛЕВ ТИМЧЕВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ДЖАЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ
КИРИЛ КОСТАДИНОВ ДЖАМБАЗОВ
КИРИЛ МИЛЧЕВ ДАНЕВ
КИРИЛ НИКОЛОВ СМИЛКОВ
КИРИЛ СПАСОВ ПУЛЕВ
КИРИЛ СПАСОВ УКОВ
КИРИЛ СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ
КИРИЛ СТОЯНОВ ШОПОВ
КОСТАДИН ВАНГЕЛОВ КАТРАНДЖИЕВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ОРТОМАРОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
КОСТАДИН ИВАЙЛОВ ВАНГЕЛОВ
КОСТАДИН ИЛИЕВ ПЕЙЧЕВ
КОСТАДИН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КОСТАДИН СТОЯНОВ КАНАТОВ
КОСТАДИНА ИВАНОВА МИТРЕВА
КРАСИМИР АНЕЩИЕВ ТОШЕВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
КРАСИМИР ТОМОВ ГЕРОВ
КРУМ АЛЕКСАНДРОВ ЗАЕМДЖИКОВ
КРУМ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
КРЪСТА ТОДОРОВА ТИМЧЕВА
КРЪСТЬО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЛЕТКА АНГЕЛОВА СТОЕВА
ЛИДИЯ ИВАНОВА СТОЕВА
ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
ЛИЛИЯ КРУМОВА ПЕТКОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДАНЕВА
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
ЛЮБА НИКОЛОВА САХЛИЙСКА
ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА КАТРАНДЖИЕВА
ЛЮБКА ЖИВКОВА ДАНЕВА
ЛЮБКА ИВАНОВА ДАНЕВА
ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТИМЧЕВ
ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ЛЯСКАЛИЕВ
ЛЮБОМИРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДА ПАРАСКОВА УКОВА
МАГДА СТОЯНОВА СТОЕВА
МАГДА ФИЛИПОВА ХАДЖИЕВА
МАЛИНА СПАСОВА МАРКОВА
МАРИЕЛА АТАНАСОВА СТАВРЕВА
МАРИНА ДИМИТРОВА ФЛУДА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КАТРАНДЖИЕВА
МАРИЯ АТАНАСОВА СМИЛКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА БЛИЗНАКОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ИВОВА МАЛТЪЗОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА БАЛТАДЖИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ЛЯСКАЛИЕВА
МАРИЯ ИЛИЕВА ПЕТКОВА
МАРИЯ ИЛИЕВА СТОЕВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ДАНЕВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ЗАЙКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА БЛИЗНАКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА КАЛЪНОВА
МАРИЯ СЛАВЧЕВА КАТРАНДЖИЕВА
МАРИЯ СТОЕВА ТИМЧЕВА
МАРИЯ СТОИЛОВА НИКОЛОВА
МАРИЯ ТОШКОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ХРИСТЕВА МАНГАЛОВА
МАРИЯНА АНГЕЛОВА БЛИЗНАКОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА
МАРИЯНА ДИМИТРОВА БЕКЯРОВА
МАРИЯНА ЗАХАРИЕВА БЛАГОЕВА
МАРИЯНА ИВАНОВА БУНЕВА
МАРИЯНА НИКОЛОВА ХАДЖИЕВА
МАРТИН ИВАНОВ ПОПАНГЕЛОВ
МАРТИН КИРИЛОВ ПАВЛОВ
МИЛАН АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРОВ
МИТКО ИЛИЕВ АРГИРОВ
МИТКО НИКОЛОВ КАВАЗОВ
МИТРА АНГЕЛОВА ПЕЙЧЕВА
МИХАИЛ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ
НАДЕЖДА ИЛИЕВА КАВАЗОВА
НАДЕЖДА ИЛИЕВА УКОВА
НАДКА ГЕОРГИЕВА КАРАИЛИЕВА
НАДКА СПАСОВА КАНАТОВА
НАДКА СПАСОВА ПЕЙЧЕВА
НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
НАДЯ КОСТАДИНОВА ПЕЙЧЕВА
НАДЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
НАДЯ ХРИСТОВА ИЛЧЕВА
НАКО ТОДОРОВ ТОШЕВ
НАТАЛИЯ СЛАВЧОВА ТРИФОНОВА
НАТАША АНГЕЛОВА БЛАГОЕВА
НЕВЕНА СТОЙКОВА САЛКОВА
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПАРАЛИЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АВРИОНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОЗОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БОЯНЧЕВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ШОПОВ
НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ КАРАКАШЕВ
НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА УЗУНОВА
НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ХАДЖИЕВА
ПАВЕЛ КИРИЛОВ УКОВ
ПАВЛИНА МЕТОДИЕВА ТИМЧЕВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ТИМЧЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАЛЪНОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАЛТАДЖИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ УКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТКОВ
ПЕТЪР КРУМОВ БАЛТАДЖИЕВ
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ БЛИЗНАКОВ
ПЕТЯ РУМЕНОВА ДАФОВА
РАДА ТОДОРОВА ДАФОВА
РАДКА ИЛИЕВА МАРКОШИНОВА
РАДКА СЛАВЧОВА ПЕТКОВА
РАДКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ КАРАКАШЕВ
РАДОСТИН АСЕНОВ ГАДЖАЛОВ
РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТКОВА
РАДОСТИНА РАДОСЛАВОВА КАРАКАШЕВА
РАЙКА АЛЕКСАНДРОВА МУШЕВА
РАЙНА БОЯНОВА СТОЙЧЕВА
РАЙЧО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
РИСАНТИЯ АНГЕЛОВА ХАЛЕВАЧЕВА
РОЗА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
РОЗАЛИЯ АСЕНОВА ЛЯСКАЛИЕВА
РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ ЗАЕМДЖИКОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
РОСИЦА НИКОЛОВА СМИЛКОВА
РОСИЦА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
РУМЕН СТЕФАНОВ ШОПОВ
РУМЕН СТОИЛОВ ДАФОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА ТИМЧЕВА
РУМЯНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА
РУМЯНА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
САНТА ХРИСТОВА МАРКОВА
САШКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
СЕЛВИНА РАМУШЕВА ДОЙЧИНОВА
СИЛВИЯ АЛБЕНОВА ЗАЕМДЖИКОВА
СИЛВИЯ МАЛИНОВА СМИЛКОВА
СИМЕОН БОРИСОВ СМИЛКОВ
СИМЕОН БОРИСОВ СМИЛКОВ
СИМЕОН СТОЙЧЕВ СТОЕВ
СИМЕОНКА АТАНАСОВА КАНАТОВА
СЛАВЕЙКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
СЛАВЕНА ДИМИТРОВА ТИМЧЕВА
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ТИМЧЕВА
СЛАВЧО КОСТАДИНОВ БЛИЗНАКОВ
СНЕЖАНА МИТКОВА ПЕЙЧЕВА
СНЕЖАНА СТОЯНОВА МАНГАЛОВА
СОНЯ ВАСИЛЕВА АВРИОНОВА
СОФКА НАЙДЕНОВА МАЛТЪЗОВА
СПАС ИЛИЕВ ПЕЙЧЕВ
СПАС СТОЙЧЕВ ДАНЕВ
СПАСКА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЖУЛЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ КАТРАНДЖИЕВ
СТЕФАН ИЛИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФКА ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА
СТОИЛ НИКОЛОВ КАРАИЛИЕВ
СТОИЛКА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
СТОИЛКА СПАСОВА ТИМЧЕВА
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МАНГАЛОВА
СТОЙКО ИЛИЕВ ПУЛЕВ
СТОЙНА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА
СТОЙЧО БОЙКОВ СТОЙЧЕВ
СТОЙЧО ИЛИЕВ ТИМЧЕВ
СТОЙЧО НИКОЛОВ КАРАИЛИЕВ
СТОЙЧО СПАСОВ ДАНЕВ
СТОЯН АНГЕЛОВ ДЯЛКИН
СТОЯН ГЕОРГИЕВ БОЯНЧЕВ
СТОЯН ИВАНОВ КАРАИЛИЕВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ КАНАТОВ
СТОЯН КОСТАДИНОВ КАНАТОВ
СТОЯН СИМЕОНОВ СМИЛКОВ
СТОЯН ТОДОРОВ БУНКОВ
СТОЯНКА АСЕНОВА ПЕТРОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА БАЛТАДЖИЕВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА БЕКЯРОВА
СТОЯНКА ЦВЕТКОВА БОЗОВА
ТАНЯ ВЕЛИКОВА ТЕШОВСКА
ТАНЯ СТОЯНОВА КАНАТОВА
ТАТЯНА БЛАГОЕВА ОРТОМАРОВА
ТАТЯНА СЛАВЧЕВА ПЕЙЧЕВА
ТАТЯНА СТЕФАНОВА ПАРАЛИЕВА
ТЕОДОРА АНДРЕЕВА КАТРАНДЖИЕВА
ТЕОДОРА ИВАНОВА СМИЛКОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ КАТРАНДЖИЕВ
ТОДОР ИЛИЕВ ДАНЕВ
ТОДОР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА СТОЕВА
ХРИСТИНА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА СМИЛКОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИНКА КРАСИМИРОВА СТОЕВА
ХРИСТИНКА ЦВЕТАНОВА СЕМОВА
ХРИСТО АТАНАСОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ЦВЕТА ИВАНОВА КАВАЗОВА
ЦВЕТА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА
ЦВЕТА СТОЙКОВА КАРАИЛИЕВА
ЦВЕТАНА РАДОЙЧЕВА СЕИЗОВА
ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СМИЛКОВА
ЦВЕТКА МАРКОВА ХАДЖИЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОРОВО КМЕТСТВО БОРОВО....... СЕКЦИЯ № 028
адрес на избирателната секция С. БОРОВО, УЛ. ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ № 13, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЙЛИИН ЮСУФ БЯЛ
АКСЕНИЯ ЮЛИЯНОВА МЕТОДИЕВА
АЛБЕНА ИВАНОВА КАТРАНДЖИЕВА
АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАТРАНДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ ПАПУРКОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАТРАНДЖИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ БОЖИКОВ
АНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
АНА-МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
АНАБЕЛА ЛЮБОМИРОВА ХАДЖИАНГЕЛОВА
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА СЕИЗОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КАЛЪНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ КАРАИЛИЕВ
АНГЕЛ СТОЙКОВ КАТРАНДЖИЕВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА КАЛАЙДЖИЕВА
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ВАНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА
АННА АТАНАСОВА РУСЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
АПОСТОЛ СТОЕВ БУНЕВ
АСИБЕ БЛАГОЕВА МЕТОДИЕВА
АТАНАС АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
АТАНАС БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
АТАНАС БОРИСОВ ПАВЛОВ
АТАНАС ИВАНОВ ДАВИДОВ
АТАНАС ИВАНОВ КАНАТОВ
АТАНАС КОСТАДИНОВ САХЛИЙСКИ
АТАНАС НИКОЛОВ КОВАЧЕВ
АТАНАС СТОЯНОВ КАРАИЛИЕВ
БЛАГА ИЛИЕВА КАРАИЛИЕВА
БЛАГОЙ ВАНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ
БОЖАНКА ТОДОРОВА НАКОВА
БОЖИДАР КИРИЛОВ ПУЛЕВ
БОРИС НИКОЛОВ СМИЛКОВ
БОРИС ХРИСТОВ КЕХАЙОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ДАВИДОВ
ВАИДА ДАУТЕВА ПОПОВА
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ
ВАЛЕНТИН МАНОЛОВ КИРИЧКОВ
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
ВАНГЕЛ БЛАГОЕВ ЗАХАРИЕВ
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЕВА
ВАНГЕЛИЯ НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА
ВАНЯ БОГДАНОВА КАТРАНДЖИЕВА
ВАНЯ ИЛИЕВА ВЪЛЧАНОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДЖАЛОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ КАНАТОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ПОПОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ СТОИМЕНОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ КАРАИЛИЕВ
ВАСИЛКА АПОСТОЛОВА ДЖАЛОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЗАЙКОВА
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПОПОВА
ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПОПОВА
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ЗАЙКОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
ВЕЛИЧКА МАРКОВА МАНГАЛОВА
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА НАКОВА
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА СЕИЗОВА
ВЕНИСЛАВ КОСТАДИНОВ САРАНДЕВ
ВЕНКО ИЛИЕВ СЕИЗОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДАВИДОВ
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ИЗИРОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ БОЗОВ
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ПУЛЕВ
ВЕРА ИЛИЕВА ШИЛОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА МАНОЛЕВА
ВЕРОНИКА АТАНАСОВА ПАНДЕВА
ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ДАВИДОВА
ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА НАКОВА
ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ ЗАЙКОВ
ГАЛЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕЛА СПАСОВА ТРИФОНОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДАНЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАЛЪНОВ
ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ БУНЕВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОВАЧЕВ
ГЕОРГИ БОРИСОВ КАТРАНДЖИЕВ
ГЕОРГИ ГЕРМАНОВ