Гоце Делчев · Избори » Избори 2024 » Избори за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 » СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 001 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕШОВСКА
ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЕЖКОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ТУПАРОВА
РОСЕН ЙОРДАНОВ ГОСПОДЕВ
ХРИСТИНА МЕТОДИЕВА ДАМЯНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 002 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЯ ДИМИТРОВА АДАМОВА
АТАНАС ЖИВКОВ АВРАМОВ
АТАНАС СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЛУХЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАРКОШИНОВ
ДИМИТРИЯ КОСТАДИНОВА СПАСОВА
ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА АШИКОВА
МАРИЯ ЛЮБЕНОВА УКОВА
ПЕТКО АСПАРУХОВ ЗАЙКОВ
СТОЯН ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ
ЮЛИАНА МЕТОДИЕВА ЦУКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 003 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХМАН АБДУРАХМАН ХАКИ
АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА АВРАМОВА
АСЛЪ АБДУРАХМАН ХАКИ
ВЕРА ДИМИТРОВА ДУМБАНОВА
ВЕСЕЛИНА ВАНГЕЛОВА ИЛЧЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
ЕМИНЕ АЛИЕВА ХАКИ
ИВАН ХРИСТОВ АВРАМОВ
КАТЯ ВЕЛИЧКОВА КИТИПОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ ФИЛЯНОВ
МАРИЯ ДРАГАНОВА НУРКОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕМЕЛКОВ
РУМЯНА ЖИВКОВА ПАНАЙОТОВА
СТЕЛА АНДОНОВА КОСТОВА-ШОКОЛАРЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 004 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЯНУШЕВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЧИПИЛЕВ
ВАСИЛКА ГРИГОРОВА ПАНАЙОТОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ЧИПИЛЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРЪМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАФОВ
ИВАН БОЖИКОВ ДИМИТРОВ
ИВАН КОСТАДИНОВ ПАНАЙОТОВ
ИЛИАНА ИВАНОВА КАЛЪЧЕВА
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ЧИПИЛЕВА
ПЕТЪР СТОЙКОВ КАЛЪЧЕВ
ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ЧИПИЛЕВА
ТАНЯ СПАСОВА ОБУЩАРОВА
ТОДОР НИКОЛАЕВ ДИНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 005 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ ГАВАЛЮГОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ САВАТИНОВ
ДОНЧО ИЛИЕВ МАЙХОШЕВ
МАГДАЛЕНА ИВАНОВА МАЙХОШЕВА
ПРЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЙКОВА-ПЕТРОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ УШИЛКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 006 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АГАТА МИРОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
АЛБЕРТ АНЕТОВ РАНГЕЛОВ
АНКА СУЛТАНКОВА ЛАТИНОВА
АСЕН ДИМИТРОВ ТЪРТОВ
ЗОЯ БОРИСОВА ШАЛАМАНОВА
КАТЕРИНА ИЛИЕВА ЧУРКОВА
КРАСИМИР ВЛАДОВ ЦЕНОВ
МАГДАЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПАСКАЛЕВА
НАСКА ДИМИТРОВА ДЯЛКОВА
РОБЪРТ ВЕСЕЛИНОВ ДЕРВИШЕВ
РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ПАНЧЕВА
РУМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ
СТЕФАНА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 007 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА БРЮСОВА
ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
ИВАН НИКОЛОВ ТАШКОВ
КАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
КОСТАДИН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ СТОИНКОВ
ХРИСТИНА ИЛИЕВА КРУШОМИКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 008 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛЕНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДЖУПАНОВ
ДАМЯН АТАНАСОВ ЛЯСКОВ
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ЛАМБИНА
ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
МАНОЛ АЛЕКСАНДРОВ ФИЛЧЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА БАЙРАКОВА
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ТЕОДОРА СТОЯНОВА БУХЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 009 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
ИВАЙЛО ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ДУКИНОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МАНАХОВА
МИЛА КОСТАДИНОВА КАНТАРДЖИЕВА
ПЕТЯ БЛАГОЕВА ШОПОВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДУКИНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 010 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ РУМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
БОЙКО МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ КРУМОВ ЖИНГОВ
ВЕЛИНА НИКОЛОВА ФАНТОВА
ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА КИРИМОВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КЮЛЕВ
ИВАН ХРИСТОВ ПОПОВ
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ЖИНГОВА
ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАКОВА
МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ГАНЕВА
МАГДАЛЕНА РУМЕНОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА КИРИМОВА
ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ
РУМЕН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ
ЦВЕТАН ГРИГОРОВ БУЧКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 011 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БЛАГОВЕСТ ФЕОДОРОВ ФИДОШЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ УШИЛКОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗАЙКОВ
ИВАН ИЛИЕВ КРЪНЧЕВ
КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ САРАНДЕВ
МАГДАЛИНА СТОЙЧЕВА КРЪНЧЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ВЛЪЧКОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УШИЛКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 012 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ СИМИТЧИЕВ
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ВОДИЧКА НИКОЛОВА ГЮДЖЕНОВА
ГАЛИНА ДАВИДОВА ИЛИЕВА
ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА СИМИТЧИЕВА
МИХАИЛ САШОВ КИСКИНЕВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ГЮДЖЕНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 013 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЕН ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ТЪРТОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШУМАРОВ
ИЛИЯ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
МАРИЯ ИВАНОВА ГРОЗДЕВА
ФИДАНА ДИМИТРОВА БОЗУКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 014 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКС МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОСТОВ
АЛИЛ ИСМАИЛ ГАВАЗ
ВАСИЛ ЮЛИЯНОВ КАДИЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПОПОВ
ЕЛЕНА ИВАНОВА БАРАКОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ВЛАХОВА
КЪДРА РУМЕНОВА ГАВАЗОВА
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ГИНОВ
ЛЮБКА БОРИСОВА ГИНОВА
МЕХМЕД МЕХМЕДОВ ГАВАЗОВ
МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ГАВАЗОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ БАРАКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ МУРДЖЕВ
РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 015 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЧЕ ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА
АСЕН ЖИВКОВ ТЕШОВСКИ
АТАНАС АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ РАМОВ
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
ГИНКА АНДОНОВА ШУШУТЕВА
ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА ЗЛАТЕВА
ИВАН ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ
ИЛИЯН СТОЯНОВ ШУШУТЕВ
МАГДАЛЕНА САШОВА ПАВЛОВА
МАНЧО МАНЧЕВ ПАНЮКОВ
МИЛЕНА СТОЯНОВА ШУШУТЕВА
РОСИЦА ИВАНОВА ГЪРКОВА
СВЕТЛА ДЕСИМИРОВА ШАЙКОВА-ТАИРОВА
СТОЯН ИЛИЕВ ШУШУТЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 016 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА АВРАМОВА АТАНАСЧИКОВА
ДЖАВАТ ФАИКОВ ПАШОВ
ЕМАНОИЛ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ШИНДОВ
КАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА БЕЛЧЕВА
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ АТАНАСЧИКОВ
ТОДОР ИЛИЕВ КЛЮЧКОВ
ФАТМЕ АЛИЛОВА КАМБУРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 017 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
ВАСКА НИКОЛОВА КРУШОВСКА
ВАСКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГИ БОЯНОВ ЦИПАРОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МАНГУШЕВ
ЖИВКА ВАЛЕРИЕВА АПОСТОЛОВА
ЛОРА КРЪСТЕВА КРЪСТИЛОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА
ТОМА СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 018 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВРАМ АСЕНОВ ШАБАНОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ РАМОВ
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ШИНЛАКОВ
АНТОАНЕТА ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ НУРКОВ
ДИМИТЪР СЕРГЕЕВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ЕЛЗА ПАВЛОВА НУРКОВА
ЗЕЙНЕП СЪБРИЕВА ДИМИТРОВА
КАМЕЛИЯ СЕРГЕЕВА БУЦЕРОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ОГНЯНОВА
МАРИЯНА ЕМИЛОВА КУБАЛИЩАЛИЕВА
МАЯ ДИМИТРОВА КАМБУРОВА
НАДКА ЙОРДАНОВА РАДОНОВА
ОЛЕГ РАШКОВ ЧИКОВ
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПРАМАТАРОВ
РАЙНА ТИНКОВА ДЕМИРОВА
САБРИ САБРИЕВ КОВАЧЕВ
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ КУБАЛИЩАЛИЕВ
ТАТЯНА КОСТАДИНОВА БОЕВА
ЮЛИЯН МАНЧЕВ ОГНЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 019 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛИН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ВЕСКО СТЕФАНОВ КАМБУРОВ
ДАНАИЛ БОЯНОВ ШАБАНОВ
ЕМИЛ ДАНАИЛОВ МИЛАНОВ
ЖИВКО САШОВ БАЙРАКОВ
РУЖЕН ДИМИТРОВ МАКАРИНОВ
РУМЕН РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
РУМЕН СЕРГЕЕВ КЕСКИНЕВ
СЕРГЕЙ РУМЕНОВ КЕСКИНЕВ
СИЙКА СЕРГЕЕВА СТЕФАНОВА
СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА КЕСКИНЕВА
СТЕФАН СЕРГЕЕВ КАМБУРОВ
ФИЛИП БОТЕВ КАМБЕРОВ
ШАНА СЕРГЕЕВА АСЕНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 020 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДУХОВ
БОЙКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ РАМОВ
ВЕНЕТА ТОДОРОВА РАЛЕВА
ЕЛКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ВОДЕНОВА
МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРЕЛИЙСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА-МИЛЕВА
МАРИЯН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
НЕДЯЛКА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
СЪЛЗИЦА АЛИПИЕВА КАРАИМИНОВА
ЯНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 021 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА КАРАБЕЛЬОВА
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
БРАНИМИР ГРЕТОВ СТОЕВ
ВАСИЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ТУПАРОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА
ГЕОРГИ БОРИСОВ ШАЛАМАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДЕЯНСКИ
ДАНАИЛ МИХАЙЛОВ КУДРЯВЦЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ
ИВАН МАРИНОВ ГРИГОРОВ
КРИСТИНА КОСТАДИНОВА ПОПОВА
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЦУЦУМАНОВА
МАРИЯ БОЙКОВА ГРОШКОВА
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ХАДЖИЕВА
МАРИЯ МИРЧЕВА ПАНЕВА
НЕВЕНА АНГЕЛОВА ТЪНГЪЛОВА
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РУМЕН АТАНАСОВ ЦАНЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
СВЕТЛИН ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР ТРИФОНОВ КЮЧУКОВ
ТОМА АНДОНОВ МАРИНКОВ
ЮЛИЯН ХРИСТОВ РАДКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 022 кметство ........... населено място ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦИПАРОВ
ЕЛЕНА КРУМОВА ХАРИЗАНОВА
ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ФИДАНИН
МАРТИН ЕКАТЕРИНОВ ГЕНОВ
НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОРГОВА
ПАНТЕЛЕЙ ИВАНОВ ВИТАНОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА ЦИПАРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 024 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЛАМБРЕВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА ПАНЧЕВА
ЗОРКА АТАНАСОВА МУТАФЧИЕВА
РАЙНА КОСТАДИНОВА РАЗЛОЖКА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 025 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ВИКТОРОВ КРЪНЧЕВ
АТАНАС ДИМИТРОВ КЕРЕЗИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ КИРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ ПАНДЕВ
БЛАГОЙ ДИНЧОВ БОЯДЖИЕВ
ИЛИЯ АВРАМОВ МАГОВ
МАРИЯ ВЕЛИКОВА ИБРИШИМОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 026 кметство ........... населено място С.МОСОМИЩЕ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС ИЛИЕВ ДЖАМБАЗОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КУШОВ
ИЛИЯ ВЛАДКОВ ВАТАХОВ
ТАНЯ АНГЕЛОВА КАРАТАНЕВА
ЦВЕТА КРЪСТЕВА ДОНКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 027 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
НАСКО КИРИЛОВ СМИЛКОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 028 кметство ........... населено място С.БОРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА КАТРАНДЖИЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 029 кметство ........... населено място С.БАНИЧАН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МАРИЯ ИВАНОВА КАЧАРОВА
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ БУНЕВ
ЯНКО ТОДОРОВ ХАДЖИЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 030 кметство ........... населено място С.ГОСПОДИНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
НИКОЛАЙ АЛБЕНОВ ЧОКОВ
ХАМИД МЕХМЕДОВ ДАУТЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 031 кметство ........... населено място С.БУКОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВКА ИСМЕТ АГУЛ
АЗМЕ МОХАМЕД ИМАМ
АЙШЕ АЛИ ПАПУКЧИ
ИБРАХИМ КАРАБУЛУТ
ИСМАИЛ ИБРАХИМ АТИП
ИСМАИЛ ИБРАХИМ КАЛФА
ЙАСИН ЙУСУФОУЛУ
МОХАМЕД ИСМАИЛ ИМАМ
МОХАМЕД МОХАМЕД ИМАМ
НУРГЮЛ КАРАБУЛУТ
РЕДЖЕП РЕДЖЕП ПАПУКЧИ
САЛИХА ШУКРИЕВА КАЛФА
СЕДАТ ДИРИЛИ
СЕЛВЕ ИБРАХИМ АТИП
СЕЛВИЕ ИБРАХИМ КАЛФА
ФАТМЕ ДЖЕМАЛ ДИРИЛИ
ФАТМЕ ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
ФАТМЕ ФИКРЕТ АЙРУШ
ФИКРЕТ ТЕФИК ПАПУКЧИ
ХАЛИЛ РЕСИМ АТИП
ШУКРИ ИСМАИЛ КАЛФА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 032 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИСА ДАРАКЧИ
ГЮЛТЕН КАДЪ
ЗАЙДЕ ХЮСЕИН БУКОВЯН
ИБРАИМ МУХАРЕМ ДАРАКЧИ
ИСМАИЛ ШАБАН ДАРАКЧИ
МУСА ИСМАИЛ КАДИ
МУСТАФА БЕЯЗ
СЮЛЕЙМЕ МЕХМЕД КАДИ
ХАНИФЕ БАБЕКОГЛУ
ХЮСЕИН ИБРАХИМ БАБЕЧКИ
ШЕРФЕ МЕХМЕД ЛИМАН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 033 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАЙНЕП ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ЗАЙНЕПА МУСТАФА ИМАМ
ЗЕЛИХА ИМАМ
ИБРАХИМ ИБРАИМ ТУРЧИН
ИСМАИЛ ИМАМ
ЙОЗКАН ХАДЖЪБЕКИР
САХИТ ИСМАИЛ ПЕНД
ФАТМА АХМЕДОВА ПЕНД

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 034 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ЗАЙДЕ МЕХМЕД ГЮЗУМ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАРЪКОВ
МЕХМЕД ТЕФИК КАЧАНГАР
НАЙЛЕ САИД КАЧАНГАР
ТЕФИК МЕХМЕД КАЧАНГАР

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 035 кметство ........... населено място С.БРЕЗНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСИБЕ ИСМАИЛ ХАИТ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ДЖУНИН
ЗАЙДЕ ИСМАИЛ ПЕХЛИВАН
ЗАЙДЕ МУСТАФА ПЕНД
ИБРАИМ АХМЕД БУКОВЯН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БУКОВЯН
ИСМАИЛ ЮСЕИН ХАИТ
МУСТАФА ЮСУФ ПЕНД
НЕВСЕ САИД КОСИН
РИЗА АХМЕД КОСИН
ФАТМА ЮСУФ ПЕНД

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 036 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИБРАИМ КУНД
АВА МУСТАФА СЪРМАЛИ
АВА ШЕФКЕТ ХАДЖИБЕКИР
АЗИМЕ БЕЯЗ
АЙШЕ ИБРАИМ ФЕЙЗИ
АНИФЕ ИСМАИЛ ЯПАК
АТИДЖЕ МУСТАФА ВЕЛИША
БАЙРЯМ БАЙРЯМ СЪРМАЛИ
БАЙРЯМ ИСМАИЛ КУНД
БАЙРЯМ МЕХМЕД СЪРМАЛИ
БЕКИР КАХРАМАН
ВАЙДА МОХАРЕМОВА АМИДЕИНА
ГЮЛСЕ ДЖЕСУР
ДЖЕВАТ БЕЯЗ
ЕНЕС ХАДЖЪБЕКИР
ЗАЙНЕПА ИБРАХИМ ГЕТА
ЗЕЙНЕП ИЗЕИР БЯЛК
ИБРАИМ СЮЛЕЙМАН ВЕЛИШАВ
ИБРАИМ ЮСУФ АРНАУТ
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ГЕТА
ИМИН МЕХМЕД ФЕЙЗИ
КЕЗИМ ИБРАИМ ВЕЛИША
КЕЗИМ КЕЗИМ ВЕЛИША
ЛЕЙЛЯ МУСТАФА БАБЕКОГЛУ
МЕХМЕД ЮМЕР ТАРАЛ
МЕХМЕТ ФЕЙЗИ
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
МУСТАФА ИЗЕИР КАРААЛИЛ
МУСТАФА ОСМАН БЯЛК
МЮРВЕТ ДЖЕВАТ БЯЛК
НЕДЖИП МЕХМЕД ТАРАЛ
НЕДЖИП МЕХМЕД УРУЧ
НЕРМИН МУСТАФА КЕСЕДЖИ
НЕШИДЕ ОСМАН ДЖЕСУР
ПЕМБЕ МЕХМЕД ФЕЙЗУЛА
ПИМБЕ ИБРАИМ АРНАУТ
РАМАЗАН ОСМАНБЕЙ
САДЪК ХАДЖЪБЕКИР
САФИЕ ИБРАИМ АРНАУТ
САФИЕ МЕХМЕД СЪРМАЛИ
СИЛЮМЕ АДЕМ БЯЛК
СЪБИН ИВОВ ЕМИЛОВ
ФАТМА ДЖЕСУР
ФАТМА НЕДЖИП ТАРАЛ
ФАТМЕ МЕХМЕД САДУЛ
ЮСУФ ИБРАХИМ СЪРМАЛИ
ЮСУФ ЮСУФ СЪРМАЛИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 037 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА ИБРАХИМ ПЕХЛИВАН
АДИЛЕ МЕХМЕД БЕГ
АЗИЗЕ ИСМАИЛ БЪРГАН
АЙБИКЕ МУТЛУ
АЙРИЕ СЮЛЕЙМАН ОРУЧОГЛУ
АЙРУШ АХМЕД ПЕХЛИВАН
АЙШЕ ШАБАН АМИДЕЙНА
АНИФЕ АХМЕД ХАДЖИ
АНИФЕ ИСМАИЛ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ИБРАХИМ ВРАЖАЛИ
АТИДЖЕ ХЮСЕИН ГЕТА
АХМЕД АХМЕД ВРАЖАЛИ
АХМЕД БАЙРЯМ АМИДЕИН
АХМЕД МУСТАФА КОСИН
АХМЕД СЕМИ ЧАКАР
АХМЕТ КАХРАМАН
АХМЕТ МУТЛУ
АХМЕТ ШАБАН НУМАШ
БАЙРАМ ИБРАХИМ ГЕТА
БАЙРЯМ БАЙРЯМ КЮРД
БАЙРЯМ ИБРАИМ КЮРД
БЕКИР УРУЧ БЪРГАН
ВАЙДА АСАН БЪРГАН
ВАЙДЕ МОХАРЕМ ХАДЖЪОГЛУ
ГЮЛЕЗАР АДЕМ ИМАМОВА
ГЮЛФЕ ИСМАИЛ КОСИН
ДЖАНСУ ШАБАН НУМАШ
ДЖЕМИЛЕ ЮСУФ АМИДЕИНА
ЗАЙДА ИБРАИМ БЪРГАН
ЗАЙНЕП СЮЛЕЙМАН АМИДЕИНА
ЗЮЙРЕМА ШАБАН АМИДЕИНА
ИБРАХИМ АХМЕД КОСИН
ИБРАХИМ ИБРАХИМ УРУЧ
ИБРАХИМ МОХАРЕМ БЪРГАН
ИСМАИЛ АЙРУЛА ХАДЖИ
ИСМАИЛ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ИСМАИЛ СЪДЪК ХАДЖИБЕКИР
МЕХМЕД АХМЕД ПЕХЛИВАН
МЕХМЕТ ОРУЧОГЛУ
МОХАРЕМ АХМЕД БЪРГАН
МОХАРЕМ МОХАРЕМОВ ИМАМОВ
НАЙЛЕ АЛИ ХАДЖЪОГЛУ
ОСМАН ИБРАИМ БЪРГАН
РАБИЕ ИСМЕТ КЮРД
СИБУША ИБРАХИМ ДОБРИНИШКА
СЮЛЕЙМАН ЙОЗТЮРК
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН АМИДЕИН
УРУЧ БЕКИР БЪРГАН
УРУЧ УРУЧ БЪРГАН
ФАИМ АХМЕД КЕЛЕШ
ФАТМЕ АКИФ ДЖИНДЖИ
ФАТМЕ БАЙРЯМОВА БАБЕЧКА
ФАТМЕ ИСМАИЛ ХАДЖИБЕКИР
ФАТМЕ МАРИНОВА ДОЛИНОВА
ФАТМЕ ШАБАН ЧАКАР
ХАТИДЖЕ ОРУЧОГЛУ
ХАТИДЖЕ ХАДЖЪОГЛУ
ШАБАН АДЕМОГЛУ
ШАБАН АХМЕД ВРАЖАЛИ
ШАБАН КЯЗИМ ДОБРИНИШКИ
ШАБАН ШАБАН БЪРГАН
ЮСЕИН ЮСЕИНОВ БАБЕЧКИ
ЮСУФ АДЕМ АМИДЕИН
ЮСУФ ЮСУФ АМИДЕИН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 038 кметство ........... населено място С.КОРНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АВА АХМЕД УГРАШ
АДЕМ АДЕМ БЯЛК
АДЕМ БЕКИР БЯЛК
АДИЛЕ БАЙРЯМ БЯЛК
АЙШЕ ИСМАИЛ ДРИЛ
АЙШЕ КЕЗИМ УРУЧ
АЙШЕ МУСТАФА ЕРЕН
АЙШЕ ЮСЕИН БЯЛК
АЙШЕ ЯШАР БЯЛК
АЙШЕГЮЛ АЙДЪН
АЛИЛ АЛИЛ ДРИЛ
АНИФЕ МЕХМЕД БЯЛК
АНИФЕ ЮСУФ ДРИЛ
АТИДЖЕ МУСТАФА БИМ
АХМЕД АХМЕДОВ РУНТОВ
АХМЕД ИСМАИЛ ДРИЛ
АШЕНАЙ МУСТАФА ЙУСУФОУЛУ
БАЙРИЕ ИСА БЯЛК
БАЙРЯМ ШАБАН ДРИЛ
БАЙРЯМ ЮСЕИН УРУЧ
БЕКИР ХАСАН БЯЛК
БЕХЧЕТ ИЗИР ДРИЛ
ГЮЛШЕН МЕХМЕД ГЕТА
ДЖАН РЕДЖЕП ГЮРУШЧУ
ЕМИНЕ БЕКИР БЪРГАН
ЕМИНЕ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ЗАЙДЕ МУСТАФА БЯЛК
ЗАЙНЕП АХМЕД УРУЧ
ЗАЙНЕП САИД УРУЧ
ЗЕЙНЕП ОРУЧ
ЗЕЙНЕПА МУСТАФА БЯЛК
ЗЕПА АРИФ КАХРАМАН
ЗЮХТЮ МЕХМЕД УРУЧ
ИБРАИМ ЮСЕИН ВРАЖАЛИ
ИБРАХИМ АЛИЛ БЯЛК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ БЯЛК
ИБРАХИМ ИСМАИЛ БЯЛК
ИЛХАН ЕРЕН
ИСА ТАКСИМ МОЛААЛИ
ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
ИСМАИЛ КАХРАМАН
ИСМАИЛ АДЕМ БЯЛК
ИСМАИЛ АХМЕД ДРИЛ
ЙОЗКАН КАХРАМАН
КАЙМЕТ ШАБАН ЕСИЛИКЛИ
ЛЮТВИЕ АХМЕД БЯЛК
МЕРВЕ КЪРДЖА ГЮРУШЧУ
МЕХМЕД ИБРАХИМ БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД АГУЛ
МЕХМЕД МЕХМЕД БЯЛК
МЕХМЕД МЕХМЕД УРУЧ
МЕХМЕТ ОРУЧ
МОХАРЕМ МОХАРЕМ БЪРГАН
МУСТАФА АХМЕД ДРИЛ
МУСТАФА ИБРАХИМ БЯЛК
МУСТАФА МУСТАФА ДРИЛ
МУСТАФА УРУЧ БЯЛК
НАСИЕ ИСМАИЛ ВЕЛИШАХ
НЕВСЕ ОСМАН ИМАМ
НЕВСИЕ БЕКИР АЙДЪН
ОСМАН МУСТАФА БЯЛК
ПАТУША АРИФ БЯЛК
РАБИЕ ИБРАХИМ ТОПАЧ
РЕДЖЕП ХАЛИЛ ГЕТА
САИД МЕХМЕД УРУЧ
САИД САИД УРУЧ
САЛЕ АХМЕД БЯЛК
СЕЛВИЕ АЛИ ОРУЧ
СИБИЕ РАМАДАН ДРИЛ
СЮЛИМЕ ФАИК ХАДЖИ
ФАТМА ИСМАИЛ ДРИЛ
ФАТМЕ МУСТАФА УРУЧ
ХАВВА КЮРД
ШАБАН БАЙРЯМ ДРИЛ
ШАБАН ШАБАН БЯЛК
ШАБАН ШАБАН БЯЛК
ЮСЕИН БАЙРЯМ УРУЧ
ЮСЕИН ЮСЕИН УРУЧ
ЮСУФ ОРУЧ
ЮСУФ ИСМАИЛ ИМАМ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 039 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ХЮСЕИН МОЛЛА
АЛИ АЛИЕВ КИСЬОВ
АЛИ ХАЛИЛ МОЛА
АНИФЕЯ СЮЛЕЙМАНОВА КИСЬОВА
АТЧЕ БАХРИ МОЛА
БАЙРЯМ ИБРАХИМ МОЛЛА
БАЙРЯМ ЛЕТИФ БЯЛ
БАХРИЕ МУСТАФА БУКОВСКА
ВАЙДА МУСОВА ХАДЖИЕВА
ВАЙДЕ МЕХМЕД БЯЛ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КРАЙКОВ
ЗАЙНЕПА ХАЛИЛ ЕР
ИРЕМ ГЬОЗДЕ ХАДЖИ
МАГБУЛЕ ХАСАН МОЛА
МЕХМЕД АХМЕД ХАДЖИ
МЕХМЕД МУСТАФОВ КИСЬОВ
МУСТАФА ЗЕКИРЯ МОЛА
НЕФИСЕ ХАСАН МОЛА
НИГЯР МУСТАФА БУКОВСКИ
РАФИЕ ЮСЕИН КУРТА
САДЪК СЮЛЕЙМАНОВ ХАДЖИЕВ
САЛИХ АДЕМ АШИРК
САНИЕ ИСМАИЛ КИСЬО
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН КУРТА
УУР МАРГИ
ФАТМЕ ЛЕТИФ БЯЛ
ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИ
ФАТМЕ ХАЛИЛ МОЛА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХАДЖИ
ХАЛИЛ АДЕМ БЯЛ
ХАЛИЛ ТЕФИК МОЛА
ХАЛИЛ ХАЛИЛ МОЛА
ШАБАН ЮСЕИНОВ КИСЬОВ
ШАХИН ЕФЕ ДЖАНДАН
ШОРФИЕ АЛИЕВА ШАБУ
ЮМЕР МУСТАФА МОЛА
ЮСЕИН ШАБАНОВ КИСЬОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 040 кметство ........... населено място С.ЛЪЖНИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДЕМ АДЕМ ЗЪРБАШ
АЗИМЕ БЪРГАН
АТИДЖЕ ШАИН БАНИЧ
ДАЛИП ДАЛИП ДАЛИП
ДАЛИП МУРАД ДАЛИП
ДЕНИЗ МЕХМЕД КИСЬО
ЕФТИДЕ МЕХМЕД БАНИЧ
ЗАЙДА ЕЛМАЗ БАНИЧ
ЗЕЛИХА РЕДЖЕП ЮСЕИН
ИБРАИМ ИБРАИМОВ КИСЬОВ
ИБРАХИМ ШЕНТЮРК
ИБРАХИМ ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
ИБРАХИМ УРУЧ ЗЪРБАШ
ИСМА МУСТАФА ДАЛИП
МАГДБУЛЕ РЕДЖЕП ЗЪРБАШ
МЕХМЕД МОХАМЕД КИСЬО
МУСА ШУКРИ БАНИЧ
МУСТАФА ДАЛИП ДАЛИП
МУСТАФА ИБРАХИМ БОШНАК
НИНА ШИШМАНОВА АДАЛЪОГЛУ
РАФИЕ СЮЛЕЙМАНОВА КЪРПАЧЕВА
РЕДЖЕП ИБРАХИМ ЗЪРБАШ
СЕЛИМ СЕЛИМОВ БУКОВСКИ
ФАТМЕ АБЕДИН ЗЪРБАШ
ФАТМЕ ЮСЕИН НАМЛЪ
ФЕРИДЕ ХЮСЕИН МОЛАМУСТАФА
ШЕРИФ МУСА БАНИЧ
ШЕРИФ ШЕРИФ БАНИЧ
ШУКРИ МУСА БАНИЧ
ШУКРИЕ МОХАРЕМ БОШНАК

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 041 кметство ........... населено място С.ДОБРОТИНО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
РАЙНА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БЛАГОЕВГРАД Община ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
секция № 042 кметство ........... населено място С.ДЕЛЧЕВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
СЕРГЕЙ ДИМИТРОВ МАНГАЛОВ