Гоце Делчев · Избори » Архив » Евроизбори 2014 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.04.2014]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че на 04 май 2014 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

На 10 май 2014 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес на лицето.

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ