Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.10.2023]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че:

.

съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

.

на 21 октомври 2023 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник (Приложение №7-МИ).

.

на 23 октомври 2023 г. изтича срокът, в който избирател с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №17-МИ) подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК. В община Гоце Делчев са образувани две избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

- Избирателна секция номер 43 с териториален обхват гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино и с. Попови ливади;

- Избирателна секция номер 44 с териториален обхват с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Корница, с. Лъжница и с. Мосомище.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ