Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.10.2023]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че:

.

На 21 октомври 2023 г. (събота) до 17.00 ч. заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №7-МИ) за избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., ще се приемат от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

.

на 23 октомври 2023 г. изтича срокът, в който избирател с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №17-МИ) подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК. В община Гоце Делчев са образувани две избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

- Избирателна секция номер 43 с териториален обхват гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино и с. Попови ливади;

- Избирателна секция номер 44 с териториален обхват с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Корница, с. Лъжница и с. Мосомище.

.

В изборния ден 29.10.2023 г. от 09.00 ч. могат да бъдат подавани заявки за осигуряване на транспортно средство от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на тел. 0888006080 и в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна" №2.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ