Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.05.2024]

РАЗРЕШЕНИЕ № 3/ 31.05.2024 Г.

РАЗРЕШЕНИЕ №3/31.05.2024 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило уведомление вх. №48-00-37 от 29.05.2024 г. от политическа партия ВМРО за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители и провеждащата се предизборната кампания от 10.05.2024 г. до 07.06.2024 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия ВМРО да проведе предизборно мероприятие – поставяне на информационен щанд (шатра) на 04.06.2024 г. от 16.00 ч. до 19.30 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ (пешеходното пространство около градинка „Фонтана“).

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ