Гоце Делчев · Избори » 2014 » Евроизбори 2014 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения : Архив : май 2014

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.05.2014]

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО

Общинска администрация гр.Гоце Делчев уведомява заинтересованите лица, че в определения срок няма издадени удостоверения за гласуване на друго място.... [Пълен текст]

<< АРХИВ | << ПОСЛЕДНИ НОВИНИ