Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.09.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ № 1

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-283/28.09.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие – концерт за представяне на кандидата за кмета на община и кандидатите за общински съветници на площад „Гоце Делчев” на 02.10.2015 г. от 18.00 ч.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „ГЕРБ” да проведе концерт за представяне на кандидата за кмет на община и кандидатите за общински съветници на 02.10.2015 г. от 18.00 ч. на площад „Гоце Делчев”.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ