Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №2 ОТ 05.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-294/05.10.2015 от ПП „ГЕРБ” за поставяне на шатра за провеждане на инициатива на МГЕРБ – Гоце Делчев „Ако днес бях кмет“ на площад фонтана (срещу кафе „Матрицата“) на 05.10.2015 г. от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на ПП „ГЕРБ” поставянето на шатра за провеждане на инициатива на МГЕРБ – Гоце Делчев „Ако днес бях кмет“ на площад фонтана (срещу кафе „Матрицата“) на 05.10.2015 г. от 10.00 ч. до 18.00 ч.

При разполагането на шатрата да не се затруднява движението на хора и не се допуска нарушаване на обществения ред.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ