Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №3 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-294/05.10.2015г. от ПП „Движение за права и свободи” за провеждане на предизборни срещи с избиратели – митинги, съпроводени с музикални програми по населени места, дни, часове и място на събитията.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „Движение за права и свободи” да проведе предизборни срещи с избиратели – митинги, съпроводени с музикална програма, както следва:

на 16 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 17 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 18 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 19 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 20 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 21 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 22 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

на 23 октомври 2015 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Брезница, Корница, Лъжница, Буково и Господинци;

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ