Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[07.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №4 ОТ 06.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-296/06.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие в Градски парк в гр. Гоце Делчев от 16.30 часа.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „ГЕРБ” да проведе предизборно мероприятие в Градски парк в гр. Гоце Делчев на 07.10.2015 г. от 16.30 часа.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ