Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №7 ОТ 14.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-313/14.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборен дебат между кандидатите кмет на община Гоце Делчев на 19.10.2015 г. от 18.00 часа на площад „Гоце Делчев“.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „ГЕРБ” да проведе предизборен дебат между кандидатите за кмет на община Гоце Делчев на 19.10.2015 г. от 18.00 часа на площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на Общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ