Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ № 8 ОТ 16.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-315/15.10.2015г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев за провеждане на автопоход на 19.10.2015 г. с начален час 17.00 ч. по маршрут: ул. „Царица Йоанна“ №17, ул. „Дунав“, стария път за с. Мусомища към гр. Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев“, крайна точка площад „Гоце Делчев“.

.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев да проведе автопоход на 19.10.2015 г. с начален час 17.00 ч. по маршрут: ул. „Царица Йоанна“ №17, ул. „Дунав“, стария път за с. Мусомища към гр. Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев“, крайна точка площад „Гоце Делчев“ в 17.45 ч.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на Общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ