Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №9 ОТ 19.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №91-00-315(1) от 16.10.2015г. от ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие – закриване на предизборната кампания на Местни избори 2015 г. на 22.10.2015 г. площад „Македония“, гр. Гоце Делчев от 18.00 ч. до 19.30 ч.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на ръководството на ВМРО гр. Гоце Делчев да проведе предизборно мероприятие – закриване на предизборна кампания Местни избори 2015 г. на 22.10.2015 г. на площад „Македония“, гр. Гоце Делчев от 18.00 ч. до 19.30 ч.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на Общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ