Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №10 ОТ 19.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев са постъпили искания вх. №№91-00-316 и 91-00-317 от 19.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборни мероприятия:

на 20.10.2015 г. площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев от 10.00 ч. до 19.00 ч.;

на 21.10.2015 г. площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев от 10.00 ч. до 19.00 ч.

на 21.10.2015 г. площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев от 17.00 ч. – дебат между кандидатите за кмет на община Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „ГЕРБ” да проведе предизборни мероприятия, както следва:

на 20.10.2015 г. площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев от 10.00 ч. до 19.00 ч.;

на 21.10.2015 г. площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев от 10.00 ч. до 17.00 ч.

на 21.10.2015 г. площад „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев от 17.00 ч. – дебат между кандидатите за кмет на община Гоце Делчев.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на Общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ