Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.10.2015]

РАЗРЕШЕНИЕ №12 ОТ 22.10.2015 Г.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев са постъпили искания вх. №№91-00-323 от 22.10.2015г. от ПП „ГЕРБ” за провеждане на предизборно мероприятие на МГЕРБ на 23.10.2015 г. от 08.00 ч. до 14.00 ч. между улица „Тодор Александров“ и ул. „Дунав“ (пред MALL-A гр. Гоце Делчев).

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25.09.2015 г. и провеждащата се предизборната кампания от 25.09.2015 г. до 23.10.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „ГЕРБ” да проведе предизборно мероприятие на 23.10.2015 г. от 08.00 ч. до 14.00 ч. между улица „Тодор Александров“ и ул. „Дунав“ (пред MALL-A гр. Гоце Делчев).

Предизборното мероприятие не трябва да пречи на движението на пешеходците и търговците.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ /п./

Вр.ИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с решение №666/23.09.2015 г.

на Общински съвет – Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ