Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.10.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

на 17 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №7-МИ, Приложение №12-НР), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес.

.

на 19 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, но не са подали заявление до 04.10.2015 г., могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №16-МИ), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

на 23 октомври 2015 г. изтича срокът, в който гласоподавателите (за национален референдум), които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до съответната общинска администрация след предаване на съответния документ (Приложение №13-НР).

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ