Гоце Делчев · Избори » Избори 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №1/01.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МИТИНГИ

РАЗРЕШЕНИЕ №1/02.03.2017 г.

за провеждане на предизборни митинги

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №94-00-523/27.03.2017 г. ПП „Движение за права и свободи” за провеждане на предизборни срещи с избиратели – митинги, съпроводени с музикални програми по населени места, дни, часове и място на събитията.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. и провеждащата се предизборната кампания от 24.02.2017 г. до 24.03.2013 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „Движение за права и свободи” да проведе предизборни срещи с избиратели – митинги, съпроводени с музикална програма, както следва:

на 18 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница;

на 19 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница;

на 20 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница;

на 21 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница;

на 22 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница;

на 23 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница;

на 24 март 2017 г. от 16.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Буково, Господинци, Корница, Лъжница и Брезница.

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ