Гоце Делчев · Избори » Избори 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.03.2017]

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.03.2017 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МИТИНГИ

РАЗРЕШЕНИЕ №2/09.03.2017 г.

за провеждане на предизборни митинги

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №94-00-627/07.03.2017 г. ПП „Обединение ДОСТ” за провеждане на предизборни митинги по населени места, дни, часове и място на събитията.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г. и провеждащата се предизборната кампания от 24.02.2017 г. до 24.03.2013 г.

РАЗРЕШАВАМ:

на Политическа партия „Обединение ДОСТ” да проведе предизборни митинги, както следва:

на 16 март 2017 г. от 14.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Корница, Брезница, Лъжница, Буково Господинци;

на 17 март 2017 г. от 14.00 ч. до 21.00 ч. на площада в селата: Корница, Брезница, Лъжница, Буково Господинци.

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Копие от разрешението да се изпрати на политическата партия и се публикува на интернет страницата на общината.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ