Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Евроизбори 2019 » Нормативни документи
Заповеди на кмета
Избори за Европейски парламент – 26.05.2019

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

No. 479 от 20.05.2019 : Мерки позволяващи на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

No. 445 от 13.05.2019 : Образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

No. 287 от 01.04.2018 : Образуване на избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година.

Образуване на избирателни секции на територията на община Гоце Делчев за провеждане на гласуването на изборите на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., и териториалният им обхват, тяхната номерация и адрес, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.

No. 415 от 25.04.2019 : Определяне местата на територията на гр. Гоце Делчев за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания за насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламен

No. 355 от 09.04.2019 : Определяне на местата за обявяване на предварителните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

No. 437 от 09.05.2019 : Промяна адресите на избирателни секции на територията на община Гоце Делчев в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

горе