Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Евроизбори 2019 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.05.2019]

АДРЕСИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Адреси на избирателните секции в Община Гоце Делчев за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., определени със заповеди №287/01.04.2019 г. и 437/09.05.2019 г. на кмета на община Гоце Делчев

.

.

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 001 - гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на Черна” №13, ДГ „Радост“

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 002 - гр.Гоце Делчев, ул.”Завоя на Черна” №13, ДГ „Радост“

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 003 - гр.Гоце Делчев, ул.”Полковник Дрангов” №17, ІІІ-то основно училище „Братя Миладинови”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 004 - гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий”№4, І-во Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 005 - гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий”№4, І-во Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 006 - гр.Гоце Делчев, ул.”Скопие”№4, ПМГ “Яне Сандански”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 007 - гр.Гоце Делчев, ул.”Отец Паисий”№4, І-во Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 008 - гр.Гоце Делчев, ул.”Илия Батаклиев” №2, Клуб на пенсионера

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 009 - гр.Гоце Делчев, ул.”Пейо Яворов”№1, Младежки дом

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 010 - гр.Гоце Делчев, ул.”Скопие”№4, ПМГ “Яне Сандански”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 011 - гр.Гоце Делчев, ул.”Скопие”№4, ПМГ “Яне Сандански”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 012 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Гоце Делчев” №36, НПГ “Димитър Талев”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 013 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Гоце Делчев” №36, НПГ “Димитър Талев”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 014 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Михаил Даев” №1, ДГ “Джани Родари”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 015 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Михаил Даев” №1, ДГ “Джани Родари”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 016 - гр.Гоце Делчев, ул.”Симеон Радев” №6, ПГ по МСС”П.К.Яворов”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 017 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Драгоман” №15, ДГ „Калинка“

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 018 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Драгоман” №15, ДГ „Калинка“

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 019 - гр.Гоце Делчев, ул. ”Драгоман” №15, ДГ „Калинка“

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 020 - гр.Гоце Делчев, пл.”Македония”№1, Дом на културата

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 021 - гр.Гоце Делчев, пл.”Македония”№1, Дом на културата

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 022 - гр.Гоце Делчев, пл.”Македония”№1, Дом на културата

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 023 - гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина” №54, МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД гр. Гоце Делчев

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 024 - с. Мосомище - Основно училище ”Христо Ботев”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 025 - с. Мосомище – Читалище „Н.Й.Вапцаров”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 026 - с. Мосомище - Клуб на пенсионера

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 027 - с. Борово – Основно училище „Св.Климент Охридски”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 028 - с. Борово – Основно училище „Св.Климент Охридски”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 029 - с. Баничан – Основно училище „Св.Паисий Хилендарски”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 030 - с. Господинци - кметството

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 031 - с. Буково – Основно училище „Иван Вазов”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 032 - с. Брезница – Читалище „П.Р.Славейков” - Младежки дом

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 033 - с. Брезница – Читалище „П.Р.Славейков” - Младежки дом

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 034 - с. Брезница - Основно училище”Св.Св. Кирил и Методий”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 035 - с. Брезница – Читалище „П.Р.Славейков” – Младежки дом

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 036 - с. Корница – Читалище „Отец Паисий”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 037 - с. Корница - Основно училище ”Св. Паисий Хилендарски”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 038 - с. Корница - Основно училище ”Св. Пайсий Хилендарски”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 039 - с. Лъжница - Основно училище „Петър Берон”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 040 - с. Лъжница - Основно училище „Петър Берон”

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 041 - с. Добротино - Кметството

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 042 - с. Делчево - Кметството

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ 043 - Гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2 (за гласуване с подвижна избирателна кутия)

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ