Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Евроизбори 2019 » Избирателни списъци - Част ІІ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за членове на Eвропейския парламент от

Република България на 26 май 2019 г.

 

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

Област Благоевград, община Гоце Делчев, адм. район .............................-..................

населено място гр. Гоце Делчев, кметство ...................-...................., секция № 01 11 00 014

 

 Адрес на избирателната секция: гр.Гоце Делчев, ул. ”Михаил Даев” №1, ДГ “Джани Родари”

 

Име

Еберхард Отфрийд Волфганг Хелмут

 

Кмет/кметски наместник: 

Секретар на община/район:

 

 

 

Този списък се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Кметът на общината осигурява възможност всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, да може да прави справка в избирателния списък по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

В графата "Име" се вписва името на избирателя по документ за самоличност.

 

Поправките в списъка за публикуване се обявяват незабавно и се отразяват на интернет страницата на общината.