Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.10.2019]

РАЗРЕШЕНИЕ №3/11.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО

РАЗРЕШЕНИЕ №3/11.10.2019 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев, кметство с. Лъжница е постъпило искане вх. №114 от 08.10.2019 г. от местният съвет на ПП „Движение за права и свободи” за провеждане на предизборни мероприятия в с. Лъжница.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и провеждащата се предизборната кампания от 27.09.2019 г. до 25.10.2019 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „Движение за права и свободи” да проведе предизборни мероприятия в с. Лъжница на 20, 21, 22, 23, 24 и 25 октомври 2019 г.:

- от 13.00 ч. до 17.30 ч. пред кметството

- от 17.30 ч. до 20.00 ч. в двора на Основно училище „Петър Берон“.

.

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев.

.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

ВрИД кмет на община Гоце Делчев,

Избран с Решение №820/19.09.2019 г. на ОбС

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ