Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.10.2019]

РАЗРЕШЕНИЕ №4/11.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО

РАЗРЕШЕНИЕ №4/11.10.2019 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев, кметство с.Брезница е постъпило искане вх. №045 от 02.10.2019 г. от местният съвет на ПП „Движение за права и свободи” за провеждане на предизборни мероприятия в с.Брезница.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и провеждащата се предизборната кампания от 27.09.2019 г. до 25.10.2019 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „Движение за права и свободи” да проведе предизборни мероприятия на площада в с.Брезница от 17.00 ч. до 21.00 ч. на 21, 22, 23, 24 и 25 октомври 2019 г.

Организаторите на предизборните мероприятия отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев.

.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

ВрИД кмет на община Гоце Делчев,

Избран с Решение №820/19.09.2019 г. на ОбС

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ