Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.10.2019]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

На 12 октомври 2019 г. (събота), заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №13-МИ) и заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №17-МИ) за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., ще се приемат от 09.00 ч. до 17.00 часа от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ