Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.10.2019]

РАЗРЕШЕНИЕ №7/17.10.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОТКРИТО

РАЗРЕШЕНИЕ №7/17.10.2019 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-47 от 16.10.2019 г. от ПП „ГЕРБ“- гр. Гоце Делчев за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и провеждащата се предизборната кампания от 27.09.2019 г. до 25.10.2019 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „ГЕРБ” – гр. Гоце Делчев да проведе предизборно мероприятие на площада в с. Брезница на 18.10.2019 г. от 17.00 ч. до 20.00 ч.

.

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането им.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев.

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

ВрИД кмет на община Гоце Делчев,

избран с Решение №820/19.09.2019 г. на ОбС

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ